Přečtěte si: Plošné testování žáků pátých a devátých tříd

neděle 19. února 2012 ·

Zeptali jsme se lidí, zda má podle vás smysl plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol?


Z článku v RychnovskýDeník.cz vybíráme:

Miroslav Vávra, ředitel nemocnice v Rychnově nad Kněžnou
Připadá mi to jako nesmysl a nechápu, k čemu bude testování dobré. Uniká mi praktický význam tohoto záměru. Určitě je žádoucí, aby jistá úroveň ve školství byla zajištěna, ale pochybuji o tom, že právě testování žáků to dokáže. Každá podobná akce navíc stojí peníze. Když si vezmu, kolik stála například příprava státních maturit, tak ani v tomto případě by částka nemusela být zanedbatelná. Navíc u těch středních škol je potřebnější, aby výstupy byly porovnatelné. Zda je to ale nutné v páté třídě na základní škole, to opravdu nevím. K zajištění kvality výuky mají sloužit jiné instituce, například školská inspekce. Ministr školství vždycky vyrazí s nějakým nápadem, ale pak se ukáže, že ne každý je optimální z hlediska nákladů.

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 10:51  

K zajištění kvality výuky mají sloužit jiné instituce, například školská inspekce.
Pan ředitel Vávra má pravdu, ale . . .
a o tom to je. ČŠI je nositelem tohoto úkolu NIQES - inspekční zjišťování kvality vzdělávání.
Pokud vím, dosud se inspekce a kvalita výuky odvíjela pouze podle individuálního pocitu inspektora, který seděl ve výuce a dělal si poznámky z hodiny.

Konečně bude existovat jednotný nástroj v podobě testů, kterým se jednoznačně změří co žáci umí (bez ohledu na řeči typu momentální idispozice, atd.).
Pokud například tři roky po sobě budou výsledky jisté ZŠ prodprůměrné, znamená to dát např. podnět zřizovateli ke konkurzu na ředitele této ZŠ.
Kdyby bylo po mém, zavedl bych ještě testování učitelů například v ICT, ale i přímo v jejich odbornosti.
Ve firmách se běžně provádí tzv. certifikace zaměstnanců a kdo nevyhoví, bývá odejit a nahrazen kvalitnějším. Jen ve školství měli donedávna ředitele téměř definitivu :-)

Petr

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 12:10  

Nic proti tomu, aby někdo vyrobil a do škol dodal testy pro zjištění očekávaných výstupů. Sloužit by ale měly škole jako autoevaluační nástroj.
Asi má smysl testem zjistit výsledky vzdělávání na statisticky významném vzorku. Plošné testování je ale drahý nesmysl - ostatně jako většina nápadů vedení inspekce a ministra.
Navíc z výsledků nelze mechanicky ani náhodou dovozovat kvalitu práce učitelů a školy.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 13:55  

Pan ředitel Vávra je jedním z těch našich spokojených občanů, kteří se zcela mylně domnívají, že ve školách vše klape jak má, vzdělávání nám vzkvétá a jen ať do toho probůh nikdo moc nešťourá, nebo ti zpropadení kantoři zase budou křičet, že chtějí přidáno, a budou se dělat důležití kvůli pár testům.

Snad jen poznámka zpětným směrem:
Budou se novináři také vyptávat ředitele školy v Horní Dolní, jestli má smysl napřed stanovit diagnózu pacienta, a pak léčit, nebo naopak? A jestli má smysl třeba zavádět evidenční listy pacientů, plošně očkovat, testovat nová léčiva, atd.?
Tomáš

Hausenblas řekl(a)...
19. února 2012 v 14:54  

Vy jste viděli, jaké otázky dalo MŠMT do té ověřovací verze testů? A troufáte si někdo prohlásit, že podle tohoto smí někdo posuzovat kvalitu Vaší práce? Nezlobte se, to mi nepřipadá moudré - je to, jako by lékaři svolili, že kvalitu jejich léčení bude posuzovat prohlídkou pacienta ze vzdálenosti 10 metrů jedna paní, co prodává u nás rohlíky. Tak kvalitní ty testy a úlohy v nich jsou: paní se podívá, mají-li pacienti čisté nehty, řekne jim, ať řeknou ááá a pak se zeptá, na co umřela babička. A podle toho se s Vaší školou a Vámi bude zacházet. Někteří jste fakt odvážní.
Zauvažujte prosím nad tím, že by právě kvůli amatérismu těch, kdo chtějí na plošném testování namastit kapsy sobě a kamarádíčkům, platila zásada, že si škola vybere a provede testy od různých tvůrců (ale ne od nadřízeného ouřadu, z něhož jde obava). Nebojte se, že budou ty testy různě kvalitní - nekvalitní je u nás hlavně to, jak málo se vůbec umí ty výsledky číst! Hlouposti se nenadělají tak, že Vašim žákům někdo ukřivdí, protože je vyzkouší z něčeho, co "neprobírali", ale spíše tím, že o výsledcích bude říkat nehorázné závěry. Například když žák v 9. ročníku nespočítá v úryvku pět citoslovcí - to on to vlastně neumí? A je to vůbec důležité? Pro co je důležité, aby tohle uměl? Jste si jistí, že když je nespočítá, tak nepochopil, o co v textu jde? Takhle amatérsky vyrobené testy u nás smí stát=J.Dobeš do škol posílat, a podle nich Vás chce platit!
Tady dole, kam píšu tuto poznámku, stojí věta "Dokažte prosím, že nejste robot." To je dobrá výzva, ne? I tam, kde nejde jen o opsání toho captcha...

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 15:42  

Ve firmách se běžně provádí tzv. certifikace zaměstnanců a kdo nevyhoví, bývá odejit a nahrazen kvalitnějším


Jen přemýšlím, co dělala Jana Machálková jako vychovatelka školní družiny na tak vysokém postě na MŠMT. Tedy pane Petře - kecáte a manipulujete. A co se týče středních soukromých podnikatelských subjektů, tak tady opravdu platí pouze výkon.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 15:47  

Pane Hausenblasi, není ten Váš odpor proti testování náhodou způsoben tím, že reformní pedagogika, na niž stále ještě přísaháte, jde do háje? Že všichni vidí, kam nás všechny ty pedocentrismy, volné výchovy, "uč co chceš a jak chceš, jen když se děti baví-ismy" zavedly - že objekty působení nejen že nejsou tvořivé a kriticky myslící bytosti, jak jste slibovali, ale dokonce neumí ani číst a psát a všude nám dělají ostudu. Škoda, že se to neodhadlo už před lety, než se zavedly ony RVP a švp a další nesmysly.

Myšlenky to nebyly špatné, ale v našem blbém a nedodělaném školství, s učiteli kteří učí tak jak učí a někdy i hůř, se prostě musely minout cílem.
A tak nás zase čeká bič centrálně řízeného školství, jinak my to neumíme.
No a pár didaktiků se holt bude muset lehce přeškolit. No nic, vy to zvládnete.
Tomáš

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 15:51  

Já bych testoval a testoval - správní zaměstnance ( protože jsou ve školství, tak by měli zvládnout aspoň ten integrální a diferenciální počet,...), kuchařky, účetní, sekretářky ( hlavně ty mladé a ze sexuální výuky ), učitele, žáky, studenty, ředitele, ředitelky a .... ministra školství ze znalosti anglického jazyka.

Hausenblas řekl(a)...
19. února 2012 v 19:17  

Jde o to, Tomáši, odkud se na tu reformní pedagogiku díváte - jestli jde do háje, nebo prostě dosud jenom z háje zeleného teprve vychází...
Oceňuji, že pojmenujete tu nepřipravenost školského terénu na zodpovědnost a samostatnost, kterou v RVP učitelé dostali. Jestli mě považujete za reformátora, tak si asi pamatujete, že já jsem byl mezi prvními, kdo ostře a veřejně kritizovali RVP-ZV ještě ve stavu zrodu i později, račte se případně zeptat jeho autorů... Když se konal první trénink koordinátorů psaní ŠVP, byla podoba kursu naše, a docela jiná než ta, jakou potom šířil NIDV a jeho lektoři. Jenomže to se stává u každého náročnějšího programu: nesmí vyhovět omezenosti adresátů, ale musí jim pomáhat se z omezenosti vymanit. Jenže když je věc shora řízena omezeně, pak je jasné, že v ní omezenectví převládne... A přesto je dost škol, které zjistily, že se tím děsným psaním ŠVP hodně naučily o sobě, o týmové práci, o předmětech, které vyučují. A to i když se jim to ŠVP třebas ani moc nevydařilo. Takto pomaličku prosím se dějí změny ve školství. Nejen u nás, všude ve světě - jenomže leckde jinde je umějí podporovat, u nás opravdu ne.
Když píšete "všichni vidí, kam nás všechny ty pedocentrismy, volné výchovy, "uč co chceš a jak chceš, jen když se děti baví-ismy" zavedly" - tak to asi nemluvíte o reformní pedagogice, ale spíše o různých vadných pojmech: O tom, že zajímavost v učení vůbec není totéž co zábavnost, jsem tu psal už párkrát, ale je mi jasné, že to každý číst nemusí - ale myslit by o tom přece každý učitel mohl začít, ne? Takže si myslit, že reforma je nutně jenom "zábavičky", v tom jste převzal falešné argumenty od lidí, kteří jenom nepochopili, o co jde. Když se podíváte na RVP (při vší jeho vadnosti), tak si samozřejmě pod jeho očekávanými výstupy i kompetencemi můžete klidně představovat zábavičky a pitominky, jaké do něj nastrká ten, koho ještě nenapadlo, že zábavnost ještě není vzdělávání a že zajímavost výuky a látky je mnohem náročnější věc.
Ale klidně to může být docela naopak: pokud jste učitel vzdělaný a tvůrčí, můžete konečně do výuky podle RVP dostat opravdu náročné úkoly, obsahy a cíle ve všech předmětech. A znám učitele, kteří tak pracují, i ředitele, kteří to podporují. Ovšem je jich málo. (Nejtěžší to mají v dějepisu, který byl v RVP napsán opravdu mizerně, jako staré osnovy.)
Je to tak, jak píšete Vy: nepřipravený učitelský terén prostě dostal zodpovědnost, kterou nemůže dobře zvládat, když mu v tom nikdo shora profesně nepomáhá. Taky už jsem od roku 1996 asi desetkrát psal, že jinde se na takové změny ve školství školy trénují deset let, a pak se to stejně zavádí po krůčcích, dobrovolností počínaje. Ale vykládejte to našim zabedněným ministrům a politikům, nebo těm otrocky uvažujícím mezi učiteli.

poste.restante řekl(a)...
19. února 2012 v 19:50  

O to právě jde při mé dlouholeté kritice RVP-ŠVP.
1. Jsem přesvědčen, že vzdělávání na základní škole má mít svůj rámec. Definovaný svými výstupy, chcete-li znalostmi či standardy. Prostor pro experimentování je zde volný, co do metod a forem, ale nikoliv pokud se týče obsahu. Je přece nepřijatelné, aby jedna škola učila složené zlomky a jiná ne.
Základní škola má poskytovat základ pro další vzdělávání. Pokud analýzou jednotlivých ŠVP zjistíme, že 98% obsahuje stejné informace, jaký má potom smysl několik tisíc "odlišných" textů ŠVP?
Nechci popírat možnost alternativ. Ale nejsem přesvědčen, že "alternativy" mají tvořit hlavní proud.

2. Příprava zavádění ŠVP byla naprosto diletantská. Bez školení, bez systémové podpory byli učitelé vhozeni do vody. Přitom naprostá většina nejenže nebyla se změnami ztotožněna, ona je přímo odmítala. Často ani vyškolení metodikové netušili, o co vlastně má jít a jak toho dosáhnout. Do toho seznamy povolených výrazů a buzerace ČŠI, která místo obsahu ŠVP hodnotí, zda jsou kapitoly správně očíslovány.

3. Bylo by bývalo mnohem lepší, kdyby ŠVP bylo zavedeno jako alternativa k existujícím programům. Zvolili by si je pak ti učitelé a školy, kteří byli o správnosti svého postupu přesvědčeni. ŠVP by pak mohly předvést své kvality v konkurenci.

To vše se nestalo a výsledkem je chaos a zmar.
Hlavně ale ztráta chuti, iniciativy a stovek hodin času tisíců učitelů.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
19. února 2012 v 20:00  

poste.restante
19. února 2012 19:50
Naprostý souhlas s kolegou Hausenbalsem i s Vašimi body 2. a 3. Ale jak s Vámi většinou souhlasím tak s bodem 1., jak Vy ho vykládáte, nesouhlasím. Píšete: "Je přece nepřijatelné, aby jedna škola učila složené zlomky a jiná ne." Moje otázka je: Proč?

poste.restante řekl(a)...
19. února 2012 v 20:14  

Ondřej Šteffl
Protože na znalost složených zlomků navazuje další vzdělávání středních škol. Tuto znalost já osobně považuji za základní. Neznám příliš mnoho profesí, které se obejdou bez schopnosti vydělit jeden zlomek druhým.

Dozajista se musíme bavit o obsahu základního a vlastně všech stupňů vzdělání. Vy víte, že souhlasím s Vaším názorem, že hloubka a šíře je někdy zbytečně rozsáhlá.
Jindy zase nesmyslně vágní definice výstupů ŠVP - viz Vaše vystoupení, tuším na TEDx.
Ale měla by to být velmi odborná diskuse lidí, vědomých si souvislostí a návazností.
Tohle přece není možné hodit na hlavu matikáři základky v Horní Dolní se čtyřmi lety praxe.
Je to nefér vůči němu, ale hlavně vůči jeho žákům.

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. února 2012 v 20:27  

ztráta chuti, iniciativy a stovek hodin času

Nejsou někde, třeba v Pardubicích, k dispozici seznamy agentů RVP?
Rád bych se, jako určitou formu satisfakce, dozvěděl, kdo na mne donáší, že jsem nespolupracoval.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 6:31  

poste.restante 19. února 19:50
souhlasím v plném znění.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 8:01  

No já jsem hlavně ráda, že se k plošnému testování konečně vyjádřil ředitel nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Ještě by mě v této věci zajímal názor předsedy okresního mysliveckého spolku ve Starých Hamrech, správce parkoviště u Billy v Opavě a jeho kolegy, který ho střídá...

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 9:00  

20. února 2012 8:01
Možná to bude i tím, že mají děcka a byli by neradi, kdyby jejich děti školská mašinerie roztřídila mezi učně a studenty.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 10:18  

No jo, to já taky nejsem rád, že nás ta školská mašinerie rozděluje na doktory a nedoktory. Pojďme ji zrušit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.