11. 1.: Diskuse Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?

pátek 18. prosince 2015 ·

Kdo má právo rozhodovat o vzdělávání dětí a jejich přípravu na dospělý život? Kdo je oprávněn rozhodovat o školství? Jsou to rodiče dětí jako jejich zákonní zástupci, nebo ministerstvo, potažmo stát, nebo je to krajský úřad, město, ve kterém žijeme, nebo dokonce firmy…? Kdo za co zodpovídá? Kdo má rozhodovat o budoucnosti každého z nás? Na co má právo dítě, rodič, občan, společnost, stát, ekonomický subjekt z hlediska vzdělávání jako veřejné služby? Jaké má povinnosti a za co zodpovídá?


Přijďte diskutovat o vzdělávání s:

  • Dášou Divišovou, nezávislou konzultantkou
  • Jiřím Zlatuškou, poslancem PČR
  • Ondřejem Štefflem, ředitelem SCIO
  • Bohumilem Kartousem, vedoucím komunikace EDUin

Termín: 11. leden 2016 v 17:00
Místo: Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, Praha (sál státní akta)

Událost na Facebooku

Registrace

60 komentářů:

jir řekl(a)...
18. prosince 2015 v 21:32  

No, buďto chcete měnit legislativu, pak je diskuze na místě nebo ne, a v tom případě nemáte ve školství co dělat, protože odpovědi na všechny uvedené otázky dává právě ŠZ a na něj navazující předpisy.

Simona CARCY řekl(a)...
18. prosince 2015 v 21:32  

Fajnová společnost...

Unknown řekl(a)...
18. prosince 2015 v 22:23  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
vstek řekl(a)...
19. prosince 2015 v 7:59  

A co třeba prosadit zrušení všech "neziskových" organizací v ČR a ušetřené peníze nalít do inkluze po Finsku. Všichni "odborníci na školství" by pak mohli jako učitelé prokázat svou odbornost.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
19. prosince 2015 v 8:04  

Navrhuji doplnit zastaralou Ústavu ČR "Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní..." o pokračování: ... "s výjimkou školství, kde bez jakékoli odpovědnosti rozhodují neziskové organizace."

Miloslav Novotný řekl(a)...
19. prosince 2015 v 11:21  

Otázka, kdo nese odpovědnost, je na místě. Měla být již vyvozena a v pozvánce mělo být jiné místo konání. Řekl bych, že z již výše zmíněné, takříkajíc ústavní podstaty, neexistuje (nemůže existovat) právní základ pro použití prostor Poslanecké sněmovny k soukromé akci. K jakékoliv, neřkuli k takové, která je přímo deklarována jako relativizace platné právní úpravy. Mohlo by také jít o odpovědnost trestní, kdyby mělo dojít k nějakým útokům, byť jen slovním, proti státu, což svolavatel nemůže předem vyloučit. Kdo ví, jaký beduín by tam mohl přijít, že? Na onom místě si může jen pan řadový poslanec sám, až do roztrhání úst (svých), vést svůj urputný boj za školné. Po prazvláštním rozsudku Nejvyššího soudu o šnajdrovací imunitě tak může činit i mimo jednání, kupř. na schodech, kamkoli vedoucích. Ne tak zbývající nevolení, neřkuli samozvaní. První část zvacího zvolání je čirý protimluv. Kdybych měl gymnázium, aspoň párleté, napsal bych to po latinsku. Co jiného je diskuse nad krédem s věřícími? Diskuse je tu předem vyloučena, půjde o kázání o přikázáních. Drzost této akce je bezpříkladná. Nebo už čas zase trhnul oponou a máme se připravit na další srazy kdovíjakých manšaftů? Zle, matičko, zle.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. prosince 2015 v 11:54  

Názorná ukázka těch, kteří rozhodovat nemají. Včetně pana poslance, který si před každými volbami vymění triko a raději kandiduje v Praze, protože Brňáci ho prokoukli.

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 12:29  

no konečně,konečně také někdo došel k základní otázce školské reformy: kdo bude určovat,řídit,zabezpečovat atd. vzdělávací systém v naší zemi,možnosti jsou v podstatě tři:
1.stát
2.rodičové a zletilí přátele školy
3.neviditelná ruka trhu

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 12:39  

osobně se domnívám,že
první vzdělávací stupeň = povinnou školní docházku v rozsahu pěti let,by měl plně zabezpečovat a platit stát,
druhý vzdělávací stupeň (2. stupeň zš+ sš do 18 let věku žáka) napůl stát a rodičové, třetí stupeň vš zcela ponechat neviditelné ruce
situace ve školství by se radikálně změnila k lepšímu ve všech směrech

Josef Soukal řekl(a)...
19. prosince 2015 v 12:43  

Pozvánka neuvádí žádného aktivního učitele. Když si uvědomím, kolik prostoru k prezentování svých názorů mají uvedení pánové a vzpomenu si, jak zoufalý byl třeba výkon p. Zlatušky v dialogu se Z. Sotolářem na ČRo, nenapadají mne v souvislosti s tématem diskuse jiná slova než hloupost, nehoráznost, drzost, nadutost.

Miloslav Novotný řekl(a)...
19. prosince 2015 v 13:53  

Poněvadž se zdá, že diskuse již probíhá, dovolím si navázat a poznamenat, že nedorozumění je "větší, než jsme doufali". Jakkoliv se to nezdá, celé téma je totální nesmysl, pokud nepřipouštíme možnost "diskuse" o ústavním pořádku České republiky, jehož je Listina základních práv a svobod nedílnou součástí. Právo a odpovědnost jsou nedělitelné. To platí i pro ústavní právo specifikované v článku 33 Listiny. Obzvlášť na půdě Poslanecké sněmovny je takové počínání několika samozvanců a jednoho umanutého poslance, disponujícího nulovou zákonodárnou iniciativou, skutečně nejen "hloupostí, nehorázností, drzostí, nadutostí", jak uvedeno výše, ale přinejmenším svévolné, ne-li protiprávní.

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2015 v 14:22  

Poslanec Zlatuška není řadový poslanec. Je předsedou parlamentního školského výboru a tuším i stínovým ministrem školství.
J. Týř
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5718
http://www.ceskaskola.cz/2015/04/jiri-zlatuska-jak-mnoho-uz-je-prilis.html

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2015 v 14:45  

V Česku jsou demonstrace zakázány 100 m od Parlamentu. Uvnitř Parlamentu se, jak vidíme, může dít ledacos. I demonstrace vlivu nevládních organizací na koncipování českého školství. J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. prosince 2015 v 16:03  

"Poslanec Zlatuška není řadový poslanec."

Tím hůř, pane kolego, tím hůř.

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 16:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Karel Lippmann řekl(a)...
19. prosince 2015 v 18:10  

Neexistují žádná kritéria, která by ti, kteří o našem školství rozhodují, museli respektovat při výběru svých konzultantů (na tato kritéria jsem se zeptal paní ministryně, nedostal jsem však odpověď). Drtivá většina učitelů je jen pasivním příjemce shora ordinovaných opatření, na jejichž vzniku se podílejí jen různé organizované zájmové skupiny. Jejich ad hoc výběr je pak kritizován zejména těmi, kteří patří do organizací s názorem opačným, o čemž svědčí mj. i diskuse na České škole. Je to trochu únavné.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. prosince 2015 v 19:19  

Pane Lippmanne,
drtivá většina učitelů je jen pasivním příjemcem, neboť nemá možnost se ke shora ordinovaným opatřením byť jen vyjádřit. Představená sestava (konzultantů?) je toho jen trpkým důkazem. Učitelé z praxe jsou soustavně přehlíženi a to je víc než únavné.

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 20:15  

Přijďte diskutovat o vzdělávání s:

Dášou Divišovou, nezávislou konzultantkou
Jiřím Zlatuškou, poslancem PČR
Ondřejem Štefflem, ředitelem SCIO
Bohumilem Kartousem, vedoucím komunikace EDUin

Termín: 11. leden 2016 v 17:00
Místo: Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, Praha (sál státní akta)

Co k této sešlosti dodat? Toto že jsou "motory" českého školství? Bože!

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 20:24  

Když ministerstvo neskáče, jak oni pískají sejdou se potrefené husy v parlamentu a budou se snažit prosadit své zájmy. Zatímco běžný poctivý učitel bude učit a snažit se eliminovat ty hlouposti, které mají tito pánové na svědomí.
Nejhorší je, že tyto osoby vystupují jménem učitelů, rodičů a odborné veřejnosti.

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 21:00  

Nejhorší je, že tyto osoby vystupují jménem učitelů, rodičů a odborné veřejnosti.

Nejhorší je, že jde o velmi úzkou skupinu. Jen doufám, že je neživí státní rozpočet.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. prosince 2015 v 21:24  

tyto osoby vystupují jménem učitelů, rodičů a odborné veřejnosti

Vystupují zejména jménem žáků přeceee! O nikoho jiného nikomu na tomto světě nejde.
Ale jinak jde o to, jestli o takový zájem ty děti stojí. Což jim dát už jednou pokoj, a nechat je, ať se věnují svým záležitostem. Ať si vyberou vzdělávací instituci, skladbu předmětů, čas tomu věnovaný. Ať se na netu domluví kdo, s kým, o čem, pro koho a na co.
A na co že to? No, na pjaté.

Drtivá většina učitelů je jen pasivním příjemce shora ordinovaných opatření

Tak třeba já jsem nemluvil úplně se všemi. Rád bych ale připomněl, že při tom zkompetentňování je se svými žáky učitel vždycky sám za sebe. Dostatečně svobodný a sebevědomí člověk si nemusí nechat vnutit nic, co by sám nepovažoval za vhodné a potřebné. Faktem ovšem zůstává, že si to pak zpravidla šeredně slízne.
Kdejaký nanicovatý ksindl si na něm poměrně nevkusně zhojí svoje mindráky...

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2015 v 22:22  

Institut pro politiku a společnost (IPS)

Podle tiskové zprávy z 15.12.2015 vznikla při IPS pracovní skupina pro vzdělávání, která tu první veřejnou debatu z cyklu Vzdělávání 11.1.2016 ve Sněmovně pořádá:

http://www.politikaspolecnost.cz/papers/tiskova-zprava/
http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/kdo-ma-rozhodovat-o-skolstvi-resp-o-vzdelavani-kdo-nese-zodpovednost/

http://www.politikaspolecnost.cz/kdo-jsme/
http://www.politikaspolecnost.cz/nase-hodnoty/
http://www.politikaspolecnost.cz/partneri/

Takže je myslím docela jasné, odkud vichr vane (a na co dva socdem poslanci přítomní na konferenci Budoucnost pro školu upozorňovali).

J. Týř

Unknown řekl(a)...
19. prosince 2015 v 22:49  

J. Týř

19. prosince 2015 22:22


Vskutku, je jasně vidět odkud vítr vane. Zvláště ta podpora je velmi, velmi zajímavá.

krtek řekl(a)...
20. prosince 2015 v 5:47  

Co podpora - jde o think-tank ANO. Jak si to takový pan Kartous srovnává se svým svědomím? Mám věřit jeho moralizování nebo jeho konzultování?

tyrjir řekl(a)...
20. prosince 2015 v 6:04  

Aktivističtí inovátoři mají problém - učitelé nepřijímají jejich nepoctivou hru

Autokratismus - Demokratismus - Liberalismus. Tato trojice pojmů vyjadřujících míru uplatňování autority v mezilidských a společenských vztazích se vyskytuje v mnoha obměnách. Když míru uplatňování autority znázorníme na číselné ose, zjistíme, že jde o jakési pojmenování pásem (intervalů) na úsečce, jejímiž krajními body jsou úplný, diskuzi nepřipouštějící, autokratismus resp. diktatura na jedné straně (jím začínající úzký interval se nazývá absolutismus nebo totalita) a úplný, diskusi odmítající, liberalismus resp. úplná svoboda (jím začínající úzký interval se nazývá např. anarchismus).

Jsem názoru, že z hlediska transakční analýzy (viz např. Eric Berne, model sociální interakce založený na triádě mezilidskou autoritu vyjadřujících pojmů rodič - dospělý - dítě) tzv. inovátoři školního vzdělávání nekomunikují na úrovni důvěrné resp. důvěryhodné demokratické diskuse (model do-do), ale snaží se vzhledem k většině pedagogické veřejnosti (zejména k učitelům ale také např. k MŠMT atd.) hrát autoritativní roli v modelech ro-do nebo dokonce ro-dí. Diví se přitom, že učitelé na tuto konfliktní transakční hru nepřistupují - tj. nezaujímají komplementární (doplňkovou) podřízenou roli.

Aktivističtí inovátoři mají problém: Snaží se vzhledem k učitelům i MŠMT autoritativně a konfliktně prosadit aktuálnímu stavu českého školství neodpovídající věci do práce škol. S učiteli veřejných škol hrají ne poctivou hru na to, aby učitelé a zřizovatelé škol a rodiče bez řádné koncepce, finančního a organizačního zajištění přistoupili na rozvolnění školního vzdělávání, které za daných podmínek povede ke zhoršení jeho úrovně a ke zvětšování zájmu o komercionalizované vzdělávání v soukromých školách. Tuto nepoctivou nedemokratickou hru učitelé, ředitelé, zřizovatelé veřejných škol, ministerstvo školství, vláda, Parlament, rodiče a demokratický smýšlející veřejnost v demokratickém státu nemohou (neměli by, nesmějí) přijmout.

Závažný a řádné správě českého školství odporující současný problém českého veřejného školství je myslím v tom, že MŠMT neřeší efektivně koncepci školství prostřednictvím jím přímo řízených organizací (NÚV, NIDV) a bezdůvodně částečně přijímá nepoctivou hru aktivistických neziskovek, aniž by efektivně zajistilo řádné správě školství odpovídající demokratický průběh diskuse o koncepci, finančním a organizačním zajištění potřebných změn českého školství s veřejnými školami, zřizovateli, vysokými školami a celou školskou veřejností.

Další závažný problém je myslím v tom, že výše popsaný aktivistický přístup zřejmě zaujímá předseda sněmovního školského výboru, který je současně jakýmsi stínovým ministrem jedné vládní koaliční strany.

Ve shodě s názorem dvou poslanců vysloveným na konferenci Budoucnost pro školu jsem rovněž názoru, že pracovníci MŠMT, vláda ani Parlament by neměli tolerovat aktivisticky konfliktní transakční hry nevládních organizací vzbuzující pochybnosti, zda české školství je MŠMT spravováno v řádné spolupráci se školami, zřizovateli a rodiči anebo především ve spolupráci aktivistickými nevládními organizacemi.

Jiří Týř

http://psychoweb.cz/psychologie/jak-si-lide-hraji--e--berne--transakcni-analyza-hry/
http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/kdo-ma-rozhodovat-o-skolstvi-resp-o-vzdelavani-kdo-nese-zodpovednost/

tyrjir řekl(a)...
20. prosince 2015 v 7:37  

Zjednodušeně řečeno:

Zákony ČR i EU říkají, že české školství je (má být) demokraticky spravováno jeho nejvyšším správním orgánem zvaným MŠMT. MŠMT je povinno komunikovat přitom především se školami, zřizovateli a rodiči a řídit školství i prostřednictvím jím zřizovaných institucí.

Jestli chtějí aktivistické nevládní organizace typu Eduin něco opravdu pozitivního udělat, budou muset mnohem, mnohem víc přemýšlet o obsahu a formě toho, co chtějí říci a udělat. A respektovat autoritu českých škol, zřizovatelů a rodičů mnohem víc, než dosud.

Tohle vše by, myslím, pan poslanec Zlatuška měl a mohl vědět.

J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
20. prosince 2015 v 8:29  

"Systematická mediální práce se EDUin vyplácí. Organizace je brána jako
mimořádně vlivná v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky, média ji vnímají
jako seriózní zdroj informací a kontaktů pro vlastní práci. Výsledkem je stále
rostoucí počet mediálních výstupů."

Výroční zpráva EDuinu 2013.

Vlivná!

Josef Soukal řekl(a)...
20. prosince 2015 v 14:22  

"Systematická MEDIÁLNÍ práce"...

Lexxa řekl(a)...
20. prosince 2015 v 17:01  

A co systematická vzdělávací práce???
Nevšiml jsem si, že by beduín nějak chtěl pomoct učitelům - realizátorům vzdělávací prakse...

Unknown řekl(a)...
21. prosince 2015 v 8:35  

Zdeněk Sotolář


Počet výstupů oné obecně prospěšné společnosti se v posledním období mimořádně znásobil. Nejčastěji vystupují v deníku DNES, veřejnosprávních médiích (přemýšlím proč vlastně platím koncesionářský poplatek),..Pan Kartouz je jen mluvčím. Je třeba mrknout do obchodního rejstříku na správní a dozorčí radu.
Funkcionáři MŠMT jsou vidět velmi zřídka. Pan předseda vlády by si měl v resortu školství udělat už konečně pořádek.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. prosince 2015 v 16:58  

Vážení, skuhráte, že není slyšet vás ale někoho jiného a že vás slyšet být nemůže poněvadž učíte. Chcete-li být slyšet, buďte slyšet. Pište články do novin, choďte na kulaté nebo kosočtvercové stoly, konference a poradní slyšení, pište poslancům, atd, atp. Zkrátka, vypěstujte si mediální profil. Pokud nemůžete hrát, protože to neumíte nebo nemáte čas, nekňučte, že to dělají ti, kteří to umí a čas si najdou. Nebo si vypěstujte/najměte vlastní konzultanty, kteří budou presentovat ty vaše "skutečně odborné" názory. Takhle to vypadá jen...skuhravě/ublíženě/ješitně/nabubřele/sebe-lítostivě.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. prosince 2015 v 17:45  

Unesu i silná slova, ale musím vědět od koho. Urážet lidi, kteří se o něco snaží, ale neumět se přitom ani podepsat, to je ubohé, zbabělé a podlé. Pokud neumíte, Tajný Učiteli, hrát otevřeně, protože na to nemáte trochu odvahy a cti, raději mlčte.

tyrjir řekl(a)...
21. prosince 2015 v 18:25  

Pan Tajný má velký kus pravdy. Snad bych k ní jen dodal, že možná trochu zapomíná na dobré finanční a organizační zázemí těch aktivistických neziskovek. Tahle připomínka ale není podstatná.

Kdyby učitelé měli důsledný zájem udělat v zajištění svých oprávněných zájmů pořádek, sehnali by to ty peníze taky. Třeba sbírkou mezi sebou. Nebo by dali dohromady ucelený projekt a sehnali na něj dotaci buď z EU nebo odjinud. Třeba od zaměstnavatelů, kteří čekají na lepší absolventy škol.

Na dobrou věc se peníze najdou. Dá to ale piplavou práci mnoha lidí, kteří se nesmějí hádat mezi sebou. Takhle pracují ty neziskovky. Dají dohromady skupinu lidí se stejnými názory. Dohodnou se na tématu, na cílech, na rozdělení práce a pozic, o postupu při zajištění prostředků atd. Znají i své konkurenty a i podle toho se zařídí. Udělají si plán zvaný projekt. A pak na tom makají.

Remcajícím učitelům se do toho nechce. Proč? Mnohdy zbytečnými pitomostmi zatížené školy a učitelé nejsou zvyklí pracovat s nasazením v náročném projektovém režimu, kdy se musí něco vymýšlet a v potu tváře to zajišťovat a shánět dotace. Školy a učitelé pracují v rozpočtovém režimu. Dostanou své jisté peníze a čekají na noty, podle kterých mají hrát. Když projekt, tak jen malý a jen pro sebe a své blízké. To ale může fungovat jen hypoteticky. Jen v jakémsi hypotetickém ideálním případě - pokud by MŠMT a jím řízené organizace fungovaly tak, jak mají, a svou činnost opravdu efektivně zaměřovaly na zlepšení podmínek pro práci škol. Tak to ale není a ani nemůže zcela být. Neziskovkové štiky tak honí učitelské plotičky a kapříky v jejich rybníku.

Jsem v téhle patálii na straně učitelů. Jsem názoru, že neziskovkové štiky v rybníku MŠMT se přemnožily natolik, že začínají ze snadné kořisti čím dál radostněji rejdit. V takovéto situaci myslím nezbývá učitelům, školám nic jiného než se dát dohromady nastoupit prostřednictvím svých organizací ve spolupráci se zřizovateli, rodiči a s MŠMT do role moudrého sumce. Nějaké náznaky koordinovanější spolupráce učitelů se zřizovateli už tu jsou, ale nestačí to. Je myslím potřeba pokračovat. Jestli to učitelé a školy nedokážou, je mi jich líto. Takže držím ploutev. Pardon, palec :-))

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
21. prosince 2015 v 18:31  

PS: Proti chybné koncepci se dá bojovat jen lepší koncepcí. MŠMT je povinno ji posoudit a rozhodnout pro tu lepší. Fňukat, že mi něco nevoní a neumět uklohnit něco lepšího, to je jen fňukárna, která nemůže mít úspěch.

Karel Lippmann řekl(a)...
21. prosince 2015 v 19:21  

Vážení kolegové, nejde přece o to, kdo se jak soukromě angažuje, píše články atd., problém tkví v tom, že možnost podílet se na tvorbě exekutivních opatření mají nyní jen ti, které si MŠMT samo vybere (či kteří se jeho pozornosti nějak vnutí), a to bez předem stanovených kritérií. Orgán státní moci je přece povinen tato kritéria vytvořit a zveřejnit. Od samého počátku by měl mít proces rozhodování o podstatných otázkách našeho školství institucionálně ukotvenou podobu, vždyť vzdělání je především veřejným statkem a při jeho řízení není možné spoléhat se na osobní či korporátní aktivity.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. prosince 2015 v 19:39  

Pane Lippmanne, souhlas. Není pochyb o tom, že jedním z hlasů, které by neměly chybět, je hlas učitelů, tedy těch učitelů, kteří opravdu učí, ne nějakých bývalých, kteří už dávno neučí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. prosince 2015 v 19:43  

"Proti chybné koncepci se dá bojovat jen lepší koncepcí. MŠMT je povinno ji posoudit a rozhodnout pro tu lepší. Fňukat, že mi něco nevoní a neumět uklohnit něco lepšího, to je jen fňukárna, která nemůže mít úspěch."

Tady nesouhlasím. (Nebo si nerozumíme.) Návrh KŘ byl vadný, hloupý a škodlivý. To přece ale neznamená, že kdo na vadnost, hloupost a škodlivost upozorní, musí předložit návrh nový.

Unknown řekl(a)...
21. prosince 2015 v 20:11  

sotolář/vzdělávací politiku státu určují politikové (politické strany) ,proto se to jmenuje politika,tato vzdělávací politika jest podkapitolou politiky státu,takže vzdělávání jest politikum,poslední základy našeho soudobého školství byly položeny tzv, nejedlého reformou,ikdyž samotná reforma měla s ním společné jen to,že ji jako ministr hotovou předkládal k formálnímu schválení,o zásadách reformy rozhodl úv ksč,který pověřil soudruha kopeckého a jeho oddělení (ideologické) vypravováním reformy a ti ji vypracovali,dneska to tak nefubguje,dneska to systémově nijak nefunguje,z eu proudí peníze,které se musí utratit podle jistých pravidel,a ony se také utrácejí,ikdyž to mnohdy dělá ministerstvům velké potíže to stihnout v termínu a v plném objemu utratit,

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. prosince 2015 v 20:33  

Zdeněk Sotolář 21. prosince 2015 17:45

Opatrně, pane Sotoláři, jen velmi opatrně. Ani nevíte, s kým si tu vyměňujete poklony.
Opatrně, nebo Vám to také pěkně zasolí...

tyrjir řekl(a)...
21. prosince 2015 v 20:57  

Souhlasím, že samotní učitelé ani zřizovatelé nemohou konkurovat pracovním možnostem MŠMT řízených organizací NÚV, NIDV apod. a vypracovávat za ně koncepce a systémové projekty, které jsou v jejich kompetencích a povinnostech a pro které mají prostředky a zaměstnance. U vadné koncepce koncepce by mělo stačit poukázat na konkrétní vady, dát konkrétním návrh, jak je odstranit a nekompromisně se trvat na řádné odpovědi MŠMT. Nelze se spokojit s dosavadními nedostatečnými odpověďmi na jednotlivé nebo dílčí podněty škol, rodičů a zřizovatelů. Proto by myslím učitelé, zřizovatelé a rodiče mohli a měli nalézt energii i prostředky na společný postup, včetně pomoci dalších profesionálů, kteří si po věcné, právní a mediální stránce vědí rady s tím, jak dosáhnout nápravy.

To, že ministerské organizace nekonají, jak by měly a mohly, vidím jako vážný nedostatek, který je potřeba soustředěně řešit spojenými silami hlavních, zejména resortních, aktérů.

J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. prosince 2015 v 21:06  

Ostatně, nejsem učitelem proto, abych ze sebe dělal na veřejnosti šaška se sklony prodat i vlastní babičku. Úplně mi stačí ta současná kašpařina před tabulí. Nebo, abych někde na barikádách bojoval proti pitomosti zdejší.
Věřím, že se ještě dožiji stavu našeho už značně zdevastovaného školství, kdy se narovná, a rodiče sami se dávné, a dnes opouštěné kvality vzdělání svých děti dožadovat budou. Kdo se chce něčemu naučit, je vítán. V opačném případě se může jít pomodlit do eduínu za ty tlachy.

Josef Soukal řekl(a)...
21. prosince 2015 v 21:43  

"Chcete-li být slyšet, buďte slyšet."
Kdo trochu nakoukl do mediálního provozu, ví, že tohle tvrzení je stejně naivní jako druhdy víra ve slova těch, kteří u nás po listopadu instalovali "čistý" kapitalismus, v němž - pokud jste snaživý, pracovitý a schopný - nemůžete neuspět. Samozřejmě tyhle atributy jsou při vyjadřování ke školství nezbytné, ještě se ale musíte umět trefit do nálady většiny, a především zájmů vlivných skupin. EDUinu by naslouchal jen málokdo, nebýt toho, že vytváří "odbornou" podporu pro politiku elitního školství vyhovujícího jednak movitějším, jednak vysoce vzdělaným (alespoň většině z nich; někdy bývá jedno s druhým provázáno). V nejvlivnějších médiích, snad s výjimkou ČRo, představuje názor učitelů většinou jen jakési pozadí k diskusi tzv. expertů a těch, kteří jsou právě u moci. Můžete do médií 99x zaslat argumenty podložené stanovisko k něčemu, co je obsahem vaší profesní specializace, stejně posté sáhnou po zavedených či "politicky důležitých" jménech. A taková představa, že by si publicista píšící o školství věrohodnost komentářů vybraných expertů někde ověřoval, je velmi vzácná výjimka. A když už by tu snahu měl, nemůže překročit mantinely vystavěné shora. Zkuste například v Právu najít článek týkající se maturit nepoznamenaný demagogií a srovnat to např. se zmínkami o nejmenované testovací společnosti.

Miloslav Novotný řekl(a)...
21. prosince 2015 v 21:49  

Omlouvám se, bez šrapnelu to ve vlasti Cimrmanově nepůjde. Zpět k článku. „Diskuse Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese odpovědnost?“ je NESMYSL (to byl on, lehký Cimrmanův šrapnel, tzv. školní). Nesmysl z gruntu. Je to jako s tou plošnou inkluzí. Co tady to strašidlo pohledává? No, schytali jsme to u odvolacího Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva. Kdo to schytal? No suverén, kdo jiný? Česká republika. Z jakého titulu to schytala? Z titulu odpovědnosti za diskriminaci při výkonu práva D. H. a ostatních na vzdělání z důvodu rasy a etnického původu, garantovaného Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Skutkovou podstatou mělo být, že stěžovatelé byli v letech 1996 až 1999 přímo zařazeni nebo po určité době strávené na základních školách přeřazeni do zvláštních škol v Ostravě. Kdo ta děcka přeřadil, dokonce se souhlasem, ba na přání rodičů, nebylo shledáno podstatným. Měsíce se dokola diskutuje o inkluzi, aniž se někdo zabývá tím, co vlastně bylo pravomocným rozsudkem uloženo, a proč České republice a ne nějakým činovníkům v Ostravě. Viz Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 13. listopadu 2007 ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083 . Já přece nediskutuji o tom, je-li Zlatuška řadový nebo stínovaný, a za koho letos kope? To je šumák. Vážení, prosím, naléhavě vás prosím, přečtěte si ten rozsudek. Přečtěte si nesouhlasná stanoviska několika soudců, připojená na konci. Vždyť to, co se tu páchá, není nápravným opatřením ke zhojení onoho porušení práva stěžovatelů, jejichž seznam je rovněž připojen. Ten rozsudek je jen záminkou. O něm má být vedena diskuse, ne o českém ústavním pořádku a relativizaci odpovědnosti z něj vyplývající. Pokud to Zlatuškovi a spol. projde, a bude-li na základě nepoučenosti nebo úmyslu těch neodbytných samozvanců prosazeno cokoliv, z čeho by se dalo něco žalobou vytřískat, vstanou noví advokáti a odsouzena bude opět Česká republika.

Unknown řekl(a)...
21. prosince 2015 v 21:57  

Docela zamrzí, že expert na školství B. Kartous nikdy neučil na žádné ZŠ, SŠ,... a přitom se o této problematice tak "fundovaně" vyjadřuje. Chápu, je to mluvčí, ale expert na školství?
Tomáš Feřtek, dřívější mluvčí. Je publicista, novinář a spisovatel. Věnuje se zejména ekologii, vzdělávání a tematice venkova. V letech 1992–2007 pracoval pro týdeník Reflex jako reportér a šéfreportér. Je to expert na experta, člověk se nestačí divit.

tyrjir řekl(a)...
21. prosince 2015 v 23:18  

Přečetl jsem si ten rozsudek. Řekl bych, že premiér, ministryně školství a celá vláda to nemají lehké. Držím jim a Lidem v Česku palce, aby to co nejlépe zvládli. Pravda vítězí, ale dá to fušku, řekl Karel Čapek.
J. Týř

Unknown řekl(a)...
22. prosince 2015 v 10:58  

Rozsudek, který se týká 18 romských dětí, které byly "odškodněny" za to, že se jim dostalo kvalitní vzdělání v základních školách praktických, nikoho neopravňuje k tomu, aby zlikvidoval celé české speciální školství.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. prosince 2015 v 11:36  

A které následně nevyužily nabídku promarněné vzdělání si v hlavním proudu doplnit.
Nutno dodat.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. prosince 2015 v 12:55  

Samozřejmě tyhle atributy jsou při vyjadřování ke školství nezbytné, ještě se ale musíte umět trefit do nálady většiny, a především zájmů vlivných skupin.

Domníváte se tedy, že mediální přítomnost Eduinu (Feřteka a Kartouze) je podmíněna tím, že se chytře trefují do nálady vlivných skupin, tzn. skupin, které cílevědomě a zištně propagují alternativní/inovátorské/soukromé/neo-liberální/paralelní školství z důvodů generování finančního zisku? Nemůže to být tak, že tyto skupiny, připustíme-li jejich existenci, hájí a propagují nový, pedocentričtější směr vzdělávání, protože mají zkušenost s jeho výsledky, třeba u svých dětí a věří, že tento nový směr by byl ku prospěchu všech dětí v systému? Nevěřím většinou v konspirační teorie o stínových figurkách, které v pozadí tahají za nitky, s výjimkou průmyslové lobby. V ČR jde myslím často spíše o spontánní oportunismus. Konspirací lze příliš snadno vysvětlit komplexní sociální jevy jakým je například přitažlivost alternativních/soukromých škol pro určitou vrstvu obyvatel. Značné byrokratické, finanční či jednoduše lidsky předpojaté potíže s kterými se potýkají rodiče a učitelé při zakládání nových škol i při provozu těch stávajících, spíše svědčí o silné nevoli systému/většinové populace alternativy a soukromé školy akceptovat jako nevyhnutnou a ve světě běžnou součást vzdělávacího prostředí.
Znám alternativní školy které existují dvacet let a navzdory doložitelným vzdělávacím úspěchům se ve svém maloměstském okolí potýkají s velkou mírou nedůvěry a nepodložených spekulací. Navzdory tomu přitahují pravidelně děti z ne vždy movitých rodin, ochotné přinášet značné finanční, pracovní a časové oběti aby jejich děti mohly do těchto škol chodit. Proto mi přijde teorie o vlivných a zištných skupinách nepodložená podobně, jako nevěřím v ziskuchtivost neziskovek.

tyrjir řekl(a)...
22. prosince 2015 v 13:59  

Říká se, že výjimka potvrzuje pravidlo. To ale neznamená, že vsechny výjimečné věci se mají nebo mohou stávat všeobecným pravidlem. J. Týř

Unknown řekl(a)...
22. prosince 2015 v 14:39  

22. prosince 2015 12:55

A zapomněl jste Tajný učiteli dodat, že učitelé tam makají za smluvní plat a většinou bez jakýchkoliv odměn. Nějaké tarifní tabulky jsou tabu. Taky oběť, ale ze strany učitelstva. To jsou ty nové zítřky?

tyrjir řekl(a)...
22. prosince 2015 v 14:54  

Neziskovka / nezisková organizace - to je naprosto zavádějící název, který si lidé často pletou s altruistickým dobrovolnictvím. Neziskovky mohou vytvářet a vytvářejí zisk (kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji). Peníze dávají větších do platů než ve škole (plat je nákladová položka). To, co zbude po uhrazení všech nákladových položek jsou povinny tzv. reinvestovat do předmětu činnosti. Jejich pracovní metody jsou v podstatě stejné jako u podnikatelských subjektů. J. Týř

Josef Soukal řekl(a)...
22. prosince 2015 v 17:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
22. prosince 2015 v 17:36  

Tajný,

zase si moje věty významově posunujete, ale to prostě váš standard. Žádná konspirace není třeba, stačí snaha zajistit svým dětem co nejlepší podmínky ke vzdělávání, což mj. znamená zbavit je málo vhodného prostředí, jež vytvářejí, málo platné, dosti pravidelně děti sociálně zanedbané. O ničem jiném jsem nepsal, dokonce jsem psal o rodičích "ochotných" věnovat nemalý peníz na vzdělávání, a to se týká i rodičů nebohatých (určitě ovšem nikoli sociálně slabých). Že se to někdy spojuje s hledáním alternativy, je vcelku samozřejmé. Ovšem víceletá gymnázia, jež při segregaci žáků kvantitativně dominují, v drtivé většině nic speciálního nenabízejí. Jejich hlavní výhoda v očích rodičů spočívá právě v tom, že vytvářejí sociálně méně rizikové a naopak mnohem podnětnější podmínky než nesegregovaná škola. Zkuste se někdy pozeptat přímo primánů.
EDUin hystericky prosazuje inkluzi, o problému víceletých gymnázií jen tu a tam něco nesměle špitne. Proč asi? T. Feřtek dokonce kdysi napsal něco v tom smyslu, že je to záležitost, s níž nelze nic dělat. Ale do základek a do speciálních škol, tam se dá řezat do aleluja, a ještě to podepírat takovou manipulací, že by i politici mohli závidět.

Josef Soukal řekl(a)...
22. prosince 2015 v 17:37  

... to JE prostě váš standard

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. prosince 2015 v 18:19  

Nevěřím na konspirace a proto jsem ochoten připustit, že to feřtekovci dělají z prosté blbosti.

Když jsem viděl úroveň výuky na gymnáziu, navštěvované mou ratolestí, protáčely se mi panenky. Souhlasím s panem Soukalem - největší výhodou gymnázií je právě ta segregace.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. prosince 2015 v 18:48  

Souhlasím s vámi, pánové. Mám to z první ruky.
Ještě tak osmiletá. Tedy ta, do kterých jdou děti přes přijímačky. I tak se člověk kolikrát diví. Šestiletá, to je ovšem síla. A rodiče udělají cokoli pro to, aby se tam dítka udržela, protože jinde by neměla šanci. Záhy by se provalil pravý stav věci. A tak se středoškolákům naděkují jedničky za stromeček v Malování. Jinak se učitýlek pakuje.
Je to tak pokřivené, že uplyne mnoho let, než se to všechno narovná. Ale to by se muselo začít už předloni.

Unknown řekl(a)...
24. prosince 2015 v 13:03  

Otázka tedy zní, bude odstraněna segregace v našem školství? Zatím se došlo na inkluzi ZŠ- Praktické školy. Kdy tedy bude odstraněna segregace ZŠ-víceletá gymnázia? Asi nikdy!! V případě, že by se to povedlo, tak by ministři školství mohli říci, že konečně dojde ke zvýšení kvality ZŠ? Doposud je to tedy lež jako věž. I přesto se přimlouvám za zachování jedné třídy osmiletého gymnázia, pro vskutku nejlepší žáky, přibližně v jednom okrese. Současný systém přijímaní skoro všech je velmi nedobrý.

tyrjir řekl(a)...
24. prosince 2015 v 15:55  

A co Segregace způsobená odchody žáků, tzv. dětí aktivních rodičů, z podfinancovaného, feminizovaného a mizerně řízeného a koncipovaného veřejného školství do stále se zvětšujícího počtu soukromých škol? Např. Pan O. Šteffl už tuším založil pobočky Scio školy v několika krajích a teď právě hledá "odvážného" ředitele do druhé Scio školy zřejmě v Praze 6 (viz. Twitter).

Pan Šteffl si své peníze vydělal. Teď se dál baví tím, že dělá věci jinak a přitom se baví i neschopností MŠMT řádně spravovat a řídit veřejné školství. Osobně to panu Štefflovi přeju. A přeju to, částečně, taky ne zcela schopnému MŠMT, které to, myslím, zatím snáší tak trochu jako prase drbání. Prase před domácí porážkou totiž bývá také řezníkem drbáno za ušima. MŠMT vykrmené, zdá se, neoliberální multikulti propagandou některých tzv. expertů, poradců atd. podléhá, myslím, neoliberálním tendencím o sto šest. NÚV a NIDV nefungují, jak by měly a mohly, a MŠMT, namísto toho, aby zjednalo nápravu, se nechává od neziskovek drbat za ušima a ještě je přitom krmí. Omlouvám se tomu praseti, které se tak, tuším, nechová:-)).

Dnes si nedám vepřové ale kapra. Na Hod Boží a pár dní potom si dáme kachnu (doufám, že nikoliv z páně Štechova chovu:). Sumce si zřejmě dáme až příští rok.

Přeji všem ještě jednou hezké Vánoce.

J. Týř

Unknown řekl(a)...
24. prosince 2015 v 17:06  

Vážení kolegové,

dovoluji si vám popřát pěkné Vánoce
a do nového roku hodně štěstí, zdraví, dobré nálady
a jasné světýlko na konci tunelu.

Pokud se neukáže, budeme si ho muset vykopat.
A k tomu nám všem přeji hodně sil.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. prosince 2015 v 0:26  

a jasné světýlko na konci tunelu.

Děkuji, a nápodobně.
Jen aby nám z víceprací nenavlhly kabely.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.