Bohumil Kartous: Kritika inkluze je iracionální

neděle 3. května 2015 ·

Fakt, že je ČR rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, a aktuálně podle závěrů Amnesty International, mezinárodního watchdoga v oblasti lidských práv, považována za zemi, jejíž vzdělávací systém porušuje ústavní práva, vzbuzuje velmi emotivní reakce. Často je zastávají lidé, kteří mají svou dlouhodobou zkušenost, nejčastěji z vlastní práce ve školách a svůj pohled tedy považují za expertní, což je z části pravda. Jejich pohled je skutečně expertní, což ale neznamená, že objektivní. Je to vnímání skutečnosti, kterému Peter M. Senge, vědec zabývající se systémy organizací na MIT, říká "nepřítel je mimo nás". Tento pohled, více či méně vědomě, ignoruje fakt, že to, co se nám někdy jeví jako negativní vnější příčina, je důsledkem naší vlastní činnosti. Je to tentýž pohled na věc, říká britský genetik Alan Rutherford, v němž skutečnost je taková, jaká se nám na základě našeho přesvědčení jeví a následně proto vybíráme z mnoha argumentů ty, které naše přesvědčení potvrzují. Iracionální odpor k tomu, aby bylo dětem s potenciálem vzdělávání v běžných, nikoliv praktických školách, toto umožněno, je postaven právě na takových tvrzeních. Vedle toho pomíjí dostupná fakta a data o tom, že je možné a dokonce významně ekonomicky a především sociálně výhodné tuto praxi změnit.


Zde je přehled nejčastějších argumentů, které hájí současný status quo vzdělávacího systému a domnívají se, že není třeba nic měnit, protože změna je nereálná, nevýhodná a povede dokonce ke škodám.

Nesmí se říkat, že je 80 % učitelů pro segregované vzdělávání, je to urážka. Jana Straková z PedF UK zjistila v rámci svého výzkumu, že 80 % českých učitelů je pro to, aby byly děti vzdělávány odděleně, tedy pro zachování status quo. Je to aktuální výzkum a není důvod mu nevěřit. Zveřejnění tohoto výsledku je ale v očích některých lidí, zejména samotných učitelů, urážkou. Když označíte tvrzení, že některé děti, které musejí učitelé ve školách vzdělávat, se chovají jako "poloopice" za rasistické, protože nepřímo, v rámci diskutovaného kontextu, poukazuje k romskému etniku, jde o "nezodpovědné zahrávání si se slovem rasismus".

Lépe to nejde, třicet let to děláme a víme, že to prostě lépe nejde a ti, kdo tvrdí opak, o tom nic nevědí. To není pravda. Školy jako ZŠ Poběžovice, ZŠ Trmice, MŠ a ZŠ Deblín, ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě a další dokazují, že to možné je a že to nese předpokládané plody, tedy vyšší a hlubší vzdělání těm, kdo by ho na praktických školách nezískali. Je to možné zejména díky osobnosti ředitele či ředitelky a díky tomu, že tamní učitelé chtějí. Pan Foist, ředitel ZŠ Poběžovice, dokonce říká, že se situace mění a že i učitelé na jiných školách, na nichž je seznamuje s jeho přístupem ke vzdělávání, se začínají aktivně zajímat. Paní Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice, má opačnou zkušenost. Na veřejném slyšení v Senátu se setkala s tím, že jí, ředitelce, která inkluzivní vzdělávání realizuje v praxi, tvrdili oponenti, že to není možné. Tento argument často zaznívá od učitelů (speciálních i běžných), jejichž společným rysem je, že se na rozdíl od výše uvedených škol o inkluzi nepokusili.

Česká republika dělá všechno správně, podívejte se, v rozsudku D. H. se píše, že na rozdíl od jiných tu nemáme negramotné. Argument, že zajišťujeme i romské populaci tzv. "gramotnost" (byť to slovo je samo o sobě sporné, to není kvalita, ale škála), slouží "kritikům kritiky" k tomu, aby kritiku odmítli jako irelevantní. Je to pseudoargument. Rozsudek D. H. je kritikou toho, že dětem, které by mohly svou gramotnost (vzdělanost) rozvinout mnohem více, je poskytována možnost získat pouze základní gramotnost. Považovat v roce 2015 za ospravedlňující to, že řada romských dětí umí alespoň trochu číst, alespoň trochu psát a alespoň trochu počítat by bylo ambiciózní v 19. století.

Dětem bylo doporučeno zařazení do praktické či speciální školy na základě objektivních testů. To je velmi pochybný argument, naposledy ho vznesl zástupce ombudsmanky, někdejší sociálně demokratický poslanec Stanislav Křeček. Jan Širůček, vědec z Fakulty sociálních studií MU, zveřejnil svou analýzu, z níž vyplývá, že současná diagnostika je zaměřena pouze na aktuální stav dítěte v okamžiku testování a nezohledňuje ani etnické, ani kulturní odlišnosti. Nesleduje, do jaké míry je dítě schopné se ve vzdělávacím systému adaptovat. Jinými slovy, zanedbané dítě, které by bylo potenciálně adaptabilní na vzdělávání v běžné škole, dostává podle současné diagnostiky doporučení ke vzdělávání ve škole praktické. To je ale právě příčina toho, že řada dětí je ve vzdělávání omezována chybně. Je to stejně absurdní, jako kdyby vás někdo po roce na lůžku někdo postavil na start se zdravým člověkem, změřil vám v tomto stavu, jak rychle zaběhnete 100 metrů a usoudil podle toho, že nejste schopen zaběhnout lepší než podprůměrný čas a zařadil vás mezi handicapované.

Je to umělá kauza, proč nepodávají žaloby další Romové? Někteří lidé, kteří se diví, proč Romové hromadně nepodávají žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, ani u soudů českých, si neuvědomují, jak expertně náročné a jak drahé je takovou žalobu vytvořit a podat. Drtivá většina Romů, zejména těch, kteří dosáhli pouze omezeného vzdělávání, toho samozřejmě není schopna, stejně jako toho není schopna většina obyvatel ČR, byť mnohem lépe vzdělaných. Jde o argument ad absurdum, contradictio in adjecto, které požaduje, aby "němí křičeli".

Jsou to výmysly, nikdo si na nic nestěžuje. Na kulatém stole pořádaném OSF a skandinávskými ambasádami sdělovala paní Magdaléna Karvayová svůj osobní příběh. Do školy se těšila, protože jí doma říkali, že ona bude ta, která díky škole prolomí sociální status rodiny. Když přišla do školy, spolužáci jí nadávali do tlustých cikánek a že tam nemá co dělat. Miloš Zeman má minimálně v jedné věci pravdu, děti jsou kruté a učitelé to často neumějí zvládat, protože je nikdo nenaučil, jak to dělat. Zažila dlouhodobou, ostudnou šikanu, spolužáci jí například násilím strčili hlavu do záchodu. Když to šla říct učitelům, s chápajícím pohledem jí řekli "no jo, Karvayová, to si zase přijde tatínek stěžovat". Její otec váhal, zda raději nemá dceru přepsat na praktickou školu, kde ji nikdo šikanovat nebude. Právě proto řada romských rodičů raději rezignuje na vzdělání a nechají se přesvědčit, že jejich dětem bude v praktické škole "lépe". Otec paní Karvayové to nakonec neudělal, místo toho ji přehlásil na soukromou školu. Paní Karvayová je dnes absolventkou vysoké školy. Kdyby skončila na škole praktické, mohla by mít dokončen reálně pouze učební obor. Stejně jako v případě podávání žalob na stát je licoměrné poukazovat na to, že si z velké části nevzdělaná romská populace nestěžuje. Pochopitelně. Na to, abyste znali svá práva a uměli je účinně obhajovat, potřebujete v prvé řadě vzdělání.

Je to nepodstatné, měli bychom se zabývat důležitějšími věcmi. Odhlédněme od prostého faktu, že mluvíme o porušování ústavních práv, potvrzeném Evropským soudem pro lidská práva, a od toho, že kritici často koncept lidských práv odmítají. Jen na základě předpokládaného vlivu udržování stávající praxe na sociální vývoj v dalších desetiletích je to podle dostupných dat scestný názor. Vzdělávací systém tím, že některé děti zbytečně izoluje od možnosti dosáhnout kvalitnějšího vzdělávání, reprodukuje sociální vyloučení jednoduše tím, že těmto lidem nedává příležitost k tomu, aby byli na sociální vertikále mobilnější. Existují minimálně dva mezinárodně známé průzkumy, Chicago Longitudial Study a HighScope Perry Preschool Study, které ukazují, že standardní dostupnost vzdělávání, obzvláště předškolního, znamená pro děti ze sociálně slabého prostředí mnohem větší možnost budoucí úspěšné společenské existence. Nedávno zveřejněný průzkum provedený na toto téma v ČR prokázal dvě věci: zajistit romským dětem předškolní vzdělávání je klíčové a praktická škola výrazně snižuje možnost budoucího společenského uplatnění. Zkratkovité tvrzení, že "inkluze je drahá", je ekonomicky nesmyslné, protože ve skutečnosti je podle dostupných dat ekonomicky výhodná, a to vůbec nezohledňujeme přidanou hodnotu sociální a osobnostní. Podle stejné "ekonomické" úvahy bychom měli zrušit volby, jejich vstupní náklady jsou přece strašné...

Dojde ke zrušení škol, které se starají o žáky, jež do běžných škol integrovat nelze. To nikdo neplánuje, pro takovou obavu neexistuje racionální opodstatnění. Pochopitelně nelze všechny děti vzdělávat v běžných školách, některým to prostě jejich těžké pohybové, smyslové, mentální či kombinované postižení nedovoluje. Ministerstvo školství však nikdy nezveřejnilo záměr takové školy rušit. Jinou věcí je zrušení tzv. Rámcové vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením. Ze strany některých organizací skutečně zazněl požadavek tento program zrušit proto, že je aplikován na děti, které mentálně postižené nejsou. Je samozřejmě nutné diskutovat o tom, zda je možné tento program zrušit, nebo ne, každopádně je to zcela legitimní diskuse.

Do našeho vzdělávacího systému nám nemá nikdo co mluvit. To je omyl čistě z právního hlediska. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva jsou pro ČR závazné. Kromě toho je tu samozřejmě etická dimenze: chceme-li být součástí evropského společenství, musíme být ochotni snést kritiku. Předpokládá se zároveň, že budeme kritiku také uplatňovat. To je zcela běžný jev, představa, že nás nikdo nemůže kritizovat, je maloměšťácky krátkozraká, lepší výraz mě nenapadá.

Inkluze je chiméra, kterou neziskový sektor vytváří za pomocí miliard korun. Toto nepodložené tvrzení veřejně přednesl Václav Klaus ml. Není jasné, co tím myslel, o jakých organizacích mluvil a jak došel k částce 40 mld. Václav Klaus ml. by měl svá slova vysvětlit a doložit. EDUin, který zastupuji, se tématu inkluze věnuje dlouhodobě tím, že dává prostor k diskusi a zveřejňování názorů proponentů i oponentů. Nemá na to žádné peníze a cílem není podporovat konkrétní agendu, cíem je zkusit ověřit, jaká cesta vzdělávání se jeví být nejlepší. Podle dostupných dat a zkušeností se ukazuje, že inkluze je prospěšná v podstatě ve všech ohledech: naplňuje rovnost v přístupu ke vzdělávání, pomáhá lidem ze spodních pater společnosti k lepší socializaci, snižuje budoucí náklady, odbourává společenské předsudky. Není důvod to skrývat, pokud budou podobně průkazné informace k tomu, že inkluze škodí, bude nutné je zveřejnit.

Neziskové organizace podporující inkluzivní vzdělávání šíří lži. Tohoto vážného obvinění se dopustila Asociace speciálních pedagogů ČR ve svém petičním prohlášení. Je odsouzeníhodné, že toto tvrzení zůstává naprosto obecné a na této úrovni není ničím víc než propagandistickým heslem. Stejně jako Václav Klaus ml., i Asociace speciálních pedagogů by měla toto tvrzení doložit. Bez jakékoliv evidence je to stejně odsouzeníhodné, jako kdybych tvrdil, že speciálním pedagogům nejde o nic jiného než o jejich vlastní existenci a proto rozšiřují lži.Narovnávání přístupu ke vzdělávání, zejména s ohledem na rodiny se sociálním handicapem, je součástí platných strategických dokumentů ministerstva školství. Představa, že jde o nějaký "spin" neziskových organizací s miliardami v zádech je fantasmagorická. Jde o oficiální vzdělávací politiku tohoto státu, což potvrzuje i nově přijatá novela školského zákona.


Je ale nutné uvědomit si, že ani sebelepší dokument či zákon nic nezmůže, pokud nebudou chtít učitelé a ředitelé ve školách. Na nich záleží především. Skutečnou snahu státu o prosazení inkluze můžeme tedy velmi dobře měřit naladěním pedagogů. S ohledem na to, jak je ministerstvo schopné postoje učitelů ovlivňovat, je důvod ke skepsi.

Skepsi podporuje i ministr školství Marcel Chládek, který, se "statečností" jemu vlastní, podpořil ty, kdo se domnívají, že je vše v nejlepším pořádku. Chládek odmítl zprávu Amnesty International a tvrdí, že český vzdělávací systém není diskriminanční. Paradoxem je, že právě během jeho ministrování (zejména pod tlakem Evropské komise a nevládního sektoru a za velmi silného odporu samotného systému) se prokazatelně dějí legislativní procesy, jež mají teprve zajistit, aby takový nebyl, a to nemluvíme o praxi. Za povšimnutí stojí Chládkovo nekonkrétní očerňování organizací, které si údajně udělaly business z toho, že je "někdo někde diskriminován". Chládka můžeme přidat do dlouhé řady lidí, kteří se bez jakýchkoliv důkazů snaží potírat snahu o to zvýšit rovnost v přístupu ke vzdělávání v ČR. Tragikomické je, že zastává post ministra školství...

Převzato z Britských listů

14 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
3. května 2015 v 14:48  

"Iracionální odpor k tomu, aby bylo dětem s potenciálem vzdělávání v běžných, nikoliv praktických školách, toto umožněno"

Mám pane Kartouzi obavu, že u "odpůrců inkluze" nejde o žádný iracionální odpor, ale o zcela racionální obavy o organizační, personální a v neposlední řadě o finanční zabezpečení inkluze. Jedna věc je totiž o inkluzi krásně mluvit a druhá věc je pak inkluzi za současných podmínek, jakou k ní mají naše školy vytvořeny či spíše nevytvořeny, skutečně realizovat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
3. května 2015 v 16:12  

Pan Kartouz se stále opakuje a stále opakovaně na některé věci neodpovídá.

Kde je odpovědnost romské populace za vlastní vzdělávání?
Co vlastně znamená zajistit předškolní vzdělávání"?
Kde je odpovědnost rodičů, kteří souhlasili se vzděláváním na praktických školách? - Neříkejte, že nemají přehled o svých právech. Sociálním dávkám rozumí excelentně.
Jak je možné, že týž problém neřešíme s jinou menšinou?

Unknown řekl(a)...
3. května 2015 v 17:05  

Mohlo by ze zdát, že je to jedno, jestli žák s mentální retardací vyjde ze 6. třídy ZŠ nebo 9. třídy ZŠP, a některým žákům i jejich rodičům to skutečně jedno je.
Ale není jedno, co se takový žák za 9 let školní docházky skutečně naučí. Cpát do žáků s mentální retardací učivo běžné základní školy, které nechápou, nezajímá je a nejsou schopni si ho osvojit, to je z pedagogického hlediska nejen nesmysl, ale hlavně ubližování dětem.

poste.restante řekl(a)...
3. května 2015 v 17:38  

Iracionální je především apriori kritizovat kritiky.
Objektivní autor článku hledá a posuzuje argumenty obou stran.
Je tedy otázkou, zda se pan Kartous cítí být spíše objektivním novinářem, anebo spíše hlásnou troubou jedině správného názoru.

Datel řekl(a)...
3. května 2015 v 19:28  

pro pana Kartouse:Není to tak dávno, co na nás ve škole(ZŠ) křičela Romka( cikánka by to nedělala):Jestli toho našeho nedáte na tu zvláštní, poženu to do Štrásburku.....Co dodat?

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. května 2015 v 21:18  

Myslím, že většina kritiků inkluze nekritizuje samu inkluzi, ale způsob její realizace.
Vždy jsem poskytování speciální péče některým dětem považoval spíše za projev jejich ne zcela odůvodnitelného zvýhodňování. Ani ve snu by mne nenapadlo, že se to může vykládat jako diskriminace. Kdoví, jestli i mnohé protekční dětičky nejsou vlastně diskriminovány a nazasloužily by nějakou vhodnou formu odškodnění za přetížené svědomí.
Ostatně, nikterak mne nepobuřuje, jestli ten či onen chodí do té či oné školy, pokud tak činí o své vlastní vůli. Dokonce mi ani nevadí, jestli vůbec do nějaké školy chodí. Je to přece každého věc.
Kolikrát se zabývám otázkou, proč mnozí kolegové lamentují, že někteří žáci mají vysokou absenci. Už několikrát jsem se jich ptal, v čem je nepřítomnost žáků v hodině omezuje. Už jsem párkrát zažil, že nás v hodině nebylo ani pět. A po-ho-da.
Vadí mi, pokud někdo na školu kašle, a pak se dožaduje zohlednění svého hendikepu nezkompetentnění.
A tak si pořád říkám, jestli všichni odpůrci kritiků inkluze mají jasno v tom, kolik žáků bylo kdy do speciálních škol zařazeno proti svoji vůli nebo vůli svých zákonných zástupců. A také kolika dětem je bráněno chodit do škol podle vlastního uvážení. A to tak vehementně bráněno, že si to zasluhuje až tak masivní proinkluzivní mediální masaž na všech frontách. Tak masivní, že mi to mnohdy přijde, jako že tu jde i o něco víc, než jen o ony rovné podmínky, které v příjemně vypolstrovaném prostředí speciální péče byly podstatně rovnější.

Unknown řekl(a)...
4. května 2015 v 14:39  

Pane Pytlíku, píšete, že jste vždy poskytování speciální péče některým dětem považoval spíše za projev jejich ne zcela odůvodnitelného zvýhodňování. I já považuji speciální vzdělávání za vysoký pedagogický nadstandard a také by mne ani ve snu nikdy nenapadlo, že by se to mohlo vykládat jako diskriminace.
V čem bychom se asi neshodli je to "ne zcela odůvodnitelného". Postižené děti většinou opravdu potřebují ke svému vzdělávání speciální odborný přístup, speciálně upravené podmínky, kompenzační pomůcky, speciální učebnice, vhodné učebny apod.
Jen tak je možné více či méně kompenzovat jejich handicap, který si samy nezavinily a za který nemohou a pomoci jim, aby se podle svých možností zařadily ( dnes se říká integrovaly) do společnosti. U některých lze dosáhnout jen toho, aby v průběhu života byly co nejméně odkázány na péči druhých osob, ale i to má velký význam pro kvalitu jejich života i pro kvalitu život jejich blízkých.
Práce s nimi je náročná, ale naše speciální školství bylo známé svojí vysokou úrovní a tuto práci až donedávna dobře zvládalo....

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. května 2015 v 21:37  

Myslím, že tu není sporu. Zřejmě jsem měl místo 'některým dětem' použít 'v ne zcela všech případech'. Ale abych se do toho nepozapletl ještě více.
Čas od času se někde objeví líčení případu, kdy umístění dítěte do školy se speciální péčí bylo vyžadováno i tehdy, kdy nebylo zcela na místě. Viz třeba výpověď pana Datla kousek výše. Nebo tak nějak.
A to proto, že mnohými bývalo považováno za vhodné, výhodné, patřičné a podobně. Nehodící se, škrtněte.

Unknown řekl(a)...
4. května 2015 v 22:18  

Tomu rozumím, někteří rodiče pochopili, že pokud své děti svěří speciální škole, ta škola se jim o ně dobře postará. Žádnou diskriminaci (ani pozitivní) v tom nevidí.:-)

Slávina řekl(a)...
4. května 2015 v 23:32  

AD : poste restante
Pan Kartous je agresivní hlásná trouba ...
myslí si ovšem , jak je IN...

Pavel PEŠAT řekl(a)...
5. května 2015 v 10:49  

Některé argumenty jsou tedy excelentní, např., cit: "Jinou věcí je zrušení tzv. Rámcové vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením. Ze strany některých organizací skutečně zazněl požadavek tento program zrušit proto, že je aplikován na děti, které mentálně postižené nejsou." Takže v souladu s touto logikou bychom mohli školy zrušit vůbec, protože některé děti d oškoly chodí nerady. Na druhé straně je to ovšem k zamyšlení, zda zástupci oněch některých organizací nezvládli logiku jen na úrovni RVP s přílohou LMP a zda je to jen projev dobrodiní demokracie, že mohou navrhovat a prosazovat taková zvrácená řešení.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
6. května 2015 v 18:46  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
6. května 2015 v 18:47  

Cituji ze zprávy AI: "Opomenutí romských ději a kultury v učebních plánech znamená nedosažení mezinárodních standardů... Do učebních materiálů by měla být zavedena romská historie a kultura..." A co ostatní menšiny? Kde jsou dějiny Vietnamu nebo Mongolska? AI dokonce vadí, že "Židovská menšina je popisována jako menšina, která přispěla ke
kultuře, vědě a umění země..." a "Romové jsou naopak popisováni jako národ, který „přišel z Indie před stovkami let, kdy zahájil svou pouť
po světě." Romský příspěvek naší kultuře, vědě a umění však ani AI neuvádí. Dokument se jmenuje "Chce to víc snahy". O snaze romské menšiny se v kapitole Doporučení však nedočteme nic. Typicky i pan Kartouz k tomu mlčí.

strasnypes řekl(a)...
25. května 2015 v 0:41  

Stát má vytvořit školám podmínky pro to, aby ve třídách byl přiměřený počet dětí. Zároveň se musí změnit způsob výuky - učitelé by se měli naučit učit po novém, mnohým toto vadí a preferují frontální výuku. Je potřeba preferovat při odměňování ty, kdo je ochoten na sobě pracovat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.