Markéta Šichtařová: Jak ještě zhoršit školství?

pondělí 11. července 2016 ·

Holčičku – říkejme jí třeba S. B. - asi neznáte, ale vsadím se, že ve svém okolí určitě najdete někoho, kdo vám ji v něčem může trochu připomínat…

Narodila se předčasně, vážila stěží 1800 gramů. Ze svých počátečních zdravotních problémů se dostala, ale přeci jen jí něco z toho nešťastného narození zůstalo: říká se tomu ADHD. Tedy – ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou se tomu říká až „moderně“. Dřív se mluvilo o velmi neposedných dětech. (Pak se ovšem z „velké neposednosti“ vyrobila diagnóza, snad aby farmaceutický průmysl měl širší pole působnosti. Těžko totiž předepsat „lék“ na pouhou neposednost, že… Ale na diagnózu ADHD se farmaka předepisují již celkem snadno.)

Holčička má inteligenci normální. Na první pohled to ale není vidět a spolužáci o ní občas mluvili jako o „retardovi“. Její normální inteligence je totiž zamaskována dysortografií, dyslexií, dyskalkulií a bůhví čím vším ještě. Navíc neovládá svou impulsivnost, permanentně strká do spolužáků, bere jim věci, mluví o hodinách, prochází se při nich po třídě… To všechno jsou jevy, které se mohou věkem upravit a částečně vymizet. ADHD je syndrom, který mívá vývoj. Mnoho lidí s ADHD úspěšně vystudovalo vysokou školu.

Holčička S. B. byla zařazena do „normální“ školy. Tak je to moderní. Jenomže stalo se, co se dalo čekat. Učitelé ani vychovatelé holčičku naprosto nezvládali. Holčička si ale z laviny zákazů, nadávek, poznámek a podobně samozřejmě nic nedělala. Jak by taky mohla, když dětem s ADHD tyhle věci obvykle moc nedocházejí, a i kdyby jim docházely, neuměly by se sebou nic udělat. A tak škola rozhodla a S. B. byla po jedné velké bitce, která skončila mnohými monokly, vyloučena ze školní družiny.

Maminka holčičky S. B. je rozvedená a je ráda, že rodinu taktak uživí. A že má práci. Jenomže teď to vypadalo, že bude mít po práci, protože holčičku musela začít vodit do školy přesně na 8:00 a vyzvedávat si ji po vyučování namísto svého oběda. A pak se musely činit stařičké babičky a tetičky.

Holčička taky neměla na růžích ustláno. Za svou diagnózu sice nebyla díky inkluzi papírově „diskriminována“ ve speciální škole, zato byla dokonale stigmatizovaná tím, že je veřejně vyloučena z kolektivu, že je za „trest“ za svou nemoc vyhozena z družiny, že jsou na ní uplatňována měřítka jako na zdravou a tímhle sítem samozřejmě nutně musela začít propadávat, což jí všichni dávali sežrat. A protože nebyla hloupá – byla jen neposedná – cítila to. Jednoho dne prostě odmítla do školy odejít. Sedla si uprostřed cesty na zem, a že ne a ne.

Maminka se nakonec rozhodla vyřešit svou situaci tak, že holčičku zapsala do soukromé školy. Rodinný rozpočet se tak stal ještě napnutějším, ale přesto se zdá, že maminka i holčička jsou jaksi spokojenější. Spokojenější je patrně i škola, ze které holčička odešla.

Tak takhle funguje ta slavná inkluze. Zlobím se. Ta velmi hloupá inkluze byla zavedena v rámci doktríny, aby děti kupříkladu s nějakými poruchami učení nebyly diskriminovány v „pomocných školách“, které mají u některých lidí stále nálepku čehosi druhořadého (“Když budeš zlobit, půjdeš do pomocné školy!“). Přitom šlo až dosud o zařízení, ve kterých byla věnována speciální péče dětem, které měli svá specifika. Děti se v nich cítily „mezi svými“ a mohly zažívat pocity vítězství a úspěchu. Pocity, které nikdy nemohou zažít v normálních školách, do kterých budou v rámci „sociálnějšího“ přístupu přeřazeny. V těch se budou cítit pouze a jen hloupé (což vůbec nemusí být pravda) a odstrčené (což bude pravda). A pěstuje-li se dlouhá léta v maličké nevinné dušičce pocit frustrace, může z ní vyrůst jen a pouze ukřivděný zakyslý zmetek, který se bude chtít za své zpackané dětství mstít celému světu.

Nutno dodat, že jakékoliv neobvyklosti v dětské psychice jsou výsostně individuální. Takže jistě existují i děti, kterým naopak může pomoci, pokud budou namísto do speciální školy chodit do školy normální. Ale s jednou podmínkou: Bude-li to na základě výslovného přání rodičů. Nikoliv bude-li to na základě zvráceného projektu plošné inkluze. Někdo říká: A v čem je problém – to snad rodiče nemohou své postižené děti přeřadit zpátky do speciálních škol? Ne – nemohou. Inkluze postupuje a od 1. září 2016 bude zcela dokonána. Speciální školy budou zrušeny, zůstanou už jen ty pro děti s opravdu těžkým postiženým. Dosavadní speciální školy pojednou dle běžného učebního plánu.

Nechápejte mě špatně: Chyba v případě naší holčičky se nestala na straně spolužáků, pro něž byla „retardem“. Když se s vámi spolužák pořád jen pere a bere vám penál, taky se s ním celkem logicky nebudete chtít moc bavit. Chyba nebyla ani na straně učitelů. Je sice otázkou, zda bylo správné, aby holčička byla za trest vyloučena z družiny, což se stalo poslední kapkou před jejím odchodem ze školy, ale já to vlastně chápu: Vychovatelé umírali strachy, že ostatní zdravé děti budou zraněny a oni, vychovatelé, za to ponesou odpovědnost, ačkoliv technicky vzato opravdu nemohlo být v jejich silách holčičku uhlídat. Zvláště pokud neměli speciální školení, jak zacházet s dětmi s těžkou ADHD. A to ani nemluvím o nízkých platech, které učitelé v klasických školách mají – zkrátka musejí si říkat: „Mám já za potřebí s takovým platem podstupovat takové riziko, že se mi tu děti zmasakrují, jenom kvůli jedné nezvladatelné žákyni?“

Poznala jsem už několik výtečných učitelek s velkou empatií k dětem takto postiženým (stejně jako znám i pár vysloveně hloupých učitelek s empatií přímo nulovou a pak mnoho „normálních“ učitelek někde mezi tím – ale tak už to v lidské společnosti prostě bývá, že lidé jsou různí). A i když tyto výtečné učitelky dělají maximum a snaží se dětem s poruchami učení, které mají ve svých třídách, maximálně vyjít vstříc, i když dokonce některé z nich i mají specializované kurzy, jak s těmito dětmi zacházet, není to mnoho platné – celkové prostředí těmto dětem prostě není nakloněné. Jsou tu i spolužáci, vychovatelé… a ti mnohdy nadějný přístup osvíceného učitele zhatí.

Takže kde je tedy chyba, když u dětí ani učitelů ne? Zkrátka a jednoduše na straně systému. Na straně ministerstva školství. Na straně podivné filozofie, kterou jsme okopírovali od EU. Filozofie, že za každou cenu děti, které nemohou za své zvláštnosti, integrujeme s dětmi průměrnými. Násilné rovnostářství bez důvodu. A k čemu to vede? Trpí zdravé děti, trpí neposedné děti, trpí rodiče zdravých dětí, trpí rodiče nemocných dětí, trpí učitelé, trpí vychovatelé. Ale ministryně má zářez, že provedla reformu školství po vzoru EU.

Převzato s laskavým souhlasem autorky z jejího blogu na iDNES.cz

133 komentářů:

Ygrain řekl(a)...
11. července 2016 v 7:37  

Minulý týden jsem hovořila s kolegyní angličtinářkou z osvícené západní Evropy a otázala se jí, jak u nich funguje inkluze. Odpověď - "doesn't work". S výčtem přesně těch důvodů, které naše hlavy osvícené nechtějí slyšet, ovšem z praxe.

Jan řekl(a)...
11. července 2016 v 14:50  

"Takže kde je tedy chyba, když u dětí ani učitelů ne? Zkrátka a jednoduše na straně systému. Na straně ministerstva školství. Na straně podivné filozofie, kterou jsme okopírovali od EU."

Celý ten neradostný příběh postrádá nejen tu "správnou" katarzi, ale stejně tak i řadu dalších informací.
Jaké kroky podnikla učitelka a vedení "normální" školy k řešení daného problému?
Jaké kroky podnikla matka žákyně s ADHD k řešení daného problému?

I v podmínkách současného - nyní již zanikajícího - systému integrace dětí a žáků s ADHD (tj. před inkluzí, která vypukne 1. září 2016) bylo zcela běžné, že obdobně neklidným dětem a žákům byla na žádost vedení školy a na základě doporučení ŠPZ doporučena péče asistenta pedagoga. Ve všech indikovaných případech, které znám, nebyl jediný, kdy by žákovi s výraznými projevy ADHD nebyl asistet pedagoga přiznán a přidělen.

Unknown řekl(a)...
11. července 2016 v 15:49  

Jen takový dodatek. Školy speciální nezanikají. Jde pouze o školy praktické. Tam byla zrušena příloha LMP. Z toho plyne, že se tyto děti budou učit podle RVP ZV.

"Jaké kroky podnikla učitelka a vedení "normální" školy k řešení daného problému?" Jako obecný dotaz je to v naprostém pořádku. Vtip je v tom, že tato paní učitelka má ve třídě 30 dětí. A ty děti chtějí "vědět a znát". Je jim to však znemožněno. Inkluze naruby. Milý Jane, učil jste někdy třídu o počtu žáků 30 a na vyjímku 34? Ona ta holčička nemusí být ve třídě jediná. Mám obavy, že neznáte situaci z té druhé strany. Zřejmě jste psycholog, pracovník PPP,... a nedej bože zaměstnanec oné nechvalně známé obecně prospěšné společnosti.

Ivana řekl(a)...
11. července 2016 v 16:58  

Předinkluzivní stav v naší škole, školní rok 2015/2016, běžná ZŠ: v 5. třídě 30 žáků, z toho následující: jedna dívenka se středně těžkým sluchovým postižením bez asistenta, jeden chlapec s velkou poruchou chování, psychiatrická diagnóza, dvakrát za rok na 3 - 4 týdny ve výchovném zařízení, bez asistenta. Dále chlapec - autista s LMP, ten má asistentku. Všichni mají IVP, kromě nich ještě pár dětí s běžnými SPU, několik dětí z nefunkčních rodin. Zatím to zvládáme, ale co bude dál? Před koncem roku se ozvala matka se 4 dětmi , všechny sluchově postižené, jedno navíc LMP - stěhují se k nám.Je to jako ze špatného filmu......Děti, kkteré postupně chodí na kontrolní vyšetření znovu do PPP, se vracejí pomalu zázračně uzdravené. K dívence, pro kterou nám byl slíben asistent, ho nedostaneme, protože jsme ji prý " vytáhli úžasně na nečekanou úroveň". Co na to říct?

Unknown řekl(a)...
11. července 2016 v 18:16  

Článek obsahuje několik nepřesností:
"Holčička má inteligenci normální. Na první pohled to ale není vidět a spolužáci o ní občas mluvili jako o „retardovi“. Její normální inteligence je totiž zamaskována dysortografií, dyslexií, dyskalkulií a bůhví čím vším ještě."

Pokud holčička trpí kombinací dysortografie, dyslexie, dyskalkulie, je mentálně retardovaná. Svědčí o tom zejména dyskalkulie v souvislosti s dalšími specifickými poruchami učení.Pokud má k tomu ještě ADHD, není to "neposednost", je to závažná diagnóza,pro kterou by měla nejspíše navštěvovat základni školu praktickou, kdyby taková ještě existovala. V současnosti by tedy asi měla chodit na základní školu a měla by mít pedagogického asistenta, a to i v družině. Z družiny by neměla být vylučována " za trest" protože za své postižení nemůže.

Obávám se, že takových případů bude perspektivně přibývat. Učitelé nebudou zvládat děti se speciálními vzdělávacím potřebami a někteří z nich budou opravdu "umírat strachy" o bezpečnost spolužáků "inkludovaného" žáka s postižením. "Umírat strachy" budou i někteří spolužáci dětí s poruchami chování, které se ve škole budou bát o své bezpečí.
Pomocnými školami nikoho strašit netřeba, jako takové už dávno neexistují, byly transformovány na základní školy speciální a navštěvují je žáci s velmi závažným mentálním postižením a více vadami. Zaplať pánbůh, že ty zatím zrušeny nebyly a lze jen doufat, že na ně v tom inkluzivním řádění už ani nedojde, protože pak by se v běžných školách už asi opravdu nedalo učit.

Eva Adamová řekl(a)...
11. července 2016 v 20:13  

"Ve všech indikovaných případech, které znám, nebyl jediný, kdy by žákovi s výraznými projevy ADHD nebyl asistent pedagoga přiznán a přidělen."

Zajímavé, a já zase znám žáka, který, přestože má ADHD s výraznými projevy, nikdy nedostal asistenta a dokonce ho v 6. třídě v poradně z ADHD zázračně vyléčili.

A pak znám i žáka, který ADHD nikdy neměl (zato byl LMP, leč LMP nepřiznáno), a přesto mu byl asistent přidělen, s asistentem dospěl bez propadnutí do 9. ročníku, který už absolutně neměl šanci zvládat, protože nezvládal už učivo 7. ročníku (učitelé se bohužel nechali ovlivnit řečmi paní s poradny, která tvrdila, že propadnutím znevážíme práci asistenta). Z devítky odešel s pěti nedostatečnými.

Dále znám žáka, který měl celý 1. stupeň integraci kvůli těžké dyslexii, přesto mu byla integrace v 6. ročníku odebrána. Asistent, kterého nutně potřeboval, mu nebyl nikdy přidělen. A přestože dva podobné žáky jsme s asistenty úspěšně dovedli k ukončení základního vzdělání, tohoto žáka jsme nechali v 6. třídě propadnout.

No, a abych nezapomněla ve 3. třídě máme žáka s těžkou poruchou chování, který ohrožuje své okolí již několik let, teprve letos po tříletém martýriu mu na konci roku prý "cosi" přiznali a jí prášky. Snad bych mohla se zážitky s inkluzí na naší škole i pokračovat, ale pro ilustraci to stačí.

Tyto mně známé případy mně jenom a jenom utvrzují v myšlence, že to celé vůbec nemá systém, a to ani ze strany poraden ani ze strany škol. A mám obavy, že díky přístupu MŠMT, to systém ani nikdy mít nebude. Ona se ta inkluze totiž nedá dělat na koleně, bez řádné přípravy, tak jak se to děje 10 let a bude se to bohužel dít dál.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. července 2016 v 7:49  

Inluduje se opravdu už dlouho. jenže zatím se velmi málo psalo o podobných příkladech, jako píše paní Adamová. proinkluzisté si vybrali pár příběhů, které jeko dokládají úspěšnost inkluze. Většinou šlo o děti s SPU nebo lehčími poruchami chování. Ty příklady, kdy se uváděli příběhy dětí s LMP nebo SMP už byly pouze a jen zkreslené. Málo se hovořilo o tom, že vlastně školy těžce podváděly, když nechávaly procházet dítě do dalšího ročníku, aniž by skoro něco umělo.Ani příliš nevěřím příběhům o výborné socializaci dětí s DS. To, že ho ostatní zdraví či ho nešikanují nic neříká o jeho opravdové socializaci. Tzn. takové dítě se určitě neúčastní odpoledních dýchánků puberťáků u lesíčka, neschází se u ostatních dívek,aby si vyzkoušelo šatník a šminky, nedrbe o láskách či lehce přisprostlých filmech. Ve třídě pouze sedí, či si povídá s asistentem a rozhvory svých vrstevníků vnímá asi jako já, když sleduji německý film v původním znění bez titulků. Taky se blbě usmívám a to je vše, občas chytnu nějaké to slovíčko.
Asistenti byli dodávání do škol podle podezřelého systému a zůstane to tak asi pořád. Mám nyní dítě, které má naprosto čítankové příznaky PAS. Shodujeme se na to m s maminkou. Jenže v papírech má VPCH a ADHD hypotonickou, což po letech strávených s těmito dětmi a po třech letech strávených s tím dítětem považuji za totální blbost. psycholog vidí děťátko tak 2-3 hodiny ( a to si fandím s tím odhadem) a pak napíše diagnozu. nechápu, proč se např. po učitelích nechce nějaké dlouhodobé pozorování, které se psychologovi sdělí. pro poradnu píšeme 3 stránkový papír pozorování, jenže každá kolonka je tak pro pár slovíček.
Inkluze se dělala na koleně a dělat bude. protože nejsou peníze. protože např. speciální pedagog by měl být na každé škole a podle velikosti i ve vícero vydání. protože pár hodin školení nenaučí běžné učitele s těmi dětmi pracovat.
A za nejdůležitější považuji motivaci. kolik článků bylo napsáno o motivaci žáků k učení. Zabýval se však někdo motivací učitelů? Jediné,co si kdy přečtu je, že učitel má být profesionál a basta. Tak to je motivace jako hrom. Zkusme podobně přistupovat k žákům. Budeš se učit, a basta, protože je to pro tebe dobré. protože jsem to řekl.

Unknown řekl(a)...
12. července 2016 v 9:03  

Vážené kolegyně,
obdivuji Vaši práci s integrovanými žáky ještě než byla na tvrdo spuštěna
"inkluze", k čemuž by mělo dojít za pár týdnů.

Chtěla bych se zeptat, myslíte si, že se naše školství ještě někdy dokáže obejít bez pedagogických asistentů, kteří ve školách dříve nebyli a přesto školy fungovaly?

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2016 v 9:17  

"psycholog vidí děťátko tak 2-3 hodiny a pak napíše diagnozu. nechápu, proč se např. po učitelích nechce nějaké dlouhodobé pozorování, které se psychologovi sdělí. pro poradnu píšeme 3 stránkový papír pozorování, jenže každá kolonka je tak pro pár slovíček."

To paní Karvaiová vystihla naprosto přesně. Pro češtináře dva řádky a několik trapných dotazů s abc nabídkou, pro matikáře řádek, a to ještě jen v případě dyskalkulie. Když učitel řekne, že děcko asistenta nepotřebuje, ehle dostane ho, když řekne, že ho potřebuje, není možné ho vymámit. O nějaké diskuzi zoči voči psychologa z poradny s vyučujícími dítěte nemůže být už vůbec řeč. A už se nám i stalo, že nakouknout na dítě v akci dorazil psycholog, který ho nevyšetřoval a dítě vůbec neznal a z rozhovoru s ním vyplynulo, že vlastně ani nevěděl, které dítě ve třídě to bylo. No a pak se v papírech z poradny dočteme, že se chlapci nemá dávat za vzor starší bratr, přičemž tento žádného sourozence nemá. No a když se k tomu přičtou nespolupracující rodiče a učitelé "sluníčkáři" na 1. stupni, kteří problémy dětí neřeší nebo řeší pozdě, protože oni to všechno zvládají a děti v jejich třídě rovněž, protože oni jsou ti praví výborní učitelé, kteří každého naučí všechno, a my na druhém stupni zjistíme, že děcko neumí číst a počítat ani do sta, leze z toho docela katastrofa.

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2016 v 9:45  

Jestli se naše školy obejdou bez pedagogických asistentů?

V dnešní situaci těžko. Např. těžký dyslektik s podprůměrným IQ nemá na 2. stupni ZŠ bez asistenta šanci, ale s šikovným asistentem základy zvládne. Ale vymámit asistenta je i pro něho často problém, o speciálním pedagogovi si můžeme jenom nechat zdát. U žáka s LMP asistent prakticky nemá žádný význam, ale tam nám ho bohužel poradny přidělují. Takový žák nutně na základce dříve nebo později, i když ho necháte dvakrát propadnout, dospěje do ročníku, v němž učivo nezvládá a zvládat nebude. Nechávat ho v běžných třídách je zhovadilost. Zde by bylo vhodné uplatnit finský systém, ve kterém jsou v běžných školách speciální třídy, ve kterých s těmito dětmi pracují speciální pedagogové. To jen u nás si myslíme, že to půjde všichni se všema, a to bez speciálních pedagogů a s mizerně placenými a nedovzdělanými asistenty. Kecy o Finsku ti nahoře používají jen tam, kde se jim to hodí, kdyby totiž měli zavést skutečný finský model inkluze, stálo by to tolik, že by se státní pokladna na ten šup vyprázdnila.

Simona CARCY řekl(a)...
12. července 2016 v 9:49  

Když má asistenta každý poslanec (možná má skrytou mozkovou dysfunkci), proč by ho nemohl mít učitel? Že je to cesta do pekel asi stejná jako dotace, je jasné. Poslanečtí asistenti deformují pracovitost poslanců (to je tedy oxymóron), dotace tržní prostředí a učitelští asistenti deformují vzdělávací proces. Nikoli svou prací, ale svou existencí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. července 2016 v 10:04  

S těmi asistenty nevím. mám více příkladů špatné praxe než té dobré. Bohužel. Asistent, který je hroší jak žák (např. u nás na škole, škoda mluvit), asistent hodńoušek, co chodí žalovat na přísnou pančelku do ředitelny. Asistent ještě větší zmetek, co poňouká rodiče proti škole. Asistent, který si odpracovává své roky, aby poté mohl v CV uvádět praxi. Jsou i dobří, zoufale placení co po roce odchází, protože se z toho nedá žít. Nejlepší je, když poradny vyšetřují třeba ještě přes prázdniny a dítěti sháníte asistenta v září či říjnu. Všude asistentů jak ...o.
Ano, Finsko. To by bylo něco. jenže nejsou paníze na tuhle naši zhovadilost, natož na tu správnou finskou inkluzi. A tam jsou ve školách ještě zaměstnáni ergoterapeuti, logopedové apod. Takové české sci-fi. Takže opět budeme jako dříve. Tenkrát jsem doháněli nedostižitelný Sovětský svaz a zvyšovali jsme v polních podmínkách dojivost krav a výnos na hektar k hranicím nemožného. Stějně tak budeme na koleně inkludovat,až se z nás bude prášit a na konci tohoto procesu budou neš´tastné děti , neš´tastní učitelé a spokojení sluníčkáři.

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2016 v 10:46  

Zas tak špatné zkušenosti s asistentkami nemáme. Ono asi bude do určité míry dané tím, že v naší oblasti, kde se těžce shání zaměstnání, natožpak, aby bylo slušně placené,jsou za tuto práci vděčné i docela pracovité a slušné dívky. Teď se to však s možností sehnat zaměstnání zlepšuje, takže pro nás asi bude hůř.

"Poslanečtí asistenti deformují pracovitost poslanců"

Bohužel jsem se setkala s několika případy, kdy příliš hodný asistent deformoval pracovitost žáka.

"spokojení sluníčkáři"

No nevím, u nás to jedna učitelka na 1. stupni s tím tančením sluníčkářských tanečků kolem žáka s poruchou chování přehnala tak, že málem skončila v blázinci.

Unknown řekl(a)...
12. července 2016 v 10:50  

Paní kolegyně,
díky za vaše názory,které mi potvrzují, co si o nedomyšleném a nezodpovědném experimentu, kterému se říká inkluze nebo nověji společné vzdělávání, myslím také.
Děsí mě, za jak krátkou dobu se "podařilo" zdevastovat fungující školství a nedovedu si představit, jak dlouho bude trvat jeho náprava.

Unknown řekl(a)...
12. července 2016 v 12:22  

Najdou se i velmi starostliví a velmi vnímaví rodiče, kteří dají své dítě se středně těžkou mentální retardací do běžné základní školy hlavního vzdělávacího proudu. Nejsem odborník, ale odpovídá taková středně těžká mentální retardace podpůrným opatřením čtyři a pět? Tady vidím problém. Zastaví se inkluze u IQ 50 nebo se posune do intervalu IQ 35 - 49? Možná špatně čtu, ale možné to zřejmě bude.

Janek Wagner řekl(a)...
12. července 2016 v 12:55  

Odpověď naleznete na http://www.rytmus.org/inkluze2/deti_katerina.htm#dite.

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2016 v 13:34  

"Zařadit Katku na hodiny ČJ a M do budoucí 3. třídy. Na ostatní předměty bude se svou 7. třídou."

To je vážně šalamounské řešení. Jestliže zvládá jednoduché slovní úlohy jen na úrovni 1.-2. třídy a v podstatě neumí číst, jak může zvládat učivo fyziky, angličtiny nebo i dějepisu v 7. třídě? Nijak, prostě tam bude sedět a bude trpěna místo toho, aby rozvíjela např. manuální schopnosti, což by jí do budoucna mohlo být jedině k užitku. Nehledě na to, že ta dívka bude zaostávat postupně i za dětmi v té 3. třídě. Navíc si nedovedu moc představit, že by něco takového byly školy schopné zvládnout rozvrhově, zvláště pokud se jim takovýchto dětí nahromadí víc. Ale co kecám, prostě zvedněme prapor inkluze nahoru a hurá do toho.

Ygrain řekl(a)...
12. července 2016 v 13:47  

Podle tohoto krásného scifátka vlastně Katka chodí na základní předměty se třeťáky, na pár hodin typu VV a TV se sedmáky, a ve zbytku času "se učí zejména praktické činnosti, které využije v běžném životě".

Takže v čem tedy vlastně spočívá přínos její inkluze? Co je inkluzivního na tom, že základní předměty odchodí s dětmi téměř o polovinu mladšími? A až dokončí - jestli dokončí - učivo 3. třídy, tak potom co? Slavně pokročí do 4.? A ještě pořád bude zvládat? A co když ne?

A ta "inkluze" mezi sedmáky nemá chybu - "Do hodin 7. třídy bylo nutné ji dát s podporou paní asistentky, bez ní se mezi svými vrstevníky cítila nejistá. Postupně se ale s dětmi sžívá a oni se snaží ji sami kontaktovat." To poslední vidím úplně živě, zvlášť při vzpomínce na vlastní spolužáky na druhém stupni, kteří nemilosrdně semleli kohokoli, kdo se odlišoval. Vztahy v přítomnosti paní asistentky fungují bezproblémově, týýýýjo, koho by to napadlo.

Prosila bych, aby mi někdo vysvětlil, v čem tento systém představuje pro Katku přínos ve srovnání s praktickou školou. Nějak mi to uniká. Já vidím jen mraky přidané práce pro učitele, kteří do tohoto projektu byli navezeni, jejíž přínos je navíc velmi pochybný.

Tomáš Barták řekl(a)...
12. července 2016 v 14:22  

Nechci být prorokem, ale - obávám se - opravdu se školstvím vládní garnitura začne zabývat tehdy, až to bude totální průšvih. A to se nestane. Protože:
1. úpadek školství je proces postupný a výsledky ve školách a třídách se často porovnávají ne s tím, co bylo před 20 lety, ale s tím co bylo předloni,
2. pro MŠMT je důležité politické zadání z Bruselu a soudní rozhodnutí ze Štrasburku,
3. politikové (i když tvrdí opak) vidí maximálně na konec volebního období (paní ministryně, promiňte, často říkáte něco jiného, ale nejsou to jen slova?),
4. ve školách pracují lidé, kterým na dětech příliš záleží, takže pomáhají a pomáhají...

Jak chce MŠMT učitele motivovat? Těmi věčnými řečmi, které posloucháme čtvrt století?

Moje otázka zní: Záleží někomu na dětech s průměrným a velmi lehce nadprůměrným IQ? Jsme my, učitelé, schopni pomáhat slabým, podporovat nadané a věnovat se většině, která je pro společnost velmi důležitá? (Může snad fotbalový trenér dospělých ještě vést rehabilitaci dorostenců a výcvik žáků? Může, ale výsledky budou podle toho vypadat.)

Nemyslím si, že inkluze je největším problémem, to je jen třešnička na nepovedeném a pokaženém dortu našeho školství. Každá vláda mluví o prioritách a každá říká, že za jejich vlády se školství posunulo. Ale kam? Záleží vládě na tom? Když se do školství teď bude investovat, nebo nebude, nepoznáme to hned. Ani v jednom případě. Ale výsledky pocítíme za 10, 20 let. V obou případech. A když ne my, tak naši potomci.

BP řekl(a)...
12. července 2016 v 16:30  

Asistenty v našem kraji dělají nezaměstnaní učitelé, kteří jsou třeba i vděční za takovou práci. Zaplacená není, ale učitelé zůstávají v kontaktu se školou a při první příležitosti, kdy se jim naskytne možnost odučit aspoň pár hodin jejich předmětu, naskakují do procesu a zase se postupně vracejí k učení. Teď zrovna sháním pro nezaměstnanou kamarádku (většinou jsou to kolegové a kolegyně od 45 let nahoru) místo asistentky, aby se mohla vrátit do školství.

Eva Adamová řekl(a)...
12. července 2016 v 17:35  

Ano někde to tak je, jinde zase dělají asistenty důchodci, což také není nejhorší varianta. v této republice jsou ale oblasti a místa, kde mají problém sehnat solidního učitele natožpak solidního asistenta. V Karlovarském kraji je 20 % nekvalifikovaných kantorů, raději nedomýšlím, jak je to tam s asistenty.

Ještě bych ale chtěla zmínit jeden problém. Je obrovský rozdíl dělat asistenta žákovi na 1. stupni a žákovi na 2. stupni. Ano, pro 1. stupeň by snad mohlo být maturitní vzdělání pro asistenta postačující, ovšem nároky 2. stupně jsou o level úplně někde jinde, náročnost předmětů stoupá, a pokud není asistent trošku v obraze, je to pro dítě spíše katastrofa než skutečná pomoc. A přiznejme si, že někteří maturanti, které náš školský systém zejména v posledních deseti letech vyplivl, jsou sotva na úrovni průměrných deváťáků, a to jak po stránce znalostní, tak i po stránce osobnostní.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. července 2016 v 17:54  

A až se nám inkluze přelije na SŠ, to pak bude mazec.
pro informaci, jak je to s těmi SMR a TMR žáky. Na základce se smí vzdělávat žák na úrovni zvláštní )praktické) školy. Nesmí podkročit laťku osnov pro žáky škol speciálních (bývalých pomocných).Že už i žáci s LMP jsou problém, je jasné. Ostatní je pouze o přání rodičů, kteří mermomocně chtějí mít dítě se SMR na základce. Socializace je obtížná. Příklad imaginární Katky je blbina. Aby dívka se SMR chodila společně na Tv? prosím vás, i naši chytřejší (LMP) žáci neumí ani po pěti letech většinu pravidel kolektivních sportů.Ve výtvarce by byla stejně na úrovni kreslení hlavonožce a v hudebce ty děti zpívají opravdu s chutí, zato mimo rytmus nebo si nepamatují jeden jediný text. O přestávkách by si taková holčina povídala o čem? Se sedmáky o pokémonech nebo barbínách? Ti by ji dali. Max. by se na ni hloupě usmívali a to by tak asi bylo vše. K čemu taková socializace? Pro dobrý pocit rodičů?

Unknown řekl(a)...
12. července 2016 v 18:49  

Souhlas s kolegyněmi. Inkluze bude stejně nezvládnutý průšvih jako RVP. Možná horší.
Pane Barták, školství už průšvih je. A nevratný. Kosmetickými úpravami se nezachrání. Inkluze pohřbí poslední zbytky toho, co trochu fungovalo - speciální a praktické školy. Zbytek školství je jedna velká katastrofa s osamělými ostrůvky škol, které ještě fungují, jak mají, ale těch ubývá.
Inkluze na SŠ se neděsím, protože k nám na učiliště chodí ti nejslabší žáci, které nikdo nechce a podpora systému je nulová. Někteří se vyskytnou na maturitních oborech a to je pak vzrůšo.
Vadí někomu, když žák přestoupí na maturitní obor z učebního oboru, že nemá ukončenu základní školu?
Zaplať pánbů za státní maturitu a přijímačky! Stejně by mě zajímalo, jak vyřeší nástavby. Budou taky dělat přijímačky a z čeho?

Anonymní řekl(a)...
12. července 2016 v 19:07  

Sama vidím, že dětem s LMP a ADHD nejsem ve třídě jako učitelka cizích jazyků vůbec nic platná.....mezi dvaceti a více dětmi - dělí se přece až pri 24 - ani nevím, co právě dělají - pokud neruší. Děti s LMP mají asistentku a já pokyn nechat je projít....dělají úplně jinou látku než zbytek třidy, v podstatě nechápou, o čem cizí jazyk je a že "he has" má něco společného s "have". Díte s Aspergerem, které by asistenta potřebovalo a dobře upotřebilo, žádného nemá. Děti s ADHD mezo ostatními 22 ve třetí třídě jen zlobí - občas, když se chvílo soustředí, něco s námi udělají - je vidět, že doma se rodiče snaží. Já jim ale nejdem k ničemu . snažím se zaměstnant těch zbylých dvacet tak, aby se něco naučili - a může mi někdo přojít vayprávět o IVP ve třídě, kde má IVP šest až dvanáct dětí.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2016 v 19:08  

vyprávět

Veronika řekl(a)...
12. července 2016 v 19:30  

Co teprve inkluze v rámci vysoké školy. Když mi to kamarád - VŠ učitel vyprávěl, myslela jsem, že si dělá legraci. Výrazně snížené nároky, vybudovaná odpočinková místnost, nemožnost ústního zkoušení, asistent na jeho agresivní záchvaty (by mě zajímalo, jaké musí mít asistent studenta na VŠ vzdělání)... Chválabohu jde POUZE o ekonomický obor a ne třeba o medicínu.

Anonymní řekl(a)...
12. července 2016 v 19:35  

Omlouvám se za překlepy.....jo, i k tomu dojdeme, že někdo vystuduje medicínu s asistentem. Nikomu přece nemůžeme brát právo stát se lékařem jen proto, že má snížené IQ.

pratavetra řekl(a)...
12. července 2016 v 22:35  

Pro BP: Asistent pedagoga je nejdražší zaměstnanec ve škole. Nedostanete na něj nárokované peníze, u nás na 5 AP(!) v 9 třídách letos chybělo 39 % v tarifu, na které se jim skládali učitelé, kuchařky, uklízečky nevyjímaje.
Pro paní Adamovou: AP nemusí mít ani maturitu (!), stačí kurz a je z ní pedagogický zaměstnanec (třeba i v 8. platové třídě).
Pro paní Karvaiovou: Byť jsem po osmi letech zkušeností s LMP, PAS, VPCH s přidělenými AP na ZŠ kategoricky proti inkluzi, nemáme se společnou výukou v HV, TV, VV špatné zkušenosti. Jedna z děvčat (LMP) se věnuje závodně atletice, další (LMP) je výtvarně velmi talentovaná, pěvecky děti vystupují, resp. vystupovaly na kulturních představeních.
Vadí mi ještě víc, když učitelé vypracují IVP, drží se formativního hodnocení a pak přijde mladá chytrolínka z SPC a vytýká vám, že holky nesedí v 8.ročníku u Pythagorovy věty, ale jsou individuálně na PC a nemají v ŽK známky se sumativním hodnocení, aby bylo vidět, že mají správně propadat. V tu chvíli se ptám, kdo tady postupuje v nejlepším zájmu dítěte? O naší okresní PPP raději nebudu psát, o prázdninách sprostě nemluvím. Tu zajímají hlavně soupisy pomůcek a materiálů pro integrované žáky.
No nic, jdu psát na Kraj žádosti o přidělení AP na další rok, na které prý dostaneme víc než 61 % požadovaného tarifu. Snad se dostaneme na 70 %, že pí. Valachová? Jako právník víte, co by se stalo, kdyby všichni ředitelé podali jednotně stížnost na nedostatečné prostředky k pokrytí nárokových složek platu. (Kolik přispívají chirurgové svým asistentům na plat? Trapné srovnání, držte ústa, moč a křídu.)

Unknown řekl(a)...
12. července 2016 v 22:44  

Co by se stalo, kdyby všichni ředitelé podali jednotně stížnost na nedostatečné prostředky k pokrytí nárokových složek platu??
Nemělo by se to vyzkoušet?

tyrjir řekl(a)...
13. července 2016 v 4:08  

Poslechl jsem si právě poslaneckou diskusi při prvním čtení novely školského zákona ve Sněmovně 12.7.2016. Diskuse byla tentokrát velmi věcná a výživná. Poslanci ze všech stran tentokrát, myslím, velmi věcně a kriticky hodnotili nesystémovost péče MŠMT o kvalitní vzdělávání ve veřejných školách (např. i pořadí priorit MŠMT a nesrovnalosti s tím související). Paní ministryně tuším souhlasila s prodlouženým projednáváním návrh zákona ve výborech (90 dnů namísto obvyklých 60 dnů).

Myslím, že by stálo za to zveřejnit v České škole obsah jednotlivých diskusních příspěvků. Nebo alespoň odkazy na ně.

J. Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. července 2016 v 7:29  

Add pratavetra_ to bylo o SMR a TMR. S LMR (LMP ) pracuji a vím, že občas i zabodují.

Anonymní řekl(a)...
13. července 2016 v 7:35  

Nemohli byste sem dát - třeba paní Karvaiová - vysvětlivky těch zkratek? Co je SPC, odkud je ta chytrá slečna? A v těch diagnózách taky tápu. Ne každý je speciální pedagog.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. července 2016 v 7:38  

Letos si kdejaká škola v okolí stěžuje na snížení rozpočtu. U nás určitě, což bylo řešeno zrušením jedné speciální třídy. Prý jsme drazí, pár dětí učí jeden učitel.Na odměny není ,takže ti,co celý rok vedli kroužek zadarmo nedostli nic. Ani tu blbou tisícikorunu, co v minulých letech. Osobní jsem neviděla tak cca 7 let a předtím to byly dvě stovky měsíčně.
Jinak o nákladech - už je zcela jasná a zřetelná šuškanda po SPC a PPP, že mají psát co nejméně PO. Písemně to nemá nidko,ale vyhrožuje se. kolik statečných se najde, aby nepodlehli?Nebudou peníze na normální školy a kraje nebudou držet speciálky, protože nebude za co. A až se nám k tomu přidá nové financování škol, bude to vkopru všechno.Paní Blonďatá sice stále slibuje, ale to je tak asi všechno.MF trvá na tom, že se má šetřit uvnitř resortu a přes to prý vlak nejede. A nedělejme si iluze, že kdyby se tam teď objevil někdo z ODS (Fiala remcá,ale nedal by ani floka) , nebo z jiné strany, že by to bylo jiné. Školství je prioritou do vyhlášení všech voleb. Potom, jako zbytkový resort, to dostává nějaký poloodpadlík, aby se slabší straně ucpala huba.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. července 2016 v 7:41  

SPC - speciálně pedagogické centrum.Má na starost děti s všemi poruchami od úrovně LMP, přes postižení smyslová

PPP - pedagogicko psychologická poradna
LPM -lehné mentální postižení (LMR - starší označení)
SMP střední mentální p.
TMP - těžké
PO - podpůrná opatření v 5ti stupních

Janek Wagner řekl(a)...
13. července 2016 v 7:48  

Projevy z projednávání novely zákona naleznete na:

http://www.pedagogicke.info/2016/07/katerina-valachova-cilem-novely-je.html
http://www.pedagogicke.info/2016/07/petr-fiala-jde-o-zpusob-financovani.html
http://www.pedagogicke.info/2016/07/simeon-karamazov-navrhovane-opatreni.html
http://www.pedagogicke.info/2016/07/anna-putnova-za-16-let-si-nedokazalo.html

Tomáš Barták řekl(a)...
13. července 2016 v 7:56  

Budu se trpně opakovat. V diskusi k jinému článku jsem napsal, že by bylo nanejvýš vhodné, abychom vstoupili do stávky. Třeba jen na jeden den, ale JEDNOTNĚ a VŠICHNI. Tím bychom si nebrali děti jako rukojmí, tím bychom je bránili.

Tomáš Barták řekl(a)...
13. července 2016 v 7:56  

Oprava: trapně.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. července 2016 v 8:07  

Ale do stávky až v září.Já do toho jdu

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. července 2016 v 8:33  

"Nedostanete na něj nárokované peníze, u nás na 5 AP(!) v 9 třídách letos chybělo 39 % v tarifu

Tak proč jich máte tolik? Nejsou-li peníze, nemohou být asistenti. A milion dalších věcí! Proč si na školách hrajeme na úderníky? Ono se to pak zdálky (třeba z Karmelitské) jeví tak, že to krásně funguje. Dokažme, že to nefunguje. Bude to stokrát lepší než stávka.

pratavetra řekl(a)...
13. července 2016 v 9:18  

"Tak proč jich máte tolik? Nejsou-li peníze, nemohou být asistenti."

Proč jich máme tolik? Když si rodič vyběhá odborné posudky na své dítě a požádá vás o přidělení asistenta, na kterého má nárok, je vaší povinností podat žádost na Kraj! To, že AP je každoročně víc a víc, že se hradí z rezervy Kraje, to byste mohl vědět.
Nemáte-li peníze, jste ředitel, abyste je sehnal. Pokud rodiče přispívali, ještě to šlo. Od loňska musíte dávat dary do fondu odměn, takže na AP jde nejdříve objem nárokových a nenárokových peněz, které dostáváte na celou školu. A v tomto objemu se samozřejmě prostředky najdou (tarif má přednost). Pak však nezbývají finance, abyste mohli dát odměny a postupně odebíráte osobky, kde to jde.
Když řeknu pojďme stávkovat aspoň dva týdny, odbory se radši rozpustily, že s tím nic nechtějí mít. A jak už to tady někdo naznačil, při vší úctě k ženám, drtivá většina žen má slušně vydělávající muže, takže do toho nepůjde. Netuším, proč i ve školství není zavedena kvóta na vyrovnané stavy žen a mužů (nejen kvůli platům, ale samozřejmě k mužským vzorům, jinému pohledu na výchovu ...).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. července 2016 v 10:20  

A platíte AP přesně tím, co od kraje dostanete, nebo se snažíte jim přilepšit?

Vít Tomis řekl(a)...
13. července 2016 v 10:37  

Stávka nic nevyřeší. MŠMT je úplně jedno, jak - a zda vůbec - se na školách učí. Tím spíše ministerstvu financí.
Spíše by pomohlo absolutně bojkotovat veškeré DVPP, školení, semináře, testování .- prostě zastavení penězovodu „ze škol“ do těchto „servisních“ organizací. To jedině může vyvolat nějakou reakci.

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 11:59  

13. července 2016 10:37
V.

Jsem stejného názoru. Jen tento zásah donutí MŠMT k nějaké činnosti. Sáhne se totiž na penězovod kamarádů a různých pochybných přísavek. Budou však kantoři a ředitelé v tomto bojkotu jednotní?

Tomáš Barták řekl(a)...
13. července 2016 v 12:26  

Jednota a shoda, to jsou základní veličiny ve všech povoláních. Nemysleme si, že problém je jen ve školství. Pokud se shodneme, je další otázkou, kdo se postaví do čela případného protestu. Měly by to být odbory. Jsou toho ale schopny? A hlavně, JSOU OCHOTNY SE DO ČELA POSTAVIT? A když ne ony, tak kdo? Která asociace?

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 12:33  

Pozor. Ředitelé to dostanou befelem z kraje, neboť servisní příživnické organizace jsou často provázány s úředníky zřizovatele. Málokterý ředitel se nebojí odvolání a kontrol. Takže na obcích s rozumným zastupitelstvem to snad půjde. Osobně jsem rozhodnut se zbytečným školením vyhýbat a když to nepůjde být tak aktivní a toužící po radě odborníka až školitele přejde chuť vynucovat si mou účast.
Ale doporučuji se bránit co to půjde. Stávka by pomohla, možná v září kvůli volbám, ale vhodná by byla i v květnu a červnu - nevydat vysvědčení - to by bolelo. Školské odbory do toho nepůjdou - ty budou jen žvanit. A ti učitelé, kterým je všecko fuk, hlavně, že jsou v teple a přinesou domů výplatu za nicnedělání, ti stávkovat taky nebudou. Takže kolik učitelů by stávkovalo?

tyrjir řekl(a)...
13. července 2016 v 12:53  

...absolutně bojkotovat veškeré DVPP, školení, semináře, testování .- prostě zastavení penězovodu „ze škol“ do těchto „servisních“ organizací. To jedině může vyvolat nějakou reakci.

Souhlasím, že i tady je nutná jednota k dané (předpokládané) akci. I tady se najdou "bojkotokazky" a "bojkotokazové", kteří prohlásí, že se radši nechají "odškolit", než aby měli problémy... To v tom lepším případě. Najdou se i tací, kteří budou servilně prohlašovat bojkotovanou věc za užitečnou a budou bojkotéry znevažovat případně i pronásledovat... Například proto, že ti bojkotéři tzv. "ohrožují čerpání EU dotací"... Před tahle "silnou hrozbou", obávám se, mnozí, od ředitelů škol, přes zřizovatele a resortní instituce až po členy vlády a Parlamentu, s hrůzou v očích couvnou :)))

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 13:38  

Odbory jsou žluťácké a kolaborantské. Většina kantorů není v odborech, pač ty fakticky nevyvíjejí žádnou činnost.

Školení a semináře se neustále opakují formou i obsahem. Většina tam sedí znechucena. Dáte si obvykle před sebe kartičku se svým jménem, potom se představujete, potom kolektivně řešíte SWOT analýzu,...O problému se beztak nic nedozvíte, pač kritika je nekorektní. Mezitím na vás ve sborovně nadávají, pač za vás musí zadarmo suplovat. Školení také stojí spoustu peněz. Když jedinec ze školení odejde, tak někteří fanatičtí ředitelé chtějí finanční náhradu, vyhrožují neplněním si povinností a mají důvod vás v nejbližší době z důvodu nadbytečnosti vyhodit. Tak na těch školeních, seminářích,... sedíme jako ovce, bez zájmu, bez nadšení a silně naštvaní na ředitele, MŠMT, NIDV,....Mezitím nám uniká běžná školní agenda. O výuce ani nemluvě. Potom nastává silné divení na MŠMT, že mladí učitelé nechtějí nastupovat do škol. Plat dělníka v automobilové montovně se rychle blíží 40 000, -hrubého. A běžný kantor chodí domů s 21 000,- čistého. On ten vysokoškolák nemá šanci ani získat hypotéku.

PUR řekl(a)...
13. července 2016 v 14:17  

Fanda Moudry řekl(a)...
13. července 2016 13:38

Školení a semináře se neustále opakují formou i obsahem. Většina tam sedí znechucena. Dáte si obvykle před sebe kartičku se svým jménem, potom se představujete, potom kolektivně řešíte SWOT analýzu,...

Nezlobte se, ale on vás někdo NUTÍ jít na špatné školení? A proč?


Mezitím na vás ve sborovně nadávají, pač za vás musí zadarmo suplovat.
Proplácení suplování je v současnosti docela opruz, jako zřš vím co to je někdy za problém rozhodnout, zda hodina odučená navíc má být proplacena nebo ne. Ale pokud dodržujete zákon, tak nelze takhle obecně říct, že neproplácíte suplování za DVPP. Pokud vám ředitel školy podepsal účast na DVPP, tak vás vyslal na služební cestu a lidem, kteří za vás suplují, náleží příplatek za hodiny navíc (pochopitelně pokud jim v daném týdnu něco neodpadlo).

Školení také stojí spoustu peněz ... Tak na těch školeních, seminářích,... sedíme jako ovce, bez zájmu, bez nadšení a silně naštvaní na ředitele, MŠMT, NIDV,....Mezitím nám uniká běžná školní agenda. O výuce ani nemluvě ...
Právě proto nechápu, proč na taková školení chodíte?

Nezlobte se, ale když to tu někdy čtu, tak se mi moc nechce věřit. Zástupcuju na vesnické úplné základce v pohraničí. Je pravda, že pamatuju různé zřizovatele. Minulý starosta otevřeně řekl, že škola je pro obec přítěží a že "furt jen něco vymýšlejí a furt by něco chtěli". Zato současný starosta škole přeje. A dostatek peněz je asi základem spokojenosti.
Ještě k těm školením. U nás se to většinou řeší stylem školení pro sborovnu - a vybíráme školitele, o kterých máme dobré reference. Pochopitelně si je zveme na dobu po vyučování, většinou se s nimi dá domluvit. Případně spolupracujeme s okolními školami. A pokud jsme se školitelem spokojeni, tak si jej zveme opakovaně. Ano, taky jsem zažil školení, které nestálo ani za psí štěk. Ale taky jsem to napsal do hodnotícího archu a do hodnocení pro kolegyně ve sborovně. A mezi učiteli funguje něco jako tichá pošta, takže když některý školitel něco odflákne, tak se to docela rychle rozšíří do okolních škol.
PUR

Veronika řekl(a)...
13. července 2016 v 14:55  

Nevím, jestli se dá použít termín "NUTÍ" na situaci, kdy na poradě mává vedení školy seznamem nezaměstnaných učitelů v kraji a říká, že na naše místo je spousta jiných zájemců.

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 v 15:32  

Jak "pochopitelně pokud jim vdaném týdnu něco nedopadlo." Ono totiž, pokud jim něco odpadlo a bylo to z organizačních důvodů, jedná se podle zákoníku práce o překážku v práci ze strany zaměstnavatele a nelze požadovat po učiteli, aby hodinu nahrazoval. Jenže pro ředitele škol je zákoník práce jen cár papíru, něco, co se ze zásady ve školách nedodržuje. Ministerstvo ředitelům v tomto směru svými nesmyslnými metodickými výklady platícími spešl jen pro školství jen nahrává, protože kdyby nenahrávalo, musel by na suplování poslat na školy víc peněz.
Jedná se o další věc, ve které je naše školství prohnilé až do dna. Před 20 lety si nikdo učiteli nedovolil říct, že odsuplovanou hodinu nedostane zaplacenou, dneska se učitel diví, když ji zaplacenou dostane.

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 15:35  

13. července 2016 14:17

PUR

S klidným srdcem Vám můžu sdělit, že u nás se proplácí pouze lékařské ošetření a nemoc učitele. DVPP se taktéž neproplácí. Taktéž veškeré práce, které nejsou vedeny jako přímá práce s dětmi. Navštívím knihovnu, muzeum, exkurze se žáky - to samé. Osobní ohodnocení neviděl běžný učitel naši ZŠ již 2 roky. Audity jsou přitom vždy v naprostém pořádku. To samé na průmyslovce! Že by masové porušování rozpočtové kázně?

Nechci Vám lézt do svědomí, ale jak to děláte s odpoledními školeními NIDV. Třeba takové 250 hodinové školení koordinátora ŠVP? Školení InspIS, semináře výchovných poradců, exkurze environmentálního koordinátora po ČR, semináře učitele ICT,.....?

Zřejmě máte osvíceného ředitele. U nás si každý musí povinně vybrat 2 školení za pololetí. Jinak se mává lejstrem o vaší nadbytečnosti. Jedná se tedy o naprosto "demokratický" postup v duchu těch nejlepších a nejvyšších evropských hodnot. A paní ředitelka? Naprosto neodvolatelná, pač si rozumí se starostou i jinak. ŠR? Formální sdružení pod kuratelou ředitelky. ČŠI? Ve zprávě si přečtete - bezchybná, vynikající a vzorová škola. Pak zbývá jediná možnost - balit si fidlátka a jít dělat jako absolvent 3 VŠ do montovny aut za těch 38 - 40 000,- Kč. Dobrá bezmoc, pač ve školství není vidět světlo na konci tunelu.

tyrjir řekl(a)...
13. července 2016 v 16:25  

V té včerejší sněmovní diskusi přišla řeč i na celkovou podfinancovanost regionálního školství. Včetně těžké úlohy zřizovatelů a ředitelú škol ve všech oblastech jejich práce se školami. Včetně podfinancovanosti investiční (stavby, rekonstrukce a údržba škol - a taky velmi bídné vybavení škol potřebnými učebními pomůckami), kterou by bylo možné podstatně zlepšit i účelným a efektivním čerpáním EU dotací. To se ale, bohužel, dost neděje. Prioritu dostala tzv. Inkluze a pochybný Kariérní řád, který zanedbává profesní rozvoj VŠECH učitelů. Systém nefunkčních RVP/ŠVP se, myslím, bohužel jen záplatuje pochybný mi projekty. Jsem názoru, že paní ministryně, MŠMT a jím řízené organizace mohli a měli tyto věci účelněji a efektivněji zařídit.

Celkový nezávislý audit účelnosti a efektivnosti hospodaření s rozpočtovými i dotačním i penězi v resortu MŠMT a velikost školského rozpočtu v ČR vzhledem ke skutečným prioritám kvalitního vzdělávání v Česku považuji za stále aktuální věc. Myslím, že by to měl být, podobně jako na Slovensku, jeden z požadavků veřejnosti.

Vít Tomis řekl(a)...
13. července 2016 v 16:27  

U nás to máme tak, že se jako přespočetné hodiny proplácí skutečný počet odučených hodin týdně nad 21 h (střední škola). Není stanoveno, která hodina je přespočetná, není rozdíl v tom, jestli se supluje za nemoc nebo školení. Odpadlé hodiny se nepřevádějí do dalšího týdne. V rámci možností mi to připadá ještě nejspravedlivější.
Samozřejmě že kolegyně a kolegové, kteří místo výuky raději chodí s žáky na exkurze, výstavy, prohlídky, besedy,... a ostatním kolegům odbourávají jejich hodiny, je tak připraví i o těch několik málo hodin, které by mohly být zaplaceny navíc...

PUR řekl(a)...
13. července 2016 v 16:31  

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 15:32

Obávám se, že si pletete zákonnou pracovní dobu 40 h a přímé pedag. působení - úvazek 22 h. Já s vám souhlasím, že ty striktní požadavky, kdy vyhláška říká přímé pedagogické působení, a výklad říká, že je to jen výuka, ale návštěva divadla ne - že to je blbost. Z hlediska pedagogického je odučená hodina dost jednodušší, než zmíněná návštěva divadla či muzea se skupinou pubescentních rozjívenců. Ale to je jen taková třešnička na dortu. Základní problém vidím v tom, že na různých školách platí různá pravidla - STÁTNÍ školství by snad sakra mělo mít pravidla jednotná (a jednoduchá).

Fanda Moudry řekl(a)...
13. července 2016 14:17

Na takové zhůvěřilosti, jako 250 hodinové školení koordinátora ŠVP, se u nás zvysoka ... kašle. Co na tom chcete proboha 250 hodin školit? Na školení Inspis jsem byl 2x, jednou dopoledne, jednou odpoledne. Výchovná poradkyně mívá setkání max 3x ročně, většinou po obědě, takže se za ni většinou suplují jen koncové hodiny. Podobně i koordinátorka Envi. Co mně osobně velice chybí, jsou zrušená okresní metodická sdružení - to byla školení, na která dodnes my starší vzpomínáme.

Ano, uznávám, že hodně věcí ovlivňuje ředitelka. Jestli je osvícená? Hm ... spíš bych řekl, že si zachovala selský rozum. Taky máme v nepsaných pravidlech, že by se každý učitel měl minimálně 2x do roka zůčastnit nějakého DVPP. Ale to většinou pokryje školení pro sborovnu. A další kurzy a školení jsou jen a jen otázkou výběru příslušného pracovníka. Pokud jej něco zajímá, v 99% případů mu to ředitelka schválí. Ale na druhé straně vyžaduje, aby zaměstnanec následně školení krátce zhodnotil, případně s ním stručně seznámil celý sbor.
V názoru na ŠR se s vámi zcela shoduju.

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 v 16:41  

A víte, co je na tom nejzajímavější? Že je to každé škole jinak. Někde neplatí suplované hodiny vůbec, někde platí každou druhou, někde si za ně vybírají náhradní volno, někde se platí jen ty aprobovaně odučené a někde se dokonce platí jen vyvoleným. Někde se odpadlé hodiny nenahrazují, někde jen v rámci daného týdne a někde se převádějí nejen do dalšího týdne, ale i do dalšího školního roku. Někde se pobyt učitele na exkurzi apod. bere, jakoby normálně učil, někde se bere, jakoby nebyl vůbec v práci. No prostě burdel na kolečkách a zákoník práce se v polici hrůzou obrací.

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 v 16:55  

Pane PUR, rozhodně si nic nepletu. Přímé pedagogické působení je jen další ze zhovadilostí, které si vymyslelo ministerstvo. Chcete snad naznačit, že učitel, kterému díky např. Exkurzi odpadne hodina, není v práci a nepracuje a je potřeba, aby hodinu nahradil? Zacházení s učiteli na našich školách = neustálé porušování zákoníku práce. A celá ta zhovadilost začala tím, že bylo schváleno, že za odsuplovanou hodinu má učitel nárok na dvojnásobek, bere se to logicky jako přesčas, jenže na to nahoře někdo ředitelům zapomněl dát peníze, a tak se vymyslely zcela scestné metodické pokyny, aby se ani dávat nemusely.

pratavetra řekl(a)...
13. července 2016 v 16:58  

"A platíte AP přesně tím, co od kraje dostanete, nebo se snažíte jim přilepšit?"

Nemohu platit AP tím, co od kraje dostanu (protože dostávám jen paušální částku) a ani se jim nesnažím přilepšit (starají se o jednoho, max. 3 žáky). Dodržuji však platové zařazení.

Trochu počtů: Od MSK dostanu 10.650,- na plný úvazek + odvody (35,5%), tedy 14.430,-.
AP (nejlepší a zároveň nejdražší je důchodce učitel) má obvykle tarif 7/5, takže musí dostat 18.000 + odvody, tedy 24.390,-. Z toho je vidět, že za měsíc chybí v rozpočtu na 1 úvazek takového AP téměř 10.000,-. Už víte, proč se berou zaměstnancům škol osobní příplatky? Proč se neproplácejí odsuplované hodiny? Proč dostanete v odměnách symbolickou částku a významné poklepání na rameno?

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 17:08  

13. července 2016 16:41 + 13. července 2016 16:31 + 13. července 2016 16:27

Zřejmě docela slušně rozvrácený systém. Jak je to vůbec možné? A co na to kontrolní orgány ve školství? Jsou si toho asi moc dobře vědomy, ale při obrovském podfinancování dělají nevidomé. Nejde jen o neproplácení odsuplovaných hodin. V obrovském deficitu jsou i pomůcky, učebnice, vybavení odborných učeben,... Tady je ten propad nejmarkantnější. Souhlasím tímto s tyrjir. Přednost má ale armáda a její přezbrojování, zdravotnictví. Jako Popelka se v koutě krčí školství. Zajímavé je to, že je pro každou politickou stranu před volbami "absolutní prioritou".

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 v 17:12  

Ano přesně tak to je, i když o vašem platové zařazení asistentů si dotyční na jiných školách mohou nechat jenom zdát. On totiž ten příspěvek z krajů přepočtený na plný úvazek nedosahuje ani zákonné minimální mzdy. Ředitel to doplácí z peněz ostatních kantorů, protože minimální mzdu hold dát musí. Inkluze už deset let funguje skutečně tak, že parazituje na učitelích.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. července 2016 v 18:39  

"nejdražší je důchodce učitel"

Pak je potřeba nebrat důchoce učitele, ale někoho z nabídky ÚP.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. července 2016 v 18:41  

"minimální mzdu hold dát musí"

A musí dát celý úvazek?

pratavetra řekl(a)...
13. července 2016 v 19:31  

Pane Sotoláři, považoval jsem Vás za toho Sotoláře, kterého si celkem rád přečtu v UN. Obávám se však, že nyní nechcete uvažovat jako učitel, potažmo ředitel. Uvedl jsem, že nejlepší asistent je bývalý učitel, bohužel zároveň logicky nejdražší (započtené roky praxe zvedají jeho cenu). Asi jsem blbec, že chci mít u postižených dětí spolehlivého člověka a ne vytřepanou slečinku, která má v 18 (19) problémy sama se sebou (ano je samozřejmě nejlevnější). Jaksi pořád platí, že ŘŠ je zodpovědný za kvalitu vzdělávání (mimo jiné).
Nedávám minimální mzdu, ale plat dle platové třídy dle katalogu prací. 18.000,- při plném, či 9.000,- při polovičním je téměř dvojnásobkem minimální mzdy (když už, tak ale musím dát především zaručenou mzdu, na to se rádo zapomíná).
Nemusím dávat celý úvazek (když tam jsou 2-3 žáci s nárokem AP, tak to ale dělám), ale obvykle je to dle doporučení SPC, nejčastěji to bývá 0,5 úvazku. V ten okamžik platí přímá úměra, Kraj mi nepošle 10.650,-, nýbrž logicky 5.325,- + odvody. Opět ty peníze chybí a stejně tak tomu bude i ve školním roce 2016/2017 a obávám se, že přes ujišťování ministry se nic zvláštního nezmění.
OK, pojďme na inkluzi s nezaměstnatelnými z ÚP, dejme jim 11.000,- a pošleme skutečné kantory do blázince, protože se kromě dětí s MP, PAS, ADHD, VPCH ... budou trápit ještě s rychlokvašenými "dospělými" asistenty, kteří mají problém přijít načas, tím míň se zabývat problémy nemocných dětí.

Unknown řekl(a)...
13. července 2016 v 19:59  

"budou trápit ještě s rychlokvašenými "dospělými" asistenty"

Jinými slovy řečeno, učitel bude učit a vychovávat 31 žáků. A to je docela velký problém. Jako asistenta opravdu raději kvalitu. Jen doufám, že paní Kateřina dostojí svým slovům a peněz na asistenty bude dostatek. Jen aby to nebyly zase jen sliby.

Romana Howe řekl(a)...
13. července 2016 v 21:55  

Ano, i toto vše mne trápí, štve mne to, viz shrnutí pana Moudrého: "Zřejmě docela slušně rozvrácený systém. Jak je to vůbec možné? A co na to kontrolní orgány ve školství? Jsou si toho asi moc dobře vědomy, ale při obrovském podfinancování dělají nevidomé. Nejde jen o neproplácení odsuplovaných hodin. V obrovském deficitu jsou i pomůcky, učebnice, vybavení odborných učeben,... Tady je ten propad nejmarkantnější. Souhlasím tímto s tyrjir. Přednost má ale armáda a její přezbrojování, zdravotnictví. Jako Popelka se v koutě krčí školství. Zajímavé je to, že je pro každou politickou stranu před volbami "absolutní prioritou"."

Ale co s tím? Vždyť veřejnost rozhodně nemá zájem něco z tohoto řešit, pane Týři. Nevšimla jsem si, že by veřejnost o tomto vůbec diskutovala. Škoda....takže se pak nedivme, že osvícenější rodiče raději vzdělávají děti doma, je to přirozenější a levnější.

Eva Adamová řekl(a)...
13. července 2016 v 22:45  

"osvícenější rodiče raději vzdělávají děti doma"

To by Vás Marie Terezie s Josefem II. ale hnali.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. července 2016 v 7:12  

"Ale co s tím? Vždyť veřejnost rozhodně nemá zájem něco z tohoto řešit, pane Týři. Nevšimla jsem si, že by veřejnost o tomto vůbec diskutovala. "

Sem si myslel, že všichni rodiče se o osud svých dítek odpovědně zajímají a jenom těm zlým učitelům je to jedno. Nějak rychle jste hodila cca 2 000 000 rodičů přes palubu - nic proti, ono to tak asi i bude, ale co je to s Váma Renátko? Požila jste nějaký proubouzecí prášek?

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. července 2016 v 8:15  

Koukám, že jste se tu všichni pěkně rozpumprdlíkovali, když jsem byla pryč.

Ad. Asistenti - vzít si někoho z ÚP je skoro sebevražda. Kdybych byla ředitel, tak ani náhodou. Asistent musí být někdo, kdo pomáhá a ne překáží. Vím z vlastní zkušenosti, když asistent se pořád jak retardovaný na něco ptá a okřikují ho už i žáci.Proto se mi také jeví jako nejlepší řešení učitelé důchodci, kterým nevadí malé úvazky.

Ad. Celkový stav školství - to,co nám chybí je jedna jediná zastřešující pedagogická komora. Roztříštěnost do asociací je hrozná. Na jednu stranu chápu, že školství je velké s různými problémy,ale na druhou stranu jsou věci, které máme všichni společné - a to jsou ty věci nejzásadnější. Asociace by mohly zůstat jako odborně zastřešující,ale komora by byla zastřešující a hájící všechny.

Ad. paní Kalabisová- jste opět mimo mísu. Většina rodičů si přeje školy, které jim od brzkého rána do pozdního odpoledne pohlídají děti. Těch aktivních rodičů, (jak vy si je představujete) je mizivé procento. Že je Eduini vytahují do popředí neznamená, že bychom se měli bát nějakého masivního přesunu do domácího vzdělávání. To ani omylem.

Kdoo nám pomůže? No jedině sami sobě. Takové "národní" ve školství. Tedy teď nemyslím sbírku,ale prostě aktivitu. Otravovat, otravovat. Jenže to je ten problém Politik si řekne, že ty 4 roky to otravování vydrží. Je nutné udělat nějakou koncepci školství, která bude apolitická. něco jako byla snaha politiků prosadit nezadlužování )nebo jak to bylo).Je neskutečné, jak si každý politik dělá co chce a ví, že za to nebude nijak odpovědný. Co se stané naší paní Blonďaté,až odejde a zjistí se, že inkluze podle našich zákonů je katastrofa? A poslancům, kteří to odhlasovali? Půjdou snad do krimu? Ne!! Budou se někde jinde v teple usmívat a vymýšlet další ptákoviny na objednávku různých Agentur a Kontrolních výborů a Evropských kravinismů.

Ygrain řekl(a)...
14. července 2016 v 8:27  

"Je neskutečné, jak si každý politik dělá co chce a ví, že za to nebude nijak odpovědný. Co se stané naší paní Blonďaté,až odejde a zjistí se, že inkluze podle našich zákonů je katastrofa? A poslancům, kteří to odhlasovali? Půjdou snad do krimu? Ne!! Budou se někde jinde v teple usmívat a vymýšlet další ptákoviny na objednávku různých Agentur a Kontrolních výborů a Evropských kravinismů."

Tohle je to, co mi děsně pije krev. Každý z nás je neustále jednou nohou v kriminále kvůli tomu, co se kterému vejlupkovi vloudí do hlavy a čemu naprosto nemůžeme zabránit, a tady se dělají dalekosáhlé plány a rozhodnutí, a odpovědnost nikde. To se to panečku rozhoduje...

Jan řekl(a)...
14. července 2016 v 12:43  

Projekt společného vzdělávání, byť se to snaží předstírat, není rozvíjen nějakou absolutně novou metodikou integrace, ale ideologicky koncipovanou technologií inkluze. Metodika inkluze, či spíše integrace dětí a žáků se SVP, existuje řadu let.

Aniž poskytovatelé inkluze by byli či dokonce jsou na cokoli připraveni, je jim předem určena úloha v technologickém procesu, který má své termíny, rozdělené role všech účastníků stejně jako i dohlížitele, kteří bdí nad celým technologickým procesem. Výkon jednotlivých funkcí je dopředu naprogramován, včetně sankcí vůči všem, kteří v technologii inkluze mají nějakou roli. Výjimkou nejsou ani rodiče.

Důkladná příprava na inkluzi není brána jako předpoklad úspěšného fungování, ale automaticky se předpokládá, že všichni účastníci inkluze budou plnit své přesně stanovené funkce jako součásti nového vyprojektovaného stroje. Je zde přece zákon 82/2015 a řada nových prováděcích vyhlášek. Vše je nebo do konce srpna bude ošetřeno metodickými návody, metodickými listy, pokyny, doporučeními, ale i přednáškami 12 certifikovaných lektorů – implementátorů, jak postupovat, co dělat a nedělat. Ani náhodou se nepředpokládá odchýlení se od stanovené technologie.

Nesouhlas učitelů, ale i rodičů je vnímán jako jejich iracionální odpor bránící vzdělávání žáka, který je veden proti nejvyššímu zájmu dítěte. Nejvyšší zájem dítěte je novým zaklínadlem, které je schopno ochránit lidská práva kteréhokoli dítěte a žáka. Nejvyšší zájem dítěte není sice přesně specifikován, ale v tom je právě kouzlo dialektiky. Kdo brání nejvyššímu zájmu dítěte, o kterém je přesvědčena škola, PPP, SPC, nebo rodiče, je vnímán jako vadný článek technologického procesu. V takovém případě se použije technologický postup, zachycený v příslušném letovém manuálu. Například, Metodické doporučení pro postup při nesouhlasu rodiče se zařazením dítěte do běžné nebo naopak speciální školy.

Brání-li nejvyššímu zájmu dítěte PPP nebo SPC, může podat škola či rodiče stížnost ČŠI nebo požádat revizní pracoviště NÚV o revizi zprávy z vyšetření. Brání-li nejvyššímu zájmu dítěte škola, může stejně tak poradna či rodiče podat stížnost na ČŠI. Všechno je jištěné.
Jaké jsou právní možnosti, kdy rodič nekoná v souladu se zájmem dítěte? Co dělat, pokud rodič nechce nechat dítě vyšetřit v poradně nebo SPC? Je možné vyvolat nějaké řízení s rodiči dítěte? Na všechny tyto otázky nachází technologie inkluze odpovědi a správná řešení. Rodič i jeho dítě jsou uchopeni technologickými mechanismy inkluzivního školství a vtaženi do připraveného systému s přesně stanovenými postupy, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Jestliže se jim to nelíbí, existuje řada drobných pojistek.
Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání – Informovaný souhlas se závěry vyšetření z poskytnuté poradenské služby ve školském poradenském zařízení (Zpráva a návrh Doporučení) – Informace o právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb ve škole a ŠPZ – Informace o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech „nabízené“ poradenské služby ve škole a ŠPZ.

Technologický proces inkluze je jasný. Jediné, co doposud chybí, je otázka zdrojů, vhodného paliva, které uvedou tento kladkostroj do pohybu. S oktanovým číslem či dokonce druhem pohonné látky si prozatím tvůrci této technologie nelámou hlavu. Mají představu, že stroj poběží i v případě, že pohonné hmoty budou obsahovat více vody, než účinného paliva. Ani s motivací účastníků inkluze si tvůrci této technologie nelámou příliš hlavu. Předpokládají, že svou roli zde sehraje fenomén přizpůsobení. Míra identifikace, oddanosti či souznění (attachmentu) s technologií inkluze podle tvůrců projektu společného vzdělávání nehraje tak významnou roli. Ale jen zdánlivě.

Tomáš Barták řekl(a)...
14. července 2016 v 14:26  

A za 10, 15 let si bude někdo stěžovat, že i když měl asistenta pedagoga, podpůrná opatření různého stupně a na vysvědčení samé biče (tedy 1), zaměstnavatel o něj nestojí. A může tímto způsobem získat klidně i titul MUDr. (To ale nepůjde, někde přece jen jsou hranice lidské hlouposti.) Ono je to jedno - jestli MUDr. nebo automechanik.
Pokud ale s tím nesouhlasíme a jsme přesvědčeni o škodlivosti takové způsobu vzdělávání, je naší povinností s tím něco dělat. My přece musíme postupovat v nejlepším zájmu dítěte.

A v nejlepším zájmu společnosti. To se nikde nepíše, ale tak to je.

Unknown řekl(a)...
14. července 2016 v 17:16  

Před léty mi někdo vyprávěl jeden příběh za amerického školství: rodiče žalovali běžnou školu, která nechtěla přijmout jejich dítě s mentálním postižením, s tím, že jejich synovi je upíráno jeho zákonné právo na řádné vzdělání. Soud vyhráli a škola musela žáka přijmout.
Po ukončení školní docházky opět podali na školu žalobu za to, že jejich synovi řádné vzdělání neposkytla, neboť syn je negramotný. Soud opět vyhráli a získali vysoké odškodné.
Tehdy jsem to považovala za špatný vtip, teď si myslím, že se to klidně může stát i u nás.

Unknown řekl(a)...
14. července 2016 v 23:07  

14. července 2016 17:16

Jen se nebude jednat o americké soudy, ale o Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ono se to v jisté podobě stalo i ČR v roce 2007. Česká vláda podle rozsudku ze 13.11 2007 porušila právo 18 romských dětí z Ostravska na vzdělání a zákaz diskriminace tím, že byly zařazeny do zvláštních škol.

Tomáš Barták řekl(a)...
15. července 2016 v 9:30  

Přesně o tom jsem psal, to jsem měl na mysli. A kde jsou konce této podivné "inkluze"? Kam dospějeme? Kdo ví? Snad ne tam, kam dospěla západní Evropa?

Unknown řekl(a)...
15. července 2016 v 15:36  

Pane kolego, kdybych nebyla slušně vychovaná cat, tak bych Vám to napsala.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
15. července 2016 v 16:21  

Jan řekl(a)... 14. července 2016 12:43

Ano velmi výstižné.

A tohle Důkladná příprava na XXX není brána jako předpoklad úspěšného fungování, ale automaticky se předpokládá, že všichni účastníci XXX budou plnit své přesně stanovené funkce jako součásti nového vyprojektovaného stroje. kde lze za XXX kromě původní inkluze ovšem dosadit praktiky cokoliv, platí pro vše, co z MŠMT přichází: povinný poslední ročník MŠ, kurikulární reformu, státní maturitu, centralizované opravy písemných prací, nové financování. Cokoliv.

Ta představa, že stačí vyprojektovat stroj napsat manuály - udělat zákony a vyhlášky a všechno bude lepší, je na MŠMT zcela plošná.

Zajímavé je, že někteří to chápou u inkluze a nechápou u maturit, jiné i financovaní ano a RVP ne apod. Ne, platí to plošně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. července 2016 v 19:05  

Hlavním problémem našeho školství je naše ministerstvo školství.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. července 2016 v 19:07  

Ministryně: Když škole nevyjdou peníze, může zrušit druhý stupeň http://archiv.ihned.cz/c1-65367830-ministryne-kdyz-skole-nevyjdou-penize-ma-zrusit-druhy-stupen

S novým financováním tahanice o žáky neustanou ani omylem.

Ygrain řekl(a)...
15. července 2016 v 19:29  

"Když škole nevyjdou peníze, může zrušit druhý stupeň"
"Anebo můžou přejíždět učitelé", navrhuje think tank paní ministryně.

To je opravdu super. Peníze na provoz normální školy nejsou, tak je raději budeme plýtvat na inkluzi, o kterou nikdo nestojí. Děti přece můžou dojíždět "pár kilometrů". Z každé obce přece jezdí autobus ve vhodnou dobu a rodiče dojíždění rádi zaplatí, že. Zdalipak naše milá Katuška někdy dojížděla?

Eva Adamová řekl(a)...
15. července 2016 v 21:36  

Já věděla, že ten nový návrh financování smrdí pořádným průšvihem.
Takže rozumím-li tomu dobře, malotřídky nevadí, první stupně necháme na pokoji a počínaje šestou třídou narveme děcka do přeplněných autobusů a budeme je vozit do velkovýkrmen s minimálně 500 žáky a třiceti žáky ve třídě. No vivat, to se nám to bude inkludovat. Jo, a to, co se ušetří, se vrazí do dělení matematiky na středních školách, kde to ani není tak potřeba, ono by to totiž bylo přínosnější na základkách.

Ygrain řekl(a)...
15. července 2016 v 22:06  

"první stupně necháme na pokoji"

Zatím. Dokud neutichne největší řev nad spojováním druhého stupně. A pak si došlápneme i na ten první, protože nebudou mít dost žáků - protože jak říkají v tom článku, mají-li rodiče jedno dítě na prvním stupni a jedno na druhém, který se bude rušit, odhlásí OBĚ děti.

Unknown řekl(a)...
15. července 2016 v 23:49  

Jak budeme postižené děti vozit do škol přeplněnými autobusy?

Unknown řekl(a)...
16. července 2016 v 1:03  

"Já věděla, že ten nový návrh financování smrdí pořádným průšvihem."

Z h....ještě nikdo bič neupletl, ani s ním nezapráskal. Babiš evidentně více nepřidá. Přidá se jen na armádu a její přezbrojení (NATO), bezpečnostní složky a tajné služby (hrozba terorismu) a na zdravotnictví (neměl by kdo léčit). Investice do školství jsou až na posledním místě (školství je prioritou, učit není povolání, ale poslání,...).

Ondřej Šteffl řekl(a)...
16. července 2016 v 1:09  

Fanda Moudry řekl(a)... 16. července 2016 1:03

... a tak namísto zvýšení platů učitelů zaplatíme reformu financování.

Ygrain řekl(a)...
16. července 2016 v 7:30  

"Jak budeme postižené děti vozit do škol přeplněnými autobusy?"

Zázračně je uzdravíme, přeceeee.

Pokud ovšem nějaký vhodný bus vůbec pojede. Protože vznikne-li "spádový druhý stupeň", kolika dětí a kolika obcí se to bude týkat? Vyplatí se provozovateli vypravit extra autobus ve vhodnou dobu?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. července 2016 v 7:47  

Jestliže k přežití je min. 17 žáků, co to udělá se školami praktickými nebo speciálními?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. července 2016 v 7:54  

"Zdalipak naše milá Katuška někdy dojížděla?"

No, snad konečně dojede...

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. července 2016 v 8:05  

1/praktické školy zaniknou, protože nebudou mít děti. Od letoška nám ubyla jedna třída a je otázkou času, kdy ubydou další děti.Speciální školy - těch je málo a bývají většinou i internátního typu. Možná, že likvidace nejvíc bude hrozit školám pro děti se smyslovými vadami. Ty opravdu speciální, pro děti s SMP a TMP to nehrozí, protože tam jsou tak špatné děti, že si to nikdo nelajsne posílat je do základky.
2/Nevím,kde vy všichni bydlíte. Já jsem z regionu, kdy kolem našeho městečka jsou 3 školy, které mají druhý stupeň a hrozí jim výše zmíněné. Z jednoho místa jezdí autobus po třech hodinách, z druhého a třetího po 4-5 hodinách. Jelikož tam není ani žádný průmysl, jsou to takové ty ála školní ráno a odpoledne, i když je to MHD, ne vyloženě spešl školní. Že by byla zavedena spec. školní doprava? Ha,ha,ha - vždyť si vzpomeňte, jak nám Kalous chtěl před pár lety zrušit i slevy na jízdném pro děti, tak asi těžko někdo najde peníze na autobusy.
a KDO BUDE PLATIT TO PENDLOVÁNÍ MEZI DVĚMA ŠKOLAMI UČITELŮM? To mi někdo koupí auto????
3/No a postupně se přesuneme dále, kdy se začne ušlapávat cesta k zrušení dalších škol.Možná vesnických malotřídek, možná víceletých gymplů, možná SOŠ.

Ten pán,co vymýšlí ten cink - cank, není to ten mamlas co tvrdí, že na počtu dětí ve třídě nezáleží a jiné krávoviny? To je určitě on, pravděpodobně dobře zaplacený blbeček, který sice s dětmi nikdy nepracoval ale přesně ví, jak na ně.

Unknown řekl(a)...
16. července 2016 v 8:09  

Přestávám se v tom orientovat.To bude zrušeno povinné vzdělávání?

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. července 2016 v 8:31  

No, spěje o k tomu. Nebo spíš to spěje k tomu, že si rodiče NĚJAK budou zajišťovat vzdělávání dětí - soukromá služba. Třeba i přes internet apod. Ono se nějak zapomíná, že škola není jen místo učení, ale i místo setkávání.
Mám ve svém okolí jeden zářný příklad. jde sice už o středoškoláka, ale je to čítankové. Postupně přestával chodit do školy. S tím se stalo, že postupně přestal komunikovat s mými dětmi. Postupně, když už do té školy občas šel, tak seděl někde v koutku a neměl si s ostatními co říci. Co taky,? Nebyl na lyžáku, výletě, společných odpoledních akcích. Uzavřel se sám do sebe. Ano, lítal denně hodiny po internetu, je chytrý. Jenže ono to prostě nestačí. Rodiče to nejdřív omlouvali, pak i jim došlo, že není vše v pořádku. Teď se to snaží dát horko těžko do pořádku.

Tomáš Barták řekl(a)...
16. července 2016 v 9:25  

Všimněte si, kam se debata postupně dostala. Na povrch se dostávají další a další problémy. Vše je daleko složitější, než si MŠMT a další vůbec umí představit. Rozvrácený (nebo alespoň částečně rozkolísaný) systém se nedá dohromady jen nějakou vyhláškou nebo novelizací zákona. Vyhlášky a novelizace mají smysl jedině tehdy, když něco funguje. Ale školství?

Jasné je, že chybí peníze a koncepce (nebo spíš zdravý selský rozum). V tom nám ale nikdo nepomůže. Pokud nám na dětech záleží, musíme to dát jasně a jednotně najevo.

Z lejna bič neupleteme. Když upleteme, nezapráskáme. A když zapráskáme, pak jedině sebe. A nakonec vše skončí (jako obvykle) na učitelích, kteří jsou podle některých neschopní, podle jiných málo tvořiví, podle dalších chytrých nechápou celou filozofii inkluze... Takových chytrých řečí od těch, co nikdy neučili, jsme za poslední rok slyšeli dost.

Co my s tím? Necháme to tak? Pokud ano, co si zasloužíme?

Eva Adamová řekl(a)...
16. července 2016 v 9:34  

Zavádíme finančně náročné věci - povinně volitelné předměty (ty zatěžují rozpočet škol už skoro 10 let), dělení matematiky na SŠ, inkluzi (asistent je nejdražší pracovník ve školství, protože se většinou věnuje jen jednomu dítěti), další specializační příplatky (např. koordinátor vlastního hodnocení školy) - a přitom nemáme evidentně ani na to, abychom zajistili rozumnou síť úplných základních škol. Svatá ty prostoto!

Vezmu-li to z pohledu regionu, kde učím, povede to ke vzniku o.p.s. a ke vzniku dalších soukromých škol a soukromých osmiletých gymnázií, a to tentokrát i v menších městech než tomu bylo doposud.

Jan řekl(a)...
16. července 2016 v 16:57  

"Necháme to tak? Pokud ano, co si zasloužíme?"

Co navrhujete, abychom udělali?

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. července 2016 v 19:10  

Tot otazka....Osobne jsem se silne angazovala proti inkluzi ceskeho typu.Nebyla jsem sama,ale asi nas nebylo dost.Byli jsme semleti a medialne utluceni.Tohle chce masovost.Jenze kde brat lidi ochotne bojovat?

Unknown řekl(a)...
16. července 2016 v 20:16  

Mne nejvíc děsí ta bezmocnost. Tisíce vysokoškolsky vzdělaných učitelů proti hrstce nedouků a laiků.... Proti inkluzi jsem veřejně vystupovala už v době, kdy byla svými propagátory prezentována jako nové náboženství. Psala jsem články, psala jsem dopisy mnoha politikům, včetně pana prezidenta, psala jsem i ČŠI.
Opravdu nevím,co by se dalo dělat,aby to zabránilo devastaci speciálního a potažmo i ostatního školství. Donedávna jsem věřila na zázrak, ale nový školní rok se rychle blíží a žádné zázraky se nedějí....

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. července 2016 v 20:38  

Možná by to chtělo nějaký happening na Karmelitské: třeba pochod od desítky k pětce...

Tomáš Barták řekl(a)...
16. července 2016 v 21:43  

Myslím si, že by se do čela měli postavit ředitelé. Ti totiž nesou kůži na trh. Mají zodpovědnost, ale nemají peníze a lidi. Oni přece jako první pociťují, že jim někdo lže. Mají asociaci, jsou organizovaní. Věřím, že učitelé by je jednomyslně podpořili. Nebo se mýlím? Nebo jsem naivní?

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. července 2016 v 22:59  

Myslím si, že by se do čela měli postavit ředitelé.

Měli by, měli. Čeho ale čela, a proč? Vždyť jsou ti poslední, kteří utrpí.
Školy už dávno jsou především proto, aby byly, přeceee.

Eva Adamová řekl(a)...
16. července 2016 v 23:59  

Tak ředitelé říkáte? No ten náš o inkluzi mluví ve stylu nějak bylo, nějak bude, on totiž ty inkludované v podstatě neučí a učit nebude. A o novém financování škol hovořil na konci roku jako o záchraně, která nám přinese víc peněz, přitom jsme škola, které by eventuálně mohlo hrozit zrušení druhého stupně. Je to takový bobeček prvostupňový, kterému by se škola už dávno rozpadla pod rukama nebýt solidní zástupkyně a schopné ekonomky.

Unknown řekl(a)...
17. července 2016 v 9:20  

16. července 2016 23:59

Taky máme takové "bobišky zadudlané". Ředitelka se ve funkci drží jen díky tomu, že se zná s panem starostou i jinak. A pan zástupce se věnuje více svým podnikatelským aktivitám než škole. A nyní mě pojímá hrůza. Nefunguje to takto podobně na více školách? Chybí osobnosti, chybí motivace učitelů (kdo by za ty prachy ve školství dělal). A to toho evidentně nefunkční inkluze, nefunkční a zbabraný návrh kariérního řádu, obrovská administrativa pro každého kantora, pochybný návrh financování školství, podfinancované školství,...Nelze se tedy divit, že do školství nenastupují mladí učitelé a odborníci, které je nutno pořádně zaplatit. Učím i na průmyslovce a tam se navíc ještě potýkáme s žáky s dostatečnými a nedostatečnými známkami , které máme dovést k maturitě. Školství je opravdu hluboce nemocný sektor.

Eva Adamová řekl(a)...
17. července 2016 v 10:02  

Kdosi tady nedávno psal, že ředitelé mají velkou zodpovědnost a že jim není co závidět. Jenže, jak je to s jejich zodpovědností, když člověk kolem sebe vidí příklady toho, že i když školu téměř nezvládají či vyrobí dost velký průšvih, nikdo z toho nevyvozuje důsledky. Co si např. myslet o situaci, kdy ředitel vyhodí matikáře pro nadbytečnost a pak se matematika ve škole vyučuje z podstatné části neaprobovaně, a to dokonce tak, že čtyři hodiny v jedné třídě jeden učitel a zbylou jednu hodinu jiný? Inspekci se to nelíbilo, vyhazov vyhodnotila jako neopodstatněný, dala to do zápisu, ale tím to také skončilo. Další ředitel naprosto nezvládl ukočírovat rozpočet a v září mu chyběla velká suma peněz. Odebral tedy všem osobní ohodnocení a všechny přeřadil do konce roku do nejnižšího možného platového tarifu. Inspekce opět zaznamenala, a tím to opět skončilo. Na jiné škole zase ředitel propustil pro nadbytečnost angličtinářku - nebyla místní a jednoho propustit musel - a od té doby učí angličtinu místo ní nekvalifikovaná družinářka. Toho si inspekce ani nevšimla. Jiný ředitel zase podváděl v šablonách o sto péro, dotaci musel vrátit, obec zaplatila a ředitel dále řediteluje. Jediný ředitel z okolí, o kterém vím, že ho odvolali byl pán, který tuneloval FKSP, a to bylo tahaček než z ředitelského postu skutečně odešel. A to jsou prosím jen příklady z našeho okresu.
Naše školství je prohnilé a smrdí, a to jako ta pověstná ryba, od hlavy - ředitelské, zřizovatelské a ministerské.
Od ředitelů prosím vás vůbec nic neočekávejme, ti táhnou s těmi nahoře až na čestné výjimky za jeden provaz.

Unknown řekl(a)...
17. července 2016 v 18:33  

Jako učitelé s tím nemůžeme udělat vůbec nic. Jen dát výpověď a jít dělat něco jiného. Jsme v situaci dělníka, který vyrábí zmetky a je chválen a placen za počet vyrobených zmetků a navíc tohle vyhovuje všem jeho nadřízeným. My\slíte, že něco zmůže?
Tohle může změnit jen masivní informační kampaň a od toho tu jsou média, ale nebuďme naivní, kdyby média chtěla informovat mohla to už několik let dělat. Jediná naděje je v kontrole výstupů vzdělávání. Současný stav planého žvanění a nulové kontroly výstupů vyhovuje všem příživníkům a dojičům. Nadějí jsou povinné přijímačky a maturity. I když nedokonalé, ale dodají relevantní data s kterými lze pracovat. Odkryje neefektivitu a nepořádek ve školství. Bude vidět vztah mezi reformou a výsledkem vzdělávání. Nebude oblbování veřejnosti tak jednoduché.

Eva Adamová řekl(a)...
17. července 2016 v 19:19  

Já mám trošku obavy, že ona ta neefektivita vzdělávání vůbec nikoho nezajímá. Před třemi lety např. ČŠI uskutečnila testování NIQES. Na naší škole dopadlo dobře v matematice a češtině, angličtina dopadla prachmizerně či spíše tragicky. V témže roce a v následujícím potvrdily mizernou úroveň výuky angličtiny i SCIO testy. Zajímá Vás co se dělo? Reakce vedení? Zrušení SCIO testů z angličtiny. Reakce rodičů, kteří měli k výsledkům přístup? Stěžovala si pouze jedna maminka, a to až poté, co se na SŠ ukázalo, že její syn, a musím podotknout, že velmi nadaný syn, je na prestižním gymnáziu za ostatními v ročníku v angličtině 100 let za opicemi, zatímco v ostatních předmětech včetně němčiny exceluje. Reakce nedávné inspekce? Žádná, vše je v pořádku.
Ano, jakási relevantní data by byla, ale nikdo s nimi nepracuje a ani pracovat nechce.

Tomáš Barták řekl(a)...
17. července 2016 v 19:22  

Dát výpověď je samozřejmě taky řešení, naprosto legitimní. Ale já myslím na situaci, kdy nechceme rezignovat na situaci ve školách a ve školství. Pokud do toho nepůjdou ředitelé, což je asi logické (moje úvaha byla asi zcestná), tak někdo musí, jinak se bude situace zhoršovat. I to je řešení, nebo spíš vyústění situace. Ale je to špatně, to víme. A kdo se bude snažit o zlepšení? Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? (Vzpomínáte, kdy toto zaznělo? Mnozí asi ne, protože byli malí.)

Eva Adamová řekl(a)...
17. července 2016 v 19:38  

Víte ale pane Bartáku, jak na to? Stávka v tomto případě nepřichází v úvahu, protože stávka je ze zákona legitimní pouze týká-li se hospodářských ne sociálních otázek práce učitelů. A do toho odpor, byť oprávněný, k inkluzi nebo reforma financování nespadá.

Tomáš Barták řekl(a)...
17. července 2016 v 20:12  

Máte pravdu. Rezignujeme? Potom nezbývá než bojkot. Čeho, kdy a jak? To se musíme shodnout.

Anonymní řekl(a)...
17. července 2016 v 20:16  

Můžeme stávkovat - a požadovat větší zvýšení platu s ohledem na náročnost práce s inkludovanýcmi dětmi. Proč ne?

Nicka Pytlik řekl(a)...
17. července 2016 v 20:30  

Tak nějak zásadně odmítám tezi, že by učitelé mohli, nebo dokonce měli bojovat za lepší podmínky pro svoji práci, natož pak tezi, že by učitelé mohli, nebo dokonce měli bojovat za lepší školství.
První teze mne uráží, druhá teze mne rozesmává.

Unknown řekl(a)...
17. července 2016 v 20:44  

Pane kolego Pytliku,
Vy dobře víte, kam se to naše školství řítí. Co by se podle Vás proti tomu dalo dělat?

Jirka řekl(a)...
17. července 2016 v 20:48  

Už je to tady! Odzdikezdizmus bude asi evropská hodnota.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/409234-revoluce-v-britskych-skolach-polovina-jich-okopiruje-cinskou-vyuku-poctu.html

Unknown řekl(a)...
17. července 2016 v 21:00  

Naše metody vzdělávání žáků s mentálním postižením se také v zahraničí kopírovaly, včetně našich učebnic.

Nicka Pytlik řekl(a)...
17. července 2016 v 21:13  

Už je to tady!

Revolucééé!!!
Právě jsem sem ten odkaz chtěl pověsit. Britové jsou buď šílení, a nebo jasnozřiví.
Mnohým našim odborníkům na vzdělávání se možná začíná hroutit svět. Ačkoli, skrzevá ten zpropadený brexit to mouhou navléci na to šílenství.

Vy dobře víte, kam se to naše školství řítí. Co by se podle Vás proti tomu dalo dělat?

Kořeny toho řítění jsou tak hluboké, že už jen jejich analýza by trvala poměrně dlouho. Asi tak dvakrát déle pak formulace kroků nápravy, a asi tak dvacetkrát déle jejich realizace. Když si týmy odborníků ale hodně pospíší a analyzovat budou nejméně dva roky, vychází mi slušné půlstoletí. A to je ještě naděje na úspěch poněkud zamlžena.
Spíše intuitivně cítím, že nejrychlejší a nejnadějnější způsob nápravy je nedělat vůbec nic. A čím větší nic se nebude dělat, tím rychlejší a nadějnější se mi ta náprava jeví.

Eva Adamová řekl(a)...
17. července 2016 v 22:20  

A co tohle
https://www.scio.cz/o-vzdelavani/nove-trendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzdelavani/aktualita_ze_vzdelavani_1467.asp

srovnat s tímto
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/409234-revoluce-v-britskych-skolach-polovina-jich-okopiruje-cinskou-vyuku-poctu.html


Vcelku to vypadá, že ani v Británii nevědí, co vlastně chtějí, natožpak, aby věděli jak na to.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
18. července 2016 v 0:38  

No a já vím o Šanghaji a Čině ještě tohle http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=23433. Takže, kdoví, co v Británii chtějí zavádět a co z toho udělali novináři? Ale nicméně to opravdu vypadá, jak píše paní Adamová nevědí, co vlastně chtějí, natožpak, aby věděli jak na to.. Takže asi stejně jako u nás.

Unknown řekl(a)...
18. července 2016 v 1:19  

"Takže asi stejně jako u nás."

Konkrétně matematika je docela slušný problém. Příčin je spousta a pojmenovat je vesměs dokážeme. Hodně dělá motivace. Všiml jsem si, že spousta žáků a studentů velmi rychle rezignuje na nějakou i lehkou problémovou úlohu. Odmítají úlohu řešit, pač se u toho musí přemýšlet. Velmi častá odpověď je - "já tomu nerozumím". A kupodivu jde často o obyčejné počty a jejich neupevněné základy. Racionální čísla, zlomky, trojčlenka, úměra, procenta, obyčejné dělení, násobení,... Mnohem snadnější je pro žáky a studenty naučit se nazpaměť několik stránek textu, popřípadě debatovat, vytvořit prezentaci nebo seminární práci. Na matematiku navazují další technické předměty - fyzika, chemie, mechanika, materiály,... Je naprosto evidentní, že současná globální ekonomika směřuje od zemědělství a průmyslu ke službám. Je však i nadále potřeba strojních, stavebních, ... inženýrů a technických kádrů. Bez nich se ekonomika neobejde.

Nicka Pytlik řekl(a)...
18. července 2016 v 1:36  

Na matematiku navazují další technické předměty

A na počty navazuje život.

tyrjir řekl(a)...
18. července 2016 v 2:06  

Třeba se to vše vyřeší dnes od 10.00 ve Strakovce a žádné další učitelské protesty nebudou potřebné:

Josef Stredula ...
18.7. od 10 hod Rada pro evrop. fondy na @strakovka s účastí soc. partnerů @odbory a @SPD_CR o čerpání, realokacích
MMR ČR, Evropská komise v ČR, Bohuslav Sobotka a dalších (6)


Viz https://twitter.com/tyrjir/status/754825397934649344

Připomenul jsem potřebnost prověrky účelnosti a efektivnosti čerpání vzdělávacích EU dotací. Tak teď už je to myslím sichr (viz https://twitter.com/tyrjir/status/754825397934649344).

J. Týř :)))

Simona CARCY řekl(a)...
18. července 2016 v 7:43  

k šteffl 18.7., 0:38

To nechápu. Že tápou ve Velké Británii je zřejmé. Dovolili si brexit a nemají kapacity typu pana Šteffla. Ale proč tápeme u nás, když jsme tak obohaceni Botlíky, Kartousi, Lippmany za podpory Feřteků, Kalabisových a spol.? Že by to nebyla až tak podpora, ale spíše pátá kolona? Že by jen lobby? že by jen bublina neziskovek vířících mediální prostor, aby bylo vidět, že existují? Snad se to vysvětlí...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. července 2016 v 8:25  

"o Šanghaji a Čině"

Učí se orpavdu stejně v celé Číně jako v Šanghaji?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. července 2016 v 8:35  

Ad http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=23433

Těch pět bodíků mi připomíná všestranně rozvinutého jedince... Kde já to slyšel??? Morální rozvoj? V největší dikatuře světa? To si dělá Šanghaj prdel, ne?

Eva Adamová řekl(a)...
18. července 2016 v 16:21  

"V Šanghaji i v Číně už to vědí: Testování PISA může být nebezpečné, způsobuje deformace vzdělávání"

To by mne zajímalo, kdy už konečně v České republice lidé pochopí, že SCIO testy, Kalibro testy apod. jsou nebezpečné a že už více než 20 deformují vzdělávání.

Unknown řekl(a)...
18. července 2016 v 21:51  

zase se patláte patláma matláma a kámen mudrců furt nikde,už jste se zajímali nad onou kouzelnou novinkou financování podle počtu hodin? zahloubejte se , zahloubejte......

Eva Adamová řekl(a)...
19. července 2016 v 8:36  

No ono není ani nad čím, zejména na základkách, hloubat. Tam budou kamenem úrazu dělené hodiny. Na naší škole se např. dělí Tv, Pč, cizí jazyky, informatika, a to někdy už při 20 dětech, podle toho jak vycházejí úvazky a podle toho jestli pan ředitel neučí zrovna v dané třídě angličtinu nebo jiný z uvedených předmětů. V jazykové učebně pak sedí 10 děcek, po tělocvičně pobíhá 8 děvčat apod. S tím nám pravděpodobně zatnou tipec, bo se mluví u dělení o striktním limitu min. 24 dětí. Ubude hodin a někteří učitelé budou muset mít snížené úvazky. No a o limitu průměrně 17 dětí na třídu na 2. stupni, který povede k tomu, že školu bude dofinancovávat obec nebo se 2. stupeň na dané škole zruší, už se zde hovořilo. Jestli si doposud někteří ředitelé základek mysleli, že na tom budou líp než v minulosti, tak jim asi po schválení zákona a po prvním přídělu peněz spadne čelist. Základním úkolem změny financování je optimalizace školní sítě, zrušení škol v obcích s málo dětmi. Někde se totiž na ministerský nápad s inkluzí, nápad s dělením hodin matematiky na středních školách a další bláznivé nápady ušetřit musí.

Tomáš Barták řekl(a)...
19. července 2016 v 14:06  

Je nad slunce jasnější, že musíme ve školství vědět, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. A ve školách musíme mít lidi, kteří to dokážou dotáhnout. A ty musíme zaplatit. Pokud je nezaplatíme, nikam to nepovede. Motivace, to je základ. Nejen u dětí, ale především u učitelů. A tady je (o tom jsem přesvědčen) zakopaný pes. Pokud nevíme ve školství, co chceme, a nemáme motivační nástroje (=peníze), je to mlácení prázdné slámy. Nepomohou ani evropské fondy, ani fráze omílající představitelé MŠMT.

Unknown řekl(a)...
20. července 2016 v 10:27  

Mně je to celkem jasné: zrušit všechny inkluzivní nesmysly, které postiženým dětem nepomáhají, ale škodí, učit podle platných vzdělávacích progamů včetně Přílohy pro žáky s LMP, zrušit všechy pedagogické asistenty s výjimkou asistentů pro žáky s těžkým postižením a více vadami a jejich peníze rozdělit učitelům.

poste.restante řekl(a)...
20. července 2016 v 11:01  

Potřebujeme Pedagogickou komoru, jako profesní odbornou organizaci, protiváhu všemožným ministerským úletům a výpotkům různých "spasitelů školství", která převezme část zodpovědnosti za vzdělávací systém země a především zajistí jeho kontinuitu.

Ygrain řekl(a)...
20. července 2016 v 13:16  

Hm. Zdá se, že inkluzivní tanečky bez zajištění financí se začínají provalovat: http://olomouc.idnes.cz/rozhovor-jana-bradley-inkluze-skolstvi-f0l-/olomouc-zpravy.aspx?c=A160718_2260425_olomouc-zpravy_stk

Eva Adamová řekl(a)...
20. července 2016 v 14:29  

"Byla jsem v roli asistenta pedagoga. Ve škole byl integrován chlapec, kvůli postižení měl nárok na vzdělávání ve třídě s asistentem. Nejvíce mě zarazilo, že v devíti letech nikdy nebyl vzděláván speciálním pedagogem. Od dětství byl jen pasivně začleňován. To znamená v rámci běžné školy, ale bez odborné péče. Takže to nejdůležitější, co by zajistilo maximální rozvoj jeho potenciálu, se mu nikdy nedostalo."

Toto zaskočilo paní při práci na české škole. Ale přesně takto si MŠMT "levnou" inkluzi představuje, a to ještě budeme rádi alespoň za ty asistenty. Toho, co mají v USA a Finsku - speciálních tříd v běžných školách, speciálních pedagogů a dalších odborníků v běžných školách - se Hned tak nedočkáme. Doposud jsme měli alespoň ty speciální a praktické školy, ale překotná inkluze povede k jejich postupnému rušení a mám obavy, že nebudeme mít ani to. Staré rozbouráme a vybudovat nové nám bude trvat 40 let.

Lara řekl(a)...
25. července 2016 v 9:19  

A proto je v zákoně ukotvená možnost volby... ne povinnosti umístit dítě do "normální" třídy...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. července 2016 v 13:13  

A není tam uvedeno "přednostně"?

Eva Adamová řekl(a)...
25. července 2016 v 14:12  

A mezi čím budou prosím Vás rodiče volit, jestliže praktické školy zajdou na úbytě a na speciální třídy při běžných školách nebudou peníze a jestliže dítěti ani nebude přiznáno poradnou LPM, jakože v poslední době těchto diagnóz zázračně ubylo?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. července 2016 v 20:35  

U nás již jedna speciální třída od září nebude a to inkluze ještě ani nezačala.
Správná je připomínka pana Sotoláře - ve vyhlášce se hovoří jasně o přednostním zařazování do zákkladek. Peníze nebudou a tak nebudou ani PO. D2ti budou zázračně vyléčeny jedním razítkem a podpisem poradenského zařízení. Mám možnost to pozorovat delší domu, neboť při naší základce je několik dětí, které by dříve již dávno byly na praktické. Teď se s nimi několik let experimentuje, jestli náhodou někde nenabydou rozumu. Většinou samozřejmě ne, ale to už bývají v osmičce a na ten rok už to nemá smysl.V naší republice se opravdu dějí zázraky.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. července 2016 v 21:29  

Teď se s nimi několik let experimentuje, jestli náhodou někde nenabydou rozumu.

A poslaneckou sněmovnou jste už ty dětičky protáhli?
Já tam jednou byl, a to íkvé se mi pak úplně tlačilo z hlavy. Dva balíčky kapesníků na to padly. Prý je to dost nakažlivé. Taky že mi ti poslancí přijdou obecně tak nějak chytřejší. Hele, normálně blbec, a jen sedne do levice, odborník.
Když je ale v televizi třeba přenos z interfelací, musím pryč. Zvedne se mi hladina leukocitů a kýchám klidně celý den. Jsem poněkud citlivější na leukoplasty, totiž. A to ani pořádně nevím, co to ta interpolace vlastně je. Ale jak říkáte, paní Karvaiová, hotový zázrak!

Unknown řekl(a)...
26. července 2016 v 7:17  

"V naší republice se opravdu dějí zázraky."

A to dějí. O tom není pochyb. ČR je jedinou zemí na světě s fantastickými postupy vyléčení Parkinsona. Postup z invalidního důchodu do běžného života a práce. A pak tady v ČR nejsou zázraky. Česká inkluze je toho názorným příkladem. Nejsou peníze a pak se všichni nemocní a postižení jako zázrakem uzdraví.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.