800 maturantů se odvolalo proti známce ze slohu, nejsou spokojeni s výsledkem centrálního hodnocení

pondělí 12. června 2017 ·

Osm set studentů se letos odvolalo proti výsledkům své slohové práce při státních maturitách. Uvedlo to vedení organizace Cermat, která zkoušky připravuje. Slohy se letos po několika letech znovu hodnotily centrálně. Informuje Český rozhlas.

Studenty, kteří podali odvolání, podporuje Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Podle její mluvčí Veroniky Valíkové jde totiž často o maturanty s dobrými výsledky. „Odvolávají se, protože mají pocit, že to není v pořádku, že by měli vědět, proč se to stalo, kde udělali chybu," říká Valíková.

Ministerstvo školství návrat k centrálnímu hodnocení vysvětluje snahou o vyšší objektivitu. Podle šéfa Cermatu Jiřího Zíky se studenti v hodnocení meziročně zhoršili jen nepatrně. „Vycházelo to asi o dvě a půl procenta horší," upřesňuje. Cermat musí na odvolání odpovědět do 30 dnů.


Celý text naleznete zde

19 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
12. června 2017 11:04  

To bude zajisté 800 jedničkářů, kteří bojují o svou čest.

Veronika Valíková řekl(a)...
12. června 2017 11:34  

Předpokládejme, že se neodvolali jen propadlíci, paní Adamová.

poste.restante řekl(a)...
12. června 2017 12:11  

Je to jejich právo.
Tečka.

Marci Pa řekl(a)...
12. června 2017 13:16  

I kdyby se odvolali propadlíci, i tak to mohou být studenti, jejichž hodnocení nebylo zcela objektivní ze strany hodnotitelů CERMATU. V těchto případech je poškození studentů snad ještě větší než v případě neodůvodněného zhoršení známek výborných slohů. Těmto studentům propadly výsledky přijímacích zkoušek a CERMAT sám uzná jen málo pochybení, protože by to svědčilo o nekompetentnosti hodnotitelů. Je nesmyslné, když nová hodnocení jsou opět v rukou CERMATu bez další kontroly.

Tlumočník řekl(a)...
12. června 2017 14:08  

Ono se už ví, že ty žáky někdo poškodil? Když slohové práce opravovali učitelé na školách, tak je taky opravoval jen jeden člověk. Nikoho ale nenapadlo se odvolávat. Ten učitel opravoval pořád stejně, žáci byli zvyklí na jeho hodnocení. Nyní je však konfrontován s vyškolenými hodnotiteli, kteří opravují podle předem daných kritérií. Samozřejmě se mu nelíbí, když jsou jeho miláčkové najednou hodnoceni jinak, než je hodnotil on. Hledat vinu v sobě je bolestné, proto raději takoví učitelé píší na České škole, že vynikající žáci byli poškozeni těmi neschopnými anonymními hodnotiteli. Je to jednodušší než hledat chybu v sobě a než si přiznat, že jsem je na tu slohovou práci nepřipravil dobře.

Jiri Janecek řekl(a)...
12. června 2017 14:18  

Ono taky nikoho nenapadlo se odvolávat, protože počet slohových prací těsně pod limitem byl skoro nula. Potom narůstal počet studentů směrem k nižšímu hodnocení...
Tzn. pokud školní hodnotitel hodnotil práci jako nedostatečnou, bylo to až v případě, kdy si mohl říct "Teď už je to tak marné, že by to odvoláním neprošlo ani za Boha...". Kdykoli byla sebemenší šance, hodnotili tak, jako by proběhlo úspěšné odvolání...

Ygrain řekl(a)...
12. června 2017 14:23  

Jak pravil poste.restante, je to jejich právo. Pokud je nějaký rozpor mezi výukou a požadavky nebo pochybnost o uplatňování kritérií, je potřeba k tomu tu zpětnou vazbu mít, aby se do budoucna problémům předešlo. Myslím, že jedovaté poznámky na adresu studentů, učitelů či hodnotitelů nejsou namístě ani nic neřeší.

Marci Pa řekl(a)...
12. června 2017 15:05  

POkud byste byl pracovníkem CERMATU, uznal byste chybu svého kolegy? Předpokládám, že pan Zíka již dopředu ví, kolika procentům studentů umožní zvýšit hodnocení, aby procento oprav nedosahovalo žádné vysoké hodnoty. Tedy aby odůvodnil centrální hodnocení prací. Samozřejmě, že oprava slohovek nikdy nebude objektivní, ale CERMAT není schopen ani objektivity a vyváženosti v didaktických testech. Viz letošní změny v hodnocení češtiny, aby výsledky nebyly příliš katastrofální.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
12. června 2017 15:17  

Marci Pa - představte si, že uznal. A dělo se tak i v roce 2012, kdy podzimní termín nehodnotili centrální hodnotitelé, kteří se neosvědčili. Zkuste být ve svých premisách méně předsudečná, Cermat není Mordor, navzdory psí hlavě, kterou mu někteří usilovně nasazují.
Žáci se pochopitelně odvolávali i v letech dalších, jen jich bylo méně, většinou šlo o ty, kdo byli hodnoení pod C-OS. Letos se odvolávají i ti, kterým horší známka znemožní získat vyznamenání ad.

poste.restante řekl(a)...
12. června 2017 15:35  

Přesně, Ygrain.

1. Pokud žák není spokojen s klasifikací, je jeho právem se odvolat.
Proto tady ten institut odvolání přece máme.
Platí to i u běžné "průběžné" pololetní i výroční klasifikace, tak proč by to mělo být u maturit jinak?
800 odvolání z celkových, tuším skoro 100 000 přihlášených není nijak moc velké číslo.

2. Žáci v průběhu studia moc této možnosti nevyužívají. Nejspíš proto, že dokáží odhadnout své "šance" na úspěch. ;-)
Dovolím si parafrázovat otázku Marci Pa:
POkud byste byl pracovníkem ŠKOLY, uznal byste chybu svého kolegy?
A současně i nepřímo odpovím.
Ano, myslím, že je mnohem pravděpodobnější, že pracovník CERMATu uzná chybu jemu osobně neznámého a často i anonymního hodnotitele, nežli že kolega češtinář uzná chybu kolegy češtinéře z jedné školy.

3. Naopak u maturit jsou případná odvolání často důsledkem "módní vlny". To nějaký expert zpochybní centrální hodnocení, protože se mu nelíbí.
Žáci si podobné informace nasdílejí, žijeme v době sociálních sítí a sociálních bublin. Všichni "ukřivdění" sdílejí své přesvědčení, že jim bylo ukřivděno.
Jak moc je tento pocit oprávněný, to se teprve ukáže. Může být. A nebo nemusí. Proto také - viz 4.

4. Vytvářet spekulace na základě počtů odvolání je naprosto zbytečné, nebo účelové.
Počkejme si na data o výsledcích odvolání a pak analyzujme a hledejme souvislosti.
Určitě existuje část maturantů, kteří "to prostě jen zkusí". Vždyť ztratit nemají co.
Možná se skutečně ukáže, že v systému byla chyba.
Možná se ukáže, že jen někdo neumí svou genialitu vtěsnat do stanovených rámců.
A možná se jen ukáže, že někdo není tak chytrý, jak se po čtyři roky domníval.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. června 2017 18:42  

Souhlasím naprosto s tím, že student má mít právo na to, aby mu hodnotitel vysvětlil, proč provedl takové hodnocení, jaké provedl. Měl by být schopen jej obhájit. Ale to se dostáváme opět ke způsobu hodnocení. Jak pan Lippmann obhájí své hodnocení, když jej nelze složit z jednotlivých komponent a ukázat jednotný způsob bodování? Ano, i v rámci toho nechutně měřitelného přístupu je stále nějaká volnost a libovůle v hodnocení, kterou lze těžko studentovi odůvodnit jinak, než arbitrárním rozhodnutím na základě vlastní úvahy, ale jak bude ospravedlňovat své hodnocení pan Lippmann, to věru nevím. Že se mu nezdálo že celek dostatečně osvětluje části a části celek? WTF? Když mi někdo řekne, že tady mám pravopisnou chybu, tady chybu v interpunkci a tady mám stylistický nedostatek, tak to pochopím a chápu, že dvě chyby jsou víc než jedna. Ale jak bude pan Lippmann běhat s lampičkou po místnosti a osvětlovat celek, aniž by osvětlil čsti a naopak, to netuším. 800 odvolání z nějakých řekněme 80 tisíc, to je 1%. Pokud z toho bude půlka úpsěšných, což pochybuji, tak máme prokázanou půlprocentní chybovost. To mi připadá jako extrémně dobrý výsledek. To kdybychom měli v bankovnictví, tak nemáme žádné hospodářské krize tažené finančním sektorem a úrokové sazby úvěrů jsou mnohem nižší. A taky jde, pánové a dámy, překvapivě o lidi. Ona taková krize, při níž příjdete o úspory, či investice, už stála mnoho lidských životů. A to nemluvím o exekucích a insolvencích a z nich pramenících lidských tragédiích, kterým by se bylo bývalo dalo zabránit s modely s tak vysokou predikční silou. To já jen, aby tady zase nějaká moudrá Dohnalová nepsala, že nejde o lidi, ale o procenta. Prostě, kdo si dokáže domyslet ty důsledky a je dostatečně vzdělán, aby je dokázal předvídat, ten to vidí. Komu mozek slouží jen k tomu, aby osvětloval části celkem a celek částmi, nebo aby dělil svět na lidi a čísla a nechápal přitom, že ta čísla těm lidem slouží a pomáhají jim, ten holt nevidí nic. A Zřejmě ani neuvidí.

Marci Pa řekl(a)...
13. června 2017 3:00  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Marci Pa řekl(a)...
13. června 2017 3:12  

Maturitní zkoušku podstoupilo v prvním pokusu necelých 62 000 studentů. (Očekávala bych, pane Doležale, že si zjistíte přesnější data, pokud chcete argumentovat statistikou. Váš odhad o 18.000 vyšší pak zatěžuje od počátku vše velkou chybou. I když jste to volil tak, aby se vše dobře počítalo. U didaktických textů z matematiky byste ale asi neprošel:-).)

Počet žádostí o přezkum mne překvapil. Vidím, že na rozdíl od Vladimíra Stanzela se žáci, rodiče i učitelé naopak domnívají, že CERMAT je horší Mordoru neb nemá cenu s ním bojovat.

Mi v tom systému vadí několik věcí:
*Především, že přezkum, tedy nové hodnocení práce, provádí opět CERMAT. Není přece možné, aby odvolání šlo opět do rukou stejného orgánu.
* Dále že práce, které neprošly, hodnotí pouze 1 osoba. Dobrý češtinář před tím, než práci označí jako "odpad", požádá kolegu/kolegy, aby se na práci podíval/podívali.
* Že hodnocený vidí pouze tabulku a velmi strohé hodnocení, ale nevidí chyby, které hodnotitele vedly právě k takovému hodnocení.
* A pak, že po přezkumu jsou veškerá hodnocení zkartována, přestože v případě hodnocení slohových prací střední školou byly archivovány 5 let. Stejně dlouhou dobu jsou například archivovány i bakalářské a diplomové práce.
*A také že osoby hodnotitelů, které mají nejvíce rozporovaná hodnocení, by měly pozbýt certifikace (ale to nevím, zda se tak děje neb CERMAT se tímto chlubit nebude). Myslím, že je k diskuzi, zda by se něco z toho nedalo změnit.

krtek řekl(a)...
13. června 2017 7:17  

k Marci Pa:
Ad procento - je opravdu zásadní rozdíl mezi 1 % (přibližně) a 1,3 %?
Ad archivace - všechny práce se archivují, nebojte. Pište tedy přesněji, že chcete archivovat i hodnocení diplomových a bakalářských prací.
Ad hodnocení neprošlých prací - už tady v diskusi několikrát zaznělo, že neúspěšné práce byly posouzeny více hodnotiteli.
---
Ad Mordor a Cermat. Díky konstruktivním příspěvkům volajícím po diskusi po přezkoumání. Vše ostatní jsou emotivní výkřiky, které - marně doufám - nemají v hodnocení co dělat.

Jiri Janecek řekl(a)...
13. června 2017 7:56  

Ono třeba u soudu, když se odvoláte, tak to řeší jiná složka téže soudní soustavy, přičemž ten krajský soudce toho okresního často zná, považuje ho za kolegu, třeba s ním chodí i na golf... Přesto mne to přijde lepší, než kdyby odvolání řešila třeba nějaká nezávislá soukromá a.s.

----
"POkud byste byl pracovníkem CERMATU, uznal byste chybu svého kolegy? Předpokládám, že pan Zíka již dopředu ví, kolika procentům studentů umožní zvýšit hodnocení, aby procento oprav nedosahovalo žádné vysoké hodnoty. Tedy aby odůvodnil centrální hodnocení prací. "

Nejste Tajný?
V prvním kole se vyhodí 5.2 %, z podaných odvolání se 77.8 % zamítne... Platí pro češtinu. Pro matiku a cizí jazyky jsou ta čísla jiná, aby to nebylo nápadné. Dohodli se na tom kosmopolitní Židé se svobodnými zednáři...

Tajný Učitel řekl(a)...
13. června 2017 8:34  

Ano, vše, co se nehodí je, fuj, no považte, žido-bolševická, krypto zednářská konspirace. Aparátem vymyté mozky brání aparát před konspiračními teoriemi, jež viní aparát z konspirace poškodit maturanty manipulací s obtížností a hodnocením, což se neděje, protože by to byla konspirace a konspirace nevedeme. Ženiální.

Pavel Doležel řekl(a)...
13. června 2017 11:10  

"Maturitní zkoušku podstoupilo v prvním pokusu necelých 62 000 studentů. (Očekávala bych, pane Doležale, že si zjistíte přesnější data, pokud chcete argumentovat statistikou. Váš odhad o 18.000 vyšší pak zatěžuje od počátku vše velkou chybou. I když jste to volil tak, aby se vše dobře počítalo. U didaktických textů z matematiky byste ale asi neprošel:-).)"

Proto jsem psal "nějakých řekněme". Nechtělo se mi to hledat. Kolega poste.restante psal 100 tisíc, já mám v hlavě představu, že populační ročníky jsou v poslední době slabší. To není podstatné. Procento, nebo dvě, to stále nění skoro žádná chybovost. Pochopitelně, chybovost není jen to, co se jako chybné odhalí.

Myslím, že pokud bych maturitu nedal, tak to určitě nebude z matematiky, vzhledem k tomu, že jsem matematiku vystudoval.

"*Především, že přezkum, tedy nové hodnocení práce, provádí opět CERMAT. Není přece možné, aby odvolání šlo opět do rukou stejného orgánu."

V prvním kole odvolání se odvoláváte k instituci, která hodnocení zaštiťuje. V druhém kole se potom můžete odvolat k instituci nadřízené a pak třeba, pokud vím, můžete jít až ke správnímu soudu. Ten ale nebude zkoumat práci samotnou a její hodnocení, ale dodržení postupu řízení, který je v souladu se správním řádem.

"* A pak, že po přezkumu jsou veškerá hodnocení zkartována, přestože v případě hodnocení slohových prací střední školou byly archivovány 5 let. Stejně dlouhou dobu jsou například archivovány i bakalářské a diplomové práce."

Co to je zkartace? Změna stavu dokumentu na karty? No, ale vraťme se k obsahu. Aktuálně zákon umožňuje skladovat dokumenty a to včetně právně vymahatelných smluv podle obchodního zákoníku, nejen v papírové, ale i v elektronické formě, pokud jsou splněny nějaké podmínky (a není jich zrovna málo - záleží na tom, o jakou smlouvu se jedná). Čili i naskenované práce, předpokládám, zůstávají skladovány podle stojedničky po dobu nezbytně nutnou. Že Valíková, Šubová, či Dohnalová si to představují jako těsně před Pruskou válkou, celkem nic neznamená. A že tyto své představy promítají do kritiky je především jejich problém.

poste.restante řekl(a)...
13. června 2017 13:09  

Očekávala bych, pane Doležale, že si zjistíte přesnější data, pokud chcete argumentovat statistikou.

Pan Doležel je v tom nevinně.
Odhadovaný nástřel počtu 100 000 žáků jsem napsal já. Na vině byl fakt, že jsem se krátce předtím bavil s jedním známým o vývoji počtu maturantů, přijímaných a žáků středních škol jako celku.
Šlo o údaj nepřesný, což jsem uvedl slůvkem "tuším".
Dlužno také podotknout, že já jsem psal o počtu přihlášených a nikoliv o počtu skutečně zkoušku konajících. Tato čísla se každoročně liší o několik tisíc jedinců.

Takže reálně bylo přihlášeno asi lehce pod 70 000 a konalo zkoušku už zmiňovaných cca 62 000.
V prvním případě je to 1,15 %, v druhém cca 1,3 %.
No, je to sice více než 0,8 % z těch 100 000, ale každý technik by Vám řekl, že jsou to čísla krásná.

Nemluvě o tom, že minimálně část z těchto odvolání je poplatná mediální bublině, o které už jsem psal.

A také jsem psal už o tom, že samotný počet odvolání je číslo celkem k ničemu.
Pro mne za mne, ať se odvolá třeba 5 000 maturantů.
Důležité je, kolik z nich skutečně uspěje a proč.

Marci Pa řekl(a)...
17. června 2017 9:16  

Jen zopakuji. Počet studentů, kteří se odvolávají jsou pro mne překvapivě nízká. Cermat je horší Mordoru - parafráze dle slov pana Stanzela.

Rozdíl mezi 1% a 1,3% je 30 procent. Vím, že Brusel bere předražení zakázek ve zdravotnictví do 30% jako ještě v pořádku neb by musely všechny nově příchozí země vracet asi všechny dotace a ještě platit pokuty (http://neovlivni.cz/cyberknife-posledni-sance-potrestat-korupci-ve-zdravotnictvi/). Doufám, že pokud pan Doležal pracuje v bankovnictví, pak je pro něj například rozdíl v návratnosti investice v mezích 30% výrazný. V matematice bychom měli hledět i na poměrná čísla a ne pouze na absolutní hodnoty.

U bakalářských a diplomových prací se archivuje vše včetně posudků. Většinou je vše digitalizováno, posudky musí být naskenovány s podpisy.

V synově případě CERMAT výrazně přehodnotil své původní hodnocení. I zde rozdíl bodů dosáhl významných 30%, zřejmě i díky přiloženým posudkům. Děkuji paní Valíkové a jejím kolegyním, že si našly čas na čtení a hodnocení práce pro ně naprosto neznámého studenta.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.