Inspektoři našli víc než třicet škol, kde většina žáků neodmaturuje. Školy svalují vinu na studenty, inspekce nesouhlasí

čtvrtek 17. srpna 2017 ·

Inspektoři sledovali téměř půl roku tři desítky středních škol, na nichž mají žáci často problém se skládáním maturity – neúspěšných je většina. Ačkoli vedení řady škol svaluje vinu na „demotivované“ studenty, podle inspekce je na učitelském sboru, aby změnil přístup a žáky na závěrečné zkoušky lépe připravil. Informuje MF DNES.Promarněné čtyři roky pro neúspěšné studenty, peníze vyhozené z okna pro stát. Česká školní inspekce sledovala téměř půl roku, jak funguje 34 středních škol, na které pasuje nastíněný scénář a které produkují propadlíky jako na běžícím pásu. Od školního roku 2012/2013, kdy měla státní maturita premiéru, se ani jedna nedostala s množstvím svých neúspěšných maturantů pod padesát procent. Nyní školní inspektoři zveřejnili zprávu, která vysvětluje proč.


Základní problém je jasný. Lidé odpovědní za řízení škol zavírají před problémy oči. Každý rok po maturitních zkouškách si řeknou, že studenti opět dopadli podle jejich očekávání, a pokračuje se dál.


Tím, proč jejich studenti mají u státní maturity problémy, se prokazatelně zabývá pouze třetina těchto škol, zpravidla vidí problém ve studentech. Nemají podle nich předpoklady ke studiu, mají spoustu zameškaných hodin, učit se vlastně nechtějí, navíc mají spoustu mezer v učivu ze základní školy. Ostatní školy maturitní statistiky uvedou ve svých výročních zprávách a tím to pro ně končí.


S tím, že za všechno mohou studenti, školní inspektoři nesouhlasí. Řešením by podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala bylo přizpůsobit výuku možnostem a znalostem, které jejich studenti mají. Jenže právě to se nedaří.
Celý text naleznete zde
Tematickou zprávu ČŠI naleznete zde

53 komentářů:

aknelka řekl(a)...
17. srpna 2017 v 7:17  

Chyba je jednoznačně na straně školy. Vybírá si špatný materiál. Nebo spíš si nevybírá?

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. srpna 2017 v 7:30  

..... Řešením by podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala bylo přizpůsobit výuku možnostem a znalostem, které jejich studenti mají. .....

Ano, řešením by to bylo. Učit ty děti znovu násobilku, dělení jednociferným dělitelem či procenta a v češtině vyjmenovaná slova. Jen mi není jasné, jak by pak udělali tu státní maturitu. Takže proto ten ohromný tlak proti centrální matuře?
Aknelka má pravdu. Školy nabraly žáky, u kterých byl předpoklad, že maturitu neudělají. Není to žádný "fatalismus", jestliže naberu žáky se 4 kami, asi to nebude právě studijní typ a motivace se nezlepší.
proč neudělat více oborů bez maturity s tím, že ti nejlepší a nejsnaživější by mohli po skončení 3 let a dosažení vyučení pokračovat dva roky a maturitu si dodělat. Nebo během studia jednoduše přestoupit na maturitní obor, když v sobě někdo nalezne chuť a motivaci?
Řešení snižováním laťky, jak navrhuje inspektor, je blbost nejvyššího řádu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
17. srpna 2017 v 7:43  

To velmi, ale velmi "inteligentní" článek. Kdo do škol vidí a má rozum, tomu je to jasné.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. srpna 2017 v 7:57  

Myslel jsem, že na zábavu je v ČŠI Andrys...

Josef Soukal řekl(a)...
17. srpna 2017 v 7:59  

Úroveň pedagogické činnosti je nepochybně na různých školách různá. Je ovšem příznačné, že článek se vůbec nezabývá tím, zda žáci mají pro studium předpoklady (vyjádření škol, které "svalují vinu na žáky", zřejmě podle autora není relevantní); bohužel se zdá, že se tím nezabývala ani inspekce. Těžko potom může vinit školy z neprofesionality.
Až si ohledně středoškolského studia ujasníme, že jedna a jedna jsou dvě a že neporučíme větru dešti, můžeme dospět ke skutečným řešením problémů.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. srpna 2017 v 8:15  

No, neznám přesné postoje pana Zatloukala ke školství v uplynulých 20 letech, ale z kombinace "mladý ředitel SŠ na přelomu tisíciletí + poslanec za nějakou intelektuálně-pravicovou amébu" bych tipoval, že tak nějak neodmítal ty řeči "žák je klientem školy", "školy nabízejí služby", "školy si konkurují v nabídce", "(nejmasovější) vzdělání zajistí prosperitu"

To, nad čím teď pláče, je důsledek zavádění těchto bludů do praxe...

No nic... Pražský Stalinův pomník byl taky stržen za stejného primátora, který jej odhaloval...

Ygrain řekl(a)...
17. srpna 2017 v 8:38  

Kde nic není, ani čert nebere. Je-li vina na straně školy, pak v tom, že nevyvíjí patřičný tlak, aby do ní studenti chodili a své studijní povinnosti si plnili alespoň v rámci svých chabých možností - jenže to by znamenalo nechat je propadat a vyhazovat, což by znamenalo méně peněz. Otázkou je taky motivace studentů - chtějí maturitu opravdu získat, nebo si hledají zašívárnu s tím, že to pak prostě zkusí?
Nicméně, ta úprava učiva není až tak pitomý nápad. Pro mě taky nemá cenu, abych se svými průmyslováky příliš pilovala krásy anglické gramatiky, když spousta z nich pořád zapomíná i na takové základní věci jako -s ve 3. osobě. Ale když mají širokou slovní zásobu, vytrénované ucho a dokážou se vyjadřovat ústně i písemně, maturita z angličtiny pro ně není problém.

Simona CARCY řekl(a)...
17. srpna 2017 v 9:23  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Nowak řekl(a)...
17. srpna 2017 v 10:04  

Není základní otázka, proč ti žáci "úspěšně" prošli všechny očníky a jdou k maturitě? Žák, který nezvládl zákl. učivo ročníku,má ročník opakovat. Žák, který před maturitou nic neumí, má opakovat matur.ročník - škola ho nemá pustit, aby si maturitu zkusil, že to třeba u několika z nich zázrakem vyjde.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. srpna 2017 v 10:10  

"Nicméně, ta úprava učiva není až tak pitomý nápad."

No, o úpravě učiva mluvíte vy... Zapletal mluví o změně způsobu výuky...

BP řekl(a)...
17. srpna 2017 v 10:23  

Uvidíme, co přinese změna financování škol.

Simona CARCY řekl(a)...
17. srpna 2017 v 10:53  

Administrátore, přestaňte to kultivovat. Škody, které způsobujete jsou výrazně vyšší než váš přínos.

Q. E. D. řekl(a)...
17. srpna 2017 v 11:26  

Já mám nápad. Ať inspektoři ČŠI na takových školách jeden rok učí a předvedou těm hloupým učitelům, jak se to má správně dělat. Protože jinak jejich doporučení beru jen jako blábol sepsaný od stolu bez reálného podkladu.

Jiri Janecek řekl(a)...
17. srpna 2017 v 11:38  

Já mám lepší nápad - kulatý stůl ve Skautském institutu, kde by o problému mohli debatovat expert, inspektor a člověk z ministerstva... A třeba ještě nějaký expert na maturity, ať jsou 4 a není to trojka, jak za Stalina.

Mohli by se myslím shodnout, že problém je opravdu v učitelích, kteří neumí motivovat. Ideálním výstupem by mohl být návrh školícího projektu, který by ředitelům poskytl podporu...

Ale radši až v září, aby tam nepřišli prudit nějací učitelé...

jir řekl(a)...
17. srpna 2017 v 17:05  

Inspektoři se mýlí. Na druhou stranu opačným prohlášením by si sami pod sebou podřezávali větev.

Karel Lippmann řekl(a)...
18. srpna 2017 v 7:57  

Pozoruhodné je, že vina je svalována buď na žáky (to je nejjednodušší), nebo na učitele (což je jen o málo složitější). Že by na vině byl tradiční obsah, metody a cíle výuky (její celkový smysl), které stále více narážejí na své limity, o tom se bohužel neuvažuje. Podle mého názoru je hlavním viníkem MŠMT, které špatný systém nehodlá měnit, jednou jej trochu a jen zdánlivě uvolní (RVP), jednou zase zpřísní (centrální testování). Značný díl odpovědnosti mají také ti, kteří v tom ministerstvo podporují a nanejvýš kritizují, popř. chtějí "napravit" jen dílčí nedostatky uvnitř tohoto systému.

Josef Soukal řekl(a)...
18. srpna 2017 v 8:12  

Tak výmluvy na špatný systém slýchám také často. Svým způsobem jsou oprávněné - kdyby odpadlo centrální hodnocení u některých částí maturity, nemusel zřejmě problém vůbec vzniknout, prošla by většina. Vím, že tohle řadu lidí netrápí, protože je nezajímá nic kromě toho, co se bezprostředně dotýká jich samých, ale že by to byl výraz pedagogické zodpovědnosti, o tom upřímně pochybuju.

Josef Soukal řekl(a)...
18. srpna 2017 v 9:28  

Z diskuse k témuž článku na FB:

XX No, nevím ... podle toho, co říká psychologie v posledních letech, tak motivovat někoho vlastně nejde, pokud sám nechce. (Nehovořím teď o vnější motivaci známkami.) Sice se pořád říká, že máme motivovat žáky, ale vlastně to je nesmysl :) Můžeme jít příkladem. Můžeme být zapálení. Můžeme podporovat a ukazovat cesty. Motivaci ... tu silnou a vnitřní si ale musí najít už žáci sami. Takže za mne osobně ne - úkolem školy není motivovat, ale umožňovat, nastavovat společenské hodnoty, podporovat a vést / směrovat.

YY Hele i na motivaci se můžeš dívat procesuálně nebo výsledkově. To, co popisuješ ty, je motivační proces a to, o čem mluvíš na začátku je motivační výsledek a je jasné, že ten je nejistý vždy.

XX to je pravda sice, ale prostě slovní spojení "musíte v hodinách žáky motivovat" beru jako nesmysl, pokud nemluvíme tedy o motivaci vnější; tam to samozřejmě známkami apod. jde. Motivovat se musí sami ;) ... já jen prostě dělám podhoubí / umožňuji, aby si tu motivaci našli v sobě.

Karel Lippmann řekl(a)...
18. srpna 2017 v 12:08  

Není mi sice jasné, co, pane Soukale. rozumíte motivací, v případě školy ji zjednodušeně chápu jako pohnutku. To, co mám činit, pro mne musí mýt nějaký smysl. A ukazovat na konkrétním učivu, jaký může mít pro žáky smysl, je povinností učitele. Pokud úkolem školy není motivovat ale jen "umožňovat, nastavovat společenské hodnoty, podporovat a vést / směrovat", pak to potvrzuje slova Bohuslava Blažka, že šikana začíná ve škole.

"Tak výmluvy na špatný systém slýchám také často. Svým způsobem jsou oprávněné - kdyby odpadlo centrální hodnocení u některých částí maturity, nemusel zřejmě problém vůbec vzniknout, prošla by většina. Vím, že tohle řadu lidí netrápí, protože je nezajímá nic kromě toho, co se bezprostředně dotýká jich samých, ale že by to byl výraz pedagogické zodpovědnosti, o tom upřímně pochybuju."

Děkuji, že jste mě nejmenoval, i když mě zajisté máte na mysli. Zdar Vaší zodpovědnosti a objektivitě exaktního úsudku!

Jiri Janecek řekl(a)...
18. srpna 2017 v 12:24  

Myslím, že pokud by byl na vině tradiční obsah, cíle a metody výuky, tak se problém vyskytuje rovnoměrně všude a ne výrazně více na 30 školách...
---
Ale souhlasím, že viníkem je MŠMT, zejména jeho představitelé... Petrem Vopěnkou počínaje, Stanislavem Štechem konče...

Josef Soukal řekl(a)...
18. srpna 2017 v 12:48  

Pane Lippmanne, nebyl jsem účastníkem citované facebookové diskuse. Vašemu polemickému vyjádření k XX nerozumím, jeho/její slova pro mne zahrnují i to, o čem píšete vy.

Josef Soukal řekl(a)...
18. srpna 2017 v 12:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
18. srpna 2017 v 12:52  

Ještě dodatek - to, že žákům ukážete (třeba i osobním zaujetím, nadšením), jaký konkrétní smysl učivo pro vás má, neznamená, že bude mít smysl i pro ně, a že tudíž dokážete motivovat. Neberte to osobně.

BP řekl(a)...
18. srpna 2017 v 13:27  

Myslím, že pokud by byl na vině tradiční obsah, cíle a metody výuky, tak se problém vyskytuje rovnoměrně všude a ne výrazně více na 30 školách...

Záleží na tom, o jaké školy se jedná. Zda to nejsou náhodou soukromé školy, které přežívají díky přijetí úplně každého žáka (zřejmě ve většině nemotivovaného), který se tam přihlásí a jehož rodiče jsou ochotni za studium připlácet, a pak je samozřejmě zájmem školy udržet všechny žáky co nejdéle (i když zjevně na to ti žáci nemají, ale přiznat si to nechtějí ani jejich rodiče a ani učitelé - mohli by přijít o práci!).
Pravda se ovšem ukáže na závěr u maturitního zúčtování.

O tom tu nebyla žádná zmínka.

Jirka řekl(a)...
18. srpna 2017 v 16:49  

Pane Lippmanne, šikana začíná a končí v rodině. Škola se může jen bránit.

Karel Lippmann řekl(a)...
18. srpna 2017 v 17:22  

Pane Soukale, nesnažím se žáky motivovat svým smyslem konání, to by bylo velice neúčinné a tak naivní nejsem, ale snažím se hledat smysl s nimi společně. Hledán takto, obsahuje i neshodu v konkrétních záležitostech. Hovořím-li o smyslu, pak mám na mysli, jak už jsem mnohokrát uvedl, celek, který ve škole vzniká jednak zařazením nepominutelných předmětů (oborů lidské činnosti), jednak, a na to se bohužel zapomíná, jejich místem a vzájemnými vztahy v tomto celku. Někdo, podle svých schopností a osobních preferencí, upřednostňuje manuální složku celku, jiný složku matematickou či přírodovědnou, další humanitní atd. Systém, který kritizuji, tohle vůbec nerespektuje. Relativně zralí mladí lidé, tedy maturanti, mají být zralí různým způsobem: např. budoucí jaderný fyzik má mít strukturu svého celku vzdělání (zralosti) jinou než budoucí zdravotnice. Každý jsme zkrátka zralý trochu jinak (společný základ by měla vybudovat základní škola, to by však k tomu musela mít vytvořeny vhodné podmínky). Musíme si ale vzájemně rozumět, a to bez ohledu na svou specializaci. K tomu slouží vzdělání, které umožňuje zasvěcený dialog a zodpovědné konání v záležitostech, které se týkají nás všech, byť nejsme v tom kterém oboru experty. Místo toho nařizujeme mladým lidem dva (za několik let tři) povinné maturitní předměty, zkoušené stejnou, obsahově redukovanou metodou (nanejvýš se připouštějí dvě míry obtížnosti stejně pojatého obsahu), bez ohledu na různost typů škol i zmíněné varianty schopností a osobního zaměření. Tento systém je od kořene nespravedlivý a navíc potlačuje nejen "vnitřní" motivaci žáků absencí smyslu, ale též jejich zdravé sebevědomí, morálku a především rozvoj schopností, které se nevejdou do jeho úzkého rámce. Páchá tak velké škody.

Karel Lippmann řekl(a)...
18. srpna 2017 v 17:42  

Rodina je ovšem instituce prvotně soukromá (děti jsou však chráněny zákonem), škola naopak veřejná, a nemá proto právo vhánět myšlení žáků do předem nachystaných svodidel (šikan) tam, kde je to v rozporu se vzdělávací podstatou předmětu (viz např. výuka literatury a společenských věd). Čemu že brání současný školský systém? Ano, někteří rodiče mají často velmi podivné představy. Chce-li se ale škola bránit před nimi, musí mít sama stůl co nejčistší.

poste.restante řekl(a)...
18. srpna 2017 v 21:30  

Místo toho nařizujeme mladým lidem dva (za několik let tři) povinné maturitní předměty, zkoušené stejnou, obsahově redukovanou metodou (nanejvýš se připouštějí dvě míry obtížnosti stejně pojatého obsahu), bez ohledu na různost typů škol i zmíněné varianty schopností a osobního zaměření. Tento systém je od kořene nespravedlivý a navíc potlačuje nejen "vnitřní" motivaci žáků absencí smyslu, ale též jejich zdravé sebevědomí, morálku a především rozvoj schopností, které se nevejdou do jeho úzkého rámce. Páchá tak velké škody.

Systém, kdy si každá škola dělala maturity a stanovovala kritéria podle sebe, jsme tu už měli. Dle mého soudu jsou tímto způsobem napáchané škody už neodstranitelné.

Ano, někteří rodiče mají často velmi podivné představy. Chce-li se ale škola bránit před nimi, musí mít sama stůl co nejčistší.
Mám tomu rozumět tak, že kdo chce posuzovat umazané, musí být sám čistý?

Unknown řekl(a)...
19. srpna 2017 v 10:07  

Česká školní inspekce vydává předvolební prohlášení. Až budou v obraze(budou schopni porovnat vstup a výstup) a až budou ministerští úředníci a hlavně politici schopni reagovat na skutečnou realitu našeho školství, pak se možná i něco vyřeší.
Dnes to je jen plané plkání nad možnými i nemožnými příčinami na které každý rozumný učitel kašle. Protože má své starosti, málo času na práci se svými žáky a obecné kecy mu s tím nijak nepomohou.

Karel Lippmann řekl(a)...
19. srpna 2017 v 15:45  

Poste restante, při Vaší exaktnosti jste jistě postřehl, že jsem nenapsal "čistý", nýbrž "co nejčistší". V tom je podstatný rozdíl.

Unknown řekl(a)...
19. srpna 2017 v 16:10  

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3904995

Jirka řekl(a)...
19. srpna 2017 v 16:13  

Poste restante, při Vaší exaktnosti jste jistě postřehl, že jsem nenapsal "čistý", nýbrž "co nejčistší". V tom je podstatný rozdíl.

Zeptat se musel, aby vyloučil možnost, která malinko zapáchá.

Karel Lippmann řekl(a)...
19. srpna 2017 v 17:24  

Pane Jirko, obhájit lze při troše umu vše, že?

poste.restante řekl(a)...
19. srpna 2017 v 19:12  

Tak tedy dobrá. :-)
Přeformuluji otázku:
Mám tomu rozumět tak, že kdo chce posuzovat umazané, musí být sám co nejčistší?

A čistě jen ze zvědavosti.
Rozdíl mezi čistým a co nejčistším v obecném smyslu i konkrétně hygienickém asi chápu.
Ale mohl byste tedy vysvětlit ten "podstatný rozdíl", mezi "čistým" a "co nejčistším" v kontextu svých příspěvků?
Abychom se raději vyhnuli případným nedorozuměním a rozdílným pochopením pojmů.

Karel Lippmann řekl(a)...
19. srpna 2017 v 20:52  

Poste restante, promiňte, ale nic Vám vysvětlovat nebudu. Z mých příspěvků jasně vyplývá, co si myslím. To v plné míře platí i o větě požadující, aby škola měla co nejčistší stůl (Vy školu opět nenápadně zaměňujete za člověka). Pokud jí nerozumíte, je to Váš problém. Nedokážete nic jiného, než se opakovanými dotazy na izolované útržky mých textů pokoušet budit dojem nejasnosti napsaného, přičemž jeho celkovým smyslem se nezabýváte. Takto lze pokračovat donekonečna a z místa bychom se stejně nepohnuli. Vždyť o to ani nejde, že?

Jirka řekl(a)...
19. srpna 2017 v 22:17  

Z našich příspěvků také jasně vyplývá, co si myslíme, a tak se divím, že Vám to není jasné. Asi proto se nepohneme z místa. Že by o to šlo?
Pane Lippmanne, obhájit lze při troše umu vše, že? Nezlobte se, ale příspěvkům Poste.restante nebo Doleželovým rozumím, byť se musím někdy hluboce zamyslet, v případě odkazů na jevy a teorie musím i něco nastudovat. Vaše hmaty a chvaty mne dostávají jen do kolen. Malé šedé buňky se neradují. Nevědí, co s tím. Uzavřeme to třeba tím, že jsem nějakej divnej, možná momentálně zaostalej.

poste.restante řekl(a)...
19. srpna 2017 v 23:14  

Poste restante, promiňte, ale nic Vám vysvětlovat nebudu.
To mne nepřekvapuje. :-)

Z mých příspěvků jasně vyplývá, co si myslím.
Škoda jen, že to mohou pochopit jen jedinci na Vaší intelektové , nebo myšlenkové úrovni, což? :-)

To v plné míře platí i o větě požadující, aby škola měla co nejčistší stůl (Vy školu opět nenápadně zaměňujete za člověka). Pokud jí nerozumíte, je to Váš problém.
Nic nezaměňuji a už vůbec ne nenápadně.
Ptal jsem se. A měl jsem pro to svůj důvod.
(Že tomu nerozumíte a odpovědět nechcete, či neumíte, to je zase Váš problém.)

Nedokážete nic jiného, než se opakovanými dotazy na izolované útržky mých textů pokoušet budit dojem nejasnosti napsaného, přičemž jeho celkovým smyslem se nezabýváte.
Hmmm. Já se docela obyčejně zeptal.
Zda předpokladem pro oprávněnost kritiky jiných je "co nejčistší" vlastní stůl.
A Vy jste mne místo odpovědi "upozornil" na to, že je rozdíl mezi "čistým" a "co nejčistším".
Tak kdo z nás dvou se tu zabývá izolovanými útržky a nezabývá se celkovým smyslem?


... Dokonce zásadní rozdíl.
Nebylo to pro mne vůbec tak důležité, ale když už jste to zmínil, tak jsem chtěl jen vědět, v čem je ta zásadnost, když jste ji Vy sám tak zdůraznil.
Ale nemohu se zbavit dojmu, že Vám šlo spíše o to, abyste mohl napadnout mou "exaktnost" a o nic víc.
Jinak byste totiž odpověděl a nevymlouval se.


Takto lze pokračovat donekonečna a z místa bychom se stejně nepohnuli. Vždyť o to ani nejde, že?
A Vy se chcete v diskusi někam pohnout?
Promiňte, ale odsud to tak nevypadá.

Josef Soukal řekl(a)...
20. srpna 2017 v 8:18  

"Pane Soukale, nesnažím se žáky motivovat svým smyslem konání, to by bylo velice neúčinné a tak naivní nejsem, ale snažím se hledat smysl s nimi společně. Hledán takto, obsahuje i neshodu v konkrétních záležitostech."
Ani toto však nezaručuje, že dokážete žáky motivovat; a to je výchozí bod polemiky, od kterého vy pak odbíháte ke své tradiční kritice a názorům. K těm se vyslovovat nebudu, neboť se k tomu velmi trefně vyjadřuje poste restante. Jen jsem netušil, že ve svém zaujetí proti čemukoli centrálnímu dospějete téměř na roveň některým inkluzionistům, kteří by státu upřeli už i právo stanovovat nějaké konkrétní vzdělávací cíle.

Karel Lippmann řekl(a)...
20. srpna 2017 v 12:11  

Nechci, poste restante, nechci.

Karel Lippmann řekl(a)...
20. srpna 2017 v 12:44  

Pane Soukale, výpovědní hodnota Vaší reakce je nulová. Žáky dokážu motivovat, jistě že ne všechny bezezbytku a ani ne všechny stejně, což jsem ostatně nikdy netvrdil a ani to z mých textů nevyplývá.
Kvazilogické kličkování poste restante je nemožné komentovat, jen by to vedlo k dalším stejně kvazilogickým zápletkám. Nevím, proč bych v nich měl pokračovat. Příklad: Je už přece komické, když se mě tento pán zeptá na problém "čistoty", a jestliže odpovím a přitom upozorním na izolovanost jeho otázky, vytkne mi, že se zabývám "izolovanými útržky". Velmi trefné, že? Vaše poslední souvětí je jen výmysl, který pro svou "argumentaci" toužíte vnímat jako realitu. Nic nového.
Tímto na tomto blogu končím. Nemám, co bych zde dodal.

poste.restante řekl(a)...
20. srpna 2017 v 13:06  

Nechci, poste restante, nechci.
Já si to hned myslel.
:-)

Kvazilogické kličkování poste restante je nemožné komentovat, jen by to vedlo k dalším stejně kvazilogickým zápletkám.
Inu, to ať posoudí ostatní čtenáři a diskutující.
Podle mne se jen vyhýbáte odpovědím na otázky.
O důvodech nebudu spekulovat.

Je už přece komické, když se mě tento pán zeptá na problém "čistoty", a jestliže odpovím a přitom upozorním na izolovanost jeho otázky, vytkne mi, že se zabývám "izolovanými útržky".
Jo tak to byla odpověď? Vidíte a já hlupák ji zase nepochopil.
A zmínka o izolovaných útržcích byla jen "půjčka za oplátku"


Teď vážně, pane Lippmanne, podezříváte mne nejspíš z těch nejnižších diskusních pohnutek a nejspíš i z osobní averze.
Moje ujištění, že tomu tak rozhodně není a jde mi jen o obsah příspěvků, pro Vás pravděpodobně nic neznamená.
S tím ale dost dobře nemohu nic udělat.

A teď k věci.
Vaše tvrzení - Chce-li se ale škola bránit před nimi, musí mít sama stůl co nejčistší." - považuji za primárně zcestné.
Přijmeme-li totiž Vaše tvrzení jako premisu, znamenalo by to, že se škola nemá (morální) právo bránit, pokud stůl "co nejčistší" nemá.

Samozřejmě, že škola se má starat o to, aby měla "stůl co nejčistší". To je logické a v pořádku.
Ale nijak to nesouvisí se snahou přenášet na školu zodpovědnost za oblasti, které jí nepřísluší, ani s oprávněnou snahou tomu zabránit.
Proto jsem se ptal:
Mám tomu rozumět tak, že kdo chce posuzovat umazané, musí být sám čistý?
To, co předvádíte je totiž klasický argumentační a logický faul:
"Hoď kamenem, kdos sám bez viny."


Dále:
Tvrdíte:
Musíme si ale vzájemně rozumět, a to bez ohledu na svou specializaci.

a současně kritizujete
povinné maturitní předměty, zkoušené stejnou, obsahově redukovanou metodou .

Říkáte, že společný základ by měla vybudovat základní škola, to by však k tomu musela mít vytvořeny vhodné podmínky.
Takže nejspíš tento základ tak úplně nevybuduje, že?
A přitom se zuby nehty bráníte vybudování a ověření téhož základu na středoškolské úrovni.

Tedy nezlobte se na mne, ale co už jiného by mělo být tím společným základem, umožňující vzájemné porozumění, když ne matematika, jakožto "jazyk" univerzálních abstrakcí a český jazyk a literatura, umožňující pochopení psaného slova a používání správných výrazových prostředků?

Karel Lippmann řekl(a)...
20. srpna 2017 v 14:14  

Na věcný poslední odstavec rád odpovím a poruším svůj "závazek". Máte pravdu! Děti se dnes biflují tolik informací, že základy jim unikají, na jejich upevňování a na myšlení nezbývá čas. Jen roste pocit méněcennosti a neblahé formy jeho kompenzace (viz psycholog E. Erikson) Jenže věkem přece jen zrají, rozvíjí se jejich schopnost úsudku, hledání smyslu svého počínání, nabývají nové zkušenosti i mimo školu, a střední škola se proto nemůže stát jen druhou základkou, bohužel se stejnými nešvary jako ta první. Na středoškolské úrovni je základem něco jiného než na ZŠ: schopnost kritického myšlení, myšlení v souvislostech a hledání smyslu světa a života. To význam matematiky, přírodních věd a českého jazyka zvětšuje. Současný stav bohužel činí spíše opak a vůbec se nedivím, že si matematici stěžují (ale nejen oni). Bez matematiky není člověk "maturus", ale té matematiky, jak ji chápal P. Vopěnka, kterého jsem už několikrát citoval. Zásadní nedorozumění spočívá v tom, že se snažím najít cestu, jak z tohoto bludného kruhu ven, ale nehledám ji v dalšímu posilování toho, co nás k danému stavu přivedlo. Právě ona obsahově redukovaná maturita velice znesnadňuje vzájemné porozumění mezi různými odbornostmi, protože v češtině uzavírá tento předmět do sebe samého, bez jakéhokoli významového přesahu k předmětům dalším a dává tak žákům mylnou informaci o povaze předmětu. A já např. učím jazyk i literaturu právě tak, aby si žáci tento zcela zásadní přesah uvědomovali. Maturita ovlivňuje průběh výuky, zejména v posledních ročnících, kde bych naopak měl výše popsanou metodu završit. Místo toho biflujeme a procvičujeme testy. Ostatně pan Kostečka to tak navrhl.

Josef Soukal řekl(a)...
20. srpna 2017 v 20:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
20. srpna 2017 v 20:11  

Pane Lippmanne, zdá se, že si ohledně motivace ani nedokážete vzpomenout, s čím jste polemizoval, a místo toho polemizujte s něčím, co nikdo netvrdí.
A nebýt Jiřího Kostečky, valná většina maturantů by si mohla jen nechat zdát o tom, že bude u maturity mluvit o knize, kterou si může sama vybrat. To je třeba uvést především. Vaše věta o tom, co údajně chtěl Jiří Kostečka, nemá jen nulovou výpovědní hodnotu, je to hlavně ničím nepodložený hloupý atak, hodný nikoli uznávaného češtináře, ale tak nanejvýš Botlíkova učně.

poste.restante řekl(a)...
20. srpna 2017 v 21:18  

Právě ona obsahově redukovaná maturita velice znesnadňuje vzájemné porozumění mezi různými odbornostmi, protože v češtině uzavírá tento předmět do sebe samého, bez jakéhokoli významového přesahu k předmětům dalším a dává tak žákům mylnou informaci o povaze předmětu.

Pokud nemá být maturita obsahově redukovaná, musí být naopak obsahově rozšířená.
Mohl byste uvést konkrétně, jak byste si takovou neredukovanou maturitu představoval?
Třeba právě na příkladu českého jazyka.

Karel Lippmann řekl(a)...
21. srpna 2017 v 8:23  

Napsal jsem: " Maturita ovlivňuje průběh výuky, zejména v posledních ročnících, kde bych naopak měl výše popsanou metodu završit. Místo toho biflujeme a procvičujeme testy. Ostatně pan Kostečka to tak navrhl."
Pan Kostečka napsal: "...co - u všech čertů - brání učitelům vést svoje středoškolské kurzy tři a půl roku z čtyřletého středoškolského cyklu podle své parkety a teprve v posledním půlroce před maturitou zavést „teaching-to-test“."
Pane Soukale, Vaše počínání si těžko mohu vysvětlit jinak než jako úmysl vyprovokovat mě k nějakému "tvrdšímu", vyjádření. V tom Vás nepotěším, je mi líto. Proč se mě permanentně snažíte urážet, nevím. A je mi to jedno.

Poste restante, menší úprava: obsahově rozšířená a především jiná. Přečtěte si moje nedávné příspěvky o Máchovi či Goethovi, z nich vyplývá, co také zkouším. Ale pokud Vám to nebude stačit, budu ještě konkrétnější.

Josef Soukal řekl(a)...
21. srpna 2017 v 11:47  

Pane Lippmanne, i vaši studenti se jistě před maturitou připravují na zcela konkrétní věci podle toho, co od vás u maturity očekávají. Zaměňovat to s tím, že JK "che biflování", je zbytečný, hloupý a urážlivý výrok, z kterého se nevylžete. A vzhledem ke tomu, co všechno už jste napsal a podepsal, dá se hovořit o permanentní kampani týchž parametrů. Provokovat vás k ní nechci a vůbec nemusím, jak ukazuje právě poznámka k JK, učiněná prakticky bez souvislosti s výchozím tématem diskuse. Takže nelíbí-li se vám moje poznámky, stačí si nevymýšlet a neostouzet jiné.

Josef Soukal řekl(a)...
21. srpna 2017 v 11:48  

... chce biflování...

Josef Soukal řekl(a)...
21. srpna 2017 v 11:59  

Pane Lippmanne, ještě drobnost: Je kuriózní, jak se snažíte tvářit se dotčeně, když někdo razantně zareaguje na vaše dětinské, ale zlé provokace; a ničím jiným vaše poznámka nebyla...

Karel Lippmann řekl(a)...
21. srpna 2017 v 14:43  

Pane Soukale, jistě dobře víte, že pan Kostečka doporučoval teachin-to-test, proto s kontextu vyplývá, že jsem měl na mysli tento jeho návrh. Teaching-to-test je založen na biflování, ať to pan Kostečka chce nebo ne, (z kontextu, jak už jsem uvedl, jasně vyplývá, že jsem neobvinil přímo jeho, ale teaching-to-test, o kterém on si možná myslí, že biflováním není), tedy hlavně na mechanické paměti a mechanických souvislostech. Katalog požadavků je pouhý seznam toho, co si žák musí pamatovat a případně mechanicky vyřešit. Každá úloha totiž předpokládá jen jednu možnost odpovědi, a to i v případě, že žák doplní slovo či sousloví sám (to je, panečku, otevřenost)! I moji žáci musí přirozeně použít paměť, ale současně vždy v souvislostech smyslu. Nabiflované definice epizeuxe či jiných tropů a figur beze smyslu mě nezajímají. A testy nic jiného nežádají, pamětní osvojení však vyžadují velmi důsledně.
Jen urážejte dál, začíná to být napínavé. Nahraji Vám: Teaching-to-test - maturita best!

Josef Soukal řekl(a)...
21. srpna 2017 v 19:50  

Pane Lippmanne, dokážete-li své žáky skutečně učit a držíte-li se katalogu - a nedovedu si představit, že byste se ho nedržel, neboť neobsahuje nic jiného než to, co skutečně patří k oboru - pak nechápu, proč předstíráte, že se takto vedení žáci musí k maturitě něco biflovat.
Jinak zřejmě máte problém s tím, když někdo získává informace. Nedovedu si časově představit, že bych si byť třeba jen třetinu z toho, co vím, dokázal osvojit pouze problémovou výukou, vyvozováním apod. Koneckonců vy usilujete o výuku překračující hranice svého oboru a vyžadující nemalý objem znalostí; mají-li s vámi vaši žáci držet krok, nezbývá jim nic jiného než potřebné informace hojně získávat právě oním "biflováním". A že u maturity u části otázek stačí jen jednoduché nabiflování? Jak už jsem vám stokrát psal, to si vyřiďte jinde, u těch, kteří dopustili nivelizaci maturitního vysvědčení. Já vím, že jste se opakovaně vyjádřil, že považujete za lepší starat se jen o sebe, ale představte si, že k zodpovědnosti učitele tak trochu patří i nestrkat hlavu do písku před tím, co se děje okolo něj.

Unknown řekl(a)...
22. srpna 2017 v 12:12  

Údaje o celkové úspěšnosti školy u maturitní zkoušky jsou veřejně dostupné. Pokud tedy budoucím klientům školy nevadí, že škola má takové výsledky, škola nemá motivaci svou kvalitu změnit. Možná by při vyžadování nějaké práce ve škole mohla o část klientů přijít.
Zřejmě to nevadí ani zřizovateli / ve velké části kraji/. Jak dlouho by kraj provozoval bez zásahu krajskou nemocnici, kde by 50% pacientů zemřelo?

poste.restante řekl(a)...
22. srpna 2017 v 17:41  

Jak dlouho by kraj provozoval bez zásahu krajskou nemocnici, kde by 50% pacientů zemřelo?
To není dobré srovnání.
Není vina lékaře, když pacient odmítne léčbu a následně zemře.
Ani není vinou lékaře, když pacient kouří, nechodí na preventivní prohlídky a následně je hospitalizován s terminálním stádiem rakoviny plic.

Ukazatel úspěšnosti u maturit v obecné rovině o kvalitě školy a výuky neříká vůbec nic.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.