Ministerstvo školství odpovídá na otázky České školy k počtu odvolání proti výsledkům maturity. Podrobné informace 2013-17

středa 13. září 2017 ·

Na České škole probíhá intenzivní diskuse o počtu odvolání, respektive úspěšných odvolání proti výsledkům maturitní zkoušky a interpretaci těchto dat. Požádali jsme proto o informace ministerstvo školství. Přinášíme jeho odpověď, která obsahuje podrobná data pro roky 2013-2017 i jejich stručnou interpretaci.


2013:

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, mohl písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení, a to do 20 dnů ode dne, kdy skončilo období konání zkoušky nebo dílčí zkoušky, jíž se žádost týkala. Každý, kdo konal dílčí zkoušku společné části formou didaktického testu, mohl písemně požádat MŠMT o přezkoumání výsledků nejpozději do 20 dnů po skončení období vyhrazeného pro konání příslušné dílčí zkoušky. (Toto pravidlo platí i pro roky 2014-16)

Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v jarním zkušebním období celkem 2 459 žáků, a to k 2 476 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 720 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly celkem 831 písemných prací a 10 ústních zkoušek.

Centrum doporučilo MŠMT rozhodnout o kladném vyřízení 49 didaktických testů, tedy v 1,98 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti ve 100 případech, tedy v 12,03 % podaných žádostí. Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v podzimním zkušebním období celkem 800 žáků, a to k 827 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 249 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly 285 písemných prací a pěti ústních zkoušek. Centrum doporučilo MŠMT rozhodnout o kladném vyřízení u 11 didaktických testů, tedy v 1,33 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti v 15 případech, tedy v 5,26 % podaných žádostí.

2014:

Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v jarním zkušebním období celkem 2 505 žáků, a to k 2 619 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 716 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly celkem 871 písemných prací a 16 ústních zkoušek.

MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení 32 didaktických testů, tedy v 1,9 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti ve 144 případech, tedy v 16,5 % podaných žádostí. Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v podzimním zkušebním období celkem 1 005 žáků, a to k 1 070 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 285 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly 377 písemných prací a 4 ústních zkoušek. MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení u 2 didaktických testů, tedy v 0,3 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti v 28 případech, tedy v 7,4 % podaných žádostí.

2015:

Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v jarním zkušebním období celkem 2 311 žáků, a to k 2 417 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 424 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly celkem 515 písemných prací, 7 ústních zkoušek a 6 profilových zkoušek.

MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení 24 didaktických testů, tedy v 1,27 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo Centrum rozhodnout o kladném vyřízení žádosti ve 151 případu (z toho ve 133 případech u písemných prací z českého jazyka a literatury hodnocených hodnotiteli ve školách), tedy v 29,32 % podaných žádostí. Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v podzimním zkušebním období celkem 902 žáků, a to k 924 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 121 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly 146 písemných prací a 2 ústních zkoušek. MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení u 10 didaktických testů, tedy v 1,29 % podaných žádostí, krajským úřadům Centrum doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti v 22 případech (z toho 20 žádostí se týkalo písemných prací z českého jazyka a literatury), tedy v 12,7 % podaných žádostí.

2016:

Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v jarním zkušebním období celkem 2 297 žáků, a to k 2 447 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 525 žádostí žáků o přezkoumání výsledků dílčích zkoušek společné části, které se týkaly celkem 557 písemných prací, 16 ústních zkoušek a 8 profilových zkoušek.

MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení 24 didaktických testů, tedy v 1,27 % podaných žádostí, krajským úřadům doporučilo Centrum rozhodnout o kladném vyřízení žádosti ve 113 případech (z toho v 72 případech u písemných prací z českého jazyka a literatury hodnocených hodnotiteli ve školách), tedy v 29,32 % podaných žádostí. Žádost o přezkoumání výsledku didaktického testu podalo v podzimním zkušebním období celkem 902 žáků, a to k 924 dílčím zkouškám. Krajským úřadům bylo adresováno 121 žádostí žáků o přezkoumání výsledku dílčích zkoušek společné části, které se týkaly 146 písemných prací a 2 ústních zkoušek. MŠMT rozhodlo o kladném vyřízení u 10 didaktických testů, tedy v 1,29 % podaných žádostí, krajským úřadům Centrum doporučilo rozhodnout o kladném vyřízení žádosti ve 20 případech (z toho 16 žádostí se týkalo písemných prací z českého jazyka a literatury), tedy v 12,7 % podaných žádostí.

2017 – jarní termín:


K tomuto počtu bylo dále chybně na MŠMT zasláno celkem 210 žádostí o přezkoumání jiné dílčí zkoušky společné části než didaktický test – nejčastěji písemná práce (ČJL, ANJ). Tyto žádosti MŠMT předalo k vyřízení místně příslušným krajským úřadům a žadatele o tomto předání informovalo.

Z výše uvedeného celkového počtu žádostí na DT bylo:

- 11 kladných výroků na matematiku – buď byly přidány body (nebo bod) a žák přesto neuspěl, nebo byly přidány body (nebo bod) a žák u MZ uspěl.
- 6 kladných výroků na český jazyk a literaturu – buď byly přidány body (nebo bod) a žák přesto neuspěl, nebo byly přidány body (nebo bod) a žák u MZ uspěl.
- 1 kladný výrok na anglický jinak. V jiných předmětech kladné výroky nebyly.

Z celkem 2 691 dílčích zkoušek bylo kladně přehodnoceno v rámci hodnocení úloh v didaktických testech 18 dílčích zkoušek, tj. zaokrouhleno na 0,67 %.

A dále bylo 19 žadatelům umožněno opakování zkoušky, protože MŠMT vyhodnotilo jejich námitky na porušení pravidel v průběhu konání zkoušky (v dané škole, učebně) za odůvodněné.

Žáci se nejčastěji odvolávali bez uvedení důvodu – pouze vyplnili formulář, který MŠMT pro ně od letošního zkušebního období připravilo, bez uvedení důvodu.

Česká škola: Považujete tato data za snadno dostupná pro učitelskou a odbornou veřejnost? Kde je lze nalézt?

Data lze dohledat na webových stránkách MŠMT ve Výročních zprávách o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 Počty žádostí o přezkum jsou také součástí výroční zprávy Cermatu zveřejňované na www.cermat.cz.

Česká škola: Interpretujete nějak změny v počtu úspěšných odvolání proti výsledkům slohové práce z ČJ vzhledem k opětovnému zavedení centrálního hodnocení?

Situace v hodnocení písemných prací se stala mezi roky 2016 a 2017 obtížně srovnatelnou. V roce 2017 konali písemnou práci všichni žáci, kteří se k ní v dubnovém termínu dostavili, tedy i velký počet těch, kteří nakonec neukončili ročník, bylo jich 67825. Těch, kteří nakonec ročník ukončili a konali další část písemných zkoušek bylo 62529. V roce 2016 konalo v jarním zkušebním období písemnou práci 62748 žáků. V roce 2016 požádalo o přezkoumání 186 žáků, přitom jich u písemné práce neuspělo 926 , v roce 2017 1092, přitom jich u písemné práce neuspělo 2637. Z podaných žádostí uspělo v roce 2016 zhruba 36 %, v roce 2017 15 %. Nárůst počtu žádostí se dal očekávat, nicméně byl nesrovnatelně menší než v roce 2012,kdy bylo poprvé centrální hodnocení zavedeno. Větší podíl úspěšných odvolání v roce 2016 i v roce 2015, kdy dosáhl hodnoty 50 %, byl pravděpodobně výsledkem častějších odchýlení hodnotitelů od etalonu.

8 komentářů:

Oldřich Botlík řekl(a)...
14. září 2017 v 0:40  

Oceňuji snahu České školy získat z MŠMT oficiální údaje o vývoji počtu žádostí o přezkum výsledku hodnocení písemné práce z českého jazyka a o doporučeních, která k vyřízení poskytl Cermat.

Zde uvedené počty žádostí o přezkum jsou s výjimkou jara 2017 souhrnné -- zahrnují tedy kromě písemné práce z českého jazyka také písemnou práci z cizího jazyka.

Ve stejné struktuře jsou tyto údaje obsaženy ve výročních zprávách Cermatu, odkud je MŠMT přebralo do svých Výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice.

Z informací, které odtud České škole nejspíš poskytlo tiskové oddělení MŠMT, tedy NELZE zjistit čísla, o která šlo v diskusi pod článkem L. Dohnalové a V. Valíkové.

Cermat se nepochybně snaží ve svých výročních zprávách analyzovat průběh a výsledky uplynulého ročníku státní maturity z mnoha různých hledisek. Nevím, jak přesně zněl dotaz České školy, který poslala na ministerstvo. I mně se ovšem už několikrát stalo, že struktura publikovaných souhrnných dat neumožňovala dobrat se informace, která mě zajímala.
Je to jeden z důvodů, proč si myslím, že kromě výsledků zpracování maturitních dat (tj. dat agregovaných Cermatem) má mít veřejnost k dispozici částečně anonymizovaná data zdrojová.

A má je mít k dispozici rutinně, tj. aniž by o ně někdo musel pravidelně žádat.

Michal Komárek řekl(a)...
14. září 2017 v 6:39  

Děkuji, pane Botlíku. Česká škola ministerstvo žádala o informace o celku maturitní zkoušky a zejména pak o informace o písemné zkoušce z ČJ. Zkoušíme to ještě jednou... Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
19. září 2017 v 8:20  

Z odpovědi MŠMT samozřejmě LZE získat informace, na které se ČESKÁ ŠKOLA PTALA a o které šlo p. Dohnalové, alespoň pro r. 2016 a 17. Je příznačné, jak vstřícně Botlíkovu blafu přikyvuje samozvaný ochránce objektivní a kultivované diskuse; jako kdyby o věcnou stránku ani nešlo...

Michal Komárek řekl(a)...
19. září 2017 v 8:43  

Pane Soukale, zahrnuje odpověď MŠMT data za písemné práce z ČJ i cizího jazyka? Ano nebo ne? Pokud ano, pak nejde ze strany pana Botlíka o "blaf", nýbrž o věcné konstatování. A z Vaší strany jde o zbytečný útok. Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
19. září 2017 v 9:23  

Máte pravdu, pane Komárku, ověřil jsem si údaje na stránkách Cermatu; svedla mne formulace vaší otázky, která jasně směřovala ke zkoušce z českého jazyka. Omlouvám se vám oběma.

Michal Komárek řekl(a)...
19. září 2017 v 9:46  

Děkuji, Soukale! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
19. září 2017 v 9:50  

Zdá se, že nepozornost v rychlých komentářích se týká nejen mě.

Michal Komárek řekl(a)...
19. září 2017 v 10:23  

Ano, omlouvám se, samozřejmě, že jsem chtěl napsat: Děkuji, pane Soukale. Hezký den!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.