EU peníze školám: Školy, mějte s MŠMT trpělivost!

pondělí 4. října 2010 ·

Téměř čtyři stovky základních škol mají od konce června přislíbeno, že dostanou peníze do konce července. Do počátku října ale žádná škola peníze na účtě nemá. Prvních 628 škol již akceptovalo Rozhodnutí o přijetí dotace a mohou své projekty realizovat. Zeptali jsme se na MŠMT, jak na tom budou zbývající a kdy peníze opravdu dorazí?

Na naše dotazy bohužel nereagoval nový vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Jaroslav Kuba a neodpověděl ani tiskový odbor MŠMT. Využili jsme tedy telefonických kontaktů. které nám v rámci řešení naší žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. poskytl odbor 81 MŠMT pro vyřizování žádostí o informace a stížností. Při prvním telefonátu do odboru CERA, Implementace projektů strukturálních fondů, se ochotná paní podivila, že nám její telefon odbor 81 poskytl, ale dala nám další jméno a pokusila se nás přepojit. Ozvala se nám kupodivu infolinka MŠMT pro EU peníze školám, kde mi sice pracovnice nabídla pomoc, když její nadřízená nebyla k dispozici. Začal jsem jednoduchou žádostí o vysvětlení osudu žádosti našeho čtenáře, ředitele základní školy, která, přestože její žádost byla schválena před dvěma měsíci, dosud nedostala Rozhodnutí o přijetí dotace k akceptaci. Pracovnice infolinky odpověděla, že to není v její kompetenci a vzala si můj telefon s tím, že ho předá své nadřízené. Ta mi opravdu sama zavolala, ale odmítla mi poskytnout jakékoli informace. Moji opakovanou žádost o vysvětlení stavu, "lojálně" k svému úřadu okomentovala s tím, že se nemohu divit po tom, co se na MŠMT děje. To už moje snaha o zjištění stavu trvala hodinu a půl. Zavolal jsem proto dalšímu v hiearchii MŠMT, novému řediteli odboru CERA Petru Pětiokému, který si pro mne v pátek pozdě odpoledne udělal čas.

Na můj dotaz, co brzdí zpracování žádostí, Petr Pětioký uvedl, že používaný software Monit7 je na zoufalé úrovni a operace s ním neúměrně zaměstnávají pracovníky odboru. Vzhledem k tomu byly pracovníci nyní realokováni z přípravy Rozhodnutí o přidělení dotace dalším školám a všichni zpracovávají podklady pro transfer zálohy na dotace pro již zmíněných 628 škol, která již rozhodnutí akceptovaly.

Podle Petra Pětiokého odbor CERA připravil k 1. říjnu návrhy úprav Monit7, které by měly zajistit zásadní řešení problémů při práci, tyto návrhy budou projednány 15. října Pracovní skupinou pro jednotný monitorovací systém (PS JMS), zřízenou ministerstvem pro místní rozvoj, pokud je odsouhlasí, pak budou Centrem pro regionální rozvoj ČR předány dodavateli TESCO SW. Je ale s podivem, že tyto návrhy nepřipravilo bývalé vedení odboru CERA před více dvěma měsíci poté, co se problémy projevily.

Odbor CERA informoval základní školy při informační kampani na počátku roku na krajských seminářích MŠMT i na workshopech NIDV: termín kompletního vyřízení žádosti do 3 měsíců od podání žádosti i měsíční termín pro obdržení dotace od akceptace byly evidentně nereálné a nemají ani oficiální podklad v materiálech výzvy projektu EU peníze školám. Podle Petra Pětiokého byla takováto informace o termínech mylná.

Dalším problémem je komunikace s krajskými úřady, ty odmítly postupovat podle původní dohody o mailové komunikaci a nyní pro další zpracování vyžadují po MŠMT kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivým školám. To samozřejmě prodlužuje zpracování, přestože odbor najímá nyní další pracovníky na dohody o provedení práce, protože jde o jen o jednoduché, ale časově náročné, administrativní práce. Zde připomínáme, že transfer zálohy na dotace musí schvalovat krajská zastupitelstva, která zasedají s až dvouměsíční periodou. Stejné riziko může nastat i na úrovni zřizovatelů škol.

Podle našeho názoru zcela selhalo odvolané vedení Sekce řízení operačních programů EU, které může za vzniklý skluz při zpracování první necelé tisícovky žádostí škol. Stav zpracování projektu EU peníze školám vyvrací čtvrteční tvrzení odvolaného vrchního ředitele sekce Jana Vituly. Pokud nedojde k radikálnímu zásahu do způsobu zpracování, bude další tisícovka škol, které podaly žádosti v září, čekat dlouhé měsíce na jakýkoli postup při zpracování žádosti  a zbývající dva tisíce škol, které podají žádost po zpracování nových počtů žáků, zřejmě mohou plánovat realizaci až na příští školní rok.

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 6:37  

TESCO SW je zlodějská partička i podle iDNES:

Podobné pochybnosti vyvolaly před několika dny také tři zakázky na ministerstvu pro místní rozvoj, které v neveřejném režimu přidělilo tři projekty společnosti Tesco SW. Celkem za 120 milionů korun.

Firma, kterou ovládá bratr hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka, před osmi lety podle rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu i antimonopolního úřadu dodala na ministerstvo pro místní rozvoj software pro sledování toků dotací z EU v rozporu se zákonem. Ani tehdy totiž neproběhlo řádné výběrové řízení.

Systém přesto funguje a dále se rozšiřuje. Právě poslední tři zakázky pro Tesco SW byly trnem v oku softwarové firmě SAP, která proti nim nejdříve podala námitky a po jejich zamítnutí poslala celý případ do Brna k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten se k případu zatím nevyjádřil.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 8:36  

Nakonec se dozvíme, že za to mohou učitelé a ředitelé škol !

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 11:43  

Vůbec mě nezajímá, co se odehrává na MŠMT. Je to jejich problém. Mým problémem je, jak zaplatit již velké množství práce kolegů - DUM, úvazky,..Je to pěkný malér pane ministře. Řekl bych dokonce na odstoupení z funkce.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 11:55  

Krajská zastupitelstva

sice zasedají min. 1x za 3 měsíce (§ 40 zákona o krajích), ale tvrdit, že „není jistota, jak budou pracovat po blížících se volbách“ může jen velmi nevzdělaný člověk. Volby do krajských zastupitelstev se totiž budou konat až za dva roky….

A tvrzení, že „transfery záloh musejí schvalovat krajská zastupitelstva“ bych prosil DOLOŽIT, je to totiž blábol.

Petr S.

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
4. října 2010 v 12:08  

To: Petr S.

Odstranil jsem poznámku o volbách, které se netýkají krajů.

Ale zkušenost se schvalováním zastupitelstvy máme z dob SIPVZ, kdy se transfer peněz na školy takto schvaloval, pokud se nemýlím.

Ale měřítkem bude praxe, můžeme si snadno "změřit", jak dlouho odbavení na krajích a u zřizovatelů bude trvat.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 13:51  

Jestli on to není i malér ředitele školy. Pokud by se informoval na školách, které mají zkušenosti s projekty, bylo by mu jasné, že tříměsíční lhůta slibovaná ministerstvem je nereálná. Takže pokud nemáte v ruce Rozhodnutí o dotaci se začátkem realizace od
1.9. 2010 a přesto se na vaší škole projekt od tohoto data realizuje, tak prosím odstupte ze své funkce. Pokud toto rozhodnutí máte, tak zbytečně nepanikařte. Hold to lidem vyplatíte později.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 14:06  

Nevím proč základní školy tak řvou. Možnost čerpání peněz z ESF trvá již od roku 2005 a velmi málo základních škol této možnosti využívá.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 16:24  

to: portál pro základní a střední školy:
prosím, opravte si tu děsnou hrubku ve svém příspěvku (zastupitelstvY). Děkuji.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 17:32  

Chtěl bych se pozastavit nad tím, že článek není podepsaný. Domníval jsem se, že je běžnou praxí se pod publikované články podepisovat, alespoň značkou.

Kdybych byl autorem článku, asi bych se velmi obával se pod podobný článek podepisovat. Protože na MŠMT pracuji, mohu potvrdit, že je zkreslující (
použiji-li mírný výraz) od začátku do konce.

Například tvrzení, že odbor CERA připravil návrh zjednodušení, je pouze částí informace. Druhou by byla skutečnost, že přesnou polovinu návrhů již dodavatel zpracovává na základě zadání předaného na počátku srpna, tedy v době, kdy nové vedení resortu ještě nezačalo svou záslužnou práci při zjednodušování monitorovacího systému. U druhé poloviny dostal naše vyjádření o možnosti zapracování, resp. již proběhlých jednání, která nebyly z důvodu obecných vlastností systému, auditní stopy apod. úspěšná.

Jsme rádi za každý návrh na zjednodušení monitorovacího systému, jsou-li podávány s cílem pomoci zjednodušit práci lidí, kteří jej používají.

Nemohu však souhlasit s tímto způsobem zveřejňování informací do médií, které poškozuje naši spolupráci s dodavatelem systému, a která se navíc nezakládá na pravdivých informacích.

Milan Vojtek
Oddělení řízení OPVK, MŠMT

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
4. října 2010 v 18:41  

Pane Vojtku, článek je uveřejněn jako redakční, kontakt na šéfredaktora je na stránce vpravo dole. Text vychází z údajů ředitele Petra Pětiokého, který poskytnuté informace autorizoval. Nikde v textu není použito slovo "zjednodušení". O stavu přípravy a realizace projektu EU peníze školám a Monit7 vypovídá stav zpracování dosud podaných projektů. Pokud máte informace, že za tento stav může nové vedení, sem s nimi. Zatím mám dojem, že si nikdo neudělal časový snímek zpracování jedné žádosti...

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 19:51  

Co měla znamenat "výzva" MŠMT krajům a zřizovatelům o zadržování evropských peněz a co mělo znamenat "varování" MŠMT před nákupy od soukromých firem z EU - peníze školám naprosto nechápu. Zatím nikdo od MŠMT neviděl ani korunu. Proč tady někdo hází nám dole neustále klacky pod nohy ?

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 20:14  

Doporučuji novému vedení Sekce IV. a i panu šéfredatorovi prostudovat si pravidla EU Penize školám, kde se v Příručce pro žadatele a příjemce uvádí na str. 14: 1. záloha - bude stanovena ve výši 60 % rozpočtu projektu; odeslána bude do 30 dnů od písemného doručení akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem na poskytovatele podpory."
Z čehož jasně vyplývá, že MŠMT se zavázalo k tomu, kdy odejdou peníze z jeho účtu, ale nezavázalo se k tomu, kdy dorazí na účty příjemců podpory, vzhledem k tomu, že není možné odhadnout dobu adminstace plateb na jednotlivých krajích a obcích.

O tomto informovali i zaměstnanci MŠMT na seminářích. Pokud by nové vedení MŠMT znalo pořádně pravidla, nemohlo by nás příjemce mást... Je možné, že ke krátkým zpožděním dojde, ale to je vzhledem k situaci na sekci IV., kterou přivádí nové vedení do krize omluvitelné. Přeju zaměstancům sekce IV. pevné nervy a těším se na spolupráci při realizaci našeho projektu.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 20:34  

Odešlou do 30 dnů? A odeslali, odeslali, panáčku?!

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 20:38  

Hele, ty potrefená huso, staré vedení slibovalo koncem června školám peníze do konce července, takže které víc kecalo?

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 22:32  

Může mi někdo prozradit, k čemu tohle byrokratické kolečko vlastně je? Prosil bych používat slušná slova, přece jen jsme ve škole.
Mám pocit, že je to jenom pro zdůvodnění zvýšeného počtu úředníků.
Sleduju jeden projekt Evropského Úřednictva. Jsou již dva 10cm šanony plné papírů, bezpočet hodin strávených jednáními a ještě vlastní práce ani nezačala. Alespoň nějaké peníze přišly.

Anonymní řekl(a)...
4. října 2010 v 22:33  

To: Milan Vojtek, MŠMT
Můžete tedy uvést, proč školy peníze stále nemají?
Chápu to dobře, že zpoždění není na straně MŠMT?
Odeslalo MŠMT peníze na kraje do 30 dnů ze svého účtu?
Kolik škol má k dnešku peníze již na krajích/obcích, resp. čekají na jejich přeposlání na svůj účet?

Anonymní řekl(a)...
5. října 2010 v 8:22  

Projekt máme schválen a měli jsme začít od 1.9. 2010 ( tedy začali jsme ). Jak mám vysvětlit kantorce, která se podílí na projektu části svého úvazku 0,2, že chodí s platem 15 000,- Kč hrubého po 30 letech praxe jen proto, že je kvalitní kantorka a umí ! Takových potrestaných kvalitních kantorů bude dozajista více. Možná 60 % záloha do vánoc dorazí, pak ji to snad doplatím, ale nebudou ji tyto peníze chybět na účtě ? Ony plynárny, elektrárny,... jaksi strpení míti nebudou ! To nemluvím o odučených DUM, výběrových řízeních,...Něco je opravdu špatně a tady skutečně platí : "ryba smrdí od hlavy". Příště se mi totiž kantoři na jakoukoliv práci navíc vykašlou ! Dodržet slovo musí především MŠMT.

Anonymní řekl(a)...
5. října 2010 v 17:45  

U nás trpělivost přetekla, vyjádříme ji ve volbách !

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.