Vysvědčení českým školám: stejné studijní předpoklady, horší znalosti

úterý 7. února 2012 ·

Společnost Scio realizovala na podzim roku 2005 a 2011 testování 9. ročníků základních škol. Součástí obou šetření byly téměř shodné testy. Počet testovaných opakovaně dosáhl počtu téměř 25 tisíc žáků. Obou testování se zúčastnilo 273 škol, což je dostatečně velký vzorek pro posouzení, zda a jak se změnily schopnosti a znalosti českých deváťáků, a to v českém jazyce, v matematice a v angličtině.

Statistické porovnání výsledků z dvou uvedených let ukazuje, že obecné studijní předpoklady (měřeno testem OSP) zůstávají nezměněny. Minimálně v některých předmětech však dochází ke znatelným posunům v úrovni znalostí (měřeno předmětovými testy).

Negativní posun je nejvýznamnější u matematiky, kde výrazně ubylo žáků v oblasti nadprůměru (těch nejlepších), přičemž se tato část posunula do průměru.

Mírnější zhoršení se týká i českého jazyka, kde došlo jak k poklesu nadprůměrných žáků, tak k výraznějšímu navýšení těch, kteří se ocitají v podprůměru.

U anglického jazyka došlo naopak k posunu z podprůměru do průměru, což je pozitivní signál.
Je zajímavé, že zhoršení není plošné (co se týká předmětů) a že tedy – velmi pravděpodobně – hraje roli motivace žáků učit se. Dalším zajímavým poznatkem je i fakt, že nelze vysledovat žádné trendy (zlepšování určitých skupin škol např. dle velikosti, místa, typu). Jinými slovy, zlepšení či zhoršení nelze přičítat nějakému společnému jmenovateli, záleží zejména na dané škole a jejím vlastním vývoji.

Studijní předpoklady žáků se mezi roky 2005 a 2011 významně nezměnily. Změny byly pouze dílčího charakteru. Došlo například ke zhoršení hrubé úspěšnosti u úloh se zlomky, s procentními počty a geometrií. Tento trend se potvrdil i u podobných úloh v testu z matematiky.

V angličtině se čeští žáci zlepšují


Ke zlepšení došlo v testu z anglického jazyka. Žáci se v angličtině po 6 letech zlepšili významně a stejnoměrně v tom smyslu, že dnešní podprůměrní umějí víc než tehdejší podprůměrní apod. Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno v otázkách zaměřených na konverzaci a komplexní cvičení. V poslechových částech dopadly výborně jednoduché otázky, zejména na určení času, složitější otázky měly proti nim úspěšnost méně než poloviční. Současným deváťákům jde lépe čtení a porozumění textu.

V českém jazyce jsou dovednosti žáků po 6 letech významně horší, ubylo dobrých a velmi dobrých žáků, přibylo průměrných a podprůměrných. Podíl podprůměrných zůstal beze změny. Přesto se objevily úlohy, kde se současní deváťáci oproti svým předchůdcům polepšili. Šlo o některé úlohy, v nichž měli žáci určit, je-li věta napsaná bez chyby.

Významné zhoršení v matematice


V matematice jsou dovednosti žáků po 6 letech významně horší, ubylo velmi dobrých žáků, přibylo průměrných. Podíl podprůměrných zůstal beze změny. V testu z matematiky dokonce nebylo u žádné úlohy zaznamenáno zlepšení hrubé úspěšnosti. Pokles se pohyboval v rozmezí od 1 do 15 %. Analýza výsledků odhalila, že žákům činí potíže poměrně jednoduché numerické počítání, zlomky a kombinace jednotek a různých forem zápisu čísel. Největší potíže a zároveň největší úbytek správných odpovědí byly zaznamenány u úloh zaměřených na výpočty kombinující zlomky a desetinná čísla. Výsledky z matematiky jsou v souladu se závěry mezinárodních šetření PISA a TIMSS.

Testování bylo v obou letech provázeno dotazníkovým šetřením. Děti mohly v dotazníku vyjádřit preference ohledně jejich dalšího studia, část otázek zjišťovala, jaký je celkový pohled žáků na školu, kterou navštěvují, nebo jaký je jejich názor na výuku klíčových předmětů a na přístup jejich učitelů. Více než třem čtvrtinám žáků se ve škole líbí a výuku v hlavních předmětech hodnotí pozitivně. Podíly žáků, které výuka baví, pozitivně hodnotí výuku i přístup učitelů a cítí se ve škole dobře, zůstaly v rozmezí 6 let téměř stejné. Významná změna nastala u volby střední školy. Přibylo zájemců o gymnázia a o učební obory s maturitou, snížil se naopak zájem o střední odborné školy.

Jedna ze škol, která dosáhla za 6 let výrazného zlepšení, je ZŠ J. A. Komenského z Lysé nad Labem. Její ředitelka Marie Nováková vidí příčiny úspěchu v omlazení učitelského sboru a v tom, jak škola přistupuje k žákům s individuálními vzdělávacími plány. „Tyto děti se snažíme integrovat ne tím, že jim budeme ulevovat nebo že na ně budeme klást menší nároky, ale tak, že se s nimi snažíme pracovat různými speciálními metodami, aby i při svých poruchách zvládaly základy v jednotlivých předmětech.

Uvědomujeme si, že tyto děti potřebujeme připravit na život, který se s nimi nebude mazlit,“ prozradila paní ředitelka. Její škola vidí základy úspěšného vzdělávání i v dlouhodobé péči o školní klima. „Děti se rády učí tam, kde se cítí bezpečně a kde je jim dobře,“ dodala Marie Nováková.

Zpráva ke stažení ve formátu PDF

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 7:54  

Zdůrazňované zlepšení v anglickém jazyce je vytrženo ze souvislostí. Je potřeba si uvědomit, že žáci, kteří absolvovali test v roce 2006 neměli povinnou angličtinu od třetí třídy!! Kdyby tomu tak bylo, byli by ti dněšní milánkové horší i v angličtině, to si tedy pište.

Statistika je ošidná věc. Bez uvedení a prozkoumání dalších souvislostí dokážou být informace velmi zavádějící až zneužitelné!!!

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 7:56  

A vy v tom grafu vidíte nejvýznamnější zhoršní v matematice? Já ho tedy vidím v českém jazyce!!

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 9:01  

7:54
Ty souvislosti by samozřejmě vyplynuly v delším časovém horizontu. Obří loď točí pomaleji než pramička.
7:56
Ano, máte pravdu, zřejmě jde o nějaký překlep. Ty rozdíly mezi MA a ČJ jsou však minimální.

Ale to nemění nic na tom, že kdyby se v tomto způsobu testování pokračovalo, určitě by to stačilo k vytvoření obrazu o úrovni našeho školství a ušetřily by se peníze za ten paskvil, který uchystal Dobeš. To bychom ale nesměli být v Česku, kde každý, kdo slyší o úspěchu jiného, jej ihned zatouží utopit.
(Raději podotýkám, že nemám se SCIO vůbec nic společného.)

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 12:15  

Výsledek je přece v souladu se záměry školské reformy - žáci nemají znát fakta, žáci mají mít schopnost informace najít a kecat o nich.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 16:23  

Nespekulujte o vzdělávacích idejích společnosti Scio a jejích vazbách na kurikulární reformu. Ale poučit se můžete - např. zde:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=15500

Zvláštní. Podle p. Šteffla co naše školství hlavně potřebuje, je právě a jedině výchova. Teď co s tím ale. Dá se to měřit? Klasifikovat? Nějak tomu jejich testy nenasvědčují.

Jan Hučín řekl(a)...
7. února 2012 v 21:11  

Ad Anonymní 7. února 2012 7:54:

Protože test byl zadáván na začátku 9. třídy, nemusí být rozhodující, zda má žák angličtinu už od 3. třídy. Podle mě se víc projeví počet vyučovacích hodin angličtiny na 2. stupni, který už může každá škola aktivně ovlivnit - kurikulární reforma přinesla větší počet disponibilních hodin, které holt někde dali do cizích jazyků, někde do IT a někde do tlachání.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2012 v 23:57  

I když uznávám kvalitní testové metody, výše uvedený článek jednoznačně potvrzuje mé mínění že pracovními ctnostmi žáků, potřebnou pílí, úsilím, výkonem, ambicemi a odříkáním na vzdělávací cestě ....se prostě nikdo z hlediska žáka nezabývá. A to je důvod proč nás pracovití asiaté převálcují.České školství je v katastrofálním stavu postkomunistické země.
Učitel, 21 let praxe (mimoškolní i školní)

Anonymní řekl(a)...
8. února 2012 v 18:47  

Souhlas s Janem Hučínem, protože navíc na mnoha školách se již nevyučuje matematika a čeština 5 hodin týdně každém ročníku, ale po zavedení ŠVp v některých ročnících jenom čtyři. Mohou pak děti být v těchto předmětech lepší?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.