Ministerstvo prošetří možný nezákonný postup Cermatu, který zřejmě neudělil výjimku handicapovanému studentovi.

pondělí 28. listopadu 2016 ·

„O 19letém Adriánu Mokrém mluví učitelé z pražského gymnázia Na Vítězné pláni jako o géniovi. V matematice nebo fyzice si nezadá s vysokoškoláky. Co olympiáda, to úspěch. Vypomáhá v pražské hvězdárně a jako mladý nadějný astronom reprezentoval Česko v Estonsku. Jednou by mohl být pro společnost obrovským přínosem. Jenže jeho cesta možná skončí před branami maturity. Adrián má vývojovou dysfázii, tedy problémy s vyjadřováním. Matematický génius nenapíše maturitní sloh. Co s tím?,“ začíná reportáž pořadu České televize 168 hodin.


Adrián Mokrý (gvp.cz)
Podle učitelů na gymnáziu vypočítá za pět minut příklady, které ostatní počítají 40 minut a v astronomii vypočítá příklady, které nezvládne jeho učitelka.

Trpí ale vývojovou disfázií, což je diagnóza, která ho limituje při psaní a mluvení. Na světě trpí touto poruchou v různých formách trpí až 7 % dětí, často matematicky velmi nadaných, o to obtížněji komunikujících.

Maturitní zkouška je pro něj vzhledem k jeho diagnóze vůbec jako taková velmi stresující a zátěžový moment. A v té podobě, ve které přes veškeré uzpůsobení podmínek by ji měl složit, se nám jeví pro něj nezvládnutelná,“ říká v reportáži zástupkyně ředitele gymnázia Pavla Imramovská.

Adrián by chtěl studovat fyziku a astronomii. „Teď to ale vypadá, že univerzitní dveře mu zůstanou zavřené a celý jeho svět se zhroutí kvůli světu úřednickému. Kvůli světu kolonek a vyhlášek. Adrián je závislý na posudku speciálně pedagogického centra, to určuje, za jakých podmínek maturitní slohovou práci napíše. První posudek obdržel Adrián v září. Centrum navrhlo udělit mu výjimku. Škole doporučilo snížit Adriánovy povinný rozsah na polovinu,“ vysvětluje v reportáži reportérka Lenka Pastorčáková.

A pokračuje: „Speciálně pedagogické centrum pak podle školy návrh zaslalo organizaci CERMAT. Ta pro ministerstvo školství řídí maturity a výjimku pro Adriána musí schválit. K tomu ale nejspíš nedošlo. Do školy totiž před 2 týdny dorazil nový posudek. Návrh na snížení počtu slov z něj vypadl.“

Škola se obrátila na ministerstvo školství a to dává Adriánovi naději. „Ministerstvo prošetří možný nezákonný postup CERMATu a zřejmě i speciálně pedagogického centra. Vyžádáme si všechny podklady a začátkem příštího týdne dáme zprávu,“ uvedl náměstek ministryně Stanislav Štech.

Cermat České televizi vyjádření neposkytl.


Celou reportáž je možno stáhnout zde

28 komentářů:

Tlumočník řekl(a)...
28. listopadu 2016 10:54  

Touto chorobou trpí zřejmě i autor textu...

Unknown řekl(a)...
28. listopadu 2016 21:47  

Další zpráva z Kocourkova.
Pane politický náměstku, nějak vám ta inkluzívní lež nezafungovala, co vám poradí paní náměstkyně z núvu?

Jiri Janecek řekl(a)...
28. listopadu 2016 23:02  

No nevím... Pokud tím trpí 7 % matematicky nadaných dětí, tak jeden Adrian nic moc nespasí.
---
Jinak teda neznám zákon či vyhlášku, kterými se řídí činnost Cermatu... Je možné, že musí rozhodnout tak, jak navrhne Speciálně pedagogické centrum a pak je jednání opravdu nezákonné (otázka teda je, co když nějaké jiné SPC navrhne něco jiného). Problém mám s tím, že prakticky každá zpráva o Cermatu, na níž v poslední době narážím, je o tom, že Cermat porušuje zákon...
Kolik jiných rozhodnutí přijme v souladu se zákonem? "Neměli bychom hodnotit to pozitivní, co dělá?" (to jakože su humanistický pedagog)
Kolik jiných institucí přijme nějaké rozhodnutí, které někdo nad ní zvrátí? (pro změnu herbartovec, který neumí nic jiného než srovnávat, měřit a škatulkovat...)

Jiri Janecek řekl(a)...
28. listopadu 2016 23:06  

Mimochodem, zase ta Vítězná pláň... Píšu si do notýsku...

Tajný Učitel řekl(a)...
28. listopadu 2016 23:19  

Případ pouze akcentuje fakt, že někteří studenti mohou být v něčem výborní a v něčem ne, což není důvod jim bránit v zájmu tzv "objektivity" ve studiu toho, v čem výborní jsou. Toto ale současná a zejména budoucí státní maturitní zkouška nebere v úvahu, čímž evidentně některé žáky znevýhodňuje. Všichni musí umět všechno. Nebo nic.

Jsem vážně zvědavý, jak toto ouřada vyřeší, jelikož žáků nehodících se do tabulek je mnoho.

Unknown řekl(a)...
29. listopadu 2016 0:02  

Doporučuji diskusi:
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=9043871272554960992&postID=5597531552317058768

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. listopadu 2016 6:08  

Dosud jsem nepochopila, proč by něco měl povolovat Cermat? O školství snad rozhoduje ministerstvo.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. listopadu 2016 6:13  

Tajný, opět si pletete hodinky a holínky.
Být v něčem výjimečný nebo mít hadnikep je rozdíl jak Brno. Ten student má (zaplať Bůh) oficiální lékařskou diagnozu dysfázie.Něco jako angína nebo zápal plic apod., kdybyste netušil. To není o nadání. A jelikož podstata té vady spočívá ve vrozené neschopnosti pochopit třeba význam slov, spojit si abstraktní slovo s konkrétním předmětem apod., je nad slunce jasné, že takový člověk nemůže psát excelentní slohy. Tento klučík to možná ještě dohání svou ohromnou IQ, lae i tak...
Nejde o změnu toho,co mají ti žáci umět, jen o to, jak jim pomoci vyjádřit,co umí. A to je rozdíl.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. listopadu 2016 7:23  

Paní Karvaiová,

možná nejde ani tak o změnu toho, co mají žáci umět, byť zbytečné prosakování terciálních akademických požadavků do sš nepochybně existuje, jako o způsob, kterým se to prověřuje. Mnoho žáků má diagnózu a cermat na to reaguje více časem a stejným zadáním. Struktura nevolitelných předmětů je v tomto ohledu znevýhodňující pro ty, kteří mají s matematikou nebo s jazyky nezaviněné potíže.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. listopadu 2016 7:24  

Ale hlavně objektivně. Všem stejně, bez rozdílu, ať se s tím hošánci poperou.

mirek vaněk řekl(a)...
29. listopadu 2016 7:27  

Nadaný versus geniální , v tom je snad rozdíl. Když se píše expresivní článek, tak je povoleno vše? V televizi na mě nepůsobil, že by se neuměl vyjadřovat. A diplomy měl z okresního kola matematické olympiády, což není příznak geniality.
To na odborných školách jsou mnohem postižeňejší děti.
Proč by tento žák neměl zvládnout stupidní maturitu z češtiny a jazyka? Žádná řádná diagnóza tam nezazněla.
Propaganda? Reklama gymnáziu?

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. listopadu 2016 10:52  

TU - ale o tom jsem psala.O možnosti se vyjádřit. V delším časovém úseku, pouze slovním vyjádřením, psaním na NTB místo ručního, tlumočník, apod.

Vl.Václavík řekl(a)...
29. listopadu 2016 10:53  

Pane Janečku (23:02), označení "herbartovci" je v pedagogice přisuzováno následovníkům J. F. Herbarta, kteří (ne vždy šťastně) jeho myšlenky rozvíjeli a aplikovali v praxi. Nevím, jak jste to ve svém příspěvku myslel, ale nějaké spojování se srovnáváním, měřením a škatulkováním vyznívá dost podivně.

Eva Adamová řekl(a)...
29. listopadu 2016 14:49  

Když zkrátíte rozsah už tak směšně krátkého povinného maturitního slohu na polovinu, což byl původní požadavek PPP, tak už ani nevyjádříte, jestli se vám chce na velkou nebo na malou.

Simona CARCY řekl(a)...
29. listopadu 2016 18:35  

Tak uplynulo pár dnů od dosti neinformovaného pohledu pana politického náměstka bohatě citovaného hloupým mainstreamem a komentovaného třeba Tajným učitelem. Vezměme to (bez urážek) popořadě:

Za prvé:
Maturitou oplývající redaktorka Pastorčáková, lobbující zjevně za snížení úrovně maturitní zkoušky z češtiny pro Adriána, doslova napsala, cituji: "...Škole doporučilo snížit Adriánovy povinný rozsah na polovinu,“ vysvětluje v reportáži reportérka Lenka Pastorčáková..." Ani současná obtížnost absolvované maturity nestačila Pastorčákové k tomu, aby v tak jednoduché větě nenaflákala hrubku....
Ano, je to nízké, poukazovat na cizí hrubku, ale v tomto případě zcela na místě. Současná obtížnost je velmi mírná a to natolik, že veřejnoprávní medium neumí spisovně česky. A toto médium se propůjčuje k tlakům, aby úroveň byla nadále snižována, byť ve specifickém a odborně odůvodnitelném (netvrdím, že odůvodněném) případě.

Za druhé:
Pan profesor Štěch zřejmě nedostal relevantní podklady od ministerstva a od Cermatu žádných nežádal. Televize uvedla, že se vyjádření od Cermatu nedočkala. Důvodem je skutečnost, že jménem ministerstva odpověděl politický náměstek... Za resort mluví jeden.

Za třetí:
TV reportáž semlela posudky SPC se stanovisky CZVV. Cermat není kompetentní k tomu udělovat jakémukoli žákovi výjimku. To přísluší výhradně ministerstvu. Návrhem pro takový postup je toliko posudek SPC. Z reportáže není zřejmé, kdo a proč inicioval vygenerování druhého posudku. Cermat vykonává to, co ministerstvo rozhodne.

za čtvrté:
MŠMT stanovilo v kritériích hodnocení minimální rozsah písemné práce na 200 slov.
Na těchto 200 slov má žák s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky 3,5 hodiny, tedy 210 minut, tedy více jak 1 minuta na jedno slovo. Nesoudím, konstatuji. Ale ten kdo určuje pravidla, je oprávněn je také měnit. A tím někým je ministerstvo (školství, mládeže...).

za páté:
Nechci pana šéfredaktora dostat do potřeby mazat cynická vyjádření, ale snést v reportáži vyjádření šéfa akademie věd spolu s dalšími podporovateli je pěkné, ale ukazuje to na českou národní vlastnost: obcházet definovaná pravidla ve jménu vyšší ideje. A nemám nic proti tomu, aby ministerstvo snížilo úroveň dle svého uvážení, je to jeho právo. Až na jedno riziko - a tím je otevření Pandořiny skříňky s výjimkami a úlevami for everybody. Dosud to bylo jen rodiči (myšleno obecně, rozhodně nikoli konkrétně Adriánovými) užíváno k zajišťování úlev směřujících k prodloužení času na konání zkoušky. Tohle je nový trend - snaha o snížení laťky. A různé zainteresované osoby v reportáži zvažují, že podle nich by bylo dobré tak cca 100 slov nebo tak podobně. Pokud půjdeme touhle cestou, skončíme za pár let tím, že žákovi postačí vyslovit souhlas s jiným textem pomocí Ctrl+C, Ctrl+V. Ano, je to přitažené za vlasy, ale tato umělá kauza je absolutně z mého pohledu absurdní.


Tak teda dík a dobrou, Simona

tyrjir řekl(a)...
29. listopadu 2016 18:42  

...proč by něco měl povolovat Cermat? O školství snad rozhoduje ministerstvo.

Ta pravomoc zřejmě byla delegovaná na CERMAT. MŠMT teď jeho rozhodnutí prověřuje. Tohle je myslím v pořádku. Jinou otázkou je, proč to v dalších případech MŠMT nedělá. Například jednotná maturita pro všechny typy SŠ je z mnoha hledisek očividný systémový nesmysl, který zřejmě ani MŠMT ani médiím a ochráncům lidských práv příliš nevadí. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
29. listopadu 2016 19:45  

Rozrůznění výstupu z VŠ studia například na bakalářský a magisterský nebo inženýrský diplom přijato bylo. U maturit stále stupidně prosazujeme neúčelnou a neefektivní jednotnou státní maturitu pro všechny typy SŠ. PROČ?

krtek řekl(a)...
29. listopadu 2016 20:31  

A, pane Týři, jak byste si tu výstupní kontrolu představoval Vy? To, že maturita, resp. společná část maturitní zkoušky, se skládá z maturity z českého jazyka a volitelně z matematiky nebo cizího jazyka asi víte. Co je na tom neúčelné a neefektivní? Co Vám vadí na jednotě pro všechny typy SŠ? Původně dvouúrovňová, kdy těžší varianta (pokročilá) byla gestem k vysokým školám, byla pod nátlakem i EDUinu nahrazena jednou úrovní. Pokud bude na různých školách či typech oborů různá, jakou bude mít výpovědní hodnotu směrem k VŠ?
Ten příklad s bakalářským a magisterským stupněm už je úplně mimo mísu. A na jinou diskusi.

tyrjir řekl(a)...
29. listopadu 2016 22:57  

Na různých SŠ jsou různé učební plány, různé časové dotace pro ČJ i matematiku atd. Aplikujeme-li na všechny SŠ stejný test, jde z odborného hlediska i z hlediska veřejného zájmu kvalitním vzdělávání VŠECH dětí , domnívám se, o hrubý (zpravidla politicky, nemehlovsky nebo vyžírkovsky spáchaný) prohřešek proti nejen proti základním pravidlům jakéhokoli odborného měření či zpětné vazby. Jde i o prohřešek na MOTIVACI a PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH žáků i učitelů SŠ a v důsledku i VŠ*:

- Jednotný test orientovaný třeba na jakýsi znalostní průměr poškozuje ty, kteří se od něj z jakýchkoli kladných důvodů významněji odchýlí. Jednotný maturitní test pro všechny typy SŠ je objektivně příliš hrubý a tudíž neúčelný a neefektivní měřicí nástroj. VŠ by se s účelně diferencovanými maturitami snadno a myslím i rády vyrovnaly.

- Logicky i metodologicky správné řešení je používat diferencované maturitní testy pro základní typy SŠ (pokud ovšem MŠMT nejde především o srovnávací nebo selektivní testy napříč všemi SŠ).

- Zpětná vazba a tedy i kontrola výsledků je samozřejmou součástí KAŽDÉ dobře vykonávané práce. Měla by se CITLIVĚ avšak i účelně a účinně dít průběžně pokud možno ve VŠECH předmětech v ZŠ, SŠ i VŠ. Pak by diferencovaná maturita nebyla takový problém. Do tohohle se očividně MŠMT, ČŠI, Cermatu ani politikům očividně nechce. Museli by totiž dát do pořádku základní věci. Počínaje min. 6 % školským rozpočtem, nastolením elementárního pořádku např. v čerpání EU dotací a lepší komunikací s těmi, kterých se školské věcijavascript:void(0) přímo týkají...

J.Týř


* Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/dag-hruby-ta-nase-maturita-ceska.html

tyrjir řekl(a)...
29. listopadu 2016 23:08  

...prohřešek nejen proti základním pravidlům jakéhokoli odborného měření či zpětné vazby. Jde i o prohřešek na MOTIVACI a PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH žáků i učitelů SŠ a v důsledku i VŠ...

Pane Komárku, kdybyste umožnil zpětnou úpravu překlepů v příspěvcích, jako je to např. v Učitelských listech, byla by diskuse na ČŠ přehlednější.

tyrjir řekl(a)...
30. listopadu 2016 0:16  

Nařizuje někdo například výrobcům másla stejné výstupní obaly? Výrobcům aut stejné karosérie. Dopravním inspektorátům stejné řidičské průkazy?

NE?

Z jakých důvodů se tedy politikové, "nemehla" a "vyžírkové" dožadují jednotné maturity pro všechny typy SŠ?


Doufám, že "máslo na politicko nemehlovsko vyžírkovských hlavách začne postupně tát" - viz argumenty výše. Doufám, že tomu média pomohou.

tyrjir řekl(a)...
30. listopadu 2016 0:30  

Chtěl bych docela vidět, jak se maturitní téma "probírá" na současných pedagogických fakultách. :)))

krtek řekl(a)...
30. listopadu 2016 4:22  

Těm Vašim argumentům rozumím, ale jako v případě aut jde o obsah živočišného tuku, v případě aut o motor, pohon, atd., prostě jízdní vlastnosti, tak v případě maturity jde o společný nepodkročitelný základ.
Školy jsou sice různé, ale maturant (jakýkoliv, uvědomte si, že i student z maturitního oboru na učlišti, dneska spíše z integrované střední školy má právo přihlásit se na jakoukoliv vysokou školu) je maturant, ať odmaturuje kdekoliv.
Jako "nemehlo" a "vyžírka" se necítím, politikem nejsem. Znovu zdůrazňuji, že dvouúrovňovou maturitu poslanecká sněmovna zrušila na návrh ministerstva (ministr Fiala), kterému ji navrhla komise složená ze zástupců i neziskových organizací.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
30. listopadu 2016 9:47  

ČT předvedla povrchní bulvarizaci tématu, ne seriózní investigativní žurnalistiku. Nikde jsme neviděli stanovisko SPC, kterým se v reportáži šermovalo, ani návrh opatření CZVV, nikdo nezjišťoval, jestli snížení rozsahu maturitní PP na 100 slov má vůbec oporu v zákonu a v maturitní metodice. To by totiž znamenalo vynaložit nějaké úsilí a chtít najít pravdu, ne jen vytřískat lacinou barvotiskovou senzaci o zneuznaném géniovi a úřednických nepřejících parchantech. Na podobné případy, jde-li opravdu o mimořádně talentované žáky, by ale měl pamatovat zákon a umožnit přijetí na VŠ bez případné (jazykové) maturity.

tyrjir řekl(a)...
30. listopadu 2016 12:11  

Právo přihlásit se ke studiu na VŠ není nárokem na přijetí. Proč by to právo nemělo být? Je věcí VŠ, koho a jak přijmou. Pokud jsou i učitelé VŠ mizerně placení a VŠ dostávají "peníze na žákovskou hlavu", vede to zákonitě k inflaci počtu studentů a devalvaci kvality vzdělávání. A jsme zase u peněz atd. - viz výše.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. prosince 2016 7:16  

"Nařizuje někdo například výrobcům másla stejné výstupní obaly? Výrobcům aut stejné karosérie. Dopravním inspektorátům stejné řidičské průkazy?

NE?

Z jakých důvodů se tedy politikové, "nemehla" a "vyžírkové" dožadují jednotné maturity pro všechny typy SŠ?
"

To máte pravdu, ale ani maturita nenařizuje, že každý maturant musí být stejný. Stejně jako automobily musí splňovat bezpečností normy, příprava jídel hygienické normy, mosty stavební normy, banky přísné regulatorní normy, musí maturant splňovat nějaké minimální vzdělanostní normy.

Každopádně ani já nejsem proti diferenciaci maturity. Pamatuji, že byly nedávno dvě úrovně didaktického testu z matematiky. Mám ale dojem, že dvě úrovně zničili právě odpůrci maturit. Vadilo jim, že tu náročnější verzi nesplnilo příliš mnoho studentů. Vadili jim údajné špeky a distraktory. Když je to náročné, tak si stěžují, že to příliš mnoho lidí neudělá a že je to špatně nakalibrované podle nějakého kalibrátora a když je to moc snadné, tak zase vřeští, že je to zbytečné a že se testuje nepodstatné. Syndrom rybářovy ženy.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. prosince 2016 8:00  

Přesné jako vždy, pane Doležele. Titíž, kteří s radostí v roce 2012 demontovali dvoúrovňovou maturitu, teď po ní volají. A může za to Cermat, samozřejmě. Stejně tak jako za to, že VŠ neberou výsledky jednoúrovňové maturity v potaz.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 9:10  

Mám ale dojem, že dvě úrovně zničili právě odpůrci maturit. Vadilo jim, že tu náročnější verzi nesplnilo příliš mnoho studentů. Vadili jim údajné špeky a distraktory. Když je to náročné, tak si stěžují, že to příliš mnoho lidí neudělá a že je to špatně nakalibrované podle nějakého kalibrátora a když je to moc snadné, tak zase vřeští, že je to zbytečné a že se testuje nepodstatné.

SOUHLASÍM.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.