Prohlášení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s.

čtvrtek 17. února 2011 ·


Sdružení soukromých škol podporuje politiku ministra Dobeše, který podniká konkrétní zásadní kroky k napravení nedostatků ve školství za uplynulých 15 let. Naše sdružení od počátku vzniku realizuje měření kvality svých členských škol. Proto souhlasíme s navrženými body a budeme spolupracovat na krocích vedoucích k jejich optimálnímu řešení.


Konkrétně:


  • Podporujeme měření kvality vzdělávání na základních školách formou srovnávací zkoušky v 5. a 9. třídách.
  • Prosazujeme realizaci státní maturity jako jednoho z kritérií měření kvality vzdělávání.
  • Souhlasíme se zeštíhlení sítě středních škol tak, aby pružně reagovala na potřeby trhu práce. Podporujeme vytvoření ve vzdělávání takového konkurenčního prostředí, které nebude diskriminující a kde kvalita poskytované vzdělávací služby bude prvořadým měřítkem optimalizace.
  • Chceme změnou financování regionálního školství docílit reálného naplnění  svobodné volby vzdělávací cesty a vzdělávací instituce tak, aby stát zabezpečil financování zvolené vzdělávací cesty občanem bez rozdílu zřizovatele.
  • Podporujeme návrhy ministra na odbourávání byrokratického zatížení škol.
  • Velice si vážíme snahy ministra zabezpečit posílení financí na zvýšení platů učitelů.

Mgr. Vladimír Kolder
předseda

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s.

32 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
17. února 2011 v 21:43  

Učím sice na státní škole, ale podporuji tuto iniciativu. Kdo poctivě pracuje,nemusí se žádných testů ani maturity státní bát.
Školy, v nichž se maturity šidily ať skončí. Nejsou přínosem, naopak vedou mladé k přesvědčení,že i v praktickém životě dostanou vše bez námahy.
Ano ministr Dobeš rozčeřil klidné špinavé louže

Charlie řekl(a)...
17. února 2011 v 22:08  

Bod 1 - souhlas
Bod 2 - souhlas + povinná matematika
Bod 3 - Doufám, že se zeštíhlení bude také týkat soukromých škol a že MŠMT nebude podporovat další rozšiřování sítě soukr. škol a míst na nich
Bod 4 - Má představa je taková, že žáci na soukromých školách si platí 100% nákladů na studiu a stát nic nepřispívá. Pak zbyde dost peněz na státní školy.
Bod 5 - Netuším, kde pan ministr začal bourat byrokracii na školách, naopak v souvislosti se státními maturitami byrokracie dost přibylo.
Bod 6 - Nějak jsem si nevšiml, že by plat prudce vyletěl vzhůru. Vlastně ano, ale to byl plat jeho podřízených na MŠMT, nikoli učitelů a lidí zabezpečujících chod škol.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 9:03  

Právě jsme za školu odeslali dopis premiérovi, kde žádáme odvolání ministra školství jako nekompetentní osoby, které nedůvěřujeme.
Myslíte si totéž? Připojte se!

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 9:04  

Větší vlezdoprdelismus jsem už dlouho neviděl. Bodejť by nehrovali za zeštíhlení sítě středních škol, když jim státní školy berou většinu středoškoláků, bo u nich se musí platit. Po zeštíhlení na soukromé školy zbyde větší kus koláče. Jenom ale aby se nesekli. Akreditační komise pro VŠ poslední dobou nějak spřísnila a kupříkladu zrušila řadu oborů soukromé VŠ J.A. Komenského. Aby to také nečekalo soukromé střední a základní školy. Jinak si myslím, že nad úrovní či spíše pod úrovní soukromých škol se musí Ámos v hrobě obracet.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 9:15  

S povinnou matematikou souhlasím. Jako daňový poplatník nemám nic proti placení 100% školného na soukromých školách - ale chci nižší daně.
Neplakal bych nad kvalitou soukromých škol, ale nad kvalitou škol. Pokud tedy za jediné kritérium kvality nepovažujete zřizovatele.
Dneska, když je na SŠ plno volných míst a ředitelé se předhánějí v tom jak rodičům vlézt do ... opravdu myslíte, že přežije soukromá škola (s poplatkem) jen z toho, že dítě dostane maturitu? Na státní dostane totéž zadarmo (navíc zbydou peníze na sponzorský dar a to se potom studuje)

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 13:26  

a nedopadly náhodou soukromé střední školy při maturitní generálce nejhůře ? Ten pokřik je vysoce zajimavý. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 15:59  

Pane Ignorante, již i pan ministr ví, že většina soukromých škol jsou "učňáky", u nás ve městě je jich několik. Učím na soukromé škole a při maturitní generálce (i při maturitách nanečisto) jsme vždy dopadli nadprůměrně. Takže mně docela vadí, jestliže někdo hází všechny soukromé školy do jednoho pytle.
Soukromé školy nabízejí obory, které na státních školách u nás ve městě nenajdete a naši absolventi většinou rychle najdou uplatnění.
Možná jsem hloupá, ale myslela jsem si dosud, že rodiče našich žáků také přispívají ze svých daní na vzdělávání. Proč by tedy měli platit 100% školné na soukromé škole?

Anonymní řekl(a)...
18. února 2011 v 20:25  

18. února 2011 15:59
Neháži Vás do jednoho pytle, pravdou však je, že v průměru dopadly soukromé školy nejhůře. Jak je vidět, některé tyto školy jsou opravdu dobré, většina ale těch špatných. Nu, co se dá dělat ? Ignorant

Anonymní řekl(a)...
19. února 2011 v 18:45  

Státní normativ na mzdy a na pomůcky pro soukromé školy není vůbec malý.
Delší dobu v diskusi na tomto serveru sleduji, že rozkrádání normativu zřizovateli státních středních škol (kraji) nikoho mimo mne nevzrušuje. U ministra z Mimoně to nepřekvapuje, ale co okrádaní ředitelé škol. Nerozumím.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2011 v 20:41  

Není soukromá škola jako soukromá škola. Naše škola nabízí obory elektrikář, obráběč kovů, umělecký kovář, knihař - obory žádané na trhu práce, školné někdy žáci vůbec neplatí, jsou ze sociálně slabších rodin. Žádná jiná škola v našem městě tyto obory nenabízí.
No a pak tu máme soukromou školu, kde je školné několik tisíc měsíčně a žáci studují ekonomické, líbivé obory. Bohužel to samé nabízí několik škol v našem městě.
Asi by bylo dobré toto rozlišit.Není škola jako škola.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2011 v 21:56  

Když se tak nad tím zamýšlím, zauvažuji na studiu na vaší škole. V dnešní době raději instalatér než učitel. Jste páni svého času, děláte jen na sebe, máte více peněz. Zájemců o provedení práce jsou stovky. tedy se v pohodě uživíte. Žádné stresy.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 15:20  

Jak mezi státními, soukromými i církevními školami jsou školy vynikající, průměrné a podprůměrné. Soukromé školy jsou pro stát až o 1/3 levnější v neinvestičních nákladech na vzdělávání žáka. Ze státního rozpočtu kapitoly 333 na školství dostaly pouze 5 % Na investice z dotace nemají nárok. Případně vytvořený zisk musí reinvestovat zpět do vzdělávání, ne do svých kapes. Jejich hospodaření je každým rokem přísně kontrolováno nezávislým auditem a finančními kontrolami krajů a ministerstev. Od výroku auditora a hodnocení Českou školní inspekcí se odráží výše poskytnuté dotace na další roky. Dezinterpretací výsledků MAGu házíte soukromé školy mezi nejhorší. Ale přitom srovnáváte nesrovnatelné. Poměr typů škol (gymnázia, SOŠ, SOU s maturitní zkouškou) mezi krajskými, soukromými a církevními je diametrálně jiný. Většina soukromých škol (68%) má učňovské obory s maturitou. Na krajských školách je naopak o 66% maturantů více z gymnázií. Jak chcete srovnávat výsledky žáků s tak rozdílnými učebními plány? Někdo argumenty ze sourkomých škol zná, někdo se po nich pídí, někdo je slyšet chce a někdo nechce. Ten pak snadno sklouzává k nízkým komentářům aliaz "vlezdoprdelismus". Je mi Vás líto. J.T.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 15:23  

Co se týče měření kvality členských škol, provádí si ho sdružení samo podle vlastních parametrů. Nemělo by být v rámci objektivity realizováno nezávislou institucí?

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 17:01  

Sdružení měření kvality svých členských škol provádí v několika stupních. Staví kvalitu vzdělávání na první místo. Od roku 1998 začalo jako první školská asociace v Evropě využívat pro evaluaci a řízení kvality svých členů třístupňové hodnocení kvality
s využitím inspekčních zpráv od České školní inspekce, mezinárodních postupů a certifikace norem ISO 9001. Certifikaci systému managementu jakosti školy provádí nezávislé instituce pro certifikaci systémů jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001. Kontrolu hospodaření soukromých škol každý rok provádí podle metodiky MŠMT v dikci zákona č.306/1999 Sb., nezávislý auditor . Více k měření kvality i na www.soukromeskoly.cz

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 17:55  

Pro Charlie:
k bodu 3) zařazení soukromých škol do školského rejstříku a jejich kapacitu (maximální počet žáků v daném oboru) podle školského zákona § 147 a 148 určují kraje. Školský zákon
už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti
o zařazení nové soukromé školy nebo
nového oboru anebo o zvýšení kapacity
oboru vydávají kladné či záporné vyjádření
krajské úřady, které ministerstvo školství
respektuje. Znamená to, že o rozvoji soukromých škol už šest let fakticky rozhoduje jejich konkurence (zřizovatelé "státních škol").
bod 4) Vaše představa je taková, aby si žáci na soukromých školách platili 100% nákladů na studiu a stát jim nic nepřispíval. Pak zbyde dost peněz na státní školy.
Moje odpověď: Vzdělávání žáků na soukromých školách je pro stát o 1/3 levnější. Jejich rodiče platí shodné daně, jako rodiče dětí na veřejných školách. Proč by měli duplicitně ještě jednou platit celkové náklady na vzdělávání svého dítěte, když Ústava ČR garantuje pro své občany právo na bezplatné vzdělání na ZŠ a SŠ? A současně i právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, tzn. volbu školy? Soukromé školy mají uzavřenu "smlouvu se státem", za jakých podmínek musí vzdělávat děti. Proč za tuto službu pro stát a jeho občany nemají podle Vás nárok na odměnu? Jakoby soukromý lékař, který má uzavřenu smlouvu se zdr.pojišťovnou, neměl nárok na platbu za provedený standardní výkon pro svého pacienta. Pacienta, který placením zdravotního pojištění na svou lékařskou péči přispívá. Vaše představa by měla smysl, pokud by si rodič dítěte na soukr.škole mohl odečíst náklady na jeho vzdělávání přímo ze svých daní. Pak ano. A že se státními maturitami ve školách byrokracie jenom roste, v tom s Vámi naprosto souhlasím.Jarka

poste.restante řekl(a)...
20. února 2011 v 19:23  

Školský zákon už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti o zařazení nové soukromé školy nebo
nového oboru anebo o zvýšení kapacity oboru vydávají kladné či záporné vyjádření krajské úřady, které ministerstvo školství
respektuje.


To je teorie.
Realita je taková, že za jedno zrušené krajské gymnázium MŠMT klidně povolí zřízení soukromého.

Pokud kraj nemá právo veta, pak roli hraje spíše něco, co nazvu slušně "lobismem". Často i politickým - tedy záleží spíše na tom, jestli je tam či onde "náš" člověk.

Že by síť škol někdo opravdu rozumně řídil, to je prachsprostý idealismus.


Myslím, že bychom si také neměli lhát do kapsy.
Vzdělávání je prostě byznys a proto do něj naprostá většina zřizovatelů soukromých škol šla.

Mnozí rodiče dokonce ani nezaplatí školné, ale ne každý zřizovatel je vymáhá. Ona totiž i dotace, oproti "státním" školám snížená, jsou pořád vcelku zajímavé peníze.

Altruismus je naprosto v menšině.

Žáci soukromých škol by neměli být "trestáni" za to, že nestudují na veřejné škole a žáci veřejných škol by neměli být znevýhodněni oproti školám soukromým.

Takže si myslím, že současný model financování je vcelku správný.
O výši státního příspěvku soukromým školám můžeme diskutovat.


Vytvářet soudy na základě výsledků MAG je pochopitelně zcestné.
Počkejme si na výsledky skutečné maturity.

Srovnávat je vždy nutno pouze srovnatelné.
Jiná bude asi situace na církevních školách, jiná na "výběrových" soukromých gymnáziích a jiná například na soukromé škole, která nabízí podobné obory jako nepříliš vzdálená škola krajská a tak "sbírá to, co zbyde".

Že ale obecně výsledky soukromých škol jsou spíše horší, to je, myslím, známým faktem.
O příčinách můžeme spekulovat dlouho.

Bez ohledu na výše uvedené si ale myslím, že by se nemělo příliš zobecňovat a posuzovat spíše každou školu jednotlivě a se znalostí souvislostí.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 21:06  

pro Jarka
Pokud je mi známo, např. v Českých Budějovicích jsou soukromými školami pouze gymnázia (i církevní) a ekonomické školy. Ačkoli kraj se vyjádřil k rozšíření tříd na jednom z nich negativně, MŠMT ho od září 2010 posvětilo. A po několika měsících přichází s omezením státních víceletých gymnázií (s čímž problém nemám), ale kdo omezí ta soukromá. Příklad druhý. Jeden student na naší škole nebyl připuštěn k maturitě, okamžitě si dal přihlášku na soukromou školu (jiný obor), rozdílové zkoušky žádné, uznáno 100% známek kromě tří nedostatečných, pouze opakování 4. ročníku - výsledek maturita složená v průměru chvalitebně (a mínus pár tisíc v rozpočtu rodiny za školné)

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 21:10  

Pro poste.restante: Naprosto s Vámi souhlasím, že přílišné zobecňování individuálních názorů nevede k objektivnímu hodnocení soukromých škol jako celku. Jsem téhož názoru, že síť škol v ČR by mohla být "optimalizována" efektivněji a podle potřeb trhu práce. Souhlasím s Vámi, že i ve školství funguje "lobbismus". Např.už v pohádce Pyšná princezna rádcové u krále lobovali za zvýšení daní, aby hlavně oni měli plné měšce. Lobovali proti Králi Miroslavovi, který prosazoval spravedlnost a princip: "Kdo pracuje, ať se má dobře". Doba "zlatokopů" v soukromém školství však dávno skončila. Pohádkám o bezpracném zbohatnutí zazvonil zvonec. Vy vnímáte vzdělávání jako byznys pro zřizovatele soukromých škol. Ano. Obchodní zákoník definuje podnikání jako činnost za účelem dosažení zisku. Školský zákon jako službu. Zákon o poskytování dotací soukromým školám 306/1999 Sb., přikazuje zřizovatelům soukromých škol vytvořený zisk reinvestovat zpět do vzdělávání v subjektu/škole, který jej vytvořil. Tomu tedy já říkám "neziskový byznys". A byznys je v překladu (slovník cizích slov) - obchodování, povinnost, úkol, starost. V soukromých školách dvojnásobně. Souhlasím s Vámi, že žádné děti by neměly být trestány a diskriminovány podle typu zřizovatele školy, kterou navštěvují. A současný model financování tomu momentálně podle mého názoru neodpovídá. Tady se pravděpodobně shodneme, že máme názory různé. Co provedl žák soukromé školy tak zlého, že na své vzdělání (jeho standard, který určuje RVP) dostává méně peněz? Nebavme se při financování o školách/institucích. Pojďme se bavit o dětech/žácích. Oni a jejich uplatnění v životě jsou naším společným cílem. Na své vzdělání by podle mezinárodních úmluv o právech dítěte, Ústavy a principu nediskriminace měli dostat do své školní brašny "balíček peněz" podle oboru, který si zvolí. A ať si ho jdou utratit do školy, kterou si sami svobodně ve svobodné zemi vybrali. Financování žáků je i na veřejných školách ve stejných oborech rozdílné kraj od kraje. Například i mezi krajskými gymnázii je rozdíl ve stanovených normativech na žáka okolo 7000,-Kč. A také se pak můžeme ptát, proč dostane na své vzdělání o nekolik tisíc méně žák např. Ústeckého kraje , než žák z Prahy? Jarka

Anonymní řekl(a)...
20. února 2011 v 21:45  

Pro poste.restante i jiné: Realita optimalizace sítě škol. Vím o nově zařazených gymnázií do rejstříku škol od roku 2011. Jedno je krajské ve Středočeském kraji. Jedno soukromé myslím v Moravskoslezském kraji. To není členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Tato diskuze vznikla k Prohlášení "Sdružení". Z naší zkušenosti jeden opak: soukromá škola požádala o navýšení kapacity oboru, o který je velký zájem ze strany uchazečů a hlavně po jeho absolventech je velká poptávka ze strany zaměstnavatelů a firem . Škola se žádostí na kraj předložila i vyjádření a podporu zaměstnavatelů a ÚP v dané lokalitě, že absolventi tohoto oboru na trhu práce chybí. Kraj přesto vydal záporné stanovisko a MŠMT také. Ale určitě nechceme diskutovat na této stránce o jednotlivých případech. Dtto i zkušenosti z Českých Budějovic. Zeštíhlení sítě škol by mělo probíhat efektivně a systematicky, aby bylo dosaženo odborných, ekonomických, pedagogických, ale nikoliv politických cílů. Jarka

poste.restante řekl(a)...
21. února 2011 v 0:30  

Jarka
Jsme sice už trochu mimo téma, ale to je obvyklé.

Osobně považuji financování prostřednictvím normativů za hlavní příčinu stavu současného školství.
Školy podřizují veškeré své kroky tlaku peněz. Bez ohledu na zřizovatele.


Různé normativy v různých krajích? Na stejném typu škol?
Pochopitelně pitomost.

Tím ovšem nechci zpochybnit právo kraje podpořit potřebné obory.

Rozdíl ve financování soukromých a veřejných škol je založen na principu odpovědnosti státu za vzdělávací soustavu.
Stát musí garantovat zajištění uplatnění práva na dostupné vzdělávání a nikoliv zajištění jedné z forem podnikání.


Stejné peníze na žáka bez ohledu na typ školy?
Zní to rozumně.
Ale v sumáru by to vyšlo mnohem dráž a to je důvod, proč to nepůjde.

Krom toho by se tím de facto podpořila majetková segregace ve prospěch těch bohatších žáků.
Nejsem si jist, zda je toto cílem státu.


Já opravdu proti soukromým školám nic nemám.
A souhlasím, že opravdový kšeft jsou spíše soukromé školy vysoké. Což je jeden z důvodů, proč tvoří často komplex se středními školami.

Povinost reinvestovat zisk do škol?
Takže zřizovatelé to dělají vlastně proto, aby nevydělávali, anebo rovnou prodělávali.
Myslím, že na podobné hry už jsme oba dost staří.


Optimalizace/zeštíhlování škol může proběhnout, až když budeme mít jasnou představu kolik a jakých škol vlastně potřebujeme.
Jinak půjde o všechno možné, než o efektivitu, odborné a pedagogické cíle.

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 8:56  

V prohlášení sdružení soukromých škol nevidím nic špatného. Naopak. Samy se hlásí k objektivnímu měření kvality škol ať formou státní maturity nebo testováním žáků 5. a 9. tříd. Jsou pro zeštíhlování sítě škol podle potřeb naší společnosti, ro efektivní financování školství.
Ale jak je v naší české společnosti bohužel zvykem, každý dobrý skutek musí být potrestán. Třeba i formou některých dizkusních příspěvků. Mentalita českého národa a kriminalizace soukromého sektoru nezklamala.

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 9:16  

Jsem zřizovatelkou soukromé školy již více jak 15 let. Školu jsem nezřizovala proto, že je to byznys a za účelem vytváření zisku. Lidé, kteří toto tvrdí, neznají podmínky existence soukromých škol. Zřizovatelé soukromých škol prostě chtějí svoji práci s dětmi dělat jinak. Jsem ráda, že sdružení soukromých škol chce spolupracovat s MŠMT na objektivním hodnocení kvality škol, odstranění byrokracie, optimalizaci škol apod. Sdružení vždy spolupracovat s MŠMT chtělo. Ne vždy byli ministři vstřícní, ne vždy o tuto spolupráci měli zájem. Soukromé školy neútočí proti školám jiných zřizovatelů. Obráceně tak tomu bohužel není. Jedině objektivním srovnáním výstupů se mohou bránit proti pomluvám a zobecněným, žádnými fakty nepodloženým nařčením. A financování našeho školství by mělo hlavně zajímat všechny daňové poplatníky.

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 9:28  

Zeptám se tedy i já ještě jednou. Kdo omezí i soukromé školy, když krajské sjou v rámci zeštíhlení sítě rušeny a slučovány příkazem krajů?

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 11:50  

Jsem absolventem soukromé střední školy. Byl jsem často terčem posměšků od vrstevníků, že "mám známky na vysvědčení i maturitu zaplacenu", že chodím do nekvalitní soukromé školy. Na rozdíl od těch, kteří se mi posmívali a využili k tomu každou příležitost, jsem se dostal na prestižní vysokou školu v zahraničí a mám prospěchové stipendium. "Kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde." Fandím soukromým školám v ČR .

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 13:12  

Na dotaz k "optimalizaci soukromých škol" : Zda bude soukromá škola díky demografickému vývoji/úbytku počtu žáků zrušena nebo sloučena s jinou školou rozhoduje její zřizovatel. K tomuto rozhodnutí je veden ekonomickou situací školy, která má jednoduchou rovnici. Výše neivestičního normativu, školné a počet žáků ve škole. Zvyšování školného v současné ekonomické situaci ČR situaci neřeší, naopak není správných tahem na branku. Soukromá škola nemá možnost jako krajské a obecní školy v různých "dohadovacích řízeních" získat peníze navíc nebo na překlenutí "díry ve svém rozpočtu". Pokud v daném měsíci ze školy odejde žák ze soukromé školy, okamžitě ztrácí nárok na dotaci. Tohle například v krajských a obecních školách nefunguje. Školy dostávájí finance na žáka podle zahajováchích výkazů k 15.9. na celý školní rok. I když ze školy 16.9 odejde nebo přestoupí na jinou. V některých regionech je upravováno financování podle počtu žáků např. pololetně nebo vůbec ně. Řada soukromých škol byla nucena svou činnost právě z ekonomických důvodů ukončit. V současné době jsou soukromé školy v optimalizaci dál, než většina krajů. Ani Sdružení soukromých škol nemá zájem na vzniku dalších soukromých středních škol, protože je jich podle našeho názoru v České republice dost. Jarka

poste.restante řekl(a)...
21. února 2011 v 14:21  

Opět nám tu v diskusi vzniká klasický eintopf, kde se v jednom hrnci převaří ty dobré, i ty nepožvýkatelné kusy.

Klasickou chybou je zevšeobecňování vlastní osobní zkušenosti.
Také platí, že negativní informace se přemele desetkrát a přitom třikrát nafoukne.
Pozitivní informace je "mediálně nezajímavá", pokud ovšem není uplacená či v prospěch "naší věci".

Přistupujme tedy raději k tématu s jistým odstupem.

Zkusím reagovat jen na ty příspěvky, které mne zaujaly.


Školu jsem nezřizovala proto, že je to byznys a za účelem vytváření zisku. Lidé, kteří toto tvrdí, neznají podmínky existence soukromých škol.

Vy možná ne.
Dáte ruku do ohně za všechny soukromé zřizovatele?

Na jedné soukromé škole učím externě.
Vzhledem k populačnímu propadu začíná jít tento byznys směrem ke ztrátám.
Ale ještě pořád se tím dá uživit rodina a pár dobrých známých. Jsou zřizovatelé, kterým o víc nejde.


Jsem absolventem soukromé střední školy...Na rozdíl od těch, kteří se mi posmívali a využili k tomu každou příležitost, jsem se dostal na prestižní vysokou školu v zahraničí a mám prospěchové stipendium...

Nic ve zlém, já podobný přístup ke studiu oceňuji.
Jde ale bohužel o klasické zevšeobecnění pouze osobní zkušenosti.

Každý žák, který má ke studiu zodpovědný přístup může být úspěšný.
Typ školy, na které studoval při tom hraje až druhotnou roli.
Znám skvělé odborníky s mnoha tituly, kteří startovali na učebním oboru bez maturity.

A naopak jsou známy soukromé "vysoké školy", spolupracující se soukromými středními školami (nebo rovnou se stejným zřizovatelem).
Spolupráce probíhá, mimo jiné, formou upuštění od přijímacího řízení anebo slevou na školném.
Je zkrátka výhodné, když klient platí raději 9 let nežli jen 4 roky, ne?


Nepochybuji o tom, že pod citovanou výzvu se podepsali zástupci soukromých škol, kterým jde opravdu o objektivní hodnocení žáků a absolventů.
Nepochybuji také, že existující soukromé školy nemají zájem na vzniku nových soukromých škol.
Nepochybuji, že některé soukromé školy mají velmi dobré kontakty na MŠMT.
A nepochybuji, že soukromé školy zatleskají za každou zrušenou školu "veřejnou", a za každý zrušený studijní obor.

Stejně tak jako zatleskají krajské školy za každou zrušenou soukromou školu a za každý obor, který nebude povolen.

Jde nám o naše příjmy všem.
Tak se, prosím nelakujme víc, nežli je nutné.

Anonymní řekl(a)...
23. února 2011 v 17:39  

ad "Vzhledem k populačnímu propadu začíná jít tento byznys směrem ke ztrátám.
Ale ještě pořád se tím dá uživit rodina a pár dobrých známých."

A to hodně dobře uživit, tak proč neurvat co se ještě dá ?!

Anonymní řekl(a)...
26. února 2011 v 12:30  

Ad.) Na jedné soukromé škole učím externě.
Vzhledem k populačnímu propadu začíná jít tento byznys směrem ke ztrátám.
Ale ještě pořád se tím dá uživit rodina a pár dobrých známých. Jsou zřizovatelé, kterým o víc nejde.

ALE TOHLE, CO SE DĚJE NA KRAJSKÝCH ŠKOLÁCH, TOHLE PLATÍME ZE SVÝCH DANÍ PLNĚ A DO POSLEDNÍ KORUNY VŠICHNI:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/188848.aspx
A NIKOHO TO NEBOLÍ, NEPÁLÍ , HLAVNĚ ZŘIZOVATELE STÁTNÍCH ŠKOL

Anonymní řekl(a)...
26. února 2011 v 13:57  

Balín: „Skolióza" projektu páteřních škol Ústeckého kraje?
12.2.2011 15:41 - Je to definitivní. Střední škola na Meziboří bude od července spadat pod mosteckou SŠT Velebudice. Deníku to v pátek potvrdil radní za Ústecký kraj Petr Jakubec.

Tzv. projekt páteřních škol ústeckého kraje vedený toliko peněžní filosofií, který by se měl spíše označovat, že „silní loktaři" a „kamarádi kamarádů" berou vše, dostal další oběť - SOŠ Meziboří.

Bude od 1. července 2011 sloučena se SŠT Velebudice, s vše „požírajícím molochem" krajského učňovského školství. Co na tom, že v minulém volebním období i díky aktivitám, které jsem organizoval, se podařilo přijmout usnesení zabraňující takovému kroku. Domnívám se, že ani nyní nebyla respektována schválená kritéria projektu páteřních škol, nebylo respektováno hledisko kvality výuky na těchto dvou školách, nebylo respektováno stanovisko Zastupitelstva města Meziboří. Nikdo se asi příliš nezabýval myšlenkou vše obrátit a když se nedaří realizovat "mološší" projekt" datovaný v předlistopadovém období v podobě mega učiliště ve Velebudicích s počtem žáků někde kolem 1200 a více, aby se tedy dala šance menším a dobře fungujícím školám a ve Velebudicích jít jinou pro finance kraje i kvalitu vzdělávání v učňovském školství Ústeckého kraje lepší a ve vztahu k regionu nejen Mostecka šetrnější cestou. Kde zůstaly zásady volebního programu např. KSČM, ale i jiných?

Že by je prohospodařili za uvolněná a slušně placená místa na kraji? Pan ředitel „velebudického molocha" se dočkal, jeho dlouhodobé společné úsilí s radním Koudou (ČSSD) a nyní zřejmě i Jakubcem, který mimochodem ještě nedávno zastával jiný názor na daný problém (ale je též od roku 2008 uvolněným a placeným radním kraje?!), bylo naplněno. Jaké to může mít pokračování? Že by se pod křídla molocha a páně Škrábala mohla možná dostat i Střední průmyslová škola Most, která zahájila své působení v mých rodných Kopistech u Mostu v roce 1934 jako Státní průmyslová československá škola v Mostě se sídlem v Kopistech. A její fungování nepřerušila ani nacistická okupace ČR, kdy byla na dobu 1938 až 1945 evakuována do Roudnice n.L.? Kdyby se měl tento případný scénář naplnit, co by na to asi řekla Kelišová z kultovního filmu Zdeňka trošky? Zřejmě: „Pane faráři já jdu ...zvracet."

RSDr. Vlastimil Balín, v letech 2000 až 2008 zastupitel Ústeckého kraje za KSČM, Most

Anonymní řekl(a)...
2. března 2011 v 19:56  

ad) ALE TOHLE, CO SE DĚJE NA KRAJSKÝCH ŠKOLÁCH, TOHLE PLATÍME ZE SVÝCH DANÍ PLNĚ A DO POSLEDNÍ KORUNY VŠICHNI:

Ale soukromé školy jsou dotované státem, takže taky z našich daní a to velmi výrazně.

Anonymní řekl(a)...
3. března 2011 v 8:59  

ad) Ale soukromé školy jsou dotované státem, takže taky z našich daní a to velmi výrazně.

5 % z celé kapitoly na školství je "výrazné dotování státem" ?. A těchto 5 % dotací je na soukromých školách každoročně kontrolováno nezávislými finančími audity.

Anonymní řekl(a)...
30. března 2011 v 11:05  

Jsem ze soukromé školy.
Obory a kapacity soukromých škol jsou omezované již dávno, přímo či nepřímo tlakem. Každou chvíli se mění podmínky s jasným cílem a kontroly vždy jiné a odjinud s cílem vás přistihnout, to nenajdete nikde jinde. Je to totiž hrozně vděčné téma a taky populistické. Kde najít peníze? No v soukromém školství. Soukromé školy musí splňovat i to, co ani na prestižních státních školách není běžné. Když Vám inspekce několikrát řekne, že lepší hodinu neviděla, ale nemůže to napsat do zprávy..., tak to Vás zamrzí.
U státních škol se povolovaly obory a zvyšovly kapacity škol hromadně a to už v době, kdy studenti ubývali. To je překvapení a bouře, když i státní školy musí reagovat na úbytek studentů...on ten úbytek nanahradí ani fakt, že by všechny soukromé školy zavřely. Státní šiml jede a jede....
Co se týká kvality výuky pak, když na státních tříletých učilištích začaly vznikat hromadně maturitní obory bez omezení za učńovských podmínek, zatímco soukromé školy s maturitními obory je musely rušit, pak je jasné, že "boj" o žáka snížil vstupní podmínky u všech škol. To je koncepční chyba a ne chyba ředitelů nebo učitelů.
Nikdo ze zřizovatelů to nedělá pro peníze, kde by je vzali, když zbytek normativu na žáka doplácí rodiče ve školném (a to daně mají stejné) a ještě mnoho škol platí nájemné v pronajatých prostorách. zřizovatelé soukromých škol nemohou s penězi hospodařit, jak se jim zamane, maximálně si mohou platit plat, za vykonanou práci, toť vše (Tedy pokud nemají školné v řádech stotisíců a tudíž je pro ně 50% či 90% dotace pro existenci nepodstatných)
Soukromé školy chtěly dělat něco jinak a lépe. Dostaly tu šanci a od té doby se brání a 20 let dokazují, že sem patří, že nekradou, že dokonce i vyučují, že jsou dobré a ještě lepší, že neprodávají své svědomí....
Já jsem po porovnání výsledků státních a soukromých škol. A jak moc pro to jsem. A vůbec pro stejná práva a povinnosti, protože to bude pro "mé soukromé" škoy jen výhoda.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.