Vláda byla velmi aktivní ve školství, shodnou se experti

neděle 30. července 2017 ·

Současná vláda byla podle odborníků na vzdělávání aktivní. Shodnou se na tom, že prosadila mnoho legislativních změn, které si předsevzala v koaliční smlouvě. Liší se ale jejich názory na to, zda byly tyto změny dobré. Chválí zejména snahu zvýšit platy učitelů a rozpočtových výdajů na školství. Přidané peníze ale stále nejsou dostatečné na to, aby řešily personální krizi a podfinancování škol, myslí si školské odbory a experti, které oslovila ČTK.

Kateřina Valachová (twitter.com)
Výrazně aktivní byla hlavně bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), která na jaře 2015 vystřídala ve funkci Marcela Chládka (ČSSD). "Po Marcelu Chládkovi, který v míře diletantismu a sebezahledění soutěžil snad jen s Josefem Dobešem, to byla pozitivní změna," řekl odborný konzultant vzdělávací společnosti EDUin Tomáš Feřtek. Nesporným kladem Valachové podle něj bylo, že prosadila zvýšení platů učitelů o osm procent a nepedagogických pracovníků o pět procent.

Velké škody ve školství způsobila současná vláda podle ředitele společnosti Scio Ondřeje Šteffla. "Valachová velice úspěšně plnila volební program sociální demokracie, který je v podstatě velmi asociální," řekl. Nelíbí se mu jednotné přijímací zkoušky, povinná maturita z matematiky, povinný poslední ročník mateřské školy a reforma financování regionálního školství. Vytýká Valachové i to, že byla proti zakládání nových soukromých škol. "Jediná sociální věc byla inkluze, a ta se moc nepovedla," dodal.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová označila velké množství změn ve školství za legislativní smršť. "Myslím si, že paní ministryně rozpracovala více věcí, když by stačily nějaké dvě hlavní, které si měla vytknout za cíl a těm se věnovat víc," řekla. Ředitelé gymnázií jsou podle ní rádi, že nebyl přijat návrh kariérního řádu učitelů. Byl by sice podle ní zapotřebí, ale v jiné podobě a s většími rozdíly v ohodnocení učitelů.


Celý text naleznete zde

20 komentářů:

jitulamik řekl(a)...
30. července 2017 12:32  

No, vzpomínám si na úsloví "Aktivní blbec je horší než třídní nepřítel".

m vanek řekl(a)...
30. července 2017 12:46  

Kolega jitulamik mě předešel. Z pohledu učitele vnímám působení současné vlády ve školství jako mnoho povyku pro nic. Neboli spousta rétotiky, ale reálné viditelné zlepšení situace se nedostavilo. Spíše se obávám budoucího zhoršení. Neboli po dlouholetývch zkušenostech, čím víc se ve školství zlepšovalo sliby, tím horší byl reálný dopad na učitele a žáky.

poste.restante řekl(a)...
30. července 2017 13:17  

Kdyby, opakuji, kdyby se podařilo dotáhnout do konce smysluplnou změnu financování škol, dokázal bych exministryni Valachové leccos odpustit.

Co jí nikdy odpustit nemohu, to je "inkluze po česku", protože některé z napáchaných škod jsou už neopravitelné a jiné jen velmi těžce.

Za promeškanou příležitost považuji to, že se paní exministryně nevěnovala problematice právního postavení učitele. Jakožto právnička k tomu měla veškeré předpoklady a navíc i vnější podporu veřejnosti, která po mediální explozi kauz, jako byl třeba Třebešín, byla změně nakloněna. Teď si asi budeme muset počkat, až zase žáci někoho zabijí rovnou a ne jen zprostředkovaně.

Pokud se vlády jako celku týče, pak objem prostředků na vzdělávání rostl sotva o desetiny HDP, ačkoliv potřebujeme nárůst o procenta, takže žádný zázrak.
A pokud se týče platů, pak sotva stíhala učitelům dorovnávat růst v celé ekonomice. (Viz pokladní v Lídlu.)
Takže platy sice rostly nominálně, ale relativně už to zas takový zázrak není a do slibovaných 130 % máme ještě sakra daleko. Ale abychom nekřivdili, předchozí vlády nedělaly ani to a docházelo tedy k reálnému propadu.
Takže sice jsme si moc nepolepšili, ale aspoň jsme si nepohoršili. Díky, vládo, aspoň za to.

Fanda Moudry řekl(a)...
30. července 2017 14:55  

Inkluze po českém způsobu se vskutku nepodařila. Došlo k dalšímu rozvratu školství v důsledku ideologického zásahu MŠMT. Na takovou inkluzi je potřeba spousta peněz, které budou do budoucna v systému chybět. Inkluze není jen záležitostí ministerstva školství, ale podílet se musí i ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí. A celkově musí být tato "reforma" podporována většinově, což se samozřejmě nedělo. Navíc ani o žádnou inkluzi nešlo, protože došlo pouze k přesunu žáků ze škol praktických do škol základních a to s velmi nejistým výsledkem a vyhlídkami do budoucna. Vícekolejnost zůstala zachována. Výstup z této situace? Inkluzi v takovém rozsahu si můžou dovolit jen skutečně bohaté státy. Do školství nemůže v současnosti směřovat okolo 4% HDP, ale nejméně 6%. Zadarmo se už dneska nikomu nechce pracovat. A heslo z dřívějška: "Učení není povolání, ale poslání" není aktuální.

Desetiletá školní docházka taky nějak nezasáhla ty, kterých se především měla týkát. tedy lidí ze sociálně vyloučeného prostředí.

S nepřipraveným KŘ, který byl označen pedagogickou veřejností jako paskvil, zametli učitelé tak, jak si zasloužil.

Zvýšení platů o 6% (+2%) při inflaci 2,3 až 2,5% (nepočítám skrytou inflaci)bylo minimální a jen v udržovací rovině. Sliby o 130% byly jen sliby, protože si vláda odsouhlasila schodek rozpočtu na 50 miliard. Nebylo a není z čeho brát. A navíc stále hledáme na výplatních páskách ony 2% nadtarifu. Zřejmě na velké části škol zůstaly pod nehtíky vedoucích pracovníků a jejich kamarádů.

Jsem zvědavý jestli vysokým školám přifrčí slíbené miliardy nebo jen těch avizovaných 100 milionů navíc.

Korupce evidentně v tomto volebním období zasáhla i MŠMT. I odtud vypadávali kostlivci.

MŠMT dávám za poslední 4 roky známku dostatečnou. Prošla by ale s odřenýma ušima. Po volbách pak očekávám zhoršení situace. A to je ČR v období ekonomického růstu. Školství tedy nebylo a není prioritou.

Petr řekl(a)...
31. července 2017 16:04  

Co myslíte tím ideologickým zásahem? Každá školská politika je z definice opřená o nějakou ideologii, v politice skoro žádná ryze odborná (neideologická řešení) řešení neexistují. Kdyby existovala, mohli bychom si tu budovat krásný korporativně fašistický stát odborníků. Problém české vzdělávací politiky je, že pracuje s velmi nesourodými prvky - tu trochu konzervativního obsahu, tam špetka liberálního důrazu na osobní zodpovědnost jednotlivce, onde pak snaha o ryzí socialistický paternalismus. Dohromady to teda moc nejde ani na papíře a není divu, že správa školství (governance) je mimořádně neefektivní.

poste.restante řekl(a)...
31. července 2017 16:49  

Každá školská politika je z definice opřená o nějakou ideologii, v politice skoro žádná ryze odborná (neideologická řešení) řešení neexistují.
Bohužel. A podle toho to také vypadá.
Až mi někdo vysvětlí, co je ideologického na malé násobilce a na tom, jak se má učit, pak uvěřím, že neideologická řešení neexistují.
Jsou témata, která je nutno řešit politicky.
A pak jsou věcná témata, ze kterých někdo politikum dělá. A já to bytostně nesnáším.

Petr řekl(a)...
31. července 2017 17:47  

Malá násobilka zůstane (pravděpodobně) malou násobilkou za každého režimu. Ale tu malou násobilku musí někdo někoho někde učit. Z povahy věci jsou odpovědi na otázky Kdo?, Koho? a Kde? otázky politické. Může učit kdokoli, kdokoli s vysokou školou, nebo kdokoli s vysokou školou a danou aprobací? V kolika letech děti půjdou do školy , jaké znalosti mají mít po jakém úseku svého vzdělávání? Mají se učit vždy ve škole, nebo to jde i doma? Když ve škole, kde by ta škola měla být? V každé obci? V každém větším městě (a mít systém školních autobusů)? Má to být jen škola státní, nebo připustíme i soukromé poskytovatele vzdělání? Odpovědi na tyhle otázky se budou dramaticky lišit podle toho, jestli věříte na volnou ruku trhu, svobodnou volbu, sociální stát, samosprávu, centrální plánování... to jsou klasické proměnné, na kterých se profilují politické školy a strany.

Osobně soudím, že na rozdíl od výše uvedených by třeba otázka, JAK učit, polická být nemusela. Ale to je samo o sobě odraz mých vlastních liberálních názorů. Možná to někdo vidí úplně jinak.

Petr řekl(a)...
31. července 2017 17:48  

*neviditelnou ruku trhu

Fanda Moudry řekl(a)...
31. července 2017 18:24  

Řešíte pouze formu, obsah M, F, CH, Př, AJ, stavební mechaniky,... zůstává v jádru stejný. Ideologickým řešením je inkluze po českém způsobu, státní maturita, přijímací zkoušky,..

poste.restante řekl(a)...
31. července 2017 19:03  

Inkluze, její způsoby a formy, to je otázka odborná.
Udělali z ní otázku ideologickou, přičemž ideologii se odporovat nesmí.
Nejde o děti, nejde o jejich potřeby, jde o ideologii. A to je odporné.
Tuto ideologii pak nedokázali ani politicky zabezpečit potřebnými prostředky. A to už by mělo být snad i trestuhodné.

Maturita je (byla) závěrečná a certifikační zkouška. Její obsah a forma je zákonitě politikum. Koneckonců o její podobě rozhodujeme prostřednictvím zákona.
To ale neznamená, že konkrétní ověřovaný obsah nemá být současně i odborným problémem. A o tom, při vší úctě, ví většina volených zastupitelů naprostý prd.
Čili parlament má například rozhodnout o tom, že povinná bude zkouška z matematiky, ale co bude konkrétním obsahem této zkoušky, nechť řeší odborníci a politicky určený ministr má být jen vykonavatelem.

Petr řekl(a)...
31. července 2017 21:17  

Obsah předmětů možná zůstává stejný (většinou se asi spíš pomalu mění), ale pokud vím, politicky do obsahu učiva taky nikdo nevstupuje. Spory se vedou především o organizaci vzdělávacího systému, právem. Debata o inkluzi je zčásti o obsahu a zčásti o organizaci školství. V demokracii neřídí společnost odborníci, ale politici na základě mandátu od voličů. Ne vždy se nám výsledky musí líbit, ale nic lepšího nikdo nikdy nevymyslel. Vemte si takovou optimalizaci středního školství - názory odborníků, učitelů a rodičů se zpravidla zásadně rozcházejí, jak jinak než politicky byste to chtěl vyřešit?

poste.restante řekl(a)...
1. srpna 2017 0:26  

jak jinak než politicky byste to chtěl vyřešit?
Pane Petře, nikdy jsem netvrdil, že politika není nástrojem, kterým se některé problémy mají řešit.
Tak tedy ještě jednou.

Jsou témata, která je nutno řešit politicky.
A pak jsou věcná témata, ze kterých někdo politikum dělá.

Inkluze má svou odbornou a věcnou stránku, na kterou se ale nikdo neptal. Odborníků už vůbec ne.
A to proto, že celá "inkluze po česku" se stala především ideologickou záležitostí. Politika pak byla v tomto případě jen pouhým nástrojem ideologie.

A v případě optimalizace sítě škol šlo většinou spíš o politikaření a kamarádíčkování a částečně také o ideologii, nežli o skutečně odborně podloženou optimalizaci.

tyrjir řekl(a)...
1. srpna 2017 14:44  

TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ

Současná vláda byla podle odborníků na vzdělávání aktivní. Shodnou se na tom, že prosadila mnoho legislativních změn, které si předsevzala v koaliční smlouvě. Liší se ale jejich názory na to, zda byly tyto změny dobré. Chválí zejména snahu zvýšit platy učitelů a rozpočtových výdajů na školství. Přidané peníze ale stále nejsou dostatečné na to, aby řešily personální krizi a podfinancování škol, myslí si školské odbory a experti, které oslovila ČTK

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html

K tomuto hodnocení vládní aktivity si dovoluji poznamenat, že není aktivita jako aktivivita, když za jednu z nejaktivnějších věcí lze považovat i JADERNÝ výbuch nebo tornádo:

Školy jsou především vzdělávací zařízení. O tomto POVINNÉM JÁDRU práce škol hovoří Ústava a Školský zákon České republiky i zdravý rozum lidí. Hyperaktivistická práce ministryně Valachové tomu však neodpovídala, a to ani ve věci Inkluze, ani ve věci Kariérního řádu a ani ve věci rozpočtového financování a platů učitelů škol:

Česká republika je cca z 80 % Levnou montovnou s více než osmdesáti procentně zfeminizovaným a opatrovnicky formovaným školstvím. Levnou montovnou s nízkými platy lidí včetně učitelů. Aby tomu tak nebylo, musí, když je ze zákona povinno, MŠMT ČR důsledně respektovat fakt, že školy jsou prvotně vzdělávací zařízení. Musí, ale nestalo se: Tomuto JÁDRU (podstatě) školství ideotický (ideově dogmatický) JADERNÝ VÝBUCH ministryně Valachové, myslím, velmi uškodil. Tím, že sociálně a zdravotně opatrovnické věci byly při Inkluzi i v návrhu Kariérního řádu systémově nadřazovány prioritní úloze škol totiž vzdělávání. Tím, že propast mezi platy učitelů a platy v ostatních VŠ kvalifikovaných profesích se dál zvětšila a školský rozpočet je nadále prachbídný. Tím, že "školsko růžové Tornádo KAT" dost trapně vyšumělo v důsledku korupce v MŠMT ČR s výmluvu na tzv. politickou kulturu. Atd.

Je mi s podivem, že současný ministr školství ve výše popsaném ideotismu, ideově opatrovnickém, vzdělávání opomíjejícím, školském dogmatismu, pokračuje. A ještě přitom přímo uráží učitele a Parlament České republiky. Tím, myslím, do určité míry i pohrdá veřejným zájmem a zákony České republiky a EU a zdravým rozumem lidí.


Doufám, že poločas rozpadu důsledků tohoto, myslím, ideotického, fondočerpačstvím podbarveného a se systémovou korupcí hraničícího, JADERNÉHO VÝBUCHU v hrubě pofinancovaném českém školství nebude příliš dlouhý. Přispět k tomu by, myslím, mohly a měly i příslušné ústavně právní výbory Sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Například tím, že dají, společně s parlamentními školskými výbory prostřednictvím Parlamentu ČR české vládě podnět k vyšetření korupce v čerpání EU dotací a k narovnání školského rozpočtu a platů učitelů na jinde obvyklou úroveň. Nic jim, myslím, nebrání začít s tím hned po parlamentních prázdninách. K tomu jim přeji patřičnou vůli a sílu.

J.Týř

Dále viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/stanislav-stech-autori-petice-napsali.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/bezradne-tapani-na-tema-inkluze.html
http://www.pedagogicke.info/2017/07/marketa-illova-otevreny-dopis-ministru.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vsechny-strany-slibuji-zvyseni.html

tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 8:44  

Doopravdy učí už jen obětaví blázni. Vláda fakticky ničí školství i budoucnost České republiky.

https://www.irozhlas.cz/komentare/cesko-si-zvolilo-nejjistejsi-cestu-k-chudobe-a-zaostalosti_1706290630_mos

tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 8:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 9:05  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 10:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 14:15  

Kariérně fondočerpačská

Doopravdy učí už jen obětaví blázni.
Ideotští fondů čerpači žijí jako v lázni.
Vláda ničí školství i budoucnost lidí.
Co s tím, kdo a jak ten problém vidí?

Je asi nutné pochopit,
že pod lázní je třeba zatopit.
Případně z té vadné lázně vytáhnouti špunt.
Dobrá rodina a školství jsou přec budoucnosti grunt.

J.Týř

https://www.irozhlas.cz/komentare/cesko-si-zvolilo-nejjistejsi-cestu-k-chudobe-a-zaostalosti_1706290630_mos

tyrjir řekl(a)...
4. srpna 2017 15:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
4. srpna 2017 15:37  

MŠMT tlumí zpětnou tlakovou vlnu Vládního jaderného výbuchu?

Do redakce (pedagogickéInfo) dorazila anonymní zpráva s desítkou příloh zřejmě určených pro jednání porady vedení MŠMT. Sekce operačních programů předkládá návrh na průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy je vytvoření a pilotní ověření systému profesní podpory pedagogických pracovníků v oblasti oborových didaktik a pedagogického řízení škol prostřednictvím oborových a mezioborových metodických kabinetů a rozvoj kolegiálních forem podpory, přenosu dobré praxe a poradenství pro ředitele a střední management škol a pedagogické pracovníky včetně začínajících a uvádějících učitelů a nastavení systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s definovanými kritérii kvality profesního vzdělávání pedagogů, který bude přispívat ke zvyšování jejich profesního růstu.

Vyhlášení výzvy Individuální projekty systémové III je stanoveno na 8. září 2017. Výzva je připravena jako průběžná. Termín ukončení výzvy je stanoven na 28. února 2018. Alokace na výzvu je 350 000 000 Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 200 000 000 Kč, je tedy jasné, že může uspět pouze jeden projekt. Z cíle vyplývá, že se má jednat o náhradu zrušeného projektu IMKA. Výzva je určena pouze přímo řízeným organizacím MŠMT.


http://www.pedagogicke.info/2017/08/msmt-zrejme-pripravuje-dalsi-ucelovou.html

Že by MŠMT tlumilo zpětnou tlakovou vlnu Vládního jaderného výbuchu a následky Tornáda KAT? Účelové to, myslím, nutně nemusí být, jak se domnívá Pedagogické info, pokud se MŠMT vyvaruje předchozích chyb. Zřejmé však asi je, že jde o přihrávku cca 350 mil. Kč směrem k NIDV, čímž asi "Kocourkokracie NÚV - NIDV" pokračuje.

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/deset-let-po-zruseni-osnov-skolam-konci.html#comment-1414673985259240409
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/deset-let-po-zruseni-osnov-skolam-konci.html#comment-1574682106094511657

J.TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.