MŠMT: Co znamenají standardy pro základní vzdělávání?

pondělí 25. července 2011 ·

Ministerstvo školství připravilo odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy novinářů.


 Proč potřebujeme standardy?

  • Z programového prohlášení vlády vyplývá zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol.
  • Abychom mohli žáky na něco testovat, musíme vytvořit požadavky na to, co má žák konkrétně umět. Tyto požadavky nese už platný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je pro školy povinný. Nově připravené standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol.
  • Ze standardů budou vycházet autoři otázek pro testování žáků v 5. a 9. třídách.
Proč vůbec potřebujeme testovat?
Výsledky našich žáků ve výzkumech TIMSS a PISA 2009 poukazují na zhoršování výsledků našich žáků. Analyzuje to i zpráva společnosti McKinsey & Company. Testování žáků probíhá téměř v celé Evropě.


Co jsou to standardy?
Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy RVP ZV. Je to upřesnění, konkretizace z očekávaných výstupů RVP ZV - pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy i vzorová úloha.


Proč jen tři vyučovací předměty?
V první fázi tvorby standardů se tvořily pouze pro prioritní vzdělávací oblasti - matematická, čtenářská, jazyková. V případě cizího jazyka je angličtina vzor možného zpracování standardů pro cizí jazyk. Existuje však pracovní skupina i pro „ostatní vzdělávací obory“ -  připravuje standardy pro další předměty: dějepis, výchova k občanství, přírodopis atd. Ministr Josef Dobeš plánuje vytvoření standardů také pro německý a francouzský jazyk.


Kdo standardy tvořil?
Především učitelé z praxe ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť. Pracovní skupiny vznikly v listopadu 2010.


Proběhla kolem standardů nějaká veřejná diskuze?
Ano. Dokonce dvoukolová, prostřednictvím webových stránek www.rvp.cz. Podle závěrů druhé části diskuze hodnotilo ve všech třech oblastech pozitivně standardy vždy více než 92 % pedagogů.


Přínos standardů?
Zkvalitnění základního vzdělávání, upřesnění výstupů RVP ZV, nastavení minimální laťky, co mají žáci v uzlových bodech základního vzdělávání umět. Podklad pro tvorbu testovacích otázek. RVP ZV říká, co má žák umět, standardy popisují, jak dobře to má umět.


Jsou standardy povinné?
Ano. Je to však pouze zpřesnění už nyní povinného rámcově vzdělávacího programu (RVP ZV).


Od kdy budou standardy platné?
Platné jsou po podpisu ministra a dnem, kdy budou k dispozici školám na webových stránkách MŠMT.


Musí školy měnit své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP)?
Školy si musí zkontrolovat své výstupy z RVP. Pokud těmto výstupům ŠVP vyhovuje, nemusí se nic měnit. Pokud ne, je třeba ŠVP upravit, přesněji řečeno, pokud v něm něco chybí, je třeba to doplnit.


Znamená to znovuzavedení povinných školních osnov?
V žádném případě. Místo povinných školních osnov mají školy své vlastní školní vzdělávací programy. Ty jim zůstanou, jen pokud v nich něco ze standardů chybí, budou to muset doplnit. Osnovy vymezují na úrovni školy, co se musí probrat v každém ročníku, zatímco standardy říkají školám, co má žák umět v uzlových bodech.


Jak se standardy liší od "doporučených osnov", které nedávno zveřejnil VÚP?
Doporučené osnovy jsou rozepsány pro jednotlivé ročníky ZŠ. Mají sloužit jako návod pro školy, které si neví rady se sestavením ŠVP.


Standardy pouze sjednocují a konkretizují výstupy pro 5. a 9. třídu. Tyto výstupy už existují - v rámci povinného RVP ZV, standardy tyto výstupy konkretizují a zpřesňují, nabízejí modelové úlohy. Standardy jsou určeny všem školám, zatímco doporučené osnovy jen školám, které se neumí poradit s ŠVP.


Jakou úroveň žáků standardy zjišťují?
Tyto standardy pouze minimální - základní úroveň toho, co žák na konci 5. a 9. ročníku musí umět. Budou se připravovat i standardy pro střední a vysokou úroveň.


Co se standardy dál?
V rámci individuálních projektů národních (IPN) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)předkládá Česká školní inspekce (ČŠI) projekt "Národní systém pro inspekční hodnocení vzdělávací soustavy", ve kterém se plánuje testování žáků 5. a 9. tříd. Součástí této aktivity je příprava testových úloh, jejichž obsahovým základem budou právě standardy.


Finanční nároky?
Nevzniknou žádné finanční nároky pro školy. Co se týká přípravy standardů, členové pracovních skupin měli honorář 350 Kč/h. Zatím byla vyplacena částka za rok 2010 a 2011 983 tisíc Kč. Dále bude vše placeno z OP VK (technická pomoc a IPN ČŠI).


Jak se využijí data získaná z testování 5. a 9. tříd?
Budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu ale i pro rodiče. Nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků.

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
25. července 2011 v 16:22  

V textu z MŠMT mi vrtá hlavou úvodní část "Z programového prohlášení vlády vyplývá zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol.
Abychom mohli žáky na něco testovat, musíme vytvořit požadavky na to, co má žák konkrétně umět."

Tedy nikoliv např.: "Pro zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku musíme vytvořit adekvátní nástroj, který bude zjišťovat hlavní cíle vzdělávání, jako jsou klíčové kompetence..."

V textu se dále argumentuje šetřeními PISA a TIMSS, která mají k ukázkovým testům hodně daleko a zaměřují se na zjišťování čtenářské a matematické gramotnosti - ty ovšem v RVP vůbec nenajdeme, takže nemohou být předmětem testování ve Standardech! Daleko více by nám prospělo do RVP přidat očekávané výstupy zaměřené na výuku gramotnostem...

V testování, kterým má projít deklarovaných 90% žáků, žádný smysl nevidím - ke zlepšení kvality výuky vést nemůže, ke zlepšení PISA a TIMSS rovněž ne, protože tam se měří něco jiného - žádný pozitivní výstup z něj nevzejde!

Možná by pomohla opět petice, která by vyvrátila, že je pro Standardy 90% učitelů... Podobná petice vznikla u maturit, MŠMT ji sice ignoruje, ale aspoň bylo usvědčeno ze lži, že učitelé státní maturity podporují...

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. července 2011 v 23:04  

Co znamenají standardy pro základní vzdělávání?

Jenom to, že se žáčkové zase budou muset začít učit. Teda pokud se z neplnění minima znalostí bude něco vyvozovat a nevyšumí vše naprázdno. Jinak - ztráta času.

Anonymní řekl(a)...
26. července 2011 v 23:27  

V programovém prohlášení vlády je také uvedeno: "Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol..."

Mgr. Milan Šatra řekl(a)...
27. července 2011 v 23:28  

Zavedení standardů rohhodně neznamená, že se žáci začnou učit, to je holý naivismus. Jedinou motivací zůstane omezení počtu volných míst na SŠ.

Anonymní řekl(a)...
29. července 2011 v 23:49  

Zatímco přijímací zkoušky na střední školy byly určitou vnější motivací žáků k tomu, aby se učili (neříkám že vhodnou...), standardy a z nich vycházející testy nebudou mít žádný dopad na žákovu pozdější dráhu. Žákovi je absolutně jedno, zda je napíše výborně, nebo ne. Jediný, kdo z toho bude vystresovaný, bude ředitel školy a její učitelé... Právě kvůli možnosti, že se ocitnou v nějakém žebříčku. Tohle opravdu chceme? Stoupenci testování si tohle asi neuvědomují, jsou-li vůbec nějací stoupenci... Já žádného neznám. Jen ministra školství! (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
30. července 2011 v 18:45  

Další jsem já, pane Sárközi, takže teď už znáte minimálně dva. V úctě Petr Kukal

Anonymní řekl(a)...
30. července 2011 v 19:37  

Samozřejmě že zavedení standardů se nelíbí všem těm, komu vadí transparentnost zveřejňování výsledků škol. Ať se přece absolventi alternativních ústavů předvedou, nebo se stydí za své výsledky?
Tihle odpůrci závazného minima budou donekonečna protestovat i proti takovým úkolům, jako je 3 x 3 = 9 nebo s jakým i/y se píše slovo babička.

Anonymní řekl(a)...
31. července 2011 v 18:02  

Pokud jsou standardy v souladu s RVP a ŠVP taktéž, nutně je i ČVP v souladu se standardy a není třeba jej doplňovat. Pokud standardy v souladu s RVP nejsou, očekávám jeho úpravu a následně se bude upravovat většina ŠVP. Ať žije chaos!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.