ČT24: ZŠ Veřovice hrozí vrácení dotace z EU peníze školám a pokuta

pondělí 19. listopadu 2012 ·

Podle zprávy v pořadu ČT24 Události v regionech (Ostrava) musela ZŠ a MŠ ve Veřovicích na Novojíčínsku vrátit 420 000 Kč z dotace programu EU peníze školám a musí zaplatit finančnímu úřadu i pokutu 200 000 Kč. Mluvčí MŠMT Marek Zeman v pořadu uvedl, že pochybení spočívalo v diskriminačních podmínkách výběrového řízení na dodávku interaktivních tabulí a počítačů.

Reportáž začíná v 19:14 záznamu a naleznete ji i v samostatném článku na ČT24.cz:


Z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.10.2012 vybíráme:
 • bere na vědomí situaci v Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Veřovice dle předložené zprávy ředitelky této příspěvkové organizace
 • ukládá místostarostovi obce projednat s právníkem možnosti vyvození důsledků z chybného postupu při zadání výběrového řízení souvisejícího s projektem Moderní škola 2011, a to v termínu do příštího zastupitelstva
 • pověřuje člena školské rady pana Ludvíka Matúše předložit na příštím jednání zastupitelstva zápis ze školských rad, na kterých dle písemného sdělení tehdejšího ředitele školy Mgr. Petra Mokroše ze dne 9.10.2012 informoval o vzniklých problémech projektem Moderní škola 2011.
 • schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 částku 1 100 000,- Kč na úhradu sankcí spojených s projektem Moderní škola 2011.V této částce je zahrnuta částka 420 539,-Kč na úhradu techniky pořízené v rámci projektu.

V rámci projektu byla zadána veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota byla 445 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky byla dodávka 9 ks interaktivních tabulí, 10 ks kancelářského programu Office, 2 ks
multifunkční tiskárny a služba kvalifikované pomoci v administraci projektu.

Byly osloveny 4 firmy (všechny měly sídlo v Praze).

Nabídku podala pouze jedna firma Boxed, s.r.o. Praha 6

Otevírání obálek proběhlo 21. 3. 2011.
Limitní termín dodávky a montáže: 10. 5. 2011

MŠMT dne 20. 12. 2011 škole oznámilo podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podezření spočívalo v provedení nezpůsobilého výdaje z projektového účtu ve výši 420 539 Kč. Hlášení o nesrovnalosti bylo odesláno na FÚ v Novém Jičíně.

Porušení spočívá v:

 1. Diskriminaci – zdůvodnění v hlášení o nesrovnalosti „V případě, že zadavatel stanoví do zakázky týkající se majoritně poptávky ICT technologií požadavek na asistenci dodavatele s projektem (tvorba monitorovacích zpráv, publicita, archivace) jedná se bezpochyby o diskriminační požadavek, který mohl ovlivnit výběr dodavatele a také patrně ovlivnil výběr dodavatele a zároveň mohl mít nepříznivý vliv na celkovou cenu zakázky a tedy na hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky.“
 2. Nerovné zacházení s uchazeči ve veřejné zakázce - zdůvodnění v hlášení o nesrovnalosti „Jedno z hodnotících kritérií je garance odborné pomoci v administraci projektu a její rozsah 30%.“ Není uvedeno, jakým způsobem bude hodnotit garanci, hodnocení je subjektivní a může zapříčinit nerovné zacházení s uchazeči.
 3. Diskriminace – za diskriminační kriterium se považuje požadavek na pojištění ve výši 10 000 000 Kč (téměř 20x převyšující předpokládanou hodnotu veřejné zakázku) a na desetiletou zkušenost uchazeče v oboru.

Dále se v hlášení o nesrovnalosti uvádí, že na základě výše uvedených porušení se bude krátit celková částka dotace o částku 420 539 Kč a případ bude předán na příslušný FÚ.

Jednání na FÚ Nový Jičín proběhlo:

 1. 10. 1. 2012 Předmět jednání – zahájení daňové kontroly ve věci zjištění skutečností pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně (prověření realizace výběrového řízení)
 2. 9. 2. 2012 Předmět jednání – vrácení originálů převzatých dokladů 
 3. 15. 3. 2012 Předmět jednání – převzetí písemného vysvětlení daňového subjektu k výběrovému řízení. Ve vysvětlení spočívalo ve vyvrácení tvrzení, že ve výběrovém řízení byly použity prvky diskriminace a nerovného zacházení s uchazeči.
 4. 12. 4. 2012 Předmět jednání – vrácení dokladů, vysvětlení rozdílu cen uvedených ve smlouvě 439 823 Kč a fakturovanou částkou 416 507 Kč.
 5. 28. 6. 2012 Předmět jednání – seznámení s výsledkem kontrolního zjištění - Porušení pravidel zadávání veřejných zakázek z důvodu: a) Diskriminace, b) Transparentnosti. Bylo sděleno, že platební výměr na penále bude činit 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Byla ukončena daňová kontrola.
 6. 12. 7. 2012 byl doručen platební výměr na celkovou částku 420 639 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se bylo možno odvolat do 30 dnů. Odvolání nebylo podáno.
 7. 26. 7. 2012 Pan ředitel podal žádost o prominutí odvodu, prominutí penále a zastavení dopočtu penále.
 8. 22. 8. 2012 byl doručen platební výměr na penále ve výši 188 338 Kč. Po telefonátu s FÚ Nový Jičín mi bylo sděleno, že vyjádření k žádosti o prominutí budu znát nejpozději v lednu 2013.

Sepsala podle dostupných dokumentů Mgr. Renata Štěpánová ředitelka školy od 1.8. 2012.

63 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 0:09  

Tohle asi čeká více škol... Proč je vlastně v OP VK povinnost vypisovat výběrová řízení nad 200.000 Kč, když zákon hovoří až o 2 milionech?

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 6:38  

Aby nasíštvali lidi. Jsou to svidarebáci, kteří mi ztrpčují život.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 8:00  

Taky tomu nerozumím. Příručky OP VK stojí nad zákonem? A proč? Na co tedy ty zákony máme, když si stejně pak každý úřad dělá, co chce?

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 8:33  

Většina ředitelů se (pravděpodobně) nedokáže orientovat na poloprofesionální úrovni v ICT. Metodická příručka jim s vlastním výběrovým řízením moc nepomůže. Firmy, které to umí, si řeknou o 10% z dotace.
Výše zmiňovaná firma má tedy před sebou pole takřka neorané a část ředitelů dokáže zmanipulovat. Chybu já nevidím primárně u ředitele, ale opět v nesmyslném nastavení projektu.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 9:25  

Na školství parazitující firmy jsou za vodou, výběrová zřízení ve spolupráci se zkorumpovanými řediteli či IT správci vyhráli, předražené a zastaralé interaktivní tabule nebo projektory dodali a dostali zaplaceno. A teď to školy státu vrátí, ředitelé vyletí z místa a zaplatí škodu, pokud na ně zřizovatel podá trestní oznámení atd. Volná ruka trhu to skvěle vyřídí.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 9:25  

Na školství parazitující firmy jsou za vodou, výběrová zřízení ve spolupráci se zkorumpovanými řediteli či IT správci vyhráli, předražené a zastaralé interaktivní tabule nebo projektory dodali a dostali zaplaceno. A teď to školy státu vrátí, ředitelé vyletí z místa a zaplatí škodu, pokud na ně zřizovatel podá trestní oznámení atd. Volná ruka trhu to skvěle vyřídí.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 11:59  

"Taky tomu nerozumím. Příručky OP VK stojí nad zákonem? A proč? Na co tedy ty zákony máme, když si stejně pak každý úřad dělá, co chce?"
Zákon říká, od které výše musí být výběrové řízení vypsané (i kdyby to zřizovatel nechtěl). Vůbec nijak nezakazuje zřizovateli nastavit si hranici mnohem níž.
BTW: Nebýt výběrověk, tak v tomhle případě snadno a zcela legálně peníze zmizely. Bez výběrovky stačí zadat byznys známému a nikdo to nemůže napadnout.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 12:10  

Je to taková piha na kráse, ty problémy s výběrovkami na hard. Protože jinak to nemá chybu, těch perfektních prezentací, co učitelé na DPP "vytvořili".

Byl bych rád, kdyby se někdo odpovědný ráčil zabývati nejen pochybnou formou, ale také ještě pochybnějším obsahem.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 12:35  

je neskutečné, jak se tady někdy všichni, někdy mnozí, otírají o slavné DUMy... Já jsem přesvědčený o tom, že jejich tvorba učitelům za peníze umožnila zvýšit si svou IT gramotnost, konečně ne zadarmo, jako ve školství všude. Kvalita a obsah určoval a plně za to zodpovídá každý ředitel školy, nicméně každý má své priority a ani podle mě není možné stanovit nějaká pro všechny závazná kritéria - co se mi líbí v chemii, paní kolegyně v hudební výchově cítí úplně jinak (množství textu, grafik, obrázků, zvuků,....). O výběrových řízeních jsme na počátku v roce 2010 tušili asi jen 10% z celké problematiky, za 2 roky jsme se poučili a snad ty hory papírů máme v pořádku. Pěkný den.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 12:55  

"Nebýt výběrověk, tak v tomhle případě snadno a zcela legálně peníze zmizely. Bez výběrovky stačí zadat byznys známému a nikdo to nemůže napadnout."

No tak by ten byznys dostal známý. No a co. Protože má každý ředitel jiného známého, dostalo by se na celou řadu firem. Takto se dle mých zpráv cca 40 % škol nechalo nachytat na nabídky dvou nejmenovaných firem, které jim doporučily dát do kritérií požadavek administrace projektu, která tam nemá co pohledávat. A na světě je průšvih, jak mraky.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 13:17  

Zase na druhou stranu musím říct, že kdyby se ředitelé drželi svého vlastního rozumu a pokynů v příručce, asi by se do těchto problémů nedostali.

U nás ve škole taktéž jedna z těchto firem lanařila, ale poté, co jsme si porovnali její informace s tím, co je v příručce, a zjistili, že plácá nesmysly, odpálkovali jsme ji.

Docela by mne navíc zajímalo, jak dopadne celá řada škol, která navíc porušila nařízení metodického dopisu, který bere dataprojektor+interaktivní tabuli, jako jeden celek, a rozúčtovala to do dvou položek, aby se dotala pod hranici 40 000 Kč, která je stanovana pro neinvestiční náklady.

Ještě bude při těch kontrolách na místě docela sranda. On je totiž oproti jiným projektům problém i v tom, že finance se ke kontrole neposílaly a kontrolují se až na místě, takže průběžná kontrola, která by mohla celou řadu problémů zavčas zarazit, nefungovala.

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 13:40  

No tak by ten byznys dostal známý.

Tak. Pořád lepší různí známí různých ředitelů, než jeden známý jednoho ministra.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 15:00  

Je neskutečné, že se někdo může zastávat většinou více než podprůměrných prezentací, které se jen hemží hrubkami, o typografii a konečně odborné stránce a vlastním přínosu ani nemluvě.

Učebnice musí schvalovat MŠMT, dobře. Ale učitelé jsou takoví odborníci, že mohou učit z čehokoliv, co vytvoří :).

Pokud tomuto skutečně věříte a fandíte, bude veselo.

Jan Hučín řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 15:22  

Myslel jsem před časem naivně, že když půjdou dotace přes EU, nebudou se ztrácet tolik, jako kdybychom si dotovali na svém dvorečku sami. Chyba lávky. Jen při přerozdělování peněz uvízlo cosi za nehty všem, přes které to šlo. Dokud budou dotace, bude lákadlo přisát se na veřejný rozpočet.

Jo a ví někdo, co se v EU stane s těmi penězi, které se budou muset vrátit? Předpokládám, že se EU nebude obtěžovat je vrátit zase do národních rozpočtů. Ach jo.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 15:54  

Už je to tady! :-)

Které jelito ty šablony vymyslelo? Že by pan Vitula? A za kterého umělce se realizovaly? Že by za pana Zaorálka?

S OP VK bude ještě legrace. Fiala to bude ještě chvíli zametat pod koberec, řešit nebude nic a pak to svede na své předchůdce.

Toto je ovšem pěkný příklad toho, kdo to skutečně zaplatí - zřizovatel. :-(

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 16:25  

Zas na druhou stranu, když si zřizovatel vybere za ředitele školy takové jelito, které si neumí ani přečíst příručku a podle ní dát dokopy jednoduché výběrové řízení a zvládnout aministraci jednoduchého projektu, který za něho vlastně už kdosi napsal, tak dobře mu tak.

Zajímalo by mne, kolik takových jelit v ředitelských funkcích na školách máme. Možná to teď v těch šablonách aspoň konečně vypluje na povrch, že ředitele nedělají ti nejschopnější, ale spíše ti politicky "vhodní", kteří se dobře znají se starostou.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 16:26  

Jo, jo. Mohlo by to trošičku pročistit vzduch!

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 16:53  

když si zřizovatel vybere za ředitele školy takové jelito

Teď se ještě dobrat, kdo jelitího zřizovatele instaloval.
Kruh se uzavírá:
pitomec pitomce dosazuje, blbec blbce plodí...

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 21:52  

Napadá mě ještě jedna myšlenka. Kdo tohle naráz spustil a zrovna nyní. Je možné i to, že ministrovi financí chybí nějaké stamiliony. A přes finanční úřady ve formě tzv. "pokut" je může dostat zpět. Ignorant

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 22:18  

ministrovi financí chybí nějaké stamiliony

Ufff. Ne příliš obratní žadatelé o dotace programu EU peníze školám jako kampelička ministerstva školství?
Pokus o máchání evropských peněz odhalen!

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 22:45  

Jo, jo. Když se k neuznatelným výdajům přičtou penále, která hezky rychle naskakují, může se stát, že školy, či spíše jejich zřizovatelé, zaplatí do státní kasy víc, než na šablonách vydělají.
To je super perpetuum mobile na peníze.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 23:58  

A to penále zřizovatel platí z našich daní a peníze jdou do rozpočtu ministerstva financí...

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 8:31  

"Zas na druhou stranu, když si zřizovatel vybere za ředitele školy takové jelito, které si neumí ani přečíst příručku a podle ní dát dokopy jednoduché výběrové řízení a zvládnout aministraci jednoduchého projektu, který za něho vlastně už kdosi napsal, tak dobře mu tak."

Myslíte tu příručku co se několikrát za pochodu měnila stejně tak jako pravidla celého projektu?

Kdy kontrolorka z ministerstva na argument "Na školení nám říkali..." odpověděla "Měl jste chodit na MÉ školení" Z posledního semináře na zadávání veřejných zakázek vyplynulo, pokud chci počítače do učebny, nejlepší zadání vypadá : Poptáváme 20 počítačů (aby nedošlo k diskriminaci. Nedej bože, že by se tam objevil nějaký diskriminační parametr)

Spadnout do průšvihu je díky tomuto projektu neskutečně jednoduché...............jsem upřimně rád, že nejsem v ředitelské kůži.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 8:54  

Plno škol se dostalo do problémů díky cílevědomému oblbování ze strany dodavatelů. A je jedno, jestli šlo o Boxed, AV Media nebo další: ti zůstanou beztrestní. Ředitelé dostanou padáka a zaplatí část škody, škola za předraženou dodávku zaplatí s mastnou pokutou, zřizovatelé do školy v dalších letech nedají ani kačku... Takže stovky škol na šablony jen doplatí.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 9:34  

Takže stovky škol na šablony jen doplatí.

Počkejte, to je pořád řeč o TĚCH šablonách, prostřednictvím kterých se měly školy historicky jednoduchým způsobem dobrat nějakých peněz na podporu výuky v rámci svých švp?
Někde se něco zadrhlo?

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 13:08  

Myslíte tu příručku co se několikrát za pochodu měnila stejně tak jako pravidla celého projektu?

Nedávno vyšla varianta č.9

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 15:13  

Pořád nestrašte s nějakými pokutami za zpackané výběrovky. Hlavně, že jsou na světě DUMy. No nekupte to, když je to tak levný...

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 15:16  

"Myslíte tu příručku co se několikrát za pochodu měnila stejně tak jako pravidla celého projektu? Nedávno vyšla varianta č. 9."

Jste trošku mimo mísu. Příručka pro šablony je pouze ve dvou verzích. Snad si nemyslíte, že některý z pouze šablonových ředitelů někdy viděl příručku pro příjemce OP VK, o které mluvíte. Myslím si, že ani neví, že existuje!!!

Metodický dopis k výstupům muselo MŠMT vydat v pudu sebezáchovy po kontrole prvních odevzdáných učitelských radobyvýukovýchmateriálech, protože to, co jsou schopni tvořit čeští učitelé je prostě katastrofa.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 15:41  

... protože to, co jsou schopni tvořit čeští učitelé je prostě katastrofa...

Nutno souhlasit beze zbytku.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 17:08  

Dost důležitou roli v kvalitě materiálů může hrát finanční odměna za odvedenou práci. Kolik času budete věnovat tvorbě materiálu, pokud budete vědět, že za něj dostanete např. 200 Kč nebo nedejbože nic?

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 17:37  

Pokud chce ředitel v projektu vytvořit výukové materiály po učitelích zadarmo, tak nemá ve své funkci co pohledávat.

Ale skutečně vím o škole, kde ředitel za milión nakoupil techniku a vůbec si neuvědomil, že kantorům musí zplaatit za práci. Teď má docela problémy z nich něco vyrazit.

Kolik si myslíte, že by se takových škol našlo? Docela by mě to zajímalo.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 18:21  

že za něj dostanete např. 200 Kč

Tak za deset minut práce to není zase až tak špatný výdělek.
I po zdanění.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 18:29  

Několik projektových žádostí jsem četl - podle odměny a množství vytvořenýh DUMů to v těchto případech vycházel na cca 1700 Kč za jeden DUM, tedy pwp prezentaci. Viděl jsem pak i ty prezentace, a musím říct, že to byla ohromná hrůza.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 20:33  

protože to, co jsou schopni tvořit čeští učitelé je prostě katastrofa.

Já bych to hbitě převedl na nadřízené orgány, především však na MŠMT. Tato organizace státní správy doposud nevyčerpala 53 miliard. Je to prostě katastrofa a ostuda nejen evropská.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 20:35  

1700 Kč za jeden DUM,

To tyto digitální učební materiály za tyto prachy dělali na MŠMT nebo to dělala školní inspekce? Neblbněte člověče.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 20:38  

20. listopadu 2012 18:21

Milý Luďku Blaho, dnes si u mě instalatér vzal za 15 minut 350,- Kč. Těch 200,- Kč jsou hluboce podprůměrné peníze.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 21:05  

Milí kolegové,
výtvor intalatéra má hodnotu zlata - co byste si počali bez jeho práce? Vytopený byt, ztráty na majetku v hodnotách statisíců...

Kdežto jeden PowerPointový patlanec, na který se žáci vydrží dívat jen když jsou zcela znudění? A co jim to dá doopravdy, tedy přínos? Někdy spíše ostuda učitelstva.
Naučme se brát věci taky trochu pragmaticky, i když to bolí. Říkejme tomu třeba efektivita pracovního výkonu.

poste.restante řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 21:54  

Ostuda učitelstva?
Přestaňte si laskavě máchat huby a otírat o učitele zasviněné polobotky.
Chtít po učiteli, aby vytvářel inovativní a kreativní výukové materiály "na koleně" při běžném pracovním nasazení, to je pohádka ze stejné říše, jako že zodpovědně vypracuje ŠVP. Prostě mnozí kolegové narychlo spíchli materiál, aby se mnohem lépe placený koordinátor a často ředitel v jedné osobě nažral a ...
Často byly takto "modernizovány" už dávno, a zadarmo, vytvořené vlastní přípravy na výuku. Opravdu přínosných materiálů bude hodně pod 10% - šacováno hrubým odhadem.
A čekal snad někdo něco jiného?
Může mi někdo říci, jak lze padesáti inovativními způsoby zpracovat nově třeba první fázi národního obrození, nebo volný pád?
Tím neomlouvám paskvily, plné gramatických hrubek a významových chyb. Ale tvorba opravdu solidního výukového materiálu je setsakramentsky časově náročná činnost, která by také musela být řádově jinak zaplacena.
Takže bych prosil místní chytrolíny a radílky, aby se ve svých komentářích trochu brzdili.
A pokud má snad někdo pocit, že jsou jeho materiály tak skvělé, že snesou kritiku, ať nám poskytne odkaz. Uvidíme a rádi se necháme poučit, jak se to má dělat.
Pro ostatní platí beze zbytku známý učitelsaký vtípek:
DUM = Doplatek k Učitelské Mzdě.

poste.restante řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 22:25  

A propos.
výtvor dobrého intalatéra má hodnotu zlata
Ale takového aby pohledal. Zájemcům mohu posloužit dlouhým seznamem chyb a profesionálních pitomstí, které mi napáchali řemeslníci při rekonstrukci domu.

A co bych si počal?
Inu to co teď. Naučil se práci onoho "odborníka" a pak po něm jeho chyby opravil sám a ve svém volnu. Jenže mi pak nějak zbyde méně času na přípravy výuky a zpracování opravdu kvalitních DUMů. :-)

Jirka řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 22:45  

Dobrých a tvořivých řemeslníků nebude více než stejně kvalitních učitelů. Těch i oněch bychom si měli vážit. Skutečnost je poněkud jiná. Plný břich je modlou a hlupáci s hlavou v oblacích ku posměchu a opovržení.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 23:56  

aby se mnohem lépe placený koordinátor a často ředitel v jedné osobě nažral

Takhle by se přece žádný ředitel školy, široko daleko nejlepší z pedagogů, nezachoval!

dnes si u mě instalatér vzal za 15 minut 350,- Kč

Jde o to, kolik takhle úspěšných patnáctiminutovek denně má a kdo mu je ochoten je zaplatit.

Digitální učební materiály vyloženě miluju. Léta nad nimi trávím drahně času, aniž to někdo nějak ocenil, natož mi něco zaplatil. Dělám si je proto, že mi ulehčují práci, a to nezanedbatelně.
Chvíli jsem uvažoval, že využiju možnosti je přetavit alespoň do nějakého, byť drobnějšího obnosu. Střízlivým odhadem jsem schopen téměř okamžitě dodat tak dvě sady po šedesáti a další tři sady řekněme do půl roku.
Ale nic z toho nebude. Jednak není o ně zájem, nakonec ať si lidi vydělají, já už všechno podstatné mám (stan, kolo, brusle, kimono...) a pak bych je vlastně asi ani nedal. Moje práce by pak tratila na svojí vyjímečnosti. Kdo chce "dumky žalky" vidět, musí ke mně do hodiny. Stejně jako chce-li někdo vidět práce mých žáků, musí projít chodbou v prvním patře budovy A. Žádné věšení na internetové pavlači.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 0:20  

Ne, mě jen štve, že ze sebe necháváme někdy dělat osly, kteří za kus žvance tancují kozáka a ještě se tím chlubí. Není to zdaleka jen vina učitelů, že plodí patlaniny, ale šéfů, že je to takhle nechají dělat. Kdyby byli co k čemu, pošlou je naučit se to za hranice, třeba, když u nás na to nejsou lidi. Jenže ono při tom mizerném přerozdělování na tohle nejspodnější patro, kde ale vznikají hodnoty, nikdo nemyslel. Tohle mě štve. A že jsem toho součástí, že to nám učitelům dělá ostudu (jako celý grantový systém, OPVK atd.) a že s tím neumím nic udělat. Prostě odfušovaná práce.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 0:36  

Ne, mě jen štve...

Co "Ne", prosím.

Radek Sárközi řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 1:28  

Nevytýkal bych učitelům, že mají v DUMech překlepy nebo věcné chyby. Když se tvoří učebnice nebo nějaký komerční výukový materiál, prochází několika koly odborného posuzování, čte ho korektor, redaktor apod. Jde o celkem nákladný proces. A někdy ve výsledném produktu stejně zůstanou překlepy či věcné chyby... DUMy tímto procesem neprocházely.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 8:18  

... DUMy tímto procesem neprocházely...

A to je právě to smutné. Jak se z toho pak může učit? Proč tedy práci odborníků (instalatérů, nakladatelů, učitelů, ...) svěřujeme do rukou amatérů? Dobře, já beru, že tvroba DUMů není prací učitelů, pak ji ale neměli dělat a neměli si za ni nechat zaplatit, ať už jakoukoliv částku. Ale peníze nesmrdí a určitě mi zde budete říkat, že učitelé neměli na vybranou. Asi ne, dobře. Ale obhajovat tím DUMy podprůměrné, chybami se hemžící, autorské právo porušující... To je trochu chucpe. Docela bych chtěl, aby někdo milé školy, potažmo MŠMT zažalovalo právě kvůli porušování autorských práv.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 9:37  

Vážení, 1.700 Kč je ještě "v pořádku". Mám před sebou jeden projekt, kde činí hodinová sazba obvyklých 250 Kč na hodinu, celkový počet hodin je 450 a vzniklých prezentací (tedy DUMů) je 32. Tedy za jeden DUM 3.515,625 Kč (ovšemže před zdaněním).

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 10:55  

celkový počet hodin je 450

A co dělají těch zbývajících 444,66 hodin?

Radek Sárközi řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 12:22  

Správný postup při tvorbě DUMů by byl vyčlenit peníze nejen na odměny pro učitele, ale také na odměnu pro editora DUMu a korektora DUMu. To by se ale dost prodražilo a nezbyly by peníze na nákup techniky. EU PES přece nebyl didaktický projekt, jehož cílem mělo být vytvoření kvalitních učebních pomůcek v elektronické podobě, ale šlo o to dostat do škol nějaké peníze na nákup techniky (když stát ze svého rozpočtu peníze dát nechce...) a nějak to zaobalit, aby to schválila EU. Kdyby chtěl stát kvalitní DUMy, vytvoří nejdříve jejich úložiště, které bude disponovat odbornými recenzenty, kteří budou nekvalitní DUMy učitelům vracet k přepracování apod.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 14:39  

Brala bych výukový materiál, kde by byl krátký dokumentární film, profesionálně ozvučený, jako mají Američani a dávají je na Čt2 - z historie, geografie, dějin umění, střihy a záběry s mapami, s architekturou ve světě, medailonky osobností se spoustou ukázek, prokomponovaným slovním doprovodem, atd. To by ale museli zřejmě dělat filmaři, ne učitel, který umí s bídou zapnout počítač.

Což takhle zpřístupnit za určitých podmínek výrobcům školních filmů pro výuku archivy televize?

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 15:05  

Vy máte pocit, že ty americké blafy, které se někdy objevují na ČT2 jsou skutečně kvalitní? Třeba ty dějepisné jsou plné nepřesností,dohadů a spekulací, takže to spíše zavání historickým bulvárem než aby to mělo cokoliv společného s historickou skutečností.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 20:11  

To 15:05

No a takhle všichni sjíždíme YouTube, to je snad kvalitnější výukový materiál? A jak jsme šťastni, že máme aspoň něco.
Mimochodem Powerpoint se pro základní školu hodí minimálně, je to statické, spíše tahák pro výklady učitele. To tak pro některé předměty na SŠ a VŠ. Když už DUM, tak v SmartNotebooku pro dotykovou tabuli.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 20:57  

"Mimochodem Powerpoint se pro základní školu hodí minimálně, je to statické, spíše tahák pro výklady učitele. To tak pro některé předměty na SŠ a VŠ. Když už DUM, tak v SmartNotebooku pro dotykovou tabuli."

No nezlobte se, ale tuto myšlenku může vypustit jen člověk, který s PowerPointem neumí pracovat. Dá se v něm i animovat, a to rozhodně snáze než ve Smartnotebooku.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 22:45  

Dá se v něm i animovat

To by ale někdo měl poradit autorům těch "materiálů". Vše, co je na úložištích dostupné, jsou jen spousty textů opsaných z knih a sem tam naskenovaný obrázek.

Anonymní řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 6:35  

Re 21. listopadu 2012 22:45: Serete si do huby, ministerskej!

Anonymní řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 8:27  

Ad 21. listopadu 2012 22:45

Vystihl jste přesně obsah DUMů :(. Ale když je to prý doplatek ke mzdě... Z mého pohledu to je šlendrián na všech stranách, ministerstvem počínaje a tvůrcem DUMu konče. A že bylo cílem úplně něco jiného, tedy dostat do škol nějaké vybavení? I kdybych přistoupil na tento argument (jakože nepřistoupím, protože v projektech většinou stojí napsáno, že klíčovou aktivitou projektu je, cituji: bude vytvářet NOVÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY, k čemuž se každý smluvně zavázal), tak co je z tohoto cíle naplněno? Školy nakoupily v pochybných výběrovkách předražené šunty, které v zásadě nepoužívají, ale na web si napíší, že čerpaly, popř. ty progresivnější toto zúročí v prezentaci školy a označí to jako konkurenční výhodu. Pokud tento podvod sami učitelé obhajují, ať už jako doplatek ke mzdě, nebo argumentem, že se aspoň nějaká technika pořídila, jsou spoluviníky stávajícího stavu.

poste.restante řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 8:49  

...pak ji ale neměli dělat a neměli si za ni nechat zaplatit...
...jen spousty textů opsaných z knih a sem tam naskenovaný obrázek...


Ale to je přece jasné a bylo to jasné předem každému, kdo jen trochu někdy zkusil připravit třeba vlastní výukové materiály do publikovatelné formy. Jak už bylo zmíněno výše, je to práce pro tým lidí a na týdny práce čistého času. Když skromně odhadnu hodinovou sazbu na 200 Kč a řeknu si za DUM 2000 Kč, tak je to 10 hodin práce. Co za takovou dobu chcete udělat? Maximálně tak vyhledat a obšlehnout text někde z wikipedie a trochu jej upravit. Což je přesně to, co se v mnoha případech stalo. Nedejbože, aby jste potřebovali nakreslit k materiálu obrázek, nebo nějaké schéma. Které přece podle autorského zákona nesmíte z nějaké knihy zkopírovat, že? V tu chvíli jste už těžce nad plánovaný časový rámec, anebo už pracujete zadarmo.

Takže jediné smysluplné materiály, které mohly být takto vytvořeny, jsou ty, které si učitelé za desítky hodin předchozí práce sami a pro své účely dávno vytvořili a nyní dostali jen příležitost svou předchozí práci "zpeněžit".
Anebo vytvořili svůj materiál nyní, ale za řádově vyšších "nákladů" a tudíž jim jejich práci vlastně nikdo nezaplatil.

A souhlasím také s kolegou Sárközim, že pokud by cílem projektu měla být tvorba opravdu kvalitních materiálů, pak měly být rozpočtovány také náklady na korektury, recenze, atd.

Spíš bych řekl, že je tady zase zjevná snaha ušetřit náklady na centrální úrovni a přesunout tak "neoprávněné" výdaje na bedra zřizovatelů. Protože někdo faktury proplatit bude muset.
Kromě toho od prvopočátku MŠMT i dozorující MF k tomuto projektu (a projektům obecně) přistupovalo ve stylu "nějak to udělejte, hlavně ať vytáhneme z pokladny EU prachy, které sami dát nechceme". Sami neměli jasnou koncepci a teď, když se ukázalo, že EU nemíní sponzorovat v ČR kamarádíčky a mafiánské struktury, najednou jsou zase všichni až příliš opatrní.
Takže nejdřív "velcí borci" a nyní zase "předpokakanost". Jak typické.

Janek Wagner řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 8:56  

Poste restante, nikde nebylo řečeno jak náročný má DUM být. Dokonce se ani NEMUSELY tvořit, ale mohly se koupit. Ke koupenému výukovému programu stačilo napsal metodický list.

Bohužel MŠMT metodicky selhalo a mnozí agresivní prodejci tvrdili, že DUMy se mají dělat v jejich proprietárních autorských nástrojích, které jsou v mnoha případech naprosto nevhodné. V tomto duchu byla i školení organizované těmito prodejci.

poste.restante řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 9:05  

Pokud tento podvod sami učitelé obhajují, ... jsou spoluviníky stávajícího stavu.

Já to zedníkům taky říkal, že za ten bordel na stavbě si mohou sami.
Ale že by byla chyba zedníka, když architekt vyprojektoval stavbu, která spadla, tak s tím bych poněkud nesouhlasil.

poste.restante řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 9:11  

Janek Wagner
Díky za upřesnění, chtěl jsem tomu věnovat odstavec a ve chvatu jsem na to zapomenul. Právě proto mi přijde nyní svalovat všechnu vinu na "odfláknuté" DUMy a jejich tvůrce jako dost nefér argumentace.
Že jsou některé materiály velmi tristní úrovně, o tom netřeba diskutovat. Viděl jsem text, se kterým bych vyhodil studenta.

Ale chyba byla v projektu, či spíše v jeho metodickém vedení založena od začátku.

Anonymní řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 14:30  

"Dokonce se ani NEMUSELY tvořit, ale mohly se koupit. Ke koupenému výukovému programu stačilo napsal metodický list."

Jenže situace na trhu s výukovými programy je dost zoufalá. K čemu, že jsme to měli psát ty metodické listy? Já učím chemii a do té je výukových programů jako šafránu. Manželka učí na prvním stupni a tvrdí, že výukové materiály pro 1. stupeň jsou metodické stránce šílené. Tak tedy babo raď.

Anonymní řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 14:34  

Nikdo tady netvrdil, že na všechno jsou výukové programy. Ale je plno zdrojů i online a i ty se daly využít s metodickým listem.

Anonymní řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 15:50  

Jo na netu je pěkný maglajz a v tom maglajzu hledejte, jako to pako,smysluplné a alespoň trošku metodicky zvládnuté výukové aplikace. To zabere více času, než kdybych je měl naprogramovat sám.

A za rok budete chtít s žáky tento metodický materiál použít a zjistíte, že na netu, kde nic tu nic, výuková aplkce v čudu a vaše práce taktéž.

Anonymní řekl(a)...
20. prosince 2012 v 23:11  

jéje... já vám to říkal, že to bude průšvih. K nám lezli prodejci Boxed snad i okny v druhém patře, ředitelka naštěstí nepodlehla a poslal je celkem rychle k šípku. Na školení slibovali hory doly, pomoc a že vše udělají za nás... a zadarmo :) No tomu snad dnes věří skutečně jen důchodci. A když jsem viděl všechny ty řídící všech těch škol, co tam s náma byli, no to bylo jak na prodeji hrnců Zepter, polovina z nich by snad koupila všechno už na předváděcí akci. Za hloupost se platí, nekompetentní ředitele vyházet a nepoctivé obchodníky pozavírat. Otázka zbývá, zda právě oni vlastně udělali něco nezákonného. Já myslím, že se teď jen smějí někde z Baham :)))

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.