Jiří Týř: Podfinancovaná jednotná škola je nesmysl - Co s tím?

středa 2. prosince 2015 ·

Koncept tzv. společného vzdělávání v jednotné, tedy co se týká žáků hodně heterogenní, veřejné škole je koncept orientovaný primárně na ideu vzdělávacího kolektivismu usilujícího o sociální soudržnost. Není to koncept orientovaný primárně na dosažení optimálního rozvoje schopností příslušníků různých pásem Gaussovy křivky. Tento koncept může být relativně úspěšný (vzhledem k diferencované škole s homogennějším složením žactva) jen při jeho velmi dobrém koncipování, financování a organizování.


V Česku se k uplatnění společného vzdělávání ve veřejných školách přistoupilo velmi neuváženě a necitlivě. Stalo se to mj. i tím, že koncept nabyl zákonné podoby bez zajištění řádného rozpočtového financování a bez řádné koncepční a organizační přípravy. Je to myslím politický hazard s s osudem veřejného školství v Česku:

  1. Česko nedává na školství obvyklých 6 % z HDP. Základní a střední školy jsou podfinancované, feminizované a výuka v nich je zbytečně složitě organizována pomocí překompetentněných RVP. Mnozí dobří učitelé už odešli a noví se za těchto podmínek do veřejných škol nehrnou. Profitují z toho soukromé školy.
  2. Zastánci tzv. svobodné školy znevažují veřejné školy svými, dané situaci nerelevantními ale jinak částečně oprávněnými, požadavky na lepší individuální přístup k žákům. Profitují z toho nevládní organizace a soukromé školy.
  3. Český stát a MŠMT tyto rozpory účinně neřeší. Na jedné straně nedostává veřejné školství dostatečné rozpočtové peníze (obvyklých 6 % z HDP) a koncepční a organizační podmínky. Na druhé straně se utrácejí EU dotace i ve spolupráci s tzv. nevládními organizacemi na cíl, který není dosud ve veřejných školách českým státem koncepčně, organizačně ani rozpočtově zajištěn. Profitují z toho nevládní organizace, soukromé školy a ti, kteří ty EU dotace takto tzv. čerpají.
Tyto problémy lze myslím řešit dvěma základními způsoby:

  1. Vláda ČR dá MŠMT počátkem roku 2016 závazný příslib zvětšení rozpočtového financování školství na obvyklých 6 % z HDP od roku 2017 a pokyn k efektivnějšímu využívání EU dotací ve prospěch veřejných škol.
  2. Není-li to možné, bylo by myslím na místě tzv. inkluzi zrušit a nečerpat dál dotace na to, co stát ve věci českého veřejného školství, jeho nedostatečným rozpočtovým financováním a ne optimálním koncipováním a organizováním, nezajistil.
Domnívám se, že jiný postup je hazardem s osudem českého veřejného školství. Hazardem s osudově vážnými důsledky pro celé Česko.

26 komentářů:

Tlumočník řekl(a)...
2. prosince 2015 v 7:43  

Vyspělé státy dávají na školství 6% DPH, my podstatně méně. Často se též píše o tom, že dáváme na obranu mnohem méně než jiné země. Zajímalo by mě tedy, na co dáváme naopak více, než je obvyklé?

Jiri Janecek řekl(a)...
2. prosince 2015 v 8:02  

Mozna na nic, mozna na Rybu domaci a pod...
--
Ale rekl bych, ze dulezity je pomer statni rozpocet/HDP. Minuly tyden prorezimni novinari lkali nad skutecnosti, ze zdaneni prace je u nas jedno z nejvyssich v ramci OECD. Nestihnul jsem se nabiflovat presna cisla, ale nebyli jsme prvni, ale spis v prvni tretine (45-50 %). S tim, ze druha tretina byla 40-45 % a ve treti byly zeme jako Mexiko a Chile.
V te prvni tretine nad nami ty, ktere obvykle chapeme jako vyspele - SRN, Skandinavie, Belgie... Snad s vyjimkou Britanie.
Mozna by teda bylo na miste srovnavat i s Mexikem.
------------
Dalsi vec je (vlastne spis pricina predchoziho), ze z naseho HDP odtece cast ve forme dividendy to jinych - vesmes tech vyspelych - zemi.
------------
K tem dvema bodum pana Tyre bych si dovolil pridat pozadavek, aby ministra skolstvi delal clovek, ktery rozlisuje praktickou skolu a ZS praktickou.

Eva Adamová řekl(a)...
2. prosince 2015 v 12:27  

Co s tím?

Nejprve by bylo potřeba řádně finančně, materiálně, didakticky a personálně zajistit tu inkluzi, která už na školách je. A pak teprve provádět další psí kusy.

V již probíhající inkluzi na školách zatím máme:

1. armádu mizerně zaplacených asistentů bez potřebného vzdělání (kdo by také za současných podmínek chtěl tuto práci dlouhodobě dělat)
2. armádu žáků, kteří by asistenty měli dle vyšetření PPP mít, ale kvůli nedostatku peněz je nemají
3. armádu žáků, kterým asistent PPP přiznán kvůli nedostatku peněz vůbec nebyl
4. učitele, kteří vzdělávají žáky se SVP bez dostatečného vhledu do problematiky
5. nedostatek peněz na zaplacení již probíhajících nápravných cvičení
6. naprostý nedostatek učebnic a pomůcek pro SVP žáky (a to ne z důvodu nedostatku peněz, ale především z důvodu jejich neexistence)

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2015 v 13:20  

Inkluze sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a zvláštní alternativní vzdělávací metody vyžadují natolik individualizované přístupy pedagogů, že je lze v rozpočtově omezeném veřejném společném vzdělávání obtížné plně uplatnit.
Neuvážená (koncepčně, rozpočtově a organizačně ne dobře zajištěná) inkluze dětí z levé části Gaussovy křivky doprovázená současným zaváděním větší individuální péce o všechny děti včetně prvků tzv. alternativních metod do podfinancovaného veřejného vzdělávání vede fakticky k jeho oslabování a vytváření podmínek pro vznik stále většího počtu soukromých škol. Dnes je v Česku tuším cca 140 soukromých základních škol, ve kterých je cca 10 tisíc žáků.
Není-li reforma veřejného školství dobře (koncepčně, rozpočtově a organizačně) zajištěna, nemohou se v něm žáci ani učitelé optimálně seberealizovat. Aktivní učitelé pak přirozeně hledají alternativní možnosti seberealizace a rodiče rovněž naprosto přirozeně hledají alternativní cesty i za tu cenu, že dají dítě do soukromé školy. To vede k dalšímu oslabování veřejného školství. V takovém případě by, myslím, bylo na místě znovu zvážit důvodnost nucené inkluze dětí s LMP do běžných škol a nechat případně dál fungovat ZŠ praktické.
Myslím, že české školství by si těch obvyklých 6 % z HDP doopravdy zasloužilo.
J. Týř

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2015 v 13:35  

PS: Vysokoškolsky vzdělaní pedagogové by si zasloužili důstojnější platy , tj. například nástupní plat rovný průměrnému platu a na konci kariéry plat minimálně o polovinu větší. J. Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/10/jiri-tyr-male-platy-ucitelu-jsou-vazny.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. prosince 2015 v 14:52  

Nejvíce se obávám skutečnosti, že si na ministerstvu myslí, že asistenty půjdou dělat lidi z praktických základek, které budou zrušeny. To bych musela být na hlavu padlá,abych šla s platem tak hluboko dolů.A ostatní taky.

Eva Adamová řekl(a)...
2. prosince 2015 v 17:12  

To si paní Karvaiová raději založte v budově zrušené praktické školy o.p.s.
Tak to totiž vyřešilo obrovské množství středních škol, aby se vyhnulo zrušení. Kdo tomu nevěří, nechť mrkne do školského rejstříku.

Unknown řekl(a)...
2. prosince 2015 v 23:20  

V souvislosti s blížící se inkluzí jsou velmi často neziskovými organizacemi, ale i ministerstvem, uváděny přímo zářné příklady integrace žáků se speciálními potřebami ve Finsku, Švédsku a Holandsku.

O čem se příliš nemluví?
V roce 2000 senát Spojených států schválil podobně revoluční školský zákon, který byl věnován integraci žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním pod názvem No Child Left Behind – Žádné dítě nesmí zůstat stranou (NCLB). Integrační zákon v USA šel ještě dál. Jeho cílem byla nejen plná integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků v amerických základních a středních školách, ale i vize, že po nabytí účinnosti zákona budou všichni znevýhodnění žáci schopni naplňovat vzdělávací standardy jako žáci zdraví. Hned na počátku po schválení zákona a jeho podpisu prezidentem Georgem W. Buschem juniorem byla platnost zákona odložena o 5 let, aby všechny americké školy byly schopny se personálně, metodicky, ale i finančně připravit na plánovanou inkluzi a vzdělávání všech žáků v jedné škole.

Po pětileté lhůtě uplynulo další 6 let a americký ministr školství Arne Duncan varoval na březnovém zasedání v roce 2011 Kongres Spojených států, že snížení rozpočtu v oblasti školství způsobují, že přibližně 82 % základních a středních škol nebude schopno zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách ve smyslu zákona „No Child Left Behind (2000) a prohlásil: “Čtyři z pěti škol nebudou v tomto roce schopny naplnit cíle zákona NCLB.“

Po jedenácti letech toužebného očekávání američtí učitelé stejně jako i politici zjistili, že zákon je nutné přepracovat, protože na tak velký projekt nejsou nejen finanční prostředky, ale i personální zdroje. A americký ministr školství Arne Duncan? Ten před měsícem podal rezignaci.
Mám takový neblahý pocit, že podle hesla – Amerika náš vzor – se vydáváme stejnou cestou.
Zdroj: www.edweek.org

Unknown řekl(a)...
3. prosince 2015 v 9:06  

To je zajímavá zpráva a já ji vnímám optimisticky - že i u nás bude ještě možné ten šílený experiment zastavit.

Unknown řekl(a)...
3. prosince 2015 v 10:17  

Milý pane kolego, myslím, že český projekt inkluze bohužel nezastaví už nikdo. Misijní setkání paní ministryně s řediteli škol, které podniká do jedotlivých krajů, dnes máme něco podobného i u nás v Praze, tomu příliš nenasvědčují. Vlak se řítí dál a pan náměstek prof. Štech měl na konferenci "Skola pro budoucnost - Budoucnost pro školy" pravdu, aniž by to tušil, když prohlásil, že inkluze je proces na dalších nejméně deset let. To si ve Spojených státech politici také myslela. Dnes existuje několik verzí, jak inkluzivní zákon NCLB okleštit a přepracovat.

tyrjir řekl(a)...
3. prosince 2015 v 13:27  

Roční výdaje na žáka jsou v amerických školách po Lucembursku druhé největší ze zemí OECD ( viz dokument na http://www.ceskaskola.cz/2015/11/ceske-skolstvi-v-mezinarodnim-srovnani.html, Graf B1.1, str. 16). Celková úroveň běžných amerických ZŠ a SŠ je přesto nižší než úroveň dobře financovaných škol ve Finsku, Švédsku a Holandsku a myslím i nižší než úroveň podfinancovaných škol v Česku . Dokládá to nejen výše uvedený příklad (viz 2. prosince 2015 23:20). Přesto jsou českým školám dost nekriticky vnucovány americké multikulturní vzorce pro inovátorské výukové modely. Potřebu inovací včetně potřeby inkluze sociálně znevýhodněných dětí do běžné školy v Česku nikdo soudný vážně nezpochybňuje. Jde však o to, abychom nekriticky nepřebírali postupy nevhodné pro podmínky a cíle českého školství.

I v Česku by šlo a bylo potřeba ve školách výuku zlidštit směrem k většímu respektování potřeb dětí. Brání tomu myslím především nedostatek financí a ne zcela účelné a efektivní využívání státního rozpočtu a EU dotací mnohdy i k (jemně řečeno) nepříliš koncepčním věcem.

Chyba v neřešení problémů společného vzdělávání v Česku není v českých školách a učitelích, jak jim to neučící rozpočto a granto žroutští a multi-kulti mudrcové věčně podsouvají a omílají přitom dokola dogmatické invektivy asi i proto, aby dosáhli na své sousto a dosáhli pochybné ideologické cíle. Je myslím na čase, aby učitelé, ředitelé, zřizovatelé škol a rodiče přestali nechávat ze sebe dělat hlupáky a začali důrazněji požadovat rozumná řešení jednotlivých hlavních problémů českého školství.

Stát by měl učitelům zvětšit platy, dát jim lepší organizační a další materiální podmínky a zvednout přitom laťku pro ně. Co nejjednodušeji. Učitelé pak budou lépe a v klidu učit tak, jak mají. Do toho se ale státu ani MŠMT jaksi nechce. PROČ?! Možná i proto, že by pak nezbylo tolik veřejných peněz pro ty neučící lidi kolem učitelů a škol a pro vyžírky, kteří kolem veřejných peněz pro školství pořád krouží.


Co tedy bude s českými školami? Učitelé budou dál pískat svoji platovou kudlu, dostávat nesmyslnou pracovní nákladačku, nechávat si házet špínu na hlavu a ty veřejné peníze pro školství, které školám tolik chybí, si přitom bude užívat někdo jiný? Může takovýhle NESMYSL někdo vůbec myslet vážně? Opravdu jde českému státu o kvalitu vzdělání? Ano? Proč tedy dělá tak neuvážené věci (viz výše)?

Domnívám se, že po zpackané konferenci Budoucnost pro školu a po nezodpovězení otázek z ní vzešlých už zodpovědným lidem v MŠMT začalo svítat a objevovat se světlo na konci tunelu. Myslím, doufám a věřím, že svítat k rozhodnějšímu řešení problémů společného vzdělávání už začalo paní ministryni. Obávám se, že svítat ještě nezačalo panu politickému náměstkovi (náměstkovi člena vlády), který neodpověděl na otázky jemu přímo položené diskutujícími v České škole. Obávám se že svítat nezačalo ani hlavnímu poradci a některým členům poradního týmu paní ministryně, který si údajně celý paní ministryně sama vybrala.

Dnes sněmovní školský výbor přerušil projednávání změn ve školském zákonu a k jejich projednávání se vrátí v lednu 2016. Doufám a věřím, že na jeho lednové schůzi se dostane na pořad jednání i tzv. inkluze ve společném vzdělávání.

J. Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/sledujte-1-rocnik-odborne-konference.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/video-1-rocnik-odborne-konference-skola_23.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/prectete-si-postizene-deti-mohou-do.html

tyrjir řekl(a)...
5. prosince 2015 v 20:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
5. prosince 2015 v 21:21  

JAKOU ČÁST Z EU DOTACÍ ZÍSKAJÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A JAKOU ŠKOLY?

Hrubou nesrovnalostí ve věci tzv. společného vzdělávání v jednotné inkludované škole je myslím to, že tato náročná ideově-politicky pojatá a finančně i organizačně náročná koncepce prošla v Česku projektovou přípravou a začínající praktickou realizací v rámci čerpání EU dotací, aniž by byla s učiteli, školami a jejich zřizovateli řádně odborně diskutována a organizačně a rozpočtově zajištěna.


Z pohledu cílů a předpisů EU jde, myslím, o neefektivní využívání dotací v rozporu se zájmy EU vyjádřenými obecnými cíli a dokumenty EU (viz např. Lisabonská strategie) i v rozporu s konkrétními zásadami pro využívání strukturálních fondů EU.

Připuštěním vzniku výše uvedené nesrovnalosti, myslím, MŠMT nedostálo svým povinnostem vyplývajícím z Kompetenčního zákona a dalších právních předpisů. Ukázala to, myslím, i listopadová konference Budoucnost pro školu a následná diskuse k ní:

Mnohé zásadně důležité otázky a připomínky učitelů, ředitelů a zřizovatelů nebyly na konferenci ani po ní zodpovězeny. Na konferenci vyšlo, myslím, najevo, že MŠMT a jím řízené organizace (NÚV, NIDV) dosud nepracují, jak by mohly a měly, nereagují adekvátně na připomínky učitelů, učitelských profesních organizací, ředitelů a zřizovatelů škol a značné části těchto věcí se snaží ujmout tzv. nevládní organizace, čemuž MŠMT účinně nebrání a naopak tomu mnohdy vychází vstříc.

V souvislosti s EU dotacemi by myslím MŠMT mělo dát školám a celé české veřejnosti jasnou odpověď např. i na tyto dosud nezodpovězené otázky ke vzdělávacím dotacím z EU:

- Kolik procent dotací EU přijde do managementu a administrativy projektů?
- Kolik procent dotací EU přijde různým externím dodavatelským, školitelským a expertním osobám?
- Kolik procent dotací EU přijde účelně přímo do škol a přímo do vztahu učitel-žák?


J. Týř

tyrjir řekl(a)...
5. prosince 2015 v 21:24  

K tomu viz dále např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/avizo-vyzvy-op-vvv-gramotnosti.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/prectete-si-stat-chce-ublizit-vasim.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/prectete-si-psycholozka-klasicka-skola.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/konference-inovace-vyuky-prinasi.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/11/zdenek-sotolar-skola-jako-zlaty-dul-3.html

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2015 v 0:35  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/bohumil-kartous-moc-dlouhy-stin-na-to.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/otevreny-dopis-aliance-rodice-za.html

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2015 v 20:57  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/cesky-rozhlas-inkluze-nikdy-nesmi-byt.html

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2015 v 23:55  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/prectete-si-o-dejepisu-kvalifikovane-a.html

tyrjir řekl(a)...
13. prosince 2015 v 21:45  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/udalosti-ct-kantori-kteri-jdou-s-detmi.html#comment-7247449210740922238

tyrjir řekl(a)...
13. prosince 2015 v 22:44  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/infografika-audit-vzdelavaciho-systemu.html

tyrjir řekl(a)...
15. prosince 2015 v 10:44  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/dvtv-skola-vyvolava-v-detech-stres.html#comment-129540830738505779
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/eduin-co-zmeni-karierni-rad-muze-pomoci.html#comment-8890204474167307018
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/zastupitele-apeluji-na-ministryni.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/12/rodice-zaku-ms-kocianka-dopis-pro.html

tyrjir řekl(a)...
16. prosince 2015 v 13:38  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/zdenka-stankova-srouby-se-utahuji.html

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/bohumil-kartous-satan-si-rika-ngo.html

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2015 v 16:07  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/udalosti-ct-penize-na-asistenty-pro.html

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2015 v 6:50  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/dotacni-program-na-podporu-cinnosti.html

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2015 v 10:08  

http://www.ceskaskola.cz/2015/12/rozhovor-britskych-listu-neschopnost.html

Janek Wagner řekl(a)...
22. prosince 2015 v 16:51  

Pane Týři, musím uvést na pravou míru Vaši výtku z 3. prosince "Obávám se, že svítat ještě nezačalo panu politickému náměstkovi (náměstkovi člena vlády), který neodpověděl na otázky jemu přímo položené diskutujícími v České škole."

S panem náměstkem Štechem jsme se již 2. prosince neformálně sešli a využijeme jeho nabídky na zodpovězení otázek z České školy. Otázky aktuálně kompletujeme a předáme mu je v nejbližších dnech. Paralelně zpracováváme záznam diskuze z 8. prosince.

tyrjir řekl(a)...
23. prosince 2015 v 18:08  

Vážený pane Wagnere, děkuji Vám za tuto zprávu. Uvidíme, jaké ty odpovědi budou. Přeji Vám a především všem diskutujícím na České škole hezké svátky. J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.