Výzva Asociace ředitelů gymnázií ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol

čtvrtek 30. června 2016 ·

Tímto stanoviskem a výzvou reaguje Rada AŘG ČR na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18. března 2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016.


Vážené kolegyně ředitelky, vážení kolegové ředitelé!

Z pohledu AŘG ČR je zřejmé, že si vláda ČR nejen dostatečně neuvědomuje vážnost problému, který v oblasti regionálního školství skrytě narůstá, ale nekoná kroky, kterými by směřovala k naplnění svého programového prohlášení. Je víc než patrné, že vzdělávání není základním pilířem vládní politiky, tak jak je v úvodu vládního prohlášení uvedeno! Je zřejmé, že Vláda ČR neplní sliby, ke kterým se ve svém prohlášení zavázala, a proklamovaný důraz na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních zůstává jen na papíře.

Pokud by si vláda vážnost situace uvědomovala a pokud by jí skutečně šlo o nastartování kroků směřujících k růstu kvality vzdělávání v ČR včetně zlepšení přípravy budoucích učitelů na vysokých školách, pak by zcela jistě

  • nenechala bez reakce zjištění mezinárodních šetření, z nichž vyplývá, že učitelé v ČR jsou nejhůře placenou skupinou vysokoškolsky vzdělaných lidí v porovnání se ostatními zeměmi OECD;
  • učinila rázná opatření, která by změnila stav, kdy plat českého učitele je na 50% platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných občanů ČR;
  • pochlubila se viditelnými výsledky v oblasti podpory budoucích učitelů zejména nastavením konkurenceschopných platů, aby o profesní dráze pedagoga uvažovaly i špičky mezi maturanty;
  • svolala již dávno krizový štáb obdobný tomu, který řeší hrozící živelná nebezpečí, aby našel řešení pro akutní nedostatek učitelů, před kterým budou české základní a střední školy stát;
  • nedohadovala se o tom, zda na platy učitelů přidat do státního rozpočtu procento či dvě, ale řešila by koncepční otázku vývoje platů na několik let dopředu ve spolupráci s opozičními stranami tak, aby se učitelé nemuseli za svůj plat stydět.

V současné době je problém zajistit kvalifikované učitele za kantory odcházející do důchodu a dle statistik, které si vedou pedagogické fakulty, bude ve velmi krátké budoucnosti počet absolventů pedagogických oborů řádově nižší než počet učitelů na ZŠ a SŠ, kteří odejdou do důchodu. Tato skutečnost je MŠMT a potažmo vládě známa.

Hlavním důvodem katastrofálně nedostatečného zájmu o studium pedagogiky je jednoznačně

  • výše nástupního platu, jeho růst v průběhu dalších let,
  • absolutní nekonkurenceschopnost benefitů, které mohou ředitelé svým zaměstnancům nabídnout,
  • velmi nízký objem mzdových prostředků v tzv. nadtarifech, jimiž ředitel může učitele motivovat,
  • stále nedořešený kariérní systém a jeho navázání na systém odměňování.

Došli jsme k závěru, že za současných podmínek není mnohdy možné kvalitu výstupů ovlivnit. Vyjednané zvýšení platů ve školství ve vládě pro příští rok nesplňuje naše očekávání ani neřeší výše uvedené problémy. Žádáme výrazně lepší podmínky pro učitele, a proto vyzýváme ředitele škol všech typů ke společnému hledání cesty, která by přiměla politiky splnit sliby, které občanům před volbami dali.

AŘG zároveň vyzývá všechny pracovníky ve školství ke koordinovanému postupu k docílení opravdu zásadního zvýšení platů.

V Praze dne 23. června 2016

Za Radu AŘG ČR

PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR, v.r.
Ing. Alfred Dytrt, místopředseda AŘG ČR, v.r.
RNDr. Jiří Kuhn, člen republikové rady AŘG ČR, v.r.
Zdroj: AŘG ČR

14 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...
30. června 2016 v 14:51  

Koordinovaný postup musí být promyšlený, jednoznačný a jasný. Ale hlavně musí být jednotný. Všichni a v jeden čas. Nesmíme uhýbat tím, že budeme říkat, že si přece nebudeme brát děti jako rukojmí. To by byl jen alibismus. Nás si vlády už dlouho berou jako rukojmí. Jen nevím, proč Asociace přichází s touto výzvou teď, před prázdninami. Možná by se našel i lepší termín. Ale díky alespoň za to. Jsem jednoznačně pro. Odborová akce Konec levných učitelů asi k ničemu nepovede, odbory v poslední době nic moc nedokázaly. Na odbory se asi nedá spoléhat, musíme si pomoct sami, musí nás ti nahoře brát vážně, to především.

Unknown řekl(a)...
30. června 2016 v 15:22  

Souhlas s výzvou, i s panem Bartákem. Opravdu si už dál do nekonečna nemůžeme nechat něco na hlavu. Reálně nám nikdo z politických kecalistů nepomůže, musíme sami. Škoda toho termínu takhle před prázdninami, ale chápu, že je to i reakce na to odsouhlasené směšné zvyšení platů ze strany vlády minulý týden.

Tlumočník řekl(a)...
30. června 2016 v 15:37  

Na jednu stranu je smutné, že ke zvýšení učitelských platů musí vyzývat Asociace ředitelů gymnázií. Jelikož je ale odborová organizace v čele s panem Dobšíkem úplně neschopná, díky za to. Asociace vyzývá všechny pracovníky ke koordinovanému postupu - to je ale právě to, čeho učitelé nejsou schopni.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. června 2016 v 16:20  

Jsme svědky debaklu odborů v přímém přenosu (byť samo vyvolání kampaně Konec levných učitelů bylo sympatickým krokem). Jak se však můžeme divit tomu, že učitelé nejsou schopni koordinovaného postupu, když nejsou schopni se pod své názory ani podepsat?

Tlumočník řekl(a)...
30. června 2016 v 19:06  

To Zdeněk Sotolář:
Míchat hrušky s jablky je právě ten způsob, co nikam nevede. Tématem je koordinace postupu, ale vy okamžitě odběhnete k tematu podepisování příspěvků, navíc ještě s poukazem na nějakou souvislost mezi nimi. Připomíná mi to typickou situaci, kdy se k problematice učitelských platů někdo vyjádří způsobem - ale nejde jen o peníze... a tím to celé úplně shodí.

Unknown řekl(a)...
1. července 2016 v 9:54  

Některé kolegyně mají učitelský plat jen jako kapesné, pač bohatý manžel je zajistí. Jsou taktéž vesměs pracovně hájeny. Nedělají žádné projekty, nezasahují do ŠVP, nedělají žádné práce navíc. Dalším typem jsou kantorky, které tvrdí, že klidně budou pracovat i za 20 000,-. Kde by prý sehnaly nějakou jinou práci? Tak se dá pokračovat. Učitelé totiž nejsou jednotni a z toho plyne, že možných masových protestů se nedočkáme. Proto očekávám masový odliv mladých kantorů a odborníků ze školství. Kdo mně sežene aprobaci CH, F? Začínají chybět i matikáři a vyučující cizích jazyků. Kdo by za ty "prachy taky dělal"? A navíc nepodařený projekt inkluze. Dokud se školství úplně nezhroutí, tak se zřejmě nic nebude na MŠMT řešit. A uzdravování školství potom bude trvat desetiletí. A budu si pěkně dlouho pamatovat tu politickou stranu, která to tak "kvalitně" ve školství rozrýpala. A začnu hned v krajských a senátních volbách na podzim.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
3. července 2016 v 13:44  

Ten termín výzvy je přesně o tom, aby co nejdříve byla vyhlášena celostátní neomezená stávka všech učitelů a dalších pracovníků všech typů škol a školek se zahájením 1. září 2016 v 8:00 s požadavkem růstu nárokové mzdy o 10% ve výplatě za srpen. Stávka bude ukončena v okamžiku, kdy budou prostředky na účtech zřizovatelů škol. Žijeme přece v kapitalismu. Jiná cesta v něm ke zvýšení mezd nevede. Takže dost otálení. Pokud odbory nekonají (nějaké nemastné pindy o stávce snad i vícedenní už jsem od Dobšíků zaslechl), založíme jiné. Je to problém?
Pokud stávku podpoří i některé další profese, bude to dobře, ale dle mého názoru bude zavření všech škol, družin, školek a školních jídelen úplně stačit. A jestli pár blbek, co jim ty směšné mzdy stačí, protože nic jiného neuměj a kde by se jinde uživili do práce přijde, nebude jim to k ničemu. Stávkové výbory je jednoduš do školy nepustí.

Eva Adamová řekl(a)...
3. července 2016 v 15:06  

"Některé kolegyně mají učitelský plat jen jako kapesné, pač bohatý manžel je zajistí. Jsou taktéž vesměs pracovně hájeny. Nedělají žádné projekty, nezasahují do ŠVP, nedělají žádné práce navíc. Dalším typem jsou kantorky, které tvrdí, že klidně budou pracovat i za 20 000,-. Kde by prý sehnaly nějakou jinou práci?"

To jsou Vaše zkušenosti? Já mám jiné.

Někteří kolegové mají učitelský plat jen jako kapesné, pač to nejpozději v jednu zapíchnou a jdou si vydělávat jinam. Takoví Jsou vesměs pracovně hájeni. Nedělají žádné projekty, nezasahují do ŠVP, nedělají žádné práce navíc, to za ně musí odedřít za stejné peníze kantorky. Dalším typem jsou kantoři, kteří tvrdí, že klidně budou pracovat i za 20 000,-. Kde by prý sehnali nějakou jinou práci, když jsou neschopní?

Unknown řekl(a)...
3. července 2016 v 16:54  

Pokud by se mělo ve školství stávkovat, tak spíše proti nesmyslným nedomyšleným reformám, jako je inkluze, které poškodí všechny stupně škol na velmi dlouhou dobu.
Platy se mohou přitom projednat také.

Tomáš Barták řekl(a)...
3. července 2016 v 17:22  

Stávkovat můžeme, bylo by to dokonce nanejvýš vhodné. Jsme ale my, učitelstvo, akceschopní, domluvíme se? Kdo se postaví do čela? Stávka není nahodilá, nepromyšlená akce. To je promyšlená a připravená akce. Nesměli bychom být za kašpary.

tyrjir řekl(a)...
3. července 2016 v 19:08  

...aby co nejdříve byla vyhlášena celostátní neomezená stávka všech učitelů a dalších pracovníků všech typů škol a školek se zahájením 1. září 2016 v 8:00 s požadavkem růstu nárokové mzdy o 10% ve výplatě za srpen. Stávka bude ukončena v okamžiku, kdy budou prostředky na účtech zřizovatelů škol. Žijeme přece v kapitalismu...

... Některé kolegyně mají učitelský plat jen jako kapesné, pač bohatý manžel je zajistí. Jsou taktéž vesměs pracovně hájeny. Nedělají žádné projekty, nezasahují do ŠVP, nedělají žádné práce navíc. Dalším typem jsou kantorky, které tvrdí, že klidně budou pracovat i za 20 000,-. Kde by prý sehnaly nějakou jinou práci?...

...Někteří kolegové mají učitelský plat jen jako kapesné, pač to nejpozději v jednu zapíchnou a jdou si vydělávat jinam. Takoví Jsou vesměs pracovně hájeni. Nedělají žádné projekty, nezasahují do ŠVP, nedělají žádné práce navíc, to za ně musí odedřít za stejné peníze kantorky. Dalším typem jsou kantoři, kteří tvrdí, že klidně budou pracovat i za 20 000,-. Kde by prý sehnali nějakou jinou práci, když jsou neschopní?...

...Stávkovat můžeme, bylo by to dokonce nanejvýš vhodné. Jsme ale my, učitelstvo, akceschopní, domluvíme se? Kdo se postaví do čela? Stávka není nahodilá, nepromyšlená akce. To je promyšlená a připravená akce. Nesměli bychom být za kašpary....

Znám školské asociace a školské odbory kamarádící se s paní ministryní v modrém triku, která těch ubohých 8 procent tuším proklásila za pokrok (přijatelný první krok) k růžové budoucnosti českého školství. Četl jsem někde, že pan prezident je názoru, že až příští parlamentní volby by měly ukázat, kdo by měl dál české školství řídit. Zdá se mi, že politici tam od krajů nahoru nad skutečným stavem školství zavírají oči, mají řeči o významu učitelů pro kvalitní vzdělávání a na skutečné problémy školství už léta a desetiletí fakticky a napříč politickým spektrem kašlou...

Česko podle toho všeho zřejmě vzdélané a hrdé občany nepotřebuje. Čerpat EU dotace však prý musíme (měli bychom). A nějaký ten šlendrián se přitom zřejmě ztratí... To je tuším, oč tu běží...

Znám taky školské férové jednající asociace a učitelské sdružení, které dostalo nabídku k založení politicky skutečně nezávislých školských odborů. Už se na tom někde pracuje?

S pozdravem Vesmíru mír :)

J.Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
7. července 2016 v 20:37  

To Tlumočník

Píšete, že "to je ale právě to, čeho učitelé nejsou schopni". Moje reakce směřuje k tomu, PROČ toho nejsme schopni. Žádné odbíhání od tématu nevidím. Na stávku je potřeba odvaha stejně jako na to, že říkáme názory svým jménem. Nerozumím tomu, jak budou stávkovat nebo stávku organizovat Tlumočníci, Anonymové nebo Tajní učitelé.

Unknown řekl(a)...
7. července 2016 v 23:47  

Proč nelze prozatím uspět?

1) Odbory jsou žluťácké a pod silným vlivem socialistů.
2) Na mnoha školách již dávno neexistuje odborová organizace.
3) Chybí evidentně celostátní vedení případné stávky.
4) Mnoho učitelů je vystrašených a další část se nechala "uplatit" 6% almužnou. Ty 2% nadtarifu se k většině kantorů nedostanou.
5) Na velké části škol chybí organizátoři případné stávky.
6) Naprostá nechuť vedení škol k organizování stávky. Na části škol zastrašování a nátlak.
7) Věk kantorů, starším se do stávky nechce a "revoluční mládí" jednoduše chybí.

Co naopak stávku může urychlit a sjednotit aspoň 75% kantorů?

1) Další rozvrat českého školství a zhoršení pracovních podmínek.
2) Nezdařená inkluze na ZŠ.
3) Další propad učitelských platů.
4) Nepromyšlené čerpání evropských fondů a byrokratická zátěž učitelů při jejich čerpání
5) Nespokojenost s nesmyslnými školeními, které jsou navázány na další čerpání evropských peněz - Šablony". S tím vším spojená časová zátěž přepracovaných učitelů.
6) Nekvalitně zpracovaný Kariérní řád.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
8. července 2016 v 8:28  

8)Nemáme ve společnosti skutečnou prestiž. Navzdory hloupým sociologickým průzkumům. Opět se v TV objeví reportáže o tom, jak si rodič neví rady kam s dítětem.
9)Nezískáme podporu jiných odborových svazů. Nebo už ČMOS něco vyjednal?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.