ČŠI: Odpovědi na dotazy k testování

neděle 13. května 2012 ·
Jakým způsobem jsou rozvrženy předpokládané finanční náklady 296 242 042 Kč na zavedení plošného testování žáků základních škol - tedy podrobnější rozpis "kolik za co"?

Částka 296.242.042,- Kč (včetně DPH) je celkovým rozpočtem tříletého projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání je jednou ze čtyř klíčových aktivit projektu NIQES. Podrobné informace o celém projektu naleznete na www.niqes.cz. Konkrétní údaje týkající se pouze plošného testování jsou k dispozici na http://www.niqes.cz/Aktuality/Otazky-a-odpovedi---testovani-5--a-9--trid).

Dále žádám o informaci, kteří zkušení učitelé (tedy ti, kteří mají nejlepší představu o dopadu tohoto experimentu na děti i na celkovou úroveň vzdělání u nás) se k celé věci vyjádřili.

V otázce testování probíhá komunikace s Asociací ředitelů základních škol. Asociace nominovala své zástupce do týmu konzultantů k této části projektu NIQES. Česká školní inspekce zohledňuje a bude dále zohledňovat závěry odborných diskuzí vedených nad již probíhajícím pilotním ověřováním, a to po celou dobu vývoje systému do jeho zavedení do ostrého režimu v roce 2014.

Jaké byly jejich názory, jaký názor převažoval.

Názory na testování se různí, v současné době probíhá spolupráce s Asociací ředitelů základních škol. Názory jejích členů jsou publikovány např. v Učitelských novinách 44/2011: Co si myslí ředitelé o testování žáků (http://www.niqes.cz/Aktuality/Co-si-mysli-reditele-otestovani-zaku).

Zda byly jejich názory v konečném rozhodnutí zohledněny, či nikoli.

Samotný záměr zavést hodnocení vzdělávání žáků v uzlových bodech počátečního vzdělávání s využitím standardizovaného testování je zakotvený v Programovém prohlášení Vlády České republiky z 4. srpna 2010, v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2011 – 2015) i v tzv. Bílé knize (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001). Zahrnutí zjišťování výsledků vzdělávání v uzlových bodech počátečního vzdělávání do těchto klíčových dokumentů předcházela odborná diskuze.

Odborná diskuze byla dále vedena mj. nad dosavadními formami testování (např. testování 5. a 9. ročníků ZŠ, které byly prováděny od roku 2004 Cermatem), a to i na mezinárodní úrovni (např. PISA, TIMSS, PIRLS). Samotnému spuštění přípravy pilotního ověření výsledků žáků 5. a 9. tříd předcházela mj. odborná konference MŠMT Standardy vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání (http://www.msmt.cz/vzdelavani/odborna-konference-msmt-standardyvzdelavani-hodnoceni?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%ADhttp://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-zahajilo-verejnou-diskusi-ke-standardumzakladniho?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%AD).

Navazovaly Pracovní semináře ke Standardům pro základní vzdělávání pořádané NIDV (http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=27370&operace=detail). Odborná diskuze proběhla dále mj. na valné hromadě Asociace ředitelů základních škol v listopadu 2011 (http://www.niqes.cz/Aktuality/Asociace-reditelu-zakladnich--a-jeji-nazory-na-tes, http://www.niqes.cz/Aktuality/Co-si-mysli-reditele-o-testovani-zaku,
http://www.csicr.cz/cz/85843-co-si-mysli-reditele-o-testovani-zaku) atd.

Česká školní inspekce při vývoji systému, přípravě a realizaci pilotního ověření vychází z těchto dokumentů a dále zohledňuje i další relevantní podklady, mezi něž názor odborné veřejnosti nepochybně patří.

Zdroj: ČŠI

36 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 9:47  

"Celkový rozpočet aktivity zabývající se národním šetřením výsledků žáků je něco přes
100 mil. Kč včetně DPH, přičemž pro realizaci této aktivity (resp. její technické části) byl
prostřednictvím jediné veřejné zakázky v hodnotě 92 mil. Kč vybrán dodavatel, firma Sapcon."

Těch 92 mil. v podstatě jen za vývoj testovacího prostředí a jeho několikaletou údržbu je šílená částka. Navíc to vypadá, že na samotné realizátory na školách, kteří se na projektu samozřejmě také budou podílet se s finančním ohodnocením vůbec nemyslelo. Zřejmě se předpokládalo, že se ta práce udělá na školách sama. Co kdyby si to tak autor projektu nebo ta firma Sapcon přijela laskavě na školy všechno udělat, tedy naistalovat a zorganizovat, sama?

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 9:54  

"Zda byly jejich názory v konečném rozhodnutí zohledněny, či nikoli."

Diskuze měla proběhnout před napsáním projektu NIQES a projekt se měl případným návrhům přizpůsobit. Teď, když už je v relizaci, na něm není v podstatě možné nic měnit. Je to hrazené z ESF a případné změny by se zřejmě úředníkům z EU moc nelíbily, protože ti projekt schválili v domnění, že sami víme, co vlastně chceme.
Prostě všechny diskuze jsou nyní už bohužel s křížkem po funuse.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:02  

No vzhledem k tomu, že šest firem nabízelo podobnou cenu, tak bych i věřil, že cena je adekvátní. Kéž by se poučil Cermat, když papírová maturita stála půl miliardy.
Na semináři inspekce popsala i další moduly systému, které zatím nejsou vidět. Pokud se jim to podaří, tak to budou dobře vynaložené prostředky.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:13  

Diskuse ještě má smysl, zástupci rodičů chystají otevřenou panelovou diskusi s veřejností i s MSMT a CSI příští týden, kromě 300 rodičů, kteří podepsali dopis, který vyzývá k diskusi o povinném plošném testování, podepsalo dosud 50 ředitelů základní škol a mnoho učitelů. Více na http://stopplosnetestovani.webnode.cz/. Prosíme podpořte diskusi a zapojte do ní kromě sebe, další učitele, rodiče, zřizovatele škol, média, poslance, úředníky, které znáte.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:19  

http://www.youtube.com/watch?v=_k90SCLTTsg

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:36  

vyzývá k diskusi o povinném plošném testování

Škoda, že k diskusi o povinném plošném dětském o č k o v á n í lékaři nezvou. Sice taky některému slabšímu jedinci může poněkud uškodit, ale prospěšnost pro celek je nesrovnatelně vyšší, lze říci nezbytná.
Vzhledem k tomu, kolik morových a infekčních nákaz (zlobení, neučení, ignorance k učiteli,...) se šíří naším školstvím, vidím to stejné jako v tom zdravotnictví. Jsem pro testy znalostí a kompetencí, jednoznačně.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 10:47  

Nesmělý dotaz:
Jakým způsobem proklamované SROVNÁVACÍ testy, na jejichž výsledku nebudou žáci nijak zainteresováni, ovlivní "zlobení, neučení, ignorance k učiteli,...".
To se jako deváťák, už přijatý na střední školu zastydí, že byl drzý, že se neučil, má špatné výsledky z češtiny a hnedle se o prázdninách všechno doučí?

Dle Vašeho příkladu. Myslíte, že pravidelné celoplošné vydávání B-komplexových tablet zvýší zdraví populace a sníží vypadávání vlasů?

BoBr řekl(a)...
13. května 2012 10:47  

Ano, diskuze se opravdu vede. Na svém názoru z října 2010 nemám co měnit - http://www.ceskaskola.cz/2010/10/borivoj-brdicka-muj-prispevek-do.html

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:58  

Už i v jiných článcích tady na České škole se můžeme dočíst, že diskuze je vedena třeba s Asociací ředitelů ZŠ, Asociací řegitelů GYM, Asociací učitelů základních škol, Asociací soukromých škol atd. A tyto asociace testování podpořily. Rozhodně se přece nedá říct, že nikdo s nikým nekomunikuje. Panelová diskuze s rodiči určitě smysl má. Ale nesmí se zase přeceňovat. O odborných věcech mají diskutovat odborníci. A jací jsou rodiče odborníky na školství? Jakože každý chodil někdy do školy? To je dost málo. Říkal to už Miloš Zeman, že každý Čech si myslí, že rozumí sportu, sexu a politice. Přitom neumí kopnout do balónu, je impotnentí a o politice taky nic moc. A k tomu by se dalo přidat školství.

BoBr řekl(a)...
13. května 2012 10:59  

A měl bych i novější příspěvek do diskuze. Ten ale bude pro mnohé asi bohužel obtížně pochopitelný -
Problémy standardizace podle Socola

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 11:15  

Anonymní z 10:36, to poste.restante

Chtěl jsem pouze naznačit, že o zdravotnických intervencích na dítěti se nediskutuje, zatímco o pedagogických intervencích chce diskutovat každá uklizečka a vrátný, učitelstvo se zásadně neshodne, tak kdo má rozhodovat?
Ještě necháme veřejnost rozhodovat, co se má učit v kterém předmětu? Už se to i děje.
Pánbůh se školstvím.
Prověřování stavu znalostí a dovedností je snad taková samozřejmost, že o ní nediskutují ani v Nigérii a Kongu. Jen u nás se bojíme, abychom dětičkám neublížili na křehkých dušičkách (potažmo - jak i Vy osobně v poslední době konečně na rovinu přiznáváte - aby nemohli být učitelé ptáni na příčiny neúspěchů jejich žáků).
Proto ta paralela se zdravotnictvím, ostatně taky je to "pomáhací sféra" péče o občany.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 11:24  

A co je toto za odpovědi? Na stánkách ČŠI ani projektu NIQUES jsem nic takového nenašel a to tam je několik dokumentů s otázkami a odpověďmi. To je zase vytažené někde z historie, vytržené z kontextu a tak? To je teda úroveň. A pokud jde o rodiče - vemte si, jací rodiče dnes jsou? Stačí se ve škole na dítě křivě podívat a už na nás rodiče posílají právníky. Když jsem já chodil do školy, tak jsme se testovali a psali prověrky jako na běžícím pásu. Mou dětskou duši to rozhodně nenarušilo. A dnes? Hlavně na ty chudáčky dětičky opatrně, aby nám náhodou nebyly ve stresu, aby se náhodou nebáli... Taky nevím, co je špatného na tom dovědět se, že mé dítě umí učivo, které má umět v 5. třídě, na 40%! A že ostatní žáci z devátého ročníku jeho školy to umí celkem na 60%. A že celostátně to deváťáci umí na 75%!!! Jako svědomitý rodič tuto informaci potřebuji.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 11:24  

A co je toto za odpovědi? Na stánkách ČŠI ani projektu NIQUES jsem nic takového nenašel a to tam je několik dokumentů s otázkami a odpověďmi. To je zase vytažené někde z historie, vytržené z kontextu a tak? To je teda úroveň. A pokud jde o rodiče - vemte si, jací rodiče dnes jsou? Stačí se ve škole na dítě křivě podívat a už na nás rodiče posílají právníky. Když jsem já chodil do školy, tak jsme se testovali a psali prověrky jako na běžícím pásu. Mou dětskou duši to rozhodně nenarušilo. A dnes? Hlavně na ty chudáčky dětičky opatrně, aby nám náhodou nebyly ve stresu, aby se náhodou nebáli... Taky nevím, co je špatného na tom dovědět se, že mé dítě umí učivo, které má umět v 5. třídě, na 40%! A že ostatní žáci z devátého ročníku jeho školy to umí celkem na 60%. A že celostátně to deváťáci umí na 75%!!! Jako svědomitý rodič tuto informaci potřebuji.

obyčejná učitelka řekl(a)...
13. května 2012 11:43  

"...o zdravotnických intervencích na dítěti se nediskutuje..."
Jakto, že ne? Díky aktivním rodičům bylo (po letech) možné zrušit škodlivé povinné očkování proti tuberkulóze, začalo se diskutovat o škodlivosti očkování v časném věku, zavedl se souhlas rodičů se zákrokem...
Vzhledem k tomu, že většině rodičů záleží na jejich dětech víc než učitelům, mají lépe vyvinutý smysl pro to, co je prospěšné a co škodí. V tom stojím za nimi, ne za politiky a černobílými učiteli.

Janek Wagner řekl(a)...
13. května 2012 11:51  

"A co je toto za odpovědi? Na stánkách ČŠI ani projektu NIQUES jsem nic takového nenašel a to tam je několik dokumentů s otázkami a odpověďmi. " - Bohužel jste špatně hledal. Přesto se omlouvám, doplnil jsem odkaz na zdroj na webu ČŠI. Přestože jde o starší text, je na něm plno užitečných odkazů, které jsou pro účastníky diskuse na stránkách České školy relevantní.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:03  

Kolegové, ještě nikdo neodpověděl na otázku toho posledního v testování - žáka. Jakou má tento žák motivaci napsat tento test co nejlépe. Mám na mysli přijatého žáka ZŠ na SŠ. Již díky tomu bude statistický výsledek naprosto nepravdivý. A investované peníze vyhozené oknem. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:08  

černobílými učiteli.

Nechci být prosím nějaký ideologický fanatik, ale tento termín myslím nesedí, je mimo mísu. Nikdy jsem nebyl nikde organizován, tedy si klidně můžu říkat co chci. Nebo již u nás není možno vyjádřit svůj názor ?Ignorant

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:09  

Za to vy hledáte dobře pane Wagnere. Jen když chcete ovšem. A pak "omylem" zapomínáte uvést zdroj a datum, aby ty vaše mystifikace fungovaly lépe. Je přece třeba to nějak "nezávisle" levně vystupňovat, víme, jaká je nálada ve společnosti a kdo jsou vaši věrní čtenáři.
Docela by mě zajímalo, čemu jste se věnoval za minulého režimu, protože ty vaše metody dost prozrazují. A taky, kdo tohle vaše "nezávislé" snažení sponzoruje, když tak urputně pracujete i v neděli :)

poste.restante řekl(a)...
13. května 2012 12:23  

Anonymní 11:15
Oprávněná je diskuse o jakýchkoliv záležitostech financovaných z veřejných zdrojů. (Ale ne o všech je samozřejmě možno hlasovat v referendu.) Tedy i o povinném očkování, jak už naznačila obyčejná učitelka.

Kde jste z mých textů vydedukoval, že přiznávám, že se bojímě "ptát učitelů na příčiny neúspěchů jejich žáků"? To je přece naprostý nesmysl. Žáci nejsou rohlíky, ani kuličková ložiska, abychom mohli učitele trestat za "vyrobané zmetky". Hodnotit školu a učitele na základě výsledků nějakých jednorázových testů by měl být téměř trestný čin.

Já to naznačím znovu. Testy jako zdroj informací o vzdělávacím procesu - ano. Z teho nevyplývají ani testy plošné, ani rozřazovací a už vůbec ne tvorba nějakých žebříčků, se kterými budou agilní politici nakládat dle vlastních zájmů.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:25  

kdo jsou vaši věrní čtenáři.

Jsou to zřejmě ti lidé, kteří věří v elementární spravedlnost nejen ve školství, ale v celé společnosti. Budou to lidé ideologicky nenapojeni na ODS, ČSSD a TOP09, o KSČ a VV se nemá cenu bavit. Ignorant

Janek Wagner řekl(a)...
13. května 2012 12:28  

1. "Za to vy hledáte dobře pane Wagnere." - Ano, dokonce technologie a strategie vyhledávání školím. Takže se nedivte, že jsem vás nachytal, když jste rezolutně text odmítl jako neautentický.

2. "A pak "omylem" zapomínáte uvést zdroj a datum, aby ty vaše mystifikace fungovaly lépe.! - Mystifikací je zveřejnění přehledového textu ČŠI, který je stále na jejím webu?

3. "Docela by mě zajímalo, čemu jste se věnoval za minulého režimu" - Můj životopis je dohledatelný, pracoval jsem jako programátor, analytik, vedoucí účtárny, lektor IT a vedoucí IT odboru.

4. "A taky, kdo tohle vaše "nezávislé" snažení sponzoruje, když tak urputně pracujete i v neděli :)" - Vzhledem k tomu, že jsem čekal na vystoupení pana ministra v ČT, využil jsem volné chvíle. Vy ale taky pracujete i v neděli, ne?

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:29  

Testy jako zdroj informací o vzdělávacím procesu - ano

Souhlasím. realizujeme Scio a jsme spokojeni. Máme zpětnou vazbu. Nevím proč bych s Vámi poste.restante jinak neměl souhlasit. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:35  

"čemu jste se věnoval za minulého režimu"

Třeba pan Nečas byl velký svazák. Já byl naprosto neideologický, ale přesto vojenskou kontrarozvědkou odsouzen k pobytu v Sabinově. Vážil bych slova - opravdu vím o čem píši. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:37  

"A taky, kdo tohle vaše "nezávislé" snažení sponzoruje, "

To je jako text z roku před rokem 1989. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 12:56  

Tím jsem jen chtěl říci jediné, naprosto mě nezajímá činnost pana Wagnera před rokem 1989. Vystupuje seriozně, slušně a objektivně, jeho příspěvky jsou podpořeny argumenty. Protože ideologických výpadů mám plné zuby, tak po 22 letech odsuzuji ty, kteří mají máslo na hlavě a neustále hledají vnitřního nepřítele. Ignorant

Zen řekl(a)...
13. května 2012 13:18  

Pro Ignorant:

Zvolte si identitu-> Název/Adresa URL -> Název -> do policka zapiste "Ignorant"

Pro Janek Wagner:
Nemohlo by to byt nastaveno jako default? Preci jen je tady tech "Anonymnich" ponekud vice nez je zdravo.

hana magdalena řekl(a)...
13. května 2012 13:18  

Nejsem ani vrátná ani uklízečka a kdybych byla, tak se domnívám, že jako rodič mám v této zemi v tomto čase DOSUD právo vyjádřit se k otázce školství! K tématu plošného testování se vyjadřuje kriticky mnoho odborné veřejnosti. Nejsem odbornice na školství, ale jsem občankou České Republiky. Pokud se za názor, že o školství mohou diskutovat pouze odborníci na školství, postaví státní instituce, tak budu OKAMŽITĚ reagovat zpochybněním demokratických principů v této zemi. Jsem rodič, který komunikuje s učitelkou o výsledcích svého dítěte PO CELOU DOBU JEHO ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - ale hlavně, můj zájem není zaměřen pouze na školní výsledky (nabyté vědomosti) mého dítěte, zajímán mě rovněž, jak je moje dítě ve škole spokojené, jak se zapojuje ve skupině (třídě), jak dokáže s nabytými vědomostmi zacházet dál, jestli si dokáže na věc vytvořit vlastní názory a jak o nich dokáže s druhými komunikovat a tak dále. Proto jsem aktivní v iniciativě rodičů Dopis Stop plošné testování viz http://stopplosnetestovani.webnode.cz/. Domnívám se, že POVINNÉ PLOŠNÉ testování dětí podporuje školství zaměřené na výsledek oproti procesu a takto koncipované školství neskýtá prostor pro aktivnější zapojování se rodičů. O TO JDE? TO JE JEHO CÍLEM (toho testování?)? Pak opravdu rodičům zbude již jen reagovat na výsledky (ať už dobré nebo špatné). Jak reaguje Čši na iniciativu rodičů? Je to snad vzorový příklad toho, jak mají v budoucnu ředitelé škol a potažmo učitelé reagovat na aktivní rodiče, kteří nedejbože budou míst svůj vlastní názor? Je to snad předzvěst toho, že cílem vzdělávání v budoucnu v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nebude vzdělaný člověk s vlastním názorem na svět?

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. května 2012 12:25  

byl naprosto neideologický, ale přesto vojenskou kontrarozvědkou odsouzen k pobytu v Sabinově

To je jak ze standardního posudku:
"V kolektivu je oblíben, přesto se s ním nikdo nebaví."
Neměl jste si, pane Ignorante, vylévat hlavu právě v době, kdy u vašeho útvaru pobýval Martin Dzúr.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 14:21  

Pro: poste.restante, 13. května 2012 12:23
Co myslíte, poste.restante, které školy se budou bát sestavování žebříčků s výsledky svých žáků? Ty školy, co pracují dobře nebo ty, co pracují mizerně? A proč se ho bojíte Vy osobně?
(Odmyslíme si ovšem školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a školy v dementních lokalitách – od těch ani žádný soudný rodič nějaké třeskuté úspěchy očekávat nebude, protože v lokalitě všichni vědí, komu ty baráky slouží, že…)

Pro: hana magdalena, 13. května 2012 13:18
Vyspělé vzdělávací systémy už docela dávno rozpoznaly, je že mnohem efektivnější sledovat VÝSTUPY, než sledovat PROCES. Jako rodič si můžete prohlédnout databázi inspekčních zpráv ČŠI – všechny jsou zpracovány systémem „Uložit jako…“ a změněny názvy kontrolovaných škol.

Vaše a d o r o v á n í p r o c e s u je proto hodně naivní. Důkazem je například prudké zhoršení výsledků velšských žáků vůči žákům anglickým poté, co velšská samospráva zrušila zveřejňování výsledků testování. Přesvědčit se můžete prostudováním článku (s příslušnými odkazy, samozřejmě) na MŠMT i České škole:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vliv-testovani-na-uspesnost-zaku

Cituji:
„Výsledky:
Výzkum přináší systematický, silný a významný důkaz, že zrušení testování a srovnávacích tabulek významně snížilo výkonnost škol ve Walesu.
Testování škol nemá vliv na segregaci škol vyplývající ze socioekonomického rozdělení a schopností žáků.“

poste.restante řekl(a)...
14. května 2012 15:54  

Anonymní 14.5 14:21
Sestavování "žebříčků" škol by se měl bát každý. Jedna ze základních zásad měření praví, že srovnávat se má pouze srovnatelné. Možná to bude ten důvod, proč existují paralympiády a proč hendikepovaný závodník je mezi běžnými sportovci čestnou výjimkou, nemyslíte?

Vy prostě žijete v iluzi, že dobře pracující školy budou mít dobré výsledky žáků.
I když odmítám posuzovat kvalitu učitelské práce podle výkonů žáků, pak podle mého soudu je dobrá škola taková, která žákovi pomůže dostat se v rámci jeho možností co nejdál. To ale může být celkově dosti podprůměrný výsledek.

Druhá zásada, tentokrát z oblasti managementu, praví, že jedinec či instituce má být hodnocen pouze za takové výsledky, které může svým konáním významně ovlivnit.

Jak proboha má škola ovlivnit strukturu žáků na vstupu?
Jak ovlivní škola počet dětí s IQ nad 140 v běžné třídě?
Když pak odejdou na 8G a třída se zhorší, znamená to, že všichni učitelé druhého stupně začali učit blbě?
A jak má škola ovlivnit, že právě v jejím akčním rádiu se nachází 10 dětí s LMD a dva nahluchlí žáci?
Ale hlavně, proč by to, proboha, ovlivňovat měla?

Škola není není fabrika, aby sortýrovala vstupní materiál na první a druhou jakost.
To budeme provádět komplexní psychodiagnostiku a IQ testy už u prvňáčků, abychom mohli měřit "přidanou hodnotu vzdělávacího procesu"?
Abychom ukojili obsesi sociálních inženýrů po "objektivních ukazatelích", které tak hezky vypadají ve sloupcových grafech?


A kam se Vám do těch tabulek vejde paní učitelka, která si s dětmi o velké přestávce čte medvídka Pú a kupuje bombóny na odměny pro děti za své, ze svého mizerného platu, pane kolego?

Já osobně se testů nebojím ani trochu.
Jednak učím na střední a nikoliv základní škole a i tam učím předměty odborné, ve kterých se srovnávání neprovádí. :-)
Důvod, proč se k nim vyjadřuji je profesní zatíženost - jsem původně anylytik a logistik, zabývající se optimalizací procesů.
A tak, když mám silný pocit, že někdo dělá něco blbě za veřejné peníze, cítím potřebu se k tomu vyjádřit.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 16:17  

Tak ale já už fakt nevím. V projektu ČŠI NIQUES žádné plošné testování 5. a 9. tříd obsaženo NENÍ! To nemáte k dispozici ani schválený popis toho projektu, když chcete protestovat? Jsou tam jen výběrová šetření výsledků žáků pro potřeby ČŠI a proti tomu snad nikdo nic mít nemůže. Protože ten testovací systém ale umožní i plošné testování čehokoli a vláda to má v prohlášení, nařídil Dobeš vyvíjet testy pro plošné páté a deváté třídy v tomto systému! Není to součást projektu, takže na to nemá vliv EU a pro plošné testování nemusí být žádná udržitelnost. Není to tedy věcí ČŠI, musíte přemluvit ministra a vládu. Je to politické rozhodnutí.Mně je testování úplně jedno (ale spíše se přikláním k jeho zavedení), mé děti to zvládnou a pokud ne, budou se prostě víc učit. Ale je mi úplně jedno, jestli to pak bude povinné nebo to skončí po těch generálkách. Ale pláčete na špatném hrobě a nadáváte školské inspekci úplně zbytečně.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 16:32  

to poste.restante: jak ale zatraceně tak jistě víte, že to dělají blbě, když z toho ještě není žádný výsledek - selhání v tom, co popisujete?

Anonymní řekl(a)...
15. května 2012 17:29  

A jak má škola ovlivnit, že právě v jejím akčním rádiu se nachází 10 dětí s LMD a dva nahluchlí žáci?

Vstupuji s dovolením do Vaší diskuse. Ani já nechci být hluchým a slepým zastáncem testování, ale vezměte to poste.restante, také z druhé strany. Mnoho lidí ve školství se neustále vymlouvá - i ředitelů, i učitelů, na nejrůznější vymyšleniny - určitě o tom víte. Jak chcete zabránit, aby se právě těchto výmluv nezneužívalo - tedy i tam, kde dislektici nejsou, se na ně budou vymlouvat? a v tabulkách vykazovat nepravdivé údaje. Zatímco státní systém kontroly a evidence (i když to zní hrozivě) má kompetence nenechat se vodit za nos a zjistit si tvrdá/opravdová fakta, dokladovaná. A jistě si je zjistí.

Druhá zásada, tentokrát z oblasti managementu, praví, že jedinec či instituce má být hodnocen pouze za takové výsledky, které může svým konáním významně ovlivnit.
Vaše slova ale zní, že škola není firma a tudíž si dovolím předvídat námitku, že ani zásady managementu by se zde neměly uplatňovat... ?
Já ale oponuji, že žáky neustále hodnotíme za výkony, podmíněné jejich nadáním, schopnostmi, zdravotním stavem - tělesným i psychickým, atd. - tedy vlastnostmi, které prostě sám subjekt příliš neovlivní (nemluvím o rozvinutých dovednostech, to už je jiná rovina výkonů). Jak se to srovnává s Vaší zásadou? A to prosím zcela zásadně.

poste.restante řekl(a)...
16. května 2012 0:07  

jak ale zatraceně tak jistě víte, že to dělají blbě
Nevím to jistě, nejsem neomylný pámbu. Ale když na semaforu u přejezdu blikají červená světla, vlak vyjíždí ze zatáčky a na přejezdu se motá náklaďák s přívěsem, pak v tu chvíli mám neodbytný pocit, že to dopadne blbě...
Podívejte, kolikrát se musíte říznout do prstu, než zjistíte, že s vysokou pravděpodobností poteče krev? Proč si mám po zkušenostech s výsledky státních maturit myslet, že teď to určitě bude jinak?
Pokračování odpovědi čtěte dále.

státní systém kontroly a evidence má kompetence nenechat se vodit za nos a zjistit si tvrdá/opravdová fakta, dokladovaná
Tak s tím si dovolím hrubě nesouhlasit. Obecně vzato, kdyby ta byla pravda, tak asi nemáme tak předražené dálnice, atd.
Ve školství ale jde principiálně o jiný problém. K čemu nám ta "tvrdá" data vlastně jsou? Pochopte, školství je měkký systém. Pracuje se v něm s lidmi a to navíc v době, kdy se vyvíjejí, vychovávají, mění někdy z týdne na týden.

Já přece nepopírám potřebu tvrdých dat. Právě naopak, mnohokrát jsem zde citoval zásadu, že "Systém, který neměřím, neřídím".
Já se jen setsakramentsky hodně obávám, že v mozku mnohých lidí budou tato "tvrdá data" chápána a interpretována jako objektivní informace o fungování školy a tedy zásadně důležitá pro řízení systému. Tuto obavu stavím především na zkušenosti z použití jiných tvrdých dat v jiných oblastech školství. (A to je částečně odpověď na otázku Vašeho předchůdce.) Vidím projevy i důsledky takového přístupu kolem sebe, zkušenost se státní maturitou už jsem zmiňoval. Vždyť to hlásají někteří diskutující i zde. Už exministr Dobeš podobné bludy vypouštěl na počkání. A takových jako on se najde...

Systémy postavené na lidech mají tendenci se "přizpůsobovat požadavkům".
Pokud na výsledcích "objektivních testů" postavíte hodnocení, a nedejbože dokonce financování škol, pak se spolehněte, že je budou školy ovlivňovat a manipulovat. Výsledek zásadně ovlivní, že dvě jedničkářky budou v době testů ležet s chřipkou. Anebo naopak dva propadlíky požádáte, aby zůstali raději doma, že? Budeme k testům posílat školní komisaře jako k maturitám, abychom zajistili "objektivitu"?

Samotní žáci a jejich složení ve třídě přece mohou zásadně výsledky ovlivnit. A to vědomě i nevědomky.
Když jedničkář nastoupí na druhý stupeň a najednou, během roku se zhorší jeho prospěch i chování, může to mít mnoho příčin - "cloumá s ním puberta", chytil se špatné party, rodiče se rozvádějí a on to těžce nese, projevila se dispozice k psychické chorobě, .... A také je možné, že narazil schopný kluk na neschopného učitele. Ale samotné špatné výsledky jeho testů neřeknou o příčině vůbec nic. Přesto Vám garantuji, že se najde "expert", který ze zhoršených výsledků obviní učitele a školu.
Každý učitel ví, že stačí jeden žák - hajzlík (to berte jako typové označení) a dokáže Vám spolehlivě rozbít celou hodinu.
A na základkách také vědí, že když "tahoun třídy" odejde na osmileté gymnázium, třídu to ovlivní.
V logice testovacích fanatiků je samozřejmě na vině opět špatný učitel, že?
To už nemluvím o tom, že našim dítkám budou přece nějaké testy naprosto ukradené. Proč by se měli snažit?
A tak by šlo pokračovat ...

poste.restante řekl(a)...
16. května 2012 0:09  

ani zásady managementu by se zde neměly uplatňovat.
Ale to je nesmysl a nepochopení.
Škola není firma v tom smyslu, že by se neměla zaměřovat na finanční výsledek, na "zisk".
To ale neznamená, že v oblasti řízení se v ní manažerské zásady (některé) používat nemohou. Právě naopak. Řízení lidí má některé zákonitosti, které jsou stejné na úřadě, ve výrobní firmě, v softwarehousu, i ve škole.
U učitele přece mohu hodnotit a finančně ocenit jeho přesčasovou práci, jeho snahu a angažovanost, práci navíc v kroužcích, tvorbě projektů, olympiádách, ...
Ale nesmím jeho mzdu postavit na průměru třídy, počtu účastníků v olympiádě, nebo dokonce na známkách a výsledcích žáků.

U učitele a ani žáka nás ale nezajímá, že nemůže ovlivnit své vrozené dispozice. Když někdo neumí zpívat, nemůže být operním zpěvákem. Když neumí počítat, nestane se účetním, ani matikářem. :-)

Klíčové pro žáky ve vztahu k citované zásadě je to, že žák přece není podřízeným, ani zaměstnancem.
Jeho známkou popisujeme schopnost splnit určený úkol. Známka navíc plní mnoho dalších funkcí. Např. učitel přece často dá lepší známku slabému žákovi proto, aby jej povzbudil, pokud se snaží.
O otázkách hodnocení žáků bychom mohli debatovat také dlouho.
Že žáky známkujeme, porovnáváme mezi sebou i vůči určitému standardu, hodnotíme výkony i snahu žáků, to je přece normální a ve škole samozřejmé. Jak jinak poskytnout žákovi a rodiči zpětnou vazbu?
Dědičné dispozice žák neovlivní, ale všechno ostatní může. Není důvod to zpochybňovat.
Testy jsou ale srovnávací. Mají poskytnout zpětnou vazbu pro učitele, pro školu, ale nikoliv pro žáka. Informace, že nespňuje definovaný standard je žákovi v 9. ročníku vcelku houby platná. Jeho dosavadní studium už neovlivní.
Tyto testy nejsou přijímačky a na další život žáka nemají absolutně žádný vliv. Proto jsou dle mého soudu démonizovány zbytečně. Nejsme v Japonsku, aby děti kvůli špatným výsledkům testů páchaly sebevraždy.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2012 22:59  

Kvůli tomu z... testu ještě teď má dcera nespí, takže to má na ni sakra vliv!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.