Asociace společného stravování: Otevřený dopis premiérovi České republiky

čtvrtek 23. července 2015 ·

"Chceme vás upozornit, že v souvislosti s novelou vyhlášky o školním stravování č. 17/2015 Sb., která zavedla do školních jídelen dietní stravování, začaly probíhat na Ministerstvu školství a Ministerstvu zdravotnictví netransparentní aktivity, které se neřídí platným právem. Někteří úředníci se začali řídit především hlediskem vlastního prospěchu a zapomínají, že jsou zde pro občany, nikoli občané pro ně."


Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky

V Plzni dne: 22.6.2015

Vážený pane premiére,

chceme vás upozornit, že v souvislosti s novelou vyhlášky o školním stravování č. 17/2015 Sb., která zavedla do školních jídelen dietní stravování, začaly probíhat na Ministerstvu školství (dále jen MŠMT) a Ministerstvu zdravotnictví (dále jen MZ) netransparentní aktivity, které se neřídí platným právem. Někteří úředníci se začali řídit především hlediskem vlastního prospěchu a zapomínají, že jsou zde pro občany, nikoli občané pro ně.

Naše občanské sdružení zastupuje aktivní vedoucí a ředitelky jídelen z celé ČR. Jsme v pravidelném pracovním kontaktu s metodickými pracovníky pro školní stravování v jednotlivých krajích i s další odbornou veřejností. Spolupracujeme se Společností pro výživu, renomovaným sdružením odborníků, jejímiž členy je mnoho dalších vedoucích školních jídelen. Jsme doslova zděšeni několika posledními kroky MŠMT a MZ v souvislosti se zmíněnou novelou. Jako by někteří státní úředníci přestali vnímat, že budujeme právní stát, který má své zásady, že pro úředníky platí Etický kodex, který má svůj smysl, a že jejich role je určena zákonem, který nemají právo porušovat.

K tomuto závažnému prohlášení nás vedou tyto nedávné skutečnosti:
- Novela vyhlášky byla provedena velmi nekvalitně a neprofesionálně a vyvolala naprosto zbytečné zmatky (mj. nebylo stanoveno žádné přechodné období, čímž se ze dne na den dostalo velké množství školních jídelen do situace, kdy vařily dietní stravu v rozporu s vyhláškou).

- Po několika dnech vydala Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) prohlášení, že jídelny mohou dietní stravu dál vařit postaru až do 1.9.2015. Toto prohlášení je v rozporu s uvedenou vyhláškou a ČŠI tak vlastně jídelny nabádala, aby ji porušovaly.

- Následně MŠMT a MZ zcela netransparentně pověřilo malou skupinu nutričních terapeutů ze Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester (dále jen Sekce VPN ČAS) vypracováním metodického pokynu. Prostřednictvím Sekce VPN ČAS dále pověřili neznámou soukromou firmu pořádáním placených školení k tomuto pokynu a poskytli jí zcela nadstandardní marketingovou podporu, o které se může zavedeným odborným společnostem jenom zdát (přístup k informacím o připravovaném metodickém pokynu, právo používat logo MŠMT i MZ, podpisy úředníků MŠMT a MZ na materiálech firmy, silná propagace firmy na seminářích vedených úředníkem MŠMT, atd.) Účastníci školení potvrzují, že navzdory podpoře ministerstev byla úroveň školení pro několik tisíc jídelen velmi nízká.

- Metodický pokyn (doporučení) zveřejnilo MŠMT 7.4.2015 údajně po provedeném připomínkovém řízení. Jeho kvalita je opět velmi nízká (nesrozumitelné i naprosto chybné informace) a hlavně je z něho zjevné, že neslouží záměru co nejlépe naplnit znění vyhlášky, ale především přihrává zakázky úzké skupině nutričních terapeutů za pevně stanovenou hodinovou sazbu. Přitom nevychází z textu vyhlášky, ale nad její rámec velmi účelově stanovuje nové povinnosti školním jídelnám tak, aby tržby vyvolené skupiny nutričních terapeutů byly co nejvyšší.

- Úředníci MŠMT i MZ i přes výraznou kritiku odborné veřejnosti tento svůj postup nadále demagogicky obhajují. Z oficiálních odpovědí na dotazy zaslané na MŠMT a MZ je zjevné, že nadřízení zamlžují postupy svých podřízených nebo je dokonce kryjí. Na nedávné konferenci Školní stravování 2015 pořádané Společností pro výživu v Pardubicích ve svých vystoupeních úředníci ukázali, že připomínky odborné veřejnosti vůbec neposlouchají a arogantně si dál razí svoji cestu: Je jedno, co je ve vyhlášce, pouze my určujeme, kdo ji smí vykládat a školit, my stanovujeme další dodatečné podmínky a vy nás budete poslouchat ...!

V některých projevech navíc obvinili školní jídelny z poškození zdraví strávníků, aniž by k tomu přinesli důkazy. Většina účastníků konference byla tímto přístupem velmi pobouřena, dokonce to srovnávali s obdobím totality.

Žádáme Vás, abyste se na těchto dvou ministerstvech zasadil o zjednání nápravy. Není přece možné, aby úzká skupina úředníků začala budovat svůj vlastní svět a vlastní pravidla nad rámec práva, aby přitom využívala spřátelené firmy a vlastní propagační kanály mimo oficiální stránky ministerstev.

Uvědomte si, prosím, že zde úzká skupina úředníků naprosto nepřiměřeně a nezákonně zatěžuje pracovníky školního stravování činnostmi, které nejsou vůbec pro naplnění vyhlášky zapotřebí. Omezují tím pracovníky školních jídelen, kteří za velmi nízký plat každý den bojují za co nejvyšší kvalitu školního stravování a snaží se vyhovět i strávníkům s dietním omezením. A nyní z nich někdo dělá nesvéprávné jedince, kteří nesmí samostatně připravit ani např. jídlo bez lepku. Protože se úředníci ministerstev nezamysleli nad finančním krytím celé akce, musí pracovníci školních jídelen nyní ze svých mzdových prostředků ještě zaplatit mnoho hodin práce nutričního terapeuta za nezákonně stanovenou pevnou hodinovou sazbu, která mnohonásobně převyšuje jejich nízké platy, často se blížící minimální mzdě!

Všechna naše prohlášení v tomto otevřeném dopisu jsme připraveni doložit konkrétními písemnými důkazy a svědeckými výpověďmi. Zároveň jsme ochotni aktivně přispět a navrhnout velmi jednoduché postupy, kterými lze vyhlášku též splnit, ale nezatěžovat přitom školní jídelny dalšími nesmyslnými povinnostmi. K tomu ale potřebujeme Vaši podporu, spočívající v tom, že zapůsobíte na úředníky MŠMT a MZ tak, aby pracovali v souladu se zákony ČR a v souladu s Etickým kodexem úředníků veřejné správy, který vláda ČR schválila.

Chceme, aby úředníci vydali kvalitní vyhlášku a kontrolovali její plnění. Současně ale chceme, aby nechali jednotlivé právní subjekty samostatně a svobodně přemýšlet, jaké postupy zvolí, s kým budou spolupracovat, u koho se budou školit a za jakou cenu budou nakupovat služby. K tomu zde existují zavedené a osvědčené instituce zvyklé pracovat v tržním prostředí velmi efektivně a při vysoké kvalitě. Není žádný důvod, aby jejich roli přebíral stát, a už vůbec ne úzká skupina úředníků se svými spřátelenými firmami.

Za Asociaci společného stravování

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
předseda

Zdroj: ASPos.cz

2 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
23. července 2015 v 11:27  

Namísto jedné demokracie, byrokracie a plutokracie. Nemohu se dočkat reakce a nápravy, ovšem neochotně predikuji, že nebudou. Jediné, co by pomohlo je stávka jídelen. Hola odbory, do zbraně.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. července 2015 v 12:05  

Kupte jednu a dvě dostanete zdarma.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.