Tomáš Feřtek v Anketě České školy „Jaká je role neziskovek ve školství a vzdělávání v ČR?“

pátek 7. října 2016 ·

Česká škola oslovila učitele a zástupce neziskovek, aby se vyjádřili k roli neziskových organizací v českém školství a vzdělávání.

Anketu jsem uvedli takto: Na adresu neziskovek se ozývá řada kritických hlasů – 1) Jsou ideologické (AI, ČOSIV, EDUin...), 2) Reprezentují je odborníci, kteří nemají zkušenost s učením, školám a problémům učitelů nerozumějí, 3) Neumějí nebo nechtějí s učiteli diskutovat, 4) Jde jim často spíš o shánění grantů než o věc samotnou.

Učitelům jsme adresovali otázky: Souhlasíte s touto kritikou, můžete ji rozvést na základě vlastních zkušeností? Vidíte další nedostatky neziskovek? V čem jsou naopak podle vás pro školy a systém vzdělávání užitečné? Máte zkušenost s nějakým jejich užitečným kurzem, aktivitou, projektem?

Pro zástupce neziskovek jsme závěrečné otázky upravili takto: Považujete tu kritiku za neoprávněnou? Proč? V čem jsou podle Vás neziskovky pro školy a vzdělávání přínosem? Můžete uvést konkrétní kurzy, projekty, aktivity?

Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin mimo jiné říká: „Dva ze tří zakladatelů EDUin jsou učitelé, a když se podívám na současné kolegy, pořád platí, že ze dvou třetin jsou to učitelé. Jeden kolega z vedení EDUin dělal přes deset let ředitele gymnázia a učil, dnes je ředitelem základní školy a učí.“

Tomáš Feřtek, předseda správní rady EDUin:

Tomáš Feřtek (eduin.cz)
Jaká je role neziskovek ve školství a vzdělávání v ČR? Ten souhrn námitek je myslím reprezentativní, takhle nějak si představuje neziskovku valná část veřejnosti. Jako diletanty bez praktických zkušeností, kteří se přiživují na grantech. Odpovídat mohu jen za EDUin (o něm si podrobněji přečtěte zde), ale v té souvislosti bych připomenul, že českým vzděláváním v devadesátých letech pohnuly právě neziskovky zakládané učiteli – Přátelé angažovaného učení, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Step by step – Začít spolu a mnohé další, některé z nich existují dodnes. Proto mi připadá stavět v oblasti vzdělávání do kontrastu učitele a neziskovky mylné. Neplatilo to tehdy, neplatí to ani dnes.


Jsou ideologické (AI, ČOSIV, EDUin...)
To je pravdivá námitka v tom smyslu, že neziskovky mají nějaký názor na to, čím se zabývají. Ostatně kvůli tomu obvykle vznikly. EDUin založili dva profesí učitelé a jeden novinář, protože chtěli zlepšit informovanost veřejnosti o tom, co se ve vzdělávání děje. Pokud vstupujete do mediálního prostoru, musíte mít nějaký názor. Proto něco podporujeme, něco odmítáme, na základě názoru, který vzniká jednak uvnitř organizace, jednak po konzultaci s lidmi ze škol. Na druhou stranu ale novinářům dodáváme kontakty na celé názorové spektrum mezi odborníky a učiteli.

Reprezentují je odborníci, kteří nemají zkušenost s učením, školám a problémům učitelů nerozumějí
Už jsem řekl, že dva ze tří zakladatelů EDUin jsou učitelé, a když se podívám na současné kolegy, pořád platí, že ze dvou třetin jsou to učitelé. Někdo má za sebou dejme tomu pětiletou učitelskou praxi, někdo učí paralelně vedle své práce pro EDUin, někdo učil předtím, než k nám přišel, nebo od nás odchází znovu učit. Jeden kolega z vedení EDUin dělal přes deset let ředitele gymnázia a učil, dnes je ředitelem základní školy a učí. Navíc jsme v rámci projektů, které děláme, v každodenním styku s desítkami ředitelů a učitelů. Tahle námitka u EDUinu opravdu nesedí.

Neumějí nebo nechtějí s učiteli diskutovat
Už asi šestý rok organizujeme spolu se SKAVem kulaté stoly, kde se za tu dobu vystřídalo v panelu i v publiku mnoho set učitelů. Jejich záznamy jsou veřejně přístupné. Podílíme se na vzniku EDUpointů v regionech, kam jezdíme moderovat debaty, jejichž účastníky i publikem jsou z velké části učitelé. Pořádáme nebo spolupořádáme konference Rodiče vítáni a Úspěch pro každého žáka, kam se dobrovolně hlásí stovky učitelů. Nabízíme v pražském EDUpointu ve Skautském institutu prostor k diskusi každému učiteli, který přijde. Dáváme prostor učitelským blogům na stránkách eduin.cz, na učitelské blogy, texty a názory upozorňujeme v elektronickém newsletteru beduin. Má-li ale někdo návrh, v čem udělat tu diskusi lepší, sem s ním. A připojuji jednu osobní poznámku. Po letech jsem čím dál rezervovanější k internetovým diskusím, protože to obvykle nebývají diskuse. Napřímo jsem ochoten diskutovat opravdu s každým a o čemkoli. Na webu jen omezeně a jen někde.

Jde jim často spíš o shánění grantů než o věc samotnou
To hlavní, co EDUin dělá, tedy zprostředkovávání informací novinářům a veřejnosti, jsme několik let dělali ve vlastní režii. Až v poslední době se nám podařilo sehnat alespoň částečné nestátní financování. EDUin není příjemcem žádného státního, ministerského či evropského grantu. Takže tahle námitka jde zcela mimo terč. Pokud má někdo zájem zjistit, jak jsme financováni, najde to každoročně docela podrobně ve výroční zprávě. Všechny jsou na webu.

V čem jsou podle vás neziskovky pro školy a vzdělávání přínosem?
To obecné už jsem zmínil. Právě neziskovky založené učiteli pohnuli českým školstvím a vzděláváním v devadesátých letech, kdy byl stát v této oblasti prakticky nečinný. A dodnes představují prostor, kde vznikají nové myšlenky a koncepty. Jde o organizace, které často přímo pomáhají školám, metodicky i finančně – Člověk v tísni, Pomáháme školám v úspěchu, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován. Často přinášejí do škol peníze, které by jinak školy získávaly jen těžko. A mimochodem neziskovkou je i každá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou, která obvykle vznikla proto, aby finančně podporovala školu.

Můžete uvést konkrétní kurzy, projekty, aktivity?
Tady budu mluvit jen za EDUin. V rámci programu Extra třída jsme za pět let existence sehnali pro školy více než tři miliony korun na třídní projekty. V pěti Městech vzdělávání ve spolupráci škol a samospráv vznikly a uskutečňují se místní vzdělávací koncepce. Více než třicet dílů pořadu Vši ve škole, který jsme natočili ve spolupráci se Stream.cz, dnes představuje jedinou video-encyklopedii nejčastěji řešených rodičovských pochybností o škole. Vyhlašujeme cenu za inovace ve vzdělávání EDUína a soutěž školních webů Scoolweb, který vylepšuje jejich kvalitu. Nabízíme volně přístupné webové nástroje pro vytváření dětských portfolií v oblasti neformálního vzdělávání Co umím a Veriod. Ke značce Rodiče vítáni se hlásí přes čtyři sta škol. Kulaté stoly, EDUpointy, konference a debaty, weby, newsletter jsem už zmínil. Doufám, že je to dostatečně konkrétní. Podobnější popis najdete na našich stránkách, tady se podívejte, co se dělo u nás v minulém roce.

180 komentářů:

Janek Wagner řekl(a)...
7. října 2016 v 19:06  

No tedy, zpětná vazba je například ve SKAV takováhle, protože se evidentně míchají jablka s hruškami:

Reakce na výzvu České školy žádající vysvětlení smyslu existence
tohoto sdružení i některých členských organizací z neziskového
sektoru, jejichž prospěšnost je často diskutujícími čtenáři tohoto
portálu zpochybňována. Základní myšlenkou odpovědi je skutečnost, že
SKAV nemá přímý vliv na řízení školství a kritizované neziskovky
nabízejí školám volitelné služby, které jinak získat nelze.

Janek Wagner řekl(a)...
7. října 2016 v 19:20  

A ještě k zakladatelům EDUin: zakladatelé EDUin manželé Slejškovi jsou aktuálně učitelé nebo v době založení EDUin opravdu vykonávali učitelskou profesi? Pokud mě paměť neklame, Zdeněk byl vedoucí projektu Metodika, poté manažerem projektu Metodika II (kromě jiného šéfoval projektu portálu RVP.CZ od roku cca 2005-6) a Lucie pracovala na VÚP v projektu přípravy RVP G opět někdy kolem poloviny minulého desetiletí. Mám tedy dojem, že v posledních deseti letech neučili. Vzhledem k jejich věku ani jejich učitelská praxe dlouhá nebude.

Janek Wagner řekl(a)...
7. října 2016 v 19:29  

Takže jsem se nemýlil, životopis Zdeňka je na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=809. Nevidím tam vůbec žádnou praxi ve škole. Lucie učila 4 roky ČJL a FRJ v letech 2000-4 viz http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=247.

Unknown řekl(a)...
7. října 2016 v 21:20  

Ale pane Janku, zapomněl jste na to, že ještě chodili do základního a středního školství. Dnes přece poučuje učitele jen tento typ lidí. "Učitelská nemakačenka". A to si ještě kantoři užijí. Za pár měsíců se plně rozjedou inkluzivní šablony. A těch hodin školení!!!Učitelé si budou muset vybrat z možností - učit žáky - navštěvovat školení a skoro neučit (pod vedením nemakačenek) - léčit se na psychiatrii.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
7. října 2016 v 21:49  

Stačilo by si ta školení nevybrat. Ale ... to asi nezáleží na učitelích.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. října 2016 v 22:53  

Aby jednou sdružení SKAV nebyla jako kůly v plotě... Jakešovi to taky asi nedošlo.

Miloslav Novotný řekl(a)...
7. října 2016 v 23:35  

Jen sám pan Komárek ví, proč přes nastrčenou „anketu“ nabízí Českou školu jako tribunu pro pokračování v tažení proti českému školství a českým učitelům, kteří nesledují neziskovkami vytyčenou linii. Neziskovky, zejména pak ty ideologické (to chtělo smajlíka!), neboli nactiutrhači s názorem, jak je popsal Feřtek, jsou pátou kolonou, převlečenou za mandelinky. Zdálky vypadají jako sluníčka, ale svého hostitele nakonec sežerou. Zničit Evropu si vzal za úkol Evropan, jistý György Schwartz, alias Soros. Proto tak dobře ví, jak se českému národu dostat na kobylku. Pane užitečný Feřtku, vyřiďte tam nahoře u filantropů, že český národ se již jednou vyhrabal osvětou a školstvím z propasti nicoty. Uvidíme, jestli prachy zmůžou všechno. Kartouse už jsem se ptal, jestli se za to své štvaní stydí před dětmi. Prý ne. Jak jste na tom Vy?

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 8:37  

Kontrast mezi učiteli a neziskovkami vytváří často samy neziskovky, EDUin určitě nezprostředkovává reprezentativní spektrum názorů na určité problémy, EDUin se podílí na nepěkných kampaních, to jen tak namátkou. Tímto nezpochybňuji všechny neziskovky a všechno, co neziskovky dělají.

Michal Komárek řekl(a)...
8. října 2016 v 8:57  

Pane Novotny, a co chemtrail - taky je mají na svedomi neziskovky a Schwartz? Hezky den!

Feřtek řekl(a)...
8. října 2016 v 10:04  

Pro pana Soukala. Abychom si rozuměli v tom, co myslím zprostředkováváním celého názorového spektra. Nám prakticky denně volají novináři se žádostí o kontakt na někoho, kdo se věnuje té a té oblasti. A my jim dáváme kontakty třeba i na Vás, na pana Kostečku, na paní Karvaiovou, Sotoláře a tak podobně, na druhé straně třeba na pana Čápa, pana Tichého z Přírodní školy, různé reformní a inovativní ředitele a ředitelky. Snažíme se mít přehled, kdo si co v téhle oblasti myslí, co zajímavého dělá, mít na něj kontakt a předávat ho dál. Bez ohledu, co si o tom či onom myslíme my.

Charlie řekl(a)...
8. října 2016 v 10:39  

Nejlepší je hlasovat penězi, po vystoupení pana Černého zde na České škole již ode mne neuvidí Člověk v tísni ani floka, totéž Lékaři bez hranic po zveřejnění informace, že v Kunduzu (nešťastně vybombardovaná nemocnice) běžně ošetřovala bojovníky Talibanu (v mém chápání Al-Kaidy). Ve druhém případě váhání bylo delší, ale i tak. Jiných, ČR prospěšných, organizací je více, tak se dá vybírat. Jistě, Soros mne přeplatí, ale alespoň se mohu na sebe s klidem podívat do zrcadla.

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 11:05  

Pane Feřteku, tuhle reakci jsem čekal. Je pěkné, že mi MfD publikuje dvě věty na téma pravopis, ale o podstatě toho, proč s EDUinem zásadně nesouhlasím třeba v otázce maturit, se toho ve větších médiích moc nedočtete. A když, tak z toho vyjde švehlovský paskvil v Respektu.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
8. října 2016 v 11:14  

Pro pana Feřteka. Já jsem Vám a Eduinu zpočátku fandil. Naše škola se zúčastňovala vašich projektů. Ano, platforma je potřebná a bylo to záslužné, ale Eduin se změnil. Dokladem toho je Vaše věta "... na paní Karvaiovou a tak podobně, na druhé straně ... inovativní a reformní...". A priori a bezděčně vylučujete z okruhu inovativních osobností například Janu Karvaiovou zřejmě jenom proto, že nejede na vlně aktivistického svazáckého nadšení pro takzvanou inkluzi, která žádnou inkluzí není. Zaměnili jste totiž pedagogickou inovativnost s ideologií, s amatérskými, povrchními, módními a elitářskými názory, domněnkami a výstřelky. Chápu, že z novinářského hlediska to asi jinak nejde, ale nechtějte po učitelích, aby brali vážně kupříkladu přesvědčení o inovativnosti pralesních školek, ve kterých neočkované děti kadí na latrínách.

Miloslav Novotný řekl(a)...
8. října 2016 v 11:33  

Pane Komárku, pracuji v letectví, takže dobře vím, jak zoufalý je tenhle, pravděpodobně opět neziskový, pokus nálepkovat absurdní nadsázkou.

Miloslav Novotný řekl(a)...
8. října 2016 v 12:07  

Pane Feřtku, proč neustále lžete? Eduin přece žádný monitoring názorového spektra neprovozuje, leda jako průzkum bojem. Eduin vede pomlouvačnou kampaň proti českému národnímu školství, které označuje jako neopravitelnou "běžnou" školu, kterou je třeba od základu přestavět, což v češtině znamená: zbourat, vyvézt na skládku a postavit novou, "lepší". Poněvadž nikdo z Vás stavět neumí (to byste si nevydělávali v Eduínu), blábolíte o finském domku na klíč. Po ovoci, pane Feřtku, po ovoci poznáme vás. Vaše články (většinou sprosté pamflety), kulaté stoly o špatnostech české školy, nejsou nic jiného než koordinované tažení proti českému národnímu školství, potažmo českému národu. Stačí sledovat peníze. Národ, který dopustí zbourání vlastního školství, páchá sebevraždu. A zdá se, že to jako sebevražda má vypadat. Proto, a jen proto, se Vy a Vaši souvěrci angažujete ve školství. Kdyby šlo zničit národ sbíráním lesních plodů, byly by vás plné hvozdy.

Michal Komárek řekl(a)...
8. října 2016 v 12:11  

A co Biledrberg, pane Novotny, podili se také na koordinovanem tazeni proti ceskemu národnímu skolstvi, potažmo ceskemu narodu? Hezky den!

Janek Wagner řekl(a)...
8. října 2016 v 12:20  

Pane Komárku, opakovaně jste v komentářích vůči panu Novotnému porušil hrubě diskusní pravidla České školy. Radši je smažte a dejte si před zrcadlem pár výchovných facek! ;-)

Michal Komárek řekl(a)...
8. října 2016 v 12:24  

Trochu jsem mozna znevazoval, pane Wagnere, mate pravdu :-). Ale na druhou stranu me opravdu zajima, zda to pan Novotny mysli vazne. Třeba ze Soros chce znicit Evropu, nebo ze EDUin jede v nejakem koordinocanem tazeni zazniceni ceskeho skolstvi pripadne naroda. Diky! Hezky den!

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 12:45  

Myslím, pane Komárku, že není na Vás, abyste prohlášení a názory zdejších diskutujících hodnotil.
A už vůbec ne, abyste je "hodnotil" z hlediska svého vlastního názorového přesvědčení.
Od toho je totiž už jen krůček k cenzuře, není-liž pravda?

Jste redaktorem tohoto webu, nikoliv občanským aktivistou.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
8. října 2016 v 12:49  

"dáváme kontakty třeba i na... Sotoláře"

Potvrzuji. Stejně jako pozvánky na kulaté stoly v 10 dopoledne, nebo diskuse v 17 večer. (Trocha ironie...)

Zároveň se však připojuji k postřehu p. Běleckého: "ale Eduin se změnil".

Cítím to úplně stejně. Slejškovi znám léta z metodického portálu rvp a metodický portál rvp považuji za jeden z nejúspěšnějších a hlavně nejsmysluplnějších projektů. Ještě někdy v dobách dobešismu jsem byl naladěn s EDUinem na podobnou vlnu. Ale pak, jakoby se EDUin kamsi odtrhl. Nevím, jak to funguje uvnitř a jaký uvnitř převažuje názor, jak naznačil p. Komárek, ale navenek teď opravdu vnímám EDUin jako hlásnou troubu kampaně proti "obyčejným" školám, proti "obyčejným" učitelům. Vyjmenované eduinské aktivity na tom nic nemění. Jsem přesvědčen, že velmi negativní roli ve vnímání EDUinu hraje p. Kartous.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
8. října 2016 v 12:56  

A když už mluvíme o proměnách EDUinu, obávám se, že velice podivnou proměnou prochází také Česká škola. Výběrem textů, komentáři šéfredaktora, zásahy šéfredaktora... Těžko říci, s jakým zadáním vlastně p. Komárek přišel.

Miloslav Novotný řekl(a)...
8. října 2016 v 12:58  

Pane Komárku, myslel jsem, že to víte. Bilderberg je nastrčený fackovací panák k odvedení pozornosti. Opravdu se neobávám, že by pánové Pehe, Vondra, Žantovský nebo Schwarzenberg něco mohli a zmohli. Článek je ovšem o Vámi podtrčené anketě. Neziskovky o sobě dávají hodně vědět. Mají na to. Proč jste jim nabídl ČŠ jako další tribunu. Dobrýtro

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 13:03  

Bývaly časy, kdy jsem i já EDUin vnímal jako prospěšnou společnost a jejímu konání fandil.
(Stejně tak, jako jsem fandil organizacím jako je Člověk v tísni, nebo OSF.)
Nemyslím, že bych se já proměnil ve svých názorech a postojích.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 13:05  

Za rozkladem státního školství není Bildeberg, ale spolek zvaný Neziskoberg, jehož členy krom Eduinu jsou Amnesty International, Lékaři bez hranic, Romea, Transparency intern., Unesco, European comission a ta Černého neziskovka. Financují to islamisté, zdroj Parlamentní listy.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 13:06  

jo, to je ona Člověk v tísni

vstek řekl(a)...
8. října 2016 v 13:07  

Nějaký odkaz by nebyl?

Michal Komárek řekl(a)...
8. října 2016 v 13:09  

Pne Novotny, oslovil jsem zastupce neziskovek a ucitele, nekteri z nich jsou aktivni diskuteri na České skole a jsou i velkymi kritiky neziskovek. Vsem jsem poslal email ve stejny den. Tesim se - bez jakekoli ironie -, ze se kritici se svou reakci ozvou také. Hezky den!

tyrjir řekl(a)...
8. října 2016 v 13:16  

Souhlasím s panem Novotným a Wagnerem: Školství je v ČR Ústavou garantovaná bezplatná veřejná služba, která má být s péčí řádného hospodáře resortně řízená a spravovaná z MŠMT. To se bohužel neděje. Aktivistické neziskovky se to snaží dost agresivně suplovat a MŠMT jim to bohužel do značné míry umožňuje. Projevuje se to např. i ve veřejnoprávních médiích, kde jsou aktivisté z neziskovek prezentováni jako odborníci přičemž základní aktéři školského systému (pracovníci MŠMT a jím řízených organizací, učitelé, zřizovatelé škol, skuteční odborníci atd.) jsou mnohdy i v dost závažných věcech opomíjeni či oslyšeni. Projevilo se to i při loňské konferenci Budoučnost pro školu.

Pan Komárek se, myslím, čím dál víc, i touto druhou opět tendenčně pojatou anketou, ukazuje jako sluníčkářský aktivista, který nepatří do vedení serveru s názvem Česká škola.

J. Týř

Janek Wagner řekl(a)...
8. října 2016 v 13:17  

Tajný Učiteli, lživou stížnost z roku 2012 na ČR ohledně neplnění rozsudku D.H. podaly neziskovky. Nikde se k tomu ale moc nehlásí. Ale AI, Romea, ČOSIV, Nadace OSF u toho nejspíše asistovaly.

Co se týče EDUinu, už jsem to tu psal: mrzí mě polopravdy o tom, že ho zakládali dva učitelé. Učitelem není podle mne absolvent PedF. Stejně tak není předsedkyně ČOSIV speciální pedagožkou, přestože obor vystudovala. Podobné mýty by měla redakce uvádět na pravou míru. Ne jim sloužit jako hlásná trouba.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 13:20  

Myslíte, že cílem stížnosti bylo zničit české školství?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
8. října 2016 v 13:23  

Otázka: Reprezentují je odborníci, kteří nemají zkušenost s učením, školám a problémům učitelů nerozumějí?
Odpověď: Už jsem řekl, že dva ze tří zakladatelů EDUin jsou učitelé

Jeden o voze, druhý o koze. Zakladatelé EDUinu EDUin nereprezentují. EDUin aktuálně reprezentuje především Kartous.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. října 2016 v 13:41  

Myslíte, že cílem stížnosti bylo zničit české školství?

Podstatné je, že výsledkem je likvidace školství speciálního.

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 14:45  

Otázka: Co dobrého českému školství ona slavná stížnost přinesla? Co přinesla Romům?

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 14:49  

EDUin dnes produkuje či přetiskuje demagogické a někdy vysloveně štvavé texty, jinak to nazvat neumím.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
8. října 2016 v 16:05  

Tajnému učiteli: Role AI v ničení českého školství. Státní zástupkyně Galkové se vyjadřuje k tzv. výzkumné zprávě AI, která této instituci slouží jako "argumentační" základna k útokům na české školství. Doslovná citace:

Lze přisvědčit Vašemu tvrzení, že „výzkumná zpráva“ s názvem „Chce to více snahy -

Etnická diskriminace romských dětí v českých školách“ prezentovaná jako „Amnesty vzkaz české vládě:

V řešení diskriminace romských dětí ve školách to chce víc snahy!“ evidentně obsahuje nepravdivé,

překroucené a dehonestující informace, které jsou předkládány jako objektivně zjištěná fakta,

nicméně v žádném případě nelze tato tvrzení a nepodložená osočování hodnotit jako obvinění

politické reprezentace, veřejných institucí a občanů České republiky ze spáchání trestného činu

apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustí ten,

kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci

nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí. Žádné takové obvinění z pseudovýzkumné práce

Amnesty International nevyplývá. Může jít toliko o neopodstatněnou, neoprávněnou

a neomalenou kritiku činnosti státních institucí a jejich zaměstnanců, potažmo nespravedlivé

„nálepkování“ občanů České republiky, kteří nepatří do komunity Romů.

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 16:29  

Přeloženo: Amnesty International lže a překrucuje pravdu. Nicméně nelze na základě těchto lží tvrdit, že v ČR je provozován apartheid.
Tak to jsem si oddychnul.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 17:01  

"...evidentně obsahuje nepravdivé, překroucené a dehonestující informace, které jsou předkládány jako objektivně zjištěná fakta, nicméně v žádném případě nelze tato tvrzení a nepodložená osočování hodnotit jako obvinění politické reprezentace, veřejných institucí a občanů České republiky ze spáchání trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 odst. 1 tr. zákoníku..."

A: jak víme, že obsažené informace jsou nepravdivé, překroucené a dehonestující
B: jaký motiv má AI k dehonestující kampani vůči občanům ČR

tyrjir řekl(a)...
8. října 2016 v 17:13  

Nechápu, proč se diskutující na České škole nechávají vytáčet zjevnými provokacemi pana Tajného provokatéra.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 17:30  

Tak si ten papír přečtěte. Není tam nic dehonestujícího. Pouze konstatování, která vám potvrdí každý nezaujatý ředitel. Když je škola označená jako romská, dochází k hromadnému přestupu neromských žáků na školy "neromské", které to umožní a žáky přijmou. Segregace je systémově umožněna a namísto řešení, tzn vytvoření podmínek k soužití obou skupin obyvatelstva, se problém prohlubuje. Školy neřeší šikanu vůči romským dětem, jak ze strany dětí, tak ze strany učitelů, odmítají problém vidět či připustit. Neexistují systémové nástroje k disciplinárnímu řešení diskriminace romských dětí učiteli, pracovníky ppp, či kýmkoli. Suma sumárum, explicitní diskriminace (nejen) romských dětí na základě etnické příslušnosti se toleruje, nikoho nepřekvapuje a stala se společenskou normou. Nicméně, můžou si za to sami.

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 17:43  

To, co Tajný napsal, obsahuje zjevné lži; je to ukázka ideového extremismu a rasismu naruby. Ostuda kantorství.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
8. října 2016 v 18:32  

Neexistují systémové nástroje k disciplinárnímu řešení diskriminace romských dětí učiteli, pracovníky ppp... Disciplinárním nástrojem v demokratickém právním státě jsou orgány činné v trestním řízení. Před chvílí jsem Vám zkopíroval stanovisko státní zástupkyně. To zpochybňujete. Zřejmě jsou Vám tedy milejší ty normalizační komise složené ze správně smýšlejících aktivistů. Vy se domníváte, že hájíte právo, spravedlnost, rovnost, ale ve skutečnosti hájíte právo úzké skupiny lidí uzurpovat si demokratické principy pouze pro sebe, tj. jenom, když se to hodí do krámu. Všechny ostatní, kteří Vám na to nenaskakují, šmahem označíte jako rasisty, fašisty, xenofoby... Vaše komentáře jsou mnohdy užitečné, rozhodně často provokativní a inspirativní, ale nemáte právo takto lidi urážet. A omlouvám se Vám, dal jsem se na jiném místě nepatřičně strhnout k lacinému vtipkování na Váš účet.

Unknown řekl(a)...
8. října 2016 v 18:53  

"8. října 2016 17:30" - Tajný Učitel

Dochází k masivnímu exodu na školy soukromé, rodinné, víceletá gymnázia. V tom máte pravdu. Přímo to ale nesouvisí s barvou pleti, pač Vietnamci, Mongolové a další Asiaté kupodivu nevadí nikomu. Vtip je v tom, že jejich rodiče nikdy neuvidíte na pracovním úřadě, neškemrají o co nejvyšší sociální dávky. Něco je tady špatně. Integrace Romů do společnosti je docela problematická. Šanci mají pouze rodiny, které se odtrhnou od komunity a žijí podobným způsobem jako většina obyvatel. Poctivě pracují, naučili se hospodařit s financemi a především se starají o své děti. Takových dětí jsem již učil desítky a nebyly s nimi problémy. V pohodě zvládli ZŠ i SŠ. Odhadem jde tak o 10-15%. Tady se integrace daří. S těmi 90% z komunity je ale problém. A žádný aktivista si s tím neví rady. Jde se na to přes školství, ale nějak to nefunguje. Romové jsou v Evropě již od 13. století a to původně jako kočovníci. Ani za těch 700 let se včleňování do většinové společnosti nezdařilo. U jiných komunit to bylo za jednu až dvě generace.

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 19:01  

Segregace je systémově umožněna a namísto řešení, tzn vytvoření podmínek k soužití obou skupin obyvatelstva, se problém prohlubuje.
Poslyšte, Tajný demagogu, nastudujte si význam slova "segregace". Český stát žádnou plánovanou a řízenou segregaci neprovádí a ani neumožňuje.
Docela by mne zajímalo, jak si představujete, že by se "segregace" měla "systémově neumožňovat".

Také si holt musíte rozmyslet, co chcete.
Buďto má mít každý rodič právo umístit dítě do takové školy, do jaké chce, třeba do školy alternativní, soukromé, montessori a podobně, nebo tu musíme nastolit diskriminační opatření, svobodu volby popírající.

Mimochodem, zkuste nám nyní popsat, jak má probíhat to "vytvoření podmínek k soužití obou skupin obyvatelstva".

dochází k hromadnému přestupu neromských žáků na školy "neromské", které to umožní a žáky přijmou.
Máme tedy přestupy na jiné školy zakázat?

Zkusil jste se někdy skutečně, ale opravdu vážně zamyslet nad tím, proč to ti rodiče dělají? Jestli ta občas také není způsobeno chováním určité minority?
Ale Vy vlastně odpověď znáte. Příčinou je rasismus většinové části obyvatelstva, že jo?
Zkuste tedy ale vymyslet, proč rodiče neodhlašují děti ze škol, kde jsou děti například vietnamské, nebo ukrajinské?

Neexistují systémové nástroje k disciplinárnímu řešení diskriminace romských dětí učiteli, pracovníky ppp, či kýmkoli.
Co je to za blbost?
Nástroje k disciplinárnímu řešení diskriminace samozřejmě existují a používají se.
Dokonce si troufám tvrdit, že v případě diskriminace romských dětí často razantněji, nežli opačně. Právě proto, že nikdo nestojí o "popularitu", kterou by mu různí aktivisté okamžitě zajistili, pokud by se pokoušel zamést případy diskriminace zamést pod koberec.
Ne vždy se používají tak, jak by se měly.
K maskování případů šikany samozřejmě dochází. Systém financování na hlavu to přímo vyvolává.
Já Vám dokonce mohu posloužit i případem rodiče, který své dítě přesunul na jinou školu následkem šikany ze strany romských spolužáků, kterou se vedení školy pokoušelo zamaskovat ze strachu, že potrestání Romů způsobí poprask.
Otec pochopil a zareagoval tak, jak bych na jeho místě reagoval i já.
Ale asi si za to ten kluk mohl sám.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. října 2016 v 19:45  

Když je škola označená jako romská, dochází k hromadnému přestupu neromských žáků na školy "neromské"

Každý, kdo chce i se svojí rodinou žít v klidu a pohodě, a proto se vyhýbá neklidu a nepohodě, je patrně rasista. Dobře se káže každému, kdo nezakusil, a zakusit ani nehodlá, vymlouvaje se na okolnosti a vůbec cokoli. Obdobných kazatelů všude dost.
Tak ještě, proč je napsáno romská bez uvozovek, ale "neromská" s uvozovkami? Snad jinotaj?

Jana Karvaiová řekl(a)...
8. října 2016 v 20:14  

A: jak víme, že obsažené informace jsou nepravdivé, překroucené a dehonestující............

Tak jen namátkou. Jakýsi 18ti letý chlapec podává svědectví o tom, že vyšel kvůli diskriminaci z páté třídy. Je to zcela nemožné. Podle školského zákona platí, že na každém stupni lze propadnout pouze jednou. Tudíž žák může ukončit školu max. v sedmém ročníku. Nehledě na to, že náš zákon počítá i s takovými dětmi a umožňuje rodičům dovolit chodit dítěti do školy déle, tedy více než devět let docházky.


B: jaký motiv má AI k dehonestující kampani vůči občanům ČR................
No,tak to ví sám pán Bůh. Přesto se tak děje a zcela otevřeně. Právě např. pomocí podobných "průzkumů".
Je zajímavé, že ty "orgány", které nás stále kritizují za diskriminaci musí mít odněkud nějaké podklady. Mě by zajímalo, kdo žaluje a donáší ty nehoráznosti. Protože to nehoráznosti jsou. Vypadá to, že někdo dodává zkreslené údaje. Kdo? Nechci spekulovat, ale ministerstvo a vláda to nejsou.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. října 2016 v 20:45  

Tak jen namátkou.

Také tiskem a zpravodajskými relacemi proběhlo svědectví mladíka, který dosáhl nemalého úspěchu zejména v zahraničí, a který se radši odmítl vrátit do původem svojí komunity.
Nějak to ale v nánosu těch namátek zapadlo.

Unknown řekl(a)...
8. října 2016 v 20:51  

Problém je v tom, že neziskovky z počátku kritizovaly nedostatky českého školství a občas měly i jakési často naivní návrhy ke zlepšení. Pak pochopily, že kritizovat úředníky a politiky za mizerný školský systém se nevyplácí a výhodnější se jeví participovat na změnách. Tak se připojily ke školské úřednické mašinérii a obrátily se proti školám a učitelům. A teď se diví, že učitelé drceni mezi ministerskými a zřizovatelskými nesmysly si už nenechají kálet na hlavu. A odmítají poslouchat nesmysly.

Zajímalo by mne, které učitele pan Komárek oslovil. Doufám že mnezi nimi bode i nějaký obyčejný učitel, který učí a neparticipuje na aktivitách neziskových organizací.
Proč není na české škole anketa, ať mohou účastníci hlasovat?

Unknown řekl(a)...
8. října 2016 v 20:54  

"vyšel kvůli diskriminaci z páté třídy."

Ale před 50 lety, tehdy to ještě šlo. Nyní se zřejmě jedná o jednoho z důchodců.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 21:26  

Tím, že ředitelé škol přijímají děti, které chtějí přestoupit ze škol "romských" umožňují pokračování systémového nastavení, které umožňuje další oddělení dětí jednoho etnika od ostatních. Já vím proč to ti rodiče dělají. Možná bych to za určitých okolností udělal sám. Nicméně, systém umožňuje vytvářet oddělené třídy a školy. Nástroje k disciplinárnímu řešení diskriminace romských dětí ve škole a diskriminace Romů vůbec, tj. dle pana Běleckého, orgány činné v trestném řízení existují de jure, nejsou však činné de facto, důvody k čemuž raději nebudu komentovat. V tomto ohledu ve skutečnosti neexistuje vymahatelnost práva. Snad se čeká na proniknutí americké kultury žalob a milionových odškodnění, na právníky ochotné hájit práva Romů a na nezaujatou policii a soudce.

p. restante, bylo by dobré, kdyby existovali státem nařízené kvóty přijímání žáků romského etnika do všech typů škol. Bylo by dobré, aby se romské děti rovnoměrně začlenily do všech škol a aby s nimi pracovali učitelé, kteří to dovedou, nebo jsou ochotni se to naučit. Vím, už bych měl přestat snít. V Tennessee a Mississippi také nebyli rodiče ani žáci radostí bez sebe, když se zrušili segregované školy. Došlo k násilnostem, lynčování a musela být přivolána armáda. Romové prostě potřebují svého M.L. Kinga.

Re: děti vietnamské či jiné. Také zažívají rasovou diskriminaci, ovšem nevztahuje se na ně model kolektivní viny a odsuzování v takové míře, jako na děti romské. Je to problém odsouzení skupiny obyvatel na základě jejich barvy pleti a na základě zlidovělého archetypu romského etnika. Vidíme-li romské dítě, soudíme ho častěji než by bylo zdrávo nikoli na základě jeho charakteru, ale na základě etnické příslušnosti. Stejně bychom mohli odsoudit český národ en masse za kolaboraci s nacisty a později s komunisty. Toto je jednoduše špatně a žádné anekdoty ilustrující opak to nevyvrátí ani nezracionalizují.

humanista řekl(a)...
8. října 2016 v 21:57  

Přidám k tomuto tématu mou zprostředkovanou zkušenost z praktické školy, kam můj nejlepší kamarád nastoupil letos v září po absolutoriu. Do této praktické školy chodí hlavně děti z dětského domova. Kamarád je šokován vězeňským režimem a chováním učitelů a vychovatelů k dětem - jak těm z dětského domova, tak těm ze spořádaných rodin (např. mentálně zdravé dítě na vozíčku). Děti si nesmí nosit do školy coca-colu, brambůrky, pokud to přinesou, je to vylito do umyvadla, vyhozeno do koše. Mobil musí odevzdat ráno v ředitelně, vyzvednout až po odchodu z družiny, ve které musí být děti (až 16 leté) až do 16 hodin. Po škole se děti nesmí pohybovat samy, nikdy, ani na WC jít samy, i o přestávce musí být pod osobním dohledem učitele či vychovatele. Všude jsou kamery, které sledují vše - když se kamarád chová k dětem přátelsky, hned ho ředitelka zavolá a napomene. Když naopak na děti zakřičí, je pochválen, že takto je to správně, že děti musí mít tvrdou disciplínu. Ale jsou to děti a navíc v situaci, kdy potřebují někoho blízkého. Netušil jsem, že něco takového může v ČR existovat. Nyní se probouzí má fantazie, a tak raději ani nemyslím na to, jak dobře je všem těm dětem v praktických školách, kde přítomnost dětí s různými odlišnými komplikovanými poruchami a problémy stěží vytváří příznivou atmosféru pro jejich začlenění do společnosti v klidu, s láskou a chápajícím vedením. Tolik má zkušenost s jednou praktickou školou - netvrdím, že o nich něco vím, nikdy jsem se o ně nezajímal, ale to, co nyní zprostředkovaně několik týdnů zažívám, mne vážně šokuje. Měli bychom se tedy dívat na obě strany problému, neobviňovat se ze zaujatosti, ale se snahou pochopit i ty, kteří mají i špatné zkušenosti s chloubou české speciální pedagogiky. Nechci nikoho obviňovat, jistě jsou i skvělé praktické školy, ale jak je možné, že tato je tak hrozná? V ČR jako celku asi neumíme hledat a nacházet schůdné - vlídné a nechaotické postupy jednání.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. října 2016 v 22:08  

děti vietnamské či jiné. Také zažívají rasovou diskriminaci

Tak to už je ale vyloženě prasárna.
Děkuji! Hezký den!

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 22:14  

V Tennessee a Mississippi také nebyli rodiče ani žáci radostí bez sebe, když se zrušili segregované školy.
Jenže u nás žádné segregované školy nejsou!!
Jasně, že na Ostravsku, v Chánově, nebo v některých brněnských školách převládají Romové a dost často odtamtud neromské děti prchají.
Ale u nás nejsou a nikdy nebyly školy, parky, nebo restaurace s cedulí u vchodu "Jen pro bílé".

Tím, že ředitelé škol přijímají děti, které chtějí přestoupit ze škol "romských" umožňují pokračování systémového nastavení, které umožňuje další oddělení dětí jednoho etnika od ostatních.
A mohou snad tito ředitelé, pokud nepřekračují kapacity tříd, podobnou žádost o přestup odmítnout?
Nechme stranou, že by byli při systému financování na hlavu úplní hlupáci.
Ale jak může ředitel školy odmítnout žádost rodičů žáka o jeho přijetí?
Na základě čeho? Jakého paragrafu, či vyhlášky?

Proto jsem se ptal, zda hodláte omezit svobodnou volbu rodičů při výběru školy.
De facto jste odpověděl:
bylo by dobré, kdyby existovali státem nařízené kvóty přijímání žáků romského etnika do všech typů škol. Bylo by dobré, aby se romské děti rovnoměrně začlenily do všech škol a aby s nimi pracovali učitelé, kteří to dovedou, nebo jsou ochotni se to naučit.
Pominu, že vize o rovnoměrném rozložení romských dětí, kde budou současně učitelé, kteří s nimi umí pracovat, obsahuje zjevný protimluv.
Každopádně to silně zavání sociálním inženýrstvím a popřením svobod.

Když ale naznačíte A, musíte přijmout i z něj plynoucí B.
Tedy kvóty na umístění romských žáků do škol všech typů, včetně víceletých gymnázií. Zřejmě tedy za předpokladu prominutí přijímacích zkoušek.
Také to znamená omezení práva rodičů umístit své dítě do soukromé, či alternativní školy. Jinak to nepůjde, Tajný učiteli.

Unknown řekl(a)...
8. října 2016 v 22:23  

Humanisto, nevěřím vám ani slovo. Jednou slyšel pan Pytlík vyprávět sousedku svého švagra.....

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 22:37  

humanisto
A zkoušel se ten Váš kamarád také zeptat proč?
Soudě podle toho, že "nastoupil po absolutoriu" zřejmě příliš mnoho praktických zkušeností nemá.
Jen tak čistě pro představu:
Po škole se děti nesmí pohybovat samy, nikdy, ani na WC jít samy, i o přestávce musí být pod osobním dohledem učitele či vychovatele.
Tak nějak mne nepřekvapuje, že děti s nižšími mentálními schopnostmi musí být ve škole pod neustálým dohledem. Jak by humanisté řešili situaci, kdy se podobné dítě zraní?
"Přátelské chování" si umím představit také jako častou chybu začínajících učitelů, kteří se chtějí s žáky kamarádit a pak se strašlivě diví, když u nich nemají žádnou autoritu.
Atd.

Takže raději opatrně s těmi plamennými odsudky a fantazii raději použijte k domýšlení příčin a následků.
Já samozřejmě nemohu a nechci soudit konkrétní zařízení a jeho pracovníky, když ani nevím o jaké se jedná.
A nemohu ani vyloučit, že někde funguje režim, který je špatný.

Jen chci upozornit, že věci neznalý člověk může snadno dospět k nesmyslným závěrům.
Například o režimu ve výchovném ústavu v Chrastavě.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. října 2016 v 22:59  

Jednou slyšel pan Pytlík vyprávět sousedku svého švagra...

o tom, že spolužák její dcery slyšel od tety vedoucího jejich sportovního oddílu, že řečený 'humanista' si sám sebe vycucal z prstu dnes v půl deváté večer středoevropského času.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 23:06  

Proč kvóty znamenají omezení práv rodičů dát své dítě do jakékoliv alternativní či soukromé školy? Možná nechápeme pojem kvóty stejně. To, že nejsou někde nápisy jen pro bíle, ještě neznamená, že to tak není.

A zeptal jste se někdy Pytlíku? Zkuste to jednou, jen tak pro zajímavost. Třeba napište esej Den Vietnamce v kotlince. Nebo Afričana, nebo Číňana, Pákistánce, Mexičana, Indonésana, Malajce, Syřana, Iráčana. Přijdete na jednu děsivou podobnost.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. října 2016 v 23:08  

bílé

humanista řekl(a)...
8. října 2016 v 23:18  

Ano, pane poste.restante, máte pravdu, opatrnost je zajisté namístě. Můj kamarád si totiž chce ohlídat své pojetí učitelské profese jako profese pomáhající, ne bachařské. Ano, někteří lidé zřejmě při péči o nedospělé, tudíž ne zcela svéprávné, jedince, dospívají k nesmyslným závěrům, že pečujíce o ně, mohou hrubě pošlapávat ideály empatie, porozumění.

K jejich nižším mentálním schopnostem - zatím jsem toto téma příliš nezkoumal, mne hlavně překvapil ten vězeňský režim - docela mne zaráží, že sem dochází většina chovanců onoho dětského domova. Že by do dětského domova směřovaly hlavně děti s nižšími mentálními schopnostmi? Pokud jsou jen zanedbané, a to i samotným dětským domovem, nemělo by na místě jim pomáhat než je takto "vychovávat"? Netuším nic ani o podílu romské národnosti ve zdejším ústavu, to jsem se zatím neptal, ale tak nějak mi připadá, že kdo se špatně narodí, na pomoc společnosti, školu nevyjímaje, spoléhat může jen stěží. Více již se k tomu vyjadřovat nebudu, jen jsem měl pocit, že by tato zkušenost mohla přispět k vyváženosti debat o tom, jak je snadné či nesnadné dostat se do praktické školy a pak v ní dosáhnout kvalitní pomoci a kvalitního vzdělání. A k Vašemu dotazu: humanisté by hledali humánní řešení pro předcházení zranění. Když se s někým zachází jako s vězněm, hrozí riziko poškození duše, zranění většinou nevratné.

poste.restante řekl(a)...
8. října 2016 v 23:55  

humanisto
docela mne zaráží, že ...
Že by...?
Netuším nic ani o

Při vší úctě, ve Vašich tvrzeních až příliš mnoho "myslím si, domnívám se, nevím, ..."

Je mi líto, ale stejně tak musím hodnotit Vaši
"zkušenost", která by "mohla přispět k vyváženosti debat o ...".
Na můj vkus je v nich trochu příliš mnoho idealismu a příliš málo skutečné zkušenosti, která by pak mohla být brána v potaz jako argument.

Já si cením Vašeho nadšení a ideálů.
Pokud jste přesvědčeni, že ve Vámi zmiňovaných institucích dochází k porušení zákona, pak jednejte.
Pokud ale jen nechápete, proč se v nich něco děje jinak, nežli Vy považujete za správné, pak nejprve poslouchejte, ptejte se a pečlivě važte svá slova.

Věřím, že i na tomto fóru najdete kolegy, kteří mají reálné zkušenosti a rádi Vám poslouží názorem, či radou, pokud se na ně obrátíte.

Posloužím Vám jednou vlastní zkušeností.
Jako dítě jsem byl několikrát na delší dobu v jednom léčebném zařízení.
Pamatuji si na jednu sestřičku, která na nás byla strašně hodná a milá. Když jsem ji potkal s odstupem dvou let, byla to až nepochopitelně komisní, přísná až nepříjemná paní.
Když jsem se tenkrát jako desetiletý ptal jiné sestry, co se to s ní stalo, dozvěděl jsem se, že její vstřícnost skončila těžkým úrazem dítěte, o které měla pečovat.

Mimochodem, vyhnul jste se odpovědi.
Neptal jsem se, jak by humanisté řešili předcházení zranění, ale
Jak by humanisté řešili situaci, kdy se podobné dítě zraní?
Víte, aby šlo léči zranění duše, musíte být především živý.

Mám takový návrh.
Ať nám sem Váš kamarád, nebo Vy sám napíše třeba za 3 roky, nebo za 5 let.
Docela by mne zajímalo, kolik v něm zůstane z "pojetí učitelské profese jako profese pomáhající, ne bachařské".

Když jste mladý, pak psát pobouřené odsudky a být se vším hned hotový, je tak jednoduché...

Josef Soukal řekl(a)...
8. října 2016 v 23:58  

Vysvětlovat, že u nás skutečně nelze nepřijmout dítě do školy jen proto, že je romské, a že svobodná volba školy není totéž, jako když kdysi černí chodili do školy pro černé jen proto, že do školy pro bílé chodit nemohli, je nad mé síly. Anticiganismus samozřejmě existuje, ale ani náznakem se nedá tvrdit, že by šlo o oficiálně tolerovanou, natož praktikovanou politiku. To nejhorší, co pro Romy můžeme udělat, je, že v nich budeme trvale pěstovat pocit oběti. Za zanedbané romské děti mohou jejich rodiče, nikoli stát; rodiče jsou možná v něčem oběti, ale současně také viníky. Zvolíme-li místo realistického přístupu k problémům přístup ideologicko-obviňující (vůči majoritě), budeme se - v lepším případě - nanejvýš točit v bludném kruhu.

poste.restante řekl(a)...
9. října 2016 v 0:15  

Proč kvóty znamenají omezení práv rodičů dát své dítě do jakékoliv alternativní či soukromé školy?
Kvóty znamenají, že někdo, nejspíše úředník rozhodne o tom, kolik jakých dětí a kde má být vzděláváno. Pokud tedy v běžné třídě, plně naplněné, bude muset být například 5 % romských dětí, znamená to, že do ní nebude možno přijmout jiné, neromské dítě.
Znamená to, že nebude možné povolovat přestupy dětí do jiných škol, pokud by tento přestup způsobil nedodržení kvóty. Znamená to určení spádových oblastí škol, bez možnosti jejich nerespektování.
V opačném případě vznikne v okolí Vaší "romské" školy okamžitě škola alternativní, do které neromští rodiče své děti převedou. I když v ní nařídíte "romskou kvótu" pořád bude lepší mít dítě ve třídě, kde jsou Romové dva, nežli ve třídě, kde je jich dvacet.
Pokud chcete zavést kvóty, musíte omezit svobodnou volbu školy. Není jiná cesta.

Na ostatní Vaše výhrady už odpověděl kolega Soukal.

Josef Soukal řekl(a)...
9. října 2016 v 0:15  

Co se týče historek z učitelského podsvětí, rád bych si přečetl, zda humanistův kamarád vyvíjí nějakou aktivitu k tomu, aby bachařský systém změnil. Pokud se ovšem při bližším ohledání neukáže, že je všechno tak trochu jinak.

tyrjir řekl(a)...
9. října 2016 v 3:37  

pan Komárek ví, proč přes nastrčenou „anketu“ nabízí Českou školu jako tribunu pro pokračování v tažení proti českému školství a českým učitelům, kteří nesledují neziskovkami vytyčenou linii.

Souhlas. O tomto by, myslím, měla být vedena hlubší diskuse i směrem k Albatrosu. Stále se mi nechce věřit, že právě tohohle chtěl Albatros jmenováním pana Komárka šéfredaktorem České školy docílit. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
9. října 2016 v 3:46  

Po ovoci, pane Feřtku, po ovoci poznáme vás. Vaše články (většinou sprosté pamflety), kulaté stoly o špatnostech české školy, nejsou nic jiného než koordinované tažení proti českému národnímu školství, potažmo českému národu. Stačí sledovat peníze. Národ, který dopustí zbourání vlastního školství, páchá sebevraždu.

Souhlas. Podle vašich anket, článků atd., pane Komárku, jsme poznali, co jste zač.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 8:01  

poste.restante

"Zřejmě tedy za předpokladu prominutí přijímacích zkoušek"

Právě proto je aktivisty všeho druhu vyvíjen mimořádný tlak na rušení přijímacích zkoušek na střední školy a zrušení státní maturity jako takové. Pan Tajný do odtajnil. Jde o kvóty propagované aktivisty. A soukromé školy si snad můžou do školy vybrat koho chtějí. Nelze jim to přikázat. Nelze ani soukromé firmě přikázat, že přijme 5% zaměstnanců z Blízkého východu, 5% z Afganistanu,... Ony by taky dotyčné firmy mohly brzo zkrachovat.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 8:15  

Humanista

Nevím, nevím. Kamerový systém v běžné základní škole? Školy praktické již dnes neexistují, jsou to po zrušení přílohy LMP pouze školy základní. Ve škole speciální to lze plně pochopit. Že vy si taky tak trochu vymýšlíte? Pokud si nevymýšlíte, pak podejte na příslušnou základní školu trestní oznámení za brutální zacházení s žáky. Mám obavy, že se ho ale nedočkáme.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
9. října 2016 v 8:29  

Shodou okolností řídím školu, ve které je z cca 500 žáků více než 1/5 Vietnamců, Číňanů, Ukrajinců, Rusů, Makedonců atd. (Zaměstnáváme vietnamské asistenty, tlumočníky, měli jsme ukrajinskou učitelku, máme ukrajinskou a ruskou kuchařku...). Tvrzení, že např. vietnamské děti zažívají ve škole nebo v městské části nějakou diskriminaci, je, nezlobte se, naprostá kravina. Pokud podle Tajného učitele orgány činné v trestním řízení de facto nekonají v oblastech, které popsal, pokud by orgány státní správy konaly způsobem, který popsal, byli bychom podle pana Tajného zjevným a zločinným režimem apartheidu. To si, pane Tajný, fakt myslíte?

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. října 2016 v 9:06  

To co popsal údajný humanista (zdá se mi to trochu průhledný trik) pasuje na výchovný ústav. Jestli šel nezkušený člověk učit hned tam, tak ho lituji. I nám kdysi při studiu etopedie říkali, že to je pro drsné chlapy a na práci max. 5 let.Pak že člověk musí změnit působiště, aby to psychicky zvládl dále.
V ústavu jsem byla dvakrát na stáži a nepřejte si zažít chování těch dětí.
Natavení režimu a hlídání dětí je v takových zařízeních naprosto nutné.

Tajný, jděte se fakt bodnout. To, co tu hlásáte je na hranici šíření poplašné zprávy. Já bych vám přála učit v té škole, kde jsem působila před x lety. Byla hodně romská. Tam byste měl povinně strávit tak rok. Nevěřím tomu, že byste pak psal to, co se tu opovažujete hlásat. je to přesně podle přísloví: sytý hladovému nevěří. Navíc vás lituji. Člověka, který si o lidech kolem sebe, potažmo o kolezích, myslí takové prasárny. Jak to můžete vydržet?

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 9:43  

Jana Karvaiová

Kamerový systém jsem opravdu viděl jen ve výchovném ústavu. Na žádné ZŠ jsem ho nikdy neviděl a nepředpokládám, že ho někde mají. A taky se divím, že přítel pana Humanisty ještě nedal výpověď. Předpokládám však, že vše je trochu jinak.

Pan Tajný zase vidí segregaci i pod peřinou. A není schopen si přiznat, že prostě v ČR neexistuje. Nikdo nikomu nic nezakazuje. Segregace byla do roku 1989 v Jihoafrické republice. Černoch nesmí do divadla, cestovat autobusem s bílými, chodit do škol s bělochy,...Segregace byla v Německu po vyhlášení Norimberských zákonů. Žid musí nosit žlutou Davidovu hvězdu na oblečení, žid nesmí.., žid musí,...Nikde jsem se však nedočetl o segregaci po roce 1945. Může pan Tajný posloužit informacemi o tom, že stát ČSR,ČSSR,ČSFR,ČR kdy organizovaně prováděl segregaci? A podle kterých dokumentů?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. října 2016 v 10:50  

"Romové prostě potřebují svého M.L. Kinga"

Svého! Ani nejdražší advokáti, ani neziskovky, ani anonymní humanisté ho Romům nevyrobí.

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2016 v 11:08  

To, ze segregace není provadena na zaklade zakonu, neznamena, ze neexistuje, ze nevznika "zdola" a není tolerovana urady. Obecne znamy je pripad jedne brnenske skoly, kde rodice ředitelce poslali petici, v niz ji oznamili, ze budou-li ve tride vice nez tri romske deti, prehlasi oni svoje deti jinam. Nakonec vznikla ciste "romska" první trida. Ani zdaleka to není ojedinely pripad. Obecne zname jsou i pripady, kdy Romove nemaji sanci pronajmout si byt, protože jsou Romove. Ve spolecnosti, kde 9 z deseti lidi v průzkumech veřejného mineni říká, ze nechce mit za souseda Roma a Romove jsou jasne nejmene oblibena skupina obyvatel, není proste prekvapenim, ze segregace zdola funguje. Odmitat to poukazem na to, ze zijeme v "právním state", je proste jen zakryvani a ignorovani velkého problemu. Hezky den!

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 11:23  

I svoboda v projevení názoru v souladu se zákonem může mít svoje úskalí.
Chcete ji snad, pane Komárku, v zájmu vyšších ideálů zakázat? Které ideály to jsou?
Pokud si někdo uzurpuje právo, chovat se, jak se mu zlíbí, bez ohledu na cokoli, tak já se cítím dokonce povinován, nakopat jej do prdele. Ať si to kdokoli vnímá jako problém.
Děkuji! Hezký den!!!

poste.restante řekl(a)...
9. října 2016 v 11:54  

Ve spolecnosti, kde 9 z deseti lidi v průzkumech veřejného mineni říká, ze nechce mit za souseda Roma a Romove jsou jasne nejmene oblibena skupina obyvatel, není proste prekvapenim, ze segregace zdola funguje.

Ve veřejném prostoru existuje jednoduchý princip. Moje práva a svobody končí tam, kde začínají práva jiného.

Takže například když existuje obecný předpis, nebo dokonce jen sdílený zvyk, že po desáté hodině večerní nastává noční klid, měl by být většinou respektován. (Když si můj soused jednou za půl roku pozve přátele na oslavu narozenin a ještě ve dvě v noci dělají "bugr", zavřu okno a nechám to být, protože za měsíc možná přetáhnu svou oslavu já a očekávám stejnou toleranci.)

Jenže když někdo provozuje "noční život" večer co večer, je povinností systému sjednat nápravu. Když přivolaná policie pouze sepíše zápis a odjede, když městský úřad nevymůže ani jednu z dvaceti pokut za měsíc, já najdu ráno auto s propíchnutými pneumatikami a v televizi slyším od aktivisty, že se musím naučit tolerovat odlišnou kulturu, pak je postoj můj, kolegů v práci, kterým si postěžuji, mých dětí i příbuzných a širšího okruhu známých vcelku jasně předurčen.

A já se pravděpodobně odstěhuji při nejbližší příležitosti a na otázku, zda chci mít za souseda Roma odpovím nejen já, ale se mnou několik desítek dalších vcelku jednoznačně.

Příčinou ale, pane Komárku, není ani latentní rasismus, segregační politika státu, ani tolerovaný "anticiganismus" a segregace zdola.
Příčinou je neschopnost státu zajistit dodržování elementárních pravidel společného soužití všemi a bez ohledu na etnikum.


Nejlépe tento jednoduchý princip demonstruje zážitek z obecního úřadu, kam si přišel Rom-starousedlík stěžovat na své sousedy se slovy: "Udělejte s nima pořádek. Já tam s těma cigánama bydlet nebudu."

Ygrain řekl(a)...
9. října 2016 v 12:05  

Ano, pane Komárku, segregace probíhá zdola, jenže jakkoli je to hnusné, ten problém nezmizí, dokud nevymizí určité rysy chování, které se v romské komunitě vyskytují výrazně častěji, než by odpovídalo jejímu procentuálnímu zastoupení v populaci. Je čistě v režii Romů, jestli budou okolí jejich domů po páteční noci vypadat jak chlív, jestli budou své děti vychovávat k tomu, aby nebyly agresívní k ostatním, a naučí se hospodařit s financemi, než aby si "vypomáhali" jinak. Plácání o rasismu a segregaci tomu nepomůže, protože to není problém rasový, ale sociální, zastřený tím, že Romové jsou vesměs "opticky rozlišitelní". Nicméně, anticiganismus by existoval, i kdyby byli Romové blonďatí a modroocí, protože takovéto modely chování jsou s majoritní společností prostě neslučitelné a vždy budou vyvolávat negativní reakce. Ano, zobecňování těchto rysů na všechny Romy je nespravedlivé. Jenže, pane Komárku: máte vy finanční prostředky, abyste zrekonstruoval vybydlený byt? Pošlete své dítě do školy, kde bude okrádáno a fyzicky napadáno? A udělal byste to, kdybyste věděl, anebo i jen měl obavy, že hrozba velkého finančního poškození anebo ublížení vašemu dítěti je vyšší, než by byla za jiných podmínek? A opravdu si myslíte, že takovéto obavy jsou zcela nepodložené? Že vyhýbání se riziku pro sebe, svou rodinu a svůj majetek zmizí jen tak samo od sebe?

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. října 2016 v 12:13  

Většina lidí, kteří nám káží o rasismu by:
-také nechtělo za souseda Roma, ale v anketách tvrdí, že jim to nevadí
-by Romovi nepronajali byt
-nedali by si u něj nějaké jídlo z jeho nádobí
Většina těchto lidí pouze hovoří teoreticky, tedy že BY to takhle a takhle mělo vypadat. Pan Tajný a další většinou nikdy s romskými dětmi nepracovali,ale naprosto přesně ví,jak by se pracovat mělo. A to mě leze krkem.Velká většina lidí si romskou rodinu do bytu nastěhovat nechce, protože zkušenosti velí - bacha. Velká většina lidí, žijících v sousedství s Romy je z nich nešťastná. Ne proto, že jsou to romové. protože dělají nepořádek, řvou do noci. Ano, oni jsou dobrosrdeční, a často velmi laskaví lidé. Ale tohle se prostě vydržet nedá.Pak vám jsou ty jejich vlastnosti k ničemu. To samé ve školách. Jestliže je ve třídě romčat více, tvoří partičku, která terorizuje okolí. Z jejich pohledu je to prostě asi jen zábava, ale z pohledu obětí určitě ne.Jinak šikana je hnusná, ať ji provádí, kdo chce. Jen mi vadí, že ti neromští grázlíci jsou grázlíky ,kdežto o romských se hovoří jako o obětech systému.

-

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. října 2016 v 12:31  

Viz například porovnání školní úspěšnosti žáků etnik žijících ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska:


Ve všech čtyřech zemích tohoto státu žáci v 16 letech po absolutoriu 11. třídy skládají zkoušky k získání Všeobecného vysvědčení o sekundárním vzdělávání (General Certificate of Secondary Education, GCSE). Klasifikace má osm stupňů (A*, A, B, C, D, E, F, G). Z předepsaných předmětů je k úspěšnému složení zkoušky nutno docílit aspoň v pěti předmětech – mezi nimiž musí být matematika a angličtina – známku C. K dispozici mám výsledky za školní rok 2009/2010: absolutně nejvýše na více jak 70 % úspěšnosti se nacházejí přistěhovalí Číňané, jen o málo níže jsou Indové, víc jak v 50 % uspěli bílí Britové, pod nimi se umístili mimoasijští imigranti, ještě níže tzv. travelleři (neromští kočovníci) a na samém dně ani ne na 10 % jsou Romové. Otázka je nasnadě: „Kde nám soudruzi z Velké Británie při inkluzivním vzdělávání Romů udělali chybu?“

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2016 v 13:20  

Pani Karvaiová, Ygrain

Žádný soudný obhájce Romů netvrdí, že Romové jsou oběť, že část z nich - jak velká? - nemá velký podíl na tom, jak se na ně jako celek dívá většinová společnost nebo, že je nerozumné zvažovat, komu pronajmu byt. Samozřejmě netvrdí ani to, že rodiče nemají pečlivě zvažovat do jaké školy přihlásí své dítě - mohou-li si tedy vybírat. (Což ostatně platí i ohledně učitelů, mně například by podobně jako Tajnému Učiteli vadilo, kdyby mé dítě učil někdo, kdo se na předvolebních billboardech poplácává s Tomio Okamurou. Aniž bych samozřejmě chtěl komukoli zakazoval, aby kandidoval za zákonem povolenou stranu)

Romové nejsou oběť, ale potřebují pomoc, (tedy někteří). Je tu ten začarovaný kruh: Ghetto, dluhy, nezaměstnanost, k tomu někdy i nějaké závislosti, nekvalitní vzdělání... Kolik lidí, kteří žijí v takových podmínkách je schopno se z nich bez pomoci dostat? Jednoho dne si prostě řeknou: Tak takhle to dál nejde, dodělají si maturitu, přestanou pít, najdou práci, byt a začnou se ukázkově starat o své děti... To se nestává. A vychovávají děti. A vyrůstá další generace, která na tom bude podobně...

Mohou si za to sami? Má každý stejné šance? Mohou to změnit?

Potřebují - a samozřejmě se to týká všech tak či onak znevýhodněných lidí, nikoli jen Romů - komplexní politickou akci společnosti. Potřebují bydlení, vzdělání, práci.

Škola to sama nezvládne, ale je nesmírně důležitou součástí té možnosti začarovaný kruh rozetnout. Pokud a dokud budeme z těch či oněch a více či méně oprávněných nebo pochopitelných důvodů romské děti segregovat, tak se nic podstatného při řešení toho problému nepodaří. Díky! hezký den!

Ygrain řekl(a)...
9. října 2016 v 13:36  

" Je tu ten začarovaný kruh: Ghetto, dluhy, nezaměstnanost, k tomu někdy i nějaké závislosti, nekvalitní vzdělání... Kolik lidí, kteří žijí v takových podmínkách je schopno se z nich bez pomoci dostat? Jednoho dne si prostě řeknou: Tak takhle to dál nejde, dodělají si maturitu, přestanou pít, najdou práci, byt a začnou se ukázkově starat o své děti... To se nestává. A vychovávají děti. A vyrůstá další generace, která na tom bude podobně..."

Vidíte, třeba na tomhle se klidně shodneme. Jenomže tohle má řešit sociální politika státu, ne školství - školství je jen součást sociální politiky, a ve chvíli, kdy dítě nastupuje na základku, je pozdě. A protože to vědí všichni, kdo mají všech pět pohromadě, své dítě do školy s převahou Romů nedají už jen pro jistotu. Protože jednotliví občané nejsou povinni suplovat sociální politiku státu.

"Žádný soudný obhájce Romů netvrdí, že Romové jsou oběť"
Na tom bychom se asi taky shodli - nebýt toho vašeho článku na Romea.cz, který je přesně z toho soudku nesoudných.

poste.restante řekl(a)...
9. října 2016 v 13:45  

Pane Komárku, promiňte, ale tohle je idealistická demagogie.

1. Aby se změnilo vnímání Romů většinovou společností, musí být především neustále a systematicky všem měřeno stejně. Jenže to se právě neděje.
Jak to vystihla kolegyně Karvaiová větou:
neromští grázlíci jsou grázlíky ,kdežto o romských se hovoří jako o obětech systému
Tohle je jedna z mně nepochopitelných medvědích služeb, kterou právě mnozí aktivisté způsobují. Možná pomohou jednomu jednotlivci, ale pokřiví pohled většinové společnosti na celé etnikum.
Ve většinové společnosti pak přežívá názor, že Romům všechno projde. A tristní je hlavně to, že tomu tak opravdu mnohdy je. Zeptejte se jen pracovnic na sociálních odborech, kolik z nich má odvahu zasáhnout proti rodičům, kteří zanedbávají péči o děti už za hranicí zákona.

2. Všichni "odborníci na vzdělávání" a "alternativci" se shodují na tom, že dítě má zažít ve škole úspěch. Jak může zažívat úspěch ve škole dítě ze zanedbaného prostředí, když už si do první třídy přináší hendikep?
Řešením by byly už zmiňované přípravné třídy.
Které přesně titíž "odborníci" a spol. většinově odmítají jako segregační.
Tak ať jdou, s prominutím, do háje.
Sami jsou jednou z příčin toho Vámi opakovaného začarovaného kruhu.

Potřebují bydlení, vzdělání, práci
Bydlení mnozí v minulosti dostali.
Vzdělání jim nikdo neupírá, právě naopak. Ale vzdělání je něco, co si z toho prostřeného stolu musí každí sám chtít vzít.
Práce - ano tam je největší problém. Ale tomu se teď vyhnu, protože tohle je web o školství a tento problém je příliš komplexní, než aby mělo smysl jej zde řešit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. října 2016 v 14:10  

"nekvalitní vzdělání.."

A tím, pane Komárku, myslíte co?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
9. října 2016 v 14:13  

"Romove jsou jasne nejmene oblibena skupina obyvatel"

A zamyslel jste se, pane Komárku, nad příčinami? Nechcete nám namluvit, že to mají Češi nějak dědičně. A zamyslel jste se nad tím, proč jsou nejméně oblíbenou skupinou, ačkoliv jsou zde nejdéle žijící skupinou?

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
9. října 2016 v 14:14  

To, ze segregace není provadena na zaklade zakonu, neznamena, ze neexistuje, ze nevznika "zdola" a není tolerovana urady.

Úřady, tj. máte asi na mysli státní správu? Aha, konečně tomu rozumím! Segregace vzniká dole, tj. mezi lidmi, kteří se spontánně sbližují nebo rozdělují podle toho, jak se jim zachce. A úřady to tolerují. Čili je potřeba a) převychovat lidi, aby se sdružovali podle diktátu aktivistů, b) převychovat, nejlépe disciplinárním řízením, úřady, aby ten hloupý lid napravili. A připadáte si jako bojovníci za spravedlnost a lidská práva. No nazdar.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. října 2016 v 14:19  

To je příval, to aktivisty klepne pepka.

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2016 v 14:27  

Nerozumíte tomu, pane Bělecký. Hezký den!

Michal Komárek řekl(a)...
9. října 2016 v 14:32  

poste.restante

V prvním bodě s Vámi zcela souhlasím. Ale znovu: Myslím, že žádný soudný "obhájce Romů" jim tuhle "medvědí službu" neposkytuje. Ten druhý bod, to je ta zásadní otázka. Já si myslím, že pokud jsou k tomu dobré podmínky, tak může zažívat úspěch a může se se svým handicapem rychle vyrovnávat. Co jsou ty podmínky: Dobrý učitel s maximální podporou. To je vše to, o čem tady diskutujeme, když vypočítáváme, jak by měl vypadat start inkluze. Díky! hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. října 2016 v 14:33  

Co se týče Romů, oni samozřejmě rasizmem velmi trpí. Hodně lidí jim nadává a podobně.
Pak to končí takto:
http://tn.nova.cz/clanek/parta-romu-po-rasove-urazce-vymlatila-hospodu-sest-zranenych.html

Jsou to opravdu chudáci, kteří nemají nikde zastání a tak pro jistotu všechny v okolí zmlátí... Taky častý výjev.

Bílí se cigánů BOJÍ, ne že je to naopak. Až "bílí" (rozuměj jakkoliv barevní, včetně černochů, vietnamců, indů a já nevím koho dalšího) pochopí, že pořád je jich víc, teprve potom začne být cigánům nepříjemno. Kdo ještě neviděl vybřeskovat cigánskou matku v obchodě plném lidí? Typický rasizmus - jedna žena řve "sama" uprostřed obchodu plného rasistických gádžů a světe div se, při přesile 50 - 100 na jednoho drží ta nesnášenlivá většina HUBU!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. října 2016 v 14:37  

"Co jsou ty podmínky: Dobrý učitel s maximální podporou. To je vše to, o čem tady diskutujeme, když vypočítáváme, jak by měl vypadat start inkluze. "

Začínají mi docházet slušná slova. Tak se zeptám - umíte, panu Komárku číst? Vy opravdu jako beran jdete pořád po tom jednom. Co Vám píší praktikové, nečtete? Nezajímá Vás to?

To je opravdu pořád dokola.

"Myslím, že žádný soudný "obhájce Romů" jim tuhle "medvědí službu" neposkytuje. "

Taky myslím - Vy jste například jeden z takových obhájců, ale podle toho, co čtu, Vaše zaslepené "Dobrý učitel..." soudný nejste.

Janek Wagner řekl(a)...
9. října 2016 v 15:00  

Kdykoliv někdo v souvislosti s aktuálními legislativními změnami řekne nebo napíše "start inkluze", tak umře koťátko!

Takže znovu: inkluze je tady v poválečné éře už 50 let. Před 10-15 lety díky podfinacování školství pozvolna zanikala a byla školami z tohoto důvodu odmítána. Poté došlo k úmyslné prohře v cause D. H. a následným lživým stížnostem neplnění rozsudku, které iniciovaly NGO.

Legislativní změny nezajistí dostatečné financování podpůrných opatření z prostého důvodu: inkluze je totiž drahá. Jen personální zajištění dle norského vzoru by znamenalo podle mého hrubého odhadu cca 80% nárůst mzdových prostředků. V běžných školách nemáme kvalifikované speciální pedagogy, nemáme kvalifikované asistenty pedagoga, v mnoha regionech máme přecpané první ročníky. Místo racionálního přechodného období a pilotáže jsme aktuálně zablokovali cca 2000 dětí s LMP a stejné množství s dalšími závažnými poruchami v 1. třídách. Ty na ten slavný "start inkluze" doplatí jako první. Za rok k nim přibude stejný počet dalších. ČSSD bude v příštích parlamentních volbách smetena a pak budeme zase deset let napravovat výsledky mesiášského komplexu ministryně Valachové, stejně jako dosud napravujeme dílo psychopata Dobeše.

Josef Soukal řekl(a)...
9. října 2016 v 15:08  

Pane Komárku, omlouvám se předem, že jsem pozapomněl přesná jména a místa, ale vy si jistě vzpomenete: Před časem jste na webu Romea komentoval iniciativu starostky jednoho tuším severočeského města, jež by vedla k tomu, že by města měla právo některé obyvatele ze svého území vypovědět. Uváděl jste, že je to protizákonné, což skutečně je. Ve vašem jednoznačně odsuzujícím textu jsem však postrádal sebemenší zmínku o tom, co starostku - předtím oceněnou EU za práci se sociálně handicapovanými občany - k návrhu na krajní řešení; natož pak pokus o širší postižení problému a vůbec hledání jeho řešení. Uznáváte, souhlasíte, ale jako publicista nehnete prstem, aby se sami Romové chytli za nos a přestali zneužívat své role oběti. Nemám nic proti tomu, abyste zde vyjadřoval své názory, ale toto už je několikátá diskuse v zásadě na stále stejné téma a vy nejste schopen respektovat kritické názory do té míry, abyste přestal opakovat stále totéž a začal argumentovat. Bezděky jste zde všem ukázal, jak nesamozřejmé je dnes vytvořit svobodný a funkční diskusní prostor.

poste.restante řekl(a)...
9. října 2016 v 15:12  

Já si myslím, že pokud jsou k tomu dobré podmínky, tak může zažívat úspěch a může se se svým handicapem rychle vyrovnávat. Co jsou ty podmínky: Dobrý učitel s maximální podporou.

Čili: Při startu závodu na deset kilometrů jsou někteří běžci z lehkoatletického tréninkového střediska, někteří chodí aspoň jednou týdně cvičit do Sokolovny a někteří nejenže mají na nohou bagančata, ale ještě přijdou na start o půl hodiny později.
Ale s dobrým trenérem mohou zažít úspěch.
:-(
Nebudu Vám tento nesmysl dále vyvracet a ponechám si přesvědčení, že řešením výkonnostního hendikepu je jeho odstraňování předchozím tréninkem a nikoliv výměna trenéra, nebo zastřelení rozhodčího.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 16:14  

Michal Komárek
9. října 2016 13:20

Jediným řešení je opustit komunitu a žít samostatně jako většinové obyvatelstvo. Chodit pravidelně do práce, splácet inkaso, hospodařit s financemi a posílat děti do školy. Dokud budou žít v zajetí komunity,tak k integraci nikdy nedojde. A to je ta bariéra, kterou nechtějí překonat, opuštění komunity a společného života v ní.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
9. října 2016 v 16:23  

Vážené kolegyně a kolegové,
musím bohužel konstatovat, že pod vedením pana Komárka se z původně pedagogického serveru stal nástroj ideologické propagandy, která obviňuje občany České republiky a její státní správu z realizace politiky apartheidu.
Toto byl můj poslední diskusní příspěvek, s Českou školou končím a mažu si ji z prohlížeče.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 16:26  

Janek Wagner

"ČSSD bude v příštích parlamentních volbách smetena"

O kolik % přišla ČSSD v důsledku tzv. inkluze? Nebudeme si nic nalhávat. Velká část učitelů volila vždy ČSSD. Nyní jich mnoho k volbám vůbec nešlo a hodně jich volilo jinak. A jako jeden hlas v kolektivech znělo - nesmyslnou "inkluzi pa česku" zavedla přes velké protesty ČSSD. A připočteme-li k tomu rodinné příslušníky, pak je vše jasné. Další % jim ubrala promigrační politika v režii německé kancléřky v podání ČSSD a tak se dá pokračovat.
Pravdu máte v tom, že pokud tato strana nezmění přístup, pak dostane na podzim 2017 nový a o to bolestivější nářez.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 16:28  

9. října 2016 16:23
Pane Zdeňku, nespěchejte. Máte pravdu, ale útěkem ničeho nedosáhnete.

tyrjir řekl(a)...
9. října 2016 v 16:51  

pod vedením pana Komárka se z původně pedagogického serveru stal nástroj ideologické propagandy, která obviňuje občany České republiky a její státní správu z realizace politiky apartheidu...

... pokud tato strana (ČSSD) nezmění přístup, pak dostane na podzim 2017 nový a o to bolestivější nářez.


SOUHLAS. Pan Komárek myslím evidentně nemá základní kompetence k řízení serveru s názvem Česká škola... Kdyby se kraje za české školství rozhodněji postavily, nemusela ČSSD, myslím, v krajích tak neslavně dopadnout.

Prosím pana Běleckého, aby to na České škole, pokud možno, nevzdával. Jde i o to, aby Albatros i někteří (nejen) z vedení ČSSD pochopili, co vlastně českému školství udělali. J.Týř


Jan Hučín řekl(a)...
9. října 2016 v 17:00  

Pane kolego poste.restante, máte můj obdiv, že dokážete trpělivě věcně argumentovat. Vy doufám neutečete.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. října 2016 v 18:19  

Ano, je potřeba měřit všem stejně. Ano, je potřeba docílit vymahatelnost zákona pro všechny.
Ne, není možné tvrdit mohou si za to sami, musí se začít chovat slušně a teprve pak je možná přestaneme soudit na základě jejich barvy. Nevěříte-li, že existují dvojí standardy chování vůči třeba vietnamským přistěhovalcům, zajděte si někdy do vietnamské večerky a chvíli sledujte chování zákazníků. Tykání dospělým osobám je normou. Otevřené zesměšňování chybné výslovnosti rovněž. Označení rákosník, žlutej a podobně jsou běžně používaná. Totéž platí ve škole. Jednoduše, velká část česká majoritní populace je xenofobní a rasistická, pouze o tom neví. Proto jsou všichni tak překvapeni, když AI přijde se správou. Cože, my?! Rasisté? Nikdy. Vždyť co špatné na tom, když někoho označím negr, rákosník, černoušek, žlutej nebo černá huba? Pro většinu Čechů nic. Je to prostě normální. Tak jako je normální nadávat na Romy, či kohokoli snědého, držet si v jejich přítomnosti peněženky, odsedat si jinam, upřednostnit bílého zákazníka a milion jiných každodenních izolovaných fragmentů, které dohromady vytváří beznadějnou ubíjející hořkost.

Ale mohou si za to sami.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
9. října 2016 v 18:30  

Tak nikdo ti nebrání, pověsit si peněženku na šňůrku na záda, a projít se po městě. Bílá hubo.

Josef Soukal řekl(a)...
9. října 2016 v 18:39  

AI nepsala o tykání ve večerce, ale o něčem úplně jiném. Píšu vám to, Tajný, posté - nechápu tu úchylku ve vašem myšlení, spíše tedy asi v psychice, že nedokážete věci významově neposouvat, nemanipulovat nebo přímo nelhat, a ještě jste schopný se o své výmysly donekonečna hádat. Nevím, zda se to promítá i do vaší výuky, ale pokud ano, jste pro děti stejně nebezpečný jako otevřený rasista.

Ygrain řekl(a)...
9. října 2016 v 19:02  

"Nevěříte-li, že existují dvojí standardy chování vůči třeba vietnamským přistěhovalcům, zajděte si někdy do vietnamské večerky a chvíli sledujte chování zákazníků. Tykání dospělým osobám je normou. Otevřené zesměšňování chybné výslovnosti rovněž. Označení rákosník, žlutej a podobně jsou běžně používaná. Totéž platí ve škole."

To je lež jako věž. Ani ve večerce, ani na stánku jsem takové chování v životě neviděla. Neříkám, že se nenajdou kreténi, kteří se takto chovají, ale rozhodně to není norma.

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. října 2016 v 19:10  

Po ulicích chodí ožralové, na nárožích žebrají bezďáci, v křoví se válejí smažky, můj soused je idiot, kráva učitelka zase dala úkol,ty trdlo(říkala mi někdy maminka), tak co Tajnej. Jsem zcela na dně, nazývajíc lidi těmito způsoby? Ty bílej knedliku slýchávají učitelky na praktické škole, ty gadžo hnusnej, řvou některé děti. Ty dylino.
Malý princ- nesuď podle slova.Co je důležité je očím skryté.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 19:22  

Vždyť co špatné na tom, když někoho označím negr, rákosník, černoušek, žlutej nebo černá huba? Pro většinu Čechů nic.

Pytlici, například, označují hloupé čechy za pitomce.
Je to rasismus?

Jana Karvaiová řekl(a)...
9. října 2016 v 19:28  

Když jsem nastoupila na svou druhou školu, první,co jsem se začala učit, byl šťavnatý slovník mých romských žáků, abych tušila, jestli mě nadávají nebo co vlastně říkají. No nepřejte si ta slova. Dodnes je umím. To dylino je nejméně hrozné.

Ivana řekl(a)...
9. října 2016 v 19:37  

Co na to říct - máme tady obchody vedené vietnamskými obchodníky a nikdo jim netyká. V autobuse jezdí běžně romští cestující a neviděla jsem nikoho odsedávat si. Před pár lety vyhrála okresní kolo olympiády v českém jazyce Vietnamka ( nebo snad Číňanka??)z mětského gymnázia a všichni jsme ji obdivovali. Ve škole měříme všem dětem stejným metrem a za 30 let jsem nezažila rasově podbarvenou šikanu či konflikt. Naše romské rodiny se školou spolupracují v pohodě. Až dosud.....Je to asi pár měsíců, kdy se na ně začali nabalovat tzv. sociální aktivizační pracovníci a začali jednat za ně,i když oficiálně jen nápomocně. Kádrují naše gesta, výrazy,údajné pocity, .....Byla to pro nás novinka, ale zvykáme si. Co na tom, že byli všichni spokojení, děcka bez problémů ve škole, prospěch celkem solidní, vše fungovalo, odcházeli dokonce na dobré střední školy, na dědině se pozdravíme, přeptáme, jak se daří. Ale to asi bylo špatně....
Nedivím se panu Běleckému, že se rozhodl odsud odejít. Neustálé podsouvání demagogických názorů a vytváření dojmu, v jaké hrozné zemi to žijeme, to musí otrávit každého. Je to škoda, že nový administrátor ( nevím, zda je to správné označení pozice pana Komárka)nevyužil možnosti udělat z České školy kvalitní a vyhledávané místo pro diskuze, sdílení názorů a třeba jen online setkávání pedagogů a lidí, co se o školství zajímají. Svou výraznou profilací, neustálým napomínáním dospělých diskutujících a straněním jen určité skupině diskutujících řadu čtenářů otrávil. Je mi to líto, chodila jsem sem vždycky moc ráda, jako za dobrými známými, i když jsme se nikdy neviděli. Tento nový vývoj České školy mě velice zklamal.

poste.restante řekl(a)...
9. října 2016 v 20:42  

Latentní rasismus je ve společnosti přítomný. To je snad jasné a nebezpečný hlupák by byl ten, kdo by to popíral.
Blbé vtípky a "rasistické" poznámky najdeme v každé společnosti. U nás, na západě i na východě odsud. Lidé v různých národech si dělají legraci jeden z druhého, mají stereotypní předsudky, atd. - na Skoty, na Dány, na Iry...
Stačí jen si vzpomenout, že jedním z důvodů pro BREXIT byla averze vůči gastarbeiterům z východu, hlavně z Polska.
V každém národě najdeme o xenofoby, kteří nemají rádi cokoliv jiného, nežli "své vlastní".

To ale neznamená, že česká společnost je rasistická a xenofobní, anebo že toleruje projevy rasismu, či je dokonce systémově podporuje, jak se nám snaží vsugerovat Tajný učitel.

To by potom musel být rasistický celý svět.
V této zemi nikdy nebyly natolik segregační a rasistické předsudky zakořeněny, jako v mnohých jiných. Nikdy nebyly dokonce kodifikovány, jako tomu bylo třeba právě v USA, odkud dnes zprostředkovaně slyšíme kritiku skrze AI.
Možná je to právě proto, že něco jako "čistokrevný Čech" vlastně neexistuje.

Odlišnost vždy bude terčem různých pitomců a frustrátů.
(Já si vytrpěl svoje kvůli pouhým brýlím. Ale to pochopitelně nechci a nemohu srovnávat.)
A pokud se nějaké skupina odlišuje, pak excesy jejich příslušníků jsou snáze identifikovatelné.
Když byla dříve vesnická zábava, dalo se snadno poznat podle kroje, kteří jsou "ti cizí". Nebo když udělal kdysi výtržnost někdo ve vojenské uniformě, věděl hned hospodský, že má volat "na posádku".
Proto je tak snadné hodit všechny Romy do jednoho pytle, včetně těch slušných.

Ale primární příčina není v "rasismu" většinové společnosti.
Základní problém je v tom, že prakticky každý z nás má s nepřijatelným chováním tohoto etnika zkušenost vlastní, nebo bezprostředně z okruhu svých blízkých.


Nepochybuji o tom, že kdyby například podobnou zkušenost měli lidé se zrzavými, nebo blonďáky, tak by se podobné generalizující odsudky dotýkaly těchto skupin.
Byl by to rasismus?

To z nás přece nedělá rasisty.
Je přece setsakramentský rozdíl, když jde o obyčejné lidi, kteří chtějí jen normálně žít a nemají primárně za cíl útočit na někoho jiného. Ti většinou musí mít nějaký důvod k tomu, aby zvedli zadek od televize.

Většinou je to pocit vlastního bezprostředního ohrožení. Viděli jsme, jak málo stačilo, aby holé lebky získaly sympatie veřejnosti. Jednou k tomu stačilo dokonce i vymyšlené přepadení chlapce.

A to je kámen úrazu, který Tajnému, zřejmě panu Komárkovi a mnohým dalším nedochází. Vystihnul ho Anonymní z 21:30 - cituji:
"Bílí se cigánů BOJÍ, ne že je to naopak."

Už jsem vzpomínal, že mám mezi Romy mnoho známých i přátel. Ale také jsem vzpomínal, že na mne už (jiní) Romové dvakrát vytáhli nůž.

A tak dnes, když po chodníku proti mně jde skupinka rozkurážených Romů, raději přejdu na druhý chodník. A přejdu tam, i když to bude skupinka holých lebek, nebo jakékoliv jiná, potenciálně konfliktní skupina.
Ne proto, že jsem rasista, nebo srab. Prostě se jen chovám obezřetně a snažím se předcházet konfliktům.

Nechci vlastní zkušenost zobecňovat, ale řekl bych, že podobně to vnímá většina lidí.

P.S.: Pane Hučíne, děkuji za uznání.
Nechystám se, prozatím, opustit toto fórum a chtěl bych vyzvat jeho stálé čtenáře, aby dali České škole ještě šanci.
Ale tvrdím, že pokud má být člověk v práci spokojený, měl by být jednou nohou "na vrátnici". Proto si myslím, že bychom měli mít v zásobě i exit-strategy pro případ, že se zdejší atmosféra nezmění.

Unknown řekl(a)...
9. října 2016 v 20:49  

"Tento nový vývoj České školy mě velice zklamal."

Zřejmě je to účelové. Kdo za tím stojí? Pan Komárek je jen prodloužená ruka. Ještě si vzpomínám na začátky České školy - Janek Wagner, David Hawiger.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 20:54  

Nedivím se panu Běleckému, že se rozhodl odsud odejít.

Tak on ten chlapec Botlíků měl nakonec pravdu!
Děkujeme, pane šéfredaktore! A spánembohem!!!

vstek řekl(a)...
9. října 2016 v 20:59  

Role neziskovek v ČR? To je smutný příběh.Tak například romský chlapec Pepa. (jméno bylo změněno). Je v 9. ročníku SpZŠ a těší se, že se vyučí zedníkem. Ve škole má docela slušné známky, takže mu to všichni učitelé schvalují, určitě to dá. Je manuálně zručný, 5 hodin pracovní výchovy týdně je znát. Těsně před odevzdáváním přihlášek přijde s tím, že mu místní nezisková organizace zařídila, že půjde na místní střední školu na maturitní obor. Na námitku, že maturita je pro něho příliš velké sousto jen kývá a doplní, že mu přislíbili v rámci svého projektu doučování a veškerou podporu. Co zmůže škola proti manipulaci neziskovky? Závěr? Po půl roce byl Pepa přeřazen z maturitního oboru na dvouletý obor, ze kterého byl později vyloučen kvůli absencím. Začíná znovu jiný obor a výsledek je nejistý. Kdyby zůstal u svého původního rozhodnutí, byl by dnes už skoro vyučen. Neziskovka, která ho doučovala (prý celkem dvakrát), je nejspíš spokojena, má možná pocit, že vykonala dobrý skutek. A nebo spíš zajistila přísun dotací na svůj účet. A o tom to celé je.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 21:24  

Neziskovka, která ho doučovala (prý celkem dvakrát), je nejspíš spokojena, má možná pocit, že vykonala dobrý skutek. A nebo spíš zajistila přísun dotací na svůj účet.

Dobrý skutek, pravíte? Houbeles! Neziskovka je spokojena, protože může vykázat fondočerpací aktivitu a opodstatnit kýžený smysl svojí existence, protože se prokázalo, že rasismus v česku dosáhl takové úrovně, že ani cílená, soustavná a veskrze profesionální péče není co platná.

Jinak musím konstatovat, že šéfredaktor Komárek to dělá naprosto vynikajícím způsobem. Co Česká škola Českou školou je, nepamatuji, že by se tu zvedaly tak bouřlivé vlny reakcí na všechny ty sprosté výpady proti českému školství a učitelům pak zejména. Unikátní a jedinečné. Vzhledem k tomu, že to tu může číst celý, ale doopravdy celý svět, není snad, co si přát lepšího. Vpravdě nářez. Albatros si může medit.
Takže díky, šéfredaktore! Hezkou noc!!!

Tajný Učitel řekl(a)...
9. října 2016 v 22:15  

Kdepak Ivano, v hrozné zemi nežijeme, žijeme v rozvinuté demokracii, v unii s vyspělými státy, je nám dobře, dokonce blahobytně, nezaměstnanost klesá, vzdělanost stoupá spolu s našimi platy. V té naší skvělé zemi, jen o ulici dál, žijí lidé v ghettech, bez vzdělání, bez práce, bez perspektivy, bez naděje. Bojíme se jich, nerozumíme jim. Rasisté nejsme, jen se jim vyhýbáme a v hospodě žertem nadáváme na vyžírače sociálních dávek. A co je pikantní, mohou si za to sami. Neziskovky, které se jim snaží pomoci jen ruší přirozený stav věcí, zarputile obrací pozornost k něčemu co má zůstat skryto, zbytečně odkrývají nevábný spodek společnosti. Kdyby raději byly zticha, všem by bylo líp. Ále čo, klid zbraní, jinak od té nepříjemné debaty všichni zdrhnou. Pozor šéfredaktore. Našlapujte hezky zlehka, pěkně bez názoru, jinak vás potopí. Hezký nový svět.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 22:37  

V té naší skvělé zemi, jen o ulici dál, žijí lidé v ghettech

Nabízí se rada k přestěhování se, když je to jen kousek.
Ale to by se tam zase poslali studentí. Byť by se jim jistě líbilo.

Janek Wagner řekl(a)...
9. října 2016 v 22:52  

Milí spoludiskutující, EDUin už vám vyhlásil válku:

V anketě České školy na téma „role neziskovek ve vzdělávání“ odpovídal Tomáš Feřtek, spoluzakladatel neziskové organizace EDUin. Ve svých odpovědích se snaží argumentovat, proč mají neziskové organizace ve vzdělávání své místo. V diskusi pod článkem lze najít vesměs negativní argumentaci dlouhodobých čtenářů serveru. Podle nich jsou neziskové organizace „ideologické“ a neměly by promlouvat do vzdělávání, protože je nezřizují a nevedou učitelé. Objevují se i konspirační teorie o tom, že některé globální neziskové aktivity nesou v pozadí politickou agendu (typicky Open Society Fund založený americkým mecenášem židovského původu, uprchlíkem z válečného Maďarska, Georgem Sorosem). Objevují se názory, že například globálně činná organizace Amnesty International poškozuje ČR svými reporty o přístupu státu k Romům. Proti neziskovým organizacím ve vzdělávání se vymezuje např. Občanská demokratická strana. Na výroky jejího experta na vzdělávání Václava Klause ml. o tzv. parazitech (Novinky.cz) reagoval Bob Kartous textem pro LN, kde tvrzení rozporuje. Kampaň proti neziskovým organizacím, které údajně vytvářejí síť ovlivňující MŠMT, vede deník Blesk. Názor sdílí prezident Miloš Zeman (Echo24).

http://www.eduin.cz/beduin/nejen-deti-ktere-ve-skole-nezazivaji-uspech-ale-i-jednickari-potrebuji-pomoc-poznat-sve-silne-stranky/

BoBr řekl(a)...
9. října 2016 v 23:01  

I já, myslím, patřím k autorům, kteří dali ČŠ určitý směr. Musím konstatovat, že bývalým. Tímto definitivně končím. Směr, kterým se vedení ubírá, mi připomíná oblíbené dezinformační kampaně nejmenovaných tajných služeb (zvláště mě to mrzí u pana Wagnera). Obávám se, že většina současných diskutérů je skutečně přesvědčena o tom, že hájí naše národní zájmy a práva obyčejných učitelů pracovat tak, jak jsou odjakživa zvyklí. Rád bych věřil tomu, že realita je poněkud jiná.
Dejte si velký pozor. Cesta, na kterou jste se vydali, může skončit jen špatně.
SBOHEM!!!

Miloslav Novotný řekl(a)...
9. října 2016 v 23:18  

Tajný "učiteli", jak se Vám žije mezi občany, jimiž pohrdáte, v zemi, kterou ostouzíte, ale která Vám nejen toleruje, ale garantuje, že to své kálení do společného hnízda můžete dělat anonymně, bez nebezpečí, že by Vaši žáci (osobně nevěřím, že učíte) nebo Vaši blízcí se to někdy dověděli? Máte-li děti, nepřál bych jim, aby Vaše sprosťárny, křečovitě stylizované jako sarkasmy, někdy po Vás musely číst. Výmluva, že musíte provokovat, protože Váš neziskový řídící orgán to požaduje, Vás neomlouvá.

Jirka řekl(a)...
9. října 2016 v 23:42  

Pane Brdičko,
vždycky mi Vaše příspěvky připadaly příliš vizionářské, ale říkal jsem si, že někdo tu pochodeň nést musí.
Mohl byste, prosím, lépe formulovat svůj poslední příspěvek, zvláště pak zmínku o panu Wagnerovi.
Obávám se, že jsem Vám přestal rozumět docela.

Směr, kterým se vedení ubírá, mi připomíná oblíbené dezinformační kampaně nejmenovaných tajných služeb (zvláště mě to mrzí u pana Wagnera).

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. října 2016 v 23:49  

Tímto definitivně končím.

A já teď nevím, pane Brdičko, jestli končíte proto, že je to tu moc rumělkové, a nebo moc nachové. Fakt nevim.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. října 2016 v 0:28  

Že by pan Brdička ustřihnul svůj patchkabel?

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 2:34  

Směr, kterým se vedení (České školy?) ubírá, mi připomíná oblíbené dezinformační kampaně nejmenovaných tajných služeb (zvláště mě to mrzí u pana Wagnera)...

Není tam překlep? Českou školu přeci od srpna vede pan Komárek. Po opravě toho překlepu by to myslím víc sedělo. :)))

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 4:15  

Proti neziskovým organizacím ve vzdělávání se vymezuje např. Občanská demokratická strana. Na výroky jejího experta na vzdělávání Václava Klause ml. o tzv. parazitech (Novinky.cz) reagoval Bob Kartous textem pro LN, kde tvrzení rozporuje. Kampaň proti neziskovým organizacím, které údajně vytvářejí síť ovlivňující MŠMT, vede deník Blesk. Názor sdílí prezident Miloš Zeman (Echo24).

http://www.eduin.cz/beduin/nejen-deti-ktere-ve-skole-nezazivaji-uspech-ale-i-jednickari-potrebuji-pomoc-poznat-sve-silne-stranky/


To je, myslím docela výstižný popis. Mrzí mě jen, že Eduin zapomněl ve výčtu kritiků kibicování nevládních organizací do školství na socdem poslance, kteří se proti kibicování nevládních organizací do školství rozhodně a veřejně postavili už na loňské konferenci Budoucnost pro školu:

od 16.30 - poslanec Kořenek: Nikdo by si nedovolil kibicovat lékařům do náročné operace. Pedagogům do koncipování společného vzdělávání kibicují mnozí. Včetně těch, kdo pedagogy nejsou a ze záklulisí tu koncepci ovlivňují. Inkluze běží a je proveditelná i podle současně platné legislativy. Hlavní problém je, že na ni nejsou peníze. Organizační problém zaváděné koncepce je v možnostech pocitu úpěšnosti inkludovaných dětí s LMP. Výkonnost žáka s LMP s ostatními žáky je nesouměřitelná. S homogennější skupinou je práce efektivnější. Poradenský systém není pro novou koncepci dost dimenzovaný. Mělo by se postupovat evoluční a nikoli revoluční cestou podle nové legislativy. Jinak hrozí chaos s vážnými důsledky pro žáky s LMP. Vliv na to má i složitost přáce se sociálně nepřizůsobenými integrovanými dětmi. To lze zvládnout dobrou organizací informační kampaně v tomto směru.(21.14) (potlesk)

od 21.14 - poslankyně V. Bohdalová: V poslaneckém školském výboru se rovněž projevil lobbysmus nevládních neziskovývh organizací. Role MŠMT a odborníků byla, bohužel upozaděna. Učitelé, školy, zřizovatelé a rodiče jsou znepokojeni tím, co bude. MŠMT musí rozhodovat především ve spolupráci s nimi. Nemůžou o tom rozhodovat nevládní organizace. (23.10) (potlesk)


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html

Hysterie představitelů EduInu a její ne dobrý vliv na české školství jsou, domnívám se, dost evidentní. Uvědomit by si to teď, myslím, měla i paní ministryně školství a především veřejnoprávní média, která např. panu Feřtkovi a panu Kartousovi dávají víc mediálního prostoru, než jim z věcného, odborného, i správního hlediska objektivně přísluší.

J.Týř

krtek řekl(a)...
10. října 2016 v 5:38  

Když učitel z polopravd, svých předsudků a všeobecně sdílených frází namíchá koktejl, který vrhne mezi žáky, vyvolá v nich frustraci, která v lepším případě vyvolá silný nezájem, v horším explozi pokřiků. Racionální debata se vést nedá.
Něco podobného umíchal Tomáš Feřtek (a jakožto mediálně zdatný nemůže říci, že to nevěděl; díky Janku Wagnerovi za popsání pedagogické "praxe" manželů Slejškových) a šéfredaktor Komárek vrhl mezi zdejší aktivní čtenářstvo.
Diskuse je k ničemu, i když se v ní objeví i rozumné reakce.
Namísto jalové diskuse prosím pana Komárka, aby položil neziskovým organizacím jasnější dotazy:
1) Jaké je složení vašich dotací (stát, potažmo obce; soukromí movití donátoři - případně jmenovitě; drobní dárci)?
2) Jaké jsou vaše výdaje na aparát, školení učitelů, konkrétní pomoc konkrétním dětem?
3) Jakým způsobem oslovujete školy, jakým způsobem zřizovatele škol a jakým rodiče?
Asi by se to dalo naformulovat ještě výstižněji a přesněji.
---
Řešit problémy Romů (ale nejedná se jen o ně, jedná se o všechny sociálně vyloučené) jen s pomocí vzdělávání nelze. Mají obce/zaměstnavatelé/majitelé bytů vůbec zájem problém řešit? Občas sleduji starostku Obrnic a obdivuji její sysifovskou práci. Možná by se našlo ještě pár podobných, ale "plivni si stokrát do moře, ono se stejně nezpění..." Vytváření ghett má své jednoznačné původce, kteří skupovali byty tu a tam a stěhovali lidi. Propouštění z pomocných prací v severočeském a severomoravském průmyslu má své jednoznačné původce. A dnes chcete po školství, aby vše zachránilo?
---
Uvidíme, zda se v anketě objeví ještě nějaké jiné perly. Těším se například, jak ČOSIV zodpoví na otázku, na základě čeho se podílí na tom, jak má vypadat inkluze, když se nejedná ani o odbornou, ani o společnost (o šesti lidech říct, že to je společnost, je trochu troufalé).

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. října 2016 v 6:44  

Myslím, že anketní otázkou nás bylo osloveno více. i já. Nejdříve jsem měla chuť napsat.Pak jsem si uvědomila kolik ztraceného (zatraceného) času bych tím strávila. Vyhledávání informací o financování, zpráv z parlamentu, zpráv z jednotlivých portálů. A co by bylo výsledkem? Přesně to,co bylo výsledkem mého připomínkování(nejen mého) k vyhlášce č. 27, stejně tak k dalším dokumentů. Nic. Jen bych se stala terčem. A debate, která tu proběhla a další ideologicky laděné příspěvky zde na ČŠ jsou toho svědkem. Můj divný pocit z toho, že se obloukem dostáváme tam, kde jsme byli před rokem 1989 stále roste.Vzpomněla jsem si na náš klub mladých, který musel být zavřen. Vzpomněla jsem si na divné pány, kteří stáli nenápadně u mé druhé školy a jako šli také shodou okolností do stejných obchodů za mnou. Jak nás varovali jiní, že nemáme chodit na tu akci, protože už tam "někdo" čeká (např. čtení veršů). Nemáte pravdu Tajný. Už to přestává být demokracie. Nemáme všichni stejná práva. Ten mocnější, bohatší má větší právo a moc než já. I já jsem de facto diskriminována.Za můj klub ale žádná neziskovka nekope.
Inkluze byla postavena na ideologickém základě = věříme, ž e to přinese dobré výsledky. A to je hoodně málo. Věří především pár lidí, kteří ve školství a s postiženými nepracují. Věří především rodiče, kteří nastrkali své postižené děti do běžných škol, aniž by se samotných dětí ptali, jestli to chtějí (především ti s dětmi s DS). jsou stejní, jako ti ambiciozní tátové,co nutí hrát tenis nebo fotbal své dítě, které ten sport nebaví a nejraději by z tréninků zdrhlo.Tatík si však pevně stojí za svými , opakuji svými ambicemi.Všeobecně byla zatajována určitá fakta, třeba právě ta o severských zemích.Ale i další. Na povrch se vytahovaly jen ty "správné" příběhy. něco jako, když za sociku se dělali rohovory s dojičkami rekordmankami či úderníky z průmyslu. ježí se mi vlasy, když si uvědomím tu velkou podobnost.
V debatě tu zazní určité argumenty , např. o zjišťování etnicity, a ejhle, během jednoho dne se objeví zpráva, že GB chce zjišťovat národnost žáků. To je tak průhledné,že to připomíná americké filmy.A další a další.
Překrucování titulků, kdy z jedné paní , která pracuje s hudebně nadanými dětmi ,se udělá titulkem projekt na záchranu všech sociálně slabých. To se tu předpokládá, že jsme tak pitomí, že si to celé nepřečteme a neuděláme si vlastní názor? To už je pohrdání, nic víc, nic míň.

Nechce se mi tu končit z jednoho jediného důvodu. Agresorovi se nikdy nemá ustupovat.Jinak bych sem už nepsala několik měsíců.
Co s tím?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. října 2016 v 7:58  

Vidím to taky tak nějak, akorát teď Vás nezavřou - udělají z Vás blbce a nepřítele pokroku.

Stačí vzpomenout bláznovství kolem loňské imigrační krize a letos ti, kteří vítali, staví ploty. Rakousko spolupracuje s Maďarskem a všichni můžou být vděční Makedoncům a Bulharům.

Možná to bude podobné i s inkluzí, akorát dojde ke škodám na dětech, rodičích a učitelích, než to většině vlivných dojde a možná to bude trvat déle než rok...

vstek řekl(a)...
10. října 2016 v 8:53  

Ten Komár mi tu ale pěkně pije krev. Hezký den.

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 9:16  

Obávám se, že většina současných diskutérů je skutečně přesvědčena o tom, že hájí naše národní zájmy a práva obyčejných učitelů pracovat tak, jak jsou odjakživa zvyklí. Rád bych věřil tomu, že realita je poněkud jiná.
Dejte si velký pozor. Cesta, na kterou jste se vydali, může skončit jen špatně.
SBOHEM!!!


Napsal

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 9:39  

Směr, kterým se vedení ubírá, mi připomíná oblíbené dezinformační kampaně nejmenovaných tajných služeb (zvláště mě to mrzí u pana Wagnera). Obávám se, že většina současných diskutérů je skutečně přesvědčena o tom, že hájí naše národní zájmy a práva obyčejných učitelů pracovat tak, jak jsou odjakživa zvyklí. Rád bych věřil tomu, že realita je poněkud jiná.
Dejte si velký pozor. Cesta, na kterou jste se vydali, může skončit jen špatně.
SBOHEM!!!


Napsal Bořivoj Brdička z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Legitimní obrana proti pomluvám z neziskovek je jakýmisi agenty "nejmenované mocnosti" inspirované "hájení práva obyčejných učitelů pracovat tak, jak jsou odjakživa zvyklí"? Kde se bere ta demagogie u vědeckého pracovníka PedF UK?

Ztráta soudnosti (věcného a právního povědomí) vědeckého pracovníka PedF UK? Zbabělost? Prospěchářství?

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 9:49  

Pane Steklý, vy ani nepoděkujete? :)))

Datel řekl(a)...
10. října 2016 v 12:11  

pro v. Steklý:
Blíží se zima a Komáři snad zalezou( chtěl jsem napsat zahynou), ale asi by to u nich neprošlo.

Unknown řekl(a)...
10. října 2016 v 14:08  

Paní Karvaiová,
taky se mi tu nechce končit, protože Česká škola byla pro mne donedávna oázou pravdivých informací o tom, co se skutečně děje v českém školství. Obávám se, že to už není a asi ani nebude. Ale myslím, že bychom se neměli nechat rozehnat, ani se rozejít "jen tak".
Měli bychom hledat a najít nový ostrůvek porozumění, kam bychom se mohli uchylovat se svými problémy a stesky, získávat na nad nimi nadhled a podporu ostatních, jako to bylo dosud.
A mohli bychom s sebou případně vzít i pár provokatérů, kteří sice občas člověka vytočí, ale někdy ho pak donutí zamyslet se nad věcmi znovu a formulovat své názory přesněji.
Já sama nic takového zařídit nedovedu, ale doufám, že se někdo kompetentní najde.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. října 2016 v 14:21  

Pravda se dá říkat i z kupy hnoje.

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 14:26  

Upřesnění ad 10. října 2016 9:39: Ztráta soudnosti vědeckého pracovníka PedF UK v důsledku nedostatečného věcného a právního povědomí?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. října 2016 v 15:06  

"Obávám se, že většina současných diskutérů je skutečně přesvědčena o tom, že hájí naše národní zájmy a práva obyčejných učitelů pracovat tak, jak jsou odjakživa zvyklí."

Možná v důsledku primitivního vidění kádrováka v duchu Kdo není s námi, je proti nám.

Stejně jako inkluzivismus nepřipouští pochyby, ale razí pouze budovatelské nadšení, a proto každý pochybující dostane hned štempl "odpůrce" inkluze.

Unknown řekl(a)...
10. října 2016 v 15:07  

Pane kolego Pytliku,
to se samozřejmě dá, ale nikdo tam za Vámi nepoleze, každý se bude bát, aby nenačichl.

poste.restante řekl(a)...
10. října 2016 v 15:39  

Atmosféra na tomto webu se skutečně posunula někam, kde asi všichni vnímáme, že to není to pravé.
Částečně je to dozajista způsobeno únavou z neustálého odrážení útoků ze strany těch, kteří se navenek tváří, že nám, učitelům, pomáhají.

Částečně si za to můžeme i my sami, protože jsme myšlení šelmy zahnané do rohu klece přijali.
A možná, možná občas sekáme drápem i tehdy, když by stačilo jen mávnout tlapou.

Tím ale ani zdaleka nechci říci, že neustávající a systematický tlak české učitele a školství jako takové znectít, dehonestovat a pozurážet neexistuje.
Vždyť se stačí podívat jen na historii zveřejněných článků na tomto webu za poslední měsíc, nebo půlrok.

Byl bych šťasten, kdybychom se mohli dohadovat s profesorem Brdičkou o konceptu BYOD a jeho legislativní nepřipravenosti u nás.
Rád bych se pročítal články o licenční politice firem pro školství, o zkušenostech s nasazováním platformy Arduino, nebo si se zájmem pročetl o nějakém zajímavém nápadu jak oživit výuku fyziky či matematiky.

Jenže tohoto prostého kantorského štěstíčka mi není dopřáno.
A tak článek o Hejného matematice musí být provázen výpady vůči učitelům, které "duch svatý" ještě neosvítil. (Anebo osvítil už dávno, jen je nenapadlo dělat z toho vědu.)

Každá informace ze zahraničí musí být doplněna zmínkou o tom, že čeští učitelé jsou ve svých metodách zastydlí v dobách Rakouska-Uherska.

A tak je to pořád dokola.
Je to strašně únavné a vyčerpávající.

Kdysi býval jedním z ostrůvků normálnosti web stolzova.cz. Pak se i jeho redaktor stal aktivistickým a posléze činnost webu ukončil.

Velmi se obávám, že podobný osud hrozí i webu Česká škola.
Mně osobně by podobná platforma pro virtuální setkávání a někdy i vášnivé diskuse chyběla.
Diskuse, které někdy, pravda, byly vyhrocené až agresivní, osobní i útočné, ale jejichž podstatou bylo dobrat se jádra problému a které byly povětšinou motivovány dobrou snahou a zájmem o osudy českého školství.

Jak už jsem naznačil, je třeba mít připravenou i krizovou variantu.
Za sebe prohlašuji, že jsem ochoten se i finančně podílet na provozu webu, který by mi dopřál prostor pro solidní výměnu názorů - diskusi otevřenou, klidně i ostrou a "bez rukaviček", ale hlavně necenzurovanou, bez indoktrinace "jediným správným názorem.

Jsem pouhý středoškolský učitel se dvěma úvazky a živnosťákem, ale raději oželím předplatné odborného časopisu, abych si mohl přečíst názory stálých i občasných přispěvovatelů tohoto fóra. Těch, se kterými souhlasím, i těch, se kterými se neshodneme. Ale v obou případech si jich mohu vážit, protože vím, že jim jde o věc a nikoliv o "svatou pravdu".
Když nás bude stovka, kdo měsíčně obětuje třeba stokorunu, je to už na "půl úvazku".

Protože jak říká kolegyně Karvaiová, tenhle boj se prostě nesmí vzdát.
A je dobré vědět, že v něm člověk není sám.

Moc bych si přál, aby takovým fórem zase mohl být tento web.

Minimálně proto, že bych ušetřil. :-)

Ygrain řekl(a)...
10. října 2016 v 15:43  

Pokud by stačila stovka, tak jdu do toho.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. října 2016 v 16:41  

Pane Komárku, nenastal již čas napsat zde nějaké zamyšlení nad sebou samým? Nechce se vám přehodnotit váš postoj? Nebo to máte odněkud nařízené? Jestli to vše vychází z vás, bylo by záhodno se zde vypsat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. října 2016 v 16:56  

bylo by záhodno se zde vypsat

Radši vycpat!
Děkuji! Hezký den!!!

Michal Komárek řekl(a)...
10. října 2016 v 16:58  

Pani Karvaiova, te otázce nerozumim. Od provozovatele portálu nemám nařízené nic. Ale nerozumím tomu, co znamená to "to" ve Vaší otázce. Můžete to, prosím nějak specifikovat? Děkuji! Hezký den!

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. října 2016 v 17:01  

Neviděl bych to, pane poste.restante, až tak chmurně.
Vy jste v mnohém našel společnou řeč s panem Doleželem, já zase s panem Soukalem.
Kdyby už nic jiného, jsem za to rád. Po-ho-da.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. října 2016 v 17:04  

Od provozovatele portálu nemám nařízené nic.

Je to ještě horší, než jsme doufali...

poste.restante řekl(a)...
10. října 2016 v 17:30  

Pane Komárku, i když to s tématem článku, ani s obsahem debaty, jak se vyvinula nijak nesouvisí, smím položit poněkud osobní otázku?
Od prvního okamžiku mne napadlo, jste nějak spřízněn s panem profesorem Valtrem Komárkem, již bohužel zemřelým, bývalým šéfem Prognostického ústavu a čestným předsedou ČSSD?
Ptám se proto, že jsem měl tu čest jej znát osobně a pokud vím, měl dva syny Martina a Michala. Také jistá podobnost vzhledu tváře se nabízí.

Nechci být nijak vlezlý, ale nemohu si tuto otázku odpustit. :-)
Přesto, pokud nechcete, neodpovídejte.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. října 2016 v 17:45  

To- ideologizace clanku na Ceske skole. Je tu vice clanku nejak souvisejicich s politikou , nez byvalo zvykem.Take je zajimavy fakt, rychle protireakce na diskusni prispevky. Psala jsem jiz vyse. Byla zde debata o etnicite, jejim priznavani a sup, hned clanek o moznosti priznavani narodnosti v GB. Pan Tajny nas zde skoro vsechny napasoval do hnedych kosil a ejhle, hned clanek o kandidaturach ucitelu v tzv. pochybnych stranach. To jen prvni nastrel mych postrehu. Nemusime si tu vsichni prizvukovat, to by pak nebyla diskuse.Stacilo by proste, abyste diskusi neridil a necenzuroval. Myslim si, ze i kdyz jsou tu debaty nekdy dost ostre, neni treba je koucovat. Nevsimla jsem si, ze by se nekdo urazil a prestal psat. Nejvyhroceneji tu zacalo byt po vasich intervencich.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. října 2016 v 17:53  

"Pan Tajny nas zde skoro vsechny napasoval do hnedych kosil a ejhle, hned clanek o kandidaturach ucitelu v tzv. pochybnych stranach."

Ale tak tajný jouda prudil už předtím, tam žádná změna nenastala. To je taková základní jednotka prudivosti 1 P - jeden Prudil, něco jako Bel, taky dost velká, takže se používá menší dB. Přičemž na mnoho lidí stačí dP - deciPrudil.

Ivana řekl(a)...
10. října 2016 v 18:07  

Zdravím z Moravy! Pokud se bude možnost zřízení nějakého toho ostrůvku pro čtenáře a přispěvatele České školy diskutovat na setkání v Praze 26.10.( bohužel se nemůžu zúčastnit, jsem v lázních), hlásím se s finanční podporou. Nemám takový dar slova jako výše diskutující kolegové, ale nad jejich články opakovaně glosuji nahlas doma JOOO, PŘESNĚ TAK BYCH TO ŘEKLA, KDYBYCH TO UMĚLA....PŘESNĚ TO SI MYSLÍM.....ZLATÁ SLOVA, JEN JE VYTESAT ... a podobně. Rodina si už zvykla, odbíhám si k PC takzvaně od sporáku, pak zase šupky do kuchyně.
A až bude další setkání, přivezu slivovici, letos jí vyteklo málo, ale je výborná. A klobásy....a uzené. Ať se kantoři pomějou! Aspoň bude chvíli pohoda. Mějte se hezky a prosím, nevzdávejme to! Nezasloužíme si, aby se k nám někteří chovali tak, jak se děje v poslední době stále častěji.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. října 2016 v 18:27  

Anonimní _ Nebylo to na Tajného, bez toho by tu nebyla sranda. Bylo to na ohlas.

Josef Soukal řekl(a)...
10. října 2016 v 21:00  

Kolegové, nevím, jak reagovat na posun ČŠ, ale připomínám, že existuje Pedagogické info. Nevím, jak ho pan Wagner financuje, ale příspěvků je tam více než na ČŠ a diskutovat se dá také.
Pana Komárka zjevně nepředěláme. Snad bychom mohli některé věci ignorovat (i když já tedy sám nejsem nejlepším příkladem) nebo je okomentovat jen stručně a věnovat se věcnějším diskusím. Koneckonců tím bychom možná ideologizaci a inkluzionizaci ČŠ zasadili větší ránu než vášnivými příspěvky, které nám - či alespoň mně - zbytečně odčerpávají síly.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. října 2016 v 21:37  

"V té naší skvělé zemi, jen o ulici dál, žijí lidé v ghettech, bez vzdělání, bez práce, bez perspektivy, bez naděje."

Tak to maj blbý.


"Bojíme se jich, nerozumíme jim."

Tak já se jich nebojím, tak mluvte za sebe. Na druhou stranu je na světě spousta věcí, kterým nerozumím. Třeba míse bramborového salátu. S tou když jsem naposledy mluvil, tak jsme si vůbec nerozuměli. Připomínalo mi to diskusi s vámi.


"Rasisté nejsme, jen se jim vyhýbáme a v hospodě žertem nadáváme na vyžírače sociálních dávek."

Do hospody nechodím, na vyžírače nadávám, ale nikoliv podle etnického původu. Nejvíc mi pije krev vyžírač Kartous a vyžírač Feřtek. Ale nevyhýbám se jim.

"A co je pikantní, mohou si za to sami."

Byl jste někdy v indické restauraci?

"Neziskovky, které se jim snaží pomoci jen ruší přirozený stav věcí, zarputile obrací pozornost k něčemu co má zůstat skryto, zbytečně odkrývají nevábný spodek společnosti."

Ale kdeže? Nevábný spodek společnosti se umí odkrývat velmi dobře sám. K tomu nám netreba špecialistov. Neziskovky umí jednu věc dělat naprosto dokonale. Ekonomové tomu říkají "wage seeking".

"Kdyby raději byly zticha, všem by bylo líp."

Všem, kromě nich.

"Ále čo, klid zbraní, jinak od té nepříjemné debaty všichni zdrhnou. Pozor šéfredaktore. Našlapujte hezky zlehka, pěkně bez názoru, jinak vás potopí. Hezký nový svět."

Ále čo? Kupředu levá.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. října 2016 v 21:39  

"Anonimní _ Nebylo to na Tajného, bez toho by tu nebyla sranda. Bylo to na ohlas."

Svatá pravda. Je to kruté, ale bez obecního blázna by se člověk už ani pořádně nezasmál.

Josef Soukal řekl(a)...
10. října 2016 v 22:36  

Tak mě napadlo: O. Botlík odešel plivat jinam, O. Šteffl mlčí (možná se ale toulá po Asii), p. Kalabisová mlčí, B. Kartous sem ani po změně klimatu nechodí, pan Brdička hodil flintu do žita... Aby nám nakonec na tomhle webu nediskutovali jenom nepoučitelní učící učitelé, to už by šla ČŠ úplně do kytek...

tyrjir řekl(a)...
10. října 2016 v 23:03  

Sluníčkářští aktivisté pláčou, že se jejich urážkám, podrazům a vnucovaným nesystémovým vzdělávacím aktivitám učitelé nechtějí a ani nemohou s čistým svědomím podvolit.

Tak to mají blbý.

Eva Adamová řekl(a)...
11. října 2016 v 7:30  

A vypadá to, že mlčí i pan Komárek. Všichni by očekávali vyjádření k tomu, kam tento server nasměroval a proč, a ono nic.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. října 2016 v 8:00  

Díky! Hezký den!!!

vstek řekl(a)...
11. října 2016 v 8:09  

Zajímalo by mě, jestli to ticho nemá souvislost s volbami. Možná mají místní dobroserové jiné starosti, než psát na Čš.

Michal Komárek řekl(a)...
11. října 2016 v 8:58  

Pani Karvaiova

1) Nejprve k těm reakcím na diskusi prostřednictvím článků, to je nejjednodušší. Diskutovali jsme pod jedním článkem o sběru etnických dat a pak se objevil na serveru Echo24.cz ten článek o sběru etnických dat v Británii. Přece si nemyslíte, že jsem schopen toto nějak naplánovat nebo snad dokonce s redakcí Echa domluvit? Prostě jsem považoval - a nadále považuji - za logické na ten text upozornit, protože nabízel další informace k tématu, o kterém jsme diskutovali. Podobně s tím textem z Aktuálně.cz o kandidujících učitelích - já přece nemám žádný vliv na to, co píšou kolegové z Aktuálně, či HN. Jistě, mám volbu na ten text upozornit nebo ne, to téma mi připadá důležité a to bez ohledu na to, jak probíhala diskuse pod článkem na našem portálu.

2) Texty z médií vybírám neideologicky, snažím se, aby reprezentovaly různé úhly pohledu, byly zajímavé a podstatné pro diskusi... Jistě, mám určitý okruh médií, kterým více důvěřuju a podle toho může být vzorek zkreslený. Není to ideologie, ale nárok na určitou úroveň žurnalistiky. Představuje to jistě nějaké omezení a pochopitelně s tím ne každý musí souhlasit, ale já nepřebírám texty například z Parlamentních novin, Krajských listů, Blesku, Haló novin, kde o školství píše často Marta Semelová, ze serverů, které vyznávají konspirační teorie, ze serverů šířících nenávist typu eurabia apod. Samozřejmě to může mít výjimky - o něčem takovém jako byla kampaň Blesku proti "inkluzi" je třeba nějak informovat.

3) Není pravda, že diskuse nikoho neurážejí, neodrazují. Je dost lidí, kteří na ČŠ přestali diskutovat, protože jim tón diskusí připadal agresivní, arogantní, nekonstruktivní. Českou školu nereprezentuje jen jedna skupina diskutérů.

4) Paradoxně se nyní tato skupina cítí být ohrožena a omezována. Mluvím o "skupině" a mám na mysli cca 25-30 nejaktivnějších diskutérů, kteří i vzájemně na sebe reagují a z diskusí vyplývá, že se tak či onak za "skupinu" považují, oceňují kvalitu svých diskusí, považují je za důležité... V čem je tato "skupina" ohrožena? (Uvozovky proto, že samozřejmě vím, že to není žádná organizovaná skupina, nýbrž spontánně vzniklý okruh diskutérů, kteří chodí na ČŠ a mají tu, co říci)Dlouhodobě nejčtenějším článkem byl Váš text, paní Karvaiová. Dlouho a vysoko na žebříčku čtenosti byl i další Váš text, nebo převzaté blogy pana Sotoláře. V anketě jsem oslovil Vás a další diskutující z této "skupiny" - to, že nechcete reagovat, není chyba ani moje, ani neziskovek. Ano, smazal jsem několik agresivních a arogantních příspěvků a několikrát vstoupil do diskuse, většinou, když jsem odpovídal na nějakou otázku. V čem je problém? Proč máte pocit, že se tu už svobodně nediskutuje? Protože je tu nějaká opozice vůči názorům, které ještě nedávno převládaly bez opozice? To je pro diskusi ale spíš dobře, ne?

5) Nyní se členové té "skupiny" domlouvají, že půjdou diskutovat jinam. Otevřeně: Z mého pohledu by to byla škoda. Mým cílem není "vás" vyhnat. Mým cílem je aby diskuse na portálu byla otevřenější, aby lákala větší okruh lidí, přinášela i další pohledy na věc. Ale ani v nejmenším nechci, aby v ní chyběl třeba Váš pohled, paní Karvaiová.

Děkuji! Hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. října 2016 v 9:12  

" Samozřejmě to může mít výjimky - o něčem takovém jako byla kampaň Blesku proti "inkluzi" je třeba nějak informovat."

Há há há, pane Komárku.

vstek řekl(a)...
11. října 2016 v 9:22  

Všechny neziskové organizace (NO), které pobírají peníze z ciziny bych nechal stejně jako v USA a Rusku označit za cizí agenty. Ty, které to opravdu "myslí upřímně" by si našli sponzory v ČR,a ty, které škodí a působí proti ČR pro různé nadnárodní organizace (Sorošovky) by měly ztížené rozvratné působení na ČR.

PUR řekl(a)...
11. října 2016 v 9:22  

Je dost lidí, kteří na ČŠ přestali diskutovat, protože jim tón diskusí připadal agresivní, arogantní, nekonstruktivní.

Mohl byste pane Komárku konkrétně uvést, kdo přestal diskutovat? Bajvočko aspoň takových 10 příkladů bych prosil.

vstek řekl(a)...
11. října 2016 v 9:26  

Oprava "našly" ty zlé NO. :-)

Michal Komárek řekl(a)...
11. října 2016 v 10:00  

PUR

Nebudu tady pochopitelne nikoho jmenovat bez jeho souhlasu. Nicmene jste mozna zaznamenal(a), ze jen v posledních týdnech to tady primo v diskusi sdelili dva diskuteri - ze ta diskuse je arogantni, urazliva a ze v ni nehodlaji pokracovat: pan Botlík a pan Kment. Hezký den!

vstek řekl(a)...
11. října 2016 v 10:15  

Všech diskutérů, co odešli z Čš je škoda. Nicméně, pokud se z tohoto serveru stane druhá Romea.cz, tak odejde řádově více lidí. Třeba je to ale záměr.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. října 2016 v 10:53  

Tak pan Kment tady nediskutoval - jemu tu visel článek a nelíbily se mu komentáře pod ním.

A Botlík, ano, ten tu diskutoval častěji. Učitelů nas..val celostátně na hlavu a neunese ostřejší výměnu názorů. To je typické pro většinu kritiků. Kritizovat se mlže, ale do té doby, než někdo kritizuje je.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. října 2016 v 11:42  

Jako příklad vezmu právě Eduin. Tam jsme diskutovali a diskuse byly podobné těm zdejším.Teď je tam v podstatě mrtvo.Těch pár příspěvků za týden ani nestojí za řeč.Docela by mě zajímalo, co vyhodnotli Eduin jako příčinu tohoto drastického poklesu. Nebyl to podobný problém jako zde? I když na Eduinu se necenzurovalo.Alespoň jsem to za celou dobu nezaznamenala.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. října 2016 v 12:01  

Ano. Pokud diskusní průlet pana Kmenta rozložíme do fází příchodu a odchodu, pak doopravdy odešel. Za dobu existence portálu zde přestalo aktivně přispívat takové množství lidí, že jich tolik v čr snad ani není.
A hlavně, nelze je zmínit konkrétně, protože by sem vlétl ÚOOÚ, a to by byl teprvá mazec. Těžkotonážní komando by vylomilo dvéře. Šéfredaktorská logika se s logikou pytlickou doopravdy míjí.
Děkuji! Hezký den!!!

Josef Soukal řekl(a)...
11. října 2016 v 13:42  

OB ne že neunesl ostřejší výměnu názorů, ale prostě jiné názory.

Jiri Janecek řekl(a)...
11. října 2016 v 14:28  

"Jako příklad vezmu právě Eduin. Tam jsme diskutovali a diskuse byly podobné těm zdejším.Teď je tam v podstatě mrtvo.Těch pár příspěvků za týden ani nestojí za řeč."

To je myslím dobrá příležitost naučit se pracovat s chybou...
Stejně tak Botlík a spol. by mohli místo práskání dveřmi předvést něco ve stylu "jak získat zájem a motivovat nemotivované..."

Ygrain řekl(a)...
11. října 2016 v 14:51  

Tyyyy jo, jsme členové organizované skupiny, to je přitěžující okolnost.

Pane Komárku, jestli jste si nevšiml, "skupina" se řeže i mezi sebou, a to i dost natvrdo. Spojuje nás nejspíš jen profesní hrdost a nechuť nechávat si přád srát na hlavu.

Eva Adamová řekl(a)...
11. října 2016 v 15:05  

Dovolují si pana Komárka upozornit na skutečnost, že pan Botlík, který čš opustil (fakt musím zamáčknout slzu), patřil k dost agresivním diskutérům, a pokud bychom měli hodnotit jeho aroganci, tak tam patřil jednoznačně ke špičce.

Michal Komárek řekl(a)...
11. října 2016 v 16:20  

Ygrain, čtete nepozorně :-)

Psal jsem: Samozřejmě vím, že to není žádná organizovaná skupina, nýbrž spontánně vzniklý okruh diskutérů, kteří chodí na ČŠ a mají tu, co říci.

To, že ne ve všem "mezi sebou" souhlasíte, na věci myslím nic nemění.

Ostatně, můžete mi, prosím připomenout, který ten můj článek na Romea.cz máte na mysli? Díky! hezký den!

Ygrain řekl(a)...
11. října 2016 v 17:04  

Pane Komárku, co jste napsal a jak se to dá vyložit jsou dvě zcela různé věci...

Tenhle: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/jsou-romove-hloupi-je-tu-dalsi-kolo-boje-o-zvlastni-skoly

Tajný Učitel řekl(a)...
11. října 2016 v 17:06  

Proč jste to neřekli hned? Fakt, že neziskové organizace odsuzuje pan nynější prezident, pan bývalý prezident a jeho syn, je sám o sobě dostatečným důvodem k tomu, abych okamžitě přispěl Člověku v tísni, AI, Romee i Eduinu. Možná zbude i na BL. Ať nežeru.

Michal Komárek řekl(a)...
11. října 2016 v 17:14  

Ygrain, vykládat to samozřejmě můžete, jak chcete. A děkuji za připomenutí. Myslím, že není úplně k věci tady - tím myslím pod tímto textem - o tom mém článku diskutovat. Ale vůbec se tomu nebráním. Třeba by někdo ze "skupiny" mohl napsat jeho tvrdou kritiku a pod tímto samostatným článkem bychom mohli v diskusi pokračovat. Hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. října 2016 v 17:18  

"Třeba by někdo ze "skupiny" mohl napsat jeho tvrdou kritiku"

Jenže to dnes nejde. Když napíše někdo tvrdou kritiku, uděláte z něj (a když ne Vy tak ochotně další) rasistu a xenofoba a tím se to smete ze stolu.

poste.restante řekl(a)...
11. října 2016 v 17:19  

Fakt, že neziskové organizace odsuzuje pan nynější prezident, pan bývalý prezident a jeho syn, je sám o sobě dostatečným důvodem k tomu, abych okamžitě přispěl Člověku v tísni, AI, Romee i Eduinu. Možná zbude i na BL. Ať nežeru.

Teď jsem konečně pochopil Váš způsob "myšlení".
Vám nejde o to, co kdo říká. Stačí se podívat, kdo to říká a podle toho poznáte, zda máte souhlasit, nebo být v opozici.

To ovšem mnohé usnadňuje. A vysvětluje.
:-)

Ygrain řekl(a)...
11. října 2016 v 17:31  

Pane Komárku, tento váš článek byl odkazován pod vaším textem o inkluzi, mohl jste reagovat přímo tam.

Jinak:
"vím, že to není žádná organizovaná skupina"
" Nyní se členové té "skupiny" domlouvají"

Vy nás organizovaná skupina nenazýváte, ale váš popis to vyjadřuje.

vstek řekl(a)...
11. října 2016 v 17:59  

Článek je už poněkud staršího data, takže není aktuální. Pan Chládek byl zameten a bylo nasazeno nové koště, které těm "zvláštním školám" ukáže, zač je toho loket. To je současná realita.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. října 2016 v 18:06  

dostatečným důvodem k tomu, abych okamžitě přispěl Člověku v tísni, AI, Romee i Eduinu. Možná zbude i na BL. Ať nežeru.

Nač hned tak dramaticky. Zainteresujte svoje studenty.
Třeba se jim ty odtučňovací platby zalíbí, jako tam těm jejich pobyt v Turecku.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. října 2016 v 8:49  

Pytlíku, to ale není špatný nápad. Du na to. Dnes bude propaganda jako bič a korunky neziskovkám potečou.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. října 2016 v 8:52  

p.restante, nikoliv, statisticky jsou prohlášení obou pánů prezidentů téměř fyzikálně neomylná. Lze si podle nich kalibrovat hodnoty.

poste.restante řekl(a)...
12. října 2016 v 9:40  

Pomiňme fakt, že kalibrovat si nějakou hodnotu podle statisticky zjištěného údaje není asi úplně nejbezpečnější postup. :-)
Problém bych viděl spíše v tom, že "morální kompas" obou zmiňovaných prezidentů ukazuje sever někdy velice odlišně od toho objektivního.

Což ale nevylučuje možnost, že v některých konkrétních vyjádřeních mohou mít pravdu.

Takže já si raději vždycky přečtu "co" dotyčný říká a podle toho se rozhodnu, jestli s ním souhlasím. On i Havel uměl občas plácnout, nebo udělat úplnou krávovinu.

vstek řekl(a)...
12. října 2016 v 9:43  

Konečně mám jasno. Tajný učitel je Tajný Antiučitel. Už vím, podle koho si mám kalibrovat svůj názor. Děkuji.

Josef Soukal řekl(a)...
12. října 2016 v 11:15  

Pro zajímavost dva ilustrační snímky k příspěvkům na webu EDUin:

http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-demokracie-neni-cool/
http://www.eduin.cz/clanky/rozhlas-cz-zlepseni-bez-hanby-a-ztraty-motivace/

Pokud máte chuť poslat demagogy někam, tak něco vtipných, byť neveselých vět na podobné téma:

http://www.ascestinaru.cz/stefan-svec-dneska-si-je-rozplaceme/

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.