Jana Karvaiová pro Českou školu: Reakce učitelky na reakci ministerstva

sobota 28. ledna 2017 ·

Na jednu stranu je dobře, že se ministerstvo ozvalo. Víme, že si čtou Českou školu. Na straně druhé, jejich lpění na své jediné pravdě je nebezpečné. Vezmu to od konce, protože tam se hovoří o radách, které se ministerstvo rozhodlo neposlouchat.

Jana Karvaiová (linkedin.com)
Ty rady dostávalo ministerstvo a další instituce již několik let před samotným spuštěním novely zákona. Většina těch, kteří tyto rady dávali, nebyli partnery, tedy oficiálními partnery, ministerstva. Byli to lidé ze škol, z poraden, často i rodiče. Stačí se „projít“ po internetu. Najdete stovky článků, blogů, diskusí na toto téma. Většina se jich shoduje ve třech věcech – nepřipravenost a nevzdělanost pedagogů běžných škol základních i středních, zoufalý nedostatek financí a špatně nastavené podmínky pro realizaci inkluze. Proč ministerstvo nenaslouchalo těmto hlasům a zuby nehty se drželo pouze rad svých oficiálních poradců? Někteří mezi nimi byli odborníky, ale mnozí byli pouze „fanoušci“ myšlenky inkluze bez řádné znalosti celé ohromně obsáhlé problematiky žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. To, že např. Asociace speciálních pedagogů (tedy, dle mého názoru, jedna z nejkompetentnějších organizací) byla odsouvána se svými názory do pozadí a chvílemi dokonce dehonestována (jen proto, že poslušně nepřikyvovala všem přihlouplým názorům vrchnosti) byla ohromná chyba. Kdo ví více o práci a problémech s postiženými, než lidé, kteří s nimi denně pracují?

Tolik o radách, které je dobré poslouchat včas. Potom je to již o pověstném honění bycha.

Další ohromnou kapitolou je informovanost. Jelikož se o tuto problematiku dost zajímám, přidala jsem se na sociální síti k několika pracovním skupinám, které řeší a probírají problémy , nápady, vlastní zkušenosti s prací se žáky s SVP. Ti lidé jsou praktici ze škol, školských poradenských zařízení i rodiče SVP dětí. A můžu vám říci, že čtení diskusí je opravdu velmi zajímavé. Tzv. informovanost je neskutečná. Někdo položí otázku, kterou vzápětí kdosi zodpoví. Protože byl na školení např. v Královéhradeckém kraji. Následuje zcela odlišná odpověď jiného přispěvatele, protože on byl na školení ve Zlínském kraji. Diskuse končí tím, že jsou tři možné varianty, které byli pracovníky ministerstva, NÚV nebo další nějaké instituce prezentovány jako jediné správné! Nepředpokládám, že diskutující jsou hloupí troubové, kteří neumí poslouchat při školení a nedělají si poznámky. Kde je výklad vyhlášky č. 27, který pan Štech sliboval v Pardubicích na setkání Asociace speciálních pedagogů loni v dubnu?

Já sama jsem strávila cca 2 měsíce řešením pár věcí okolo nahrazování obsahu předmětů pro žáky s LMP, přeřazení intaktních žáků nebo vypracování předmětu speciálně pedagogické péče do ŠVP naší školy. Anabáze dopisování a telefonátů. S tím, že jsem se nakonec řídila většinovým názorem, protože ani v tomto nebyli pracovníci NÚV a ministerstva zajedno. A pak to všechno vypuklo po 1.9. 2016, kdy školy (většinou i když asi ne všechny) marně čekaly na peníze na inkludované žáky, byly rozpory (a dodnes jsou), kdo smí učit předmět speciálně pedagogické péče. Další rozpory jsou v tom, co vůbec je předmět speciálně pedagogické péče, neboť poslední (listopadová ) informace z NÚV je v rozporu s vyhláškou č. 27 a výkladem v RVP ZV. Pracovníci poradenských zařízení se potýkají s technickými i formálními problémy při své práci. Na školách nejsou speciální pedagogové a sociální sítě jsou zaplaveny dotazy, co je to soubor grafických listů xy, protože pověření výchovní poradci nemají patřičné vědomosti. A taky proč by měli mít! Toto má být úkolem kvalifikovaného člověka se speciálně pedagogickým vzděláním. Já sama jsem tak několikrát za měsíc požádána kolegyněmi z okolních menších škol, zda bych jim nepomohla vypracovat určité administrativní záležitosti, zda vím, co je kód č. 01M000, protože oni netuší, co má dítě za problém (diagnoza nesmí být vyslovena – nálepkování!) a mohla bych tu pokračovat dál.

Nárůstem administrativy je míněno asi: vypracovávání plánů podpory – podpis rodiče ,seznámení s PLPP, vyhodnocení PLPP. Vypracovávání IVP, podpis rodičů a jejich seznámení se s ním, pro ředitele je to záplava tabulek, které pokaždé rozlišují žáky jinak – jednou po staru, jednou po novu, potom zase společně obojí. Bylo slibováno snížení nutnosti různých „papírů“. Skutečnost je jiná. Rodič podepíše papír v poradně. Potom ho podepíše ve škole. Pokud je navržen IVP, dává se opět žádost o IVP (což je svým způsobem nesmysl, když to doporučilo ŠPZ), ředitel píše rozhodnutí o IVP, napíše se IVP. Na všechno se dává písemný informovaný souhlas rodičů.

Pak přijde z kraje befel, napište kolik budete potřebovat po novém roce peněz! No copak ředitel tuší? Copak ví, jaká podpůrná opatření s jakými normovanými prostředky poradenské zařízení napíše? A pro kolik žáků? A tak se vše dělá nějak od oka, protože jak tohle, proboha, chcete dělat! Je toho hodně, nechci tu zahlcovat detaily.

Jestliže ministerstvo toto vše podcenilo a nyní tvrdí opak, je to nebetyčná chyba, kterou udělalo a není schopno si ji přiznat. Opět dochází, jako v podstatě vždy, k tomu, že vše je přehozeno na hlavy učitelů. Nejsou ochotní změnit postoje a myšlení. Výzva ministerstva zní: Pojďme spíše společně odstraňovat „provozní“ potíže a zajistit kvalitní vzdělávání nejen novým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ale i desítkám tisíc těch, kteří již i se svými handicapy v běžných školách jsou řadu let........Provozní potíže odstraňujeme denně. Děláme to nad rámec našich povinností. Kdo nám to zaplatí? A zajistit vzdělání žákům s SVP? Vždyť tu jsou desetiletí specializované školy. Ty to zajišťovaly výborně.

V základních školách nejsou kvalifikované síly – co s tím udělá ministerstvo? Jak zajistí, aby speciální pedagog nebyl krátkodobá námezdní síla, třesoucí se, zda i po dalším půl roce bude mít práci? Proč není funkce speciálního pedagoga stejně běžná a stejně ukotvená, jako funkce běžného učitele, tj. s plným úvazkem a pracovní smlouvou na dobu neurčitou? Když už máme ty tisíce dětí dávno ve školách. Jak jste pomohli žákům s LMP, když jste zrušili jejich vzdělávací program? A prosím, nechte si od cesty hloupé řeči o IVP, protože ten, kdo tomu rozumí ví, že to není o IVP! Jak jste pomohli žákům, kteří jsou vzdělávání učiteli, kteří jsou tzv. jednu lekci napřed? Jde o známé rčení, kdy učitel si honem honem zjišťuje nějakým kurzem cokoli o tom, jak má své žáky učit. Chtěli byste,aby vaše postižené dítě učil člověk,co je možná hodný a vstřícný , co tzv. změnil myšlení, ale nemá ani ponětí o vzdělávání dítěte s těžkou oční vadou nebo autismem? Já ne. Lpíte na kvalifikovanosti matematiků, fyzikářů, dějepisářů a je vám jedno, kdo učí dítě s postižením.

Vy odjedete, nebudete nést ani kapku odpovědnosti, učitelé ano.

Za to říkám hanba! Jste slepí vůči problémům! Nechali jste se ovlivnit politickými cíli! Je pro vás důležitější ideologie než realita!

18 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
28. ledna 2017 20:06  

Přesně tak paní Karvaiová. Dokud nebude na každé škole trvale zaměstnán jeden speciální pedagog (a na velkých školách by jich asi mělo být i víc, protože tam už je předpoklad vzniku samostatné speciální třídy) a několik stálých asistentů (řekněme, že tak cca na 50 dětí jeden), které by mohl ředitel pružně využívat tam kde je zrovna potřeba, a to nejenom u dětí s poruchami, ale i u dětí hraničních, tak bude celý systém zoufale nepružný a tím i nefunkční, a celá naše slavná inkluze bude stát za veliké H s malým o.

Eva Adamová řekl(a)...
28. ledna 2017 20:14  

A ještě dodám, že asistenti by měli mít minimálně bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika a měli by být pořádně zaplacení, a neměli by to být jen nějací ocásci s bůhvíjakou maturitou, tak jak je tomu teď.

Ygrain řekl(a)...
28. ledna 2017 20:51  

Bravo, paní Karvaiová. Jsem jen zvědava, co na to ministerstvo odpoví, tedy pokud nebude dělat mrtvého brouka. Nepamatuju, že by někdy nějaký politik přiznal, že udělal chybu.

Jirka řekl(a)...
28. ledna 2017 21:24  

Děkuji paní Karvaiová! Jako pozvání ministerstva k jednacímu stolu výborné. Uvidíme, kolik času potřebuje tým paní ministryně na zpracování podání. Doufám, že to nebylo eso a míč se vrátí na naši stranu hřiště.
Všimněte si, že jsem nepoužil příměr bojiště. Sport jsem měl vždycky rád. Adrenalin v potu tváře je zdravý a čestná hra tmelí partu. Doufám, že se toho znovu dožiji i za katedrou. Vždyť ještě nedávno se řešil lvíček na prsou. Cíl máme doufám stejný. Ve všech mezinárodních projektech jsem vždy s dětmi zažíval hrdost nad zjištěním, jak na tom jsme ve srovnání s kamarády z celého světa. Podpořte nás a znovu budeme hrdě ukazovat jací jsme! Předem děkuji MŠMT i všem, kteří fandí českým, moravským, slezským i všem dalším dětem, které tu žijí s námi, za porozumění a podporu našich snů.

Ferda44 řekl(a)...
28. ledna 2017 21:31  

Bravo a děkuji paní Karvaiová.

old pratavetra řekl(a)...
28. ledna 2017 22:45  

Paní Karvaiové se podařilo fundovaně shrnout, jaká je realita.

Opravdu ta školení probíhala tak, že např. paní Jurková z MŠMT v květnu na celostátním setkání sama řekla, že dnes to říká takto, před týdnem to říkala jinak a za týden to bude asi také jinak.

Takže očekávejte maximálně rekonferenci v kině Scala v Brně, kde panu Štechovi opět vytvoří křoví v podobě 200 mladých slepiček, které budou křičet: "Hosana inkluze", neboť tak to má být a tak to bude.

poste.restante řekl(a)...
28. ledna 2017 23:28  

Děkuji, kolegyně Karvaiová.
Myslím, že lépe už odpověď na reakci ministerstva, která i mne opravdu "nadzvednula", napsat nešlo.

tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2017 1:58  

Jste slepí vůči problémům! Nechali jste se ovlivnit politickými cíli! Je pro vás důležitější ideologie než realita!

Souhlasím a dodávám:

Když MŠMT hlava nehlava prosadí ve spolupráci se vzdělávacími aktivisty, z donucení EU nebo i z vlastní iniciativy bez řádné konzultace se skutečnými odborníky a s učiteli něco pochybného, tvrdí pak mnohdy, že čeští učitelé jsou při svých mizerných platech jaksi "nechápaví". Stalo se to, myslím, bohužel nejen u systému RVP/ŠVP a u takzvané Inkluze, o které se jen říká, že je/má být řádnou součástí kvalitního Společného vzdělávání, i když skutkový stav, organizační opatření ani finance tomu objektivně neodpovídají. Zdá se, že pochybné čerpání vzdělávacích EU dotací je mnohým mnohdy přednější než veřejný zájem na dobře organizovaném veřejném školství a kvalitním vzdělávání v něm.

Je mi s podivem, že stupidní demagogie kolem koncepčně, organizačně, personálně a finančně řádně nezajištěné tzv. Inkluze dětí s LMP do běžných tříd, klamně prohlašované za funkční součást kvalitního tzv. Společného vzdělávání VŠECH dětí, prošla Parlamentem ČR.

Uvidíme, myslím, ještě, jak se Parlament postaví ke změně zákona o pedagogických pracovnících v souvislosti s odborně rovněž pochybným a nedomyšleným Kariérním (ne)řádem pro učitele.


Doufám, že nezůstane jen u toho dudlíkovitého cukrlátka v podobě "volna proti vyhoření" mizerně placených a různými podivnostmi sužovaných učitelů.

J.Týř


turistao 982 řekl(a)...
29. ledna 2017 13:09  

Děkuji, paní Karvainová,

souhlasím se vším, co jste tady napsala.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
29. ledna 2017 21:47  

Skvěle napsáno! Článek by měl být otištěn v Učitelských novinách, pan Komárek by to možná mohl zprostředkovat.

Tomáš Barták řekl(a)...
30. ledna 2017 7:24  

Vše je pravda. Všichni z praxe s textem bez výhrad souhlasíme.
Co ale dál? Jsme schopni se současnou praxí a situací něco dělat? Věřím, že ano. Záleží ovšem na způsobu. Autorku chválíme a děkujeme jí, to je v pořádku, protože dokáže přesně udeřit hřebíček na hlavičku.
Není ale právě teď chvíle na něco dalšího? Nemůžeme chtít, aby s MŠMT bojovala ona sama a s ní několik dalších osamělých bojovníků.
Není právě teď čas se pustit do nějaké větší akce?

Simona CARCY řekl(a)...
30. ledna 2017 8:00  

Myslíte jako s tím Slavatou a Martinicem? Ta byla úspěšná, snad proto, že byla genderově nevyvážená...

Tomáš Barták řekl(a)...
30. ledna 2017 10:52  

Simono CARCY, MŠMT na nás shlíží z vysoka možná proto, že zatím nevystupujeme jednotně a všichni v jednu chvíli.

Helena řekl(a)...
30. ledna 2017 11:19  

To přeci není důvod pro to shlížet na někoho z vysoka.....

Tomáš Barták řekl(a)...
30. ledna 2017 11:50  

Není, ale jsou situace, kdy je nutné to dát jasně najevo. Kdyby mocipáni takto zacházeli s jinými skupinami, tak by se dotyční bránili. O tom jsem přesvědčen.

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. ledna 2017 14:08  

Jediné co zbývá, je ventilovat toto svým profesním asociacím.V únoru má být další setkání asociací, kde se budou tyhle otázky určitě probírat.Jde především o asociaci základních škol a As. ředitelů škol. Samozřejmě také ASP. Toto jsou jediní partneři, se kterými se ministerstvo baví.
Musí se ale dát pozor, kdo a jak bude na dané setkání delegován. Minule vzešlo z podobného setkání jakési memorandum zaslané ministerstvu a tisku a vzápětí se někteří členové od toho distancovali.
Chybí profesní komora. říkám to stále dokola.

Lenka řekl(a)...
30. ledna 2017 21:51  

Tleskám a moc děkuji!!!

Lujda řekl(a)...
2. února 2017 21:02  

Děkuji a souhlasím, moje pocity a zkušenosti jsou stejné. Napsal jsem na MŠMT o tu slíbenou metodickou podporu a odpověď stála taky za to: čerpejte z portálu rvp.cz

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.