Jana Zapletalová, Martin Mach: Odpověď neznámému autorovi Mgr. Bohuslavu Martinicovi

úterý 9. června 2009 ·

Redakce České školy zřejmě naletěla na provokaci proti CERMAT a IPPP. Přinášíme proto reakci vedoucích pracovníků těchto organizací.
 

Vážený neznámý pisateli,

přestože hovoříte za velký počet poradenských pracovníků z regionu Prahy a Středních Čech, kteří o Vaší aktivitě nic neví, dovolujeme si na Váš dopis zareagovat.

Vzdělávání pracovníků školských poradenských zařízení bylo zahájeno již v minulých týdnech (bohužel Vaše jméno mezi účastníky nebylo). Příprava psychologů a speciálních pedagogů, kteří se budou podílet na zařazování žáků k maturitě s potřebou úprav v průběhu maturitní zkoušky, je jistě náročnějším typem vzdělávacích aktivit. Vyžaduje zejména otevřenost poradenských pracovníků ke změnám, protože podklady k zařazení žáka jsou strukturované jinak, než jak vypadají obvykle závěry vyšetření. Tato „jinakost“ je dána tím, že je třeba upravit průběh maturitní zkoušky, včetně písemných materiálů-testů pro žáky tak, aby co nejvíce reflektovaly specifika žákovských problémů. Autoři tohoto záměru – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se snažili zohlednit i tzv. specifickou chybovost pro ty žáky, u kterých přetrvávají specifické poruchy učení (dysgrafie, dysortografie atd.), aby je tento fakt neznevýhodňoval u písemné části maturitní zkoušky.

Z uvedeného vyplývá, že celý proces přípravy podkladů ze strany poradenských pracovníků bude poněkud jiný, podklady budou podrobnější. Rozsah úprav je dán zařazením žáka-klienta do skupiny (I až III) podle míry požadovaných uzpůsobení, a umožňuje tak úpravu časového limitu, práci s počítačem, kompenzační pomůcky až například, u velmi závažných zdravotních postižení, přítomnost asistenta.

Je tedy zcela zřejmé, že ti žáci, kteří budou moci požádat o úpravy v průběhu maturitní zkoušky, museli mít problémy po celou dobu studia, pravděpodobně již na základní škole. Legitimně mohou požádat ti, jejichž zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k datu přihlášení k maturitní zkoušce déle než 1 rok; byli tedy diagnostikováni již v minulosti. Může se ale také stát, že někdo bude mít v posledním roce před maturitní zkouškou úraz nebo dlouhodobé onemocnění, které bude opravňovat k potřebě úprav maturitní zkoušky; tam je pak třeba požadovat vyjádření odborných lékařů a provést vyšetření žáka.

O každém vyšetření ve školském poradenském zařízení se píše záznam a zpráva. Pro účely diagnostiky byla zpracována a vydána v IPPP ČR v roce 2007 Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol.), k tomuto diagnostickému nástroji je pořádáno DVPP. Dále byla vydána řada diagnostických nástrojů v Testcentru a v Psychodiagnostice. Tato vydavatelství připravují i nástroje pro dospělou populaci, takže není pravda, že by nebyl dostatek nástrojů. Navíc při posuzování těchto problémů u žáků je vhodná také dynamická diagnostika, která pracuje zejména s klinickým pozorováním žáka při řešení učebního úkolu. Dále byly vydány Obligatorní diagnózy v SPC, Obligatorní diagnózy v PPP, které popisují nejčastější diagnózy, vhodné postupy i nástroje pro vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Byla vydána Zpráva z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, která upozorňuje na potřebu vytváření podkladů k vzdělávacím opatřením žáka a dává návod jak postupovat.

Bylo provedeno šetření o vybavenosti pracovišť diagnostickými nástroji ve všech krajích v ČR, tyto informace jsou i součástí vydaných publikací. Z uvedených šetření nevyplynulo, že by někteří zřizovatelé (kraje) omezovaly v tomto směru svoje pracoviště.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), ve znění pozdějších změn, zrušil spádovost školských poradenských zařízení, může si klient vybrat pracoviště v rámci celé ČR. Je více než pravděpodobné, že budou klienti vyhledávat ta „svoje“ pracoviště, která znají jejich vzdělávací potřeby nejlépe.

Z uvedeného vyplývá, že příprava nových maturitních zkoušek je náročný proces a jako každé novum vyžaduje mnoho práce a změn, které jsou vždy spojeny s větším pracovním zatížením všech zúčastněných. Z toho důvodu je v IPPP ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání organizováno DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení. Vzdělávání je bezplatné, je obsažné a proto i pro účastníky náročné. Navíc je stále ještě možnost diskutovat některé okolnosti vyšetření a snažit se celý proces připravit tak, aby byl pro všechny zúčastněné zárukou kvalitně odvedené práce. V diskusi spolu nemusíme vždy souhlasit, ale od toho je odborná diskuse, abychom se domluvili na závěrech, zvlášť pokud je pro toto stále prostor. Strašení katastrofou není tedy na místě. Tragikomicky však působí, pokud se někdo vydává za celou pražskou a středočeskou odbornou obec a má problém se podepsat svým pravým jménem.

PhDr. Jana Zapletalová, ředitelka IPPP ČR

Mgr. Martin Mach, ředitel CERMAT

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
12. června 2009 v 10:46  

Protože řadu let působím v soukromém SPC pro zdravotně postižené na Moravě, dovolím si vyslovit názor, že už dlouho jsem nečetla tak strašlivý blábol zejména z odborného pracoviště, které se touto problematikou zabývá. Na uvedeném školení sice byla moje kolegyně z jiného SPC, ale z jejího barvitého líčení autokratického stylu vedení tohoto setkání si umím vytvořit poměrně jasnou představu o „demokratické diskuzi“, která na „školení k MZ“ vládla.

Snad každého racionálně uvažujícího kantora mohou bezpochyby vytočit - s odpuštěním – „tlachy“ o tom, jak je vše skvěle připravené, vše v pořádku, které všechny brožurky vyšly stejně jako i výlevy o „dynamické diagnostice, která pracuje zejména s klinickým pozorováním žáka při řešení učebního úkolu“. Okamžitě je jasné, že autoři reakce na otevřený dopis nemají ani ponětí o rozsahu práce v SPC stejně jako i o běžném vybavení tohoto pracoviště.

V textu zmiňovanou Diagnostiku specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol.) nemáme k dispozici - podobně asi jako ostatní, protože kurz, který pořádal IPPP ČR jen dvakrát, stojí pro jednoho účastníka 2300 korun.

A proč by naše soukromé SPC mělo financovat něco, co je vlastně v gesci státu? Podobné je to s citovanými speciálně pedagogickými testy, které jsou buď staré jako Metuzalém, nebo doposud nevyšly, či jsou určeny jen pro psychologa, kterého má naše SPC jen na velmi krátký úvazek.

Se zmiňovanou „provokací“ asi nelze ve všem souhlasit, ale z minimálně z poloviny je zde popsán stav, jaký opravdu je.

S autory reakce na „provokaci“ lze souhlasit jen v jediném: „Obraz skvěle připravených maturit si rozvracet rozhodně nedáme!“

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.