Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Libor Votoček za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží

sobota 25. března 2017 ·

Český klub skeptiků udělil anticenu Stříbrný Bludný balvan Liboru Votočkovi, který prostřednictvím výstavy GENESIS EXPO šíří mezi školní mládeží kreacionismus. „Dvě otázky pro Českou školní inspekci: Pokud škola doporučí žákům návštěvu takové výstavy či dokonce ji využije v rámci výuky, poruší tím školský zákon? Má v tom případě škola rozvázat s příslušným pedagogem pracovní poměr? Zlí skeptici tipují: dvakrát ano,“ píše klub skeptiků ve své zprávě o udílení anticen.

Skeptici píšou:

Libor Votoček (repro Bible TV)
Náš laureát je bývalým učitelem, kterého pedagogické mistrovství neopouští. Žel, ač absolvent matfyzu, šíří rozmanité pavědy. Dokonce se stal hlavním autorem, realizátorem a oblíbeným přednášejícím „unikátní putovní vědecko-historické výstavy“ GENESIS EXPO. Putuje s ní od roku 2015 po Česku i Slovensku, zve na ni veřejnost a doporučuje ji školám, které nezřídka nabídku vítají a dokonce ji didakticky využívají.

Výstavní prostory pro GENESIS dokonce nabídlo „na základě dlouhodobé spolupráce“ samotné Gymnázium Písek (29. 2. – 10. 3. 2016). Někteří z nás tam zajeli a osobně se přesvědčili o vstřícnosti školy a zájmu veřejnosti i žactva okolních škol o výstavu.

Co je GENESIS EXPO? Jde o významnou, léta připravovanou, evangelizační „misii“ státem registrované Církve adventistů sedmého dne, celosvětově zastřešené v USA. Česko-Slovensko tvoří unii, jež je součástí jedné (euro-africké) z 12 divizí celosvětové církve. Cílem výstavy je „vědecká“ obhajoba biblického mýtu o stvoření, podle něhož je Země stará několik tisíců let, pozemský život včetně člověka vznikl božím stvořením, evoluce druhů neexistuje, fosilie jsou pozůstatkem biblické potopy… Je to demonstrováno pomocí panelů, rozmanitých exponátů, knih, DVD, filmů a přednášek. Návštěvník výstavy je podroben taktice „Gish Gallop“ – je zavalen kanonádou nesmyslných, zavádějících, a přímo nepravdivých tvrzení. Přiznejme si, že nejen žáci, ale zpravidla ani jejich učitelé nedokáží této kreacionistické propagandě racionálně čelit.


Celý text naleznete zde

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti.

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Se značným ohlasem se setkalo každoroční udělování Bludných Balvanů, anticen za „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Satirickou formou upozorňujeme vždy na tři „nejzasloužilejší“ jednotlivce a tři organizace.

71 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. března 2017 v 12:08  

Po chudákovi se vozí. Vždyť je to alternatíva. A ta je dnes moderní.

A co nesmyslů a škod napáchali zastánci bezhlavé a netolerantní inkluze, to je daleko horší, než pán s vírou, navíc křesťanskou.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. března 2017 v 12:50  

Dvě poznámky:

1) Žel, matfyz generuje určité procento osob, které berou za kliku od blázince zevnitř. Určité formy duševních chorob mohou být poměrně dost korelované s intelektem. Hloupé je, že ti lidé, na sebe nemají náhled. To je také to, podle čeho se poznají. Že o sobě a svých pravdách absolutně nepochybují. Nepřipouštějí alternativu a nejsou otevřeni - alespoň myšlenkově - jiným možnostem. Jinými slovy, neexistuje postup, který by je přesvědčil o opaku.

2) Pokud jde o školní výlety, tak bych to nezakazoval. Jen by učitel měl předem žákům sdělit, že kreacionismus je jistě určitá alternativa, ale sémanticky v zásadě nemá smysl ji řešit. Zkrátka, spíše, než výuku kreacionismu, bych to pojal jako seznamování žáků s nejrůznějšími myšlenkami, které mohou často nést i sektářské rysy. Vysvětlil bych jim, v čem spočívá dogmatismus a co je to dogma.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. března 2017 v 12:56  

Mimochodem, velmi zajímavé přednášky, které kreacionismus kritizují, pořádá americký fyzik Lawrence Krauss. Nedávno byli s Richardem Dawkinsem v ČR a Krauss byl hostem v ČT. Jeho povídání bylo velmi zajímavé. Shrnuto a podtrženo - k vysvětlení světa Boha a kreacionismus nepotřebujeme. Naopak, takové umělé myšlenkové struktury ve skutečnosti žádné vysvětlení nedávají. Pouze se otázky existence přenesou na jinou úroveň obecnosti a o té se opět uměle (použitím metajazyka) prohlásí, že se na ni nelze ptát.

Petr řekl(a)...
25. března 2017 v 13:15  

A co říkáte na to, že existuje postup matematického důkazu existence Boha, který představil poprvé ve 20. století brněnský rodák Kurt Gödel, současník a spolupracovník Alberta Einsteina.
Je to pouze vykonstruovaná smyšlenina, nebo opravdu seriozní matematický důkaz?

Petr

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. března 2017 v 13:24  

Kterého Boha měl dokázat? A co ty ostatní?

Pavel Doležel řekl(a)...
25. března 2017 v 14:09  

Pane Petře, viděl jste ten důkaz? Je založen na několika předpokladech, které se považují za pravdivé. Matematicky je korektní, ale předpoklady je nutné za pravdivé prohlásit. Je to spíš logická hříčka, než smysluplný důkaz a Kurt Gödel to věděl.

O důkaz Boha se pokoušelo od scholastiky mnoho lidí. Nejznámnější je asi Tomáš Akvinský. Ale také víceméně pouze hra s pojmy.

Jiri Janecek řekl(a)...
25. března 2017 v 14:19  

Zase moc nechápu, proč je článek na ČŠ. Protože "výstavní prostory pro GENESIS dokonce nabídlo „na základě dlouhodobé spolupráce“ samotné Gymnázium Písek."?
Není to třeba jen pronájem za prachy? Dneska adventisti, příští víkend filatelistická burza?

Těžko věřit tomu, že chce ředitel/zřizovatel vymýt dětem mozky zrovna takto. Mimochodem, není právě seznámení s jinými názory dobré pro formování toho něčeho jako kritické myšlení? Není ta výstava, dík tomu mediálnímu poplivaní (a taky dík rozdílu oproti hodinám přírodopisu a zeměpisu), vhodnější než třeba různá PŠM v režii ČvT

Jo, ta církev se přirozeně mýlí, fosilie nejsou pozůstatky kostí zvířat před potopou... Fosílie stvořil Bůh záměrně už jako kameny, aby zmátl malověrné, jejichž duše se budou škvařit v pekle a čerti do nich budou píchat vidlema...
Ale jinak mi to přijde méně škodlivé než fantasmagorické žvásty o robotizaci, 3D tisku a skvělé budoucnosti...

Nowak řekl(a)...
25. března 2017 v 18:46  

https://www.gymna-pi.cz/search/node/v%C3%BDstava
Nevypá to, že by si G Písek výstavou vydělávalo nebo že by jí pojímalo jako odstrašující příklad. Škola dělá řadu výstav, uvádí je jako součást výuky, tahle kreacionistická je jedna z nich (měla snad nejdelší trvání ze všech).
Krauss + Dawkins ovšem představují druhou krajnost - nechtějí jen vyvracet kreacionismus, ale chtějí vědecky dokázat neexistenci Boha, což je stejně marné jako matematicky (vědecky) dokazovat jeho existenci.

nn řekl(a)...
25. března 2017 v 20:10  

Tak trochu nerozumím tomu, proč je do debaty zatahována ne-existence bohů. Evoluce jasně vedla ke vzniku současné druhové rozmanitosti života na Zemi, a to zcela bez ohledu na to, zda bohové existují či nikoli. Na toto rovněž není možné mít jiný názor -- bylo by to podobné, jako mít jiný názor na výsledek výpočtu 2+2 (v běžné situaci, ne že si nadefinuji vektorový prostor, v němž plus znamená jinou operaci než sčítání apod.). Různé názory mít samozřejmě můžeme na přesný průběh evoluce; tyto názory, jednotlivé teorie, jsou studovány v rámci oboru evoluční biologie, a jistě by bylo rozumné, kdyby byly žactvu, studentstvu i běžné populaci prezentovány co nejšířeji, i s vysvětlením, jaký je rozdíl kupříkladu mezi výkladem evo-devo a teorií sobeckého genu. Bohužel, nic takového není na Votočkově výstavě k dispozici. Lži nejsou alternativní názor hodný prezentace veřejnosti, natož dětem.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. března 2017 v 7:48  

Nesouhlasím s JB. Lidem je třeba předkládat vše.I žákům a studentům. Kdybychom ve středověku někomu řekli, že budeme hovořit do krabičky a přes tu krabičku nás druhý uslyší ve vzdálenosti 1000 km, upálili by nás. Dnes je to běžné. Co my vlastně víme? Vždyť i mnozí členové spolku Sysifos jsou hluboce věřící. Kladu důraz na slovo věřící. Boha nikdo nepotvrdil ani nepopřel a to se o to snažili mnozí. Já si proto kladu otázku, jak pánové a dámy, kteří věří v něco nedokazatelného, mohou napadat a rozdávat "ocenění" lidem, kteří také věří? Protože víra v Boha je něco oficiálního, dokonce zinstitucionalizovaného a jiné víry nejsou? Kdo jim dal právo veřejně v podstatě zesměšňovat? Jak víme, že za 100 let věci, které dnes byly spolkem Sysifos zesměšněny ,nebudou potvrzeny? Asi před půl rokem jsem na Hyde parku poslouchala nositele nobelovy ceny za fyziku, jak hovořil o teoriích ve fyzice. A i on připustil, že mnohé jsou vlastně pouze a jen vírou v něco, co neumíme ani vypočítat, natož experimentálně dokázat. Přesto se ty teorie vyučují a kolektivy vědců dostávají nemalé finance na pokusy je potvrdit.
Lidstvo se někdy chová příliš nafoukaně.
Příroda mu to s chutí vrací.

Nowak řekl(a)...
26. března 2017 v 11:02  

Paní Karvaiová, opravdu věříte, že věda za pár let začne tvrdit, že Země je stará jen pár tisíc let a všechny druhy organismů na ní jsou od počátku a nijak se neměnily? Platí i na tohle "co my vlastně víme"? Pak tedy ve školách učit jen trochu psát a možná počítat a do ostatního se nepouštět, protože kdoví, jak to vlastně je.

poste.restante řekl(a)...
26. března 2017 v 12:42  

Jsou oblasti poznání, ve kterých už prakticky nikdo (kromě fanatiků) nepochybuje o platnosti některých teorií, ačkoliv jsou prokazatelné jen nepřímo. Například ani církev už dnes netrvá na tom, že Země je středem vesmíru.
Zda člověk je produktem biologického vývoje, nebo je Země jen zapomenutá petriho miska nějaké vyšší inteligence, to asi hned tak jednoznačně nejsme schopni prokázat.
Ledaže by se časem náš stvořitel dobrovolně přihlásil. A i tak mu nejspíš významná část lidí neuvěří. :-)
Proto víra v Boha, v jakékoliv formě, nemusí být překážkou vědeckému poznání a mnozí z vědců jsou hluboce věřící.

Hlavní výhoda vědy spočívá v tom, že má svá definovaná pravidla pro prokazování faktů, platnosti teorií, atd. I pro skutečné vědce jsou tato pravidla někdy krutá. Jsou desítky těch, kteří se ani nedožili zadostiučinění v tom, že jejich odpůrci museli přiznat svůj omyl.
Je ale faktem, že v případě některých jevů je velmi obtížné pravidla vědy dodržet. Platí to především tam, kde jedním z objektů je člověk.
A tak tady máme různé pseudo- a para- "vědy".
Jejich představitelé pak často volí při svém PR roli excentrických géniú, pronásledovaných oficiální vědou. A srovnávají se právě s těmi skutečnými vědci, kteří byli za svého života vysmíváni. Většinou je to ale pouze marketingový trik.

Někdy, pravda, je pro oficiální vědu některé skutečnosti přijmout, protože jejich vysvětlení, poskytované zastánci se "příčí zdravému rozumu".
Jak přijmout fakt, že v těle vedou nějaké imaginární energetické dráhy, a tok této životní energie v nich může být narušen, případně jej lze stimulovat?
Jenže akupunktura a akupresura fungují.
Jak strávit informaci, že Země je velká anténa a člověk může její vysílání přijímat?
Jenže proutkaři umí najít vodu a ložiska kovů.
Dnes dokonce už víme, že reagují na změny v geomagnetickém poli.
Můžeme tedy s naprostou jistotou prohlásit, že neexistují "astrální těla", telepatie, či démoni?

Jak tedy už dnes odhadnout, komu se budeme za pár let omlouvat a kdo je jen obyčejný blázen, nebo prospěchář? - Těžko. :-)
Jedním z prvních pomůcek jsou peníze. Já si kupříkladu opravdu netroufám posoudit, zda existují prokazatelné geopatogenní zóny. (Vím, že sám se v některých prostorech necítím dobře, aniž bych mohl přesně popsat proč.)
Ale pokud je přednáška o nich vzápětí doplněna prodejem různých elektronických zařízení či energetických obrazců, které negativní vlivy zaručeně odstíní, pak mám jasno.

Myslím, že právě na takovéto exemplární případy soustřeďuje svou pozornost spolek Sysifos a proto převažující část jeho činnosti hodnotím jako přínosnou.

Unknown řekl(a)...
26. března 2017 v 14:23  

Vy, všichni hledči pravdy .. téměř vše v dějinách lidského života a v dějinách vědy prochází úpravou vědeckého vysvětlování. To nakonec vede i k úpravě samotného lidského myšlení, jak jsme si o světě tvořili poznání, obrazy a schmemata. A tak se stává, že nekteří pak procitnou.
Jedna ukázka za všechny: Na počátku byla informace. Hmota je živá jen tehdy, když je v ní genom. Celá skladba této informace je složena z hmoty a napsána na hmotě. Nepochází však z homoty, není dílem fyzikálních, ani chemických zákonů. Kódovaný smysl té informace neposlouchá hmotu, hmota poslouchá tu informaci. Přesto vytváří velmi složitý život, zapadající jako mozaika do jiných, velmi složitých životů. Jak mohla neživá hmota vytořit informaci o životě? Nechybí vám tam nějaký další faktor? Život se pak chová podle této informace, aby žil a reprodukoval se v určitém druhu stvoření. V genetickém kódu jsou všechny informace o tom, jak má stvoření vypadat, jak má biologicky fungovat, jak se má množit, jak má pracovat jeho imunita. Informace nevznikne jen tak, když plácnete do kaluže. Původcem informace je vždy nějaká inteligence. Zanechává informaci, která určitý účel a smysl. A v případě genomu je to program pro život. Ale nejsou tam nachystány žádné informace o tom, jak má vypadat po evoluční transformaci do nějakého jiného druhu. Ani molekula této informace tam není!
Zatímco evolucionisté, dnes u znalí dostatku biologických a genetických zákonotostí tvrdí, že živá hmota se pomaličku vyvíjela v jiný druh živé fungující hmoty. Jak to ta hmota udělala, když prapůvodně nezaložila ani sama sebe? Nebyla inteligentní a nemohla si naprogramovat svou vlastní informaci pro život. I jedna jednoduchá bilogická buňka je složitá jako stotisícové město s věškerou infrasturou. Buňka buňku netvoří, je se reprodukují .. a to někdy za patologických podmínek s mutační ztrátou. To znamená, že malou část informace ztratí a ve hmotě ji pak organismus nepostaví. Prvotní je tedy informace, pak až život.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. března 2017 v 15:02  

Ježiši kriste, obyčejný učiteli, co učíte? To je jeden nesmysl za druhým, co píšete. Prostudujte si kvantovou termodynamiku a teorii disipativních struktur.

Mimochodem, pochopitelně, že když definujete život jako to, co obsahuje nějakou genetickou informaci, pak ve všem živém tu genetickou informaci najdete, to celkem dá rozum. Ale je třeba vir živý? Je virion živý? Je prion živý? A pokud ne, proč? Protože neobsahuje ribonukleovou kyselinu?

Pak bych měl dotaz, co to je ta informace a co to znamená, že informace poslouchá hmotu a naopak? Jestli chcete argumentovat tím, že nevíte, jak se něco stalo, tak byste se nejprvě měl snažit pochopit alespoň to, co se o problému ví. Problém je v tom, že to vyžaduje dost pokročilý matematický aparát.

Pokud máte dojem, že co je inteligentní, musel vytvřit někdo inteligentnější (aby tam tak nějak ta informace nevznikla z ničeho), pak mám jednu drobnou otázku - Kdo stvořil Boha?

Vaše povídání působí velmi laicky a je plné kategorických tvrzení, která jsou ale sémanticky prázdná.

poste.restante řekl(a)...
26. března 2017 v 15:20  

Původcem informace je vždy nějaká inteligence.
Omyl. Inteligence dává této informaci význam.
Pouze pro inteligenci má informace význam, protože snižuje jeho míru neurčitosti v prostředí, entropii chcete-li.

Myslím, že tak trochu nechápete pojem "informace".
To, že v mraku se nahromadí elektrický náboj, je faktem samo o sobě.
To, že se při bouřce tento náboj vybije do země, také.
Pro skálu nemá existence tohoto výboje žádnou informační hodnotu.
Pro zvíře je světelný a zvukový efekt "informací" v tom smyslu, že před ním zkusí utéct.
Až inteligence tomuto jevu dá název blesk a z dalších jevů odvodí další informace. Třeba, že je potřeba si na blesk dávat pozor a jak se před ním chránit.

Anebo jinak. Informace v DNA je informací pro člověka, protože on je schopen ji vyhodnocovat.
Ale není informací pro krtka. On podle ní jen vyroste, ale její význam si neuvědomuje.


Ale nejsou tam nachystány žádné informace o tom, jak má vypadat po evoluční transformaci do nějakého jiného druhu.
A to Vás překvapuje?
Že ve šroubu není informace, že se z něho může stát součást kombajnu?

Unknown řekl(a)...
26. března 2017 v 15:39  

Pane Doležele, jak a čím se to stalo, že voláte Krista? Ve Vašem případě uvažování mi to nedává smysl .. nebo je to jen sémantická mezera?
V jsoucnu je mnoho věcí, které nelze experimentální vědou změřit. Zejména ty, kde je nějaká větší vývojová historie. Přesto existují a používají se.
Nemusíme chodit tak daleko od podstaty kmenového článku. Pokud jste tak matematicky vybaven, vysvětlete nám, prosím, jakto, že i viry mají informaci, díky které můžou hmotně interagovat s okolím. Jakto, že smyslem jejich života je napadání jiných živých organismů?
Vůbec. Celkově doporučuji, seznamte se nejdříve s tím, co pan Votoček říká a z čeho všeho vychází. Možná zjistíte, že se nemusíte tolik vymezovat.


Pavel Doležel řekl(a)...
26. března 2017 v 18:00  

Vážený obyčejný, diskusemi s kreacionisty již jsem ztratil příliš mnoho času na to, abych si mohl dovolit ztrácet další. Který navíc pohříchu nemám.

Vir obsahuje ribonukleovou kyselinu a tak je nejspíše podle vás živý. Vir je schopen se reprodukovat, ovšem téměř výhradně pouze z cizího materiálu - kupříkladu eukaryotní buňky.

Kreacionismus je postaven na mnoha předpokladech, z nějž ten nejzásadnější je asi ten, že co existuje, muselo vzniknout. Tento předpoklad já úplně nesdílím. Vytváření prvotní příčiny mi nepříjde smysluplné, neboť taková příčina je v deterministickém světě pouze umělým pojmem, který se za prvotní pouze prohlásí. Kreacionisté se domnívají, že nekreacionistické teorie vysvětlují vznik života a světa chybně. A jsou v tom tak vehementní a urputní, že jim vůbec nedochází, že oni ho nevysvětlují vůbec. Že si pouze hrají se slovy. To je známka mášíblovosti. Bludný balvan našel svého laureáta oprávněně. Jen je s podivem, že se našlo v naší krásné zemi myšlení ještě blátivější. Když se pan Votoček bude snažit a zatlačí, možná to jednou dotáhne až na zlato. Držím palce a pánům profesorům a docentům do Sysifa posílám uctivé pozdravení a poděkování.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. března 2017 v 18:40  

Add Nowak- neco takoveho jsem tvrdila????? Naucte se cist. Za me vse napsal poste restante.Psala jsem o drzosti s jakou si nekdo osobuje pravo tvrdit o necem, ze neni, ackoli nema dukaz o nebyti.

Nowak řekl(a)...
26. března 2017 v 19:19  

Paní Karvaivá, reagoval jsem na toto Vaše tvrzení (jen jsem konkretizoval obsah vzhledem k tématu):
"Jak víme, že za 100 let věci, které dnes byly spolkem Sysifos zesměšněny ,nebudou potvrzeny?"

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. března 2017 v 21:38  

Já České škole za článek děkuji. Takových cesťáků po školách je určitě víc a měli bychom o nich vědět.

nn řekl(a)...
28. března 2017 v 23:48  

"Lidem je třeba předkládat vše.I žákům a studentům. "
V tom případě bychom vedle sexuální výchovy měli učit alternativní čapí teorii o vzniku dětí. V zeměpise bychom měli učit o ploché Zemi. Alternativní teorií ke vzniku světa pak není jen Bible, ale taky aztécké, řecké, mezopotámské, severské a další mýty (a než je všechny vystřídáme, nezbude nám v přírodopise čas na... přírodopis), elektřina by měla být alternativně vykládána jako magie, a místo teorie choroboplodných zárodků bychom měli děti informovat, že za chřipku může špatný vzduch a AIDS se nejlépe léčí pijavicemi.
Přeháním? Nikoli. Kreacionismus je přesně taková kupa ptákovin. Pokud si myslíte, že něco takového patří do školy, možná tam nepatříte vy.

Pepa řekl(a)...
29. března 2017 v 15:53  

Pro Pavel Doležal - vy jste mne fakt pobavil, ten váš názor níže, to je perla, která přesně popisuje chování členů neomylného spolku Sisyfos.
"Hloupé je, že ti lidé, na sebe nemají náhled. To je také to, podle čeho se poznají. Že o sobě a svých pravdách absolutně nepochybují. Nepřipouštějí alternativu a nejsou otevřeni - alespoň myšlenkově - jiným možnostem. Jinými slovy, neexistuje postup, který by je přesvědčil o opaku..." To jste Sisyfos vystihl zcela přesně.
Stačí se podívat, jakým kapacitám dali toto dehonestující ocenění: Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. a na "YouTube" se podívejte na dehonestaci v přímém přenosu - ještě se tím ubožáci chlubí na netu - to je fakt užasná úcta a kolegialita a otevřenost jiným názorům lidí z praxe, za kterými je vidět kus práce a světové uznání (ne jako ti teoretici, za které hovoří jen pár populárních článků ve školních časopisech).

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
29. března 2017 v 16:23  

Co si pepo představujete pod pojmem "jiný názor"?

RP řekl(a)...
29. března 2017 v 18:15  

https://vtm.zive.cz/bleskovky/stephen-hawking-jsme-svedky-globalni-vzpoury-proti-odbornikum/sc-871-a-186908/default.aspx

Pepa řekl(a)...
30. března 2017 v 9:45  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pepa řekl(a)...
30. března 2017 v 9:53  

Pro Anonyma: Pod pojmem "jiný názor" - nebo "myšlenkově jiné možnosti" (viz Pavel Doležal) je prostě jiný názor než mám já, a pro tento "jiný názor" má druhá strana řadu argumentů, které ji vedou k tomuto "jinému názoru". Jinými slovy každý - ale opravdu KAŽDÝ, kdo prohlašuje, že pouze jeho názor je správný a ostatní jsou hlupáci, kterým je třeba zamezit v možnosti ho prezentovat veřejně, se chce vrátit o 27 let zpět, kdy byl vynucován represemi "jediný správný pohled na svět a společnost". Takže, každému, komu vadí jiné názory, než jsou ty jeho a snaží se je potlačit represí, posílám pozdrav "čest práci, soudruhu" :-)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 10:06  

Dobře Pepo, když budete (Vy nebo já, to je jedno, kdo) tvrdit, že stůl může být březí 3 měsíce a narodí se mu malé židličky a ty se po zakuklení vylíhnou jako nový stůl - je to jiný názor nebo evidentní blbost?

Já myslím, že o to jde. A pokud vědec vyrukuje s "názorem" na úrovni "rodícího stolu", nemůže se divit, že získá "dehonestující ocenění" jako Bludný balvan.

A na to jsem reagoval. Nikdo ze spolku Sisyfos mu přitom nezakazuje tento názor vyslovit.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 10:08  

Dodatek - bavíme se o dokazatelnosti nebo vyvratitelnosti těchto "názorů" - na to zapomínáte.

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 17:22  

V případě Mgr. Votočka (i některých jiných laureátů z minulých let - např. prof. RNDr. Jiřího Meisnara, DrSc.) vylil Sisyfos vaničku i s dítětem - a zdá se, že z toho Sisyfos dělá pomalu a jistě tradici. Udělení bludného balvanu Mgr. Votočkovi nemá s obranou vědy a racionality naprosto nic společného, protože pan Votoček na výstavě Genesis nikde neprezentuje nic, co by bylo v rozporu s ověřitelnými vědeckými fakty a známými přírodními zákony. Sám jsem byl přítomen u toho, jak na Votočkovu výstavu přijeli zástupci Sisyfosu a chovali se tam doslova a dopísmene jako gestapo - vše si bez dovolení fotili, často za hlasitého smíchu a chovali se způsobem, který jsem u žádného jiného návštěvníka výstavy dosud nikdy neviděl, a to myslím hovoří za vše.

Ostatně je to letos již počtvrté, co Sisyfos udělil bludný balvan za jednu a tu samou věc - a sice za tzv. stvořitelskou teorii, která je plnohodnotnou alternativou k tzv. evoluční teorii (není divu, když Sisyfos zastává a propaguje neřízenou materiální evoluci od molekul k člověku, jako by to byla testovatelná věda!). Sisyfos tak vlastně uděluje již počtvrté bludný balvan za ideové jádro celé židovsko-křesťanské víry a prohlašuje ho za iracionální (což je přinejmenším skandální!). Tato tzv. stvořitelská teorie je zároveň jedním z hlavních axiomatických pilířů celé novověké vědy a racionality (krásně je to vysvětleno a zdokumentováno v odborných publikacích prof. Dr. Williama L. Craiga nebo prof. Dr. Williama Dembskiho či prof. Dr. Alistera McGratha). Je to ale pochopitelné, vzhledem k tomu, že členové Sisyfosu jsou evolucionisté, materialisté a ateisté. Pokud by to byli opravdoví skeptici, uspořádali by seriózní veřejnou debatu či konferenci (aspoň jednu!!), na které by "rozcupovali" stvořitelskou teorii poctivou argumentací - na to ale prokazatelně nemají "koule", protože by na vědecké ani filozofické rovině neobstáli (několikrát se o to pokusil prof. Dr. Richard Dawkins nebo prof. Dr. Lawrence Krauss v rámci veřejné debaty a argumentačně neobstáli). - Ostatně je přece mnohem snazší někoho "sestřelit" tímhle politickým způsobem a tvářit se jako obránce pravdy a pokroku, než zpochybnit svá vlastní evoluční ateistická dogmata. Sisyfos je tak vlastně sám vinen tím, co se snaží v případě Mgr. Votočka potírat.

Udělit bludný balvan za prezentování prokazatelných vědeckých a historických faktů (což Votočkova výstava dělá) a to jenom proto, že nepodporují (a v mnoha případech prokazatelně vyvracejí) evoluční ateistická dogmata vydávaná českými skeptiky za vědu, je opravdu velký přešlap.

Mgr. Votoček nikdy nikde neprezentoval ani náznakem něco, co by připomínalo "březí stolečky a židličky", jak se tady jeden pán snažil "vtipne" naznačit. Je typické pro českou mentalitu (i když to není typicky česká vlastnost), že lidé rychle zaujímají militantní stanoviska, aniž by si dali tu práci ověřit si předkládaná fakta a seznámili se s reálnou skutečností.

Dovolím si tvrdit, že pokud soudný a otevřený člověk navštíví výstavu GENESIS a/nebo přednášky Mgr. Votočka a dovolí si vyslechnout aspoň 1 z jeho přednášek a předkládané skutečnosti, tak minimálně mu začne docházet, že to, co evoluční bijci a demagogové prezentují v českých médiích, ve školství i na akademické sféře, jsou ve většině případů pouhé smyšlenky a příběhy vykonstruované “na objednávku” z krajně neúplných informací, které mohou být konzistentně interpretovány jinak než evolučně, materialisticky a ateisticky. Mgr. Votoček nedělá nic jiného, než že lidem odhaluje právě tuto skutečnost.

Pan Doležel - známý internetový blogger a přispěvatel úplně všude a pořád, kde se jakýmkoliv způsobem odhalují achilovy paty evolučního ateistického náboženství - se zde několikrát pokusil ze všech, kteří nesdílejí jeho evoluční materialistickou ateistickou víru - a ona to pane Doležel opravdu není nic jiného než víra a dogma, co tak vehementně hájíte - udělat pitomce a blázny, kteří potřebují lékařský dohled. Je to smutné a trapné zároveň.

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 17:23  

A poslední moment - proč není Sisyfos skeptický také k materialismu, evolucionismu, ateismu a humanismu - proč je skeptický - v tomto konkrétním případě - k teismu, kreacionismu a centrokristovskému pohledu na svět? Proč proč proč? Když skeptik, tak skeptik ne? Co je to za skeptika, který se uzavře do škatule materialismu a evolucionismu - a dovolává se objektivity a racionality - přitom sám zastává krajně iracionální stanoviska - jako například spontánní vznik energie a hmoty z vakua, spontánní vznik kódované informace a života neřízenou čistě fyzikální interakce z hmoty, neřízený materialistický vývoj člověka z bakterie za stovky miliónů let atd. atd. - na to nenajdete jediný obhajitelný vědecký důkaz - a bláboly pana Doležela z oblasti kvantové fyziky na tom opravdu nic nemění. Pan Doležel i členové Sisyfosu tak míchají hrušky s bramborama a ještě mají tu drzost napadat seriózní vědce a filozofy - jakým je např. Mgr. Votoček - a dělat z nich blázny a hlupáky.

Proč Sisyfos neudělí např. platinový bludný balvan samotnému předsedovi Výboru pro bludné balvany Jiřímu Grygarovi. Pokud se podívám na jeho televizní i veřejné projevy - které prezentuje často i na školách - tak jeho argumentace v souvislosti se vznikem a historií vesmíru je zcela objektivně na úrovni náboženské (evolucionismus, materialismus) doktríny a ničeho jiného. Cituji Jiřího Grygara "Ono totiž dneska se ví, také, že Měsíc a Země jsou spíše sourozenci, nebo teda bych možná řekl, že jako je to manžel a manželka, protože Měsíc původně byl úplně jinde - ten praměsíc, přiletěl k Zemi, trefil se do Země, tím pádem vypařil část Země, vypařil sebe a z toho vypaření se udělala mišmaš a z toho se udělal ten dnešní Měsíc. Takový je dnešní konsenzus - ve vědě - že nějaké těleso narazilo do Země - velké těleso, které prostě - opravdu ten náraz byl strašlivý, to znamená že i ta uvolněná energie byla velká, a tím pádem se vypařil povrch Země - ten plášť - na tom kousku (kde dopadlo to těleso) - a vypařil se Měsíc celý - stal se z toho plyn a ten plyn (vypařená hmota) nejprve vytvořil takový placatý disk kolem Země, pak se v něm začaly, mmm, dělaly kapičky, ty kapičky postupně ztuhly, byla z toho taková zrníčka a ta zrníčka se sloučila na dnešní Měsíc, takže Měsíc má chemické složení, které je částečně pozemské a částečně z toho původního tělesa. Hmmm, to jsou věci?! - citace pana Grygara z pořadu POD LAMPOU“ A teď mi řekněte, co má tohle prosím vás společného s testovatelnou vědou? Pozoroval někdo takový proces v přímém přenosu od začátku do konce? Provedl někdo opakovatelné experimenty potvrzující, že se to takto může stát? Anebo jsou to jenom bujné představy některých astronomů? Jednoznačně to třetí!

Jiří Grygar takovéto evoluční materialistické příběhy vypráví na veřejnosti při každém svém vystoupení a prezentuje je jako vědecký fakt a to je nečestné, protože to vědeckým faktem prostě není! Až bude mít astronomie k dispozici několik přímých pozorování takových “příběhů”, jaký Dr. Grygar vybájil v souvislosti se vznikem Měsíce - tak o tom můžeme hovořit jako o přírodovědeckém faktu, do té doby to je jen bujará představa evolučních astronomů. Podle kritérií, na základě kterých udělil Sisyfos Mgr. Votočkovi bludný balvan, by museli zcela objektivně udělit jeden i Dr. Grygarovi a nejen jemu. Např. i Mgr. Příplatová - členka Sisyfosu - by si jeden zasloužila za mnoho svých dogmatických evolucionistických výroků vydávaných za vědu, podobně i Dr. Marek Orko Vácha by si zasloužil bludný balvan - ale ten ho nikdy nedostane, protože je blízkým přítelem nejen Dr. Grygara ale i mnoha členů Sisyfosu a sdílí jejich evoluční materialistickou víru - takže může na veřejnosti vykládat evoluční smyšlenky vydávané za vědu - a to v libovolném množství - a nikdo ze Sisyfosu se ani na okamžik nepozastaví "počkat, tohle přece není věda!!"

Smutné a alarmující zároveň. Kdo je Sisyfos? Skeptikové? Nikoliv, jen nazlobení ateisté a evolucionisté zavádějící evoluční světonázorovou totalitu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 18:54  

" Takový je dnešní konsenzus - ve vědě - že nějaké těleso narazilo do Země - velké těleso, které prostě - opravdu ten náraz byl strašlivý, to znamená že i ta uvolněná energie byla velká, a tím pádem se vypařil povrch Země - ten plášť - na tom kousku (kde dopadlo to těleso) - a vypařil se Měsíc celý - stal se z toho plyn a ten plyn (vypařená hmota) nejprve vytvořil takový placatý disk kolem Země, pak se v něm začaly, mmm, dělaly kapičky, ty kapičky postupně ztuhly, byla z toho taková zrníčka a ta zrníčka se sloučila na dnešní Měsíc, takže Měsíc má chemické složení, které je částečně pozemské a částečně z toho původního tělesa. Hmmm, to jsou věci?! "

Popsal jste toho hodně, ale základní věci Vám unikají. Konsenzus - víte co to je? Víte, co to znamená? A to je celý problém, jednu podstatnou drobnost opominout a hned jsem na koni. Nerozumíte ani tomu, co jste napsal.

(pane Komárku, můžu nesouhlasit s tak malým množstvím argumentů?) Dovolíte mi to?
Děkuji, hezký, objektivní den!

Romana Howe řekl(a)...
30. března 2017 v 19:06  

Pane Přítel Genesisexpo, děkuji za velmi zajímavé informace, moc ráda si přečtu i zde vyvážené otevřené argumenty potvrzující mnohoznačnost světa a odhalující omezené vidění, které se snaží ostatní spoutat podle vlastních měřítek. Romana Howe

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 19:11  

potvrzující mnohoznačnost světa a odhalující omezené vidění, které se snaží ostatní spoutat podle vlastních měřítek.

A je to tady, kdo nevěří v Boha, je omezen. Ježíš a já zase nemám argument. Co teď s tím...

(Mám dopsat nějaké argumenty nebo to půjde zrovna na smazání?)
Děkuji, hezký, objektivní den!


Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 19:12  

I to víte že rozumím tomu, co je konsenzus, arogantní anonyme. A Vltava je řeka. Ale to, že něco nějak nazvu z toho přece nečiní vědecky ověřitelný fakt. Používáte silná slova, a přitom vůbec nevíte, na čem vlastně trváte a co zastáváte.

To že Dr. Grygar řekne, že nějaká skupina lidi se na něčem dohodne, že "si myslí, že se to takhle stalo" neznamená naprosto vůbec nic. Takže evidentní je zde nyní to, že ten, kdo neví, o čem mluví, jste vy.

Kdybyste četl poctivě citát Dr. Grygara, který jsem zde uvedl, tak byste nemohl napsat takovou hloupost, jakou jste napsal. Je evidentní, že si nevidíte na špičku nosu Anonyme. Pochopte, že testovatelná věda nestojí a nemůže stát na konsenzu - tedy nějaké dohodě o tom, co se stalo jednou jedinkrát v dávné minulosti. Buď vůbec netušíte, co testovatelná věda je, nebo jste to tu napsal naschvál a počítáte s tím, že ostatní jsou tak nevzdělaní, že si toho nevšimnou anebo mícháte - podobně jako členové Sisyfosu pomeranče s bramborama.

Konsenzus může být v testovatelné vědě například znaménková konvence v teorii elektromagnetického pole apod. - ale NEMŮŽETE PŘECE UDĚLAT KONSENZUS Z TOHO, ŽE SI MYSLÍTE, ŽE MĚSÍC VZNIKL SRÁŽKOU ASTEROIDU SE ZEMÍ - a když si tohle bude myslet 1000 evolučních astronomů a kosmologu, TAK TO PAK JENOM PROTO NAZVETE VĚDOU?

Nechcete taky bludnýho balvana? Myslím, že byste si jednoho už zasloužil.

Hezký objektivní den i vám

poste.restante řekl(a)...
30. března 2017 v 19:14  

Já také děkuji.
Ale z poněkud jiných důvodů.

Myslím, že by bylo docela zajímavé, kdyby pravidelní diskutující vyjádřili svůj postoj k zde uvedeným názorům.
Možná se nám některé postoje a názory vyjasní.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 19:23  

"že Dr. Grygar řekne, že nějaká skupina lidi se na něčem dohodne, že "si myslí, že se to takhle stalo" neznamená naprosto vůbec nic. Takže evidentní je zde nyní to, že ten, kdo neví, o čem mluví, jste vy.

Obávám se, že jste absolutně nepochopil význam toho, co jsem napsal a ještě jednou se zamyslete proč jsem se právě ptal na slovo konsenzus. Naschvál to ještě nenapíšu, třeba na to přijdete.

(Mám pane Komárku dopsat nějaké argumenty nebo to půjde zrovna na smazání?)
Děkuji, hezký, objektivní den!

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 19:47  

Já myslím právě, že materialistického evolučního humoru a dogmatiky zde již bylo prezentováno více než dostatečné množství. Tedy názory a postoje evolucionistů, materialistů, ateistů a humanistů byly prezentovány ve stozích - vesměs slovního salátu. Co zde citelně chyběl jsem si dovolil doplnit. To úplně stačí - z důvodu vyváženosti. Chápu, že to nyní některým lidem hluboce vadí, protože vyváženost a zvláště v této oblasti hluboce nesnášejí - podobně jako členové Sisyfosu.

Myslím tedy, že bude nejlepší, když evoluční bijci a demagogové (neříkám, že všichni zastánci evoluce jsou demagogové, ale většinu, které jsem v životě potkal jimi jsou) budou v tichosti chvíli přemýšlet o tom, čemu že to vlastně věří a zkusí - někteří snad úplně poprvé v životě - přijmout zjevnou a objektivní skutečnost, že se opovažují nazývat vědou něco, co vědou jednoduše není a lze to prokázat nadevší pochybnost.

To pro začátek JAKÉKOLIV SMYSLUPLNÉ diskuse úplně stačí. Ale obávám se, že podobně jako Sisyfos, toto materialisté, evolucionisté a ateisté většinou velmi, velmi neradi dělají ... Já jsem jím kdysi také býval, takže to vím z vlastní zkušenosti. Když jsem ale jednou v životě opravdu zmlknul a připustil, že "fakta", která mi ve škole, v TV a na přednáškách podobných těm, které dělají na veřejnosti Dr. Grygar, Dr. Orko Vácha, Mgr. Příplatová apod. - jsou ve skutečností jen směsí materialistické evoluční filozofie (náboženství) s vědou - a ta filozofie je dominující složkou, tak jsem začal poprvé v životě vážně přemýšlet o jiné filozofii, než té evoluční - a sice o stvořitelské biblické.

Já nikomu jeho víru v slepou materiální evoluci od velkého třesku k člověku neberu - ale nikdy nekývnu na to, když tuhle víru bude někdo vydával za vědu a obráceně.

Můžete teď zuřit, křičet, nadávat ... vyhrožovat ... vysmívat se - ale nic na této skutečnosti tím nezměníte.

Pan Mgr. Votoček - co jsem jeho přednášky kdy slyšel - nikdy netvrdil, že by jakékoliv naše představy o jednorázových historických událostech (ať už evoluční či stvořitelské představy) byly v pozici testovatelné vědy - on toto nenazývá testovatelnou vědou, ale vědou historickou nebo-li forenzní, která ve spojení s filozofií hledá nejrozumnější vysvětlení toho proč a jak vznikl vesmír, Země, příroda, zvířata, člověk, zlo, smrt ... tedy jednorázové minulé události (které nespadají do oblasti testovatelné vědy) - zdůrazňuji nejrozumnější, nikoliv materialistická, protože to není jedno a totéž.

Je to jen další důkaz toho, že lidé v Česku (a obecně i v EU) nejsou schopni vést dialog. Dovolím si tvrdit, že je to hlavně proto, že v dialogu se prostě po nějaké době ukáže, že Pravda je jenom jedna, kdežto bludů tisíceré podoby - a biblický kreacionismus, který Mgr. Votoček krásně prezentuje na svých přednáškách a výstavě GENESIS je vědecky historicky, filozoficky i morálně obhajitelným kandidátem na Pravdu - ale na to, abyste tuto možnost mohli začít brát v úvahu, si potřebujete nejprve udělat jasno v tom, co je opakovatelná testovatelná věda, co je neopakovatelná historická (forenzní) věda a co je filozofie, předpoklad a náboženská víra. Když toto uděláte, tak nevyhnutelně zjistíte, že neřízená materiální evoluce od velkého třesku k člověku je novodobé evoluční náboženství a nic jiného - a věda je jenom rukojmím této náboženské propagandy.

Kdo jí chce věřit, nechť jí věří, ale ať to nenazývá testovatelnou operační vědou, protože lže!

Hezký večer

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 19:59  

A ještě naposledy Anonymovi, který v aroganci nemá sobě rovného. Proč už nemlčíte člověče? Vždyť plácáte úplné hlouposti.

Jasně jsem vám před chvílí vysvětlil, že konsenzus je DOHODA - vzájemný souhlas - to je definice tohoto slova.

Jasně jsem vám ukázal, že DOHODNOUT se můžete ve vědě POUZE na tom, co je volitelné - ale nemůžete se dohodnout přece na tom, co z principu vůbec není a nemůže být PŘEDMĚTEM NAŠÍ VOLBY.

Pochopte, že SI NEMŮŽETE VYBRAT - ZVOLIT - DOHODNOUT SE S NĚKÝM NA TOM - JAK VYPADALA NĚJAKÁ JEDINEČNÁ HISTORICKÁ UDÁLOST (například právě citovaný Grygarův evoluční mýtus o vzniku Měsíce srážkou asteroidu se Zemí).

To byste už rovnou mohl udělat konsenzus o tom, jak vznikl na Zemi život, odkud se vzalo zlo ... nebo třeba o tom, jak proč a jak proběhla 2. světová válka. TO PŘECE NENÍ OTÁZKA NAŠÍ DOHODY NE? To je otázka faktů a jejich možných výkladů.

Pokud by Dr. Grygar řekl, že konsenzus o vzniku Měsíce srážkou obřího asteroidu se Zemí je filozoficko-náboženského rázu - a nikoliv ověřitelným vědeckým faktem - a že jediné, kde se taková srážka odehrála, byla počítačová animace na televizní obrazovce - tak potom bych neřekl ani slovo!

Nezlobte se, ale musel jsem vám to už říct ostřeji.

Hezký večer

Nowak řekl(a)...
30. března 2017 v 20:00  

Tak mi to připadá, že asi polovina diskutujících by byla pro, aby názory, které prezentuje Mgr. Votoček, byly zařazeny do RVP ZV + G .

Pepa řekl(a)...
30. března 2017 v 21:08  

Nevím, co je RVP + G, asi to bude něco s učebními školními osnovami?
Info pro Anonyma - kdyby to bylo tak snadné, hloupé a primitivní jako vaše přirovnání k "těhotnému stolu", proč by měli i středoškolští profesoři problémy při vyvracení možného výkladu podávaného na Genesis Expu (viz citace v článku)? Buď tedy na našich školách učí hloupí profesoři, a nebo zjednodušující čistě materialistický výklad světa moc nemá oporu v tom, co ti profesoři vyučují a mají v osnovách...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 21:58  

Příteli, jak vidím, nepochopil jste to. Nuže dobrá, vysvětlím. Právě proto, proč mi zde naprosto zbytečně spíláte, jsem zdůraznil slovo konsenzus.
Takže pro Vás speciálně - oni se na tom shodují (vznik Měsíce), ale nikdo z nich to nemůže dokázat. To oni ovšem velmi dobře vědí. Akorát nenašli lepší vysvětlení a proto mluvíme o konsensu, nikoliv o vědeckém důkazu. Pro evidentně pomalejší chápání textu to napíšu ještě jednou: Nikdo z "nich" neví (vidíte a čtete správně?) jak Měsíc vznikl, ale shodují se na tom, že to "mohlo"! být takto. A tak to také prezentují. Nikdo z nich NETVRDÍ, že to 100% ví.
Takže ano, je to otázka dohody, konkrétně tady ano, ale všichni shodující chápou, že je to JENOM dohoda. A to je asi ten rozdíl, který vám uniká.

Doufám, že Vám nepraskla bez dohody žilka. Vzhledem k popsanému digitálnímu prostoru vidím, že máte velký problém s diskusí včetně chápání skutečných dat.

(Pane Komárku, je dost argumentů? Nebo málo? Jak se na to díváte svým odborným ideologickým pohledem?)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 22:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 22:09  

Pepo, příměr se stolem jsem použil jako JASNÝ příklad názoru, který těžko vědecky dokážete/obhájíte. Aby bylo zřejmé, o co se jedná v principu, je nutné volit jasné příklady. Proto jsem se Vás ptal (a můžete si přečíst výše), co je to podle Vás "jiný názor". Rozumíme si?

(Pane Komárku, je dost argumentů?)

poste.restante řekl(a)...
30. března 2017 v 22:29  

Chápu, že to nyní některým lidem hluboce vadí, protože vyváženost a zvláště v této oblasti hluboce nesnášejí - podobně jako členové Sisyfosu.
Tak třeba mně to vůbec nevadí. Já se třeskutě bavím. :-)

Hlavně tím, co někdo může prezentovat jako "vyváženost".
V duchu této logiky je možné vzít grilované kuře a z důvodů vyváženosti jej označit za mravenečníka.

Já nikomu jeho víru v slepou materiální evoluci od velkého třesku k člověku neberu - ale nikdy nekývnu na to, když tuhle víru bude někdo vydával za vědu a obráceně.
1. Promiňte, ale Vy zcela evidentně především vůbec netušíte, co je to věda a co jsou to vědecké postupy a důkazy.

Pokud by Dr. Grygar řekl, že konsenzus o vzniku Měsíce srážkou obřího asteroidu se Zemí je filozoficko-náboženského rázu - a nikoliv ověřitelným vědeckým faktem - a že jediné, kde se taková srážka odehrála, byla počítačová animace na televizní obrazovce - tak potom bych neřekl ani slovo!

2. Vaše příklady, kterými "demonstrujete" nesmyslnost výroků dr. Jiřího Grygara a potažmo zřejmě chcete dokázat i nesmyslnost celé evoluční teorie, teorie vzniku Měsíce jakožto oběžnice Země a možná i teorie Velkého třesku, či snad vědy jako takové, dokazují pouze jediné, že kromě bodu 1. ještě navíc netušíte, co je to popularizace vědeckých poznatků široké veřejnosti.
Což je obzvláště pikantní vzhledem k tomu, že zde obhajujete právě popularizaci kreacionismu.

3. Anonymní se Vám pokusil, zjevně neúspěšně naznačit, že pojem konsensus znamená ve vědě poněkud něco jiného, nežli dohodu při debatě o hokeji ve vesnické hospodě.

Pokusím se o to.
Máme nějaká pozorování a máme nějakou teorii, která tato pozorování vysvětlují.
Vytvoříme matematický model a dosadíme proměnné. Pak tento model testujeme.
Když výsledky, které poskytuje model, odpovídají pozorováním, zveřejníme ho jako novou teorii, aby ostatní mohli podrobit tuto teorii diskusi, zkoumání a případně ji mohli rozporovat a najít v ní chyby.
Pokud teorie tuto bitvu ustojí, bývá ještě konfrontována s jinými teoriemi.
Většinou tak dlouho, dokud ji nezačnou ostatní sdílet a považovat za správnou.
To obvykle trvá tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde s novou teorií, která vysvětluje pozorování lépe.
Toto je pochopitelně jen vulgární zkratka jednoho z mnoha dalších možných vědeckých přístupů, používaných v jiných oblastech.

TOMU se říká věda.
Hledání, zkoumání, ověřování a hlavně pochybování.

Na rozdíl od dogmatismu, kde se o zjevených pravdách prostě nesmí pochybovat,
ve vědě se naopak pochybovat musí.


To nemá s vírou nic společného.
A Vaše pokusy stavět tyto dva naprosto odlišné přístupy na stejnou úroveň jsou prostě komické pro každého, kde jen trochu něco tuší o vědecké metodice.
"Můžete teď zuřit, křičet, nadávat ... vyhrožovat ... vysmívat se - ale nic na této skutečnosti tím nezměníte." :-)

Tudíž teorie o vzniku Země a Měsíce jsou prostě jen teorie, o kterých se momentálně domníváme, že nejlépe vystihují naše pozorování a představy.
Až najdeme jiné, lepší teorie, ty současné zahodíme.

Pokud některá z nich bude odpovídat filmu Jeana Effela Stvoření světa, tak fajn.
Ale dost o tom pochybuji.

A propos.
Ani oficiální katolická církev už dnes netrvá na doslovném výkladu knihy Genesis.

Jo a abych nezapomněl. Jsem také věřící.
Bohužel pro Vás, jsem protestant.
My smíme při četbě Bible používat vlastní mozek.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2017 v 22:39  

Vidím, že alespoň někdo pochopil, kam má otázka na konsenzus mířila. :-) Děkuji

Je poměrně nesnadné s některými lidmi racionálně diskutovat, zejména jsou-li ideologicky "oslepeni".

Už jsem toho výše napsal dost, myslíte pane Komárku, že už můžu napsat, že pan "Přítel" psal nesmysly? Mám ještě něco dopsat?

Děkuji, hezký, objektivní den!

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 23:53  

Anonym ve své arogantní hlouposti stále třeskutě pokračuje. Inu dobrá, naposledy vám vysvětlím, proč tu vykládáte hrozné pitomosti.

Cituji vaši úvahu: "Příteli, jak vidím, nepochopil jste to. Nuže dobrá, vysvětlím. Právě proto, proč mi zde naprosto zbytečně spíláte, jsem zdůraznil slovo konsenzus. Takže pro Vás speciálně - oni se na tom shodují (vznik Měsíce), ale nikdo z nich to nemůže dokázat. To oni ovšem velmi dobře vědí. Akorát nenašli lepší vysvětlení a proto mluvíme o konsensu, nikoliv o vědeckém důkazu. Pro evidentně pomalejší chápání textu to napíšu ještě jednou: Nikdo z "nich" neví (vidíte a čtete správně?) jak Měsíc vznikl, ale shodují se na tom, že to "mohlo"! být takto. A tak to také prezentují. Nikdo z nich NETVRDÍ, že to 100% ví.
Takže ano, je to otázka dohody, konkrétně tady ano, ale všichni shodující chápou, že je to JENOM dohoda. A to je asi ten rozdíl, který vám uniká."

Cítím, že v tomto nemáte - a potřebujete - si udělat jasno a to co nejdříve. Pomohu vám.

1) Já jsem vám samozřejmě vysvětlil, co to konsenzus je (mimochodem od té hospodské dohody se v zásadě ničím neliší).
2) Žádný evolucionista a materialista (a je úplně jedno jestli je to ještě k tomu katolík nebo protestant) NIKDY, opakuji NIKDY a už vůbec ne na veřejnosti neřekne, že NEMŮŽE NĚCO DOKÁZAT ze svých evolučních příběhů a smyšlenek - ale TÉMĚŘ VŽDY TO SUVERÉNNĚ TVRDÍ JAKO VĚDECKÝ FAKT. To co vy tady pořád nechápete, nebo ignorujete nebo nevím co vás vede k takové samolibosti - je to, že Dr. Grygar TO NENAZÝVÁ KONSENZEM - nýbrž VĚDECKÝM KONSENZEM, čímž zatahuje vědu do dohody (souhlasu), který nemá s testovatelnou vědou a reálnými pozorováními nic společného.
3) Pro pomalejší chápání ještě jednou opakuji, že Dr. Grygar, Dr. Vácha a jim podobní NIKDY NA VEŘEJNOSTI ANI V TV V SOUVISLOSTI SE VZNIKEM MĚSÍCE (či jakékoliv jiné evoluční pohádky) NEŘEKL BA ANI SLŮVKEM NENAZNAČIL, ŽE BY NEVĚDĚLI, JAK MĚSÍC VZNIKL. Oni neřeknou NIKDY - MOHLO TO BÝT TAKTO - v tom se VELMI MÝLÍTE a mám za to, že to děláte schválně - a nebojte se žilka mi nepraskne. Oni totiž vždycky řeknou, ŽE TAKTO TO BYLO!!! - A jestli Vy tomu říkáte popularizace vědy - nebo tady váš kolega poste restante - tak já tomu říkám PROPAGANDA A VYMÝVÁNÍ MOZKŮ - evolucionismem a materialismem - a to že to někdo nazvem konsenzem - anebo klidně vědeckým konsenzem, i když to jak jsem řekl a snadno lze prokázat mimo jakoukoliv pochybnost, nemá žádný podklad v opakovatelném experimentu či pozorováních - na této skutečnosti nic nemění
4) Vždy když se diváci či posluchači nebo moderátoři ptají Dr. Grygara nebo Dr. Váchy - bylo to tak? - Tak oni řeknou, podle vědeckých poznatků to tak bylo ... ano takto to bylo (tím myslí ony evoluční příběhy a smyšlenky) - a VŽDY BEZ VÝJIMKY SE ZASTŘEŠÍ VĚDOU - laický divák anebo evoluční propagandou zmasírovaný odborník v tu chvíli nevidí problém, žel!!

ČIli naposledy zdůrazňuji, že to co se nám zde snažíte tvrdit je prostě JENOM VAŠE NAIVNÍ PŘEDSTAVA, která se vůbec nezakládá na faktech. Můžete si na youtube pustit jakékoliv video s Dr. Grygarem či Dr. Váchou a dalšími Sisyfosáky a NIKDE ANI SLŮVKEM NEMLUVÍ O TOM, ŽE BY JEJICH EVOLUČNÍ PŘEDSTAVY BYLY JEN PŘEDSTAVY A JEN DOHODY A ŽE BY VŮBEC NEVĚDĚLI, JAK TO VLASTNĚ BYLO - to se nám tady milý pane snažíte namluvit úplné ptákoviny a doufám, že si to už konečně začínáte uvědomovat.

Unknown řekl(a)...
30. března 2017 v 23:54  

A ještě dodatek k "pošťákovi" který se tady třeskutě baví a přitom píše jednu krávovinu za druhou. Uvědomte si milý pane jednu věc. Testovatelná operační věda stojí a padá na konfrontaci s každodenní opakovatelnou realitou materiální složky světa. Pokud se budeme bavit o JEDINEČNÝCH NEOPAKOVATELNÝCH HISTORICKÝCH UDÁLOSTECH, jako jsou podle evolučního náboženství Velký Třesk, podle stvořitelského náboženství Velký Proslov nebo podle evoluce slepování kosmického prachu do hvězd a planet a galaxií, podle stvořitelského přístupu o informační a komunikační proces. To, že si dokážu představit PROCES SLEPOVÁNÍ KOSMICKÉHO PRACHU DO "TVRDÝCH PECEK" ZVANÝCH PLANETY A HVĚZDY Z TOHO ABSOLUTNĚ VŮBEC NEDĚLÁ VĚDECKOU TEORII, KTEROU BYCH MĚL CHRÁNIT, DOKUD NĚKDO NEPŘIJDE S TEORIÍ LEPŠÍ.

Opakuji znovu, že celý evoluční mýtus stojí na strašlivé spoustě nedokázaných a nedokakazatelných předpokladů a domněnek, které z toho dělají zdánlivě mohutnou přesvědčovací teorii - a ve svých stoupencích vytvářejí intenzivní pocit, že něco vysvětlují a něčemu rozumějí - a na tento "špek" skáčou i věřící lidé - katolíci i protestanti, žel.

Podle "pošťáka" je Grygarova "slepovací" a "srážecí" evoluční pohádka o vzniku Měsíce tím nejlepším, na co vědci prostě přišli - ale to je volovina. Vědecké a už vůbec ne nejlepší to není jen proto, že shlukování prachu pod postelí můžeme pozorovat - a tak to zobecníme na bilióny kilometrů krychlových a šup za několik miliónů roků z toho bude krásná planeta. Takhle podle vás vznikají vědecké teorie? Co tohle má prosím vás společného s vědou? Tohle opravdu nemůžete myslet vážně. A takto by se dalo pokračovat - ale zaslepenost evolucionistů, kteří nevidí NADŘAZENOST INFORMACE NAD HMOTOU A ŽIVOTA NAD INFORMACÍ - nedovoluje, aby dokázali vidět rozdíl.

p.s. - a citovat to, že ani katolická církev netrvá na doslovném výkladu Genesis je neskutečný hemz. To se vám opravdu povedlo. Pokud jen trochu znáte církevní dějiny a chápete, co to znamená římsko-katolické papežství, tak byste takovou věc v životě nenapsal. A mimochodem většina protestantských církví se úplně odklání od Písma svatého a soustředí se hlavně na budování dobré nálady a kulturních a společenských aktivit - odborně se tomu říká kulturní křesťanství - tedy zcela impotentní prázdná forma zbožnosti. A poslední dodatek - Ježíš Kristus řekl: “Až se vrátím, najdu na Zemi víru?” - zcela určitě nepochyboval o tom, že víru najde - tu má přece každý - Ježíšova otázka tedy směřovala k tomu, JESTLI NAJDE TU PRAVDOU BIBLICKOU VÍRU - TEDY ČLOVĚKA, KTERÝ BY BRAL BOŽÍ SLOVO OPRAVDU VÁŽNĚ. No vy to zatím podle vašich slov nejste.

Dobrou noc.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. března 2017 v 0:08  

Poslyšte, začínám se bát, ještě pár komentářů a skončím na hranici.

Navíc se Vám to myšlenkově rozjíždí a před upálením mě asi zachrání ta prasknutá žilka, která Vás čeká, jestli si nezklidníte myšlenky.

Pořád vyvracíte Grygarova slova, jež jste sám citoval s tím, že by to nikdy neřekl. To máte fakt těžký.

Obecně bych Vám doporučil se nerozčilovat, neboť sám musíte vědět, že jste přece zkoušen.

Halóóó, pane Komárku, on mě chce asi upálit a vyhrožuje nám Bohem, pojďte nás objektivně ochránit. Už dlouho jsem neviděl tak nebezpečného člověka.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. března 2017 v 0:36  

Jo a pane Komárku, víte co mi ten boží muž napsal výše?

" plácáte úplné hlouposti." Jak to, že není smazaný? Fanatik. A to jsem mu argumentoval naprosto čistou logikou a dokonce jeho vlastním textem.

Jsem naprosto zklamán, jak to tu vedete. Za stejný text mě mažete, čímž mi způsobujete psychickou újmu a náboženského fanatika tady necháte povykovat. Ještěže mám plastovou klávesnici. Ráno by byla rezavá.

Unknown řekl(a)...
31. března 2017 v 0:44  

Anonyme jste nečestný člověk - který při argumentačním střetu, kdy jsou odhaleny nesmysly, které jste tu tvrdil - začne ze sebe dělat oběť a pronásledovaného mučedníka. Měl byste se stydět za takovéto manipulátorské techniky. Možná si jich ale nejste ani vědom. A ohledně citátu Jiřího Grygara - ano to byl doslovný přepis jeho výroků z pořadu Slovenské televízie - pořadu POD LAMPOU - ve které pan Grygar řekl předtím i potom - TAKTO TO BYLO - NE MOŽNÁ, NE NEVÍME, ALE TAKHLE TO BYLO - a to že k tomu dodal, že to je vědecký konsenzus - toho si naprostá většina lidí ani nevšimne, protože v projevu Dr. Grygara nebylo ani smítko pochybností o tom, že "srážecí" a "slepovací" evoluční příběh je střízlivým (vědecky hodnotným) popisem toho, jak se to stalo. Fakt těžký to má Dr. Grygar v tomto smyslu - a vy samozřejmě také - pokud dosud nevidíte (domnívám se, že spíše nechcete vidět) že to s reálnými pozorováními a experimentální vědou nemá nic společného.

A potom nikdo vám tady ničím nevyhrožuje ani nevyhrožoval - vše, co jsem předložil bylo odhalení vaší naivity a nejasné, zavádějící či přímo nepravdivé argumentace pro podporu evolucionismus jakožto vědeckého světonázoru či konsenzu, abych vám nekřivdil.

Když už byly zcela jasně odhaleny všechny vaše vzdušné zámky, které jste tu prezentoval - tak tu ze sebe začnete dělat mučedníka, kterého chce někdo upalovat.

Já nevím, jestli to děláte schválně nebo vás za to někdo platí - ale koho tady upalujete celou dobu je pokud vím a vidím pan Mgr. Votoček a všichni, kteří NEJSOU ochotni vidět v evolučních pohádkách o slepování a srážení zbloudilých úlomků a kosmického prachu do hvězd, planet a galaxií poctivý nekompromisní vědecký přístup. Je to směšné a trapné zároveň.

A nebezpečný člověk opravdu nebezpečný člověk je člověk úskočný - to já jak jste si mohl ráčit všimnout, nejsem - říkám věci úplně narovinu - narozdíl od vás, který si dodává kuráže lacinými hesly a bonmoty a který ze všeho vykličkuje tak, aby vypadal jako poctivec a nepochopený mučedník. To všechno jste zde zatím předvedl. Smutné.

Mějte hezký večer.

poste.restante řekl(a)...
31. března 2017 v 1:14  

Testovatelná operační věda stojí a padá na konfrontaci s každodenní opakovatelnou realitou materiální složky světa.
No, vždyť už jsem psal, že vůbec netušíte, co je to věda.
:-)

PROCES SLEPOVÁNÍ KOSMICKÉHO PRACHU DO "TVRDÝCH PECEK" ZVANÝCH PLANETY A HVĚZDY Z TOHO ABSOLUTNĚ VŮBEC NEDĚLÁ VĚDECKOU TEORII, KTEROU BYCH MĚL CHRÁNIT, DOKUD NĚKDO NEPŘIJDE S TEORIÍ LEPŠÍ.
Tak, on to po Vás naštěstí nikdo nechce. :-)

je Grygarova "slepovací" a "srážecí" evoluční pohádka o vzniku Měsíce tím nejlepším, na co vědci prostě přišli - ale to je volovina. Vědecké a už vůbec ne nejlepší to není jen proto, že shlukování prachu pod postelí můžeme pozorovat - a tak to zobecníme na bilióny kilometrů krychlových a šup za několik miliónů roků z toho bude krásná planeta. Takhle podle vás vznikají vědecké teorie? Co tohle má prosím vás společného s vědou? Tohle opravdu nemůžete myslet vážně.
Ona je za tím schovaná ještě nějaká ta matematika, tisíce hodin pozorování, počítačové modely a tak. ... Ale neřekl bych, že by mělo vzhledem k průběhu diskuse, význam nějak to konkretizovat.

a citovat to, že ani katolická církev netrvá na doslovném výkladu Genesis je neskutečný hemz.
Dobrá. Přesnější je (prozatím) tvrzení, že někteří představitelé oficiální katolické církve netrvají na doslovném znění knihy Genesis. (A některých dalších částí Bible.)
Od časů Giordana Bruna je to vcelku solidní pokrok. Řekl bych, že když počkáme ještě pár set let, podepíše to i papež.

A mimochodem většina protestantských církví se úplně odklání od Písma svatého a soustředí se hlavně na budování dobré nálady a kulturních a společenských aktivit - odborně se tomu říká kulturní křesťanství - tedy zcela impotentní prázdná forma zbožnosti.
Když myslíte. :-)
Mně prostě vyhovuje fakt, že mohu vzít Bibli, Korán, nebo úvod do Zenu, číst si v nich a vytvářet si vlastní názor. A nepotřebuji k tomu cizího předžvýkávače a vykladače jediné pravdy.

No vy to zatím podle vašich slov nejste.
Já bych to, s dovolením, nechal přímo na něm.
Ale nepřekvapuje mne, že Vy to víte líp a už teď.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. března 2017 v 6:42  

Příteli, vy tomu "vědeckému konsensu" prostě porozumět nechcete nebo nemůžete.

To je celé.

Nowak řekl(a)...
31. března 2017 v 13:08  

Mě tak napadlo, že vlastně Mgr. Votoček a spol. jsou ideální občané.A politici by takové očany brali a brali by třeba i školy, které je produkují. Je jim jedno, zda je prezidentem Zeman nebo jiný, je jim jedno, zda jsme třeba německý, ruský, či jiný protektorát, je jim ukradený Babiš i imigranti. Hlavně, že mohou hlásat svůj výklad bible a jediné, co je trápí je, že zatím mnozí jejich pravdu ještě nepochopili a nepřijali. V tomto smyslu snad viděl náboženství Marx správně - jako opium lidstva. Skutečnost je ale taková, že proti vystupují nejen ateisté ale i věřící většiny křesťanských církví.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. března 2017 v 13:54  

"Pan Doležel - známý internetový blogger a přispěvatel úplně všude a pořád, kde se jakýmkoliv způsobem odhalují achilovy paty evolučního ateistického náboženství - se zde několikrát pokusil ze všech, kteří nesdílejí jeho evoluční materialistickou ateistickou víru - a ona to pane Doležel opravdu není nic jiného než víra a dogma, co tak vehementně hájíte - udělat pitomce a blázny, kteří potřebují lékařský dohled. Je to smutné a trapné zároveň."

No to jste mne pobavil. Já a známý? Strašte si někoho jiného. Abych se přiznal, je mi úplne fuk, jestli je blíže skutečnosti evoluční teorie, nebo ta kreacionistická. Nevím, kdo by měl mít a jaký konkrétně by měl být ten zájem na tom, aby platila zrovna evoluční teorie a ne jiná. Já tedy rozhodně předem zaujatý nejsem. Já jediné, co požaduji, je VYSVĚTLENÍ. Evoluční teorie nějakou informaci o fungování podává - odhlédnuto zcela od toho, zda je tzv. pravdivá, či nikoliv. Kreacionistická teorie, pokud ji tak už mám nazvat, nevysvětluje nic. Pro mě je aktuálně sémanticky zcela prázdná. Pouze tvrdí, hodně zjednodušeně řečeno, že život byl stvořen něčím informačně bohatším. Tím se pouze posouvá otázka o jeden stupen obecnosti výše, ale neřeší se. Resp. když provedeme toto posunutí, zůstává nám k zodpovězení otázka v podstatě totožná - jak vzniklo to něco informačně bohatší. Pokud o tom tvrdíme, že to nevzniklo, pak nechápu, proč tutéž odpověd nemůžeme dát již na existenci pozorovaného světa.

Rozdíl mezi přednáškami evolucionistů a kreacionistů není v zásadě velký - obě skupiny se na nich zabývají převážně evolucí.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. března 2017 v 14:04  

"Např. i Mgr. Příplatová - členka Sisyfosu - by si jeden zasloužila za mnoho svých dogmatických evolucionistických výroků vydávaných za vědu, podobně i Dr. Marek Orko Vácha by si zasloužil bludný balvan - ale ten ho nikdy nedostane, protože je blízkým přítelem nejen Dr. Grygara ale i mnoha členů Sisyfosu a sdílí jejich evoluční materialistickou víru - takže může na veřejnosti vykládat evoluční smyšlenky vydávané za vědu - a to v libovolném množství - a nikdo..."

Příteli Mgr. Votočku a spol.,

Dr. Grygar je věřící, stejně jako Dr. Vácha. Možná vám uniklo, že vědecké teorie už se dávno neověřují pouze pozorováním. Pokud je evoluční teorie náboženstvím, pak kreacionistická je jím rovněž. Ale jak říkám - evoluční teorie alespon není sémanticky prázdná.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. března 2017 v 14:13  

"Konsenzus může být v testovatelné vědě například znaménková konvence v teorii elektromagnetického pole apod. - ale NEMŮŽETE PŘECE UDĚLAT KONSENZUS Z TOHO, ŽE SI MYSLÍTE, ŽE MĚSÍC VZNIKL SRÁŽKOU ASTEROIDU SE ZEMÍ - a když si tohle bude myslet 1000 evolučních astronomů a kosmologu, TAK TO PAK JENOM PROTO NAZVETE VĚDOU?"

Au. To to břinklo. Inu, příteli, oni kolegové již se asi exponovali, protože já jsem se od diskusí musel na nějaký ten čásek z pracovních důvodů odchýlit, nicméně exponuji se rovněž. Vědou nenazýváme nějakou teorii jen proto, že si někdo něco myslí, ale proto, že něco tvrdí a že to, co tvrdí, JE FALSIFIKOVATELNÉ. V případě teorie vzniku Měsíce, je asi falsifikace obtížná, ale čistě hypoteticky existuje. Proto se jedná o vědeckou teorii - pozor neplést si s jakýmsi abstraktním konstruktem pojmu pravdy. Kreacionismus je nevyvratitelný. To je pro něj typické. Proto se nejedná o vědu. Přečtěte si Karla Poppera, nebo budete za klauna.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. března 2017 v 14:52  

To je marné pane Doležele, ten člověk projevuje stejné pochopení jako církevní činovníci v 17. století. Kdyby ho tu upozornilo 100 lidí, svůj názor nezmění.

Co je horší, že takoví lidé inspirují i prakticky učící osoby, viz. výše, např. paní Kalabisová, které jim to baští i s navijákem. Pak se logicky nedá očekávat racionální dohoda nad řadou problémů.

RP řekl(a)...
31. března 2017 v 17:28  

Fascinující - za chvíli se tady opět budeme zkoušet z počtu andělů, kteří se vejdou na špičku jehly.... "Kreacionismus je nevyvratitelný" - takže jsem příspěvky sice četl, ale diskutovat se zastánci tohoto typu nebudu, nové poznatky totiž vůbec nezískám....

tyrjir řekl(a)...
31. března 2017 v 20:12  

Bůh existuje, neboť jinak by si ho lidé v tolika, svému časově i místně měmínícímu se naturelu uzpůsobených, podobách nevymysleli. Pro poctivé a myslící lidi je náboženství (na dogmatech založená víra v boha) především kladně etická víra v dobro. Pro nepoctivce je to účelový nástroj k ovládání druhých. Stupidní moc, moc, která ztratila zpětnou vazbu nad svým konáním, dovede zneužít náboženství k ničení společnosti - zde viz třeba Koukolíkův příklad osudu domorodců na Velikonočních ostrovech, kteří káceli stromy kvůli vztyčování soch tak dlouho, až jejich země i kultura zpustla.

Obávám se, že mnozí dnešní politici rovněž vztyčují podivné sochy, z nichž nemáme kloudný užitek. To by jim lidé neměli jen tak snadno dovolovat. Učitelé přitom mají významné poslání, jehož naplnění vyžaduje kromě znalostí a dovedností i určitou kvalitu společenského vědomí (svědomí) a osobní odvahu.


J.Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. března 2017 v 20:35  

Bůh existuje, neboť jinak by si ho lidé v tolika, svému časově i místně měmínícímu se naturelu uzpůsobených, podobách nevymysleli.

To jako vážně?

Tajný Učitel řekl(a)...
1. dubna 2017 v 9:45  

Kreacionizmus má ve vzdělání své místo, stejně jako Darwinismus. Zatím nikdo nedokázal, že Bůh není, stejně jako nikdo nedokázal, že Bůh je.

Josef Soukal řekl(a)...
1. dubna 2017 v 9:52  

Jinými slovy, cokoli vymyšleného, co nelze ověřit, má právo být vyučováno. Je neuvěřitelné, co se dnes člověk může dozvědět na učitelském webu. Na druhé straně to ohledně Tajného mnohé osvětluje.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. dubna 2017 v 10:56  

Vzhledem k tomu, že kulturně historická identita většiny Evropských byla formována a vychází z křesťanství, jehož součástí kreacionismus nepochybně je, nevím, proč by mělo být zakázané se o tom učit. Spíše mne udivuje, že vás to udivuje.

ad konsenzus. Nevím přesně kolik je na světě registrovaných křesťanů, řekněme 2.4 miliardy. Je to dostatečně velký vzorek pro konsenzus, že něco existuje? Ne? A co když přihodíme agnostiky a něcojeisty obecně? Pořád ne? Kolik by jich muselo být, aby to konsenzus byl?

No nic, jsa inspirován, jdu připravovat průřezové téma, Kefalín, čo také si představujetě pod pojmom kreacionismus, boha jeho? Třeba někoho spasím.

Pavel Doležel řekl(a)...
1. dubna 2017 v 12:03  

Ale ať se kreacionismus klidně vykládá v rámci nějakých hodin výuky o náboženstvích. Do výuky fyziky a bilogie by ale měl být doplněn až tehdy, až se skutečně stane vědeckou teorií. A tou není. Jde o klasické dogma.

Josef Soukal řekl(a)...
1. dubna 2017 v 12:07  

Kolik lidí bylo přesvědčeno, že Země je placatá a že jiné názory jsou bludné?
Na vysvětlenou pro čtenáře mdlejšího ducha a pro TU dodávám, že učit o křesťanství je něco jiného než učit kreacionismus.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. dubna 2017 v 12:43  

Vzhledem k tomu, že kreacionismus je nedílnou součástí křesťanství, nevidím v tom rozdíl. Nikdo snad, krom církevních škol, nepropaguje kreacionismus ve školách jako doktrínu/dogma, tj "takhle to je" přístup. Stejně, 2.4 mld? V době technologické revoluce? Až bude věda schopna dokázat spontánní počátek kosmu, precizní nastavení matematicko-fyzikálních zákonů přírody, záhadu genomu, lidského (sebe)vědomí, apod, budiž. Do té doby věda popisuje proces nikoli příčinu a spontaneita hodně velkého třesku zůstává stejnou teorií jako Boží stvoření světa.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. dubna 2017 v 12:44  

Ach Bože, další, co nechápe, o co v této diskusi s "konsenzem" jde.

Pak člověk rozumí tomu, proč někteří odmítají logické argumenty, když neumí v diskusi pochopit, o co jde.

(Pane Komárku, stačí tolik argumentů?)

Ygrain řekl(a)...
1. dubna 2017 v 13:28  

Tedy, nestačím valit oči, jak se to tu rozjelo :D
Evoluce naprosto a jednoznačně existuje a zpochybňují ji buď ignoranti, nebo ti, kdo jsou ochotni si na mozku udělat uzel, jen aby nemuseli přiznat, že nemají pravdu. Můžeme diskutovat o tom, jestli se evoluce rozběhla sama od sebe nebo jestli do atomů šťouchá nějaká vyšší síla, ale ani slovní průjem, ani prst na Capslocku to nevyargumentuje.

PS má-li se učit kreacionismus, pak trvám na výuce o Flying Spaghetti Monster a na svém právu nosit na hlavě cedník.

poste.restante řekl(a)...
1. dubna 2017 v 13:33  

Vzhledem k tomu, že kulturně historická identita většiny Evropských byla formována a vychází z křesťanství, jehož součástí kreacionismus nepochybně je, nevím, proč by mělo být zakázané se o tom učit. Spíše mne udivuje, že vás to udivuje.

1. Kreacionismus NENÍ součástí křesťanství.
Teď bychom asi mohli chvíli debatovat o tom co je a není kreacionismus a také kterých křesťanských věrovyznání. Není to potřeba, protože: Existuje alespoň jeden, ...

2. Je samozřejmě v pořádku O NĚM učit.
Stejně jako třeba o řecké mytologii o vzniku světa, o severské, egyptské, indické, ... Nebo třeba o komunismu, nacismu, ...
Je třeba znát různé filosofie a -ismy, abychom o nich věděli. A uměli se bránit jejich případným negativním vlivům.

3. Je, doufám, konsensus v tom, že v našem kulturně-sociálním prostředí zde v ČR, NEBUDEME VYUČOVAT FILOSOFII KREACIONISMU. Alespoň jsem si v žádném RVP ničeho podobného nevšimnul.
A nevím ani o tom, že by evoluční teorie nebyly vyučovány například na školách, jejichž zřizovatelem jsou církve.

4. Speciálně pro Tajného:
Pokud máte s body 1. - 3. problém, zeptám se jinak:
Součástí historického křesťanství, ze kterého naše kulturně historická identita vychází, byly například i násilná katolizace, nebo čarodějnické procesy. Je vcelku logické, že budeme učit o nich. Ale doufám, že neočekáváte, že budeme například v pracovním vyučování vyučovat, jak se staví hranice na exekuci po autodafé?

ad konsenzus. Nevím přesně kolik je na světě registrovaných křesťanů, řekněme 2.4 miliardy. Je to dostatečně velký vzorek pro konsenzus, že něco existuje? Ne? A co když přihodíme agnostiky a něcojeisty obecně? Pořád ne? Kolik by jich muselo být, aby to konsenzus byl?

5. Jako obvykle pokus o manipulaci.
Zaměňujete víru v boha, či v "něcoje" s teorií kreacionismu. Což není totéž.
Kromě toho: "Hlasování není objektivní a ani nezpochybnitelnou mírou pravdivosti nebo reality". Kdybychom zjišťovali ve středověku konsensus o tom, zda Země je deska, která má na západě okraj, víme asi, jak by to dopadlo, že?

6. Náboženství je mnoho. Kterým "teoriím" tedy budeme vyučovat? A kterým ne a proč?
Genesis a Hospodin ano? A Brahma - Višnu - Šiva ne? Víte kolik je na světě hinduistů? "Kolik by jich muselo být, aby to konsenzus byl?"

7. Jistě lze argumentovat tím, že v ČR nejsou hinduisté významně zastoupeni.
Já si také myslím, že např. hinduismus zde nemá tradici a že bychom se mohli řídit především místními poměry.
Ke křesťanství se v ČR hlásí jen cca 15 - 20 % obyvatelstva. Kolem 1/3 je nevěřících, což je jednoznačně více. Můžeme jistě spekulovat o smýšlení cca poloviny obyvatel, kteří svou víru nechtějí deklarovat. Ale i tak můžeme s velkou jistotou tvrdit, že většina obyvatel ČR se nehlásí ani ke katolické církvi, ani k této víře a natožpak ke kreacionismu. - "Kolik by jich muselo být, aby to konsenzus byl?"

poste.restante řekl(a)...
1. dubna 2017 v 13:37  

Zatímco jsem psal svůj příspěvek, někteří kolegové už použili stejné argumenty.
Omlouvám se tedy za opakování.
A omlouvám se Ygrain za použití CAPSLOCKU. :-)

Tajný Učitel řekl(a)...
1. dubna 2017 v 14:19  

Nějak se nám to zamotalo. Vyučovat něco, tj tvrdit z autority učitele, že něco nějak je a učit o něčem, co je důležité a tvoří součást naší identity, je rozdílná věc. Lze také učit o křesťanství(náboženství) jako o přežité duchařině, která zapříčinila a zapříčiňuje mnoho utrpení. V tom případě bychom ale neměli opomenout zmínit rizika ateismu jako hodnotového vakua s jeho důsledky, třeba v ČR, která je z nějakého důvodu nejméně křesťanskou zemí uprostřed křesťanské Evropy. Což může být znamení singulární progresivity a vědecko-materialistického světonázoru české populace, nebo naopak pohodlného zbavení se nepohodlného vyššího hodnotového rámce, který po nás něco chce a na který nemáme čas, jelikož chvátáme do Letňan na slevy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.