Česká Afrika. Dětem z ghett hrozí podobně krátký život jako v Burundi

pondělí 26. prosince 2016 ·

Ve vyloučených lokalitách, těch nejchudších a nejzanedbanějších oblastech Česka, mají novorozenci naději na podobně dlouhý život jako jejich vrstevníci v zaostalých afrických zemích Burundi nebo Guinea-Bissau. Lépe na tom jsou i Indové nebo Keňané. Vyplývá to z údajů Agentury pro sociální začleňování. Informuje server iDNES.cz.


Tuzemské ekonomice se daří. Roste HDP, klesá nezaměstnanost a čísla ukazují, že většině lidí se i postupně zvyšují platy. Přesto v České republice najdete místa, která jsou v některých ohledech na úrovni velmi chudých afrických zemí. V těchto oblastech navíc podle posledních statistik žije něco přes sto tisíc obyvatel a jejich počet nadále stoupá.

Právě údaje o jejich zdravotním stavu velmi podrobně vypovídají o míře vyloučení z většinové společnosti. Naděje na dožití obyvatel sociálně vyloučených lokalit je totiž až o 18 let nižší než český průměr.

Za tristní situaci mohou podle expertů jak sami obyvatelé těchto lokalit, tak obecně systém, který jim patřičnou péči nedokáže zajistit.

Základním problémem vyloučených lokalit je fakt, že tři čtvrtiny zdejších obyvatel v produktivním věku nemají vyšší než základní vzdělání. Starají se tedy hůř o sebe a potom i o své děti. Dalším faktorem je život v mnohem horších podmínkách pro bydlení, než má většinová populace.


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

vstek řekl(a)...
26. prosince 2016 16:01  

Já to tušil, že za pokažený život našich nepřizpůsobivých spoluobčanů mohou čeští učitelé. Přeji hezké vánoce všem, kteří se ještě neoběsili na hrušce.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. prosince 2016 16:22  

Tak tento článek je obzvlášť hloupý.Nebo určitě jsou hloupé závěry naší slavné Agentury.

Měla jsem tu čest dělat diplomovou práci pod Mudr. Jaroslavem Gutwirthem a spolupracovala jsem i s jeho paní Rndr. Jitkou machovou. Tito dva lidé již za socialismu prováděli výzkumy v lokalitách s narušeným ovzduším a také mezi sociálně slabšími lidmi.Již tehdy byly závěry jejich výzkumů jasné. Za některými problémy (nízká porodní váha, předčasné porody a potraty, vrozené vývojové vady) mohou prostředí (Ostravsko, Ústecko apod.). Za velkou část těchto problémů můžou lidé samotní. kouření a požívání alkoholu v době těhotenství, "nezřízený" život, braní léků bez porady s lékaři. O všech těchto problémech se ve školách dávno referovalo. I na základní škole nás poučovali alespoň o nutnosti nekouřit a nepít v těhotenství. Nebo snad má někdo pocit či snad důkaz, že ve školách se o tomto nehovoří? Nebo že školy naopak učí něco špatně? Nikoli. Všichni , kdo do školy chodí (a je jedno do jaké) se poučí o tom, jak se chovat v těhotenství, jak se chovat k novorozenci , ke kojenci. Existuje občanská výchova a rodinná výchova nebo výchova ke zdraví.
To, že někteří jedinci navzdory všem varováním na vše kašlou a v těhotenství a v raném dětství dítěte nedbají těchto rad? Co na to říci? Rozhodně to není problém školy a školství jako takového. Do těchto rodin mají chodit terénní pracovníci, kteří budou poučovat matky a otce, jak se zachovat. Jak žít.
Jestliže si někdo zvolí nezdravý způsob života, pak za to nese osobní zodpovědnost.
I ti nejchudší v Česku nemají tak zlé podmínky jako v zemích, ke kterým Agentura přirovnává.
Naše děti mají zajištěnu lékařskou péči.
Naše děti mají bezplatné léky.
Naše děti nehynou hlady.
Naše děti mají dostatečné hygienické zázemí.
Naše děti mají pitnou vodu.
Naše děti a budoucí rodiče jsou školou dostatečně poučeni o zdravotních rizicích a zdravém životním stylu.
Je svobodou každého člověka, jak s těmito výdobytky naloží.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. prosince 2016 17:19  

Http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-spolehlive-matouci-iniciativy-dti-/p_zahranici.aspx?c=A161224_232106_p_zahranici_wag

tyrjir řekl(a)...
27. prosince 2016 20:53  


Pane Komárku, máte ještě stále dojem, že šéfujete médiu, které přináší relevantní a vyvážené informace k dění v České škole? Kdy už konečně vyměníte tu matoucí žárovku v logu České školy za pěkné sluníčko? J.Týř

Nowak řekl(a)...
27. prosince 2016 21:59  

Komentáře znějí jako kdyby pan Komárek publikoval jako první zcela neznámou zprávu neziskové organizace a jako kdyby tato zpráva tvrdě napadala učitele a školství. Tak to přece není!
Jde o zprávu přejatou z iDnes - dozvídáme se tedy, co píše běžný tisk. Přejímání zpráv z novin a časopisů je na České škole běžné a lze je považovat za h¨lavní náplň serveru. Co stojí za zmínku je ale fakt, že zpráva vlastně vůbec není o školství. Je ale o dětech, tedy o žácích . Myslím, že nebylo třeba tučně zdůrazňovat základní vzdělání v těchto oblastechˇ.

Nowak řekl(a)...
27. prosince 2016 22:38  

Obzvlášť hloupý článek, který by patřil pod logo - sluníčko?
Tohle přece není jen o Romech a vyloučených lokalitách! Přestěhujete se a potřebujete zubaře? Můžete si vybrat, který vám sedne? Nejde jen o zubaře. Znám malé městečko na Vysočině (je centrem spádové oblasti dalších obcí), kde několik let nemají praktického lékaře a dětského lékaře. Nabízejí byt, vybavení ordinace, nic. Nejsou tam Romové, není tam extra nezaměstnanost, není to pohraničí (pravda, převažují jen vyučení). Neznáte podobné příklady? Proč by šli lékaři kamsi do pohraničí k Romům? Samozřejmě zase mohu říct, nejde přímo o školství, tak rpoč o tom diskutovat tady (a vůbec: takhle přece uvažují jen sluníčkáři!).

tyrjir řekl(a)...
27. prosince 2016 23:31  

Lze i šlápnout do různých věcí. Například do České školy v pojetí pana Komárka. Stát se to může a děje se to do určité míry bohužel i ministerstvu ŠKOLSTVÍ, Parlamentu a Vládě ČR. A vždy se najdou bůhví čí podrtaškové, kteří ten svrab a neštovice českého školství začnou omlouvat nebo dokonce chválit. A vnucují žákům, rodičům, učitelům a zřizovatelům škol, zaměstnavatelům a celé veřejnosti myšlenku, že škola je primárně sociální a nikoli vzdělávací zařízení. PROČ?


Máte veřejnost, učitele, rodiče i žáky za úplné pitomce, pane Komárku a Nowaku? Kolik vy berete za tyhle řeči a kolik berou učitelé za tu vaši IDEOTICKOU nakládačku? Jste nebo nejste schopni rozlišovat mezi resortem školství, sociálních věci a zdravotnictví? Víte vůbec, co je to veřejná základní a střední škola a jaké jsou její hlavní, zákony České republiky určené, systémové povinnosti a jaké jsou hlavní problémy škol v ČR?

Jiri Janecek řekl(a)...
28. prosince 2016 0:13  

Tak doufám, že se ty informace o horším přístupu ke svému zdraví (a zdraví nenarozených dětí) použije MŠMT, až nás bude EU jebat za to, jak je počet dětí z vyloučených lokalit v ZŠ-P neproporční. A neziskovky se za ně postaví...
---
Co mě zaráží je skutečnost, že jediná ve výtahu zvýrazněná věta je ta o tom, že 3/4 mají základní vzdělání. Jako že kdyby jim systém dal zadarmo třeba maturitu nebo tu kulturní antropologii, tak je po problémech?

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. prosince 2016 7:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
28. prosince 2016 7:36  

Pane Nowaku, tak tu ale můžeme řešit další věci:
-nemožnost jednoduše změnit lékaře
-potraviny, které jsou po přečtení složení jasně nezdravé
-cpaní zvířat ve velkochovech antibiotiky a růstovými hormony
-legálnost kšeftování s příšerným bydlením které někdo v parlamentu posvětil
Mohla bych pokračovat. A já se ptám. Je Česká škola portál, kde tohle máme řešit? Protože předpokládám, že všichni, kdo zde příspěvky čtou jsou si mnou uvedených problémů zcela jistě vědomi. Jenže tohle musíme řešit všichni jako občané. To je řešení všech obyvatel naší republiky. Budeme opět očekávat, že jediná vrstva obyvatel - učitelé, začnou proti těmto nešvarům bojovat?
Mně by přišlo zcela normální, kdyby se podobné články, ovšem pojaté globálně, objevovaly v běžném, všem dostupném tisku. Takže i v IDnes. Ale ne jen jako nahozený problém a tedˇ ,milý čtenáři, se s tím poper. Nemáme v podstatě žádné pořádné investigativní novináře (promine mi ta hrstka dobrých), kteří by se do těchto problémů pořádně opřeli a šli "zabejčeně" dopředu. Naši politikové dávno nabyli dojmu, že jsou za všechny své s prominutím zparchantělé nápady a prosazené zákony, beztrestní a nemají odpovědnost. A lid mlčí. Bohužel. A kritika se sype na hlavy těch, kteří jsou v tom nevinně, jen je jednoduché si do nich kopnout.

tyrjir řekl(a)...
28. prosince 2016 8:57  


ČESKÁ ŠKOLA, POVINNOST A ZODPOVĚDNOST

Naši politikové dávno nabyli dojmu, že jsou za všechny své s prominutím zparchantělé nápady a prosazené zákony, beztrestní a nemají odpovědnost.


Vcelku SOUHLASÍM a přidávám svůj názor:

Politici v Parlamentu České republiky mohou, zdá se, říkat téměř vše, co chtějí. Díky poslanecké imunitě nemohou být za pouhé slovní projevy snadno pohnáni k odpovědnosti. Přijmou-li však zákon nebo rozhodnutí odporující např. Ústavě ČR nebo platným zákonům vyšší nebo stejné právní síly, mohou a mají být, myslím, voláni k odpovědnosti např. i před soudní mocí podobně, jak se to už několikrát stalo u nižších zastupitelských sborů. Větší a vymahatelnější ODPOVĚDNOST má, myslím, vláda a ministerstva ČR. Zákony České republiky totiž určují správním a výkonným orgánům státní moci docela jasné POVINNOSTI, při jejichž nesplnění nebo porušení (při tzv. deliktu) nesou tyto orgány právní ODPOVĚDNOST.

ODPOVĚDNOST je druhotná (sekundární) povinnost každé osoby nést nepříznivé následky, vyplývající z porušení její odpovědnosti původní (primární). Povinnost může být stanovena zákonem (ex lege), rozhodnutím (ex actu) nebo smluvně či dohodou (ex contractu).* Už i slovní vyjádření pojmu POVINNOST jasně vyjadřuje i odpovědnost: POruší-li někdo povinnost, zakládá to jeho VINNOST (tedy vinu i odpovědnost za ni). Povinnost ukládá povinnému něco činit, něčeho se zdržet nebo něco strpět.

Protiprávní jednání (delikt) správního orgánu zakládá deliktní odpovědnost, která může být správně právní nebo trestně právní odpovědností, přičemž deliktní odpovědnost je odpovědností subjektivní, jde-li o zavinění, a odpovědností objektivní, jde-li o následek protiprávního jednání.

(*Čerpáno z prezentace Pravomoci orgánů veřejné správy, JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.)

J.Týř

RP řekl(a)...
28. prosince 2016 9:32  

Pan šéfredaktor mi jinde napsal, že žije ve vesmíru, kde učitele zajímá (*dosaďte si, co chcete)... Jako občana a člověka mě zajímá milion různých *věcí, ale jako učitel snad všechny problémy světa řešit NEMUSÍM! To je teď u nás trendy, cool, in - za všechno může škola, ten blbý učitel, školský socialistický systém... Vytratila se odpovědnost, trpělivost, pracovitost - a zdravý rozum (aspoň ve vesmíru "novinářů").Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.