Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nimes

čtvrtek 27. listopadu 2014 ·

Oznámení o vyběrovém řízení pro zájemce o středoškolské studium ve Francii zahajované ve školním roce 2015/2016; termín pro přihlášení: 16. 2. 2015.


1. Základní informace


Studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes je tříleté a odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu. Studium je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále "MŠMT") jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žáků přispívají na pobytové náklady částkou 1.000,- EUR/školní rok.

MŠMT hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu, resp. do Nîmes, na začátku a na konci každého školního roku. Další dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků (v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR).

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.

Žáci, pro které by příspěvek 1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond:

www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/.

2. Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Ve školním roce 2014/2015 proběhne toto řízení v následujících termínech:

1. kolo:
v polovině března 2015 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování);

2. kolo:
v dubnu nebo květnu 2015 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní samosprávy.

3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:
  • je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice;
  • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
  • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
  • je narozen/a po 1. lednu 1999;
  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
  • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně);
  • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4);
  • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu.

4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.

Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) zašlou rodiče nebo zákonní zástupci uchazečů, a todo 16. února 2015 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1


MŠMT upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/ je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.