MŠMT: Zásady kariérního řádu

pátek 12. února 2016 ·

Novela zákona o pedagogických pracovnících bude předložena do konce března vládě k projednání, v červnu 2016 bude předložena do Poslanecké sněmovny PČR, v roce 2018 by měl kariérní řád vstoupit v účinnost a během 10 let dojde k naplnění KS3 - kariérního stupně 3. Návrh byl nyní rozeslán do připomínkového řízení.

Současná negativa

 • Učitelé nemají jasnou perspektivu dalšího profesního růstu, což je jeden z důvodů, proč do profese nenastupují a předčasně z ní odcházejí.
 • Učitelé nejsou adekvátně odměňováni za kvalitnější učení a za práci na sobě.
 • Začínající učitelé jsou hozeni do profese bez systematické podpory.
 • Ředitelé nemají jasný nástroj k podpoře profesního růstu učitelů; právní předpisy nestanoví žádné závazné požadavky na obsah a periodicitu aktualizace plánu dalšího vzdělávání.

Změny

 • Zlepší se podmínky pro zvyšování profesionality učitelů a pro jejich motivaci k celoživotnímu profesnímu rozvoji.
 • Novela zavede novou kariérní cestu – cesta rozvoje profesních kompetencí – zákon definuje tři kariérní stupně (začínající učitel, samostatný učitel a vynikající učitel) a podmínky pro postup učitele kariérním systémem. Postup na vyšší kariérní stupeň bude spojen se zvýšením tarifního platu a přechod na KS2 bude spojen se smlouvou na dobu neurčitou.
 • Zakotví se adaptační období začínajících učitelů s povinností školy vytvářet jim podmínky pro postgraduální profesní rozvoj nutný k získání statusu samostatného učitele (učitele na druhém kariérním stupni), začínající učitel bude mít nárok na vícezdrojovou podporu v adaptačním období – od svého zaměstnavatele (uvádějící učitel) i z dalšího zdroje (vysoké školy, učitel na třetím kariérním stupni z jiné školy).
 • Bude zaveden standard učitele jako nástroj pro plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů, standard učitele bude mít vliv na profily absolventů oborů vzdělání, vzdělávacích programů nebo studijních programů připravujících učitele, bude třístupňový a bude postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele, zákon stanoví základní oblasti hodnocení – oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy
 • Přechody mezi jednotlivými kariérními stupni budou realizovány formou atestačního řízení, kdy se posoudí, zda učitel splňuje požadované profesní kompetence. Zjednodušené atestační řízení mezi KS1 a KS2 bude v gesci školy. Atestační řízení mezi KS2 a KS3 bude v gesci MŠMT (resp. NIDV).
 • Bude zavedena povinnost plánovat a hodnotit profesní rozvoj pedagogických pracovníků (nejen učitelů), zákon upraví náležitosti osobního plánu profesního rozvoje (část povinného rozvoje a nepovinné části individuálních cílů), zákon stanoví povinnost pravidelného hodnocení naplňování plánů osobního profesního rozvoje ředitelem školy, což bude mít provazbu do osobních příplatků.
 • Novela zavede dvě nové specializované činnosti, které budou svázány se KS3: mentor a koordinátor vlastního hodnocení školy. S KS3 bude svázána i existující pozice koordinátora školního vzdělávacího programu (po přechodném období). Za tyto činnosti bude učitelům náležet specializační příplatek a odpočet hodin z přímé pedagogické činnosti.
 • Novela přispěje ke zkvalitnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nové specializační činnosti

Mentor – příplatek 1 500 Kč

Mentor zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zejména tím, že zpracovává plán pedagogického rozvoje školy, poskytuje pedagogickým pracovníkům školy poradenství, metodicky je usměrňuje, vyhodnocuje jimi dosaženou úroveň profesních kompetencí a předává jim vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich pedagogické činnosti.

Koordinátor vlastního hodnocení školy – příplatek 1 500 Kč

Koordinátor vlastního hodnocení školy vytváří nebo volí vhodné nástroje vlastního hodnocení školy, koordinuje uskutečňování vlastního hodnocení školy, vyhodnocuje ho, navrhuje opatření a odpovídá za udržování procesů vlastního hodnocení ve škole.

Odhadovaný roční finanční dopad na státní rozpočet: 328,7 mil. Kč (snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti mentora a v téže výši i koordinátora vlastního hodnocení školy) a 562,58 mil. Kč (specializační příplatek).

Kariérní stupně

Přechod na KS2 – zvýšení platu při přechodu na vyšší platový stupeň o cca 1 000 Kč (předpokládá se, že tento platový stupeň bude vytvořen před náběhem kariérního řádu).

Přechod na KS3 – zvýšení tarifního platu o 5 000 Kč

Odhadovaný roční finanční dopad zavedení KS3 na státní rozpočet: při plném náběhu (rok 2027) 3 243,9 mil. Kč. Odhadovaný finanční dopad vyjádřený v náběhu:


Celkově: 4 135,15 mil. Kč33 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 4:14  

KS 3 pro pro necelou třetinu učitelů teprve za 11 let! Za pět let cca pro dva učitele z každé školy. Kteřípak to asi budou? Tohle, že je slušný Kariérní řád pro učitele v dobře organizovaných veřejných školách s tzv. Společným vzděláváním pro VŠECHNY děti?
Takovýhle holubostřešní projekt nám tedy EU schválí, když v té inkluzi jsme, zdá se, už dost vazalsky ustoupili*? Dělá si MŠMT a EU z veřejného zájmu na dobrém vzdělávání lidí v Česku legraci?
České odbory právem poukazují na velký rozdíl mezi produktivitou práce v Česku a nízkými platy zaměstnanců např. vůči Německu (produktivita je cca 65 % a platy jsou jen cca 40 %, kam jde těch 25 %?). Vzdělávání vytváří podmínky pro produktivitu, tvořivost a kritické myšlení lidí. Odpovídá tomu tento v MŠMT zplozený Kariérní řád pro učitele?
Co k tomu všemu říkají školské odbory, pane Dobšíku? Neměly by se školské odbory víc angažovat i ve věci účelného a efektivního hospodaření se vzdělávacími EU dotacemi?
J. Týř
*Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/stanislav-stech-myty-fakta-o-spolecnem.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/audio-rozhovor-s-dobsikem.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-s-jsme-spojeni-jde-o-odlozit.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. února 2016 v 6:56  

Další paskvil:
1/Jestliže do K3 bude moci pouze omezený počet učitelů - není to kariérní řád.Je to dořiťovlezectví,protože většina našich škol a sborů funguje na tomto principu. A k čemu nám bude tolik mentorů a koordinátorů,proboha? Proč to zase nemůže dostat obyčejný kantor, který má zájem hlavně učit?
2/Kdo a jak bude rozhodovat o postupu? Jediné spravedlivé kritérium by byly nějaké písemné testy a přezkoušení u zcela nezávislého orgánu. Takhle to bude fungovat jako teď - už nejsou peníze, my ho tam Franto nemůžeme jmenovat
3/I dnes máme zákon o tom ,jak se má finančně ohodnocovat.Zvedne tu ruku ten, kdo má (dle zákona možných ) až 100% osobní příplatek za dobrou práci! Nikdo,ha? Jak to, když to jde? NO PROTOŽE NEJSOU PRACHY::::::

Unknown řekl(a)...
12. února 2016 v 7:37  

až 100% osobní příplatek za dobrou práci! Nikdo,ha? Jak to, když to jde? NO PROTOŽE NEJSOU PRACHY::::::

..... Co je to osobní příplatek? Tuto položku na výplatnici nemám asi tak 12 let, stejně jako mí kolegové.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. února 2016 v 9:05  

Zase vlastní hodnocení školy? To bude byznys pro Kalibro. Skříně se budou plnit, myši budou mít co žrát.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. února 2016 v 9:11  

Starý zmetek vystřídá zmetek nový. Ověnčený hesly jako za první pětiletky.

Eva Adamová řekl(a)...
12. února 2016 v 9:14  

No mne tedy dostal ten koordinátor vlastního hodnocení školy za 1 500 Kč měsíčně. To bude podobně jako je koordinátor ŠVP funkce pro ředitele případně pro ředitelovy dobré známé?

Učitelé ze škol většinou velmi dobře vědí, kdo na škole dělá výchovného poradce či ICT koordinátora. Na mnoha školách však učitelé vůbec neví, že nějaká fce koordinátor ŠVP existuje. Kdopak to asi dělá a copak asi dělá, když učitelé o jeho existenci nemají ani tušení?

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 9:19  

Aktivističtí inovátoři a pedagogičtí díletanti dnes často brání zjišťování výsledků vzdělávání. Nevládní organizace chtějí podíl na DVPP (viz. listopadové konference Budocnost pro školu). Takže dnes možná hrozí i takovýto černý scénář: Učitelé se budou vzdělávat u vyvolených vzdělávatelů. Hodnotit se pak budou jejich kompetence, budou se smolit autoevaluace a o postupu učitele do KS pak rozhodne jakési vyvolené školní a ústřední "polibdíro":)?

Ptám se teď zcela vážně: Jak je v tomto Kariérním systému (KS) zohledněno hledisko k odbornosti a výkonnosti učitele zejména na menších školách? Bude tento KS uskutečnitelný jen vlastními silami školy a silou MŠMT (NIDV)? Proč ten KS nebere ohled na potřebu učitelů spolupracovat s kolegy z jiných škol? Proč ten KS ignoruje možnosti krajů, krajských vzdělávacích center a zdá se, že i pedagogických fakult? Nastává snad jakási doba tak tuhé centralizace, která nemá obdoby ani v dobách před více než 30 léty? Je to kvalitní KS?

J.Týř

PS: V úterním Fokusu O. Hausenblas myslím řekl něco jako že nejúčinnějším vzděláváním a školením je kolegiální výměna zkušeností. Tuhle podmínku dřív myslím pro učitele splňovala Pedagogická centra a jejich okresní a krajské metodické kabinety složené ze zkušených učitelů z různých škol, kteří to, myslím a vím, mnohdy celkem dobře dělali většinou i zadarmo. Kde je těm fungujícím PC a kolegiálním výměnám zkušeností konec? PC byla zrušena tuším v roce 2003 a DVPP se ujaly nevládní a resortní rozpočto a grantožrouti...

Jiri Janecek řekl(a)...
12. února 2016 v 9:25  

No nevim... Byrokraticky newspeek obvykle maskuje totalni prazdnotu a nesmysly. Obavam se, ze tady je tomu taky tak...

"Novela přispěje ke zkvalitnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků."

Jak to vedi? Je opravdu tak dulezitym cilem "zkvalitnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků"? Neni mnohem dulezitejsi a smysluplnejsi "zkvalitnění pedagogických pracovníků"

-----

1. Ma smysl vycislovat naklady v Kc do roku 2027? Nejaka inflace treba nebude? Tarify zustanou zamrzle?
2. K cemu ten mentor a koordinator? Nemohl by ty veci delat treba reditel (kdyz uz nekdo)?
3. Co je ale hlavni, tak si moc nedovedu predstavit tu "jasnou perspektivu dalšího profesního růstu".
Chapu, ze (nektery) vojak se muze rozhodnout, ze namisto pohybliveho cile se stane velitelem deseti pohyblivych cilu, nebo spravcem map, planovacem polnich kuchyni, velitelem velitelu... Proto maji v armade frcky a nejakou hierarchii...
Ale v pripade ucitele, je jeho pracovni naplni/poslanim/smyslem... ucit deti. Navrhovany karierni rad dava moznost (nekterym) ucitelum od uceni spise uniknout. Ty 2/3 dozivotnich dvojkaru to spis demotivuje...

Radek Sárközi řekl(a)...
12. února 2016 v 12:54  

Koordinátoři tvorby ŠVP nemají zkrácený úvazek a na mnoha školách psali skoro celý ŠVP a co dva roky ho doplňují a přepisují. Myslím si, že si specializační příplatek zasluhují. Místo kariérního řádu bych šel právě cestou specializačních příplatků a nižších úvazků přímé výuky pro učitele, kteří specializované činnosti zajišťují. Mentor (uváděcí učitel) jako specializace je určitě dobrý nápad. Ovšem 1500 měsíčně navíc je dost málo... Specialista na evaluaci se mi zdá zbytečný - to by zvládl právě koordinátor tvorby ŠVP, kdyby měl o pár hodin méně výuky a mohl chodit na hospitace ke kolegům.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. února 2016 v 14:00  

A vůbec nejlepší bude, když dostaneme všichni nějakou funkcičku. Jako v parlamentu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. února 2016 v 14:01  

A bude to mentor=zkušenější kolega, nebo mentor=expert na vše?

Jiri Janecek řekl(a)...
12. února 2016 v 14:11  

"Mentor zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zejména tím, že zpracovává plán pedagogického rozvoje školy, poskytuje pedagogickým pracovníkům školy poradenství, metodicky je usměrňuje, vyhodnocuje jimi dosaženou úroveň profesních kompetencí a předává jim vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich pedagogické činnosti."

To mi ale jako definice uvadejiciho ucitele moc neprijde...

---

Krome toho si teda myslim (a asi budu myslet na furt), ze kazda prace navic by mela byt kompenzovana snizenim te prace zakladni a ne zvysenim odmeny.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. února 2016 v 16:08  

Koordinátoři tvorby ŠVP nemají zkrácený úvazek a na mnoha školách psali skoro celý ŠVP a co dva roky ho doplňují a přepisují.................
Tak u nás ho koordinátor nepsal ani omylem. Změny si dělá každý učitel sám v předmětu, který učí a do počítacče to strká ICT koordinátor. Koordinátor ŠVP dělá kulový.Ani netuší,jaké změny ve vzdělávacím programu proběhly naposledy. Nezaslouží si ani prd.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. února 2016 v 16:11  

No a je mi jasné, kdo bude na sousedních školách a té naší koordinátorem.Ten, kdo chodí žalovat.Tomu fakt říkám kariérní možnosti. Já teda K3 nedostanu ani omylem, nějak jsem se nenaučila leštit kliky.A taky jsem ze zvláštní - to je taky mezi kolegy "divné" znamení. Smůla.

Eva Adamová řekl(a)...
12. února 2016 v 16:13  

"Koordinátoři tvorby ŠVP nemají zkrácený úvazek a na mnoha školách psali skoro celý ŠVP a co dva roky ho doplňují a přepisují. Myslím si, že si specializační příplatek zasluhují."

Chcete tím naznačit, že na některých školách např. psali ŠVP - část matematika češtináři? No to to na těch školách musí vypadat!!! Já si tedy myslím, že dělali jen kontrolu, pokud jí byli vůbec schopni, a závěrečnou grafickou úpravu. A dovoluji si poznamenat, že jako jediní měli za tvorbu ŠVP zaplaceno, ostatní učitelé neviděli ani korunu.

Od vzniku ŠVP těch svrchu požadovaných úprav ŠVP bylo minimum, práce asi tak na jedno odpoledne. Skutečně práce tolik, že je potřeba tyto lidi platit 2000 Kč měsíčně?

A ještě k těm nově navrhovaným specializačním činnostem. Očekávám, že se po jejich vykonavatelích bude chtít specializační studium v rozsahu třísemestrálního dálkového VŠ studia, jako se chce po ostatních.

A k mentorům? K čemu vlastně na školách máme metodická sdružení? Vedoucí MS přece tyto věci dávno zajišťuje.

A uvádějící učitel? Ten ano a i se sníženým úvazkem. Těžko to však bude moci být jakýsi školní mentor. To jako, že by učitel fyziky dělal uvádějícího učitele češtinářovi apod.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. února 2016 v 17:23  

A kolik z těch mentorů budou včerejší lektoři? Stále stejná grupa těch, kteří se obratně reinkarnují dle potřeby.

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 19:36  

Připravuje se novela zákona a EU projekt IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO SYSTÉMU (IMKA)

V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména:

- novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.)
- zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036)
- nastavit podrobný harmonogram náběhového období
- připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů ...

.... Pro přípravu implementace kariérního systému byla v září 2015 vytvořena pracovní skupina, která pracuje s výstupy projektu IPn Kariérní systém tak, aby mohla být zahájena implementace kariérního systému učitelů. Pracovní skupinu, kterou vede vedoucí týmu poradců paní ministryně P. Pavlík, tvoří: zástupci konsorcia pedagogických fakult (T. Janík, R. Wildová, K. Uličná, E. Minaříková), dále zástupci asociací (J. Zajíček, H. Stýblová), pracovníci NIDV (H. Plitzová, L. Šlajchová, M. Šimonová) a pracovníci MŠMT (V. Kubát, V. Krčál, J. Miklová, J. Přibylová, M. Šťastná)...

...Do třetího kariérního stupně (KS3) budou rovnou „překlopeni“ učitelé, kteří se na základě výběrového řízení MŠMT stanou členy atestačních komisí v náběhovém období...

Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31.3.2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu.

Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 mil. Kč.


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html

Toto výše uvedené se teď připravuje jako EU projekt IMKA za 500 mil. Kč. Jakmile se IMKA rozjede, bude myslím tzv. vymalováno. Opět tedy hrozí, že závažné systémové změny jsou financovány z EU dotací, kde hrozí jejich vracení, bude-li tam něco v nepořádku - viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html#comment-7965673709097639226:

Viz NKÚ: U čtvrtiny vzdělávacích projektů hrozí, že stát bude EU vracet peníze
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ctvrtine-projektu-hrozi-vraceni-dotace-fcu-/domaci.aspx?c=A160118_083215_domaci_ale

Kolik Podstatných změn bude v projektu IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016 a který bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč? Kolikrát ten projekt bude "podstatně změněn", aby se čerpání prodloužilo a změnilo? V čí prospěch? Co na zbude na konci nově rozjížděných projektů z českých škol? Kdo a jak na těch projektech vydělá?

5. Podstatná změna: Projekt se prodlužuje o jeden rok (dva roky) z důvodu ...

Neměl by se NKÚ podívat na smysluplnost rozjížděných projektů (účelnost a efektivnost připravených projektů vzhledem ke skutečným problémům českého školství - tedy i na pořadí priorit a způsob řešení problémů českého školství)?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 19:43  

Financování základního provozu škol je věcí státního rozpočtu. To se poměřuje procentem z HDP. Tady je na tom české školství špatně. Pak tu máme EU, která přispívá dotacemi na vylepšení školství. To se bohužel myslím spíš neděje než děje: MŠMT má problém kloudný projekt vůbec vymyslet (ne všechno jim u EU projde). To, co projde má mnohdy tolik nedostatků, že to školám moc neprospívá a spíš je to zatěžuje. V některých projektech je přitom takový nepořádek, že kdyby se naplno odkryl, muselo by Česko dotace EU zčásti vracet. Komu a čemu tedy ty projekty dotované z EU slouží? Mám dojem, že lépe by bylo dát na školství těch 6-7 % z HDP a velmi zpřísnit čerpání dotací tak, aby školy mohly vzdělávat a vychovávat a ne projektově tajrlíkovat. Obávám se, že do KS3 se dobře učící učitelé bez toho tajrlíkování nedostanou.

J. Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html#comment-5039745546454424135

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 19:47  

Co k tomu všemu říkají školské odbory, pane Dobšíku? Neměly by se školské odbory víc angažovat i ve věci účelného a efektivního hospodaření se vzdělávacími EU dotacemi?

J.Týř

poste.restante řekl(a)...
12. února 2016 v 23:32  

Koordinátor ŠVP?
A což takhle úplně zrušit ŠVP? To by se teprve ušetřilo.

Uvádějící učitel by měl mít především snížený úvazek, aby mohl začínajícímu kolegovi pomáhat. Mít na něj času víc, než velkou přestávku, chodit mu na hospitace, atd. A že za práci navíc náleží odměna navíc.

Mentor by měl být jeden z kariérních stupňů a nikoliv příplatek. Učitel učitelů, respektovaný odborník, zkušený praktik.

Koordinátor vlastního hodnocení školy?
Proboha co je to zase za pitomost?
To má být úlitba pro "externí dodavatele"?
Další ulejvárna pro oblíbence pana ředitele?
Vždycky když čtu slovo sebehodnocení, napadne mne jedno podobné - "sebehana".
A myslím, že obsah je přibližně podobný.
Tak proč za "to" ještě někomu platit?

Radek Sárközi řekl(a)...
13. února 2016 v 10:36  

Pokud na škole paní Karvaiové nebo Adamové nefunguje koordinátor tvorby ŠVP tak, jak by měl, je to problém vedení těchto škol. Na jiných školách bývají koordinátoři ŠVP dost vytížení, někdy až přetížení. Když se dělá poctivě, zabere tato práce hodně času.

Eva Adamová řekl(a)...
13. února 2016 v 13:51  

Hezky jste to napsal pane Radku, na naší škole je to opravdu problém vedení školy, protože koordinátora ŠVP dělá sám pan ředitel. Proč by tuto funkcičku dával někomu jinému, když si může přihrát 2000 Kč měsíčně za nulovou práci do své kapsy.

Zkuste mi prosím napsat, co dělá koordinátor ŠVP na vaší škole, ať si udělám představu, co by měl vlastně dělat, na naší škole od roku 2008 totiž provedl v ŠVP jen drobné úpravy v dějepisu, občance(i když ona to vlastně dělala dějepisářka) a v matematice na 1. stupni, a to ani nedokázal zajistit, aby si toho prvostupňové učitelky všimly a učivo o zlomcích a desetinných číslech vloni skutečně odučily.

poste.restante řekl(a)...
13. února 2016 v 14:59  

A zkuste také napsat, proč by to vůbec dělat měl?
Proč by školy nemohly fungovat bez ŠVP a tudíž i bez jejich koordinátorů?

Unknown řekl(a)...
13. února 2016 v 19:35  

Najděte mi školu, která má peníze na ty stále avizované (až 100%) osobní příplatky.
Zlaté školní osnovy, které fungovaly bez koordinátorů, stálého překopávání, úprav a dotahování ! Nechte uvádějící učitele se zkráceným úvazkem, aby těm začínajícím byli opravdu k pomoci a nemuseli se navzájem hledat na neustálých dohledech na chodbách, šatnách, jídelnách. Vezměte do hrsti "selský rozum " a zachraňte naše školství.
Tahle navrhovaná cesta asi opět nebude tou úplně správnou.

poste.restante řekl(a)...
13. února 2016 v 19:56  

Zlaté školní osnovy, které fungovaly bez koordinátorů, stálého překopávání, úprav a dotahování !

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. února 2016 v 20:29  

Jen pro pořádek. Ty 2000 pro koordinátory jsou nenárokové. A já je na výplatní pásce nikdy neviděl.

Eva Adamová řekl(a)...
13. února 2016 v 20:30  

Tak ono to nebylo jednoduché ani s těmi osnovami a překopávalo se pořád.
Připomenu
80. léta - zavedení desetileté povinné školní docházky, z toho na ZŠ 8 let - a s tím posun téměř všeho učiva o rok níž
90. léta - návrat k devítileté školní docházce a posun učiva o rok výš
rok 2007- RVP
No prostě co desetiletí, to nová koncepce (či antikoncepce?), takže je načase zase něco nového vymyslet.
Faktem však je, že staré osnovy platily jednotně pro všechny. Dnes si každá škola dělá, co chce. No prostě totální burdel na kolečkách.

Unknown řekl(a)...
13. února 2016 v 20:35  

Zlaté školní osnovy a uvádějící učitelé.
Dnes to bude mentor. Mentor pro TV bude stejný jako pro matematiku či angličtinu?
Koordinátor ŠVP má na ZŠ tvořit jeden ŠVP a na učilišti víc než 10 ŠVP různých oborů. Bude to nějak ošetřeno?
Kolik peněz se dostane na školy a kolik schlamstnou lektoři a vzdělavatelé na okresní a krajské úrovni?

tyrjir řekl(a)...
14. února 2016 v 1:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
14. února 2016 v 2:03  

Direktivně plošně nařízený systém kompetenčně kolektivistických RVP/ŠVP poškozuje děti i tvořivé učitele a projekt IMKA na něj zbytečně silně navazuje

Nový tzv. Kariérní systém (viz výše) je myslím dost neúčelně a zbytečně silně propojen s odborně sporným systémem RVP/ŠVP, čímž se ten předchozí odborně sporný systém RVP/ŠVP fixuje přes dobu jeho udržitelnosti (novým sporně koncipovaným dotovaným projektem se přebírají výstupy staršího sporně koncipovaného evropsky dotovaného projektu).
Jsem názoru, že ani projekt KS ani projekt IMKA nebyly řádně diskutovány a finálně konzultovány s učitelskou veřejností a se zřizovateli škol.
Za chybu považuji i to, že systémové vzdělávací projekty jsou financovány z EU dotací, čímž je, pod hrozbou vrácení dotace i v době tzv. udržitelnosti projektu po jeho skončení, ztížena možnost dalších případně potřebných změn. Myslím, že příslušný zákon a projekt IMKA by měly být dány k písemným připomínkám učitelům a zřizovatelům před jejich schválením.
J. Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-hajzler-skola-kterou-spolu-ridi.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-hajzler-skola-kterou-spolu-ridi.html#comment-7950320892489063220
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html

tyrjir řekl(a)...
14. února 2016 v 14:02  

Komu a čemu slouží na škole jednotné a zabetonované ŠVP omezující tvořivost jednotlivých učitelů a jejich možnost reagovat na potřeby dětí?

ŠVP, které vzaly jednotlivým učitelům možnost tvořivě učit a průběžně reagovat na podmínky ve třídě, vyhovují myslím především ředitelům, placeným školním koordinátorům a inspektorům. Svobodu žáků a učitelů velmi závažným způsobem omezily. Novým Kariérním systémem a připravovaným projektem IMKA je tento závažný systémový nedostatek svobody dětí a učitelů myslím zbytečně silně fixován.

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-hajzler-skola-kterou-spolu-ridi.html#comment-8255440431362766491
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-hajzler-skola-kterou-spolu-ridi.html#comment-6969115260280855066

tyrjir řekl(a)...
15. února 2016 v 10:50  

Třináct miliard na odměňování učitelů je bohužel zatím jen nahodilá palba bez strategie, ale může to být důležitá střela průzkumná, která ukáže, jak na tom čeští politici ve vztahu ke školství jsou. Zda si vystačí s populismem jednorázových "dotací ucpaných úst", anebo zda jsou schopni pracovat i na širších rozvojových plánech. Ministryně Valachová by se mohla stát političkou, pokud se vydá druhým směrem. Argumentů pro dlouhé investice do školství je dost. Lépe vzdělaní lidé se nejen neztratí ve světové konkurenci, ale také si lépe poradí se strachem z cizího, který tak rozhodil českou společnost, aniž by sem kdokoliv jiný přišel. Nikoliv peníze do tisíců nových policistů a vojáků, nýbrž investice do kvalitních učitelů ve všech školních vrstvách pomohou společnosti přestat se bát. Budou to velké peníze, ale vyplatí se to. Prostě se to vyplatí! Slyšíte − nejen vy, paní ministryně?!"

http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-potrebujeme-ucitele-ne.html

tyrjir řekl(a)...
17. února 2016 v 17:36  

Budou systémové vzdělávací projekty auditovány na MŠMT nezávislým kontrolním orgánem České republiky ?

Systém RVP/ŠVP, nový Kariérní systém a koncept tzv. Společného vzdělávání pro údajně VŠECHNY děti, který jím není a nemůže být v důsledku existence soukromých škol a víceletých gymnázií a který se fakticky např. v důsledku hrubého rozpočtového podfinancování školství redukuje především na tzv. Inkluzi, (tři systémové vzdělávací projekty) mají myslím společné znaky v tom, že tyto tři systémové vdělávací projekty

1) evidentně zavádějí systém, jehož cílem je posilovat ve veřejných školách socializační (tj. výchovné) hledisko na úkor hlediska vzdělávacího,
2) vytvářejí a fixují nerovnosti mezi žáky a nerovnost mezi učiteli veřejných škol tím, že je koncepčně, organizačně i finančně omezují na svobodě rozhodování o obsahu, formách a metodách všeobecně dostupné výuky,
3) souhrn účinků těchto tří systémových vzdělávacích projektů působí na zmenšování kvality svobodného a tvořivého vzdělávání ve veřejných školách ve prospěch škol soukromých..

Jsem názoru, že účelnost a efektivnost projektů souvisejících s RVP, KS a tzv. Společným vzděláváním pro všechny děti, které se v současnosti redukuje na tzv. Inkluzi, neodpovídají povinnosti MŠMT pečovat řádně o veřejný zájem na kvalitním vzdělávání v síti veřejných škol a měly tudíž být bez zbytečného odkladu auditovány na MŠMT nezávislým kontrolním orgánem České republiky. Jsem názoru, že tento státní audit účelnosti a efektivnosti využití EU dotací v resortu MŠMT je nutné provést proto, aby se zabránilo dalším škodám vzniklým na základě výše popsaného stavu.

J.Týř

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predeseda-skolskeho-vyboru-psp-cr-zlatuska-k-spolecnemu
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-hajzler-skola-kterou-spolu-ridi.html#comment-7790727581703701655
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/zdenek-sotolar-valachova-zase-na-koni.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.