Dagmar Navrátilová: Povinný druhý cizí jazyk na ZŠ? Proč se to dozvídám až z médií?

čtvrtek 24. ledna 2013 ·

Vyjádření první místopředsedkyně strany LIDEM – liberální demokraté Dagmar Navrátilové k novinkám ve školství.


Byla jsem přesvědčena, že doba překvapení plynoucích z MŠMT, je za námi. Opak je bohužel pravdou. Z médií jsem se dozvěděla, že ministr Fiala zavádí nejpozději od 8. ročníku základní školy povinný druhý cizí jazyk. Svým původním povoláním jsem učitelka jazyků. Měla bych tedy zatleskat. Tato informace mě však spíše vyděsila. Vyvstává totiž řada otázek. Jak ministerstvo zajistí dostatek „jazykářů“ na základních školách, když už dnes je to pro mnohé ředitele neřešitelný problém? Kde najdeme šest vyučovacích hodin týdně pro žáky, kteří už dnes jsou poměrně dost zatěžováni? Jak to bude finančně zajištěno, když pláčeme nad nedostatkem financí v regionálním školství?

Mé znepokojení vyplývá ovšem především ze strachu o žáky samotné. Jsem jednoznačným zastáncem výuky cizího jazyka povinně od 3. ročníku základní školy. Osobně bych se přimlouvala za výběr mezi angličtinou a němčinou, vzhledem k zeměpisné poloze naší republiky, ale to je na jinou diskuzi. Pro mnohé žáčky tedy už ve třetí třídě nastává problém – bojují ještě s mateřštinou a musí se začít učit základy cizího jazyka. Ne každý je „jazykovým talentem“… K základnímu vzdělání to ovšem patří, a tak nezbývá než bojovat. Proč by však tito žáci měli povinně pronikat do tajů dalšího cizího jazyka? Nebude výsledkem tohoto rozhodnutí pouze fakt, že mnozí žáci nezvládnou na solidní úrovni základy ani jednoho z jazyků? Ti, kteří mají zájem věnovat se dalšímu jazyku, tuto možnost už dnes většinou mají, a to formou nepovinného předmětu ve škole, případně studiem na jazykové škole.

A jen na okraj. Jsem poslankyní Parlamentu ČR a místopředsedkyní školského výboru. Je v pořádku, aby se členové školského výboru o takovém, dle mého názoru významném zásahu do učebních plánů základních škol dozvídali z médií?

Poznámka redakce: O plánovaných změnách RVP byla veřejnost informována na podzim 2012 kromě jiného na portálech MŠMT.cz a RVP.cz, kde k nim proběhla i online diskuse.

18 komentářů:

Kamínek řekl(a)...
24. ledna 2013 v 10:28  

Souhlasím s názorem paní Navrátilové. Učím přes 20 let a byť jsem M-F-IVT, myslím, že můžu jednoznačně tvrdit, že minimálně polovina žáků ZŠ není schopna na solidní úrovni zvládnout češtinu a jeden cizí jazyk, natož k tomu povinně další cizí jazyk. Je to zcela idiotský nápad lidí, kteří na ZŠ v životě nebyli. Ano, je bez problémové nasazení 2. jazyka jako povinně volitelného předmětu. Neustále se tvrdí, že žáci jsou přetěžováni, že by se měli učit dle svých možností a schopností. A kde, prosím pěkně, pane ministře máme češtinu, matematiku a jiné předměty? Nejsme náhodou papežtější než papež. Možná by nebylo od věci, kdy pan ministr Fila spadl ze svých nadoblačných ministerských výšin a navštívil nějakou běžnou (o slušné žáky gymnázii okradenou základku). Asi by se nestačil divit ...

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 11:07  

Něco podobného by snad nevymyslel ani Dobeš.
Na druhou stranu od náměstka Friče, který snad má ponětí o pořádání recepcí se zahraničně vzdělávací problematikou a ředitele Stárka, který o živé žáky základky nezavadil ani pohledem z rychlíku se nelze čemu divit.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 11:32  

Asi píchnu do vosího hnízda, ale já bych to tak striktně neodmítal.
Uvedu konkrétní příklad naší vesnické školy. Jako první cizí jazyk máme (samozřejmě) angličtinu. Od 7.ročníku máme po 2 hodinách týdně němčinu. Je ale problém v tom, co od druhého cizího jazyka čekáme. Myslím, že je dostačující, bude-li žák umět německy pozdravit, zvládne elementární slovní zásobu, bude znát základní fráze. Ale také třeba aspoň pár německých písniček. S takto prakticky zaměřenou výukou němčiny nemají problém ani slabší žáci, i když pochopitelně se vždy najde nějaký žák, který nezvládne ani češtinu, natož cizí jazyk.
pur

poste.restante řekl(a)...
24. ledna 2013 v 13:46  

Jenže základní školou to přece nekončí. Na střední škole by měl žák pokračovat, ideálně v cizím jazyce, ve kterém už má základy a který si následně zvolí jako maturitní.
Čistě teoreticky by tak i výuka druhého jazyka měla na základní školu navazovat. Jenže ne všechny obory nabízejí studium dvou cizích jazyků a mnohde to, s ohledem na zaměření oboru a rozsah praktické výuky, vlastně ani není možné.
V takovém případě půjde stejně "elementární slovní zásoba" získaná ve druhém cizím jazyce poměrně rychle do háje. Jediné, co žák na základní škole "získá", je větší binec v jazyce prvním.

Prostě si myslím, že stávající model, kdy některé základní školy nabízejí druhý jazyk jako nepovinný (nebo volitelný) předmět je funkční. Žák, který k tomu má schopnosti, si cestu k druhému jazyku najde tak jako tak.
Protipólem jsou žáci takřka nevzdělavatelní, kterým výuka druhého cizího jazyka stejně k ničemu nebude a jen jim zbytečně způsobí další frustrace.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 13:58  

Smernice eu jsou vynikajici vec.
Jaky asi tak maji druhy cizi jazyk v Nemecku, Francii nebo treba takove Britanii.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 14:11  

Pokud vím, Francouzi zasadně odmítají cizí jazyky, pokud není profesní důvod. S běžnými studenty se těžko domluvíte anglicky - prostě nechtějí mluvit jinak než mateřskou řečí. My jsme ovšem geograficky a velikostí země na tom hůř, ale nutit žáky, kteří sotva čtou a píšou česky a angličtina je pro ně španělská vesnice ještě v osmičce, do dalšího jazyka, je nepochopitelné. Ano, taky jsme začínali s 2. jazykem v 8. třídě (vedle ruštiny, to se s ní němčina ani tolik nepletla), ale jen dobrovolníci. Vybec nechápu, kdo to vymyslel.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 14:32  

Ano, je to všechno ošemetné.
Ono ani tak nejde o to, že by se žáci mohli - docela dobře - naučit praktické základy dalšího jazyka, jak píše "pur" - pozdravi, poděkovat, zeptat se na cestu a kolik co stojí, zazpívat pár písniček a třeba hymnu, atd. Jenže co z toho bude v osnovách, tedy švp? Některý učitel si s tím poradí ku radosti sebe i žactva, nepřetížit a dát základ. Ale jiný - škoda mluvit, bude vyžadovat, co nejde, atd., to odradí, bude jen další problém.

Celé je to spíše o tom, co všechno by se ve škole mohlo a dalo dělat, kdyby žáci opravdu chtěli - aspoň trochu, normálně, občas - pracovat. A kdyby je v tom doma podpořili.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 14:47  

Asi píchnu do vosího hnízda, ... je dostačující, bude-li žák umět německy pozdravit, zvládne elementární slovní zásobu, bude znát základní fráze. Ale také třeba aspoň pár německých písniček...

To se naučí i ten největší jelimánek za pár hodin, na co tedy 6 hodin týdně? A toto mám sakra platit ze svých daní?

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 14:59  

Paní Navrátilová, asi se málo zajímáte. To, že jste místopředsedkyně výboru nese zejména povinnosti se starat, zajímat se o obor, informovat se... Od toho máte taky asistenty. A nejen sedět a čekat, co vám spadne do klína. Ale nebojte, vaše martyrium se blíží ku konci a nikdo vás už nikam nezvolí, to si buďte jistá.

S pozdravem vám i vaší demokratické platformě LIDEM dříve klientelistické strany ABL

Řadový, zajímající se učitel.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 16:30  

Na RVP.CZ sice diskuze proběhla, ale zajímal se někdo o to, co se tam řešilo? Vzal někdo v potaz názory, které tam zazněly? Základní názor, na kterém se většina diskutujících shodla, totiž byl RVP ZV nyní neměnit!!!

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 17:40  

Pochopitelně, že nevzal. Proč by to dělal, hlavní je, že diskuze proběhla.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 17:43  

Poslední dobou se nestačím divit, co za novinky, se prý v našem školství na nebohé žáky hrnou.

Povinné dva cizí jazyky - před sedmi lety jsme museli přepracovat tematické plány Základní školy(naše školství patřilo k nejpropracovanějším v Evropě) podle RVP. Je s podivem, že p. Navrátilová a plno dalších nezaregistrovalo, že už tam je řečeno, že se žáci budou povinně učit dva cizí jazyky. Na naší škole jsme tak učinili hned, takže žáci mají AJ od třetí třídy a od 7 třídy si vyberou buď NJ nebo RJ, vždy 3 hodiny týdně. Proč se o tom mluví teď? Protože se má znovu přepracovávat RVP, a tím i ŠVP a zjistilo se, že je na mnoha školách vůbec nezavedli.

Stejné je to s mimořádnými událostmi či dopravní výchovou. Vše je v osnovách občanské výchovy či rodinné výchovy, ještě před 3 roky jsem to učila, tak jakápak novinka.
Totéž Etická výchova - ta je tuším v občanské výchově v 8 ročníku a navíc před dvěma lety, vzešlo od ministerstva zakomponovat výstupy a kompetence do jednotlivých předmětů a tak upravit ŠVP jednotlivých základních škol.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 20:41  

Vůbec nechápu, co je to za novinku učit druhý cizí jazyk. Učím ho již několikátým rokem a pokud se žáci alespoň trochu snaží, tak to zvládají. Jenomže zakopaný pes je v tom "trochu snaží". Spousta žáků si dnes zvykla nedělat VŮBEC nic. A bohužel je v tom podporují rodiče - aby se chudáčci jejich děti třeba nemuseli učit, to by bylo ale hrozné! A v ostatní souhlasím s Anonymní ze 17:43. Vše tu už bylo - jenže tomu sebrali hodiny a teď to nemají kam strčit, tak z toho udělají průřezové téma a bude se to nahodile učit "kdekoliv".

Jirka řekl(a)...
24. ledna 2013 v 20:59  

Na naší škole jsme tak učinili hned, takže žáci mají AJ od třetí třídy a od 7 třídy si vyberou buď NJ nebo RJ, vždy 3 hodiny týdně. Proč se o tom mluví teď?

Ozýval jsem se celé ty roky, co jsem se o megalomanských plánech dozvěděl. Nebyl jsem určitě sám a mám uložené odpovědi nejvyšších úředníků MŠMT: "EU to chce." Píšete, že učíte a v tom je myslím jádro pudla. Jaké máte výsledky? Jak jsou jazykově vybaveni vaši žáci na konci docházky? My jsme disponibilní hodiny používali celé ty roky na cvičení z češtiny, matematiky a konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím. Výsledky měřené soukromým subjektem i státem nám ukazují, že výsledky máme v jazycích obstojné, a proto se bojíme zavádět zbytečné předměty (žáci by měli i 11 hodin jazyků týdně), abychom naše výsledky dokázali alespoň udržet.
Už jsem v jiné diskuzi napsal, že jsem španělštinář a v současné době učím angličtinu. Měl bych se těšit, ale doufám, že mi nikdy, i přes trvalou snahu našeho ministerstva, nepůjde jenom o práci a peníze. Chtěl bych dělat něco smysluplného a vidět výsledky. I ti nejnadanější žáci se naučí jen základy a na střední škole ve většině případů nemají návaznost. Proč stát vyhazuje peníze za plošné testování, když potom s výsledky nijak nepracuje. Kvantita není kvalita. Pouhým přidáním a zavedením nových hodin a předmětů se nic nezlepší. Zaveďme povinné jazykové zkoušky (dostatečně náročné) pro všechny ministerské úředníky, aby se alespoň trochu vžili do kůže našich žáků a dětí. Pak možná vznikne dostatečně silný tlak na politiky (ministra), který podobné experimenty zastaví.

Jirka řekl(a)...
24. ledna 2013 v 21:17  

Spousta žáků si dnes zvykla nedělat VŮBEC nic.

Děkuji za další argument, proč v současné době nemá cenu zavádět na základních školách druhý cizí jazyk. Sám dostávám větší chuť do práce, když vidím, že se mi daří. Stejnou jiskru sleduji i u svých žáků. Učit se dva (3 hodiny týdně) nebo tři (2 hodiny týdně) roky jen základní fráze a nějakou tu písničku, to je myslím příliš drahá legrace. Ale když se budete opravdu zajímat o to, co zvládnou někteří deváťáci po 7 letech výuky angličtiny, pak je to asi ministerstvu jedno. Průměrně toho totiž umí všichni docela dost.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 22:11  

"Vyvstává totiž řada otázek. Jak ministerstvo zajistí dostatek „jazykářů“ na základních školách, když už dnes je to pro mnohé ředitele neřešitelný problém? Kde najdeme šest vyučovacích hodin týdně pro žáky, kteří už dnes jsou poměrně dost zatěžováni? Jak to bude finančně zajištěno, když pláčeme nad nedostatkem financí v regionálním školství?"

Já vidím největší problém v tom, že paní Navrátilová je bohužel úplně mimo mísu. A zaráží mne proč se stará o věci, kterým naprosto nerozumí, a bohužel si zřejmě není ani schopná přečíst RVP a současný návrh. A navíc se ani neorientuje na současném pracovním trhu.

Takže paní Navrátilová:
1. Nedostatek jazykářů na ZŠ je způsoben klientelismem na školách. Mnoho mladých vystudovaných jazykářů marně hledá práci, protože na školách učí angličtinu důchodci - přeučení ruštináři, či mnohde družinářky, případně rodinní příslušníci s pohým Bc. titulem. Pouze se divím, že jazyky ještě nevyučují i uklízečky.

2. Těch šest vyučovacích hodin týdně je vcelku zajímavý blaf, protože se ve skutečnosti jedná o dvě hodiny týdně v případě, že by se druhý jazyk vyučoval od 7. ročníku, nebo o tři vyučovací hodiny v případě, že by se vyučoval od 8. ročníku. Navíc je jasně uvedeno, že tyto hodiny mají být disponibilní, tzn, ty, které se na školách využívají většinou na volitelné předměty. To v praxi znamená, že se na školách zavede druhý jazyk místo mnohdy nesmyslných volitelných předmětů typu "Dramatickou výchovou ke šťasnějšímu manželství" či "Shodnost milostného a pravoúhleho trojúhelníku v praxi."

3. V návaznosti na bod 2. je tudíž jasné, že žádné další finance navíc ředitel nepotřebuje, protože prostě a jednoduše bude místo vyučujících zrušených volitelných předmětů platit vyučující nově zavedeného druhého jazyka.

Proboha, co to tam ti LIDEM mají za LIDI?

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2013 v 23:24  

To se bude naše kolegyně Navrátilová za rok divit, až se vrátí zpět do naší školy. Na její sektu LIDEM si již nikdo nevzpomene. Je to naprosto nevolitelná strana. Vláda se s touto pidistranou již o ničem nebaví. Z těchto poslanců se staly jen hlasovací automaty.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2013 v 7:53  

Takže paní Navrátilová:
1. Nedostatek jazykářů na ZŠ je způsoben klientelismem na školách. Mnoho mladých vystudovaných jazykářů marně hledá práci, protože na školách učí angličtinu důchodci - přeučení ruštináři, či mnohde družinářky, případně rodinní příslušníci s pohým Bc. titulem. Pouze se divím, že jazyky ještě nevyučují i uklízečky.

2. Těch šest vyučovacích hodin týdně je vcelku zajímavý blaf, protože se ve skutečnosti jedná o dvě hodiny týdně v případě, že by se druhý jazyk vyučoval od 7. ročníku, nebo o tři vyučovací hodiny v případě, že by se vyučoval od 8. ročníku. Navíc je jasně uvedeno, že tyto hodiny mají být disponibilní, tzn, ty, které se na školách využívají většinou na volitelné předměty. To v praxi znamená, že se na školách zavede druhý jazyk místo mnohdy nesmyslných volitelných předmětů typu "Dramatickou výchovou ke šťasnějšímu manželství" či "Shodnost milostného a pravoúhleho trojúhelníku v praxi."

3. V návaznosti na bod 2. je tudíž jasné, že žádné další finance navíc ředitel nepotřebuje, protože prostě a jednoduše bude místo vyučujících zrušených volitelných předmětů platit vyučující nově zavedeného druhého jazyka.

Proboha, co to tam ti LIDEM mají za LIDI?

Mluvíte mi z duše, naprostý souhlas!
VU

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.