NÚOV: Pokračování projektu UNIV je podle ministerstva reálné ve druhém čtvrtletí

pondělí 22. prosince 2008 ·

Povolební změny v krajích prý podporu celoživotnímu vzdělávání neohrozí.

Také do krajů, kde dosud nebyl řešen,  by měl v příštím roce dorazit systémový projekt ministerstva školství UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol), který už tři roky zavádí do českého systému celoživotního vzdělávání nový princip a propaguje myšlenku  celoživotního vzdělávání v krajích. První  fáze projektu skončila v červnu 2008, řešen byl zatím v osmi krajích. Další fáze by měly být zahájeny v první polovině roku 2009 a tentokrát u toho mají být školy z celé republiky.

Principem projektu UNIV je uznávání dovedností a znalostí, které uchazeči o zvýšení kvalifikace nabyli během života i mimo školu. Za tím účelem projekt v sítích zapojených  středních škol ověřuje dovednosti zájemců podle tzv. hodnoticích standardů. Zároveň jsou  vyškolenými týmy pedagogů vytvářeny modulové vzdělávací programy, které následně uchazečům umožní rychle a levně doplnit právě jen ty kompetence, které  potřebují  k uplatnění na trhu práce v určitém oboru, anebo i k získání plné kvalifikace. 

Jen škola už nestačí

Podle vyjádření ministerstva školství bude v ČR  koncept, kdy se dospělý vzdělává po celý život, do budoucna nezbytný. „V České republice roste hlad po kvalifikovaných zaměstnancích, kterých je tu nedostatek. Změny v technologiích jsou tak rychlé, že střední či vysoké školy již nemohou žáka či studenta připravit tak, aby se bez dalšího rozvoje uplatnil v dané profesi po celý život,“ argumentuje  ministerstvo, “pokud tato fakta spojíme se současnou demografickou křivkou, zjišťujeme, že řešení může nabídnout pouze kvalitní vzdělávání v dospělém věku.“

Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je přitom podle ministerstva dlouhodobě neuspokojivá. Šetření Eurostatu (2007) ukázalo, že česká dospělá populace se vzdělává poměrně skromně - pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25 - 64 let), zatímco ve „starých“ zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

Projekt UNIV umožní využít ke vzdělávání české dospělé populace materiální i personální kapacity středních škol. Ty se z institucí poskytujících počáteční vzdělávání postupně promění v centra celoživotního učení, ve kterých bude nabízena a kvalifikovaně realizována široká paleta programů dalšího vzdělávání.

„Toto je jedna z možných „ideálních“ variant dalšího rozvoje škol, kterou právě projekty UNIV2 nabízí,“ komentuje ministerstvo plánovanou druhou fázi projektu UNIV. Ten má v příštím roce pokračovat  navazujícími projekty  UNIV2 Kraje a UNIV2 Systém. Ty budou realizovány jak v každém z již zapojených krajů, tak i v krajích, ve kterých zatím sítě škol vytvořeny nebyly, tedy  Hradeckém, Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském a na Vysočině.

Úkol vzdělávat dospělou populaci ve všech regionech České republiky vyplývá podle ministerstva  jak ze Strategie celoživotního učení ČR, tak i z vnitřních priorit. Jako jeden z nástrojů pro naplňování tohoto cíle vnímá ministerstvo i projekty spolufinancované z ESF. 

Projekt UNIV2 Kraje a s ním  provázaný UNIV2 Systém mají již realizovaný projekt UNIV obsahově prohloubit a rozvinout.  „Sítě škol budou vytvořeny v každém ze zapojených krajů, resp. budou doplněny počty škol v již existujících sítích. Na každé zapojené škole vznikne centrum celoživotního učení, centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání skutečně pokrývala identifikované vzdělávací potřeby v daném kraji,“ uvedl pro JL Jakub Stárek, ředitel  odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR.

Podle jeho názoru přitom získal projekt UNIV svou soustavnou prací jak se školami, tak i s krajskými zastoupeními v předchozích letech velmi silnou podporu. Na každé z krajských konferencí, které zastřešovaly práci v krajích, byl přítomen jak zástupce úřadu nepolitický (např. vedoucí odboru školství), tak i zástupce volený.

„Vzhledem k věcnému charakteru a významnému přínosu tohoto tématu je nasnadě, že podpora UNIVům bude v krajích zachována,“ reaguje J. Stárek na dotaz, zda pokračování projektu, respektive postoj krajů k podpoře dalšího vzdělávání,  nemohou  ovlivnit např. politické změny v krajích  po nedávných krajských volbách.  „Projekty i v tomto bodě počítají s rozvinutím a prohloubením spolupráce s vlastními krajskými úřady,“ konstatuje MŠMT ČR. 

Miliony z Evropy

Řešitelem a koordinátorem projektu UNIV je Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Pokud jde o věcné nastavení navazujících projektů UNIV2, mají se stále zaměřovat na odborné školy. Co do úrovně stupně vzdělání (nematuritní obory a obory maturitní) budou se projekty vázat na Národní soustavu kvalifikací (a projekt NSK2), kde jsou hodnoticí standardy pro jednotlivé kvalifikace vytvářeny. Projekt  UNIV byl zatím řešen  pouze na  úrovni učňovských oborů. „V době, kdy budou schváleny první sady kvalifikačních standardů na úrovni maturity, bude se projekt věnovat i jim,“ dodává k tomu ministerstvo.

Podporovat provázanost mezi Národní soustavou kvalifikací a reálným prostorem vzdělávání bude podle MŠMT ČR  zejména projekt UNIV2 Systém. UNIV2 Kraje by pak na straně druhé měl podporovat školy v otázkách tvorby a poskytování dalšího vzdělávání tak, aby se ze škol stala plnohodnotná centra celoživotního učení.

Hovořit o přesném časovém nastavení projektů UNIV2 je však podle ministerstva ještě předčasné.  Podle aktuálních  odhadů by měl být zejména projekt UNIV2 Kraje spuštěn na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku. Finanční rámec byl představen na odborných diskusích s veřejností („kulatých stolech“) v rozsahu 450 milionů Kč pro  UNIV2 Systém a 300 milionů Kč pro  UNIV2 Kraje. Tyto projekty jsou naplánovány na období 3,5 roku s tím, že bude navázáno projektem UNIV3, který systémovou práci na tomto poli završí.
 NÚOV

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.