MŠMT: Šest pravdě nepodobných výroků

středa 20. dubna 2016 ·

Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od 13. dubna 2016 dokument s polemickým textem ke kampani Blesku. Dokument v PDF zpracovaly vyhledávače, nenalezli jsme ale žádnou informaci o původu a určení textu.

Pokud si čtenář dá práci a začne si ověřovat, nakolik platí výroky uváděné v deníku Blesk, často zjistí pozoruhodnou hru s fakty.

1. Sdělení o povinnosti speciálních pedagogů sdělit rodičům žáků, že se mohou vzdělávat žáci základních škol praktických v běžné základní škole ....a současně sdělení implikuje povinnost.

Realita: všechny školy bez rozdílu mají informovat rodiče svých žáků o novele školského zákona, zejména o §16 a z toho vyplývajících změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláště pak o možnosti podpůrných opatření.

Právě školská poradenská zařízení a tedy i speciální pedagogové, jistě dobře ví, že rozhodnutí o změně školy je vždy závislé na rozhodnutí rodiče a na posouzení vzdělávacích potřeb žáků školským poradenským zařízením. Přeřazení žáka je zákonem stanovený proces, který nelze nijak obcházet a už vůbec ne bez spolupráce rodiče a školy.

2. Uvidí se až v květnu
Zpochybnění vyjádření k počtu žáků při zápisech do nového školního roku...

Realita: jedinou povinností všech škol zřízených podle §16 odstavec 9 je uvést do souladu požadavek zákona a to že: „ Ředitel školy, ve které se vzdělávají děti, žáci nebo studenti neuvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, zařazení do třídy zřízené pro děti, žáky nebo studenty podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede jejich zařazení do tříd do souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději k 1. září 2016.

Není-li možné zařadit dítě, žáka nebo studenta uvedeného ve větě první do třídy, ve které se nevzdělávají děti, žáci nebo studenti uvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, v rámci téže školy, ředitel školy o tom bez zbytečného odkladu písemně uvědomí zákonného zástupce dítěte nebo žáka, nebo zletilého žáka nebo studenta a poskytne součinnost a metodickou podporu nejpozději k 31.5. 2016.
To je ale něco naprosto jiného, cílem je situace, kdy škola vzdělává žáky, kteří do školy nepatří vzhledem k zaměření školy na druh zdravotního postižení (znevýhodnění). Cílem tedy není přeřazování na základní školu, ale respektování zařazení žáka podle druhu jeho znevýhodnění. Navíc stále se pohybujeme v zákonem stanovených pravidlech o přestupu žáka na jinou školu. Vždy rozhoduje rodič ve spolupráci s ŠPZ.

3. Různá pravidla
Nastínění různosti pravidel pro žáky v ZŠ praktické a v ZŠ základní (běžné)...

Realita: již od roku 2011 u nás platí pro všechny žáky s LMP bez rozdílu místa jejich vzdělávání, že jejich kontrola je vždy po 1 roce. Postupy rediagnostiky těchto žáků ve vztahu k intelektu realizují psychologové (tedy nikoliv speciální pedagogové). Okolnosti užívání diagnostických nástrojů jsou předem stanoveny v metodickém postupu, riziko zapamatování si položek je právě u těchto žáků, pokud jsou skutečně mentálně postižení,

v intervalu po 1 roce skutečně nulové. Okolnost diagnostiky tedy rozhodně není nátlakem a zvláště pak pokud se využívá prvků dynamické diagnostiky, kterou lze realizovat ve školním prostředí v součinnosti se školským poradenským zařízením. Zvláště na počátku vzdělávání těchto žáků je tato okolnost důležitá a přináší spíše posílení kvality vzdělávání těchto žáků....a pravidla jsou pro všechny stejná. Tedy 1 rok pro žáky v ZŠ i v ZŠ praktické.

4. Rozhodne zřizovatel
Snaha ovlivnit čtenáře a přisoudit MŠMT roli, kterou nemá... 

Realita: je obvyklé, že ten, kdo zřizuje, také rozhoduje o existenci těchto zařízení. Pokud speciální pedagogové zdůrazňují potřebnost speciálně pedagogické kvalifikace a jednotlivých oborů speciální pedagogiky, tak toto pravidlo se musí uplatňovat nikoliv účelově. Není náhodou, že máme specializace speciálních pedagogů, které nám napovídají, že každý obor má svoje odlišnosti. S mentálně postiženými se tak mohou vzdělávat i ti žáci, kde je mentální postižení v kombinaci s jiným druhem postižení. Jinak je třeba respektovat specializaci......v souladu s předchozími výroky speciálních pedagogů.

5. Hra o čas
Snaha utvrdit čtenáře, že vše bude horší a hlavně jinak...

Realita: je zřejmé, že se počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v žákovské populaci nemění ze dne na den. Dlouhodobě se pohybují počty těchto žáků v přibližně stejných počtech, mění se skladba těchto žáků. Paradoxně se nezvyšují počty žáků s mentálním postižením, těch je v populaci určitě méně než žáků s poruchami učení, s vadami řeči nebo onemocněními alergií. V poslední době přibývá i žáků z prostředí sociálně znevýhodněného. Tyto žáky ale máme dávno v běžných školách. Takže hra s časem směřuje asi jinam a k jiným závěrům.....

6. Výzva pro čtenáře

Jak jinak než výzvou k vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu končí manipulace s míněním čtenáře. Na co má čtenář přesně reagovat? O inkluzi se v článku ani v jiných textech, které vycházejí jako seriál-nehovoří. Pouze se straší, co se stane, očekávání jsou fatální a manipulují s názory čtenářů i s využíváním podprahových momentů, které se dají dobře ovlivnit i rozložením obrazové ilustrace, volbou titulků a dopředu odsuzujících fatálních závěrů. Co je tedy vlastně cílem tohoto dezinformačního seriálu?


Dokument v PDF na webu MŠMT

9 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
20. dubna 2016 v 6:30  

::::::: Přeřazení žáka je zákonem stanovený proces, který nelze nijak obcházet a už vůbec ne bez spolupráce rodiče a školy.:::::::::::::::::::::

Tuto větu si, prosím, všichni zapište do notýsku a pamatujte. Je totiž pravdivá. Bez legrace. Také si to zapamatujte proto, až vám zase nějaký přitroublý aktivista bude tvrdit, že lze romské žáky zařadit jen tak, že jsou div ne vláčeni za ruku směrem k praktické a podobné nehorázné kraviny. Tady se argumentuje zcela účelově a všem, kromě aktivistů, to bylo dávno jasné.

Jana Karvaiová řekl(a)...
20. dubna 2016 v 6:39  

::::::::::::::Realita: již od roku 2011 u nás platí pro všechny žáky s LMP bez rozdílu místa jejich vzdělávání, že jejich kontrola je vždy po 1 roce. Postupy rediagnostiky těchto žáků ve vztahu k intelektu realizují psychologové (tedy nikoliv speciální pedagogové). Okolnosti užívání diagnostických nástrojů jsou předem stanoveny v metodickém postupu, riziko zapamatování si položek je právě u těchto žáků, pokud jsou skutečně mentálně postižení,:::::::::::::::

Super lež z úst anonyma na ministerstvu. Do této doby byli žáci na praktických přezkoumáváni
1/podle podmínek nastavených poradnou - třeba až na konci 1. stupně
2/ve 3.,5. a 9. ročníku. Vypadá to snad jako po roce? Asi někdo neumí počítat.


:::::::::::::::: Ředitel školy, ve které se vzdělávají děti, žáci nebo studenti neuvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, zařazení do třídy zřízené pro děti, žáky nebo studenty podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede jejich zařazení do tříd do souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději k 1. září 2016.:::::::

Co to je "UVEDE DO SOULADU"? Jako že přeřadí dle své vůle? Ale to přece popírá tvrzení, že poslední slovo mají rodiče a vše se má dít v NEJLEPŠÍM ZÁJMU DÍTĚTE.

Jana Karvaiová řekl(a)...
20. dubna 2016 v 6:46  

:::::::::::S mentálně postiženými se tak mohou vzdělávat i ti žáci, kde je mentální postižení v kombinaci s jiným druhem postižení. Jinak je třeba respektovat specializaci......v souladu s předchozími výroky speciálních pedagogů.::::

Ano, a také je uvedeno, že děti s SVP vzdělávají speciální pedagogové. Kde se jich teď náhle na základkách tolik vezme. Mají ty školy, které vzdělávají tyto děti takto kvalifikované síly? Velmi pochybuji, že ve 100%. Proto by měli uvést svůj stav do souladu! I paní Zapletalová uvedla: nejme přeci tak pitomí, abychom nutili chodit děti s SVP do škol, když tam nejsou speciální pedagogové. a další. Doporučuji video, od asi 4 minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=bZKPl7JI8oI&feature=share
BUDE TATO PODMÍNKA, KTEROU VEŘEJNĚ HLÁSÁ PANÍ zAPLETALOVÁ, SPLNĚNA BEZE ZBYTKU?

Jo a ještě jedna perlička, kdyby se tu náhodou objevil pan Černý. Když si to poslechne celé, v určitém okamžiku uslyší, jak tato paní vyslovuje slovo MENTÁLOVÉ -sic!! To bylo omlacováno o hlavu panu Pilařovi. Co vy na to pane?

mirek vaněk řekl(a)...
20. dubna 2016 v 7:38  

Propaganda ministerstva, kterou na místě nikdo komentovat nemůže. Tak se to dělá.
Zaplaťpánbů za Blesk. Ministrině by si měla udělat ve svém resortu pořádek.

Unknown řekl(a)...
20. dubna 2016 v 9:40  

"žádnou informaci o původu"

Někdo nemá odvahu se k tomuto přihlásit? Je tak názorně vidět, že MŠMT je plně ve vleku pochybných "aktivistů" a manipulace jede na plné obrátky. Takoví obránci falešné inkluze to zase ve veřejnoprávní televizi a jiných médiích rozjedou na plné obrátky.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
20. dubna 2016 v 9:50  

Autorem dle dokumentu samotného je "janaz", jestli to někomu pomůže...

Jana Karvaiová řekl(a)...
20. dubna 2016 v 10:51  

Jana Zapletalová?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
20. dubna 2016 v 12:46  

Obecně můžeme říct, že autorem je bezpohlavní a bezpáteřní ministerstvo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. dubna 2016 v 19:05  

bezpohlavní a bezpáteřní ministerstvo

...bezhlavé, bezzubé a bezcitné.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.