MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

pátek 24. června 2016 ·

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. června 2017.

Ke stažení:

Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Vyzva_Sablony_Praha.pdf (486,05 KB) - Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha)Níže uvedená dokumentace je shodná pro obě výzvy:

Přílohy výzev:

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB)

Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB)

Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB)

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf (217,79 KB)

Příručka pro žadatele a příjemce:

PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB)

Další přílohy:

Seznam_kontaktnich_osob_pro_kraje_aktualizace.xlsx (217,49 KB)

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB)

Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB)

Letak_sablony.pdf (295,19 KB)

rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB)

jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB)

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

Vzory právních aktů:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

IS KP14+:

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. 6. 2016

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23.

Příručku naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

21 komentářů:

Martin Odehnal řekl(a)...
25. června 2016 v 19:27  

Jenom pro představu, co si u paní ministryně Valachové představují pod pojmem "zjednodušené vykazování" - níže kopíruji takovou malou ochutnávku. Vřele ale doporučuji pročíst celý ten stručný (chabých 116 stran), jednoduchoučký a báááječně osvěžující textík, jak si v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snadno pořídit např. chůvu.

Ta je bezpochyby nezbytným předpokladem úspěchu mj. pro kojící výzkumnice a vývojářky, takže určitě zaplesají všude od Akademie věd až po poslední mateřinku na Bruntálsku, kde ji mohou na střídačku využít i pro blahem omdlívající ředitelku. Celkový profit do roku 2090 odhaduji na šedesátinásobek státního rozpočtu Jemenu.

6.3 Vliv výběru šablon na horizontální zásady projektu

Při vyplňování Žádosti o podporu v systému IS KP14+ žadatel vyplňuje záložku Horizontální zásady8), kde určuje vliv projektu na jednotlivé horizontální zásady (HZ).

8) V IS KP14+ se v současné chvíli záložka nazývá Horizontální principy. OP VVV definuje tento termín jako Horizontální zásady. Podrobný popis horizontálních zásad je uveden v kap. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Jsou celkem tři HZ:

- rovné příležitosti a nediskriminace;

- rovnost mezi muži a ženami;

- udržitelný rozvoj.


U každého z uvedených HZ je možné volit ze tří úrovní vlivu:

- cílené zaměření na horizontální princip;

- pozitivní vliv na horizontální princip;

- neutrální k horizontálnímu principu.

U HZ Rovné příležitosti a nediskriminace žadatel vždy volí možnost Pozitivní vliv na horizontální princip. Poté, co zvolí uvedenou možnost, aktivuje se textové pole Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip. Do tohoto pole je třeba popsat, jak zvolené aktivity budou mít pozitivní vliv na tuto horizontální zásadu.

Příklad textu:

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Konec citátu - stačí? A kdepak jsme to slyšeli, že personální podpora v podobě speciálních pedagogů, psychologů, asistentů apod. bude mandatorním výdajem státního rozpočtu, neboť bude přísně nároková? Tak proč si - u všech všudy - mají školy (byť i takhle náááramně jednoduchoučce) pořizovat další personál na totéž ještě z Eurofondů? Záhada na záhadu...

Unknown řekl(a)...
25. června 2016 v 19:54  

Může mi někdo vysvětlit,co je to " zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků"?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. června 2016 v 20:06  

Eto budet kolektivnoje vospitanije.I patom jiščo koldomy.Da zdravstvujet tavarišči

Unknown řekl(a)...
25. června 2016 v 23:50  

Myslím, že v Rusku ještě inkluzi nemají a tak hned mít nebudou.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. června 2016 v 1:04  

Rusku ještě inkluzi nemají

Proti takovému nařčení se ovšem musí každý настоящий мешочек důrazně ohradit.
Když se v roce 1921 Anton Semjonovič dotazoval Naděždy Konstantinovny, jestli má bezdomou a provinilou mládež v pracovních koloniích fyzicky trestat i za menší prohřešky proti kázni, odpověděla mu slovy: 'по случаю всё равно'. Víte?

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 8:29  

II. Aktivity pro základní školy
1. Personální podpora ZŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Pokud si nějaký ředitel myslí, že mu zadarmo spadne do klína 1 000 000,- Kč, tak se docela mýlí. Všechny finance jsou účelově vázané. Z toho plyne, že žádná nová PC učebna nebude.

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 8:36  

"Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ"

Pokud ještě někdo pochyboval o nahnání desítek kantorů z každé školy na rychlokurzy speciální pedagogiky, pak to tady má černé na bílém. Penězovod jak něco. Školitelé a vybrané firmy se sakra dobře nabalíkují.

jir řekl(a)...
26. června 2016 v 8:51  

To těžko, žádně rajzování, doma budou pěkně učit!

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 9:37  

"26. června 2016 8:51"

Kdo by za ně pořád zadarmo suploval?

Eva Adamová řekl(a)...
26. června 2016 v 9:39  

Ano, vrátilo se to ke stylu prvních šablon, bohužel s tou změnou, že nebudou možné žádné nákupy a téměř vše jde do personální podpory a na školení.

Na šablony typu 51, 56 a 57, kde se utrácely peníze ve velkém za tablety, nářadí, knížky, blended learning a výjezdy kantorů za hranice všedních dnů, si budeme muset počkat až na konec programového období, kdy se zase budou narychlo utrácet nevyčerpané peníze.

Je jen otázkou, jestli má smysl rvát násilně na dva roky do škol speciální pedagogy, školní psychology či školní asistenty, když potom na ně školy nebudou mít peníze ze státního rozpočtu ani náhodou. Stejně tak je otázkou, kde školy kvanta těchto pracovníků vezmou. Tak školní asistenty asi najdou, ale volných speciálních pedagogů nám po republice zas až tolik neběhá a dětského psychologa, aby člověk hledal lupou.

A těch školení je tam tolik a v takovém rozsahu, že si hromadnou účast kantorů na nich nedovedu představit. Kdo by pak učil? A že by se ně kantoři hrnuli o víkendech? Každý se bude ptát: co za to vážení? Lejstro v osobní složce? No tak to si trhněte nohou. Navíc už teď musí být každému jasné, že to bude školit kdekdo a úroveň školení bude otřesná. Stačí si vzpomenout, jak se školila čtenářská gramotnost apod. v prvních šablonách.

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 9:56  

" Každý se bude ptát: co za to vážení? Lejstro v osobní složce?"

Jak to tak vypadá, tak MŠMT uvažuje o amortizaci kantorů v časovém horizontu do 10 let. Pak bude tato levná pracovní síla nahrazena. Má někdo vůbec představu o tom jakou agendu musí běžný učitel zvládnout? Na MŠMT tuto představu absolutně nemají, pač si myslí, že učitel je neopotřebovatelný robot. Kromě psychologů a asistentů pro žáky je taky třeba rozšířit síť psychiatrických ambulancí pro kantory. Spotřeba antidepresiv stoupne u kantorů docela významně. Kde je psychohygiena práce? 40 hodinový pracovní týden má být u učitelů vyšší? Kolik tedy potom učitelé dostanou? Těch 1300-1500 hrubého v tarifu nás paní Kateřino z ČSSD neuspokojí. A nevymlouvejte se jen na hnutí ANO.

Eva Adamová řekl(a)...
26. června 2016 v 10:16  

"40 hodinový pracovní týden má být u učitelů vyšší?"

Správný dotaz. Ano všichni teď budeme v rámci šablon konzultovat práci se speciálními pedagogy a psychology, doučovat, vést čtenářské kluby a kluby zábavné logiky a deskových her, chodit s kolegy na vzájemné hospitace a tandemově vyučovat. To vše samozřejmě v přesčasových hodinách po dva roky zaplacených. Chtělo by se říci "no budiž", ale má skutečně každý kantor k tomuto blbnutí čas a prostor? Učitelé na 1. stupni, matikáři a jazykáři, kterých se to bude týkat především, mají práce až nad hlavu i bez tohoto blbnutí.

Zlaté první šablony, tam si rozumný kantor v rámci příprav na výuku nachystal výukové materiály, které dále využívá. Jak ale bude po dvou letech pokračovat toto. Řekněme si na rovinu, že nijak.

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 11:36  

'по случаю всё равно'
PROČ JSOU PROJEKTY PRO PRAHU A MIMO PRAHU?

Učitelé místo, aby učili, budou nahnáni na školení. Kdy? Určitě o prázdninách. Místo aby se dali psychicky dohromady, budou poslouchat obecné kecy.
Kdo uteče vyhraje. A kdo neuteče, tak bude působit potíže. Ono když zaženete zvíře do kouta tak kouše. Školitelé nezávidím vám.

tyrjir řekl(a)...
26. června 2016 v 13:11  

Jsem zvědav, jestli si tohle vše dají učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol líbit.

Co vlastně myslejí fondočerpači z MŠMT pod pojmem "profesní rozvoj učitelů"?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. června 2016 v 14:49  


"Co vlastně myslejí fondočerpači z MŠMT pod pojmem "profesní rozvoj učitelů"?"

Co asi. Certifikovaný kšeft pro implementátory. Prosím tuto šablonu ne-za-škr-tá-vat.

Unknown řekl(a)...
26. června 2016 v 15:59  

"Co vlastně myslejí fondočerpači z MŠMT pod pojmem "profesní rozvoj učitelů"?"

Celodenní školení, školení po odpoledních, školení o víkendech, prázdninách,...pod kuratelou NIDV,...Určitě to propojí s kariérním systémem. Bude to obnášet dozajista školení v rozsahu mnoha desítek hodin a nějakou závěrečnou prací. třeba na téma pátý stupeň pedagogické podpory. Tato inkluze po česku je jedinečný světový model, který je na nás zkoušen.

Eva Adamová řekl(a)...
26. června 2016 v 17:18  

Řeknu to z pohledu naší školy.

šablony na doučování - do těch půjdeme určitě, stejně to děláme
šablony na čtenářské kluby a kluby zábavné logiky - možná se ze dva aktivní najdou
šablony na vzájemné hospitace a tandemovou výuku - tak to nevidím vůbec růžově
CLIL - na to nemáme ani učitelé ani děti, i kdybychom nakrásně chtěli
školení - osmihodinové pro celý pedagog. sbor a možná se najde jeden aktivní na delší

A tak, budeme-li chtít utratit maximální možnou poskytnutou dotaci nezbude nám než zaměstnat školního asistenta. Speciální pedagog a školní psycholog je pro těch pár našich problémových dětí zbytečný.

Průšvih nastane, jestliže nám tabulka, která je sestavená dle toho nesmyslného dotazníku, vyplivne, že máme deficit ve vzájemných hospitacích a CLIL a my ty šablony budeme muset realizovat.

pratavetra řekl(a)...
26. června 2016 v 18:20  

"Průšvih nastane, jestliže nám tabulka, která je sestavená dle toho nesmyslného dotazníku, vyplivne, že máme deficit ve vzájemných hospitacích a CLIL a my ty šablony budeme muset realizovat."

Nám to "vyhodilo" povinnost zařadit na ZŠ i na MŠ nejméně potřebné šablony (vzhledem k dotazníkům). ZŠ - čtenářská gramotnost (to nikdo nepochopil vzhledem k několikaletým čtenářským dílnám, opravdu jsme tuto potřebu nepocítili, ale budiž). MŠ - inkluze (naprosto zbytečná, dle matriky "nehrozí").

pratavetra řekl(a)...
26. června 2016 v 18:30  

"Jsem zvědav, jestli si tohle vše dají učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol líbit."

Děláte si legraci? Zřizovatele (pokud se nejedná o města, kde jsou aspoň školské komise) absolutně nezajímají "nějaké" šablony. Nějaké ocenění za práci navíc? Moje vlastní zkušenost z "56" (převážně o prázdninách - 2 neúspěšná výběrová řízení) je, že jsem umožnil nějaké CK, aby se opeřila na výjezdu 40 dětí do Londýna. Dostal jsem výtku, že jsem tyto finance měl využít smysluplněji. Zbytečné těmto "inteligentům" vysvětlovat, že se jedná o účelové peníze, které bych musel stejně vracet.

Jak si představujete, že by si to ředitelé a učitelé neměli nechat líbit?

tyrjir řekl(a)...
27. června 2016 v 3:57  

Se stupiditou a dogmatismem úředních šimlů a jejich poskoků (s hloupostí, prospěchářstvím a korupcí) je potřeba bojovat vytrvale institucionální i občanskou cestou a tlouci přitom hřebíky správným směrem na hlavičky. I za cenu obtíží, které to přináší.

Že je to možné nám myslím ukázali chrastavští. MŠMT zatím nevyvrátilo důvodné připomínky vysloveně na zastupitelstvu 21.6.2016 a pokračuje v jednostranném mediálním ventilování dílčích vnitřních problémů, které mohlo a myslím i mělo ŘÁDně řešit standardním postupem.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/06/josef-zdobinsky-zblaznily-se-snad-pani.html
http://www.skolni.tv/2016/06/chrastava-tv-projev-starosty-v-kauze.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin

Podobný přístup (NE ŘÁD) myslím uplatňuje MŠMT i v případě tzv. Inkluze, Kariérního řádu pro učitele a ve věci účelnosti a efektivnosti čerpání vzdělávacích EU dotací.

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. června 2016 v 7:34  

Jen tak pro legraci i když to není o šablonách. je to o tahání peněz z lidí ve jménu inkluze.
Nakladatelství Forum s.r.o. ,čaSOPIS Integrace a inkluze ve školní praxi: 10 čísel tohoto časopisu stojí 3083,-!!!!!!!!!!!!!!!! Tedy 308,- za číslo.

Účastnický poplatek na konferenci ,konanou v roce 2014 v listopadu v hotelu Artemis s názvem: Integrace a inkluze v akci aneb Víme jak na to stála: 1990,- bez DPH na jednoho účastníka.

To jsou jen dvě "akce" věnované inkluzi.Má někdo pochybnosti o propojení chobotnice a vysávání peněz, které kdyby šly přímo na školy, tak bychom nemuseli dělat nové zákony a vyhlášky a byl by klid.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.