MŠMT: Brusel podporuje opatření MŠMT ke společnému vzdělávání

pondělí 21. září 2015 ·

Ministryně školství Kateřina Valachová v Bruselu seznámila eurokomisařku Věru Jourovou s plány na lepší integraci a inkluzi sociálně či jinak znevýhodněných dětí. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu.


K uvedenému směřuje i poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dítěte na tzv. podpůrná opatření, která mu mají pomoci překonávat jeho znevýhodnění. „Kroky, které jsou v Česku činěny, hodnotím jako kroky dobrým směrem. Paní ministryně prokazuje, že to s inkluzí myslí velmi vážně,“ řekla po schůzce eurokomisařka Věra Jourová.

Dojde také k zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem. Prováděcí vyhláška k zákonu pak bude řešit konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a postup při jejich poskytování. Vyhláška bude rovněž obsahovat úpravu vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů.

Ministryně Valachová se téma společného vzdělávání snaží komunikovat se všemi aktéry – rodiči, dětmi, učiteli, řediteli škol, zřizovateli. „Pro mě je společné vzdělávání to, že vzdělávací soustava každému dítěti zaručí, že je vnímáno jako originál, že z něj chceme vybrousit skutečně to nejlepší. Jsem ráda, že Brusel naše opatření ocenil.“

Evropská komise bude monitorovat i další plány a opatření české vlády. Ministerstvo školství připraví do konce tohoto roku také stanovisko k prováděcí vyhlášce novely školského zákona, s komisí bude proto nadále intenzivně komunikovat.

21 komentářů:

jir řekl(a)...
21. září 2015 v 17:21  

Nepamatuji si, co dobrého nám Brusel přinesl (né že nic), ale ve vzpomínkách mám bohužel spíše to nedobré. No a toto je další zlo.

tyrjir řekl(a)...
21. září 2015 v 17:51  

Inkluze je hlavní prioritou českého školství? Zdobit plot zaplevelené a nezalité zahrádky je péčí o zahrádku? No, nevím. Kounul bych asi nejdřív za ten plot...

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. září 2015 v 18:05  

Dojde také k zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem..........

co je tohle za výmysl. Copak příloha (oficiální, předlohu měla v RVP ZV, který vydalo samo ministerstvo byla někdy proti zákonu? A jakému? Mohl by to tu někdo upřesnit?
V tom případě by měl být asi někdo postaven mimo zákon a souzen, ne? Nebo je to zase politické plácnutí do vody. Totální oblbování veřejnosti, že jako my to musíme, je to proti zákonu.
Taky by se ale mělo vyšetřit, jak to s předlohou vyhlášky bylo. která z X verzí byla předložena paní Jourové.
jestli to někdo netuší, tak vyhlášky se dělají tak, že se utvoří tzv. expertní skupina. Ta návrh ministerstva totálně sepsuje. Ministerstvo přikývne a že se na to podívá. Pak v tichosti nějaká jiná skupina (lze si domýšlet její složení) udělá tu "správnou" vyhlášku, zcela opět v rozporu s připomínkami odborníků a pošle se to do Bruselu. když se někdo ozve, tak je tu alibi - ale my jsme se odborníků ptali...Teda, že nám je šumák, co říkají, to už nedodáme, že....?

Unknown řekl(a)...
21. září 2015 v 18:14  

V tom textu je jedna zajímavá věta:

Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu.

Kdo bude rozhodovat o tom, co je v nejlepším zájmu mentálně postižených dětí????

Eva Adamová řekl(a)...
21. září 2015 v 20:02  

http://is.muni.cz/th/262555/pedf_m/Smukarova_DP._pdf.pdf

Přestože vyjadřovací schopnosti autorky diplomky jsou nevalné, stojí to od strany 53 za přečtení. JÓ až budeme mít vytvořeny v Česku podobné podmínky pro inkluzi, můžeme inkludovat o sto péro. Tomu, co se děje u nás, se dá zatím udělit pouze název pseudoinkluze.

tyrjir řekl(a)...
21. září 2015 v 20:47  

Výchova a vzdělávání nejsou pěstováním rovných mrkví
Otevřené otázky k inkluzi pro MŠMT a školskou veřejnost

Už červnovém článku článku Jany Karvaiové Inkluze (http://www.ceskaskola.cz/2015/06/jana-karvaiova-inkluze.html )
jsou myslím cenné a přitom závažné postřehy a podněty. V návaznosti na tento i na další články učitelů a profesních organizací zveřejněné na serveru Česká škola během prázdnin a v posledních záříjových týdnech si dovoluji, jako učitel a také jako volený člen školského výboru zastupitelstva Libereckého kraje, dát našemu MŠMT a školské veřejnosti k dipozici tuto pětici myslím dosud otevřených otázek:

1) Je rozpočtové financování inkluze dostatečné? Asistentům pedagoga postačí pro vyšší stupeň kvalifikace maturita a cca 60 - 120h kurs např. v nějaké akreditované neziskové organizaci. Speciálních pedagogů máme myslím nedostatek. Nemůže přijímání asistentů pedagoga do škol vést v našem modelu inkluze při zainteresovávání dalších aktérů tzv. inkluze vést k dalšímu znesnadňování práce ve školách, ztrátám a kvalifikovaných pedagogů a oslabení sítě veřejných škol v obcích a krajích ?


2) Jak a kdy bude zaplaceno běžným učitelům za obtížnější práci v inkludovaných, tedy v našem pojetí inkluze širokospektrálně smíšených, třídách alespoň na obvyklé úrovni 6 % z HDP ?


3) Např. ve Velké Británii jsou už v mateřských školách zavedeny méně početné speciální třídy se speciálními pedagogy a asistenty pedagoga, a to na jedné chodbě hned vedle běžné třídy. Ve speciální třídě se učí speciálně, v běžné třídě se učí běžně. Přitom se cileně dbá na dobrý vztah mezi oběma třídami. Učitelé ve fyzicky si blízkých speciálních a běžných třídách napomáhají vzniku a fungování kamarádství tím, že organizují partnerství mezi dětmi z běžné a speciální třídy. Když se dítě ze speciální třídy zlepší, přejde o jedny dveře do vedlejší běžné třídy s podporou svého kamaráda. Počítá se u nás dostatečně s tímto myslím dobře promyšleným a efektivním modelem inkluze u našeho tzv. společného vzdělávání?


4) Jak velká část speciálních škol by mohla nebo měla během uplatnění našeho modelu inkluze zaniknout? Co bude se zkušenými učiteli případně rušených speciálních škol zejména v menších městech a obcích? Dostanou práci v inkludovaných školách např. podle výše popsaného modelu koexistence speciálních a běžných tříd v jedné škole?


5) Nedoplatí v našem dosavadním modelu inkluze děti, rodiče, učitelé, školy a úroveň vzdělávání na potřebu Česka zaškrtnout si inkluzivní kolonku v požadavcích EU a nějak přitom vyčerpat EU dotace? Vyváží přínos našeho širokospektrálně smíšeného modelu inkluze (charakterizovaného z hlediska individuálních předpokladů vzděláváním dětí s různými předpoklady v jedné početné tříde našimi nedostatečně zaplacenými učiteli, kterým myslím budou práci ve třídě spíše znesnadňovat neplnohodnotně vzdělaní asistenti věnující se handicapovaným dětem) obtíže s ní spojené?

Závěrem si dovoluji připomenout známý fakt, že dotace z veřejných peněz by měly být co nejefektivněji využity, aby to mnohým nepřipomínalo např. čerpání popovodňové vody ze sklepa na zálivku zahrádky našeho školství v mylném domnění, že na záhonech zahrádky našeho školství (vy)pěstujeme ekologicky plnohodnotné rovné mrkve.


Jiří Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. září 2015 v 21:25  

"Ministryně Valachová se téma společného vzdělávání snaží komunikovat se všemi aktéry – rodiči, dětmi, učiteli, řediteli škol, zřizovateli."

S kterými učiteli? Co takhle plošnou inkluzi plošně diskutovat?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. září 2015 v 21:29  

"Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu."

A nejlepším zájmem ekonomické elity je rychle vypadnout na VG a soukromé elitní školy. Společné vzdělávání je u nás iluze.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. září 2015 v 21:57  

Brusel už podporoval tolik blbostí...

tyrjir řekl(a)...
21. září 2015 v 22:13  

Přišel pán do cukrárny a ptal se "Máte, prosím pěkně, mrkvovou zmrlinu?!" "Nemáme" odpověděl prodavač. To se v dalších dnech pětkrát, desetkrát opakovalo, až prodavač řekl "Máme."
"Tak tu si tu nechte, ta je pěkně hnusná!" řekl mu pak ten pán...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. září 2015 v 22:39  

For Mr. sekret (neumím anglicky, snad je to správně)

https://www.youtube.com/watch?v=CuZDFYoKoVM

tyrjir řekl(a)...
21. září 2015 v 22:55  

CatCatherine25 řekl(a)... 25. června 2015 9:16
Speciální pedagogové zorganizovali podpisovou akci, kde získali 70 000 vlastnoručních podpisů učitelů speciálních i nespeciálních škol, rodičů postižených dětí i širší veřejnosti. Na MŠMT ji odevzdali krátce před odvoláním ministra Chládka.Co se s ní stalo dál, to nevím .?

Viz: http://www.ceskaskola.cz/2015/06/jana-karvaiova-inkluze.html

Mohl bych se zeptat, kdo a kdy tu petici dal a jestli na ni došla z MŠMT odpověď? Děkuji za odpověď.

Jiří Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. září 2015 v 6:20  

http://www.aspcr.cz/asociace-specialnich-pedagogu-cr/2015-05-28-68-247-podpisu-pod-petici-asp-cr-proti-ruseni-vzdelavaciho-programu-rvp-zv
Zde podrobnosti k petici.
Jinak petic na podobné téma bylo více.Jednalo se o petice proti rušení praktických škol. (např. petice iniciaované školami v Hradci Králové a Novém Bydžově).
Podle oficiálních stanovisek, prezentovaných v médiích, se sice rušit nemají. Ale po přečtení různých Akčních plánů apod, a poté, co občas někomu "ujede huba", je to skoro jasné.
Jedna tzv. diskriminace bude nahrazena jinou diskriminací.jenže to už nebude diskriminace, to bude násilná inkluze a ta se přece ve vyspělých zemích cení, tedy tvrdí nám to. Ono to tam je ve skutečnosti taky trochu jinak ,jak již tu někdo nahoře naznačil.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
22. září 2015 v 7:08  

http://zpravy.idnes.cz/pristi-rok-zaniknou-zvlastni-skoly-tisice-deti-pujdou-do-beznych-trid-1m1-/domaci.aspx?c=A150921_211159_domaci_fer

Unknown řekl(a)...
22. září 2015 v 9:04  

Pokud k tomu dojde, bude to velké neštěstí. Nejen pro děti s mentálním postižením, které budou v běžných školách trpět, pro jejich rodiče, kteří z toho budou nešťastní, když uvidí, jak se jejich dětí trápí s učivem, které nejsou schopny pochopit,ale i pro celý školský systém, který se bude muset přizpůsobovat sníženým nárokům.
A proč to všechno? Proto, že se t.zv.neziskovky potřebují živit na nepřizpůsobivosti Romů? A až to školství zdevastují, do čeho se pustí pak?

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. září 2015 v 11:27  

Teď si představte tu hrůzu, kdyby se z nepřizpůsobivých stali přizpůsobiví. Ježíš, na kom by se profitovalo? Na koho by se lepily ty neziskovky? Kde by se dalo sehnat tolik peněz k mrhání?
KDO URČUJE, KDO JE SOCIÁLNĚ SLABÝ - učitel to udělat nesmí - je to segregační a žalovatelné (urážlivé).

Přece se nikdo nebude zabývat dětmi s postižením. Na to si jen úspěšně hrajeme. Docela by mě zajímalo, kdo bude na státní a trestní úrovni určovat, jaký je nejlepší zájem dítěte. Úředník? Který? Jak to pozná, že je ten zájem nejlepší? Co když už dnes rodiče protestují proti zařazení postiženého do normální školy? Kdo se jich zastane? Neziskovky? Které?

Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. září 2015 v 16:14  

Myslím, že ve víru vášní ustoupila do pozadí příčina problému, a to, že v praktických školách, resp. podle RVP s přílohou LMP jsou vzdělávány počty Romských žáků vysoce přesahující statistický výskyt LMP v jejich populaci, jinými slovy, systém do těch škol dostal i žáky, kteří tam nepatří. V tom má inkluze, ministerstvo i Brusel pravdu. Současně však je třeba trvat na tom, že stav by neměl být řešen bezduchým rušením praktických škol nebo RVP-LMP, ale tím, že budou jasně a spolehlivě identifikováni žáci, pro které je vzdělávání dle RVP-LMP přínosnější než vzdělávání dle běžných RVP a současně také ti, kteří mají potenciál na plné vzdělávání dle RVP pro intaktní populaci a v praktických školách nemají co dělat. Z vyjádření paní ministryně jsou zřejmé rozpory mezi počty dětí vzdělávaných dle RVP LMP a počty žáků s LMP.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. září 2015 v 17:26  

systém do těch škol dostal i žáky, kteří tam nepatří

Nedovedu si představit, že by se v dnešní době kdokoli podvolil zvůli státu, zdůrazňuji zvůli, ne právní normě, a konal něco, co jemu a jeho dětem nevyhovuje.
To jste se, pane Pešate, právě v vrátil z padesát let trvající zahraniční dovolené? Račte se pozeptat rodičů, proč jsou jejich děti tam, kde jsou, a proč, kdyby nebyli spokojeni, už dávno nečinili nic pro nápravu stavu. Ptejte se zejména pak některých.

Pavel PEŠAT řekl(a)...
23. září 2015 v 20:55  

To NP: systém do těch škol dostal i žáky, kteří tam nepatří. Nevrátil jsem se z dovolené, proto písu systém, nikoliv stát. Je to tak, jak oba píšeme: Račte se pozeptat rodičů, proč jsou jejich děti tam, kde jsou, a proč, kdyby nebyli spokojeni, už dávno nečinili nic pro nápravu stavu. Ptejte se zejména pak některých... Pokud vím, někteří rodiče vyvíjeli na poradenské pracovníky celkem cílevědomý nátlak a systém umožnil, aby se jejich děti do praktických škol dostlali, zejména v těch případech, kdy diagnóza LMP byla "na hraně" - přesnost přesného stanovení IQ jako kritéria LMP není pokud vím taková, že by to bylo přesně 70 nebo 69 a ani o chlup méně nebo více. Bohužel, jak víme, někteří rodiče a případně bývalí žáci si to pak rozmysleli a ono rozhodnutí soudně napadli. To máte jako s manželstvím, taky nejdříve ANO a pak často NE.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. září 2015 v 21:25  

někteří rodiče vyvíjeli na poradenské pracovníky celkem cílevědomý nátlak a systém umožnil, aby se jejich děti do praktických škol dostlali

To jo. To nejsme ve sporu.
A tak teď pro sychr rozvedeme všechna manželství šmahem. To je ale pakárna.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. září 2015 v 22:41  

Pane Pešate, při veškerém respektu, který k Vám mám, držte se vysoké školy a nepouštějte se do oblastí, o kterých nic nevíte.

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.