Pracujte méně, udělejte více: Než začnete…

úterý 7. února 2012 ·


Tato kniha je z velké části věnována snaze dostat vás na cestu vedoucí ke Skvělé práci. Než se však do toho pustíme, pojďme se na chvilku zamyslet, kde se nacházíte teď.Než začnete…
Pokud nevíte, kde leží startovní čára, může být obtížné dosáhnout cílové pásky.

Tato kniha je z velké části věnována snaze dostat vás na cestu vedoucí ke Skvělé práci. Než se však do toho pustíme, pojďme se na chvilku zamyslet, kde se nacházíte teď.

Pro začátek se podíváme, co to vlastně Skvělá práce je. Nechci ve vás vyvolat dojem, že Skvělá práce je mimo vaše možnosti, že je pouze pro lidi, kteří svou práci berou jako poslání, kteří dosáhli osvícení nebo jsou nějak mimořádní. Každý člověk může dělat víc Skvělé práce.

V této části vám objasním, proč říkám cvičením „mapy“, a podělím se s vámi o čtyři tipy, které vám pomohou vytěžit z nich co nejvíc. Potom vám ukážu tři věci, jež můžete udělat, než se pustíte dál, a které vám pomůžou celý proces úspěšně zvládnout. A nakonec se dostaneme k první z patnácti map. S její pomocí se dozvíte, kolik Skvělé práce děláte užteď – což je dobré vědět dřív, než se pustíte na cestu k tomu, abyste jí dělali ještě víc.


CO PŘESNĚ JE (A NENÍ) SKVĚLÁ PRÁCE?

Grafický designér Milton Glaser za mě udělal první krok. I když jste o něm třeba nikdy neslyšeli, pravděpodobněznáte jeho nejslavnější výtvor:
Jeho kniha Art is Work je především kolekcí jeho designových prací, ale Glaser ji uvádí neobvyklým a působivým postřehem – říká, že všechno, co děláme, spadá do tří základních kategorií:
Špatná práce • Dobrá práce • Skvělá práce


UŽ VÍTE, CO TO ZNAMENÁ

V průběhu let jsem se ptal tisíců lidí ve stovkách různých fi rem, co pro nětyto kategorie znamenají. Všichni to intuitivně věděli – a jejich odpovědi by se daly shrnout takto:

Špatná práce
Špatná práce je plýtvání časem, energií a životem. Nesnažte se být zdvořilí a předstírat, že to tak není. Nesmíte rezignovat a brát ji jako nutné zlo. Tato práce nemá naprosto žádný význam. Firmy mají bohužel na produkování Špatné práce talent. Objevuje se v podoběbyrokracie, nekonečných porad, zastaralých postupů a dalších věcí, které vás ničí, místo aby vám pomáhaly v růstu.

Dobrá práce
Dobrá práce je ta dobře známá, užitečná a produktivní práce, kterou děláte a nejspíš ji děláte dobře. Dobrou prací pravděpodobně trávíte většinu času a není na tom nic špatného. Vychází z vašeho vzdělání, průpravy a praxe – z cesty,kterou jste dosud urazili. Když to shrneme, Dobrá práce vám zajišťuje střechu nad hlavou, platí účty a je zdrojem vašeho úspěchu. Existuje celá škála Dobré práce. Na jednom konci je zábavná a zajímavá, na druhém spíš všední, ale pořád je to práce, o které víte, že je nezbytná, a jste ochotní nad ní nějaký čas strávit. V životě budete Dobrou práci vždycky potřebovat. Na firemní úrovni je Dobrá práce nezbytná. Je jejím „chlebem a solí“ – soustředěná, výkonná, výnosná práce, základ pro firemní zisk v příštím čtvrtletí.

Skvělá práce
Skvělá práce je to, čeho bychom všichni chtěli víc. Je to ta práce, která vám připadá smysluplná, má význam a přináší výsledky. Je inspirativní, náročná a podnětná. Skvělá práce je to, na čem záleží. Je zdrojem vnitřního klidu i zaujetí: často máte pocit, že jste se ocitli ve flow zone, „stavu plynutí“, kde se čas zastavil a vy bez námahy podáváte svůj nejlepší výkon. Vnitřní klid pramení z propojení Skvělé práce a toho, co má pro vás největší význam – nejen vašich základních hodnot a přesvědčení, ale také přání,čeho byste chtěli v životě dosáhnout. Skvělá práce je ale zároveň místem nejistoty. Cítíte neklid, protože je často nová a náročná, takže obsahuje prvek rizika a možného selhání. A protože je to práce, která má smysl a na níž vám záleží, tak selhat nechcete. Pro firmy je Skvělá práce hnacím motorem změn, inovací a dlouhodobého růstu. Často jde o ten druh tvořivé práce, který žene podnikání kupředu, vede k novým produktům, výkonnějším systémům a vyšším ziskům.Všechny velké činy a myšlenky vznikají v absurdních situacích.

Velká díla se často rodí na rohu ulice nebo v otáčivých dveřích restaurace.
ALBERT CAMUS


ZATÍM TO JDE

To jsou tři docela jasné definice. Asi teď kýváte hlavou a myslíte si: „Jo, to chápu.“Jak ale najít rovnováhu? Jaký je ideální poměr Skvělé a Dobré práce? Odpověď zní, že žádná taková ideální kombinace neexistuje. Najít správný poměr mezi Dobrou a Skvělou prací (a zbavit se Špatné práce) je otázkou celoživotního cviku. A i když si teď najdete svou správnou kombinaci, časem se změní. Co je nejlepší tento rok, už za dvanáct měsíců ideální nebude. Způsobuje to řada faktorů:

1. Skvělá práce se mění. Časem postupně upadá, až se změní na Dobrou práci. Jak se díky praxi stává jednodušší a známější, není už tak nesnadná, náročná a uspokojivá jako na začátku. Co je Skvělá práce dnes, nebude Skvělá práce za pět let.
Nastoupí „syndrom iPodu“. Pamatujete si, jak jedinečné byly iPody, kdyžse poprvé objevily na trhu? Dneska je má téměř každý a bereme je jako samozřejmost.

2. Dobrá práce má své přednosti. I když toužíme dělat víc Skvělé práce, pořád nás to táhne zpátky k pohodlí Dobré práce. Jde o neustálé pnutí mezi výzvou, rizikem a odměnou toho, co je Skvělé, a bezpečím, pohodlím a efektivitou toho, co je Dobré.

3. Každý rok si žádá své. Některá léta jsou plná náročné práce, kdy jdete za svými cíli, v jiných šetříte energii, střádáte nápady a pokládáte základy pro další iniciativu. Připomíná mi to jedno přání k výročí, které jsem kdysi viděl. Stálo na něm: „Díky za 20 skvělých let, 7 průměrných let a 2 příšerné roky.“
Nicméně vsadím se, že jednu věc jste nikdy neřekli: „Mám moc Skvělé práce.“ Nikdo totiž neříká „Můj život je příliš zajímavý, příliš poutavý, pří-liš stimulující, příliš naplňující, příliš podnětný…“.Nikdo neříká „Už nechci žádnou další Skvělou práci“.Vlastně – ať už je váš poměr mezi Dobrou a Skvělou prací jakýkoliv, skoro jistě toužíte mít víc Skvělé práce. A v tom vám může pomoct následujících patnáct map.


SÍLA MAP

V této knize najdete patnáct nástrojů, které vám pomohou získat víc Skvělé práce. Jsou navrženy tak, aby vám ukázaly, jak teď pracujete, pomohly vám s rozhodnutím, co byste měli dělat jinak, a dodaly vám potřebnou energii, drive a sebevědomí, abyste opravdu začali. Říkám jim mapy ze dvou důvodů:
Mapy pomáhají pokládat a zodpovídat otázky. Dnešní kultura nás nutí pracovat, pracovat a pracovat, s důrazem na to, abychom se neustále hnali dopředu bez přemýšlení nad tím, kam vlastně jdeme. Mapy nás povzbuzují, abychom se zastavili a položili si důležité a působivé otázky jako:
  • Kde jsem?
  • Jak jsem se sem dostal?
  • Kam jdu?
  • Není nějaká lepší cesta?
  • Existuje pro mě lepší cíl?
Mapy nejen poskytují nový pohled na okolí, ale také mohou fungovat jako maskované tlačítko „pause“ – zastavit se a dát si trochu času na rozmyšlenou je někdy ta nejdůležitější věc, kterou můžete udělat.

Mám existenciální mapu. Z jedné strany na druhou je přes ni napsáno „Jsi tady“.
STEVEN WRIGHT, KOMIK

Mapy vám pomáhají jednat. Podněcují vás, abyste udělali zásadní rozhodnutí:
  • Půjdu dál?
  • Zastavím se?
  • Půjdu jiným směrem?
S novou perspektivou, kterou vám mapa přináší, se určitě dokážete rozhodnout a něco udělat – i kdyby to mělo znamenat, že teď nebudete dělat nic.


ČTYŘI TIPY, KTERÉ VÁM POMOHOU VYUŽÍT MAPY NA MAXIMUM

1. Přizpůsobte si je. Dalším důvodem, proč jsou mapy tak účinné, je, že k použití vyžadují interakci. Mapy v této knize jsou bez vašeho vlastního přínosu k ničemu. Teprve až je vyplníte, stanou se pro vás relevantními a aktuálními.
Nejsou statické. Můžete (a měli byste) se na ně čas od času podívat. Nejspíšzjistíte, že se změnily. Mapa, kterou vytvoříte v srpnu, se bude lišit od té lednové. Procházet si mapy opakovaně je vlastně užitečné cvičení samo o sobě, protože vám může ukázat nové perspektivy a zároveň vám pomůže sledovat, jak ve své Skvělé práci postupujete.

2. Najděte si pět minut. Dobrá zpráva je, že se nemusíte zavírat na tři dny doma, abyste si na tato cvičení našli čas. Ačkoliv za každou mapou stojí mnoho teorie a přemýšlení, jsou vytvořeny tak, abyste s každou byli hotovi nejpozději za pět minut. Koneckonců, účelem většiny map je poskytnout praktické informace rychlým a srozumitelným způsobem.
Potřebujete jenom pero, papír a ochotu zamyslet se na pár minut nad tím, co je pro vás důležité. Pokud to uděláte, poskytne vám tato kniha pomůcky a postřehy, díky kterým budete moct dělat víc Skvělé práce. Takže zatímco obědváte, čekáte, až začne telekonference, nebo se vracíte vlakem domů, otevřete si tuto knížku a hrajte si se svou mapou. (Nad mapami můžete samozřejměstrávit tolik času, kolik chcete. Pokud si k uvažování o Skvělé práci dopřejete víc času, má to rozhodně svoje výhody.)

3. Používejte mapy v takovém pořadí, jaké vám vyhovuje.Mapy jsou seřazeny podle určitého klíče.
Mapa 1 vám pomůže určit, kde teď jste a kolik Skvělé práce děláte. Mapy 2, 3 a 4 vám pomohou zjistit, co pro vás znamená Skvělá práce. Mapy 5, 6 a 7 nasměrují vaši pozornost k tomu, kde existují příležitosti pro Skvělou práci. Mapa 8 vám pomůže zvolit si projekt Skvělé práce a mapy 9, 10 a 11 vám pomohou rozšířit možnosti, které před sebou máte, a potom je ohodnotit, ještě než se do něčeho pustíte. Mapy 12, 13 a 14 zahájí vaši Skvělou práci a pomohou vám určit další kroky k tomu, abyste se posunuli kupředu. Poslední mapa vám pomůže udržet směr, až začne být cesta obtížná.
Mapy jsou navrženy tak, aby stavěly jedna na druhé, takže je můžete systematicky projít a na konci budete mít konkrétní plán, jak dělat víc Skvělé práce. Ve skutečnosti je však jen na vás, jak je použijete. Nebojte se vybrat si tu, která se vám hodí. Najděte si mapu, která vypadá, že vyhovuje vašim momentálním potřebám, vyplňte ji a uvidíte, kam vás zavede. Ať už je budete procházet v jakémkoliv pořadí, rád bych vás motivoval, abyste si nakonec vyplnili všechny.

Práce zabere velkoučást vašeho života a jediný způsob, jak být opravdu spokojený, je dělat to, co považujete za skvělou práci A jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte.
Pokud jste ji zatím nenašli, nepřestávejte hledat. Nespokojujte se s ničím menším. Stejnějako poznáte každou„srdeční záležitost“,když na ni narazíte.
STEVE JOBS, zakladatel firmy Apple


4. Nesnažte se o dokonalost. Možná jste slyšeli, že když starověcí kartografové došli až k hranici dosud známého světa, napsali Hic sunt leones, čili „Tadyžijí lvi“. Ačkoliv se to stává mnohem častěji ve fantasy románech než na skutečných mapách, je pravda, že až budete mapy vyplňovat, opravdu narazíte na hranice toho, co znáte a co můžete předvídat. Nebudete mít vždycky (nebo nikdy) všechny informace a nebudete schopní zmapovat všechno do posledního detailu.
Možná si taky začnete říkat, že je vaše mapa chybná. Samozřejmě, že je. Ve skutečnosti nic takového jako bezchybná mapa neexistuje. Filozof Alfred Korzybski kdysi řekl: „Mapa není krajina.“ Vaše mapa není realita – je to jen váš nejlepší odhad reality. A tak to má být. Jedním z důvodů, proč mapy vůbec vytváříte, je totiž zjistit, co víte a co nevíte. Stručně řečeno, neúplná mapa je užitečná, protože jsou to často právě bílá místa, která vyvolávají otázky a přimějí vás jednat.
Skutečný test? Zeptejte se sami sebe, jestli je pro vás teď tato mapa užitečná. Poskytla vám nový pohled na to, jak dělat víc Skvělé práce? Pomáhá vám dělat něco jinak? Pokud ano, pak slouží svému účelu. Pokud ne, něco změňte – zaneste do mapy nové údaje, vraťte se k ní později nebo se jednoduše přesuňte k další mapě.

Co je opravdu těžké a opravdu úžasné, je přestat se snažit být dokonalý a začít se snažit být sám sebou.
ANNA QUINDLEN, novinářka
Více informací o knize naleznete a knihu s 15% slevou zakoupíte na http://knihy.cpress.cz/pracujte-mene-udelejte-vice.html.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.