Jak se projevila inkluze na našich školách? Odpovídají ředitelky škol z Prachatic

středa 9. listopadu 2016 ·

Vedoucí odboru školství v Prachaticích Jiřina Dolejšková se ptala ředitelek místních škol, jek se na svých školách vyrovnávají s „inkluzí“. Odpovědi uveřejnilo město na svém webu.

Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní uvedla:
„Novelou školského zákona a novou vyhláškou 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nenastaly pro ZŠ Národní podstatné změny - toto vzdělávání je chápáno ve škole jako naprosto normální a přirozený způsob vedení školy v určitém stylu předpokládajícím zařazení všech dětí bez rozdílu do běžného školního života.

Inkluzivní vzdělávání je dlouhodobě ve škole realizováno bez ohledu na legislativní změny.Nové změny přinesly administrativní zátěž nejen na výchovného poradce, tak i na třídní učitele. Pokud má žák výchovné a výukové potíže, je škola povinna vypracovat plán podpůrných opatření 1. stupně. To přináší vyplňování nových formulářů. Novinkou jsou také nové a rozšířené formuláře pro pedagogické poradny a speciální pedagogická centra. Novela vyžaduje i další setkávání s rodiči, kteří musí udělit informovaný souhlas s doporučením z vyšetření školského poradenského pracoviště.

Negativně vnímáme dobu tří měsíců, kdy je žákovi vytvořen plán podpůrných opatření a teprve po uplynutí této doby je možno v případě nenaplnění stanovených cílů doporučit rodičům šetření ve školském poradenském zařízení.

Pozitivně hodnotíme podle vyhlášky nově koncipovaný individuální vzdělávací plán, který je přehlednější a jasně stanovuje požadavky na způsob vzdělávání žáka. Dalším pozitivem jsou identifikátory, které určují stupeň podpůrného opatření a na jehož základě jsou přidělovány finanční prostředky (podle vyhlášky do 4 měsíců).

V současné době má škola 81 (20%) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z tohoto počtu má 19 žáků individuální vzdělávací plán. Na podporu inkluze žádala škola o několik dotací - do programu OP VVV byl podán projekt na vybudování školního poradenského pracoviště, další žádostí o dotaci byl projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi se SVP. Třetím tématem projektu je podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce.“

Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská uvedla:

„Obavy, které předcházely samotnému spuštění inkluze, se na Základní škole Vodňanská, nepotvrdily. Žádný příliv žáků, kteří by opouštěli „speciální“ základní školy se nekonal. Nelze však říci, že nás tedy inkluze minula.

Nový systém začleňování žáků s poruchami učení a chování, integrace žáků s sebou přinesl zvýšenou administrativní zátěž. Ať už se jedná o nové formuláře před samotným vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně, vytváření seznamů pomůcek či následné zpracování doporučení z PPP. Časově i administrativně náročné je i zpracování a vyhodnocování tzv. plánu pedagogické podpory pro konkrétního žáka.

U nás ve škole pracujeme s dětmi, které potřebují speciální péči již řadu let. Máme kvalitní materiální vybavení i personální zabezpečení, žákům nabízíme možnost reedukace a doučování. Žáci i rodiče mohou využít podpory speciálního pedagoga. Dále ve škole působí čtyři asistenti pedagoga, kteří se individuálně věnují žákům s poruchami.

Tyto služby chceme nabízet i v budoucnu, proto jsme podali žádost o finanční prostředky téměř ve výši 1 milionu korun. Získání těchto finančních prostředků zajistí pro děti přítomnost speciálního pedagoga a školního asistenta po dobu dalších dvou let.“

Mgr. Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka uvedla:

„Od 1. 9. 2016 se ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V souvislosti s novými doporučeními z Pedagogicko-psychologické poradny má škola možnost pro tyto žáky žádat na základě statistického výkazu o finanční prostředky či asistenty pedagoga. V rámci inkluze dle § 16 odst. 9 školského zákona žádný žák na naší školu nepřestoupil.

V oblasti dotačních titulů se škola zapojila do výzvy MŠMT tzv. Šablony a podala žádost o dotaci na speciálního pedagoga a další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci zmíněné inkluze. Další finanční prostředky z dotace by měly jít na podporu čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her a na doučování žáků. Po schválení žádosti obdrží škola dotaci ve výši 1 053 tis Kč.“


Zdroj: www.prachatice.eu

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.