Provazy a zákaz vstupu na brněnské škole. Rasismus, segregace nebo rozumná opatrnost?

středa 9. listopadu 2016 ·

Krizi na jedné z místních škol řeší brněnští politici a samozřejmě i rodiče a učitelé, kterých se situace týká. Kvůli rekonstrukci školy v Husovické ulici, byly čtyři třídy přestěhovány do školy ve Vranovské ulici. Přestěhované třídy dostaly prostor v horní části budovy a před několika dny je ředitelka oddělila provazem, vstup dětem z původní místní školy je zakázán.  Místostarostka příslušné brněnské městské části to označila za „kryptorasismus“ a starosta mluví o riziku „segregace a separace“. O problému informuje MF DNES a Český rozhlas.

Škola ve Vranovské ulici má pověst jako „romská škola“ a známou se stala před několika lety vzhledem k petici rodičů, kteří odmítli dát své „bílé“ děti do tříd, kde budou víc než tři Romové. Když ředitelka neustoupila masově  děti přehlašovali jinam.

Danuše Filipínská
I na druhou školu chodí větší množství romských dětí a tak její ředitelka Danuše Filipínská obvinění z rasismu odmítá. Podle ní jde o to, aby děti z její školy stěhování, co nejméně těžce nesly a nebyl narušen režim, na který jsou zvyklé.

MF DNES cituje jednu z učitelek přestěhované školy: „Děti z jiných pater chodily k nám na chodbu. Když se zraní dítě z druhé školy, kdo je za ně zodpovědný? Rodiče se také bojí, že budou jejich děti napadány. Jednou, když jsme je napomínali, místo odpovědi na nás děti z Vranovské vystrčily zadek.“

I podle reportáže Českého rozhlasu to vypadá spíše tak, že oddělení škol má chránit přestěhované děti před stykem s dětmi „problémovými“. Český rozhlas dokonce podal podnět ke stížnosti České školní inspekci.

„Záležitost samozřejmě prošetříme, ale obecně můžu říct, že pokud by to v praxi takto mělo fungovat, tak je to nepřijatelné a nepřípustné, protože naše vzdělávání je založené na zásadách rovného přístupu, nediskriminace a podobně,“ reagoval pro ČRo náměstek vrchního školního inspektora Ondřej Andrys.


Citované texty naleznete zde a zde

23 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
9. listopadu 2016 9:32  

Opatrnost. Kdo bude odpovědný za úraz cizího žáka v cizí škole. Absolutně zbytečná diskuze.

Q. E. D. řekl(a)...
9. listopadu 2016 11:19  

Do naší školy nepouštíme žáky z vedlejší školy. Evidentně už roky se dopouštíme rasismu. Hluboce, přehluboce se za sebe stydím.

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. listopadu 2016 13:25  

Co všechno je dnes možné vydávat za rasismus?!?. To už přestává všechno

Fanda Moudry řekl(a)...
9. listopadu 2016 20:39  

"Co všechno je dnes možné vydávat za rasismus?!?"

Však to možná znáte. Přijde vám do školy žák z Anglie. Přijde s ním i hodnocení z anglické školy, jednak v originále, jednak v českém překladu. Tam se dozvíte zajímavé věci. Například: Žák se ráno málo usmíval na ředitelku školy a zdraví málo hlasitě. Počítejme do budoucna s tím, že se bude sledovat i to, jak se usmíváte na žáky z jistého etnika, zda jejich rodiče, o 25 let mladší než jste Vy, zdravíte dostatečně hlasitě a už 10 metrů dopředu. S politickou korektností do .....

Simona CARCY řekl(a)...
10. listopadu 2016 6:00  

Dlouho jsem hledala exaktni dukaz k memu tuseni, ze namestek Andrys neni kompetentni k vykonu sverenych ukolu. Ale jeho prohlaseni ukazuje absolutni nepochopeni a neporozumeni problemu. Pokud jde o chudaka pani reditelku, nemela natahovat provazy, ale postavit sadrokartonovou pricku (minimalne). Pokud do objektu jeji skoly vnikaji zlotrilci, bez ohledu na jejich odstin jje treba je vykazat, pri opakovanem zavadnem chovani trestat.

Janek Wagner řekl(a)...
10. listopadu 2016 6:46  

"Případem se v úterý začala na podnět Českého rozhlasu zabývat školní inspekce." Tak už máme udavačky i ve veřejnoprávních médiích. Místo zákonného postupu vycházejícího z pravomocí zřizovatele a školské rady, řešících podněty těch, kterých se to týká, tedy především rodičů či učitelů z oné nešťastné "komunitní školy s rodinnou atmosférou" tu máme veřejný lynč ze strany aktivistů. To není investigativní novinařina, ale prasárna.

Náměstek Andrys se do funkce dostal za odměnu za vedení volební kampaně ODS bez jakékoli předchozí adekvátní praxe. Pobíral druhý manažerský plat za vedení projektu testování NIQES, kde dle auditu beztrestně falšoval pracovní výkazy a způsobil milionové ztráty (psali jsme o tom i na České škole). Dnes je díky služebnímu zákonu prakticky nevyhoditelný, jak si postěžoval i člověk z nejbližšího okolí ministryně.

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2016 9:33  

Pane Wagnere, to jsou vážná obvinění, můžete je doložit?

Píšete, že ČŠ o tom psala, našel jsem text, v němž píšete: "Redakce získala od důvěryhodného zdroje několik kusých informací o kontrole projektu NIQES, která probíhala od dubna do října 2013. Výsledky byly sice Českou školní inspekcí zpochybněny, ale vzhledem ke kvapnému odchodu bývalé ústřední školní inspektorky do důchodu, můžeme očekávat další katastrofický vývoj."

A uzavíráte: "Ke cause se vrátíme podrobně v novém roce. O vyjádření požádáme všechny na cause zúčastněné osoby."

To bylo 20.12. 2013. Text, ve kterém byste se ke kauze vrátil a podrobněji vše doložil, jsem už ale nenašel. Jestli jsem ho přehlédl, omlouvám se.

Tohle ale nevypadá na jasný doklad toho, že Ondřej Andrys "Beztretsně falšoval pracovní výkazy a způsobil milionové ztráty."

Děkuji! Hezký den!

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2016 11:29  

Pane Wagnere, pokud nějak nedoložíte svá tvrzení, budu nucen Vaši poznámku o Ondřeji Andrysovi smazat. Jistě chápete, že je velmi problematické jen tak o někom napsat, že "falšoval pracovní výkazy a způsobil milionové ztráty". Děkuji! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
13. listopadu 2016 11:59  

A nactiutrhačné tvrzení na adresu doc. Švarcové vám nevadí?

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:10  

Pane Komárku, to vám mám posílat všechny podklady, takže zatím z kontrolní zprávy:

Andrys Ondřej, PhDr. – Manažer analýz a koncepcí – lektor
za období 7/2011 (84 hod)
vykazuje v časové dotaci 23 hodin činnost Příprava zadávací dokumentace VŘ 001 Analýza současných systému pro hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání vzhledem k tomu, že dané VŘ bylo dvakrát zrušeno a v současné době není vybrán žádný dodavatel, jeví se příprava v dané časové dotaci jako nezpůsobilá a neefektivní.
za období 8/2011 (92 hod)
vykazuje činnost Příprava zadávací dokumentace VŘ001 celkem 28 hodin, jedná se o nezpůsobilý výdaj, protože dané VŘ bylo opakovaně rušeno. V témže měsíci byla vykázána činnost příprava plánu plnění KA1 v celkové časové dotaci 11 hodin, vzhledem k tomu, že v KA 1 nedošlo k realizaci věcných činností a realizovány byly opakovaně pouze VŘ, označila kontrolní skupina uváděnou výši hodin za nezpůsobilý výdaj.
za období 9/2011 (88 hod)
vykazuje celkem 12 hodin na činnost Příprava zadávací dokumentace VŘ001, z důvodu neuznání VŘ se jedná o nezpůsobilý výdaj. Dále je za nezpůsobilý výdaj považována činnost Příprava plánu plnění klíčové aktivity 1 a to ve výši 9 hodin, vzhledem k tomu, že v KA 1 nedošlo k realizaci věcných činností a realizovány byly opakovaně pouze VŘ, označila kontrolní skupina uváděnou výši hodin za nezpůsobilý výdaj.
Kontrolní skupina označila za nezpůsobilé k financování vykázané činnosti v časové dotaci za výše uváděné období v celkové výši 83 hodin za aktivity nezpůsobilé k financování z výše uváděných důvodů.

Andrys Ondřej, PhDr. – Vedoucí projektu - hlavní projektový manažer
za období 11/2011 (88 hod)
vykazuje činnost Účast v komisi pro otevírání obálek k VŘ001b, vzhledem k neuznání daného VŘ časová dotace 2 hodin je nezpůsobilým výdajem.
za období 2/2012 (84 hod)
vykazována činnost Příprava podkladů pro úpravu zadávacích dokumentací k VŘ001 a VŘ002 v časové dotaci 4 hodin. Došlo k neuznání obou VŘ, a proto tato činnost 4 hodiny není způsobilým výdajem.
za období 3/2012 (88 hodin)
vykazuje činnost spojenou s neuznaným VŘ001 – Modifikace podkladů pro zadávací dokumentaci VŘ001 v časové dotaci 4 hodin. Jedná se o nezpůsobilý výdaj.
za období 4/2012 (84 hod)
vykazuje činnost – Připomínky k návrhu na úpravu struktury VŘ001 ve výši 2 hodin, VŘ nebylo uznáno a proto náklady spojené s touto činností nelze považovat za způsobilý výdaj.
za období 7/2012 (84 hod)
v rámci měsíce července byly za nezpůsobilé výdaje vyhodnoceny a zkráceny s ohledem na neuznání VŘ 001 a VŘ 002 následují činnosti:
Specifikace struktury VŘ KA1, příprava podkladů k VŘ neuznáno 4 hodiny, Jednání k obsahu zadávacích dokumentací pro VŘ KA1 neuznáno 3 hodiny, Práce na zadávacích dokumentacích VŘ KA1 2 hodiny, Připomínky k dílčím částem zadávacích dokumentací VŘ 2 hodiny.
za období 9/2012 (80 hod)
jelikož nedošlo k naplnění KA2 nelze považovat náklady spojené s činností Supervize připomínek k předmětu plnění pro ZD v rámci KA2 ve výši 3 hodin za způsobilý výdaj.
za období 10/2012 (92 hod)
jelikož nedošlo k naplnění KA2 nelze považovat náklady spojené s činností Koordinační setkání ke KA2 (projednání připomínek k připravované ZD) ve výši 2 hodin za způsobilý výdaj. Ze stejného důvodu nemohou být posouzeny za způsobilé, výdaje související s činností Studium upravené ZD na VŘ v rámci KA2 celkem 17,5 hodiny.
za období 11/2012 (88 hodin)
jelikož nedošlo k naplnění KA2 nelze považovat náklady spojené s činností Supervize připomínek k předmětu plnění pro ZD v rámci KA2 ve výši 2,5 hodiny za způsobilý výdaj. Ze stejného důvodu nemohou být posouzeny za způsobilé výdaje související s činností Studium upravené ZD na VŘ v rámci KA2 celkem 5 hodin.
Kontrolní skupina označila za nezpůsobilé k financování vykázané činnosti v časové dotaci za výše uváděné období v celkové výši 53 hodin za aktivity nezpůsobilé k financování z výše uváděných důvodů.


Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:12  

Dále z kontrolní zprávy:

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi nebyly ze strany kontrolované osoby výdaje v celkové výši 1 019 449,78 Kč (po sečtení nezpůsobilých výdajů u jednotlivých pracovních pozic uvedených pracovníků) prokázány jako hospodárně, účelně a efektivně vynaložené. V souladu s Příručkou pro příjemce jsou označeny kontrolní skupinou za nezpůsobilé k financování z prostředků OP VK. Kontrolní skupina konstatuje, že se z důvodu porušení základních principů způsobilosti výdajů došlo v oblasti osobních nákladů projektu k neoprávněnému použití prostředků ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. k podezření na porušení rozpočtové kázně podle ust. § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podezření na porušení rozpočtové kázně bude řešeno řídícím orgánem OP VK jako podezření na nesrovnalost.

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:15  

Dále z kontrolní zprávy:

S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná osoba neprokázala nezbytnost výdajů vynaložených na nákup výše uvedeného zařízení, ani účelnost a efektivnost nákupu vzhledem k dosavadnímu nedostatečnému využití pořízeného majetku, nenabyla kontrolní skupina dostatečného ujištění o tom, že pořízené zařízení bude využito při realizaci projektu a označuje výše uvedené výdaje za ohrožené nezpůsobilostí v plné výši. Jedná se o výdaje v celkové výši 1 870 560,00 Kč v následujícím členění podle žádostí o platbu:
ŽOP č. 2: nezpůsobilý výdaj ve výši 1 870 560,00 Kč za fakturu na dodávku notebooků s označením dokladu v účetnictví organizace č. 2825/11 a s označením prvotního dokladu č. 110100047 od dodavatele Encefalon solutions, s.r.o.

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:15  

Dále z kontrolní zprávy:

Na základě zjištění uvedených v bodech 9.2.6, 9.3.2 a 9.3.4 odhalila kontrolní skupina neoprávněné použití prostředků finanční podpory v celkové výši 89 295 009,78 Kč a tím shledala důvodné podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:31  

Dále z kontrolní zprávy:

Kontrolní skupina zjistila při fyzické kontrole zakoupeného zařízení, že 60 ks notebooků 14,1˝ bylo uloženo ve skladu v originálním balení, ještě zcela nepoužito. Kontrolovanou osobou bylo podáno písemné stanovisko k problematice využití notebooků v projektu.

Kontrolní skupina konstatuje, že nebylo účelné ani hospodárné nakupovat celé množství notebooků v počátečních měsících realizace projektu, jestliže pro ni nebylo využití. Od doby nákupu v prosinci 2011 do doby zahájení kontroly v dubnu 2013 bylo toto zařízení 16 měsíců uskladněno a nepoužíváno. Pokud je kontrolní skupině známo, nedošlo k použití ještě ani v srpnu 2013. Vzhledem ke všeobecnému trendu klesajících cen za výpočetní techniku má kontrolní skupina za to, že by se stejné zařízení dalo pořídit v roce 2013 za nižší pořizovací cenu, tj. levněji, přičemž by nákup daného zařízení byl již nezbytný k realizaci dílčích částí klíčových aktivit a dosažení cílů projektu.

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:40  

Pan Wagner, myslím, dost neurvale položil panu Komárkovi na stůl několik ZRNEK písku z pouště, kterou nehospodárné (neúčelné a neefektivní) využívání vzdělávacích EU dotací v českém školství způsobuje. Doufám, že tím nezboural páně Komárkovy vzorně uplácané BÁBOVIČKY. Pane Wagnere, styďte se, prosím! :)))

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:47  

Pane Týři, hluboce se stydím, ale mám stále nutkání pokračovat:
Z důvodu kontroly hospodárnosti vynaložených prostředků bylo přistoupeno k posouzení

jednotkových cen jednotlivých položek faktury. Na základě této kontroly bylo zjištěno, že u

následujícího majetku došlo k výraznému překročení jednotkové ceny dosažitelné na běžném trhu:

 V rámci projektu bylo pořízeno 5 kusů tiskárny Dell 2155cn Multifunction laser Printer za

jednotkovou cenu 33 tis. Kč bez DPH (tj. 39 600,- Kč včetně DPH), tato tiskárna je ovšem

běžně dostupná při jednotkové ceně od 12 tis. Kč bez DPH, tj. 14 tis. Kč vč. DPH (např.

http://multifunkcni-zarizeni.heureka.cz/dell- 2155cn/).

 V rámci projektu byly pořízeny 4 kusy Router – Cisco WRVS4400N-EU za jednotkovou cenu

25 tis. Kč bez DPH, (tj. 30 tis. Kč vč. DPH), toto zařízení lze ovšem běžně pořídit při

jednotkové ceně od 3 900,- Kč bez DPH, tj. 4 600,- Kč vč. DPH (např.

http://www.alza.cz/cisco-wrvs4400n- eu-d217129.htm)

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2016 14:26  

Děkuji, pane Wagnere! hezký den!

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2016 14:58  

S bábovičkami a čerpáním některých vzdělávacích dotací je to těžké. Vítr je rozfouká, voda je rozpustí, lidé je sami zboří, protože že se jim nelíbí nebo aby mohli uplácat jiné. Nejlepší je nastavět Megastavby jen z písku lidské hlouposti a nenasytnosti. Škoda, že to asi neví nebo třeba nechce vědét a připustit si to třeba paní ministryně školství a vláda ČR. Čert byl, myslím, některé vzdělávací dotace školám dlužen.

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2016 16:28  

Česká škola požádala o vyjádření Ondřeje Andryse. Tady je:

"Česká školní inspekce v předmětné kontrolní akci z roku 2013 využila své zákonné možnosti a podala po ukončení kontroly námitky, kterými vyvracela podle jejího názoru nesmyslná tvrzení kontrolní skupiny. Námitkám České školní inspekce bylo v plném rozsahu vyhověno a kontrolní protokol byl upraven. Dokument, který pan Wagner cituje, tedy není výsledným a schváleným protokolem z kontroly. Výsledek kontroly v roce 2013 byl naopak pro Českou školní inspekci zcela pozitivní a nic z toho, co pan Wagner ve svém příspěvku zmiňuje, nebylo České školní inspekci ve výsledném protokolu vytčeno."

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2016 17:49  

Nejlepší je nestavět Megastavby jen z písku lidské hlouposti a nenasytnosti.

poste.restante řekl(a)...
13. listopadu 2016 18:19  

nic z toho, co pan Wagner ve svém příspěvku zmiňuje, nebylo České školní inspekci ve výsledném protokolu vytčeno."

Aha. Takže ty nerozbalené notebooky se zázračně zpětně v čase rozbalily?

Pane Komárku, no tak.
Vlastní soudnost jste už v posledních letech někdy použil?

Jirka řekl(a)...
13. listopadu 2016 21:07  

Nechtěl bych být členem kontrolní skupiny. Být od začátku odsouzen k plácání nesmyslných tvrzení a ještě předem vědět, že sklapnu podpatky a opravím, co jsem "pokazil".
Kontrolní skupina si ty ceny vymyslela?
Neprozradí nám pan Andrys zaklínadlo? Často se stane i ve školách, že kontrolní skupina vydá z pohledu školy nesmyslná tvrzení. Mohl by zkušený úředník nechat nahlédnout pod pokličku, abychom věděli, jak kultivovat české školství.

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2016 23:34  

Čerpajú všetci. Když se na někoho něco provalí, zametá se to často pod koberec. Aby se nespustila lavina. Kdo by jinak řídil školství a vládnul? A čerpal vzdělávací dotace ...

Chudáci jsou ti tam dole, kterým to je i není jedno.
Bohatnou ti tam hore, kterým je to jedno.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.