Bezradné tápání na téma inkluze: Ministerstvo školství odpovídá na otázky České školy k novele Vyhlášky 27/ 2016 (inkluze) a připomínkovému řízení k novele

středa 26. července 2017 ·

Minulý týden proběhlo připomínkové řízení k „technické“ novele "vyhlášky o inkluzi" (Vyhláška 27/2016). A ukázalo podstatné věci: Ministerstvo školství ani v nejmenším nedokázalo uspokojit kritiky, kteří tvrdí, že o věcech dostatečně nediskutuje s odbornou veřejností a že nemá celý projekt inkluze dobře promyšlený a připravený. Přišla navíc i velice závažná kritika ze strany ombudsmanky, ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí: Předkládaná novela vůbec není jen technická a jde proti duchu inkluze, tvrdí například ministerstvo spravedlnosti. A požadovaná částka na „implementaci inkluzivního vzdělávání“ v rozpočtu prostě není, tvrdí ministerstvo financí, s tím, že aktuální odhady „rozpočtu na inkluzi“ jsou o více než dvě miliardy vyšší než ty z minulého roku. Česká škola se ministerstva zeptala, jak kritiku a připomínky vnímá a jaké vidí řešení. Přinášíme odpovědi. (A někde spíš bezradné neodpovědí.)

1. Byly návrhy dostatečně probrány s odbornou veřejností? Měli učitelé a odborná veřejnost šanci změny připomínkovat? Kdy a jak k tomu došlo? (Ozývá se kritika, že odborná veřejnost neměla k dispozici žádné podklady, že konzultace byly spíše formální...)
2. Některé z připomínek se zdají být zásadní a upozorňují na to, že jde o dost podstatné změny a tedy nejde pouze o „technickou novelu“. Trváte na tom, že jde „především o technickou novelu“?
(MŠMT odpovídá na dvě otázky najednou)

Cílem novely je odstranění nejpalčivějších technických a praktických nedostatků, které byly identifikovány v prvním roce účinnosti nových pravidel. Nejedná se tedy o novelu vyhlášky, ale pouze o technickou novelu, kde je cílem upravit a zpřesnit znění. Technická úprava pravidel by měla nabýt účinnosti co nejdříve, nejlépe od začátku nového školního roku. Při přípravě technické novely MŠMT vycházelo právě z podnětů zainteresovaných subjektů a podstatné změny byly předjednány jak se zástupci klíčových profesních organizací, tak se zástupci subjektů státní správy, nejvíce zainteresovaných v dané problematice. Novela vychází z komplexního vyhodnocení zkušeností s aplikací pravidel v oblasti společného vzdělávání; tento návrh byl posléze odborně projednáván, proto došlo k jeho předložení teprve v červenci. Jelikož byl materiál již předjednán, je na místě i zkrácené připomínkové řízení.

3. Ministerstvo spravedlnosti vznáší zásadní připomínku, že novela jde proti duchu inkluze, protože chce uchovat speciální školy zaměřené na různé druhy postižení. Jak tuto připomínku vnímáte? A otevírá se tím znovu diskuse z minulého roku: Budou – a mají se – speciální školy rušit?

Novela upravuje technické podmínky, rozhodně nenavrhuje rušení „speciálních škol“. Cílem je zachovat jednodruhovost tříd ve školách v souladu s platnou vyhláškou č. 27/2016 Sb., a upravit zřizovatelské kompetence škol v souladu se školským zákonem. Tedy netrvat na jednodruhovosti škol, protože to komplikuje organizaci vzdělávání v menších městech. Tím se nijak neruší zachování typu škol podle druhu postižení, které mají svoji tradici, a současně se umožní, aby byla v menších městech dělícím kritériem jednodruhová třída.

Stručný přehled změn:

- Zjednodušuje se administrativní náročnost pro školy a školská zařízení, kupř. v procesu vydávání zprávy a doporučení školským poradenským zařízením

- Odstraňují se interpretační nejasnosti v oblasti zřizování škol podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální školství)

- Nově nebude vyžadována v některých případech tak častá rediagnostika (nové posuzování) speciálních vzdělávacích potřeb, což uleví jak dětem, tak odlehčí systému školských poradenských zařízení

- Změny v příloze č. 1 vyhlášky - odstranění terminologických nepřesností a zjevných chyb. Dále dochází k dalším drobným změnám reflektujícím potřeby praxe (například úprava normované finanční náročnosti u předmětů speciálně pedagogické péče na 1 žáka, a nikoliv na skupinu, atd.)

Změny ve vyhlášce nejsou početné a jsou zvýrazněné v části materiálu, která byla zaslána do meziresortního připomínkového řízení

4. Připomínka ministerstva financí je zcela zásadní: Na „inkluzi“ nejsou ve státním rozpočtu peníze. Co s tím? A není to úplně zásadní nedostatek „inkluzivní reformy“, že neměla zajištěný výhled financování v dlouhodobém horizontu?
5. Jaký bude nyní další postup?
(MŠMT odpovídá na dvě otázky najednou)

Co se týče systému financování společného vzdělávání, ten doznal v roce 2017 podstatné změny. Plošná podpora společného vzdělávání přechází totiž na podporu cílenou, je zaměřena na konkrétní speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů podle požadavků škol. Znamená to, že krajské úřady od 1. ledna 2017 dostávají z ministerstva školství finance cíleně na nově nastavená podpůrná opatření, podle skutečně vykázaných potřeb každé jednotlivé školy. Peníze putují do škol z ministerstva školství na základě údajů, které poskytují prostřednictvím výkazů ředitelé škol. Každý měsíc tak dochází k úpravě rozpisu rozpočtu a tyto již „zamašličkované“ finance nebude možné využít krajem na jiný účel. Tím by školy měly mít jistotu, že podpůrná opatření, která budou doporučena školskými poradenskými zařízeními, budou finančně pokryta, a to co nejrychleji.

Vláda dále podpořila záměr MŠMT na posílení rozpočtu o 400 milionů korun pro děti nadané, mimořádně nadané, ale také na pomoc, podporu a péči pro děti ve školních družinách či mateřských školách. Finance jsou určeny na zkvalitnění vzdělávání ještě v roce 2017. Podpora nadání je od září 2016 novou záležitostí, tyto nároky zde nikdy v minulosti nebyly, takže ministerstvo financí dlouhodobě dopředu vědělo, že se budou ještě upřesňovat. Co se týče podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, novelou školského zákona, která nabyla účinnosti v září loňského roku, se stalo financování podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, nárokovým. Výši podpory stanovuje vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Stát je povinen tyto peníze zajistit a vláda tyto nároky potvrdila.

Doplňující otázka České školy: Ale ve vaší odpovědi není vysvětleno, jak to tedy bude s financováním inkluze v příštím roce.

Připomínám: Připomínky MF jsou tvrdé:

1. Požadavky na účelové navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT v návaznosti na zabezpečení dopadů vyhlášky nejen na rok 2017, ale zejména na rok 2018 a léta následující, překračují možnosti státního rozpočtu.

2. Ze strany Ministerstva financí bylo doporučeno provést revizi vyhlášky nejen z hlediska rozsahu poskytování opatření, ale i výše jejich finanční náročnosti. Předložená novela se však netýká revize z hlediska rozsahu poskytování opatření a výše jejich finanční náročnosti, ale pouze odstranění technických nedostatků. S předloženou novelizací vyhlášky v navrženém rozsahu MF zásadně nesouhlasí a důrazně žádá o provedení celkové revize podpůrných opatření.

Přitom podle MF je rozdíl v původních a momentálních odhadech na výši rozpočtu pro rok 2018 více než 2 miliardy...

Takže se znova dovoluji ptát: Co s tím? Bude ten rozpočet zajištěn?

V tuto chvíli je cílem technické novely odstranění nejpalčivějších technických a praktických nedostatků, které byly identifikovány v prvním roce účinnosti nových pravidel. Nejedná se tedy o novelu vyhlášky, ale pouze o technickou novelu, kde je cílem upravit a zpřesnit znění. Co se týče financí, výši podpory stanovuje vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a stát je povinen tyto peníze zajistit.

Shrnutí: Připadá mi, že odpovědi ministerstva školství nabývají podobu ukázkové tautologie: Někdo má snad problém s tím, že ta novela je pojímána jako technická? Nechápeme: Je to technická novela! Navíc řeší ty „nejpalčivější nedostatky“. A pokud jde o rozpočet: Říká snad někdo, třeba ministr financí, že na to nejsou peníze? A co?! Stát je povinen tyto peníze zajistit. Čili peníze budou. Ať si o tom stát říká co chce...


Návrh novely a připomínky naleznete zde 


- mik

24 komentářů:

Unknown řekl(a)...
26. července 2017 v 11:08  

"A požadovaná částka na „implementaci inkluzivního vzdělávání“ v rozpočtu prostě není, "

A to je ČR a svět v období ekonomického růstu. Úplná katastrofa však nastane při ekonomickém poklesu a s koncem EU dotací. ČR se pak stane čistým plátcem.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. července 2017 v 12:01  

Prvni odstavec odpovedi ministerstva je prekopirovana cast duvodove zpravy. Zbytek jede v podobnem duchu.
Shrnuti- jeden o voze a druhy o koze.
Dozvedeli jsme se uplne h.........

tyrjir řekl(a)...
26. července 2017 v 12:57  

Inkluzivisticky vyšinuté MŠMT?

Ministerstvo školství ani v nejmenším nedokázalo uspokojit kritiky, kteří tvrdí, že o věcech dostatečně nediskutuje s odbornou veřejností a že nemá celý projekt inkluze dobře promyšlený a připravený.

Souhlasím a dodávám:

- Zdá se mi, že bezradně tápající VYŠINUTÉ MŠMT a jeho ministr v rozporu s Listinou práv a svobod, Ústavou, Kompetenčním, Školským zákonem a veřejným zájmem České republiky i EU (inkluzivisticky vyšinuli české školství směrem od vzdělávání k vétšímu suplování sociální a zdravotní péče) prohlašují za jaksi "pomýleně posunuté" žáky, rodiče, učitele, politické partnery a veřejnost žádající kvalitní školní vzdělávání.
- MŠMT, které je odpovědné za to, aby učitelé ve školách žákům vysvětlovali, jak funguje svět, neumí učitelům vysvětlit, co a jak po nich chce. Neumí to, zřejmě, vysvětlit ani politickým partnerům a veřejnosti.


Týká se to, myslím, Inkluze i zamítnutého Kariérního řádu.

J. Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/stanislav-stech-autori-petice-napsali.html

Petr řekl(a)...
26. července 2017 v 13:29  

Mně se zdá, že pan Týř by si rozhodně zasloužil do sbírky čestný doktorát práv :-)))

Unknown řekl(a)...
26. července 2017 v 16:16  

Nepoužívat ironické poznámky a osobní útoky je součástí slušné diskuse. Každý může v jistých mantinelech vyjádřit své názory. Návrat před rok 1989 by dozajista neprospěl nikomu.

Petr řekl(a)...
26. července 2017 v 16:58  

Na ironický pytel ironická záplata

tyrjir řekl(a)...
26. července 2017 v 17:38  

Po tom, co si pan Petr dovolil v této diskusi a v diskusi k výše citovanému článku si ho dovoluji znovu vyzvat, aby se nám představil. J.Týř


Petr řekl(a)...
26. července 2017 v 18:14  

A co tak hrozného že jsem si dovolil? Ironické glosy a rádobyvtipné bonmoty na adresu názorových oponentů tu jen srší, předpokládal, že pan Týř (ani nikdo jiný) na ně nemá monopol.

Eva Adamová řekl(a)...
26. července 2017 v 18:47  

Správně jste to pojmenoval, skutečně to bylo pouze rádoby vtipné.

Zato Vaše glosy zastávající se paskvilního KŘ skutečně vtipné jsou, to se mnohdy smíchy plácám do stehen. Jen mám obavy, že z Vaší strany jsou myšleny naprosto vážně.

tyrjir řekl(a)...
26. července 2017 v 21:06  

Co si pan Petr dovolil? U výše citovaného článku opustil diskusi po tom, co jsem přes jeho útočné inkognito věcně vyvrátil jeho argumentaci ohledně prvotnosti vzdělávací funkce škol. Z té diskuse utekl a teď mu zřejmě otrnulo a ukazuje nám tu na jiném místě svou další neschopnost či neochotu věcně argumentovat.

Představíte se nám, pane Petře, jinak než útočný anonym?

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/stanislav-stech-autori-petice-napsali.html

J.Týř


Petr řekl(a)...
26. července 2017 v 21:55  

Dobře, pane Týři, já se Vám tedy omlouvám, že jsem si dovolil dělat si z Vás srandu. Vězte však, že jste nedokázal vůbec nic. Urputné opakování absurdních tezí, které jste zrobil pomýleným čtením zákonů tak, není žádný důkaz. Kdybyste napsal, že ve škole se má toliko učit, protože si to tak pamatujete ze 70. let nebo třeba proto, že si to myslí Váš ideový vzor Václav Klaus mladší, beru to a nepřu se s Vámi. Těžko se jen smiřuju s tou lehkostí, s jakou se svá hloupá tvrzení snažíte odít do roucha pseudointelektuální argumentace. To, že máte na věci jiný názor, respektuju. To, jak se berete smrtelně vážně, mě dovede pobavit. To, jak svévolně překrucujete fakta, mě uráží. Kdybyste byl nějaký skladník, pochopím, že bez jakékoli metody žonglujete se slovy, jak Vám přijdou na jazyk. Ale Vy jste, předpokládám, učitel. Tak snad aspoň TAKHLE neučíte.

tyrjir řekl(a)...
26. července 2017 v 22:33  

Představíte se nám, pane Petře, jinak než jako útočný anonym?

krtek řekl(a)...
27. července 2017 v 8:59  

"Kdybyste napsal, že ve škole se má toliko učit, protože si to tak pamatujete ze 70. let nebo třeba proto, že si to myslí Váš ideový vzor Václav Klaus mladší, beru to a nepřu se s Vámi."
Opravdu se v 70. letech "jen" učilo? Ostatní poznámky polykám. A polykám. A polykám.

tyrjir řekl(a)...
27. července 2017 v 19:37  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
27. července 2017 v 19:38  

Michail Žvaněckij: Přeš-li se s idiotem, existuje pravděpodobnost, že on v tu chvíli dělá totéž.
Twitterové Motto Alexandra Mitrofanova

seagates řekl(a)...
28. července 2017 v 13:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
seagates řekl(a)...
28. července 2017 v 13:07  

Petr je dle arogantních komentářu pan Petr Pavlík - stačilo si porovnat styl komunikace z Fcb a tyto u článků. Jen je děsné, že tito lidé předkládají předpisy, novely a káží nám :-o

tyrjir řekl(a)...
29. července 2017 v 0:20  


KDO A JAK STÁLE PRZNÍ ČESKÉ ŠKOLSTVÍ?

Pokud by tím arogantně dogmaticky argumentujícím panem Petrem byl doopravdy pan Petr Pavlík, leccos by to, myslím, vysvětlovalo, a to o nejen o něm samotném, ale i o MŠMT ČR a jeho ministrovi, jemuž teď nově pan Pavlík dělá tzv. politického náměstka (http://www.msmt.cz/ministerstvo/utvary-primo-rizene-ministrem).

Přestože pan Petr Pavlík tvrdil Deníku.cz, že Iniciativa Pedagogická komora neexistuje, 21.4. se se mnou a Jankem Wagnerem osobně sešel a jednal s námi skoro jednu hodinu, jako kdybychom existovali... :-o A to jsme byli jenom dva, nikoliv 5.800 učitelů, kteří podepsali výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu pro učitele...

napsal R. Sárközi 23. května 2017 10:30 v dikusi ke článku "Michal Komárek: Samozvanci a zaprodanci. Vedoucí kabinetu ministryně školství reaguje jako klasický aparátčík", kde se rovněž dost arogantně diskutující pan Pavlík podepsal pod nickem Unknown.

Když ministryně Valachová rezignovala na svou funkci a ministerský slib, myslel jsem si, že pan profesor Štech bude lepší ministr. I podle toho, že politickým náměstkem se pod ním stal P. Pavlík, začínám o svém tehdejším úsudku pochybovat:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/utvary-primo-rizene-ministrem
http://gender.fhs.cuni.cz/KGSENG-8.html
http://www.pedagogicke.info/2017/06/ze-socialnich-siti-petr-pavlik.html
http://www.pedagogicke.info/2017/07/msmt-jednani-se-zastupci-odborne.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/07/ministryne-katerina-valachova.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html

Samozvanci a zaprodanci! Bůhví jakou centrálou placení! Rozvraceči! napsal pan Komárek ve výše citovaném článku. Podle toho, co o panu Pavlíkovi za dostatečně dlouhou dobu vím, s tím, bohužel, nemohu nesouhlasit.

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
29. července 2017 v 1:00  

Politický náměstek ministra školství jako zamazávač stop systémové korupce v MŠMT ČR?

Po nástupu paní ministryně školství v roce 2015 se stal v zahraničí vystudovaný genderový specialista Petr Pavlík znovu hlavním poradcem ministryně Valachové, poté, co se s ním předtím předchozí ministr Chládek v této funkci rozloučil. Víme, že právě on dostal na starost Kariérní systém učitelů (viz. např. už Konference Budoucnost pro školu 1 v listopadu 2015) a později se stal i vedoucím kabinetu ministryně. Jsem, myslím, dost věcně podloženého názoru, že mnohé neuváženosti, kterých se ministryně dopustila ve věci Inkluze, Kariérního řádu a ve věci nesrovnalostí při čerpání dotací EU, jsou z valné části (i) jeho "dílem".

To, že se pan Pavlík po všech jeho předchozích nezdarech stal i pod novým ministrem školství dokonce politickým náměstkem ministra školství, myslím nutně vzbuzuje otázku:

Stal se pan Petr Pavlík politickým náměstkem ministra školství České republiky pro svoje objektivní schopnosti, pro své ideotické (ideově dogmatické) postoje nebo dokonce jako "zamazávač stop" systémových nesrovnalostí v předchozí práci MŠMT ČR?

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
1. srpna 2017 v 8:23  




Princip Kariérního řádu MŠMT

Lenoš a řvi,
dají mzdu dví.
Pracuj a kuš,
hubu suš.

Napsal kdysi Borovský.

České školství leží v prachu,
ústava ne ústava, zákon nezákon,
"Školy jsou chudé opatrovny" je nového řádu tón.
Jásej, bratře Cvachu!

Dopad přiblblého EU fondočerpačství je obrovský.

tyrjir řekl(a)...
1. srpna 2017 v 8:32  

Diskuse s tajemným zastáncem ministerských frází nickem Petrem pokračovala i na Pedagogickému infu:

http://www.pedagogicke.info/2017/07/marketa-illova-otevreny-dopis-ministru.html

J.Týř

Unknown řekl(a)...
2. srpna 2017 v 8:47  

ing. Petr Pavlík, původně vystudoval VŠCHT v Praze, fakulta paliv a vody, poté v USA jakási filosofická studia. Po návratu do ČR se prezentoval jako odborník na genderová studia (co to proboha vůbec je??? to někdo potřebuje???)) a začal působit na Fakultě humanitních studií v Praze. Opakovaně byl zván na různé besedy např. i českými feministkami, ale asi se bál zúčastnit, tak raději nepřišel. Jedná se o člověka s vyhraněnými názory, s problémovou komunikací, všude, kde se nachází, velmi nepříjemně a nátlakově prosazuje své názory a není schopen ve věcech dělat kompromisy. Není to člověk, který mohl rozhodovat o vývoji českého školství, který je schopen vést a učit k toleranci, k názorové svobodě. Je strašné, že se vůbec lidé jeho typu dostanou na takovéto pozice. Lidé, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, asertivní přístup k lidem, nejsou tolerantní a ostře prosazují svůj názor, vynucují si akceptaci tohoto názoru.
Petře, nebylo ti v laborce líp?

tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 v 17:25  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
2. srpna 2017 v 17:27  

Amorální genederblbistický politický kalkul vede, jako součást neoliberální globalizační ideologie, dnes v některých zemích tzv. Západu k oslabování funkce rodin a států. To se i v Česku projevuje například stupidní feminizací podfinancovaného školství, ve kterém jsou děti, velmi často z neúplných rodin, i ve škole vzdělávány a vychovávány zase převážně jen ženským vzorem.

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/odpojeny-muz-jak-technologie-pripravuje.html#comment-5631625029924097858

Ministr Štech je zřejmě i tím jmenováním pana Pavlíka jakousi zpětnou vlnou Vládního Jaderného výbuchu, který doprovázel "řádění" Tornáda Kat.

Čeká nás možná ještě hřib aktivního prachu a jeho spad.


J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.