Ústní interpelace v PSP dne 15. března 2012 k otázce čerpání z Evropských fondů

čtvrtek 15. března 2012 ·

Petr Nečas: "Dosavadní realizace všech operačních programů byla zhodnocena podle multikriteriálního hodnocení. Hodnoceny byly tři stěžejní oblasti implementace. Oblast finanční, věcná a řízení operačního programu. Bylo identifikováno šest rizikových operačních programů a Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vhodná opatření pro snížení rizik. V relevantních případech bude vyčíslena částka, která bude považována za ohroženou nebo vhodnou k realokaci prostředků. To se týká zejména operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pane premiére, z úst představitelů vlády v poslední době zaznívají chystaná docela drakonická opatření. Mluví se o propouštění učitelů, o propouštění hasičů, policistů. Já se stále častěji setkávám s tím, že lékaři mi říkají, že v ordinacích občané říkají: Nepište mi léky, protože na ně nemám peníze.

Předpokládal bych, že v takovéto situaci se vláda bude skutečně starostlivě starat o peníze, prostředky, které má svěřené, že se bude starat také o prostředky, které má čerpat z evropských fondů. Projekty jsou dneska nasmlouvané za 569 mld. Z toho nám prozatím Evropská unie proplatila 138 mld. My jsme na začátku tohoto týdne chtěli, abychom jednali o stavu čerpání. Vy jste to odmítl. A mezitím máme informaci z Evropské komise, že situace je taková, že od 9. března České republice nebudou propláceny žádné faktury. Pokud je, platby, budeme posílat, tak nám je prostě nebudou proplácet.

Důvodem je systémové selhání, naprostý nedostatek kontroly. Takže pro mě jsou tady dvě otázky. Jedna: Proč odmítáte o této vážné situaci jednat? Protože se jedná o ohrožení stovek miliard, se kterými se počítá v rozpočtu! A druhá věc: Kdo je za tento stav odpovědný? Já předpokládám, že tahle situace musí mít nějakého viníka. To selhání je mimořádné. Evropská komise se k podobným věcem uchyluje v naprosto mimořádných situacích.

Já se tedy ptám: Proč o tom nechcete ve Sněmovně mluvit? A kdo za to bude odpovědný a za tuto situaci zaplatí?

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi a žádám pana předsedu vlády Petra Nečase, aby se ujal odpovědi na tuto interpelaci.

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předtím než se dostanu ke konkrétním údajům a ke konkrétním faktům, nemohu se vyhnout odpovědi na otázku pana místopředsedy Zaorálka, kdo je za to zodpovědný.

Ano, v současné době Česká republika obdržela takzvaný warning letter, kde na základě analýzy Evropské komise a Evropského účetního dvora tím hlavním důvodem, proč jsou pozastaveny platby v rámci celého systému operačních programů, je samozřejmě otázka fungování celého auditního systému. Musím říci, že tento auditní systém byl vymyšlen a certifikován, tento tedy špatně fungující auditní systém byl vymyšlen a certifikován samozřejmě na Ministerstvu financí v letech 2005 a 2006, čili ten, kdo nese odpovědnost, se jmenuje Bohuslav Sobotka. Jestli čirou náhodou to je nebo není stávající předseda České strany sociálně demokratické, to ponechám důvtipu pana místopředsedy Zaorálka. Proč byl tento systém takto navržen Evropské komisi, proč byl takto certifikován, by si měli zodpovědět v rámci vnitrostranické diskuse.

Nicméně, musím říci, že problém samozřejmě je závažný. My jsme zdědili nejen tento špatně nastavený auditní systém, který - jak se ukázalo - Evropská komise teď příliš pozitivně nehodnotí, ale zdědili jsme i velmi nepřehlednou strukturu 24 operačních programů, které opět vymyslela vláda České strany sociálně demokratické. A samozřejmě struktura 24 operačních programů, které jsou potom velmi těžko administrovatelné a velmi těžko auditované, je také jednou z příčin tohoto stavu.

Za další. Musím říci, že v tuto chvíli je z hlediska pozastavení plateb ohrožena jedna třetina všech operačních programů v rámci celé Evropské unie, čili se nejedná o nějaké české specifikum. Česká republika má aktuálně k dispozici 788 mld. korun, podané žádosti, kdy se jedná o téměř 76 tisíc žádostí o podporu, v hodnotě 1 bil. 179 mld. korun, to znamená téměř 150 % národní alokace. Co se týče schválených projektů, tak se jedná o 34 tis. projektů v hodnotě 569 mld. korun, to znamená, v tuto chvíli se jedná o 72 % alokace. Proplacené prostředky příjemců, tak se jedná o částku 313 mld. korun, to znamená téměř 40 % národní alokace. Certifikované výdaje jsou ve výši 139 mld. korun, to je zhruba 17,6 % alokace. Na centrální úrovni věnuje Ministerstvo pro místní rozvoj, národní orgán pro koordinaci, pravidelně analyzuje a vyhodnocuje údaje o čerpání jednotlivých operačních programů, jejich prioritních os a oblastí podpory. Hlídá plnění předpokladu čerpání, které si stanovují samotné řídicí orgány v rámci řízení svého operačního programu a zohledňuje rizika vystupující z kontrolní činnosti příslušných autorit.
Součástí řízení rizik je zesílená řízení rizik z národního orgánu pro koordinaci v podobě aplikace krizového řízení za účelem úspěšného vyčerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v operačních programech, které jsou identifikovány jako ohrožené. Aktuálně se v zesíleném řízení nachází tyto operační programy: operační program Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává dokument, který bude předložen vládě České republiky k projednání do konce května 2012.

Dosavadní realizace všech operačních programů byla zhodnocena podle multikriteriálního hodnocení. Hodnoceny byly tři stěžejní oblasti implementace. Oblast finanční, věcná a řízení operačního programu. Bylo identifikováno šest rizikových operačních programů a Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vhodná opatření pro snížení rizik. V relevantních případech bude vyčíslena částka, která bude považována za ohroženou nebo vhodnou k realokaci prostředků. To se týká zejména operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan místopředseda Zaorálek se chystá položit doplňující otázku. Prosím:

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mě mrzí samozřejmě, že premiér není ochoten uznat v žádné situaci chybu a že každé vystoupení začíná tím, že tu do roku 2006 vláda sociální demokracie. Já bych chtěl ale pana premiéra upozornit na jednu věc. Jedna z vážných a zásadních výhrad Evropské komise se týká špatné personální politiky a permanentního střídání lidí zodpovědných za administraci evropských fondů. Tady jsme o tom ve sněmovně mluvili tisíckrát. Jsou tady ministři, kteří dokonce pětkrát, šestkrát mění lidi na úrovni ředitelů odborů a náměstků.

Evropská komise opakovaně říká, že se naprosto nezvládá personální práce, že nemá s kým tady jednat, je nízká kompetence těch lidí a především místo, aby tady existovalo jedno auditní místo, které má kontrolu nad ministry a resorty, tak ve skutečnosti si ministři rozhodují sami, nikdo je neaudituje, nikdo je nekontroluje.

A nová novela zákona o finanční kontrole předkládaná Ministrem financí vůbec nebere v potaz tyto výhrady a požadavek budovat autonomní místo finanční kontroly. (Hovoří důrazně.) Takže dokonce před očima pokračuje proces, vy se vymlouváte na minulost a dokonce do budoucnosti se ukazuje, že nejste schopni to řešit. Tady snad nelze nic jiného než mluvit o tom, že tato vláda nemá kompetenci!

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla doplňující otázka pana místopředsedy Zaorálka. I na tuto bude reagovat předseda vlády pan Petr Nečas. Prosím:

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, formálně to byla doplňující otázka, nicméně každá ta věta byla zakončena vykřičníkem. Takže za otázku to lze označit velmi stěží. Navíc celá ta otázka byla vykřičena, nejenom zakončena vykřičníkem.

Já mohu pouze konstatovat, že pan místopředseda Zaorálek se vzteká úplně zbytečně, protože samozřejmě nikdo nezastírá, že je to vážný problém. Vláda se tím zabývá velmi pravidelně na každém svém zasedání. Mohu pouze konstatovat, že jsme byli dokonce požádáni představiteli Evropské komise, dokonce jmenovitě eurokomisařem Hahnem, který je zodpovědný za regionální fondy, aby tato otázka v České republice nebyla politizována. Protože má věcný důvod, oni nejsou hloupí, oni ví, kde to má svoji příčinu, ví, že to sahá do roku 2006 a 2005. Jestliže dnes je za největší problém považován auditní systém, tak prostě to neodpářete, pane místopředsedo Zaorálku, že tento systém byl vymyšlen, vytvořen a certifikován v letech 2004 a 2006. Tehdy jsme nevládli my, tehdy jste vládli vy. Nepovedlo se vám to, my to teď musíme napravovat. Je to prostě důsledek. Nebyli jsme to my, kdo vymyslel strukturu operačních programů s 24 programy. V desetiapůlmiliónové zemi. S její omezenou administrativní, ale musím říci i intelektuální kapacitou. Opět jste to byli vy, kdo vytvořil 24 operačních programů. A opět jste to byli vy, pane místopředsedo Zaorálku, přestože programovací období začínalo 1. lednem roku 2007, tak jste ke 4. září roku 2006 neměli připraven a schválen jeden jediný z těchto 24 operačních programů. Všechno jsme to museli dělat za vás. (Potlesk poslanců ODS.)Správný postup v rozumné zemi je, že k začátku programovacího období jsou spuštěny všechny programy. Vy jste neměli ani jeden, museli jsme to oddřít za vás a teď to děláme znovu v případě auditního systému! Tak už si konečně sáhněte do svědomí! (Potlesk poslanců ODS.)

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
15. března 2012 v 21:22  

Pane předsedo vlády, co jste dělal Vy jako profesionální politik a ministr sociálních věcí v letech 2006 - 2010 ? Co jste udělal jako předseda vlády v letech 2010 - 2012 ? Nesete plnou odpovědnost a nesvalujte to na socany, pač jste u koryta již 6 let. Taky by jste to mohl svádět třeba na Jana Husa. Naprosto jste ignoroval připomínky učitelů regionálního školství a veřejných vysokých škol na odvolání Dobeše. Vy jste viník, nevytáčejte se . Působí to jako lež.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.