Maturita pro žáky s PUP je diskriminační

úterý 23. srpna 2011 ·

Otevřený dopis ministrovi školství Josefu Dobešovi.

Vážený pane ministře,

Jsme rodiče letošního maturanta s PUP, kteří si dali práci jednak se systematickou pomocí našemu synovi při přípravě k maturitě a jednak s prostudováním, analýzou a syntézou vlastních maturitních testů a jejich hodnocení. Náš závěr je bohužel jemně řečeno velmi smutný a dá se shrnout do 3 bodů:

  1. Státní maturity určitě ANO
  2. Nutno však změnit filozofický přístup tvůrců maturitních podkladů, v tom duchu předělat testy a kvalifikovaně si odpovědět na otázky „K čemu státní maturitní zkouška má sloužit? Komu a v čem má prospět?“
  3. Jakým způsobem a za jak dlouho budou tvůrci současného „maturitního podkladového kšuntu“ saturovat jejich oběti v podobě většinového počtu neúspěšných studentů, kterým se tak téměř „zavřela voda“ pro další studijní cestu (speciálně testy z ČJ pro studenty PUP jsou diskriminační).
Běžný student v základním testu měl cca 5 x kratší výchozí text, 7x kratší celkově včetně nabídky odpovědí, 6x jednoslovné až dvouslovné odpovědi, 8x stejné, 3x delší zadání, 3x delší odpovědi oproti podobným úlohám PUP. Tedy v celkové délce na čtení všech textů měli studenti s PUP mnohem delší texty na čtení oproti běžným studentům. To postrádá logiku snahy umožnit studentům s PUP maturitu bez handicapu. Současně se někde píše, že test byl zpočátku lehčí, ale jen u běžné úrovně, protože u PUP už cca od třetí otázky najíždí delší texty a je úplně jedno jak lehké či těžké jsou. Jde o to, že se po opakovaném delším čtení pozornost komplexně unaví obecně.

Absolutně postrádá logiku i mnohastránkový popis od psycholožky viz formulář, který se musel odevzdávat jen ze specializované poradny, protože jediné, co těmto studentům bylo povoleno, je prodloužený čas podle skupiny zařazení. Je známo, že studenti s PUP potřebují delší čas, protože v čase uvedeném zvládají přečíst cca polovinu než student tzv. normální. S tím časem je to také legrace, např.: člověk, který neumí zpívat tedy nemá k tomu potřebnou dovednost, dostane delší čas, aby to zvládl…

Ale jenom o čase to není. Je potřeba pochopit problém dys a umožnit jim takové zadání, aby z něj oni mohli ukázat, zda-li synonymům rozumí, či zda-li poznají text epos, prózu apod. a další veledůležité body ČJ úrovně do života, které jsou popisovány v katalogu posuzování ČJ. Nikde se o problematice PUP moc nemluví, všude se řeší zadání základního testu pro běžné studenty. Domníváme se proto, že je nutné veřejně o těchto věcech komunikovat a to téměř KDEKOLI s cílem dostat informace k našim politikům a tvůrcům podkladů státních maturit, kteří vyrobili podle naší aktuální zkušenosti „kšunt“.

Dále se pozastavujeme nad tím, v jakém zákonu a kde je napsáno, že studenti s PUP mají mít jiné zadání? Pokud to bylo někde předem určeno, proč ho dostali podle našeho názoru v diskriminačním znění ? Kdo jmenovitě určil (pokud rovněž paní Münzbergová….pak je zřejmě univerzální expert, který rozumí všem a všemu) , že toto odlišné znění testů pro PUP je připravené na všechny nástrahy dysortografie, dyslexie na nejnižší úrovni . Běžně se totiž tvrdí, že tzv.normální studenti byli testováni tak, aby to ti s nejnižší úrovní zvládli. Pokud by se dal test pro PUP cvičně vyplnit běžným studentům, je evidentní,že by měli větší chybovost než u svého původního testu. V testech pro PUP nebyla totiž naprosto respektována možná chybovost z unavitelnosti při dlouhém čtení a nepozornost z únavy. Pokud toto mělo být zohledněno, pak se právě toto tvůrcům nepovedlo. Budou-li chtít tvůrci testů dokázat nezaujatost a objektivitu, pak potřebují podrobně přezkoumat jak kvality testu tak srozumitelnost a požadované časové úlevy pro studenta s PUP. Tím teprve možná tvůrci zjistí, zda-li opravdu student jazyk ovládá, či skončil odpovědi předčasně z výše uvedených důvodů.

Opět jako rodiče jsme si utvrdili dojem, se kterým se obecně a hlavně fakticky setkáváme po celý život: učitelé ZŠ a středních škol ani tvořitelé testů nemají potřebné znalosti o problematice dys… (informovaným výjimkám z řad učitelů se omlouváme). Pokud by tuto znalost běžně měli, nemuseli bychom nyní řešit např. úroveň zpracování podkladů státních maturit jako problém. Navíc studenti s označením PUP by neměli zakódováno ze školy, že jsou dementi….protože ani student s brýlemi či student na vozíčku už konečně není považován za kripla, pokud neumí kotrmelec či přejít po kladině…. (…další omluva za zveřejnění souboru pojmenování handicapovaných dětí některými učiteli…)

Shrnutí

1) Testy pro PUP nebyly konzultovány s odborníky z hlediska peadogogicko-psychologického ( pokud byly, pak nikoliv se skutečnými psychology, kteří běžně denně pracují s těmito dětmi).
2) Zadání základního testu pro PUP 100% usilovalo o to, aby studenta s handicapem těžké dysortografie unavilo dlouhým čtením na sebe navazujících dlouhých zadání včetně dlouhých odpovědí a tím ničilo pozornost. Znevýhodnilo studenta tak, že nestihl ukázat svoji dovednost českého jazyka, kterou v sobě má. V opačném případě by nemohl uspět v testech dalších oborů či jiných předmětech, kde čtení a porozumění zadání je rovněž nutností.
3) Sečtené skóre z takto postaveného testu nemůže ukazovat objektivní pohled na znalosti studentů s PUP a je jasně diskriminující oproti základní úrovni testu u běžného studenta, kde se rovněž sčítá. U PUP by se alespoň, logicky uvažováno, mělo přihlížet k psychologickému vyšetření, kde je jasně definováno, kde jaké slabiny student při vyplňování testů má. To se vůbec nesledovalo.
4) Na webové stránce Cermat sděluje, že studenti budou zkoušeni stejným zadáním, toto pravidlo nebylo dodrženo, což je další nevýhoda pro PUP. Testy pro běžné studenty měly ve většině otázek kratší zadání. Možnost ukázat znalost studentů s PUP tímto byla opět znevýhodněna.
5) Pokud má být dodržena „férovost“ prvního pokusu – kdy bez regulérní přípravy od prvního ročníku střední školy tito studenti se stávali pokusnými morčaty – pak by tyto závažné nedostatky měly být co nejrychleji odstraněny. Studentům s PUP a speciálně těm, kteří v jiných předmětech těchto prvních maturit uspěli a v ČJ u ostatního dosáhli procenta nad 75%, zvláště pak u studentů s poruchou těžké dysortografie, dyslexie a dysgrafie by měla být přiznána výjimka z hlediska hodnocení (např. úroveň ke složení by mohla být 40% a nikoliv 44%, když ani zadání neodpovídalo původnímu záměru tj, testu bez handicapu).

Filosofické zamyšlení pro „Tvořitele testů“:

Skutečně Vás zajímají znalosti studenta? Nebo jenom sumarizujete míru jeho handicapu? Jak má student „ natrénovat nenatrénovatelné“ ,přičemž celou školní docházku je zkoušen z poloviny textů, aby se ukázala skutečná znalost jazyka bez jeho příznačné unavitelnosti ze čtení. Možná i někdo mezi 80 tvořitely testů měl sám problém zvládnout např. matematiku, ale v ČJ byl vždy skvělý. Pokud by mu však matikář nepřizpůsobil zadání natolik, aby ho pochopil, mohl by vůbec jazykovědec test z matematiky složit ? Možná by se potýkal se stejným problémem jako dnešní studenti s PUP?

Předem děkujeme za Vaši odpověď,

Eva a Jan Novákovi – rodiče maturanta 2011 s PUP

Červenec 2011

Převzato z EDUin.cz.

(PUP = přiznané uzpůsobení podmínek -- pozn. EDUinu)

131 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 20:45  

Domnívám se, že o žácích, kteří mají dys..problémy vím poměrně dost. Jsem výchovná poradkyně s následným kurzem pro žáky se specifickými poruchami učení. Vždy se pro ně používala zkratka SPU (specifické poruchy učení) nebo VPU (vývojové poruchy učení). Ale co znamená PUP? Nikde v textu jsem to nenalezla...
Prosím, poraďte mi.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 20:50  

Ani po dvou přečteních dopisu rodičů žáka nevím jako pedagog, co má znamenat zkratka PUP. Jediné, co se mi vybavuje, je název jistého grandhotelu v K. Varech... to se ale asi jinak píše.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:02  

Třeba PUP vysvětlí EDUIN...

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:05  

Myslím, že inteligentní člověk pochopí z textu, o jakém problému rodiče píší, přestože používají zkratku, která se v odborné literatuře nepoužívá. Např. i z toho, že občas používají výraz "dys". A problém, na který upozorňují, je opravdu závažný!

krtek řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:07  

http://www.novamaturita.cz/?CenterContentExec=SearchResult&param1=PUP

Žák s PUP = žák s přiznaným uzpůsobením podmínek, u nás na škole zvaný "pupík". V dopise je tedy vadná vazba "testy pro PUP", apod., vždy mělo být "pro žáky s PUP".
To ale ví každý učitel střední školy proškolen na zadavatele písemné společné části maturitní zkoušky, že.

Luděk Blaha řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:07  

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ
(žák s PUP MZ)


viz   http://bit.ly/o2C6gP

Luděk Blaha řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:09  

Byl jste, pane Krtku, rychlejší.
Blahopřeji.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:14  

Tak jsme si vyjasnili, co první diskutéři nepochopili, a můžeme diskutovat o jádru problému - těžší zadání maturity pro žáky, kterým měla být kompenzována jejich porucha...

Luděk Blaha řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:20  

Tak směle do toho!
Ať se už konečně vyřeší.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:32  

No, CERMAT ani MŠMT nikdy pochybení neuznají, protože dělají vždy vše perfektně! Takže rodičům nezbývá než se obrátit na soud...

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 21:40  

Prostě pojďme navrhnout, aby se přiznalo uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky tak, aby ji udělal každý, kdo projeví zájem a aspoň nějakou snahu. Tak tomu přece až doteď bylo, nebo ne?

Simona CARCY řekl(a)...
23. srpna 2011 v 22:15  

S temito rodici je uspech, ze dite pustili k maturite. Uz jenom vyraz tvoritel a take pekna vazba "mezi 80 tvoritely" dava znat, ze cestina je pro ne terra inkognita. Nemivam rada poukazovat na gramaticke chyby, ale tihle PUP Novakovi, to je radost z komunikace. Chapu, ze tady muze pomoci jen eduin.

Luděk Blaha řekl(a)...
23. srpna 2011 v 22:21  

Nemivam rada poukazovat na gramaticke chyby

A mě už to začíná přestávat bavit.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 23:13  

Děkuji všem učitelům v této diskuzi, že se projevili, jací opravdu jsou a na čem jim záleží...

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 23:14  

S temito rodici je uspech, ze dite pustili k maturite.
Co tato věta obsahově znamená? Rodiče pouštějí děti k maturitě?

Nemivam rada poukazovat na gramaticke chyby

terra inkognita je výraz český nebo latinský? Nebo v jiném jazyce?

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 23:23  

to anonymní 23:13

A od koho že jsou ty vřelé díky? Že by od p. Feřteka?
Vy si s těmi maturitami prostě nedáte pokoj, že ne. Mě už to taky nebaví.

Anonymní řekl(a)...
23. srpna 2011 v 23:37  

Vy si s těmi maturitami prostě nedáte pokoj, že ne. Mě už to taky nebaví.

Mě už ty maturity taky nebaví. Například pokyny k podzimnímu termínu obsahují kolem 60 listů. Zadání pro jednoho studenta, který nematuroval na jaře, obsahuje 300 listů A4 oboustranně, barevně. Jarní zadání se použít nesmí.

Fakt mě to už nebaví. Fakt to nejde udělat lépe?

A to ani trochu nehodnotím obsahovou stránku...

Luděk Blaha řekl(a)...
23. srpna 2011 v 23:53  

Děkuji všem učitelům v této diskuzi ...

Hlavně nestrkejte všechny učitele do jednoho pytle.
Ti, kterým doopravdy na něčem záleží, netratí čas planým mudrováním a pěkně v tichosti si doma rozklíčovávají kompetence či se autoevaluují do roztrhání těla i ducha.
Kdybyste měl případně chvilku, pomozte mi, prosím, nahlédnout do mého nitra. Jaký doopravdy jsem a na čem mi záleží. Dnes je mi pětapadasát, mám nejvyšší čas.

Já to tedy doopravdy nechci zlehčovat a nejspíš si proti sobě popudím mnoho slušných lidí, ale je to silnější než já, zeptat se prostě musím:
Jak by měla vypadat maturita z matematiky pro dyskalkulika?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 0:01  

Jste především trapný, protože jako hlupák pořád dokola píšete něco o kompetencích a zkompetentňování žáků... Asi si myslíte, že je to vtipné. Podle mě ale stokrát opakovaný vtip jen dokazuje, že autor nemá na to vymyslet druhý vtip a pořád dokola píše jeden...

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 0:06  

Speciální testování žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ je spojeno s naprostou nepřipraveností školských poradenských zařízení, která:

- byla od roku 2009 nucena IPPP ČR vysílat poradenské pracovníky na naprosto směšné šestihodinové školení ke státním maturitám, aniž by byla schválena prováděcí vyhláška o ukončování studia na středních školách maturitní zkouškou, která je doposud posuzována odbornými komisemi Legislativní rady Vlády, a to s poukazem, že se jedná o „naléhavý politický úkol“,

- nebyla a doposud nejsou vybavena diagnostickými metodami pro maturující žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a to 10 letech příprav MZ

- nemají finanční prostředky na diagnostické vybavení, které by jim umožňovalo stanovení specifických obtíží u maturujících žáků s poruchami učení a chování (ve smyslu sy. ADD či ADHD),

- nemají stanovenu spádovost své působnosti, takže kterýkoliv uchazeč o posudek k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky může navštívit jakékoliv jiné školské poradenské zařízení, aniž by toto pracoviště mělo přístup k jeho pedagogicko-psychologické dokumentaci nebo bylo schopno zájemce o takový posudek kvalifikovaně vyšetřit; je pak jen otázkou frustrační tolerance zájemců o vystavení posudku, kolik takových školských zařízení budou schopni fyzicky navštívit, aby získali nezbytný dvanáctistránkový certifikát o úlevách u MZ, které spočívajjí pouze v prodloužení testového času o 25 %. (viz posudek_čPZ_SPU-O_1.pdf),

- jsou rozporuplně informována o vydávání posudků k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, které obsahují symptomatologii specifických obtíží a kompenzační pomůcky typické spíše pro primární, nikoli však sekundární vzdělávání (např. maturant s obtížemi v učení by měl v průběhu MZ užívat speciální trojhranné psací náčiní, záložku pro udržení řádku a psací podložku apod.

- musí podle pokynů CERMAT a IPPP vydávat posudky k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky i budoucím maturantům, kteří v průběhu primárního, ale ani sekundárního vzdělávání nebyli v odborné péči žádného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a těsně před maturitou deklarují, že mají specifické obtíže

Všechny tyto signály svědčí o řadě rizik narušení standardních podmínek, kdy některých maturujícím žákům v rozsahu 10 – 15 % maturantů jsou či i nadále budou poskytnuty školským poradenským zařízením naprosto nekvalifikovaně či neoprávněně úlevy v rámci společné části maturitní zkoušky.

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 0:09  

No, a je to.
Rád bych jen beznadějně připomenul, že já si s těmi kompetencemi nezačal.
Vycházím z partalely se lží, a to že stokrát opakovaná trapnost se stává vtipnou.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 0:28  

Problém žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek je ovšem daleko širší.

Žáci ve své podstatě na střední škole nemají stanoven individuální vzdělávací plán, přestože na to mají podle vyhlášky MŠMT č. 73/2005(nyní č. 116/2011) nárok.

Při studiu na střední škole jsou pouze tolerovány některé jejich specifické projevy, ovlivněné vývojovými poruchami učení.

Žák, který zažádá o PUP, dostane pro školu dvactistránkový "posudek", který poradenský psycholog vyplní zaškrtáváním příslušných čtverečků a výsledný efekt spočívá v tom, že žákovi je testový čas prodloužen o 25 %.

Všechny výsledky předchozí státní maturity jsou i nadále vysoce tajné, přestože projekt byl financován z veřejných prostředků. Stejně tak i ne/úspěšnost žáků s PUP.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 1:00  

Maturant si vyslouží 25% až 50% času více na test + zároveň obdrží náročnější zadání, než by dostal, kdyby SPU neměl... Pojďme svorně přejmenovat naši republiku na Kocourkov :-(

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 6:23  

Jste především trapný, protože jako hlupák pořád dokola píšete něco o kompetencích a zkompetentňování žáků... Asi si myslíte, že je to vtipné

Tady se ale vůbec nejedná o trapnost nebo vtipnost. Tato slova jsou (mimo jiné) náplní práce učitele.
Pokud někdo bude pořád psát, že lékař diagnostikuje chorobu, bude taky trapný a "vtipný"?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 6:25  

Uz jenom vyraz tvoritel
Tento termín oficiálně používá Cermat. Paní Carcy, zesměšňujete tedy svou oblíbenou organizaci, nikoli autory článku.

Navíc v článku jde o úplně něco jiného, což nemůžete pravděpodobně pochopit.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 8:16  

Vím, že tady trefím do vosího hnízda, ale nedá mi to? Je to pěkné, že žákům s dys... dopřejeme takových úlev během studia, dáme jim na vše víc času atd. No a pak nám ti absolventi "skočí" do reálného života a myslíte, že tam také dostanou na všechno víc času a budou mít úlevy při plnění svých úkolů? Někdy mám pocit, že ty děcka nepřipravujeme na tvrdou realitu života, ale pěkně je houpeme v bavlnce, říkáme jim jak jsou dobrý a chválíme je za samozřejmosti.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 8:17  

...dobří - já vím

poste.restante řekl(a)...
24. srpna 2011 v 8:32  

Kolegové. Téma maturit žáků s PUP je dosti citlivá záležitost.
Především pak pro ty, kterých se týká osobně.
Doporučoval bych protentokrát více empatie a to nejen vůči autorům dopisu a jejich zastáncům.

Náš obvyklý sarkasmus, kterým se bráníme vůči byrokratickým i ostatním zhůvěřilostem, které se na nás odevšad valí, by mohl být některými lidmi nesprávně pochopen.

Důležité je uvědomit si, že jsme na jedné lodi - žáci s hendikepem, jejich rodiče i my, učitelé těchto žáků.

Mělo by nám jít také o stejnou věc - umožnit lidem, vůči kterým byl "nespravedlivý" už sám život, alespoň spravedlivé podmínky pro maturitní zkoušku.
Takové, které by umožňovaly kompenzovat jejich znevýhodnění, ale současně nesnižovaly náročnost maturit na trapnou frašku.

Najít takové řešení je dozajista mnohem složitější, nežli se podařilo CERMATu v současnosti. I když se mne osobně letos tato problematika netýkala, vzpomínám si, že jsme ji v teoretické rovině probírali v rámci příprav k maturitám a už tenkrát jsme naráželi na některé nedostatky, které jsou nyní částečně předmětem kritiky.

Osobně se domnívám, že řešením by nemělo být odlišné zadání, ale právě faktické naplnění zkratky PUP, tedy "uzpůsobení podmínek".

Mám tu čest znát některé lidi s hendikepem, kteří se s ním perou podstatnou část života. Troufám si tvrdit, že většina by odmítla "jinou" maturitu, nežli mají ostatní, ale chtěla by pouze dostat "stejnou šanci" maturitu vykonat.

Ač nerad, musím ale také připomenout, že některý hendikep bude prostě takové povahy, která může předem člověka vyřadit ze hry.
Opravdu jen málokterý dikalkulik vykoná maturitní zkoušku z matematiky. Stejně tak člověku s diagnózou barvosleposti je předem odepřena spousta profesí, ve kterých rozpoznání barev bude hrát klíčovou roli.
Tak tomu prostě je.

Koneckonců i to je jeden z důvodů pro mé přesvědčení, že podmínky vykonávání maturitních zkoušek by měl znát žák už jako uchazeč o studium a že by tyto podmínky neměly být měněny během jeho studia vůbec a nikoliv třikrát za rok.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 8:49  

Souhlasím s předposledním příspěvkem. V životě se s nimi nikdo mazlit nebude a návštěva pedagogickopsychologické poradny už v reálném životě nefunguje. Každý rodič, který má trochu soudnosti, dítě, kterému nestači 25 % času navíc a potřebovalo by 50 % a více, na maturitní obor necpe. Dovedou si vůbec tito tzv. obětaví rodiče představit, jaké utrpení musí dítě zažívat, aby se ostatním mohlo dívat při běhu střední školou alespoň na záda? Maturita je až ten poslední problém. Proč týrat vlastní dítě svými představami o jeho vzdělání, když může dělat třeba kadeřnici? V mém okolí se bohužel vyskytuje případ dívkym, která přes svoji dost vážnou poruchu vystudovala bakalářské studium a nyní studuje navazující. Ale proboha za jakou cenu! Celý semestr se nezvedne od knih (a to doslova a do písmene), protože to, co se ostatní stačí naučit ve zkouškovém, ona zvládá pouze se šíleným úsilím. Jestli někdy v budoucnu dokáže při svém způsobu myšlení pochopit, co se s ní vlastně dělo, tak vstane a svou matku zapíchne.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 10:56  

Pro paní Carcy je zřejmě latina "terra incognita" a ve snaze zesměšnit autory dopisu, zesměšnila sebe.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 11:18  

Když to shrnu - tak u PUP jsou tři problémy: a)přiznávaní b) uzpůsobení c) podmínky.
Přiznává každá pepsy poradna na požádání, bez hlubšího vhledu, v řadě případu může být tento institut zneužit. Uzpůsobení je Cermatem definováno jako časové hledisko. Vzhledem k budoucí praxi absolventů je to dost kontraproduktivní. Podmínky v současných školách lze zajistit jen, pokud bude frekventant přivyklý na spartánské zacházení.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 14:12  

to poste.restante: "...umožnit lidem, vůči kterým byl "nespravedlivý" už sám život, alespoň spravedlivé podmínky pro maturitní zkoušku.
Takové, které by umožňovaly kompenzovat jejich znevýhodnění, ale současně nesnižovaly náročnost maturit na trapnou frašku."


Podívejte, ke každému, kdo není schopen vykonat státní maturitu z matematiky ve vyšší verzi bez jediné chyby, byl život nespravedlivý. o, že je člověk prostě a jednoduše jenom blbej, to je znevýhodnění až hanba. Má tedy opravdu všem učitelům jít o to, kompenzovat při testech každému jeho blbost tak, aby nakonec měli všichni stejné výsledky? To je to, o co usilujete? To je jediný politicky korektní výsledek státních maturit? Kam až sahá hloupost pravdoláskařů a podobných obhájců neexistujících práv všemožně znevýhodněných?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 15:03  

Herr Doležel, specifické poruchy učení jsou běžnou součástí mezinárodní klasifikace nemocí podobně jako epilepsie, hemiparéza či krátkozrakost.
Vy jste taky nemocný, ale zase trochu jinak. Tohle znevýhodnění by u maturity ovšem stejně nikdo nepoznal.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 15:48  

Má tedy opravdu všem učitelům jít o to, kompenzovat při testech každému jeho blbost tak
Pane Doležele, často s vámi souhlasím, ale někdy byste mohl taky zapřemýšlet. Kompenzovat blbost nikdo nechce.
Kompenzovat to, že někdo nemá pravou ruku nebo nevidí nebo neslyší, to není kompenzování blbosti.
A tento člověk nemůže jít do učení, jak navrhoval někdo výše. Ale může být třeba právník, může prostě pracovat...

Bohužel je velice smutné, co tady hodně kolegů i jiných chtráků předvedlo.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 16:42  

24. srpna 2011 8:16

Souhlasím s tímto názorem. U nás ve firmě nikoho nezajímá PUP, SPU,...majitel chce pouze výkon. Tak to nějak v kapitalismu chodí. Práci chce třeba do 20 minut. 30 minut je již dlouhá doba. Bohužel, takového absolventa při nejbližší možné příležitosti vyhodí.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 16:47  

Dělají se světové šampionáty pro paraplegiky a postižené, ve sportovních výkonech, tak proč by nemohla být taky maturita pro PUP? Takhle ji sice "JAKO" mají, ale není to adekvátní maturita. Bude na ně brát zaměstnavatel ohledy - nebo je později po odhalení skutečnosti dokonce zažaluje pro podvod a zatajování informací?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 17:01  

Jsou i zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi s postižením nebo jinak znevýhodněné - ne všichni se chovají podle zákona džungle...

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 17:07  

24. srpna 2011 17:01

Vláda 118 hlasů dělá vše pro to, aby tyto lidi úplně vyčlenila. O tom by mohl třeba pan Krása vyprávět. Nejdříve jim berou peníze a potom jim dají sociální karty na důchody, aby si důchod mohli vyzvednout u nejbližšího bankomatu vzdáleného 35 km.Tzv. Vláda "rozpočtové odpovědnosti" rušící sociální stát.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 17:21  

Nejdříve jim berou peníze a potom jim dají sociální karty na důchody, aby si důchod mohli vyzvednout u nejbližšího bankomatu vzdáleného 35 km.

A na to jste přišel čtením Blesku nebo Práva, že?
Můj syn je již 11 let těžce postižený a potřebuje 24 h péči, tak můžu velice dobře posoudit, jak mu (nám - jeho rodině) pomáhal "stát" (rozuměj ti, kteří platí daně) v dobách vlády různých politických stran...

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 18:20  

zaměstnávají lidi s postižením

Těžko ovšem dyskalkulika jako mzdového účetního nebo dyslektika jako editora textu, aniž bych se chtěl kohokoli dotknout.
Každé postižení či omezení je velmi citlivé téma, jako už bylo řečeno. Zaslouží plné pozornosti nepostižených a neomezených (i idiotů). A každý takový by si měl alespoň dvakrát denně připomenout, že se mu prozatím daří poměrně dost dobře. Zdrcující je, když si člověk přetaví benefity různých státních činovníků na počty vozíků či služebních psíků.
Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry stojí sami postižení o naši hojně prezentovanou "sounáležitost". Nesetkávám se s takovými dětmi často, nejsem k tomu ani způsobilý. Ale pokud jsem je učil, nenárokovaly si žádné výhody. Jediný rozdíl oproti ostatním byl v tom, že jsem jim na začátku hodiny odsunul stůl, aby mohly k počítači zaparkovat. Pro mne samotného bylo nepřijatelné, abych jim nějakými ulehčováními jejich omezení připomínal.

Už od dětství jsem toužil být bubeníkem. Libilo se mi, jak do těch bubnů mydlili. Pak jsem sebral odvahu a přihlásil se na letní školu afrického bubnování. Záhy vyšlo najevo, že moje rytmické omezení je nepřekonatelné. Jednodušší věci jsem ještě nadřel, ale nic moc. Smířit jsem se s tím ovšem nechtěl a zašel jsem do psychologické poradny, jestli by mi nevystavili potvrzení, že jsem trpím dysrytmií. Že by to třeba zohlednili v nějaké kapele. Řekli mi tam, že jediné co pro mne mohou udělat je, že mi doporučí nějaké klidné sanatorium, kde bych mohl dlouhými procházkami ulehčit svým problémům.
A protože mne to zajímá, ve vší vážnosti se ptám, v kterých oborech se mohou dys... uplatnit, ani by potřebovali nějaká ulehčení.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 18:35  

24. srpna 2011 17:21

Smutné. Tato společnost se chová otřesně k postiženým, důchodcům, starým lidem všeobecně. Mám obavy, že bude hůř.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 18:38  

"A na to jste přišel čtením Blesku nebo Práva, že?"

Prosím, pan Drábek - ministr práce a sociálních věcí !! Kdyby ten už lhal, potom nevím.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 18:51  

Bylo by dobré navázat na nit p. Blahy.
Takový tělesně postižený na vozíčku, ale s výborným myšlením a "mozkovou činností", může klidně vystudovat prestižní VŠ, když na to přijde. Řeč je o mentálně znevýhodněných, s poruchami mozkové činnosti, tedy s těmi dys-.
Tam je na místě se ptát, zda a kde leží jistá omezení pro tyto žáky. Základní vzdělání - toho se jim jistě musí dostat. Ale dále? Dělají se najaká diagnostická či prognostická vyšetření, poradenství, doporučení... nevíte někdo? Nebo je to na ctižádosti rodičů, dostat je co nejvýše, a co pak?? Těch případů bude v budoucnu silně přibývat...

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 19:47  

Smutné je především to, jak se o znevýhodněných žácích a studentech vyjadřují učitelé v této diskuzi.

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 19:51  

Jmenovitě, prosím, jmenovitě!

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 20:01  

to anonymni: Ano, podobně jako bývala běžnou součástí třeba homosexualita. Ono je to u těchto nejednoznačných patologií tak trochu věcí konsenzu, jestli se to jako nemoc označí, nebo nikoliv. Ostatně to je pouze otázka označneí. On i intelekt pod nějakou úroveň je označen jako debilita, imbecilita, nebo idiocie, takže není problém označit intelekt pod 90 percentil jako třeba Hufnáglismus a kompenzovat jej žákům lehčími úlohami. Až z nich ale budou lékaři, nevím, kdo jim bude pak kompenzovat že nejsou schopni stanovit složitější diagnózu, nebo jako inženýři nejsou schopni postavit most, který nespadne.

Holt, kdo má rád tabulky a šanony, tak si asi s nějakou externě danou klasifikací vystačí. Ostatně ony tzv. vývojové poruchy přetrvávají často celý život a tak je otázka, do jaké míry jsou vývojové a má-li tedy vůbec smysl je nějak kompenzovat. Já jsem jen chtěl upozornit na to, že jsme se dostali do stavu, kdy jsou "vědy" psychologické a medicínské tak vyspělé, že na světě není zdravého člověka. Bohužel se najdou takoví omezenci, kteří budou do nekonečna chtít každému kompenzovat jakoukoliv nevýhodu. Když bych to měl říci jinak-proč máme kompenzovat někomu vývojovou poruchu učení jen proto, že je oficiálně někým zařazena do nějaké klasifikace, zatímco chudáky prosté pitomce, které tam ještě nikdo nezařadil, necháme propadat. Jak dlouho si to ještě tito pitomci nechají líbit? Oni přece mají také právo na stejný výsledek, jako kdokoliv jiný, ne?

poste.restante řekl(a)...
24. srpna 2011 v 20:05  

Mno, jako obvykle se nám podstata problému poněkud zamlžuje, protože někteří lidé prostě musí své ideologické a politické preference naroubovat a vnutit do každé diskuse.
Stejně tak se nám zase krystalizuje údajně "pravdoláskařské" vidění světa
kontra "realisté", kteří vědí, že lidé jsou prostě dvojí kategorie:
I. = ti, kteří vydělávají a živí ty z kategorie
II. = ti, kteří se nechávají živit a tak mají být rádi za to, co dostanou.

Prosil bych všechny ideology, aby šli v tomto horku do háje.

Můj příspěvek byl o tom, že někteří lidé mají různé hendikepy, které jim komplikují život, ale to ještě neznamená, že je automaticky odsoudíme do role čekatelů na sociální dávky.
Byl o tom, mám ve škole inteligentního a snaživého žáka, který je ale upoután na vozík.
Byl o tom, že jsem měl studentku, která byla krátkozraká a silně nedoslýchavá, a tak dostávala ode mne vytištěné materiály k výuce předem. Kdyby maturovala letos, pak poslechový test při maturitě z angličtiny by jí nejspíš musel být mnohem hlasitěji přehráván do sluchátek. Pokud to ovšem CERMATí pravidla dovolují, že?

Co když budeme mít hluchého studenta, který by bez problémů vystudoval vysokou školu, ale my mu "objektivně" znemožníme maturovat z cizího jazyka a tím mu cestu k dalšímu studiu uzavřeme?

Člověk s amputovanou pravicí nejspíš nebude uměleckým řezbářem, ale klidně může být dobrým inženýrem. Pokud ovšem najdeme způsob, jak může řešit úlohy z geometrie.

atd.

Často opakuji, že jsme příliš malá země, abychom si mohli dovolit plýtvat talenty.
U talentů s hendikepem to platí dvojnásob.
Tam se totiž hraje o kvalitu života.

Ale hlavně a především se domnívám, že vyspělost společnosti se měří tím, jak je schopna se postarat o ty, kteří se nemohou o sebe postarat sami a jak je schopna pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

To není žádná "politická korektnost". To je obyčejná lidská slušnost a schopnost vcítit se do problémů jiných.
Žel některým v této diskusi bylo možná dopřáno intelektu, zato empatii nechali plánovitě zakrnět.

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 20:11  

Jak dlouho si to ještě tito pitomci nechají líbit?

A co my nemakančenkové a budižkničemové. Copak mohu za svoje vrozené povahové rysy?
Kdo zohlední moji neomezenost?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 20:48  

to poste.restante: Je mi trapné, že zde vůbec máme diskutovat o tělesně postižených. Tam je snad jadné, že je třeba jim maturitu uzpůsobit tak, aby ji dokázali složit. Nevím ale, proč by vozíčkář, nebo dívenka bez ruky, měli potřebovat o 25% více času na řešení úloh. Diskuse byla, pokud se nemýlím, o různých formách vývojových poruch, tak zvaných dys... A to je úplně jiná písnička. Mně proboha nevadí beznohý inženýr, nebo nedoslýchavý, či hluchý matematik. Co mi vadí a co nazývám politickou korektností, je zpěvák bez hudebního sluchu, který je zpěvákem, protože jím být chce a protože na to má právo, vadí mi dyskalkulik, který projektuje domy, které pak padají, vadí mi dysgrafik, který dělá korektora a vadí mi pitomec, který dělá cokoliv. Proboha o tělesně postižených či jinak fyzicky znevýhodněných jsem nepsal. Já přece nechci eugeniku, nebo každého, kdo není dokonalý, strčit do plynové komory, já prostě nechci plýtvat silami (ať už intelektuálními, či jinými - a nejen svými) na boj proti realitě. Prostě se smiřme s tím, že testování znalostí je politicky nekorektní a že jedinou kvalifikací pro kvaltiní výkon nějakého povolání není to, že toto povolání vykonávat chci a mám na to z Bruselu dané právo.

poste.restante řekl(a)...
24. srpna 2011 v 20:55  

V době, kdy jsem psal svůj příspěvek, ještě se zde netřpytila další "perla" pana Doležela z 20:01.

Takže ačkoliv to tak možná působí, můj příspěvek nebyl primárně reakcí na něj.
Nadhodil ale jedno téma, které si vyžaduje vysvětlení pojmů a dojmů.

proč máme kompenzovat někomu vývojovou poruchu učení jen proto, že je oficiálně někým zařazena do nějaké klasifikace, zatímco chudáky prosté pitomce, které tam ještě nikdo nezařadil, necháme propadat.

Předně nejde o žádné poskytování neoprávněných výhod.

Měl jsem žáka, který na prvním stupni propadal v matematice.
Na mé doporučení se nechala matka přesvědčit a klukovi v poradně diagnostikovali jednu z forem diskalkulie.
K tabuli chodil s tabulkou malé násobilky a najednou se ukázalo, že chápe rovnice a umí je řešit. Jen nebyl schopen ta dvě čísla vynásobit.
A já jsem mu tu tabulku mohl povolit, aniž by to ostatní chápali jako neoprávněnou výhodu.
To ale neznamená, že by někdy vystudoval matematiku na VŠ.


"Uzpůsobení podmínek" SM nemá znamenat, že učitel odmaturuje za žáka.
Je to žák, který musí prokázat SVÉ znalosti a schopnosti.
Ale tam, kde mu jeho hendikep toto vykonání zkoušky znemožňuje či komplikuje, měli bychom hledat cesty, jak mu prostě poskytnout rovné šance.

Já si uvědomuji rizika zneužití, které to sebou nese. Zmíníl jsem to hned v úvodním příspěvku.
Ale jde o princip.

Měli jsme studenta, který se silně zajíkával. Na jeho oboru ale maturitní zkouška obnášela také ústní obhajobu dlouhodobé práce.

I když nebyl mým maturantem, využil mé nabídky, kterou jsem mimochodem učinil celé třídě, aby si přišel vyzkoušet obhajobu "nanečisto".

Jeho obhajobu jsme zařadili jako poslední v onom dni, aby měl dost času na své vystoupení a jiný maturant přitom nemusel na něj čekat.
Jeho vystoupení bylo prostě o pár minut delší, ale z požadované úrovně kvality mu nikdo neslevil.
Možná jsme tenkrát porušili maturitní vyhlášku, ale mám chuť říci: "No a co?"
Ta práce byla mimochodem celkem dobrá.


Oni přece mají také právo na stejný výsledek, jako kdokoliv jiný, ne?

Ne pane Doležele.
Nejde o to, že mám právo zaběhnout stovku za stejný čas jako mistr světa.

Jde o to, že by nikomu neměla být upírána možnost stoupnout si na trať a zkusit zaběhnout kvalifikační limit, jen proto, že neslyší startovní výstřel.
A on ho možná nezaběhne. Nejspíš.
Ale je také možnost, že bude novým rekordmanem.

Ta logika je přece jednoduchá.
Nevidomý nemůže dostat řidičský průkaz.
Ale proč by nemohl udělat maturitu?
Protože pravidla vymýšlejí zdraví lidé pro zdravé?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 21:05  

Smutné je především to, jak se o znevýhodněných žácích a studentech vyjadřují učitelé v této diskuzi.

Nejsem učitel, podnikám. O postižené fyzicky tady snad nejde. Jde o to, že přeci nevezmu do firmy člověka, který si navykl na neustálé zvýhodňování ( SPU ), vezmu si takového, který podává kvalitní výkon. Mám snad kvůli tomu zkrachovat a poslat na úřad práce 19 lidí ? Buď se rychle přizpůsobí tempu nebo může odejít. Je to kruté, ale je to tak.

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 21:19  

flek re tuty

Tak já měl žáka, který byl u maturity v takovém stavu pohnutí mysli, že nebyl schopen vypravit ze sebe slovo a všechny odpovědi sděloval písemně. Nenašli jme ve vyhlášce ustanovení nebo jsme jej přehlédli, které u ústní maturity nařizuje pouze verbální komunikaci.

Vzhledem k tomu, že četnost různých vzdělávacích potíží u populace roste, je spíš načase zabývat se otázkou, zdali je pro vzdělávání (abych nebyl trapný s těmi kompetencemi pořád) nezbytně nutná klasifikace a jestli by nemělo být umožněno studium na vysoké škole každému, koho škola podle svého posouzení přijme.

poste.restante řekl(a)...
24. srpna 2011 v 21:20  

Pane Doležele, zdá se, že píšeme ve stejném čase, ale já jsem oproti Vám fázově posunut.
:-)

Takže reakce na příspěvek z 20:55.

Co mi vadí a co nazývám politickou korektností, je zpěvák bez hudebního sluchu, který je zpěvákem, protože jím být chce a protože na to má právo,

To je mi jedno.
Já si zpívám ve vaně či v autě a taky to moc neumím.
Když někdo zpívat neumí, ale chce to dělat, je to problém těch, kdo jej poslouchají.
Když zaplní koncertní sál, tak v čem je problém?
Vzpomínáte si na "zpěvačku" Markétu Muchovou?
A víte, jak moc neuměl zpívat Šlitr? A jak se nám líbil.
Vy chcete na veřejný zpěv vydávat povolenky?


vadí mi dyskalkulik, který projektuje domy, které pak padají, vadí mi dysgrafik, který dělá korektora a vadí mi pitomec, který dělá cokoliv.

To mi vadí taky.
Jen na pitomce zatím není oficiálně diagnóza a tak jim nelze činnost na jejím základě omezit jako třeba u šerosleposti.
Mohou se tak dostat třeba i do vlády.


...já prostě nechci plýtvat silami (ať už intelektuálními, či jinými - a nejen svými) na boj proti realitě.

A on Vás snad někdo nutí?
Tak neplýtvejte.
Já svůj čas a energii ve prospěch jiných obětuji dobrovolně a rád.


Prostě se smiřme s tím, že testování znalostí je politicky nekorektní...

Testování znalostí má být korektní.
Politická korektnost s tím nemá co dělat.
Do této debaty jste tento pojem zatáhnul Vy a dle mého, zcela mimo mísu.


že jedinou kvalifikací pro kvaltiní výkon nějakého povolání není to, že toto povolání vykonávat chci a mám na to z Bruselu dané právo.

Ach jo. Plete páté přes deváté.
Pro výkon povolání jsou stanovena kritéria a podmínky tam, kde je to potřebné.
Proto nemůže být barvoslepý elektrikář a piloti stíhaček musí mít dóóóst dobrou fyzičku.
A žádný Brusel v tom nikomu nepomůže.

Přesně jak to napsal Anonymní v 21:05 -
vezmu si takového, který podává kvalitní výkon.

A pokud chce soukromník naopak zaměstnat disgrafika jako korektora a hlupáka jako novináře, proč mu v tom má někdo bránit?
Pokud vím, tak svatosvatým právem podnikatele je své prachy prošustrovat a zkrachovat.
Jen přitom nesmí ukrátit jiné na jejich právech a ohrozit na zdraví či životě.

poste.restante řekl(a)...
24. srpna 2011 v 21:30  

Anonymní 24.8 21:05
O postižené fyzicky tady snad nejde.

Právě naopak. O fyzicky postižené tady jde také.
Tématem jsou žáci s PUP obecně (Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ).

Tedy i o žáky s fyzickým omezením.

Jen je třeba rozlišit tyto žáky, kde jejich hendikep chápe víceméně každý, od žáků s hendikepem intelektovým či mentálním.
A zde je třeba vážit na lékárnických váhách, zatímco CERMAT stanovil na decimálce plus 25 - 50 % času navíc a hotovo.

Ale prioritní je výška laťky, která prostě musí být pro všechny stejně vysoko a nikdo k nemá být zvedán vysokozdvižným vozíkem.
A je naprosto v pořádku, když ji mnozí nepřeskočí.
Zdraví, nebo hendikepovaní.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 22:18  

Jak tipujete šance žáků s PUP v přijímacích zkouškách na SŠ, bude-li tendence skutečně optimalizovat počty míst ve školách? Taky si budou stěžovat na diskriminační jednání, pokud skončí pod čarou? Budou jim školy poskytovat více času na zpracování přijímaček? Nebudou se naopak odvolávat na diskriminaci ti schopnější, avšak neznevýhodnění?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 22:27  

Je to přesně tak, jak píše kolega v příspěvku z 21:05. Já také pracuji v komerční sféře a podnikám. Pokud ulehčíme někomu ve směru, který nezasahuje do jeho předpokládaného budoucího výkonu (třeba umožníme vozíčkáři, který bude softwarovým vývojářem, bezbariérový přístup do učebny), tak je to žádoucí. Co se ale rozmáhá už dlouho v české kotlině je stav, kdy každý blb, který ani neumí sečíst dva zlomky, si z poradny přinese papír, že to po něm nemůže nikdo chtít, protože by to porušovalo jeho práva. To je to, co se mi ani trochu nelíbí a co považuji za cestu do pekla. Bojovat se dá s extrémisty, s politickou korektností, s Bátorou, s -ismy a všechno může mít někdy smysl. Bojovat ale s realitou, kterou tady někdo pejorativně nazývá džunglí, to je zbytečné vždy.

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 22:59  

Ti žáci s DYS mají na něco ze zákona nárok. Bude jim ho nadšený čtenář Mein Kampfu upírat?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 23:02  

to poste.restante: Kolego, asi mě umlátíte nesmysly, protože se mi opravdu nechce všechno vysvětlovat po lopatě až ad absurdum.

Ještě jednou to ale udělám, byť se mi nechce.

Vy chcete na veřejný zpěv vydávat povolenky?

Pochopitelně, že nikoliv. Přesto mi to vadí. Zpěvák mi posloužil řekněme jen jako jistá metafora. Prostě vadí mi, když někdo neumí, to co má umět a někdo se jakoby snaží přesvědčit ostatní o tom, že to vlastně umět nemusí, protože nemůže. Nevím, jak ještě více po lopatě to mám vysvětlovat, abyste to pochopil.
A on Vás snad někdo nutí?
Tak neplýtvejte.


No striktně nikoliv. Ale už jen tím, že se velká část společnosti proti realitě všemožně v duchu dementní politické korektnosti bojovat snaží, mám jakési nutkání proti tomu bojovat a alespoň na to upozorňovat. Jistě namítnete, že je to můj duševní problém. Asi ano. Je to asi jako byste měl v bytě trojnásobného vraha, který k vám přišel loupit a manželka vám říkala, ať klidně dál spíte. To by taky byl do jisté míry a do jisté doby zejména váš osobní duševní problém. Otázka je, jestli člověk tak nějak není tvor schopný předvídat a plánovat a nemůže tušit, že očekávaný užitek z přítomnosti takové osoby ve vašem obývaku je dramaticky záporný.

Testování znalostí má být korektní.

Aha. A co to znamená? Že budete mrtvoly rozhýbávat a beznohým montovat nožičky na pahýly? Nebo to znamená, že příjde dědek s vousem delším než širším a řekne, tak tenhleten je bez prstíčku, takže je korektní aby řešil úlohu 9 a nikoliv úlohu 5, tenhle je dement, takže nebude řešit nic a dostane rovnou populační průměr a tenhle je slepý jak patrona ráže 7.65, tak dostane 12.6764563762% více času, než ten, kdo je slepý jen jako patrona z devítky? Vy si to při své, řekněme, intelektuální nedobrovolné fajnovosti představujete, jak jsem již jednou psal, jako Hurvínek válku, nebo BBC útok na Kaddáfího.

Pro výkon povolání jsou stanovena kritéria a podmínky tam, kde je to potřebné.

A ty stanovujete vy, nebo nějaká komis? V duchu vašeho předešlého uvažování spíše usuzuji, že když zpěváka bez hudebního sluchu činí zpěvákem vyprodaná Ou-tůůůů Aréna, proč by lékaře nečinila lékařem nadupaná ordinace? Co na tom, že léčí lidi homeopatiky, pí-vodou, nebo kvantovou medicínou, či echt vibracemi vesmírné energie vědě doposud utajené, či (v poněkud patologičtějších případech) vědou doposud před prostým lidem utajované. No a to je tak nějak to, čeho se obávám. Ta kritéria jsou dána většinou jakýmsi akreditačním mechanismem, který předpokládá angažmá špiček v oboru. Co jsou špičky ale neurčujeme hlasováním a kritéria jsou aplikována na dovednosti a znalosti a nikoliv na osobnostní, barvové, chuťové, či jiné charakteristiky uchazečů.

A pokud chce soukromník naopak zaměstnat disgrafika jako korektora a hlupáka jako novináře, proč mu v tom má někdo bránit?

Velice sugestivní manipulace. Zkusím se mezi svými známými soukromníky pozeptat, kdo by měl zájem zaměstnat jako korektora disgrafika a jako novináře idiota. To je právě to nepochopení tržních principů. Já nechci nikomu bránit, aby si zaměstnal blbečka. Jenže situace se má tak nějak naopak. Já chci, aby za peníze daňových poplatníků stát neprodukoval blbé novináře a žádný soukromník je také nechce zaměstnávat. Vy tady naopak prosazujete, že míra únosné blbosti má být závislá na jakési poradnou přiznané míře pupíkovství.

Luděk Blaha řekl(a)...
24. srpna 2011 v 23:05  

Prosím vás, můžete mi někdo prozradit, v kterých pracovních oborech DYS spoluobčané nacházejí uplatnění, aniž by svoji specifickou mozkovou nefunkčnost pociťovali jako nezanedbatelné omezení?

Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 23:16  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 23:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...
24. srpna 2011 v 23:22  

to anonymni: Na co mají dys ze zákona právo? Já rozhodně nebudu tím, kdo bude někomu upírat nějaká práva a také nebudu tím, kdo bude někoho uměle a nepřirozeně zvýhodňovat. Pravidla mají být pro všechny stejná a podmínky lze v odůvodněných případech uzpůsobit. Rozhodně ale nebudu pro to, abychom stanovovali kvóty na počty dyskalkuliků, dysgrafiků, dysortografiků, či debilů, dementů a idiotů, které je třeba zaměstnat v každé profesi v duchu pomýlené představy, že na to mají právo. A že nepřiznat jim jej, je diskriminace. Proboha, co to sem přispívá za intelektuály? Kristapána, vždyť i moje dítě možná bude mít nějakou vývojovu poruchu učení, tak si nebudu nalhávat, že když to bude dyskalkulie, že bude po mě matematikem a nechám jej dělat co ho bude bavit a na co stačí. A nebudu si někde na svých dětech náhanět nějaké vlastní nenaplněné ambice a smířím se prostě s realitou. Na to, abych celý život naháněl někde neschopné učitele, kteří v mém geniálním dítěti nedokázali objevit ten nespoutaný talent, na to je příliš krátký. Zabíjet čas dokáži i mnohem příjemnějším a smysluplnějším způsobem.

Mimochodem, nepsal jsem, že jsem nadšeným čtenářem Mein Kampfu, ale že je to jedna z mých mnoha oblíbených knih. Vy neumíte číst?

poste.restante řekl(a)...
25. srpna 2011 v 2:36  

Pane Doležele, začínáte být ve svém „boji“ poněkud fanatický, čehož příznakem je ztráta smyslu pro humor a nadsázku.
Já Vám asi budu muset dávat do textu smajlíky.

Vadit Vám může všelicos.
Pokud měl zpěvák posloužit jako metafora, pak to byla, dle mého, metafora špatná.
Prostě nechte na ostatních, co se jim líbí a co ne.
A nechte na nich také to, zda budou chtít někomu "sežrat" jeho trapné výmluvy, či vnucování vkusu.
Lidé mají právo být blbí a dívat se na BigBrother a spol. a mají dokonce i právo uvěřit někomu, kdo jim tvrdí, že jde o vrchol kultury.

A my máme právo považovat je za blbce a vysvětlit zájemcům proč.
Toť vše. :-)


Ale už jen tím, že se velká část společnosti proti realitě všemožně v duchu dementní politické korektnosti bojovat snaží, mám jakési nutkání proti tomu bojovat a alespoň na to upozorňovat.

No podle mne může být opravdu problém ve VAŠEM VNÍMÁNÍ či spíše INTERPRETACI REALITY.
Už jenom tím, že pořád a opakovaně roubujete na zdravotní, technicko-organizační problém maturit žáků s PUP své teze o zhoubnosti politické korektnosti.
:-)


Testování znalostí má být korektní.
Aha. A co to znamená?

No částečně i o tom je přece tato debata, Mlho. :-)

Podle mne to, stručně řečeno, znamená spravedlivé a rovné podmínky pro všechny.
Nikomu nenadržovat, ale ani nikoho neznevýhodňovat.

To je pochopitelně jen obecný princip. Jeho konkrétní naplnění je pak na hodně dlouhou a konkrétní debatu.

Je docela možné, že si to já představuji jako Hurvínek válku.
Ale je také možné, že Vy tomu prostě nerozumíte.


Pro výkon povolání jsou stanovena kritéria a podmínky tam, kde je to potřebné.
A ty stanovujete vy, nebo nějaká komis?

Ne, pane Doležele.
To stanovuje většinou zákon, vyhláška, norma a tak podobně. :-)
Tvorba předpisu se liší podle typu.

Třeba já mám zrakový hendikep a z něj plynoucí text v řidičáku: Brýle nutné.

To už postmodernisté kromě dobra a zla popírají také třeba platnost ČSN, ISO a zákonů regulujících dopravu? :-)


V duchu vašeho předešlého uvažování spíše usuzuji, že když zpěváka bez hudebního sluchu činí zpěvákem vyprodaná Ou-tůůůů Aréna, proč by lékaře nečinila lékařem nadupaná ordinace?

Čtete nepozorně, usuzujete špatně.
Nikde jsem nepsal, že vyprodaná aréna dělá z falešného zpěvu dobrý.
Jen jsem chtěl naznačit, že právě u zpěváka nelze stanovit "kvalifikační předpoklady" a že je to vlastně jedno.
Což u atestovaného lékaře lze, takže si řečičky o pí-vodě nechte od cesty.

Mimochodem opatrně s těmi argumenty. Homeopatika prokazatelně fungují. :-)


A pokud chce soukromník naopak zaměstnat dysgrafika jako korektora a hlupáka jako novináře, proč mu v tom má někdo bránit?
Velice sugestivní manipulace.

Jaká zase manipulace?
Viděl jsem na všech stupních řízení takové pitomce, že srdce usedalo.
Třeba obchodního ředitele, který zákazníkovi prozradil nákladovou cenu a psal dopisy s průměrně 27 hrubkami na stránku.
Když majitel zaněstná neschopného managera anebo firmu prohraje v kartách, je to jen jeho věc.


Já chci, aby za peníze daňových poplatníků stát neprodukoval blbé novináře a žádný soukromník je také nechce zaměstnávat.

Stát nikoho neprodukuje.
Jen špatně vykonává svůj dohled nad vzdělávacími institucemi a ty pak následně umožní absolutorium žurnalistiky i úplnému blbovi.
Navíc současný systém zákonů a financování k takovému chování školy motivuje, či přímo nutí. :-(

A do toho, koho soukromník zaměstnává, mu nemíním kecat.
(Samozřejmě v rámci platné legislativy, tedy např. nelze svěřit náklaďák člověku bez řidičáku.)


Vy tady naopak prosazujete, že míra únosné blbosti má být závislá na jakési poradnou přiznané míře pupíkovství.

A to jste zase vyčetl kde?
Já jen říkám, že pro vykonání maturitní zkoušky je třeba zajistit všem maturantům ROVNÉ podmínky, které umožní odmaturovat hendikepovaným, kteří ale řečeno Vašimi slovy, "nejsou blbci".

Kdo na zvládnutí maturity nemá, ať neodmaturuje.
Už tak je laťka proklatě nízko.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 6:39  

"Proč máme kompenzovat někomu vývojovou poruchu učení jen proto, že je oficiálně někým zařazena do nějaké klasifikace?"

Odpověď je jednoduchá.
Protože nežijeme v Bangladeši nebo na Fidži.
Proto!

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 8:59  

Člověk s nedostatečným IQ, ještě pokud je navíc líný a zvyklý ohánět se papírem na úlevy, se na maturitní SŠ v civilizované zemi vůbec nemá dostat. Pokud se tak děje, jsou výsledky školství takové, jaké vidíme a je třeba proti tomu všemožně a razantně vystupovat. Aspoň...
Jako nezaujatý pozorovatel si všímám, že poste.restante má plná ústa toho, jak máme myslet, chovat se, být morální. Ale dělat si může každý, co chce. Je to věc každého jednotlivce, každý má svá práva, tak píšete. Tak to bychom to dotáhli daleko!

"Když majitel zaněstná neschopného managera anebo firmu prohraje v kartách, je to jen jeho věc." píšete. Tak to tedy ne, milý pane! Potopí svou rodinu a všechny své zaměstnance. Kam na ty názory chodíte?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 10:22  

to anonymni: Protože nežijeme v Bangladeši nebo na Fidži.
Proto!


Nebo v Číně, co? Právě kvůli vám podobným nebude trvat dlouho a budeme těm Bangladéšanům a Číňanům dělat levnou pracovní sílu. Mohu se optat, čím se ráčíte živit?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 10:54  

to poste.restante: Prostě nechte na ostatních, co se jim líbí a co ne.
A nechte na nich také to, zda budou chtít někomu "sežrat" jeho trapné výmluvy, či vnucování vkusu.


Výborně. Řiďte se tímto prosím v kauze Bátora. Lidé jistě mají právo být blbí, ovšem elitní instituce jako jsou univerzity, akademie hudebních, múzických a jiných umění, akademie věd a podobné instituce mají mít jisté mechanismy, kterými se blbosti a falešnému zpěvu brání. Ty mechanismy jistě nemají být dogmatické, mohou se v čase měnit, ale jsou naprosto nezbytné. Jinak si můžeme rovnou svá povolání tahat na lístečkách poslepu z klobouku. Boj proti hlouposti sice nikdy nekončí, ale přesto má smysl. Ostatně sám píšete, že řidič náklaďáku musí mít řidičák. Tak to je něco podobného. Nebo snad řidičské umění také necháte na vkusu každého jednotlivce?


Podle mne to, stručně řečeno, znamená spravedlivé a rovné podmínky pro všechny.
Nikomu nenadržovat, ale ani nikoho neznevýhodňovat.
To je pochopitelně jen obecný princip. Jeho konkrétní naplnění je pak na hodně dlouhou a konkrétní debatu.


No, ono to ve školství je ze stejného důvodu všechno na nekonečnou debatu. A víte proč? Protože na tom, co jsou to rovné podmínky se nikdy všichni neshodnou. Protože prostě univerzální kategorii rovnosti nemá smysl zavádět. Žádné spravedlivé podmínky pro všechny neexistují. Všechny tyto nekonečné diskuse vnímám jako naprosto zbytečné a jejich zastánce za intelektuálně poněkud omezené.V tom je přece skryt ten ďábel, že to nedokážeme nadefinovat. Můžete se tady rozplývat o neexistujících idejích jak chcete, ale praktického naplnění spravedlnosti nikdy nedosáhnete, protože prostě pod tímto pojmem si každý představuje něco jiného. Představte si ten exaktní model, kterým budete ověřovat, jestli jste stanovil podmínky spravedlivé a rovné? Jaké budete mít kritérium, abyste to dokázal zhodnotit. Ať zbytečně neztrácíme čas nesmyslnou diskusí, napište prostě a jednoduše toto kritérium. Máte testy, máte jejich výsledky a víte, jaký žák trpí jakým typem pupíkovství. Jak PŘESNĚ bude vypadat vaše testování míry dosažení rovných a spravedlivých podmínek? Ale nechci žádné obecné bláboly, chci konkrétní exaktní a použitelná kritéria. Jediné, co mě napadá, je vytvoření takové transformace dosažených výsledků, že po transformaci mají všichni stejný počet bodů. To je sice politicky korektní, ale je to totálně k ničemu. To totiž pak nepotřebujete nikoho nikdy zkoušet ani testovat a jsme zpátky u klobouku.

poste.restante řekl(a)...
25. srpna 2011 v 13:14  

Anonymní 25.8 8:59
Člověk s nedostatečným IQ, ještě pokud je navíc líný a zvyklý ohánět se papírem na úlevy, se na maturitní SŠ v civilizované zemi vůbec nemá dostat.

Souhlasím. A nepřeji si nic jiného.
To ale někdo musí seshora stanovit trochu jinak pravidla, podle kterých jsou školy nuceny hrát.


... je třeba proti tomu všemožně a razantně vystupovat.

Občas mám pocit, že nedělám nic jiného.


Jako nezaujatý pozorovatel si všímám, že poste.restante má plná ústa toho, jak máme myslet, chovat se, být morální. Ale dělat si může každý, co chce.

Tak si nezaujatě a pozorně přečtěte můj text ještě jednou a nic takového tam nenajdete.

Pravidla existují.
Ale pokud je neporušujete, ani ta morální, pak už je vše ostatní jenom Vaše věc.

Řeč přece byla o zpěvákovi.
Někomu se líbí metal a jiný to považuje za kravál a řev a má rád Evu a Vaška.
Můžeme na posluchače metalu mít svůj názor, to ano.
Ale nebudeme přece zakazovat zpěváky, protože mají dlouhé vlasy.


Je to věc každého jednotlivce, každý má svá práva, tak píšete. Tak to bychom to dotáhli daleko!

No ano.
Každý má svá práva.
Demokracie a právní stát se tomu říká.


"Když majitel zaněstná neschopného managera anebo firmu prohraje v kartách, je to jen jeho věc." píšete. Tak to tedy ne, milý pane! Potopí svou rodinu a všechny své zaměstnance. Kam na ty názory chodíte?

Když si na svém pozemku, za své peníze koupím stromek, vysadím jej tak, aby nestínil sousedům a za 5 let jej vykácím a spálím v krbu, přestože mohl ještě dvacet let dávat úrodu, tak co je komu do toho?

Je jen třeba si uvědomit, že i firma je soukromý majetek.
Musí dodržovat zákony, to samozřejmě.

Já jsem dokonce zastáncem spíše větší míry regulace, právě třeba kvůli zaměstnancům.

Ale přijímat zákony, které zakáží majiteli svůj majetek rozházet v herně či baru opravdu nechci.

Pokud Vy ano, pak mi zkuste popsat, jak by jste si to představoval.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 13:30  

Hele hoši (Doležel a poste restante), nechtěli byste se někde sejít (v hospodě, v univerzitní knihovně, na koupališti nebo na hřbitově), kde byste měli dostatek času a prostoru si ty svoje "myšlénky" vysvětlit? Jděte prostě někam. Kamkoliv. Třeba i do ...... a nebo na facebook. Tam se stejně tak kecá o ničem a tam oba perfektně zapadnete. A nejdete tam i nové kamarády a kamarádky.

Kdykoliv jeden něco napíše, ten druhý vytrhne z jeho textu jednu větu a hned k ní vymyslí hromadu antitezí a je to pořád dokola.

Upozornění se týká zejména toho týpka, který při každém slovním průjmu ještě vystrčí ke svému komentáři své překrásné foto. Kombinace fotografie s tak pitomým komentářem je prostě něco úděsného. Já bych se bál vystrčit hlavu na ulici, že mi někdo nafackuje. Dnešní doba je ovšem strašně zženštilá.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 13:40  

poste.restante

Odbočujete. Diskutujeme o tom, kam až sahá míra tolerance vzdělávacího systému k ustupování nárokům žáků s PUP, dys-, atd.

Zatím tady nikdo nedokázal ani nastínit, jak budou tito absolventi "s maturitou", možná i s "VŠ", použitelní. Jde mimo jiné o to, aby v zatemnění smyslů nebo pod nátlakem rodičů netoužili po co nejvyšším papírovém vzdělání a pak nerozmnožovali řady nezaměstnaných, když můžou dělat práci, na kterou stačí a v níž jsou možná spokojenější.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 14:19  

Von nedá pokoj a nedá pokoj, dokud mu člověk nevypne pojistky.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 15:54  

Možná by pomohlo, kdyby správce diskuzí na České škole zrušil na měsíc možnost publikovat své názory u obou pánů... Třeba by odešli natrvalo někam jinam :-)

poste.restante řekl(a)...
25. srpna 2011 v 15:56  

Anonymní 25.8 13:30:

Panu Doleželovi jsem několikrát opakovaně nabízel možnost vést naše debaty prostřednictvím e-mailu, aniž bychom jimi obtěžovali ostatní diskutující na tomto webu.


Anonymní 25.8 13:40.
Nemyslím, že odbočuji.
Spíš jsem se snažil vysvětlit nedorozumění, které vzniklo podle mne nevhodným příkladem "falešného zpěváka, který (prý) má právo zpívat a my jej (prý) musíme poslouchat.


"Použitelnost" dys- absolventů v reálné praxï nás, jakožto vzdělávací instituce, nemusí trápit přímo, ale spíše zprostředkovaně.
V reálu nejspíš zaměstnavatele nebude zajímat, zda je někdo dyskalkulik, nedával pozor na hodinách účetnictví, anebo je "prostě blbej". Pokud nesplní úkol v čase a kvalitě, nejspíš v zaměstnání skončí, nebo je rovnou ani nedostane. Může přitom mávat i deseti papíry z poradny.

Debata já chápu spíše o tom, zda a které formy dys- poruch můžeme postavit na roveň fyzického hendikepu, kde upravené podmínky asi většinově schvalujeme.
A jak tyto poruchy případně zohlednit při maturitní zkoušce.

Raději zdůrazním klíčový fakt, který nejspíš zapadl:

Tyto poruchy žádným způsobem neovlivňují intelektové schopnosti.


Trochu mi tato debata připadá jako návrat do třicátých let, kdy musela předsudky překonávat doktorka Montessori.
Jenže pak dokázala, že když použijeme specifické formy výuky, odpovídající charakteru poruchy, může zdánlivě retardované dítě dosáhnout dokonce lepších výsledků v testech, nežli dítě "normální".


Takže znovu opakuji:
Jednotná úroveň obtížnosti zadání pro všechny.
Ale nahluchlému povolme naslouchátko a dyslektikovi upravme formu zadání tak, aby ho pochopil a mohl řešit.
Zda to dokáže, to už je věcí jeho přípravy a inteligence.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 16:54  

A teď co udělal CERMAT: Maturantům s SPU (dys) nechal o 25% či 50% více času, ale zároveň jim dal jiný test, kde byly texty zadání delší než pro běžné maturanty. Místo kompenzace je tedy ještě více znevýhodnil. To je základní problém uvedený v článku. Správně měl dát žákům s SPU kratší úlohy, které ale zjišťují stejné dovednosti a znalosti jako u běžných žáků...

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 17:05  

poste.restante

"Raději zdůrazním klíčový fakt, který nejspíš zapadl:

Tyto poruchy žádným způsobem neovlivňují intelektové schopnosti."

Tomu nerozumím. Znamená to podle Vás že dyslexie, diskalkulie, autismus, LDMD a pod. neovlivňují intelektové schopnosti? Ani rychlost a přesnost reakcí, koncentrabilitu, dobu soustředění? A na SŠ maturitních jsou i tyto případy.

Za druhé.
Myslím, že srovnávání s Montessori kulhá. Ona pracovala s retardovanými, zcela zanedbanými dětmi bez základních návyků a propojením praktické práce a duševní činnosti jim umožnila rozvinout některé elementární schopnosti a dovednosti. - Zde mluvíme o maturitě na SŠ a o stížnostech velmi pečujících rodičů na diskriminaci ...

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 20:08  

Rodiče si v dopise stěžují na to, že jejich syn s těžkou dyslexií dostal obtížnější úkoly, než běžní maturanti! Sice mohl pracovat o 50% déle, ale i texty k úlohám dostal delší, místo toho, aby byly naopak kratší... Místo kompenzace tak CERMAT posílil diskriminaci.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 20:59  

to poste.restante: To už postmodernisté kromě dobra a zla popírají také třeba platnost ČSN, ISO a zákonů regulujících dopravu?

Mám dojem, ře se vám ještě nepodařilo dobro a zlo nadefinovat. Až je konzistentně a obecně nadefinujete, nebudu mít důvod proti těm definicím bojovat.

Čtete nepozorně, usuzujete špatně.
Nikde jsem nepsal, že vyprodaná aréna dělá z falešného zpěvu dobrý.


Ale já netvrdím, že jste to psal. Napsal jste nicméně toto: "Když někdo zpívat neumí, ale chce to dělat, je to problém těch, kdo jej poslouchají." a to nerozporuji. Otázkou zůstává jen, lze-li takového člověka opravdu považovat za zpěváka.

Jen jsem chtěl naznačit, že právě u zpěváka nelze stanovit "kvalifikační předpoklady" a že je to vlastně jedno.
No tak řekl bych, že zrovna u zpěváků jde stanovit kvalifikační předpoklady, alespoň ty nejnutnější úplně snadno. Těžko to ale vysvětlíte někomu, kdo nemá hudební sluch. A podobně je to třeba i s matematikou. Těžko to ale vykládat někomu, kdo jí nerozumí.

Což u atestovaného lékaře lze, takže si řečičky o pí-vodě nechte od cesty.
U zpěváka to lze rovněž. Vy jste tady ale propagoval něco v tom smyslu, že mají mít všichni rovné a spravedlivé podmínky. Proto nevidím důvod, proč by pitomec s IQ 75, neschopný se naučit ani "Pec nám spadla", nemohl dělat lékaře. Má na to přece právo a měl by dostat tu šanci, ne? On za to přece nemůže, že je pitomec a tudíž jde o diskriminaci. To víte, chybující stvořitel...

Mimochodem opatrně s těmi argumenty. Homeopatika prokazatelně fungují
Předpokládám, že jste to nemyslel vážně.

Když majitel zaněstná neschopného managera anebo firmu prohraje v kartách, je to jen jeho věc.

Ale to nikdo nerozporuje. Problém není v tom, že by to nebyla jeho věc, ale že takový podnikatel, který chce zaměstnávat neschopné pitomce, neexistuje. Schválně se jich zeptejte. No a přestože neexistuje, školy je začínají chrlit a to za naše peníze.

Stát nikoho neprodukuje.
Jen špatně vykonává svůj dohled nad vzdělávacími institucemi a ty pak následně umožní absolutorium žurnalistiky i úplnému blbovi.


Veřejné školy jsou podmnožinou státu. A o soukromých jsem nepsal.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:00  

Kdo na zvládnutí maturity nemá, ať neodmaturuje.

Sláva. A kdo to je? Každý kdo na to nemá, je, dle vašich slov člověkem, vůči kterému byl "nespravedlivý" už sám život. A jestli mu neběhají mezi neurony mediátory dostatečně rychle, nebo má řídkou síť gliových buněk, nebo má řídkou síť neuronů, nebo něco jiného, to nepovažuji za podstatné. Vy a vám podobní si vymysleli, že na nějaké projevy centrální nervové soustavy se vztahují odpustky a na nějaké ne, ale to pro mě prostě není relevantní. Já nevidím kvalitativní rozdíl mezi blbcem a "jen" dyskalkulikem třeba z pohledu neurobiologie. Prostě obojí je nějakým omezením pro nositele a jedno omezení označit za chorobu a omlouvat ho, byť výkony v nějakém testu jsou mizerné stejně jako u toho blbce, a prostou blbost nechat nepovšimnutu, to považuji za diskriminaci blbců. Jak víte, že ti, které dnes považujeme za blbce,nemají třeba nějakou jinou chorobu, kterou jen lékařská věda zatím nezná? Buď si vezmete na triko, že těmto lidem zkazíte život a nebo se prostě vykašlete na vymýšlení tisíců dalších omluvenek a chorob, a budete lidi konečně posuzovat spravedlivě, jen a pouze podle jejich výkonu. Mimochodem takovou blbost, že intelekt třeba dyskalkulika je nedotčen jsem už dlouho neslyšel. To se prostě dělá tak, že se vezme to, co do teď sloužilo ke změření intelektu a vyndá se z toho všechno, co by žák s konkrétní poruchou nezvládl a výsledky takového testu se potom označí za ten správný intelekt.

Když si na svém pozemku, za své peníze koupím stromek, vysadím jej tak, aby nestínil sousedům a za 5 let jej vykácím a spálím v krbu, přestože mohl ještě dvacet let dávat úrodu, tak co je komu do toho?

No nic. A až si za své budete děťátko strkat do školy alternativního pohledu na vesmírné energie a nebudete vyžadovat akreditaci a možnost obdržet disertaci za víkendové dojíždění na pivní workshopy, tak vám do toho já určitě kecat nebudu. Všimněte si ale toho sousloví "ZA SVÉ". Pokud nepácháte negativní externality, tak si dělejte za své co chcete. Jenže veřejné školství tak nějak platíme všichni z daní a laciné doktoráty lidem bez znalostí a schopností jsou zatraceně velkou negativní externalitou, stejně jako maturita pro 80% populace.

A tomu strejdovi, kterému vadí, že v diskusi diskutujeme bych chtěl vzkázat, ať to nečte. Myslím, že od tématu jsme se v zásadě neodchýlili a ostatní nějak nevypadali, že by pomalu zkomírající téma nějak chtěli oživovat. Nikdo jim v tom nicméně ani teď nebrání.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:03  

"Rodiče si v dopise stěžují na to, že jejich syn s těžkou dyslexií dostal obtížnější úkoly, než běžní maturanti! Sice mohl pracovat o 50% déle, ale i texty k úlohám dostal delší, místo toho, aby byly naopak kratší... Místo kompenzace tak CERMAT posílil diskriminaci."

No jo, ale tenhle problém nevysvětlíte těm dvěma diskutérům, kteří se do sebe zaklesli a ne a ne se pustit. Kdyby se vyzvali alespoň na souboj, to by snad pomohlo. Nechápu, který blbec zakázal souboje.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:07  

"Jak má student „ natrénovat nenatrénovatelné“ ,přičemž celou školní docházku je zkoušen z poloviny textů..."

Nic proti ničemu, ale až bude syn kupř. podepisovat několikastránkovou pracovní smlouvu v zaměstnání, bude také vyžadovat, aby mu ji přepsali do polovičního rozsahu?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:15  

"Já také pracuji v komerční sféře a podnikám."

Ježíšmarjá, Doležel, proč voni - takovej komerční génius - se derou mezi nás učitelský nýmandy? Jestli teda podnikáte ve stejném stylu jako diskutujete o školství, tak to bude, počítám, hodně velký byznys. Třeba s akciemi. Nebo že by na trhu s komoditami? Dovážíte melouny nebo něco s realitami?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:37  

to anonymni: To se mu to prská chudáčkovi starýmu, když ví, že ho přinejmenším ze tří důvodů nemohu vyzvat na souboj. Jinak ale nic proti soubojům.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:42  

Tak jsem si jich, Doležel, vygoogloval a zpočátku jsem si nebyl jistej, kterej jste kterej, ale teď mám jasno!

Jeden Pavel Doležel prodává koupelny včetně obkladů v Dražkovicích u Pardubic.

MUDr. Doležel vy zjevně nejste. To je doktor.

Třetí Pavel Doležel je blázen do montování horizontálních a vertikálních vnitřních žaluzií, shrnovacích dveří a polstrování. To musí být tedy byznys!

Čtvrtý Pavel Doležel (Ostrov u Macochy) - provádí frézování a soustružení.

Další Doležel Pavel je na Facebooku. To je jasný! To je vaše parketa v pracovní i mimopracovní době.

Ale teď bacha! Pavel Doležel - odborné zaměření: operační výzkum, optimalizace, dopravní problém a jeho zobecnění, volební systémy a jejich efektivita, řízení kreditních rizik, nákladová alokace, klasifikační a regresní stromy, teorie výběru, metodologie Basel II (zejména PD, LGD, CCF a ELBE modely)
Obor: bankovnictví
Povolání: Credit risk management

Teda, Doležel, když děláte henten risk management, to jste člověk pana ministra Dobeše. Tam to musí být rizikový dělat i ve vrátnici.

No a credit? Ten by pan ministr taky potřeboval trochu vypulírovat. Zauvažujte!

Za pár dní se uvolní místo personálního ředitele na ministerstvu školství a kdo nezvládá risk management, nemá tam sebemenší šanci! Nehledáte osobního managera? Vás je v bankovnictví vyloženě škoda. V daleko větší krizi je školství a mám takový pocit, že to tak trochu podvědomě tušíte a tady si to trénujete "nanečisto".

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:45  

to anonymni: Nic proti ničemu, ale až bude syn kupř. podepisovat několikastránkovou pracovní smlouvu v zaměstnání, bude také vyžadovat, aby mu ji přepsali do polovičního rozsahu?
No a vo tom to je. Můžeme si napsat do zákona, že všichni mají dvě nohy, můžeme tam napsat, že všichni mají právo mít dvě nohy, můžeme tam napsat, že každý kdo má dvě nohy, má právo běhat stovku za 10 vteřin. Ale ta hnusná džungle nějak ne a ne ty zákony poslouchat. Ona je totiž fajnová, ona se řídí jen těmi přírodními a na naši spravedlnost a politickou korektnost z vysoka kašle.

Možná až bude syn podepisovat několikastránkovou pracovní smlouvu, bude se v mylné představě, že svět je tady kvůli němu, protože nic jiného nezná, dožadovat, aby na její přečtení dostal o 50% více času. A až vám bude dyslékař operovat šedý zákal, budete se jen tiše modlit, abyste po operaci viděl alespoň tak, jako před ní.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:48  

Dovážíte melouny nebo něco s realitami?
No jo, dovážím reality. Voni sou moudrý.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:52  

to anonymni: Kolego, jak jsem psal, voni sou moudrý. Vono když si kliknou na moje jméno u každého mého příspěvku, tak se to dozvěděj i bez gůglení. Vzhledem k tomu, že netušej, co je to credit risk, tak udělaj líp, když se budou starat o jejich věci a do složitějších se nebudou plést. Dej jim pánbů pěkného odpočinutí po takových intelektuálních výkonech.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:56  

"To se mu to prská chudáčkovi starýmu, když ví, že ho přinejmenším ze tří důvodů nemohu vyzvat na souboj. Jinak ale nic proti soubojům."

Doležel, dobrý! Sice to nemáte asi z vlastní hlavy a někde jste to četl nebo slyšel. Ale když zrovna nepíšete o školství, tak vám to jde jako po másle.

Ta nabídka na místo perosnálního šéfa ministerstva školství, kterou jsem vám před deseti vteřinami zasílal, pořád platí.

A co se týče té věty, máte pravdu pouze v tom stáří. Souboj nepřipadá v úvahu, protože já jsem po předcích z 15.století "von". Šlechtic se s měšťanem utkat v souboji nikdy nemohl, ale jinak je s vámi sranda.
Díky

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 21:56  

Pavel Doležel patří do Bohnic. Diskutuje tu už sám se sebou - má několik příspěvků za sebou. Reaguje sám na sebe. Vymýšlí si bludné výroky. Potřebuje odbornou péči...

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 22:00  

to anonymni: No já jsem nemyslel na souboj s nima, ale s kolegou poste.restante. Proč bych měl bojovat s nima?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 22:04  

Pavel Doležel patří do Bohnic. Diskutuje tu už sám se sebou - má několik příspěvků za sebou. Reaguje sám na sebe. Vymýšlí si bludné výroky. Potřebuje odbornou péči...

Hergot já si teda dávám na frak. Ale že potřebuji odbornou péči, v tom mám pravdu. Takový měsíc v Bohnicích, pěkně na uzavřeném oddělení, kde si budu moci bez vyrušování sebe sama sám se sebou pořádně pokecat. Jen ta představa ve mě vyvolává blaho pomalu se rozlévající v mém meziuší.

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 22:35  

No nic, Doležel, zasmáli jsme se a půjdeme spát. Už se bojím podívat na blogger. Voni jsou skutečnej nezmar. Přenechám vás panu kolegovi poste restante. S tím se můžete soubojovat až rána. Ja su už staré kozel a ráno musím vstávat a jít hákovat do školy.
Prozatím je tam krásně. Prázdné chodby, nikdo neřve ve třídách. Musím dát do pucu před začátkem školního roku kabinet přírodopisu.
Vy byste se mi tam hodil. Teda, vycpanej. Ve třídě by bylo ticho celou vyučovací hodinu.
Díky a zase někdy ...

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 22:36  

Hele pane Pavle Doležele ! Jsem z Vás trochu zmaten ! Ignorant

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 22:38  

25. srpna 2011 22:35

Co děláte tak brzo v práci ?

poste.restante řekl(a)...
26. srpna 2011 v 1:43  

Anonymní 25.8 17:13
Ona (Montessori) pracovala s retardovanými, zcela zanedbanými dětmi

Ale definice retardace se přece také vyvíjí.
Dnes například mnohé poruchy činnosti mozku za retardaci v plném slova smyslu nepovažujeme.
Navíc retardace je chápána jako trvalý stav. Ale v minulosti byli za retardované označováni třeba i dyslektici, kteří přitom mohou někdy s patřičnou pomocí svůj hendikep výrazně zlepšit a mnozí se ho dokonce i zbavili.


Znamená to podle Vás že dyslexie, diskalkulie, autismus, LDMD a pod. neovlivňují intelektové schopnosti?

To netvrdím já, ale definice těchto poruch.
Příkladem by mohl být dyslektik s IQ přes 140, jméno mi, bohužel vypadlo.

Také nepleťme dohromady autismus, LMD a třeba dyslexii, i když se zdá, že jsou to "všichni ti na hlavu".

Situace je navíc komplikovanější tím, že dochází často k souběhu různých typů poruch.


Já bych to shrnul takto.
Pokud svěřujeme psychologickým poradnám například posouzení školní zralosti, měli bychom opravdu nechat na odborníkovi, zda stupeň poruchy posoudí jako důvod k PUP, či nikoliv.
Jen je třeba zakomponovat prvky kontroly a obrany proti zneužívání tohoto institutu, jak se tomu dnes děje u různých dys- diagnóz už na základní škole.


Ani rychlost a přesnost reakcí, koncentrabilitu, dobu soustředění? A na SŠ maturitních jsou i tyto případy.

Ale to samozřejmě ano.
A často půjde o hendikep, který jim další uplatnění silně zkomplikuje a v některých oblastech znemožní.

Ale přece maturita z matematiky není o tom, jak rychle umím číst, ale o tom, jestli umím příslušné úlohy řešit.

Dyskalkulik nejspíš nebude nikdy účetním, ale může být klidně právníkem. (Jen si musí někoho najmout, aby mu spočítal palmare.)

Na vysokých školách studuje mnoho dyslektiků i dysortografiků. Proč ne, pokud studium zvládají i bez dalších úlev.

Uvědomme si, že maturita je podmínkou nutnou k VŠ studiu.
A my tady po léta prostřednictvím nastavených pravidel ztrácíme část potenciálu těchto lidí jen proto, že se nám nechce měnit zaběhnutá pravidla a do stávajících tabulek se nám nevejdou.

Já jsem pro hledání možností, jak lidi zbavit závislosti na pomoci jiných a státu.
Domnívám se, že pokud umožníme vůbec se pokoušet o maturitu i lidem s dys- poruchami, tak nemáme co ztratit a můžeme jen získat.


Zdůrazňuji: Umožnit se pokusit o zdolání maturity, nikoliv usnadnit vykonání zkoušky.

Pokud má být státní maturita jistou garancí úrovně absolventa, pak prostě nemohou být různé laťky a úroveň složitosti různých zadání musí být srovnatelná.
(Z textu stížnosti jsem vyrozuměl, že rodiče mají pocit, že zadání pro PUP bylo náročnější nežli pro ostatní žáky - nemohu to posoudut, ale pokud by to tak bylo, pak v tom s nimi souhlasím.
A pak v podtextu, že hendikepovaní žáci mají mít zadání lehčí - a s tím hrubě nesouhlasím.)

To není a nemá být jejich "právo", které budou tvrdě vyžadovat dál a dál, na vysoké škole a u zaměstnavatele, jak tady neustále manipuluje pan Doležel.
Neexistuje pro takové tvrzní žádná zákonná opora, tak nevím, co tady pořád řeší.

A zda pak najdou zaměstnání, to přece není starost školy.
Neřeší to ani dnes a u nikoho.
(Všichni ti absolventi např. kulturologie přece místo nenajdou ani dnes, tak proč na tyto obory jde tolik maturantů a přitom lékaři, technici nám začínají chybět? Nabídku oborů a počty studentů má stát regulovat, ale to je jiná debata.)


Nezlobte se na mne, ale v podtextu mnoha přispívajících cítím přístup ve smyslu: "Co by ti retardi pořád ještě nechtěli?"

Ale filosofie PUP je přece jiná.

Já přece netvrdím a nikde jsem nenapsal, že právo na PUP musíme přiznat každému, kdo o ně požádá. Nemusíme je přiznávat vůbec nikomu a celou filosofii PUP spláchnout.
(Pro mne, jako učitele by to znamenalo jen méně práce nežli teď.)

Jen si myslím, že bychom tuto debatu měli vést a najít přijatelné řešení, kterým stávající úprava zjevně není. A klidně se při tom můžeme podívat i jinam, jak to funguje tam.

poste.restante řekl(a)...
26. srpna 2011 v 2:05  

Anonymní 25.8 13:30
Hele hoši (Doležel a poste restante), nechtěli byste se někde sejít (v hospodě, v univerzitní knihovně, na koupališti nebo na hřbitově), kde byste měli dostatek času a prostoru si ty svoje "myšlénky" vysvětlit? Jděte prostě někam. Kamkoliv. Třeba i do ...... a nebo na facebook. Tam se stejně tak kecá o ničem a tam oba perfektně zapadnete. A nejdete tam i nové kamarády a kamarádky.

Tohle ale pro mnohé z nás je "virtuální hospoda", nebo spíš kavárna, kde si přečteme noviny a při kafi probereme, kde nás tlačí bota, zasmějeme se některým glosám, zanadáváme si a také zkusíme rozebrat nějaký problém z naší branže.

Myslím, že se vcelku držíme tématu původního článku.
Jen o něm diskutujeme v poněkud obecnější rovině.

Čím jste ale, prosím, přispěl do diskuse Vy, kromě našeho napadání.


Anonymní 25.8 15:54
Von nedá pokoj a nedá pokoj, dokud mu člověk nevypne pojistky.

Myslím, že jste poněkud přehlédnul, že příspěvek Anonymního 25.8 13:40 není můj, ale naopak mi byl adresován.
:-)


Anonymní 25.8 15:54
Třeba by odešli natrvalo někam jinam :-)

Diskusí na tomto webu se účastním již několik let.
Jste první, kdo mne vyzval k jeho opuštění.

Snažím se diskutovat věcně a slušně, aniž bych názorového oponenta urážel.

Ještě na žádném serveru se mi nestalo, že by mi administrátor smazal byť jediný příspěvek.

Jsem si vědom, že mé texty jsou dlouhé a závidím kolegovi Blahovi jeho schopnost vystihnout podstatu v jedné větě a navíc vtipně.
Já, bohužel, uvažuji v dlouhých souvětích.

Diskuse s panem Doleželem je, řekněme, poněkud obtížnější.
Jsem si ale vědom jejího charakteru a pokusil jsem se ji převést mimo tyto stránky.
Není mou vinou, že se tak nestalo.


Kdykoliv jeden něco napíše, ten druhý vytrhne z jeho textu jednu větu a hned k ní vymyslí hromadu antitezí a je to pořád dokola.

Pan Wagner promine a snad se neurazí, ale trochu na vině je i zvolený redakční systém.
Stará verze České školy umožňovala členit debatu do větví a nebylo nutné kopírovat části cizího textu, aby bylo přesně zřejmé, na co chci reagovat.
Také to umožňovalo ostatním čtenářům naše vášnivé spory s nicky parabellum a Simona CARCY přeskakovat a číst jen to, co je zajímá.
Některé diskuse měly tenkrát i 300 příspěvků a byly často zcela mimo téma původního článku.


Pokud se mých vstupů do diskusí týče, snažím se pojmenovat příčiny problémů a nastínit možná řešení tak, jak je vidím já.

Pokud to čtenářům tohoto webu překáží a obtěžuje je to, budu hledat jiné cesty, jak své názory prezentovat.

Mým cílem je pomáhat.
Co je ale, prosím, cílem Vaším?

poste.restante řekl(a)...
26. srpna 2011 v 2:12  

Pavel Doležel
Vidím, že jste byl aktivní, ale musím se omluvit, protože po dnešním úmorném dnu jsem skončil práci až po půlnoci a nyní už nemám sílu na Vaše podněty reagovat.

Alespoň tak udělám radost našim kritikům.


P.S.: Opravdu nechcete naše filosofické debaty vést mimo toto fórum, jak jsem Vám už dříve navrhoval?

Anonymní řekl(a)...
26. srpna 2011 v 9:53  

1:43
Nezlobte se na mne, ale v podtextu mnoha přispívajících cítím přístup ve smyslu: "Co by ti retardi pořád ještě nechtěli?"

Myslím že to tak není. Každý pedagog je už nastaven tak, aby v první řadě pomáhal.
Pokud něco v tomhle článku prudilo, nejsou to žáci s PUP, ale forma dopisu, za nímž evidentně stojí známí rebelové Eduini.

Anonymní řekl(a)...
26. srpna 2011 v 10:14  

„Čím jste ale, prosím, přispěl do diskuse Vy, kromě našeho napadání.“

Neračte se zbytečně urážet, ale vaše diskuze „v obecnější rovině“ s risk managerem Doleželem byla natolik privátní, že se člověk musel červenat, že ji vůbec sleduje.

A jestli dovolíte, moje příspěvky, pane kolego, ze dne 24. srpna 2011 0:06 a 24. srpna 2011 0:28 byly věnovány opravdu danému tématu.

Anonymní řekl(a)...
26. srpna 2011 v 10:19  

to anonymové: Vždy když se řeklo, že je něco anonym, bylo téměř jasné, že jde o něco nepěkného. Nezlobte se tedy vážení anonymové, jestli někdo z neanonymů si o vás nedokáže udržet přehled a reaguje na dva různé anonymy, jako by to byl jeden, nebo naopak. Až budete od té odvahy, pod své výplody se i podepsat, bude konečně diskuse rovnocenná.

Anonymní řekl(a)...
26. srpna 2011 v 18:14  

"Až budete od té odvahy, pod své výplody se i podepsat, bude konečně diskuse rovnocenná."

1) okamžitě bych letěl ze školy ( doba se jaksi moc nezměnila )
2) Noviny začínám číst jako za bolševika ( mezi řádky )
3) Při výuce musím tvrdit, že ten modrý čtverec je vlastně červený kruh ( třeba jak vysvětlit studentovi, že podřezat svázaného je hrdinský čin,...)
4) Nejsem tedy hrdina - mám strach

Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
26. srpna 2011 v 23:12  

závidím kolegovi Blahovi jeho schopnost vystihnout podstatu v jedné větě a navíc vtipně.

Tak ještě jednu obzvláště vtipnou na konec:

Kde DYSové najdou bezproblémové uplatnění?

poste.restante řekl(a)...
26. srpna 2011 v 23:45  

A jestli dovolíte, moje příspěvky, pane kolego, ze dne 24. srpna 2011 0:06 a 24. srpna 2011 0:28 byly věnovány opravdu danému tématu.

To bezesporu ano. Ale jak mám poznat, že jste tatáž osoba? :-)

Téma anonymity a "anonymity" na tomto webu i na internetu obecně jsme zde řešili mnohokrát.

Myslím, že není důležité, zda je příspěvek podepsán plným jménem, nickem anebo jen značkou, pokud je podepsaný alespoň nějak.

Je mnohem jednodušší reagovat na příspěvek kolegů Blahy či ignoranta, nežli na 15 různých Anonymních, odlišených jen časem.


Luděk Blaha
<
>Kde DYSové najdou bezproblémové uplatnění?

To asi záleží na míře poruchy a oblasti uplatnění.
Ale zcela bezproblémové uplatnění nejspíš nenajdou nikde.

To ale asi ani není cílem.
Pro mnohé je úspěch, pokud najdou vůbec nějaké uplatnění.

Anonymní řekl(a)...
27. srpna 2011 v 20:31  

To je ale úspěch každého člověka - že najde nějaké uplatnění. Např. diskutéři na České škole ho stále ještě marně hledají ;-)

poste.restante řekl(a)...
27. srpna 2011 v 23:15  

Např. diskutéři na České škole ho stále ještě marně hledají

Mrkající očko má zřejmě znamenat vtip.
Ale i jako vtip je to hodně slabé úvaha.

Nebo že by šlo o autoprojekci?
:-)

Anonymní řekl(a)...
28. srpna 2011 v 8:36  

to poste.restante: Kolego myslím, že zapadlo to podstatné. Řekněme, že bych s vámi souhlasil, že žáci mají mít rovné a spravedlivé podmínky u písemné i ústní části maturit. Napište prosím:

1) Jak přesně tyto rovné podmínky vypadají. Ne ale nějaké obecné slinty, kterých jsou naše ministerstva plná, ale konkrétní úpravy podmínek, nejen pro každou myslitelnou poruchu, ale pro každého myslitelného žáka. Tyto podmínky musíte stanovit před samotným testováním.

2) Dejme tomu, že ty podmínky máte. Jakým testem budete ověřovat, že jsou opravdu rovné a spravedlivé? Jaké kritérium budete sledovat?

Ono to máte jako v té džungli trhu. Podnikatele se nikdo neptá na to, jaké má podmínky, zákazníka zajímá cena a kvalita. A povinností státu je zajistit ke všem stejný přístup, nikoliv někoho méně schopného dotovat, někoho schopnějšího naopak penalizovat, nebo nutit zákazníky, aby si kupovali produkty jinde, než sami chtějí. To je omyl sociálních inženýrů, že je možné upravovat si dlouhodobě a efektivně trh k obrazu svému, byť by to bylo pod vlajkou spravedlnosti, rovnosti, bratrství, soudružství, kominterny, konečného řešení, třetího odboje, nebo solidarity. Ohánět se lze lecčím, ale ohýbání reality prostě nefunguje a nechápu, že to ještě někdo nechápe.

Luděk Blaha řekl(a)...
28. srpna 2011 v 20:36  

Kde DYSové najdou bezproblémové uplatnění?
To asi záleží na míře poruchy a oblasti uplatnění.


Tak já znám, pane poste.restante, taky jednu:
Prej, co jste dědo dělal proto, abyste se dožil tak vysokého věku?
No, neumřel jsem!

Anonymní řekl(a)...
28. srpna 2011 v 21:43  

o je omyl sociálních inženýrů, že je možné upravovat si dlouhodobě a efektivně trh k obrazu svému,..

Sakra, už půl století čekám, že to soudruzi v Číně projedou, ale oni nějak dobíhají USA. USA jim dluží již přes bilion. Nebude ten čínský kapitalismus pane Pavle efektivnější ? Bude, protože kašle na lidská práva, vyplácí minimální mzdy, nehledí na sociální postavení a nějaká svoboda ?,..mám obavy, že se toto zalíbilo i MMF. I naši vizionáři si z toho v mnoha oblastech berou příklad.

Anonymní řekl(a)...
28. srpna 2011 v 22:17  

No, Číňané začali být podstatně efektivnější právě proto, že se zbavili tradičního centrálního plánování a povolili trh, byť stále omezený. Číňani mimochodem dopadají velmi dobře v mezinárodním srovnávání vzdělanosti. Oni totiž pochopili, že budoucnost je v technických oborech. Zatímco v západní Evropě a Spojených státyech (a my samozřejmě nemůžeme zůstat pozadu) stoupá vesele podíl humanitně vzdělaných, Číňané pomalu přebírají světovou ekonomickou vládu. A to, že USA u nich má obrovský dluh, to je dáno tím, že Američané, byť jsou v průměru mnohem bohatší a efektivnější, než Číňané, narozdíl od Číňanů jsou také nenažraní a spotřebovávají dlouhodobě podstatně více, než kolik vyrobí. Zatímco Číňané vyžijí s málem, jsou skromní a spořiví, Američané jsou rozhazovační a nestřídmí. Plýtvají, způsobují obrovské negativní externality i pro jiné státy a jsou bezohlední. Kdyby každý Číňan měl spotřebu stejnou jako průměrný Američan, tak už bychom tady válčili o zdroje. Čili soudruzi v Číně to určitě neprojedou. Projedeme to my s amíky a eurohujery v zádech.

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 9:33  

28. srpna 2011 22:17
Pavel Doležel

Tentokrát s Vámi musím na 100 % souhlasit. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 18:38  

Projedou to Číňani, protože kašlou na životní prostředí, na rozdíl od nás... Evropská civilizace pracuje s významnou hodnotou - kvalita života. K ní patří třeba i to, že pomáháme druhým (např. dyslektikům). Ale těžko chtít po nadšeném čtenáři knihy Mein Kampf a příruček o kapitalismu a ekonomice, aby někomu nezištně pomohl... Radši svůj volný čas tráví zbytečnými diskuzemi na České škole.

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 20:01  

to anonymni: Mýlíte se kolego. Číňané to neprojedou a už vůbec ne proto, že kašlou na životní prostředí. Ostatně těžko chtít po Číňanech, aby šetřili životní prostředí, když my sami a s námi celá vyspělá euroamerická civilizace jej plení a drancuje již téměř stopadesát let. Když američané jsou mimojiné největším znečišťovatelem ovzduší. Pomáhat druhým někdy smysl má, někdy ne. Rozhodně nemá smysl pomáhat imbecilovi doučováním pokročilé matematiky. Rozumná míra pomoci znevýhodněným byla dle mého mínění dávno překročena. Dnes aby každý normální učitel pomalu měl ve třídě šest asistentů a dva speciální pedagogy. Pokud ale někdo nevidí, že je to cesta do pekel a že tou mantrou pomoci se ohánějí hlavně ti, kterým tento systém přináší obživu a kteří si z něj udělali zajímavý business, tak mu to vnucovat nebudu. Uvidíte za pár let sami, kam nás tyto snahy dovedou. Maximální možnou péči je racionální věnovat naopak těm nejnadanějším, čímž rozhodně netvrdím, že rozumná míra pomoci se nemá dostat všem. Rozhodně ale dám raději milion na perspektivního studenta teoretické informatiky, než na deset speciálních pedagogů, kteří za něj naučí dva imbecily zavazovat si tkaničky. A z toho nikterak neplyne, že jsem fašista, nebo nacista. Nezištně jsem pomohl dnes dvěma stopařům, které jsem vezl do Prahy. Diskuse na tomto webu pro mě není zbytečná. Kdyby byla, nebyl bych tu. Nechte ale na mě, abych to sám posoudil a starejte se raději o to, do jaké míry je pro vás zbytečné ji číst.

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 20:39  

Teda Anonymní,

29. srpna 2011 18:38

Teď by to chtělo na ty ideologické canci hodně ostrej fór, ale nic mě nenapadá.

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 22:27  

29. srpna 2011 18:38

Nevím, nevím jestli jste to s životním prostředím v ČR nepřehnal. Až pšoukne Temelín nebo Dukovany, tak vás to přejde.Zřejmě Vám uniká jedna věc a tou je demontáž sociálního státu.Současné elity jednoduše na ty v uvozovkách " SPU " kašlou - peníze prostě nebudou. Těch asistentů bych se taky nebál, prostě nebudou. Zadarmo ani kuře nehrabe. S tou kvalitou života jste mě dostal, pač důchodci jsou pro mnohé stejná přítěž jako invalidé. Takový mladý dravý podnikatel s nimi jednoduše nepočítá. Sdělovací prostředky jim v tom zdárně asistují !

Anonymní řekl(a)...
29. srpna 2011 v 22:30  

Radši svůj volný čas tráví zbytečnými diskuzemi na České škole.

Tak tady prostě nelezte, bude to vaše svobodné rozhodnutí.

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 19:46  

Pavel Doležel tu obdivuje "čínský model" založený na porušování lidských práv, dětské práci, drancování životního prostředí (otrávené řeky chemikáliemi, v jejichž povodí onemocněli všichni lidé rakovinou) a mizernou kvalitou života většiny obyvatel. Nelíbí se mu pomoc žákům s SPU. Čte Mein Kampf.

Oproti tomu bych já upozornil na "skandinávský model", kde se starají o své životní prostředí, pomáhají žákům s SPU, mají vysokou kvalitu života, na kterou dosáhne naprostá většina populace. V mezinárodních srovnáních ohledně výsledků školství jsou na špici.

Ten druhý model je mi opravdu blízký. Zažít a vlastní kůži ten první bych snad nepřál ani Doleželovi...

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 21:12  

Snílkovi z 30. srpna 2011 19:46

Máte pravdu. Až na jednu podstatnou drobnost:
musel byste Čechy odstěhovat do Finska a Finy do české kotliny. Pak bychom tu měli lid, který nekrade, nepodvádí, nekorumpuje, jeho snahou je poctivá a úspěšná práce, lid, který věří (právem) svým politikům a táhne s nimi za jeden provaz. Lid, pro nějž je vzdělání dětí na prvním místě hodnot. Lid, který při odchodu do práce nezamyká dům, protože nechápe, proč by se to mělo dělat. Lid, který žije v relativním poklidu, nevadí mu mírumilovné soužití s původními kmeny ze severu, váží si tradic a sociálního míru.
Obávám se, že finské podmínky tady u nás hned tak nevypěstujeme.

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 21:30  

Já jsem nepsal, že obdivuji Čínský model. Jen tvrdím, že Čína se stane novou ekonomickou velmocí a že Číňané jsou mnohem skromnější, než Američané. O kvalitě života jsem nic nepsal, tak mi laskavě nic nepodsouvejte a přestaňte s tou demagogií. Ono se lehce nejdřívě něco někomu vloží do úst aby se pak mohl napadat.

Skandinávie je moje oblíbená oblast. Ovšem je dobré vědět, že i Skandinávský model má svá úskalí a prošel v minulosti krizemi. Navíc není snadno přenositelný. Abych ale uvedl na pravou míru tu vaši špici, vyhledal jsem výsledky testu matematických dovedností v rámci mezinárodního srovnávání PISA. Tak tedy na prvním místě je Chinese Taipei se skore 549, na druhém Finland se skore 548, na třetím Hong Kong-China se skore 547 a na čtvrtém Korea se skore 547. Pak je odstup a následují Netherlands, Switzerland, Canada a Macao-China. Česká republika je se skore 510 na šestnáctém místě, zatímco Švédsko je na 21. místě a Norsko dokonce na 29. místě. Pokud by někdo do Skandinávie počítal i Dánsko, tak to je na 15. místě, Estonsko na 14., Litva na 30. a Lotyšsko na 31. místě. Takže o jaké špici to mluvíte?

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 21:36  

obdivuje "čínský model"
Čte Mein Kampf


Neznám nikoho, kdo by neobdivoval "asijského tygra" a hlavně Čínu a Taiwan. Míra spokojenosti se svým životem je u jejich obyvatel mimochodem nesrovnatelně vyšší než u nás.

Neznám nikoho, kdo nečetl nebo aspoň neprolistoval Mein Kampf, stejně jako i Bibli svatou.

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 21:58  

30. srpna 2011 19:46

Slavné RVP-ŠVP je původní produkt finsko-francouzský.

Jinak začínám pochybovat, zda patříme vůbec k západní civilizaci, protože se tady masově krade, podvádí, spoří a reformuje v zájmu horních deseti tisíc. Byl vůbec někdo z vládních činitelů za ty grázloviny za posledních 20 let zavřený ? Jedině Svoboda z vlády Zemana. Kde skončilo PROMOPRO, Drobil,...Pandury, Gripeny,...pod kobercem. Kdo nekrade, není Čech ?

Anonymní řekl(a)...
30. srpna 2011 v 23:43  

patříme vůbec k západní civilizaci ...

Myslím že se k ní hrdě chceme hlásit od sametovky, ale máme k ní hrozně daleko. Tedy aspoň k těm kultivovaným rysům a pořádku, který tam dosud panuje oproti nám.
V našich genech je snad pár kapek krve Keltů, pak Němců, ale to je tak vše. Jsme prostě slovanští východňári, jen to hvízdá.

Luděk Blaha řekl(a)...
31. srpna 2011 v 0:32  

Neznám nikoho, kdo nečetl nebo aspoň neprolistoval Mein Kampf, stejně jako i Bibli svatou.

Chcete-li se seznámit osobně, stačí říct.
Nemám potřebu, aby kvůli četbě spisu ze mne někdo dělal fašouna nebo pánbíčkáře.

Anonymní řekl(a)...
31. srpna 2011 v 16:56  

Ale ale, tím že si prohlídnu Atlas světa, ze mě ještě nebude cestovatel, a kuchařku - nebudu kuchař. Ale dostanu páru, o čem to je. Abych nenalít kdejakýmu Koniášovi.

Luděk Blaha řekl(a)...
31. srpna 2011 v 20:32  

Ale ale,

Neříkám, že tím budu, ale že to ze mne někdo bude dělat.
Byla to jenom reakce na poněkud troublé napadání pana Doležela.
(Ne, že napadá pan Doležel, v tomto případě, ale že je napadán on za svůj čtenářský deníček.)

Anonymní řekl(a)...
31. srpna 2011 v 23:28  

Něco jiného je prolistovat si Mein Kampf (mimochodem jediná zakázaná kniha v ČR). A něco jiného je se s jeho studiem chlubit a uvést ho jako jednu z několika knih ve svém profilu... To myslím dělají především neonacisté a pak pan Doležel.

Luděk Blaha řekl(a)...
1. září 2011 v 11:34  

To myslím dělají především neonacisté a pak pan Doležel.

Děkuji, že jste je rozlišil.

Anonymní řekl(a)...
1. září 2011 v 12:47  

Pánové, že vás to baví.

Luděk Blaha řekl(a)...
1. září 2011 v 20:06  

Pánové, že vás to baví.

Vy se do toho nepleťte, člověče!

poste.restante řekl(a)...
1. září 2011 v 21:27  

Pavel Doležel
Dostal jsem se k reakci až po čase, ale přesto:

Napište prosím
1) Jak přesně tyto rovné podmínky vypadají. Ne ale nějaké obecné slinty, kterých jsou naše ministerstva plná, ale konkrétní úpravy podmínek, nejen pro každou myslitelnou poruchu, ale pro každého myslitelného žáka. ...


Hmmmm.
A co takhle, když už budu v ráži, že bych napsal novou Bílou knihu, vypracoval novou koncepci školství a funkční model financování?

A ještě bych jako bokovku mohl sepsat třeba novou daňovou a důchodovou reformu, ne?
:-))

Pane Doležele, právě na podobné úkoly bychom měli mít výzkumné ústavy, pracovní týmy a poradní sbory ministra a ne jednoho nadšeného kantora, který po odpolednách rekonstruuje rodinný domek a má spoustu jiných starostí, nežli aby zadarmo dělal to, zač jsou jiní placení.

Ale mohu Vám posloužit právě těmi obecnými kecy - tedy:

Rovné podmínky znamenají odstranění takového hendikepu, který nesouvisí přímo s testovanou schopností, či znalostí, ačkoliv průběh testu ovlivňuje.

Tedy u fyzických hendikepů je situace zřejmá, u psychických to bude hooodně složitější.
- nevidomému dejme zadání v brailově písmu a třeba je doplňme zvukovým zadáním.
- nahluchlému dejme sluchátka a zesilovač a bavme se, zda vůbec a jak řešit problém s poslechovým testem u maturity z cizího jazyka
- dyslektikovi upravme text jednotného zadání tak, aby jej dokázal pochopit, dejme mu více času, případně mu povolme zvukové zadání
atd.

Některé z těchto úprav směřují spíše k počítačovým testům a podobně, ale o tom se zase můžeme dlouze bavit.

Ale já nejsem ani psychyiatr, ani speciální pedagog a návrhy těchto úprav opravdu nejsou moje parketa.

Samozřejmě a docela určitě najdeme takové poruchy, u kterých znevýhodnění zkoušeného odstranit nelze, anebo to v současnosti neumíme.
Přece i dnes platí, že nevidomý nedostane řidičák.

Podstatný je záměr a princip přístupu k lidem s hendikepem.
Zda chceme lidem pomáhat, nebo na ně kašlem.

Jakým testem budete ověřovat, že jsou opravdu rovné a spravedlivé? Jaké kritérium budete sledovat?

Tak to kritérium nejspíš nebude jedno a půjde o specifická zohlednění konkrétních poruch.
:-)
Žádný takovýto systém není nikdy zcela imunní proti zneužití.
To nejsou ani současné maturity.

Každopádně je vhodné zakomponovat do systému prvky kontroly a přezkumu.
Také si myslím, že je nepřijatelné současné řešení, kdy teoreticky stačí pár měsíců před maturitou zajít na vyšetření a on už vám nějaký doktor "něco" napíše.
Spíše by mělo jít o vyjádření ošetřujícího lékaře, který vysloví na základě dlouhodobého sledování pacienta.
A které třeba bude muset stvrdit nezávislý odborník.

Opět po mně ale nechtějte univerzální řešení pro konkrétní specifické poruchy. To snad ani nejde.


Podnikatele se nikdo neptá na to, jaké má podmínky, zákazníka zajímá cena a kvalita. A povinností státu je zajistit ke všem stejný přístup, nikoliv někoho méně schopného dotovat, někoho schopnějšího naopak penalizovat, nebo nutit zákazníky, aby si kupovali produkty jinde, než sami chtějí.

Bláboly o džungli trhu v primárně netržním prostředí školství si nechte od cesty.
To bychom mohli rovnou dávat maturitu jen těm, kdo zaplatí.

A nakonec. Zákony Vás samozřejmě mohou "nutit" i k nákupu zboží, které nechcete. Například od jisté velikosti firmy jste povinen vytvářet anebo svými nákupy podporovat i pracovní příležitosti pro hendikepované.

Systém, stát je tu totiž také proto, aby podporoval chování, které považuje společnost za žádoucí, ačkoliv je "netržní".

My, občané, tu totiž nejsme kvůli trhu, ale trh je tu kvůli nám.

Nechápu, že to někdo ještě nechápe.
:-)

S Vaším hodnocením čínské a západní ekonomiky se dá vcelku souhlasit.

Anonymní řekl(a)...
4. září 2011 v 23:50  

to Luděk Bláha: :-)

Anonymní řekl(a)...
5. září 2011 v 0:25  

to poste.restante: Já jsem doufal, že vás dovedu k poznání, že skutečnost, že odmítám rovné podmínky pro všechny není dána tím, že bych měl nedostatek empatie (byť to se těžko hodnotí nesubjektivně), ale tím, že něco takového nedokáži nadefinovat. Podívejte, já se jistě nepovažuji za nějakého významného matematika, máme u nás spoustu mnohem nadanějších, chytřejších a schopnějších mozků, než je ten můj. Ale na druhou stranu zase ta spousta není až tak veliká a troufám si tvrdit, že se přecejen v matematickém modelování nejrůznějších jevů trochu vyznám. Vy to stále berete jako nějaký nepodstatný detail, který vyřeší komise odborníků a že se takové komise a výzkumné ústavy pedagogické i jiné nejsou schopny dobrat výstupů považujete za jejich neschopnost, nebo za nějaký víceméně technický či politický problém. A já vám říkám, že to tak není, že ten problém je fundamentální. Zkusím vám to vysvětlit na analogii. Představte si volby do Poslanecké sněmovny. Asi se mnou budete souhlasit, že by počty mandátů měly co nejvíce odpovídat rozdělení voličů v populaci, aby byly volby co nejspravedlivější. Budiž. Jenže mandáty nelze dělit a tak se k dokonalé proporcionalitě prakticky nikdy nedostanete. To je dáno prostě podstatou problému. Dobrá, pak ale můžeme chtít, aby se alespoň výsledné rozdělení mandátů mezi strany co nejvíce blížilo dokonalé proporcionalitě. Budiž, souhlasím. Ale teď přichází ta zrada, ten fundamentální ďábel skrytý v detailu. Co to znamená "co nejvíce blížilo"? Víte kolika způsoby je možné nadefinovat vzdálenost v Euklidově prostoru? Existují desítky měr vzdáleností, každý autor obhajuje jinou, někdo požaduje minimalizaci součtu absolutních odchylek, někdo součtu kvadrátů odchylek a někdo maximální odchylky. No a obdobně to máte s rovností podmínek pro všechny. Jak poznáte, že tomu konkrétnímu žákovi jste stanovil podmínky rovné s jiným znevýhodněným žákem? Jak budete měřit vteřiny, které mu máte dát navíc a jak otestujete, že jste se trefil? To je prostě nesmysl. Ekonomie těmto problémům říká normativní. Některé věci, jako je třba maximum funkce na dané množině, jsou jasně dané, my je někdy i umíme najít a popsat způsob, jak se k nim dostat a co nám to přinese a co nám to vezme. Co ale ekonomie ani žádná jiná věda neřeší, je jakou funkci budeme maximalizovat. Jeslti budeme usilovat o maximalizaci součtu všech příjmů, maximalizaci minimálního příjmu, rovnost příjmů, nebo nebudeme usilovat o nic. Všechno jsou možné přístupy.

Anonymní řekl(a)...
5. září 2011 v 0:25  

Zakomponovat do systému prvky kontroly a přezkumu, to raději ne. To je prazvláštní představa určitého typu lidí, že všechno se dá uregulovat a přerozdělit, zkontrolovat až je to definitivně zkontrolované. Ve skutečnosti tím nic neřešíte, jen kupíte prázdná slova. Jak budete kontrolavt dodržování pravidel, která neumíte stanovit? A kdo bude kontrolovat kontrolory? Mně taď ani tak nejde o možné zneužití, ale o nesmyslnost podstaty celého takového systému.

To bychom mohli rovnou dávat maturitu jen těm, kdo zaplatí.

Ano, my vážený pane dáváme maturitu jen těm, kdo zaplatí. Jenže to není ve symslu vašeho elementárního chápání tohoto pojmu. Daňový poplatník nechce po studentovi, aby mu platil penězi, které narozdíl od něj nemá. Student si svou maturitu má kupovat a cenou za ní je čas a usilí, které k jejímu vykonání musel vynaložit.

Když napíšete, že stát je tu od toho, aby podporoval chování, které považuje společnost za žádoucí, ačkoliv je netržní, otvírá se mi kudla v kapse. To je totální nepochopení tržního mechanismu. Tou vaší podporou netržního chování podporujete co a koho? Víte, ono se vám může stát, že těmito podporami ten trh tak zničíte, že mnohem více lidí tím vaším netržním lidumilstvím utrpí, než kolika pomůže. Dokonce je to téměř jisté. To jsou všechny ty netržní myšlenky velikého humanismu jako je vysoká minimální mzda, vysoké životní minimum, dvě sazby DPH, nebo nejlépe ještě třetí nulová pro podnikatele v oborech, které někdo považuje za ty pravé a důležité. Tím se nám jaksi začínají pokřivovat tržní ceny. Mimochodem, tržní cena je nejdůležitější informace, kterou vám nikdo jiný než trh neposkytne. Přečtěte si von Misese a jeho kritiku socialismu, kterou napsal dlouho před tím, než se jeho slova ověřila v praxi. Největším problémem centrálního plánování je neznalost tržních cen, zejména tržní ceny práce.

My, občané, tu totiž nejsme kvůli trhu, ale trh je tu kvůli nám. Nikoliv, trh jsme my.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.