Reakce MŠMT: Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou? Nebo neochota měnit rutinu a stereotypy?

pátek 27. ledna 2017 ·

Na portálu idnes.cz byl 24. 1. 2017 zveřejněn text o stavu zavádění společného vzdělávání na Karlovarsku pod názvem Školy čelí zmatkům kvůli inkluzi. Je šitá horkou jehlou, míní pedagogové (Česká škola na text upozornila zde) Jeho první polovina oceňuje finanční zajištění inkluze v kraji, protože prostředky na asistenty pedagoga, ale i na další podpůrná opatření, včetně pomůcek, do škol skutečně proudí. Kriticky ovšem hodnotí, že „proces doprovázejí zmatky, nejasností a obrovský nárůst administrativy“.


Pokud jde o administrativu, je jisté, že je navíc zaveden formulář Doporučení podpůrných opatření z poradenského zařízení. Další „administrativa“ v podobě individuálních vzdělávacích plánů (IVP) existovala již v minulosti. Je proto zvláštní číst výrok citované ředitelky základní školy: „My musíme rodiče pozvat a navrhovaná opatření s nimi projednat. Vysvětlit jim, o co se jedná a co se teď bude s jejich dítětem dít. To je neuvěřitelný administrativní zápřah, s tím se teď hodně pereme“. Nabízí se otázka: Jak probíhala taková komunikace s rodiči o žákovi před zavedením novely zákona? Pokud paní ředitelka mluví o nové administrativní zátěži, možná neprobíhala vůbec. Nebo se odehrávala tzv. neformálně a bez snahy vývoj žáka po určité době vyhodnotit s odkazem na navržená opatření.

Pokud jde o zmíněné zmatky, co s asistentem pedagoga, když žák, pro jehož potřeby byl určen, ze školy odejde, byla tato situace řešena s kraji na informačních seminářích již na jaře loňského roku. Asistent pedagoga zůstává na škole, protože má uzavřenu pracovní smlouvu, jejíž konec nemůže být dán odchodem žáka ze školy. Škola postupuje stejně jako u ostatních pedagogických pracovníků, a to podle par. 23 zákona o pedagogických pracovnících a podle zákoníku práce.

Třetím tématem bylo tvrzení, že poradenská zařízení dostala málo času, aby mohla začít diagnostikovat žáky a psát doporučení, a že vše bylo ušito horkou jehlou. Z úst metodičky Karlovarského kraje to zní skutečně zvláštně, protože podle prezenčních listin jen ona sama absolvovala v r. 2016 osm seminářů a školení na dané téma. Na jaře navíc absolvovala na NÚV zkoušku certifikovaného lektora pro společné vzdělávání. Metodička uvádí jako datum prvního proškolení 30. srpen 2016. U čtenáře tak může vzniknout naprosto nepravdivý dojem, že veškerá školení začala až den před účinností novely.

Poslední rada, jak mělo být zavedení novely spouštěno, je tzv. radou knížecí. Nejprve připravit velké množství kvalitních pedagogů na vysokých školách, pak si říci o peníze na něco, co možná bude, a virtuálně modelovat změnu mentality a pracovních postupů učitelů a poradenských pracovníků je možné ve virtuálním světě, nemluvě o tom, že by šlo o proces v řádu desítek let. Stereotypy a rutiny se nemění v prostředí „jen jako“. Pojďme spíše společně odstraňovat „provozní“ potíže a zajistit kvalitní vzdělávání nejen novým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ale i desítkám tisíc těch, kteří již i se svými handicapy v běžných školách jsou řadu let.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

11 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. ledna 2017 17:09  

Tak takto vypadá pohrdání lidmi.Proč by si tolik lidí stěžovalo a psalo třeba na FB? Jen tak , pro zábavu?
Nebetyčná bohorovnost, podcenění informovanosti.
Informovanost znamená, že informace budou stejné a stálé v čase. zatím to vypadá tak, že v každém kraji jsou informace jiné a mění se asi tak co týden. Něco jako ten král v pyšné princezně.

Eva Adamová řekl(a)...
27. ledna 2017 17:27  

Jenže ono ani tak nejde o "provozní" potíže, jako jde o naprosto chybný systém inkluze. Hlavní problém je v likvidaci praktických škola a v jejich nenahrazení speciálními třídami v běžných školách, ve kterých by děti s lmp vyučovali speciální pedagogové.

poste.restante řekl(a)...
27. ledna 2017 18:54  

Překlad:
MŠMT to vymyslelo a naplánovalo DOBŘE.

To jen ti lidé dole to hatí.
Jsou neschopní, anebo líní měnit zažité stereotypy v práci. Proto si vymýšlejí falešné a nepravdivé pseudoargumenty.
Na seminářích jsme jim to přitom mockrát vysvětlili.

Když si tak stěžujete, jakpak že jste to dělali doteď? I vy jedni. Asi bychom vám tam měli poslat inspekci.
Přeci jsme si řekli, že budeme pěkně, společně budovat to společné vzdělávání. Tak přestaneme zlobit, stoupneme si do řady, chytneme se za ruce a ještě jednou, společně a hezky nahlas: "Ministerstvo to vymyslelo a naplánovalo DOBŘE!!"


Inu, nic tak nepotěší učitelské srdce, jako když jeho MŠMT poskytne v reakci na věcnou kritiku podobnou reakci a do ní zakomponuje takto formulované "ocenění".

Že na těch osmi či kolika průběžně pořádaných seminářích se nikdo nic nedozvěděl, protože nikdo, včetně lektora pořádně nic nevěděl?
Že život se žije poněkud odlišně od ministerských skleníkových představ a paragrafů zákona?
Že poradenská zařízení nejsou nafukovací a zatím nepracují v trojsměnném provozu?
Že je přinejmenším sprosté a nedůstojné bagatelizovat připomínky lidí v terénu, kteří musí ten šlendrián při přípravě a spuštění "inkluze po česku" napravovat?
Že to, co se nyní děje, bylo terčem kritiky a mnoha podnětů a připomínek dávno předem?
Mít tu drzost mluvit teď o "knížecích radách" je donebevolající drzost.

Myslím, že ve virtuálním světě tu opravdu někdo žije.
Ale učitelé a obzvláště speciální pedagogové to rozhodně nejsou.


A ještě jedna osobní poznámka.
Nejprve připravit velké množství kvalitních pedagogů na vysokých školách, pak si říci o peníze na něco, co možná bude, a virtuálně modelovat změnu mentality a pracovních postupů učitelů a poradenských pracovníků je možné ve virtuálním světě, nemluvě o tom, že by šlo o proces v řádu desítek let.

V devadesátých letech jsem pracoval ve středně velké firmě s cca 1200 zaměstnanci, kde se vedení společnosti rozhodlo změnit organizaci práce. Detaily nejsou důležité.
Podstatné je, že ostrému startu, a rozběhu změn, které i tak probíhaly v několika etapách, předcházela příprava cca dvaceti "apoštolů" z řad zaměstnanců firmy, kteří po absolvování školení následně seznamovali s podstatou změn všechny zaměstnance na speciálních celodenních seminářích. Všechny, počínaje uklízečkou a konče inženýrem ve vývojovém oddělení. V průběhu celého procesu byl obzvláště velký důraz kladen na vysvětlení a pochopení změn a především na zpětnou vazbu ode všech pracovníků.
Celý proces, včetně přípravy trval cca dva roky.

Srovnejte, prosím, tuto z hlediska pracovní náplně většiny zaměstnanců nepodstatnou změnou ve středně velké firmě, se zásadní změnou stylu práce a pracovních podmínek, jakou "inkluze po česku" bezesporu je, týkající se tisíců škol a statisíců lidí - učitelů, rodičů i žáků.

Srovnejte, prosím, proces zavádění inkluze, který probíhal v zemích, jež jsou nám neustále dávány za vzor s "hurá akcí", která byla odstartována zde v ČR.

Není Vám aspoň trochu trapně, když do kamery takto nekompetentně komentujete práci lidí v terénu a ve svých tiskových výstupech rozdáváte své "knížecí rady"?
Nestydíte se aspoň trochu při pohledu do zrcadla?

Jirka řekl(a)...
27. ledna 2017 20:34  

I kdyby poslali apoštola Petra a s ním belzebuba inšpektóra, nemohu říci nic jiného, než to, co jsem tu mnohokrát napsal v uplynulých letech. Hraniční děti trápíme nesmysly, pomoc jim nemůžeme a už dnes víme, že budou prvními negramotnými výsledky "naší" "inkluze".
Děti, které je měly obohacovat svou přítomností, odejdou na státní a soukromá osmiletá gymnázia a zbytek se bude dusit v inkluzivním rybníce. Neumím a nechci lhát, proto mi nezbývá, než popisovat skutečný stav věcí.
I proto si nemohu vážit ani pana Štecha, i kdyby byl sebevzdělanější a někdy říkal věci, se kterými musím souhlasit. Hájí lži a zvěrstva. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Veronika řekl(a)...
27. ledna 2017 23:50  

Tyto nápady "přetrpím". Obě moje děti se dostaly v poměru 120/30 na místní víceleté gymnázium. Beru to jako svoji oběť tomu, že moje děti mohou pracovat v "přiměřeném" kolektivu.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2017 13:34  

Doufám, že nás děti z gymnázií a soukromých škol uživí a bude jich na všechno dost, když se vláda rozhodla odepsat většinu. Pokud vím, tak v dnešní době konjunktury hledají firmy každou ruku, která umí a chce dělat. Budeme muset vylovené "inkluzivní" rybníky rychle předělat na praktické školy (méně teorie a více praxe).
Je vaše víceleté gymnázium, paní Veroniko, podobné těm našim? Páťáky považuje za studenty a vede výuku podobně jako pro patnáctileté? Naše děti jsem nechal na základce, aby měly více času hledat, co je zajímá, ale hlavně prožít dětství, tak jak jsme ho znali my. Čtyři roky střední školy bohatě stačí.
Tož proto bojujeme proti té "inkluzi", která ještě více a rychleji deformuje vzdělávání našich dětí.

tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2017 0:03  

Primární odpovédnost za plnění povinností za další směřování MŠMT má paní ministryně školství, náměstek pro vzdělávání a další odborní náměstci podléhající tzv. Služebnímu zákonu. Pokud se pan Štech od takové tiskové zprávy jako odborník nedistancuje, nese spolu s paní ministryní jasnou spoluzodpovědnost za její obsah.

J.Týř

Janek Wagner řekl(a)...
29. ledna 2017 0:44  

Pane Týři, jak se může distancovat od zprávy, kterou sám napsal?

tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2017 1:06  

Ta z více hledisek podivná oficiální tisková zpráva MŠMT je nepodepsaná. Je tam sice fotografie pana Štecha, ale podle jejího obsahu i stylu myslím, že z pera pana Štecha nepochází. Možna by to mělo MŠMT nebo pan Štech vyjasnit.

m vanek řekl(a)...
29. ledna 2017 2:45  

Co ministerstvo nešije horkou jehlou? Za poslední léta mě nic nenapadá. RVP a ŠVP bylo na středních školách utajené a prostí učitelé se to většinou dozvěděli těsně před spuštěním. Na ZŠ měli učitelé jakousi přípravu. Ale stejně reforma rozbila sice živořící, ale trochu fungující systém.
Inkluzi údajně předcházela nějaká školení rok před spuštěním. Já jako běžný učitel na SŠ jsem se o ní dozvěděl až po schválení z článků na České škole a to se ještě o školství zajímám. Není to trochu málo, na takovou změnu?
Kariérní řád chystal tým odborníků(bez zástupců učitelů, protože žádný poctivě učící učitel by takové hlouposti nemohl podpořit). Sice nebyl dokonalý, ale nakonec byl prosazen ze dne na den takový paskvil.
Ministerstvo ignoruje práci učitelů a kazí co se dá. Politici své práci nerozumí a nejsou schopni si obstarat informace. Diví se, že se jim státní resorty jako zdravotnictví a školství hroutí. Pokud opravdu nepřestanou s planými sliby a nezačnou něco dělat, budou se u voleb velice divit. Ono lhát v médiích jde jen nějakou chvíli. Učitelé vědí své a vidí rudě. Ale když se průšvihy začnou dotýkat i běžného občana, už se to těžko okecá. A hasit požáry až, když už hoří stodola jako fagule, to je trochu pozdě.

Lujda řekl(a)...
2. února 2017 22:31  

Otištěná reakce jen ukazuje, jak si na MŠMT váží učitelů a jejich práce, jak se snaží podpořit. Asi nejvíc mě pobavil článek někdy z konce října z jakéhosi periodika: Inkluze se rozběhla dobře, učitelé si nestěžují. Takže pojďme začít remcat, frflat...
Ad m.vanek: poprvé jsem o inkluzi - tehdy to tak snad ani nebylo nazýváno někde zaslechla asi před třemi lety a hned to vyklopila kolegům - tehdy mi nikdo nevěřil, že něco takového by mohlo projít... rok se s rokem sešel....Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.