Tematická zpráva České školní inspekce: Komunikace mezi školou a veřej ností v základním vzdělávání

pondělí 22. května 2017 ·

„Česká školní inspekce do tohoto tematického šetření vstupovala s poznatkem, že školy nemají k dispozici jednotnou, ucelenou a prakticky využitelnou metodiku, která je potřebná zejména pro řešení problematických, nebo dokonce krizových komunikačních situací. Ostatně potřebu nějaké metodické podpory vyjádřily ve většině samy oslovené základní školy. Metodickou podporu by si podle ČŠI zasluhovala zejména činnost školských rad. Důvodem je totiž zejména zjištění, že jen necelá polovina ředitelů z dvou set oslovených škol si myslí, že školská rada je v případě jejich školy funkčním orgánem, jenž jim při vlastní řídící činnosti nějak pomáhá,“ píšou autoři tematické zprávy ČŠI. Publikujeme její závěry.

Z provedené inspekční činnosti vyplývá, že značná většina škol si uvědomuje potřebu komunikace se svými přirozenými partnery, především s rodiči žáků. Volba prostředků a strategií pro komunikaci a její úroveň se liší nejen v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých škol, ale také v důsledku celkového postoje škol k otevřenosti vnějšímu prostředí. Míra autonomie na vnějších podmínkách a partnerech je školami vnímána a akcentována nestejně, v závislosti na tom, co školy (či jejich vedení) považují za účelné, a co již za nadbytečné, zatěžující, nebo dokonce v některých případech za ohrožující její činnost či postavení. Je však možné konstatovat, že pouze malý podíl základních škol komunikuje a spolupracuje s rodiči a dalšími partnery na zcela nedostatečné úrovni, naopak významný podíl škol je možné hodnotit jako výborné v uvedené dílčí oblasti.

Pozitivní zjištění

Zvyšující se podíl rodičů s aktivním zájmem o vzdělávání svých dětí a o činnost školy. 

Fungující organizace rodičů s vlastní právní subjektivitou a jejich účast na životě škol. 

Významný podíl rodičů na odhalování a následném řešení případů šikany. 
Pomoc rodičů či jejich sdružení školám v oblasti materiální a finanční a při organizování akcí pořádaných školami. 

Nárůst počtu škol uplatňujících větší otevřenost veřejnosti, například i zapojením do certifikace „Rodiče vítáni“.

Negativní zjištění 

Velmi často formální a málo funkční školské rady, které uvolňují prostor aktivismu minoritních skupin rodičů. 

V téměř 10 % základních škol není upřesněno, jak postupovat v případě podezření na šikanu. 

Snaha některých menšinových skupin rodičů ovlivňovat oblasti chodu školy spadající do výlučné kompetence ředitele (např. zajištění personálních podmínek výuky). 

Chybějící či nedostatečná metodická podpora pro oblast komunikace školy s partnery. 

Nárůst fenoménu stížností rodičů jako důsledku selhání předchozí komunikace, přičemž cca 60 % stížností bývá nedůvodných. 9.3

Doporučení 

Metodicky podpořit činnost školských rad, akcentovat jejich úlohu v životě školy a ve vztazích zejména mezi školami, zákonnými zástupci žáků a zřizovatelem. 

Poskytnout školám metodickou podporu v oblastech jejich komunikace a spolupráce s vnějšími partnery, např. formou vzorových scénářů na základě ověřené praxe. 

Podporovat partnerské vztahy mezi školami, a to i napříč stupni vzdělávání, a mezi škol


Celá Tematická zpráva je ke stažení zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.