Přijímací řízení SŠ 2016

středa 16. září 2015 ·

Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Tento projekt navazuje na úspěšné pokusné ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které proběhlo na jaře 2015. Bližší podrobnosti kvorganizaci pilotního ověřování zveřejnilo Centrum 15. září 2015.

Ke stažení:

Soubory si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).

Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání naleznete ke stažení na webu CERMAT.cz v záložce Ilustrační testy PO PŘ 2015.

Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.

29 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
16. září 2015 v 7:48  

To se nám ta testovací gangréna pěkně šíří. Další "tvůrci" plagiátoři testů, dodavatelé hardwaru a školitelé si nabalí kapsy penězi, které jsou ve školách tolik potřeba. Další stres pro děti a rodiče. Další stres pro učitele. Víc testování a latěk. Experti na vzdělávání zapomněli expertům na Mšmšt zdělit že děti nejsou koně, aby neustále přeskakovali laťky. Nebo nezapomněli, ale kamarádi na ministerstvu mají kamarády tvůrce testů, kterým se pravidelný roční příjem velmi hodí. Mana z nebes. Koruny, hodně korun a každý rok a za málo práce. Stačí někde ošlehnout zadání a pár mega je v kapse.

Cožpak je tak obtížné pochopit, že jednotné centrální přijímačky a maturity snižují úroveň vzdělávání a ne naopak?

Eva Adamová řekl(a)...
16. září 2015 v 8:18  

Ne že bych byla přímo zastáncem jednotných přijímacích zkoušek, leč situace na mnoha středních školách, kdy se na maturitní obory bralo bez přijímaček v souladu s heslem "každý žák jsou peníze", ke zvýšení kvality vzdělávání nevedla ani náhodou. Žáci byli přijímáni pouze na základě známek ze ZŠ, to vedlo k tlaku rodičů na učitele základek, což mnozí bohužel neustáli, zmírnili známkování a tím i bohužel požadavky na žáky. 20% neúspěšnost maturantů potvrzuje, že na maturitní obory bylo přijato velké množství žáků buď bez předpokladů nebo zlenivělých, což je oboje důsledkem výše uvedeného.

Simona CARCY řekl(a)...
16. září 2015 v 8:47  

Pane Tajný, není tajemstvím, že máte problém porozumět testování. Není tajemstvím, že když píšete nespisovně, těžko můžete požadovat po svých žácích, aby se chovali jinak. Není tajemstvím, že nemáte informace a proto pouštíte do světa své hloupé odsudky zaslepen svými předsudky o tom, jak "kamsi" plynou "miliony". Zkoušky (ať jsou jakékoli formy) nesnižují úroveň vzdělávání. Zkoušky nějakým způsobem (a můžeme se přít o tom, do jaké míry objektivním) nastaví zrcadlo aktuálnímu stavu zkompetentnění žáka.
Těmi, kdo snižují úroveň vzdělávání, jsou ti učitelé, kteří rezignují na své poslání a místo širokospektrálního zkompetentnění žáků je pouze úzce zaměřeně připravují jen a toliko na testy. Tento vliv je zřejmý, v průběhu pěti ročníků maturity prokázaný - a co hůře - je to trend sílící. Jsou to tito z pravé cesty sestoupivší učitelé, kteří dělají medvědí službu žákům a jejich vzdělávání. Zkoušky z toho vinit nelze.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. září 2015 v 9:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
16. září 2015 v 9:32  

Paní Carcy, děkuji za reflexi. Jen mi prosím pro radost vyjasněte toto. Jak můžete mít za zlé učitelům, že své žáky připravují na přeskakování vámi nastavené laťky. Pokud je laťka kovová a nabitá el. proudem, připraví je na přeskočení tak, aby nedošlo ke zranění proudem. Jinými slovy, pokud jsou testy konány pod drakonickým časovým limitem a plné chytáků, jak můžete za fakt, že žáky na toto systematicky připravují, vinit učitele. To je čirý alibizmus.

Připravte testy tak, aby tyto skutečně ověřovaly výsledky vzdělávání a ne schopnost proklestit si cestu opičí dráhou zákeřných distraktorů a podivných zadání, zkoušky bez nesmyslně krátkých časových limitů a garantuji vám, že učitelé budou žáky učit a ne drezírovat.

Deváťáka se znalostmi 0 a lze pomocí, (pohotově v prodeji) zkušebních testů během roku připravit na přijímačky na gymnázium. Sic se naučí málo, ale skákat bude.

Nemusíte se vzrušovat na úkor mých žáků, český pravopis neučím.

Q. E. D. řekl(a)...
16. září 2015 v 10:10  

Ten formulář přihlášky je komický, jak do jednoho řádku vecpat název školy a adresu, to je pro mě záhada. :(

Zručný školník řekl(a)...
16. září 2015 v 10:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zručný školník řekl(a)...
16. září 2015 v 10:37  

"20% neúspěšnost maturantů potvrzuje, že na maturitní obory bylo přijato velké množství žáků buď bez předpokladů nebo zlenivělých, což je oboje důsledkem výše uvedeného."

Paní Adamová, takhle jasno bych v tom chtěl mít :-). My školníci víme, že 20% neúspěšnost v nějakém testu znamená jen a pouze to, že v danou chvíli na daném místě na dané otázky odpovědělo 20 % daných žáků jinak než si představovali autoři testu." Vše ostatní je jen něčí interpretace tohoto faktu.

krtek řekl(a)...
16. září 2015 v 11:10  

Tajný učitel: "Deváťáka se znalostmi 0 a lze pomocí, (pohotově v prodeji) zkušebních testů během roku připravit na přijímačky na gymnázium. "
Chtěl jste říci, že lze i slabého deváťáka připravit na přijímačky na gymnázium? Pak to musí jít i k maturitě plné distraktorů. Mimochodem - na čtyřku z matematiky potřebujete 17 bodů z 50, tj. 34 %. A to se dá nasbírat ze základoškolských příkladů, kterých maturita obsahuje hodně. Když ale někdo v 18 letech neumí mocniny a zlomky a má strach z písmenek, pak nemůže maturovat z matematiky.

Josef Soukal řekl(a)...
16. září 2015 v 11:11  

"Jak můžete mít za zlé učitelům, že své žáky připravují na přeskakování vámi nastavené laťky."
Tajný, laskavě se nejdříve s testy seznamte. Kupodivu je dokáže složit i část žáků ze základních škol. Asi to tedy nebude v napětí, ale v tom, že část středoškoláků má prostě na maturitní úroveň příliš dlouhé vedení.
A to nemluvím o tom, že kdyby všichni ti hodní učitelé dodržovali při ústní a písemné zkoušce její metodiku, byla by maturita vašimi slovy jedno velké pohřebiště. Otázka je, proč se snažíte nestále foukat na bebí těm, kterým hrozí většinou jen to, že si zkoušku zopakují, ale nevadí vám masakr vzdělání. A už vůbec nechápu, proč se lidumilně snažíte mást hlavu mladým lidem, kteří rozhodně nepotřebují, aby jim někdo lhal o jejich schopnostech a učil je, že školství je vlastně jeden velký podvod. Snad byste měl místo hloupého a agresivního spílání jiným začít řešit zmatek ve svých hodnotách.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. září 2015 v 13:42  

Je opět pozoruhodné, že elektřinou nabidé SCIO testy nikoho nijak nevzrušují. To je teprve byznys.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. září 2015 v 14:54  

paní Adamová, 20% propadlíků znamená, že testy byly kalibrovány k obtížnosti v tomto procentuálním rozmezí. Říká se tomu "norm referenced assessment". Každá známka má své procento žáků. Moje "foukání na bebí" žákům, kterým hrozí opakování zkoušky pramení z mé, až patologické, neschopnosti smířit se s přijatelnými ztrátami, tj. nějakého procenta z oněch 20%, kteří:
A: trpí testovou úzkostí
B: jsou žáci s PUP, kterým nestačí pouze o něco delší časový limit
C: potřebují více času k pečlivému přečtení zadání a nalezení správné odpovědi
D: měli, kvůli specifikám školy, méně hodinových dotací maturitního předmětu

Masakr vzdělání mi vadí, ovšem na rozdíl od vás nevidím jeho řešení v zakoupení většího biče, nýbrž v zásadní změně přípravy nastupující generace učitelů. Myslím že v tomto názoru nejsem sám.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
16. září 2015 v 16:13  

Vy budete ten 20%. Vaše uvažování tomu odpovídá...

Proto se jich tak zastáváte, aniž by Vás napadlo, že oni tam nemají být, pak se jich netřeba zastávat. Problém není v náročnosti testu, nýbrž v prověřovaném vzorku.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. září 2015 v 20:28  

Pan Anonymní,
tvrdíte tedy, že žák/žákyně, disponující výbornými studijními předpoklady, která prokazuje vysokou míru znalostí a zkompetentnění v běžných podmínkách, ale při vysoce stresující "osudové" zkoušce může, vlivem nervozity, selhat, nemá na sš s maturitou co dělat, rovněž jako žák s PUP, který nemá dostatek času na pečlivé přečtení, natož správné vypracovaní úlohy, (ale který bez stresu a náročného časového limitu úkol vyřeší výborně), podobně jako žák soš s maturitou, který jednoduše má více praxe a méně teorie.

Chtěl bych to mít tak pěkně pro sebe vyřešené. Když to žáku nezvládneš, nemáš u maturity (a ani na vš) co dělat. Zdá se, že ani centralizované přijímačky nedovedou účinně oddělit úspěšné budoucí maturanty od neúspěšných; naopak, tímto přístupem zamezíme více dětem přístup ke vzdělání namísto toho, abychom se snažili o co nejvíce vzdělaných lidí. Snažíme se podpořit v sekundárním a terciálním vzdělání pouze ty žáky, kteří jsou studijně nadaní tím správným způsobem v tom správném čase. Tím vytváříme elity chytrých šmejdů, kteří si snadno prokličkují cestu opičí dráhou stávajícího systému, nechávaje poctivé dříče, často ze sociálně slabých rodin za sebou. Toto ale se skutečnou vzdělaností nemá nic společného.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. září 2015 v 21:52  

vytváříme elity chytrých šmejdů, kteří si snadno prokličkují cestu opičí dráhou stávajícího systému, nechávaje poctivé dříče, často ze sociálně slabých rodin za sebou

Hele, já to úplně vidím. Hajzlíky, kteří ke svému nadání nezaslouženě přišli působením nějaký prapodivných genetických anomálií, co si protřele tahají otázky, na které jim odpovědi samy do hlavy naskakují. No fůůůj.
A na straně druhé bědné chudáky, kteří přes den někde v koželužně klapají i čtrnáct hodin svými dřeváky, aby pak po nocích za svitu louče dřeli teorii strun zohledňujíce jedenáctidimenzionální supergravitaci, a pak si u maturity vytáhli vyvrácení Perelmanova důkazu Poincarého domněnky.
Už jsem na to káp. Vy jste, pane, Feřtek!!!

Josef Soukal řekl(a)...
16. září 2015 v 22:16  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
16. září 2015 v 22:19  

Tajný, zkuste se pochlapit a při nejbližších maturitách zopakovat své věty přímo do očí těm úspěšným šmejdům. Třeba vám ani nedají do zubů, spíš si poklepou na čelo a tiše vás nechají vašemu bludařství.
Tentokrát se kolega Pytlik zásadně mýlí. Nejste Feřtek, ale Ignác, nejbližší pomocník Heinricha Franze Botlíka von Edelstadt.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. září 2015 v 22:37  

Kladivo na elity!

Tajný Učitel řekl(a)...
17. září 2015 v 0:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
17. září 2015 v 0:34  

Meine damen, rozdílné výsledky zkoušek jednotlivých škol mají zřídka co dělat s rozdílnou kvalitou výuky; primárně mají co dělat se socioekonomickým statusem studentů a dostupností zdrojů. Pokud to nevidíte, nechápete či nechcete vnímat, vaše škoda. Zavíráte oči před nepříjemným bubákem, což neznamená, že zmizí.

Žádné mlžení o objektivním hodnocení nezastře evidentní absurditu tzv. zkoušky dospělosti, obsahující krkolomně poskládaná zadání, nesmyslné časové limity a diskutabilní sytém hodnocení. Kdo kdy bude zkoumat kvalitu vaší třináctileté práce pomocí jednoho tajného upoceného testu?

Nu což, škoda hrachu. Jestli vaše singulární otrlost vůči študákovu trápení a zároveň hluboce zažraná nedůvěra k vašim kolegům v méně prestižních ústavech, nepramení tak trochu z pohodlí pěkného místečka na nějaké výběrové školičce, kde se pánové poplácávají po ramenou, lačným okem sledujíce na webu Cermatu strmou křivku výborných výsledků zlatého telete SMZ.

Tajný Učitel řekl(a)...
17. září 2015 v 0:41  

...systém hodnocení...

krtek řekl(a)...
17. září 2015 v 4:53  

Ergo kladívko - na elitní školy děti s nejhorším zázemím a elity hurá do učilišť. Je třeba srovnat výchozí stanoviště.
"Tajný upocený test" - to mne dostalo, stejně jako "kladivo na elity".
Ale hrachem nešetřete, za sebe prosím o ten zmražený, ten já rád!

Simona CARCY řekl(a)...
17. září 2015 v 6:25  

Tajny v 00:34
Pokud bych prijala vasi premisu, ze vysledky zkousek nesouvisi s kvalitou vyuky, pak by se jednak vytratil smysl skoly, ale soucasne by vysumel duvod pro zvysovani odmen pedagogickych pracovniku. Jste si jist, ze vite, co pisete?

Josef Soukal řekl(a)...
17. září 2015 v 7:01  

Žádné mlžení o údajné absurditě zkoušky dospělosti nezastře fakta, jež zde, Tajný, opakujeme znovu a znovu. Zavírat oči před skutečností neznamená, že zmizí bubáci, které si zjevně až masochisticky opečováváte. Budete se muset smířit s tím, že se žáky myslíme stejně dobře jako vy. Jen námi méně cloumají emoce a více používáme rozum.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
17. září 2015 v 8:33  

"...více používáme rozum."

Každý používá, co má :-)

Tajný má emoce, rozum mu chybí.

Tajný Učitel řekl(a)...
17. září 2015 v 9:44  

Paní CARCY,
gůglujte " socioeconomic status and test scores". na Google Scholar.

Simona CARCY řekl(a)...
17. září 2015 v 11:06  

Díky za tip, Tajnej. Nesmíte však všechno přijímat nekriticky. Citace z vygůgleného dílka, http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/108/: "Celkově lze tedy říci, že zvýší-li se vzdělání matky o 1 a vzdělání otce a počet knih doma zůstane konstantní, zlepší se výsledek studenta dle našeho modelu o 0.76 + 0.9 + 0.21 + 0.15 = 2.01 procentních bodů." No vidíte. Tak konečně máme model, kde nám to vzdělání matky ovlivňuje výsledek u zkoušky! Přitom by stačilo, kdyby matka vzdělání nezvýšila, ale náležitě se zvedl počet knih... Pokud chcete operovat s podobnými vlasoštěpnými modely, budete se více a více vzdalovat realitě.

Nicka Pytlik řekl(a)...
17. září 2015 v 13:15  

A je to tady. Já to říkal! Můžou za to matky.
Neudržují si body na dostatečné úrovni, a chudáci děti pak rupají u zkoušek, jen to hvízdá. A my otcové, abychom se z toho zbláznili.

Simona CARCY řekl(a)...
17. září 2015 v 14:50  

Pytlíku, nepanikařte! Stačí zvýšit počet knih v domácnosti. V nouzi pomohou i kuchařky.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.