Asociace speciálních pedagogů České republiky vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady

čtvrtek 23. dubna 2015 ·

Asociace speciálních pedagogů České republiky žádá, aby byla zachována možnost odpovídajícího vzdělávání pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - jak pro žáky mimořádně nadané, tak pro žáky s výraznými psychickými problémy, s poruchami učení a chování, s autismem, s poruchami dorozumívacích schopností, se smyslovým handicapem, s tělesným handicapem a rovněž žáky s lehkou mentální retardací.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Asociace speciálních pedagogů České republiky vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady.

Asociace speciálních pedagogů vyjadřuje odmítavé stanovisko k zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

Asociace speciálních pedagogů České republiky žádá, aby byla zachována možnost odpovídajícího vzdělávání pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - jak pro žáky mimořádně nadané, tak pro žáky s výraznými psychickými problémy, s poruchami učení a chování, s autismem, s poruchami dorozumívacích schopností, se smyslovým handicapem, s tělesným handicapem a rovněž žáky s lehkou mentální retardací.

Asociace speciálních pedagogů považuje text "Strategie romské integrace do roku 2020" za neodborný materiál. Vzdělávání žáků romského etnika nemá žádnou souvislost se vzděláváním žáků s lehkou mentální retardací, upravená příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením nemůže svou existencí ohrozit cíle "Strategie romské integrace do roku 2020".

Asociace speciálních pedagogů žádá ministerstvo, aby o způsobu vzdělávání dítěte a výběru školy ve jménu nejlepšího zájmu dítěte rozhodoval nadále rodič nebo jiný zákonný zástupce, nikoliv stát.

Asociace speciálních pedagogů vyzývá Vládu ČR, aby pouze mlčky nepřihlížela, či dokonce nepodléhala pomlouvačným kampaním a lživým informacím neziskových organizací, z nichž některé jsou personálně napojeny na Úřad vlády, o diskriminaci žáků v našem vzdělávacím systému. Tyto nepravdivé informace mířené do Rady Evropy a k Evropskému soudu pro lidská práva značně poškozují jméno České republiky v cizině.

Asociace speciálních pedagogů nezpochybňuje potřebu integrace a vytváření inkluzívního prostředí ve školách. Asociace speciálních pedagogů zastává názor, že postupovat plošně při uplatňování myšlenky inkluzívního vzdělávání je pro všechny žáky v rozporu s jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělávání je deklarovanými kroky MŠMT vážně ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj.

Asociace speciálních pedagogů vyzývá MŠMT ke spolupráci s odbornými organizacemi ve vzdělávání, které mají dostatek odborníků z praxe, aby ministerstvu pomohly naplňovat zásady a cíle vzdělávání.

Pevně doufáme, že naše požadavky budou přijaty a bude tak všem umožněn skutečně svobodný výběr školy nebo vzdělávacího programu, což je jedním ze základních práv daných Úmluvou o právech dítěte.

Za petiční výbor:

Mgr. Lenka Mouleová, Toužimská 16, Plzeň 323 34
Mgr. Ivana Tormová, Milíkov 3E, Dolní Žandov 354 93

Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Mgr. Jan Janypka, Strakov 6, Litomyšl 570 01

Petice a podpisový arch ke stažení ve formátu DOCX

17 komentářů:

Unknown řekl(a)...
23. dubna 2015 v 10:31  

Připojuji se k této výzvě.
I rodiče dětí s postižením musí v demokratické společnsoti mít právo na volbu vzdělávací cesty pro své děti.
Žádný úředník ani žádný výbor ani žádná nezisková organizace by neměli mít právo bez potřebných znalostí rozhodovat o tom, jak se budou nadále vzdělávat žáci, kteří ke svému učení potřebují kvalifikovanou odbornou pomoc.
Vzdělávat žáky s mentální retardací, jejichž IQ se pohybuje kolem 50, což je zhruba polovina schopností nepostiženého ditěte, podle stejného vzdělávacího programu, stejnými metodami a stejným tempem jako dítě nepostižené, je z odbornéhho hlediska naprostý nesmysl. Nepomohou tomu žádná podpůrná opatření, která učitel bez speciálně pedagogické kvalifikace stejně nebude umět realizovat, ani kdyby k tomu dostal sebevětší balík instrukcí, nepomohou tomu ani pedagogičtí asistenti, kteří budou postižené děti ve školách hlavně hlídat, aby si s těmi "intaktními" vzájemně neubližovali.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuji ke svému zdárnému vývoji speciálního pedagoga a vlastní podle jejich schopností a potřeb upravený vzdělávací program.
Vědí to speciální pedagogové, kteří s těmito dětmi pracují, vědí většinou i rodiče postižených dětí, jak je tedy možné, že to nevědí lidé, kteří se cítí být kompetentní o tom rozhodovat???

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
23. dubna 2015 v 11:17  

Zavřeme-li oči, bubák neexistuje.

Jirka řekl(a)...
23. dubna 2015 v 11:18  

Protože mám osobní zkušenost s integrací dětí s LMP do základní školy, vím, že za stávajících podmínek financování školství nejsme schopni vytvořit pro takové děti stejné podmínky, jaké mají dnes na praktických školách (kvalifikované učitele, vybavení pro praktickou výuku atd.) Jelikož musím jako učitel umět dobře počítat peníze, vadí mi, že se s těmi „státními“ zachází tak marnotratně. Rád bych si jako ministr školství zašel za ministrem financí, aby mi přisypal na účet nějakou tu miliardu na moje rozmary. Pan Chládek už nepouští ke slovu ani moderátory, stále opakuje své oblíbené JÁ a na argumenty odpovídá svým názorem.
Pokud společnost a stát není schopna efektivně řešit problémy romského etnika, nemohou na to doplatit rodiny dětí s mentálním hendikepem, kteří se už nyní obětují pro svoje děti. Špatný je stát, který jim situaci ještě stěžuje.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. dubna 2015 v 12:50  

Dětem se v praktických školách dostává nekvalitního vzdělání, říká šéf Amnesty International.

Uvedl 22. dubna 2015 23:07 Nico Pytlik.
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=9210966517210062357&postID=6637473773072240780

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. dubna 2015 v 14:06  

Ten rozhovor se šéfem Amnesty... včera 22.4. na ČT24 ve 22:00 byl neskutečný.

Způsoboval mi střídání záchvatů, návalů zvracení a skončilo to totální frustrací.

Jsme bezmocní. Ti lidé veřejně hlásají lži a my s tím nic neuděláme.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. dubna 2015 v 14:42  

Zatímco my tu diskutujeme zadara a většina z nás pravdu zná, ti hlásači diskutují v televizi za prachy a nevědí ani popel. Dnes jsem zaslala článek do Britských listů tak jsem zvědavá, jak jsou nezávislí, když jim tam vylhává skutečnosti o školství pan Kartouz.

Janek Wagner řekl(a)...
23. dubna 2015 v 16:53  

A České škole článek nepošlete... Ach jo ;-)

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. dubna 2015 v 17:27  

Promiňte, spíš to mělo směřovat někam ,kam se koukají i jiní - neučitelé. Jestli chápete.Jde mi o to dostat tuto problematiku do povědomí všech.Učitelům je to snad skoro jasné.

Slávina řekl(a)...
23. dubna 2015 v 21:06  

A my se zase skrčíme před někým , kdo nezná naši kulturu, nezná systém našeho vzdělávání - jen z pouličních stížností těch, kteří se vlastně ani vzdělávat nechtějí .
Jakou úroveň vzdělávání mají děti v jeho vlasti ?
Myslím, že by Amnesty měla napřít síly zcela jiným směrem ! Působit tam, kde děti nemají co jíst a ani kde se vzdělávat.
A ne rozvracet odbornou pomoc pro děti , jimž osud nedopřál dostatek schopností vzdělávat se bez odborné pomoci speciálních pedagogů. Ještě k tomu v zemi Jana Amose Komenského a Zdeňka Matějčka !
Necháme se uchlácholit milióny z EU ? Odbornost svěříme NNO ? Neuvěřitelný mravní úpadek !
To všechno navíc bez vědomí rodičů.

Hynek Zatloukal řekl(a)...
23. dubna 2015 v 21:45  

Připojuji se k výzvě.
Pracoval jsem půl svého života s dětmi, převážně se speciálními vzdělávacími potřebami, učil na základních školách speciálních, praktických, hlavního proudu (HP) - běžných i "inkluzivních", a proto bych si dovolil rovněž přidat několik vět.

Předně - speciální školství není o "Romech", a mj. proto na výlevy z tohoto úhlu pohledu v zásadě speciální pedagogové nereagují.

"Všem" skutečným odborníkům a lidem pohybujícím se v okruhu školství je jasné, že rušení ZŠ praktických (ZŠP) a zařazování žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) do běžných tříd HP pod pláštíkem diskriminace romských dětí a zákulisních tlaků z různých tzv. neziskovek a pseudohumanistických kruhů, je za stávajícího stavu totální nesmysl.
Dopady bezbřehé inkluze, pokud se ji likvidátorům školství podaří prosadit v jejich záměru, budou značné.
Pro žáky z intaktní - většinové - populace (kteří se budou muset přizpůsobit novému tempu, novým podmínkám - šikana, rušení nudícími se spolužáky, přítomností asistentů ve výuce), samotné děti s postižením (jež ze základek odešly, protože dlouhodobě byly stresovány trvalým neúspěchem, převážně "špatnými" známkami, posměchem, mnozí i trestáním doma...), jejich rodiče (kteří postupně budou přehlašovat své potomky do jiných škol, což je reálná praxe, takže dojídění, příp. platba za soukromé školy - mimochodem, skrytý důvod bývalé garnitury ke zpoplatnění základního školství, což by bylo jinak politicky i ústavně zcela neprůchodné),
pro pedagogy (nemožný individuální přístup ve větším počtu žáků, redukce výuky na bezpečnost a "přežití" hodiny, vysoký syndrom vyhoření, trvalý stres),
a v konečném důsledku i pro celou společnost (nárůst sociálních patologií, šílené náklady na asistenty, zázemí, pomůcky a podpůrná opatření v podstatě do každé školy).
Prospěch pouze pro pár jedinců. Ale nemám záměr nikoho strašit, jen si počkejme pár let na "vzájemné obohacování", zejména se žáky s výraznými problémy v chování a absencí elementárních předpokladů k výuce v hlavním vzdělavacím proudu,..

Hynek Zatloukal řekl(a)...
23. dubna 2015 v 21:46  


II.
Realita je taková, že ne každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné pro integraci, natož pro tzv. inkluzi do běžné třídy. Novodobé zaklínadlo "inkluze" není čarovný proutek, který opraví handicap dětí. Limity žáků s mentální retardací jsou omezené poznávacími schopnostmi, ony prostě na víc nemají. Veskrze jsou - coby trvale akademicky neúspěšné - frustrované a nešťastné, což má následný odraz na jejich vnitřní psychice, chronickém onemocnění, často v brutalitě a agresivitě.

Naopak ve speciálním školství zažívají pocity úspěchu - většina vůbec poprvé, skončí nejen jako gramotné (na rozdíl od mnohých vrstevníků se zemí, jež jsou nám dávány NNO za vzor), ale - pokud jsou samy motivovány - i jako vyučené, se smyslem pro práci a odpovědnost. Mají tam profesionální speciální pedagogy (snaha nahradit pětileté magisterské studium, celoživotní vzdělávání a mnohaleté praktické zkušenosti "30 cm příruček" je až tragikomická), individuální přístup, snížený počet žáků ve třídě, prostorové zázemí, specifické pomůcky (některé i hodně drahé, jež jim běžná škola nebude schopna zajistit, mnohé vyráběné přímo učiteli-praktiky), speciální učebnice, odborné poradenství,...

Do speciálního školství, SP poradenství, výchovy a vzdělávání dětí s handicapy, ba dokonce už i do pedagogické diagnostiky a řízení dnes mluví kde kdo, zejména z řad zcela nekompetentních osob, především z tzv. neziskovek. Nechejme prosím dělat erudované odborníky ze škol, školských a sociálních zařízení, pedagogicko psychologických poraden a speciálně pedagogických center jejich práci, obdobně jako nefušujeme svými rádoby moudrými radami chirurgům, jak mají "lépe a rychleji řezat" či projektantům, "kolik železa mají dát do konstrukce"...

Závěr:
Vytvořme odpovídající podmínky, aby co nejvíce dětí mohlo navštěvovat běžnou třídu se svými vrstevníky, pokud je to jen trochu možné.
Protože není možné zařadit všechny žáky do hlavního vzdělávacího proudu, dobudujme speciální třídy při každé ZŠ tak, aby nemusela děcka s postižením být nadbytečně segregována v samostatných školách či zařízeních.
Než se nám podaří sehnat odpovídající finanční zdroje - v řádech až desítek miliard ročně) a vybudovat odpovídající předpoklady pro co nejvyšší míru inkluzivního vzdělávání, rozhodně nerušme to, co nám kolegové-odborníci z ostatních zemí závidí (sic!)
Ale hlavně, vyžeňme všechny tlachaly, rádoby experty, salónní humanisty a "vši" napojené na veřejné zdroje, zaštiťující se romským etnikem, kteří problematice nerozumí a nechejme pracovat a vést věcnou, nepodjatou polemiku pravé odborníky - teoreticky vzdělané, s praktickými dovednostmi - ve skutečný a nejčistčí prospěch našich dětí i nás všech...


Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. dubna 2015 v 23:15  

Dnes mě přece jen potěšil Chládek, který se ve stejném pořadu proti blábolům pana šéfa Amnesty... ohradil.

Tak aspoň něco.

Unknown řekl(a)...
23. dubna 2015 v 23:25  

Ohradil se proti nim i Stanislav Křeček, v tisku i v televizi. Taky mě to potěšilo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. dubna 2015 v 0:15  

Mne by, s dovolením, potěšilo, kdyby nezapadlo, že jako první z čelních představitelů v oblasti školství a lidských práv jsem se ohradil já...

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2015 v 19:05  

Nebyla to paní Karvaiová?

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. dubna 2015 v 19:54  

Já se toho klidně vzdávám ve prospěch Pytlíka.Vždyť si to zaslouží.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. dubna 2015 v 21:37  

Děkuji. Konečně přišla moje chvilka slávy!
...
No, a je to v čudu. A zase ta realita všedního dne.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.