Přečtěte si: Měly by být školy řízeny kraji a obcemi či ministerstvem školství?

pátek 5. dubna 2013 ·

V roce 2002 došlo k výraznému přesunu pravomoci řízení škol z ministerstva školství (MŠMT) na obecní a krajské úřady. Přestože bylo hlavním cílem MŠMT přiblížit školy k jejich zřizovatelům, snáší se na tuto změnu spíše kritika. Podle odborníků, které EurActiv oslovil, chybí především obcím specialisté, kteří by se školstvím zabývali, a změna také komplikuje financování škol, a to jak z krajských, tak i evropských peněz.


Z článku v EurAktiv.cz vybíráme:

Přes na první pohled logický krok se na zmíněné změny v řízení škol snáší mnoho kritiky. „Stručně řečeno, stávající systém mi nepřináší pozitiva, pouze komplikuje systém řízení a financování školy,“ řekl redakci ředitel ZŠ Marie-Curie Sklodowské v Jáchymově Jan Musil.

Podle Musila se jednoduché schéma ministerstvo – jím přímo řízené školské úřady – školy rozšířilo na ministerstvo – kraj – obec s pověřenou působností – obec – škola. „Základním komunikačním článkem se stal kraj, ale ten nemá zřizovací pravomoc směrem k subjektům regionálního školství, ta náleží obcím. V případě, že se jedná o menší obec, vlastní řízení regionálních škol vlastně přímo neexistuje. Pouze obce s pověřenou působností občas mají specializované odbory školství, ale zpravidla jsou tyto odbory kumulovány v jeden celek s dalšími obdobně ‘nevýznamnými odbory‘. Odbornou pomoc od pověřených obcí školy očekávat nemohou,“ dodává.

34 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 12:59  

Za sebe můžu říct, že ZŠ se přechod pod obce vyplatil. Většina obecních zastupitelstev si svých škol hledí a jsou pro ně prioritou. Je to velmi zřetelně vidět v investicích do rekonstrukcí, zateplení atd.
SŠ a kraje coby zřizovatel, to je jiná káva. Bída a zase jen bída. Zkušenost mám za JM kraj a tam je to opravdu tragédie. Vůbec svoji zřizovatelskou roli nezvládají, školám nevytváří ani ty nejzákladnější podmínky pro jejich fungování. Školám umí akorát sebrat peníze z odpisů a klientelismem je dát svým vyvoleným. Moc a prachy, nic jiného je nezajímá.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 14:33  

Když si zastupitelstva škol hledí, je to vpořádku. Ale jestliže úkolují ředitele, vymýšlí si pro školy různé nesmyslné akce, ba je doslova buzerují, je skoro lepší, aby je zřizovalo ministerstvo. Ředitelé, kteří si chtějí udržet svoje místo, samozřejmě na libovůli třeba pana starosty nebo místostarosty přistoupí. Někdy je přístup také takový - chodil jsem do školy, tak vím, jak se škola řídí. Škola je sice právní subjekt, ředitel je zodpovědný, ale...

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 15:19  

'Kdyz si reditelstva skol hledi, je to vporadku. Ale jestlize ukoluji ucitele, vymysli si pro tridy ruzne nesmyslne akce, ba je doslova buzeruji, je skoro lepsi, aby je ridilo zatupitelstvo. Ucitele, kteri si chteji udrzet svoje misto, samozrejme na libovuli treba pana reditele nebo jeho zastupce pristoupi. Nekdy je pristup take takovy - chodil jsem do skoly, tak vim, jak se uci. Trida je sice subjekt, ucitel je zodpovedny, ale...'
Sedych

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 18:12  

5. dubna 2013 14:33

Jinak řečeno - "starosta sleze z traktoru".

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 18:17  

5. dubna 2013 15:19

Tady je problém ten, že dotyčné zastupitelstvo tam takového "demokrata" trpí. Možná to příslušnému starostovi a radě města vyhovuje a ředitel je jejich kamarád. Návrh na odvolání ředitele může dát školní inspekce, rada školy a zřizovatel.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 18:20  

5. dubna 2013 12:59

Počkejte po obecních volbách - bude to ještě horší.
Počkejte po krajských volbách - bude to ještě horší, protože tam u vás se ke žlabu hrnou nadržení jedinci z opačného politického spektra.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 19:01  

Jednoznačně odvětvové řízení. Tak, jak se to osvědčilo a jak to fungovalo. Ministerstvo a školské úřady v okresech. Současný systém vede pouze k destabilizaci, i když jsou samozřejmě také světlé výjimky, ale není jich moc. Malé obce, ale ani tzv. trojkové obce nemají odborníky, ředitelé nemají možnost pravidelného setkávání, pravidelných konzultací.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 21:27  

Tvrzení o tom, že si kraje SŠ nehledí, se však týká pouze peněz na provoz. Pokud začneme mluvit o rozdělování peněz z MŠMT, hledí si jich při rozdělování až moc a na úkor základek.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 22:08  

SŠ a kraje coby zřizovatel, to je jiná káva. Bída a zase jen bída. Zkušenost mám za JM kraj

MS kraj - totéž.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2013 v 23:32  

Plně souhlasím s: Jednoznačně odvětvové řízení. Tak, jak se to osvědčilo a jak to fungovalo. Ministerstvo a školské úřady v okresech. Současný systém vede pouze k destabilizaci, i když jsou samozřejmě také světlé výjimky, ale není jich moc. Malé obce, ale ani tzv. trojkové obce nemají odborníky, ředitelé nemají možnost pravidelného setkávání, pravidelných konzultací.

5. dubna 2013 19:01

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 7:48  

Mohl(a) by jste mně laskavě vysvětlit větu "Pokud začneme mluvit o rozdělování peněz z MŠMT, hledí si jich při rozdělování až moc a na úkor základek".
Prosím o fakta.
Děkuji.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 8:39  

Když vidím ten soubor hlupáků zvolených občany do městského zastupitelstva a starostu, který ani nedokončil střední školu, tak se rychle odvracím od tohoto zřizovatele. Tady je vskutku zaručena 100% kvalita.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 11:10  

Představa, že bude školy opět řídit ministerstvo, mne děsí víc než starosta slezlý z traktoru, kterému to v hospodě rodiče vysvětlí. Panu ministrovi a paní ředitelce odboru to nevysvětlí nikdo.
Hovadina na devátou

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 13:36  

6. dubna 2013 11:10

No, nejhorší asi je, že onen starosta si nedokáže spočítat ani útratu v hospodě.

poste.restante řekl(a)...
6. dubna 2013 v 19:26  

Ředitel školy je dnes jmenovaný na dobu určitou na 6 let. Po skončení tohoto období je nezaměstnaný a bez nároku na místo alespoň řadového učitele. Na základce se nachází v područí starosty a zastupitelstva, často naprosto nekompetentních v oblasti školství i ve vlastní funkci zřizovatele. Důležitější nežli výuka, je vytrénování básniček na vítání občánků a hlavně nezapomenout pozdravit paní starostovou v dostatečně hlubokém předklonu. V lepším případě může čekat na příští komunální volby, v horším případě se jich ani "nedožije", protože když si vedení obce usmyslí, že jej odstřelí, tak to také učiní a sebeobrana je téměř nemožná.
Na středních školách to většinou není o moc lepší, ale kraj je alespoň "dostatečně" daleko.
Výjimky samozřejmě existují a jsou místa, kde spolupráce skvěle funguje. Ale je to příliš závislé na čistě osobních kvalitách zúčastněných. Když narazíte na blbce ve funkci s razítkem, máte prostě smůlu.
Nežli taková realita, to opravdu raději návrat k resortnímu řízení.
A anonymní z 6.4 11:10 se v jedné věci hluboce mýlí, ředitel základky nemusel nic vysvětlovat ministrovi, ale řediteli školského úřadu na úrovni okresu, který alespoň byl profesionál a musel mít za sebou x let praxe ve školství. Nestačilo mít jen partajní průkazku té správné barvy.
Někdy mám pocit, že to soudruzi před rokem 89 nedělali zase až tak úplně špatně..

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 20:46  

který alespoň byl profesionál a musel mít za sebou x let praxe ve školství. Nestačilo mít jen partajní průkazku té správné barvy.

Ale stačilo. Červený průkaz byl vstupenkou na jakékoli místo. A představa, že odbor školství řídil odborník... Dost jste mě, poste restante zklamal.

Když vidím ten soubor hlupáků zvolených občany do městského zastupitelstva a starostu Hloupí lidé zaslouží hloupého šéfa. Jste-li chytřejší, zkuste přesvědčit občany ve svém okolí, že budete lepší a kandidujte na starostu.

No, nejhorší asi je, že onen starosta si nedokáže spočítat ani útratu v hospodě.
A řídit obec dokáže?
Občané, pořád jen brečet nad hlupáky ve svém okolí je snadné. Ale kde jinde než v komunální politice můžete ukázat, že jste mnohem schopnější?

Pytlik Blaha řekl(a)...
6. dubna 2013 v 21:16  

zkuste přesvědčit občany

Naprostá většina postů a funkcí ve státní správě a samosprávě je velmi náročná na inteligenci, schopnosti a morálku činovníka.
Ucházet se nebo se nechat jmenovat může jen člověk, který:
a) uvědomuje si tu náročnost a má předpoklady,
b) uvědomuje si a myslí si, že ty předpoklady má,
c) neuvědomuje si vůbec nic.
Vzhledem k tomu, že počet postů významně převyšuje počet pro výkon vhodných person, který může dnešní společnost poskytnout, jistě si dovedeme představit, jaké to může mít a tedy i má dopady.
A to ani nepřipomínám skutečnost, že se hovoří o tom, že všichni schopní jsou ze školství už dávno pryč.

poste.restante řekl(a)...
6. dubna 2013 v 21:28  

20:46 Tak Vy jste mne zklamat nemohl, protože jsem nic neočekával. Možná, kdybyste se nějak ztotožnil s předchozími příspěvky.
Jistěže červená partajní průkazka byla podmínkou nutnou, většinou však nikoliv postačující, k jmenování do funkce ředitele ŠÚ. Alespoň v 80-ých letech už ne. Zdůrazňuji většinou.
Správná průkazka je vstupenkou i dnes - v tom není rozdílu. Nepoužil jsem výraz "odborník", ale profesionál. Zde míněno, jako člověk s příslušnou praxí. K funkci náměstka na MŠMT dnes stačí být .... - doplňte si. A k tomu, abyste mohl být radním pověřeným řízením školství v obci/městě nemusíte mít kvalifikaci vůbec žádnou. Takže opravdu jen obtížně hledám přínos přesunu zřizovatelských funkcí na obec.

Argumentace volbami není také příliš korektní. Lidé u nás nejsou tak hloupí ani špatní, aby si zasloužili tak hloupé a špatné vlády, jaké máme. Nemusím být spisovatel, abych poznal špatně napsanou knihu. Takže nemusím kandidovat na starostu, třeba jen proto, že mám dostatek sebereflexe, ale přesto mohu být schopen rozpoznat špatné rozhodnutí toho současného.

V čem s Vámi ale naprosto souhlasím, tak to fakt, že brečet nestačí a je třeba se angažovat.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 21:36  

to poste.restante 6. dubna 2013 19:26 - naprostá pravda.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2013 v 22:28  

Lidé u nás nejsou tak hloupí ani špatní, aby si zasloužili tak hloupé a špatné vlády, jaké máme

A čím to tedy je?

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 6:43  

6. dubna 2013 19:26

"Lidí se pane učiteli nebojte, ale blbců ano". Já se skutečně bojím, bojím se oné sebranky na některých obecních a městských zastupitelstvech, která se skrývá za různými barvami. Začíná to korupcí tzv. modrorůžovek a končí asociálností tzv. "topinek". Souhlasím s poste.restante, okresy byly již kousek dál než zastupitelstva obcí. Seděli tam kompetentnější lidé. Dříve stačila "rudá neprůstřelná knížka", dnes se do pozicí ženou ti s neprůstřelnou průkazkou pod značkou současné vládní koalice. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 15:43  

Já se skutečně bojím, bojím se oné sebranky na některých obecních a městských zastupitelstvech,

Já se více bojím oné líné a od reality zcela odtržené sebranky, která pracuej (?) v některých školách.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 15:49  

dnes se do pozicí ženou ti s neprůstřelnou průkazkou pod značkou současné vládní koalice

No, podívám-li se, kdo vede školství (a nejen školství) MS kraje, tak ta osoba nemá neprůstřelnou průkazku vládní koalice, ale úplně jiné strany...

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 16:03  

Chtel jsem napsat, ze se bojim sebranky, at uz sedi kdekoli. Ale pak jsem se uvedomil, ze se uz proste jenom bojim.
Pakaze je vsude dost. Svych kseftiku si hledi, osobni prospech je jim nadevse.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 17:02  

Pakaze je vsude dost. Svych kseftiku si hledi, osobni prospech je jim nadevse.

Odkud se ta pakáž bere? Četl jsem tady, že lidi nejsou hloupí a líní, ale jen že máme blbé vlády.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 17:28  

7. dubna 2013 15:49

Jak hledím, tak hledím v Karmelitské 7 žádného socana nevidět. To je ona hlava draka, kterou je třeba sejmout.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 17:31  

Odkud se ta pakáž bere?

Že by nám tu někdo naklonoval Nečase, Klause, Paroubky, Zemany, Topolánky, Kalousky,...? Pevně doufám, že tak daleko ještě věda není! V první chvíli mě olilo.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 17:52  

Odkud se pakaz bere? Kolikrat staci podivat se do zrcadla. Dejte ubozakovi funkci, to zamava s kazdym. Cim vetsi ubozak, tim vetsi pakaz. Kdyby to aspon byla prima umera. Ale ono je to spis na kvadrat.
Znam snad jedineho cloveka, ktery se i po mnoha letech ve vysoke funkci chova stejne skromne jako pred tim. Jezis, to je vul.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 18:44  

To je tedy festival optimismu. Skorem by člověk řek, že co funkce, to blbec. Dóle i nahóře. Zatracená demokracie! To se as všichni domluvili na to, že při volbách budou volit jenom idioty, protože se jich chtěj zbavit. Chtělo by to nějakýho osvícenýho despotu, aby tu veteš a svoloč trocha porovnal, co. Někerý země to řešej armádou. Takový Siam, tam když armáda uzná, že už je vládní garnitura dost zkorumpovaná, udělá za tichého souhlasu krále státní převrat, vypíšou se nový volby a je zas na pár let pokoj.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 20:27  

Jestli jsem to s tim odsudkem trochu neprehnal. Doufam, ze vsichni funkcionari, kteri mne znaji, si ted mysli, ze oni jsou ti jedini, i nadale skromni.
Napadlo mne, ze problem s blbci ve funkcich by se dal resit i mirovymi prostredky. A to deportaci hloupych voliců. Kam ale vyvest devadesat procent obyvatel eu. V Cesku by pak zustalo tak dvacet, tricet ucitelu, a kdo by tu pak pracoval na nase platy.
Sedych

obyčejná učitelka řekl(a)...
7. dubna 2013 v 22:25  

Ale vždyť vzdělanost klesá teprve od zavedení RVP, což je bratru tak 6 let. Tak kde se vzali ti hloupí politici a jejich voliči? To je pro mě rovnice s mnoha neznámými...

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2013 v 22:45  

Blbost funkcionaru a hloupost volicu nemusi mit primou souvislost s jejich vzdelanim a vzdelanosti. Coz take nemusi byt totez. A to tu jeste vubec nemluvime o moudrosti.
To, ze zaci toho pred lety prokazatelne vedeli a umeli vic, nez toho vedi a umeji ti dnesni, jeste neznamena zaruku udrzitelnosti stavu, pokud se mozek necvici. I mozku, cpe-li se nad to buckem stupidity, naroste pupek pitomosti.
Sedych

obyčejná učitelka řekl(a)...
8. dubna 2013 v 19:14  

Pokud někdo ve věku žáka ví a umí, v průběhu produktivního života tyto vědomosti a umění konturuje, brousí a leští k maximální dokonalosti. Jak víme, že toho žáci před lety (!) - kolika vlastně - věděli a uměli více? Kolik jich takových bylo? A není to tehdejší procento srovnatelné s tím dnešním? Nezměnil se jen úhel našeho pohledu (ve stylu "to za našich mladých let")? Nebo nové diagnostické metody odhalují to, co existovalo vždy, ale neodhaleno, jako např. dyslexie (ovšem její výskyt jako psychosomatické poruchy houstne)?

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2013 v 17:27  

Pokud se různých dys-, LMD a ADHD týče, máte nejspíš pravdu. Diagnostika je dnes určitě lepší. Dřív takový žák "byl prostě blbej", zatímco dnes už jsme schopni mu pomoci s ohledem právě na specifičnost jeho poruchy. Ale kdy a jak ve třídách nacpaných na maximum počtu žáků, který povoluje vyhláška a doplněných dalšími problémovými, žáky pod praporem inkluze? To bez dalších zdrojů prostě není možné.

Že za mého mládí slunce svítilo líp a tráva byla zelenější, to je jasné.
Ale že tenkrát i obyčejný čtyřkař, který se pak šel učit zedníkem, byl schopen z hlavy a bez kalkulačky provést výpočet, nebo alespoň hrubý odhad výsledku lépe, nežli dnešní adept maturitní zkoušky, to je bohužel fakt.
A ten zedník to umí ještě i dnes, s padesátkou na krku lépe, nežli čerstvý maturant a adept vysokoškolského studia. A tady je něco sakra špatně.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.