Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 2. června 2013

středa 5. června 2013 ·

Výzkumné oddělení společnosti Scio nabízí přehled zajímavých informací ze zahraničních zdrojů. Z témat vybíráme: koncept kolaborativní pyramidy, dospívající mládež je ochotna víc riskovat, tábor zaměřený na výuku programování.


 1. Podle výsledků studií a tvrzení učitelů v amerických školách lze u žáků dosáhnout zlepšení v matematice v průběhu týdnů, zatímco ve čtení jsou potřeba měsíce. Platí to zejména pro školy s velkým podílem dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Odborníci uvádějí, že pro rozvoj čtení je důležité rodinné zázemí žáků, zatímco matematiku se učí převážně až ve škole. V síti škol Uncommon Schools, kde se vzdělávají děti z chudých rodin, je po dvou letech školy 86 % žáků v matematice na úrovni standardní nebo pokročilé, za stejné období pouze dvě třetiny žáků dosáhnou odpovídající úrovně ve čtení. Čtení vyžaduje určité kulturní zázemí, zkušenosti, vědomí širších souvislostí. Matematika je kulturně neutrální a jakmile žáci pochopí principy, mohou úspěšně pracovat. Při čtení naráží žáci na řadu problémů, které musí učitel správně identifikovat, např. otázku nedostatečného slovníku žáka, znalosti kontextu, délku vět, hustotu textu apod. Důležitý je také čas strávený čtením, je třeba ho cvičit. Pedagogové vidí řešení problému s výukou čtení v tom, že se čtení zapojí už do předškolní výchovy. Dotažení výsledků ve čtení u žáků nelze očekávat v průběhu několika málo let, ale bude-li jim věnována cílená pozornost od školky, mohou se z nich do ukončení střední školy stát dobří čtenáři. (1030)

   
 2. V Evropě se letos v létě uskuteční jeden z prvních táborů zaměřených na výuku programování. Čtyřtýdenní Fire Tech Camp se bude konat v londýnské Imperial College a jsou do něj zapsány i děti z Dánska, Islandu nebo zemí Blízkého východu. V USA se obdobných táborů účastní ročně kolem 20 000 dětí, jejichž rodiče si uvědomují rostoucí význam zvládnutí počítačových dovedností a současně vědí, že školy k těmto dovednostem děti nevedou. Ve výuce ICT se ve školách učí, jak používat Word, Excel a Powerpoint, ke skutečné počítačové gramotnosti však patří i znalost programování. V USA i ve Velké Británii lze sledovat zvýšený důraz na rozvoj počítačové vědy a programování u mladších žáků. Táborové kurzy jsou určeny pro děti ve věku od 9 do 14 let. Náplní nebude učit se psát a číst programovací jazyk, ale např. počítačová logika a dovednosti jako storyboarding. (1031)

   
 3. V sérii studií provedených výzkumníky z Temple University se ukázalo, že dospívající mládež je ochotna víc riskovat a je citlivější na případné odměny v situacích, kdy si myslí, že je pozorují jejich vrstevníci. Mladí ve věku 14 až 16 let riskují dvakrát víc, jsou-li s kamarády, starší teenageři riskují jen o polovinu více. Podle výsledků studie přítomnost vrstevníků neovlivňuje úkoly, které spočívají v soustředění a využívání pracovní paměti. Výzkumníci se zaměřují na to, jakým způsobem by bylo možné rizikové chování mládeže omezit, a uvádějí, že toto chování je podvědomé. Spíše než na zákazy by se pedagogové podle nich měli zaměřit na využití pozitivního tlaku okolí, např. odměňování za dobrou práci ve škole nebo svěření zodpovědné role ve třídě. (1032)

   
 4. Koncept kolaborativní pyramidy přináší širší chápání spolupráce v kontextu nejen pracovním, ale obecně sociálním. 1. V prvním stádiu spolupráce (základna pyramidy) jedinec definuje vlastní hodnoty a přesvědčení, svou motivaci, je připraven se zapojit, své myšlenky sdílet a přijímat myšlenky jiných. 2. Sdílením myšlenek v druhém stádiu se jedinec stává zranitelným, vyvolá reakci dalších zájemců o obor, problematiku. 3. Hledání a nacházení lidí spočívá v rozhodování ke spolupráci podle toho, jaké jsou jeho hodnoty a přesvědčení, jestli souzní s předkládanými myšlenkami. 4. Spojení a navázání myšlenek. 5. Přispění s vlastní názorem, myšlenkou. Tato část pyramidy je popisována jako skrytá a postihuje proces rozvíjení sociální kolaborace, která spočívá v budování důvěry, otevřeného přístupu a ochoty sdílet a spolupracovat. Teprve zde navazuje viditelná část pyramidy, která zahrnuje stádia tradičně chápaná jako spolupráce: 6. Vytvoření týmu. 7. Koordinace. 8. Konkrétní práce s určitým cílem. Proces budování sociální spolupráce, který probíhá ve skryté části pyramidy, je nezbytný pro fungování efektivní spolupráce v týmu (k sociální spolupráci a kooperaci více zde). (1033)

   
 5. Gallupův průzkum zjišťoval na vzorku 1 014 jedinců ve věku 18 až 35 let možnost rozvíjet dovednosti důležité pro 21. století v rámci posledního roku školní docházky (včetně VŠ). Dále pokud ji žáci měli, jak jim pomohla v jejich pracovním uplatnění. Výzkum se zabýval následujícími dovednostmi: spolupráce, konstrukce poznatků, globální povědomí, využití technologií v učení, řešení reálných problémů a pokročilá komunikace. Respondenti, kteří uvedli poměrně vysokou míru zapojení dovedností v posledním roce školy, uváděli také úspěch a dobré postavení v současném zaměstnání, a to dvakrát více ve srovnání s ostatními. Jako nejvýznamnější se ukázala dovednost řešení reálných problémů. Ve škole s ní přitom setkalo méně než dvě třetiny respondentů a ani ne polovina těch, kteří absolvovali jen střední školu. 59 % respondentů uvedlo, že dovednosti, které používají v práci, získali převážně mimo školu. Převážná většina účastníků používala technologie ve výuce, ale jen 14 % je využívalo ke spolupráci, překvapivě to byli spíš starší účastníci. Celkově však měli větší zkušenosti se sledovanými dovednostmi ze školy mladší účastníci. (1034)

   
 6. Americká společnost Coursera, která je největším poskytovatelem masově otevřených online kurzů (MOOC), ohlásila partnerství s deseti velkými veřejnými univerzitami v USA. Tato nová spolupráce není zaměřená na šíření přednášek elitních profesorů online jako doposud, jejím cílem je poskytnout veřejným univerzitám už vytvořené i nové kurzy na základní úrovni. Kurzy by měly přispět k rozšíření metody převráceného učení, posílit spolupráci ve vyučování a učení a zlepšit dostupnost studia. Tyto kurzy by měly být využívány také v programech duálního studia, kdy žáci na střední škole současně studují kurz na vysokoškolské úrovni. Tito studenti jsou potom lépe připraveni na vysokoškolské studium, nepotřebují přípravné kurzy, ušetří peníze díky kratšímu studiu. Možnosti duálního studia byly dosud přístupné zejména ve školách v bohatých oblastech, kde jsou učitelé odborně vzděláni pro výuku předmětu na vysokoškolské úrovni. Online kurzy však mohou probíhat i ve školách, kde učitelé nemusejí být specializovanými odborníky (více o masově otevřených online kurzech zde, k převrácenému učení zde). (1035)   
(1030) In Raising Scores, 1 2 3 Is Easier Than A B C
(1031) Computing camp helps students crack code
(1032) Teenagers Are Wired for Peer Approval, Study Says
(1033) Social Collaboration…
(1034) Survey: Learning '21st-Century Skills' Linked to Work Success
(1035) MOOCs: A path to early college
4. 6. 2013

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.