Milan Hausner Vít Šebor: Diskuzní téma 8

čtvrtek 24. května 2001 ·

PRO A PROTI: Počítače ve škole
Právě otevíráme nové diskuzní téma, kde jsme na úvod sepsali jak pozitivní, tak negativní názory na konkrétní způsoby využívání ICT ve školách. Co je objektivním přínosem computerizace - a co jen plýtváním peněz nebo dokonce znehodnocováním vzdělávacího procesu? Vstupte a zapojte se!

PRO a PROTI: Počítače ve škole


Počítač ve škole se dnes skloňuje ve všech pádech. V tisku se čas od času objeví studie poukazující na negativní důsledky vysedávání u počítače a internetu, pak zase čteme chvalozpěv líčící nepostradatelnost ICT v moderní škole. Jen málokdy se však objeví názory učitelů, kteří skutečně využívají počítače ve výuce. Mnozí z nich shledali, že nové metody přinášejí lepší výsledky, jiní pravý opak.

Zatím se zdá, že ani tvůrci SIPVZ nemají tak zcela jasno, k čemu všemu by se měly (neměly) informační a komunikační technologie využívat a jaký efekt bude mít plánovaná computerizace na kvalitu výuky.

Sepsali jsme pro vás dvě skupiny názorů na konkrétní využití ICT ve škole. Tyto „postuláty“ shrnují přímé či zprostředkované zkušenosti některých učitelů nebo zkrátka jen šířeji sdílené domněnky. První skupina (PRO) obsahuje názory víceméně optimistické, druhá ty opatrné, skeptické až rýpavé (PROTI). Skeptické názory v našem soupisu „reagují“ na ty optimistické. (Autoři záměrně nedávají svůj vlastní názor do popředí a snaží se opravdu jen o roli písařek. Vynechali též využití počítačů ve školní administraci, kde je jejich význam nesporný, a zaměřili se na efektivnost pro vzdělávací proces a práci učitele.)

Protože ve výměně názorů je největší síla internetového magazínu, rádi bychom zde otevřeli dlouhodobější diskuzi, která reprezentativní výzkum pochopitelně nenahradí, ale mnohé by – pokud se zdaří – mohla naznačit. Kromě toho může jistě být cenným zdrojem konkrétních zkušeností, ze kterých se mohou všichni ti, kteří již s ICT ve škole pracují či pracovat hodlají, poučit a inspirovat.

Pevně doufáme, že si najdete čas, abyste se k nim vyjádřili, doplnili je (jistě nejde o kompletní soupis) a připojili vaše konkrétní zkušenosti. Věřte nevěřte, i vaše názory mohou ovlivnit jednání lidí, kteří určují vývoj realizace SIPVZ (autoři tím nemyslí sebe).
1)

PRO: Počítač díky výukovým programům umožňuje lepší samostudium žáků. Díky internetu též umožňuje (i když to zatím není obvyklé) komunikaci žáka s učitelem i tehdy, když delší dobu absentuje ve škole. Výukové programy též umožňují kvalitně „zaměstnat“ skupinu i jednotlivce v době, kdy učitel pracuje s jinou skupinou (zkoušení, projektové vyučování).

PROTI: Zvlášť na základní škole platí, že učení je řízeným procesem s nezastupitelnou úlohou učitele. Veškeré pokusy o samostudium s počítačem v této věkové kategorii (ale většinou i u starších dětí a dospělých) vedou jen k anarchii a ztrátě času. To platí jak ve škole (pokud posadíme děti k výukovému programu a myslíme si, že učitele zastoupí), tak i doma.


2)

PRO: Počítačové technologie samy o sobě mají pro dnešní děti zpravidla velkou přitažlivost. Mohou tak udržet pozornost i takových žáků, kteří jinak o vyučovaný předmět nemají zájem.
Počítače (multimédia) umožňují vizualizovat abstraktní děje, např. fyzikální či biologické, a mnohem snadněji než běžný výklad, učebnicový text či statické obrázky je přibližují žákům

PROTI: Počítač ve třídě, pokud slouží jen k prezentaci textu a jednoduchých obrázků, je zbytečně luxusní pomůckou. Efekt je neadekvátní vynaloženým prostředkům a vše se jednou omrzí. Takřka stejně efektivní je zpětný projektor, který vyjde levněji.
Sebelepší multimediální prezentace trvající víc než deset minut vede ke ztrátě pozornosti. Lépe jednu animovanou sekvenci přibližující fotosyntézu, než celou hodinu vyučovanou pomocí počítače. I tak ale platí, že pokud na prezentaci promyšleně nenavazují další „klasické“ výukové prostředky, jsou multimédia jen samoúčelným a drahým povyražením.


3)

PRO: Pro přípravu a další vzdělávání učitele je počítač velkým přínosem. Usnadňuje psaní příprav, vyhodnocování výsledků, přípravu pokusů a další činnosti. Internet v sobě skrývá obrovský potenciál (u nás dosud málo využitý) být volně přístupnou a otevřenou knihovnou, v níž lze najít množství pedagogicky využitelných informací, metodických a pracovních listů, zkušeností, nápadů atd., které by kvůli vysokým nákladům jen těžko mohly být distribuovány do škol v papírové podobě. Tuto funkci mají především specializované vzdělávací portály, které kolem sebe vytvářejí aktivní komunitu, ale i celý „bežný“ internet.

PROTI: Možnosti internetu jako knihovny informací jsou teoreticky velké, ale v praxi málo využívané. Příprava vyučovací hodiny pomocí těchto zdrojů, dílem i pro jejich nepřehlednost a menší spolehlivost, je totiž časově velmi náročná a učitelé na ni často rezignují.


4)

PRO: Počítače a zejména internet poskytují žákům (při správném vedení učitelem) informační zdroje mnohem bohatší a různorodější než jen ty, které jsou ve škole běžné. Internet rozšiřuje dětem obzor, učí je informace aktivně vyhledávat, třídit, posuzovat jejich věrohodnost a následně zpracovávat – tedy přináší informační gramotnost. Počítače knihy nevytlačují, jen je doplňují. Pokles čtenářských schopností a zájmu o knihy je způsobeno mnoha jinými faktory.

PROTI: Internet obsahuje vedle menšiny kvalitních spoustu nepravdivých a zavádějících informací, což ale děti nedokáží rozlišit. Internet navíc svou snadnou dostupností zcela překrývá a vytlačuje jiné informační zdroje, především knihy. Kniha je přitom stále zdaleka nejlepším zdrojem poznání. Můžete ji otevřít na libovolné straně, číst ji odzadu, odprostřed, vybrat si pohybem očí ke studiu obrázek i text. Nejste vázáni technikou na jednom místě. Dosud nebylo spolehlivě prokázáno, že by počítače zlepšovaly studijní výsledky; přitom např. ve Velké Británii výdaje na ICT stále narůstají na úkor osvědčených knih. Stejný trend lze očekávat i u nás.


5)

PRO: Počítače díky své interaktivitě nabízejí mnoho možností, jak školní látku zkoušet a opakovat. Testovací programy děti baví, dávají jim pocit hry a učiteli šetří čas a usnadňují práci, neboť nabízejí hotové testy a umožňují automatizovanou kontrolu správných výsledků.

PROTI: Opakování či zkoušení na počítači je většinou realizováno pomocí uzavřených testových odpovědí, je proto mechanické a příliš nepostihuje schopnost logického myšlení, schopnost vybavování informací a přesného vyjadřování. Vždy je navíc poplatné autorovi testu.


6)

PRO: Vedlejším, ale velmi významným přínosem využívání internetu je zlepšování znalostí cizích jazyků, neboť většina zajímavých webových stránek je cizojazyčných (zejm. v angličtině). Žáci jsou též více motivováni učit se jazyk, protože ihned vidí jeho užitečnost.

PROTI: Využívání zahraničních webových stránek jako informačních zdrojů vede jen k mírnému pokroku ve znalosti cizího jazyka. Jde o pasivní a většinou nepřesné osvojování slovní zásoby, prakticky nepřispívá k aktivnímu ovládání jazyka.
Je pravda, že gramatiku a zejména pravopis lze pomocí počítače procvičovat relativně dobře. Osvojení pravidel je však mnohem lepší, pokud žák musí rukou vepsat příslušný znak (písmeno, slabiku, slovo) do namnožené předlohy. Pokud je znaku jen přiřazen zástupný symbol (klávesa, výběr z uzavřených odpovědí), je efektivita podstatně nižší. Pro osvojení jazykových jevů jsou proto klasické písemky a opakování stále nejlepší.


7)

PRO: Díky nástrojům jako mail a chat mohou žáci mnohem snadněji a atraktivněji navazovat kontakt s jejich vrstevníky, zejména zahraničními. Zvyšují kvalitu komunikačních školních projektů mimo jiné tím, že okamžitá odpověď vede k výrazně vyššímu zájmu dětí, než jak je tomu u běžného, „klasického“ dopisování.

PROTI: Komunikační možnosti internetu jsou bezpochyby velké. Nicméně i obyčejný dopis má své přednosti, neboť jeho psaní většinou provází vyšší nároky na jazykovou kvalitu. Elektronická komunikace obecně tenduje k pravidlu „kvantita na úkor kvality“. Někdy se zdá, že se lidé chtějí ukomunikovat k smrti.


8)

PRO: Konečně – schopnost uživatelsky ovládat informační technologie je již podmínkou úspěšného uplatnění v dnešním světě. Škola to musí respektovat a tuto schopnost dětem poskytnout.

PROTI: …


Co vy na to?!Milan Hausner Vít Šebor

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.