Miloslav Hubatka: Nabídka kurzů informatiky

čtvrtek 15. února 2001 ·

Fakulta Informatiky MU Brno nabízí učitelům (nejen informatiky) základních a středních škol sérii kvalitních distanční kurzů.

Na podzim minulého roku proběhla ve Znojmě pravidelná akce – konference učitelů informatiky z regionu Jižní Moravy. Hlavními hosty, kteří se v sále kina Svět představili, byli zástupci Fakulty informatiky MU BRNO. Dr. T.Pitner referoval o novinkách a trendech, kterými se ubírá SIPVZ a učitele seznámil s programem, kterým se výše uvedená fakulta snaží o realizaci základních principů SIPVZ v praxi. Jeho kolega Dr. Pelikán pak v téměř dvouhodinové odborné přednášce nastínil, co a na jaké úrovni můžeme My učitelé očekávat a co se pro nás chystá. Co tedy zástupci téměř 90 škol shlédli?

Jedná se o sérii 10 kurzů informatiky, které budou zahájeny od března letošního roku. Kurzy jsou jednosemestrální, ukončené zkouškou, kdy úspěšný absolvent získá vysvědčení o absolutoriu. 10 kurzů je zaměřeno na různá odvětví ICT, se kterými se můžeme ve školství setkat. Garanty jsou naši nejlepší odborníci v uvedených odvětvích. Dovoluji si návštěvníky České školy seznámit s materiálem, kde v případě zájmu získají všechny potřebné informace o uvedeném programu. Jedná o jednu z prvních vlaštovek, kdy SIPVZ nabývá konkrétní podoby a nejedná se jen o slova na papíře nebo nárazové „hurá akce“, které jsou často v důsledku spíše brzdou než motorem tolik potřebných změn. Protože jsem se mohl s programem FI MU Brno na vlastní kůži seznámit v jakémsi nultém ročníku kurzů, které proběhly vloni na jaře, odvažuji se říci, že nabízené kurzy budou nejen kvalitní, ale i přínosné. A ještě jedno pozitivum. Jedná se o distanční vzdělávání, bez nutnosti pravidelných návštěv, které by jistě byly komplikací pro mnoho učitelů a ředitelů škol .

Protože nastává období podávání přihlášek, v níže uvedeném dokumentu najdete jednak výčet nabízených kurzů a jednak další potřebné informace a adresy.

Fakulta informatiky a Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně nabízejí od března 2001 kurzy celoživotního vzdělávání učitelů

Kontaktní osoba na FI (dotazy k obsahu): RNDr. Tomáš PITNER, Dr.

tel: 05/41512360, e-mail: dist@fi.muni.cz, http://dist.fi.muni.cz/
Přihlášky přijímá: CDV Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, 602 00 Brno
tel: 05/42126442, e-mail: mailto:cernoskova@cdvu.muni.cz, http://www.rect.muni.cz/cdvu

Cíle
Smyslem je poskytnout především učitelům základních a středních škol (ne však pouze učitelům informatiky/VT!) možnost (do)vzdělat se v informatice, výpočetní technice a aplikacích ICT ve vzdělávání.
Cílem není získání VŠ diplomu, ale potřebných kompetencí pro kvalifikovanou výuku informatiky/VT a výuku ostatních předmětů za podpory informačních technologií.
Studium je budováno na modulární architektuře tvořené jednosemestrálními (12týdenními) kurzy pokrývajícími jednotlivé podstatné oblasti informatiky a jejich aplikací ve výuce.
Průchod studiem je individuální, student si vybírá kurzy podle vlastního uvážení.

Po úspěšném ukončení obdrží vysvědčení (certifikát) s uvedením absolvovaných kurzů a jejich výsledků.

Forma kurzů
Forma studia je převážně distanční, což přináší:

 • možnost optimálního využití časupřizpůsobení pracovního tempa individuálním možnostem posluchačů, odstranění problémů s dopravou do Brna;
 • de facto častější (on-line i jiný) individuální kontakt s posluchači než u denních studentů;

Modelový průběh kurzů (vždy březen-červen 2001, bude upřesněno) Průběh se může mírně lišit podle povahy konkrétního kurzu.

 • Úvodní soustředění (pátek odpoledne 4 hod + sobota 6 hod);
 • Průběžná interakce učitel-student (rozesílání zadání cvičení, vystavování dalších materiálů na web, diskuse nad příklady, doplňování často kladených otázek a odpovědí, konzultace všemi komunikačními kanály) a průběžné hodnocení;
 • Závěrečné soustředění (pátek odpoledne 4 hod + sobota 6 hod) (možno vč. závěrečné zkoušky);
 • Závěrečná zkouška (není-li v rámci soustředění)

Cena: 4500,- Kč za kurz (vč. výukových materiálů, CD-ROM, konzultací, korespondence, vystavení certifikátu…)

Nabídka pro jaro 2001 

Základy práce s ICT (vhodné pro učitele i pracovníky administrativy škol)

Garant: lektoři FI a CDV MU

Charakteristika a cíl vzdělávací akce: Jedná se o úvodní, „přípravný“ kurz základních principů práce na počítači, z pochopitelných důvodů bude vyučován prezenční formou u počítačů, obsahem jsou:

 • základní komponenty počítače
 • operační systémy (DOS, Windows), systémy souborů a práce s nimi
 • základy zpracování textů, práce se schránkou
 • tabulkové procesory
 • seznámení s běžně užívanými formáty souborů (text, tabulky, grafika, databáze…)
 • úvod do počítačových sítí, síť Internet, el. pošta, vyhledávání informací
 • bezpečnost a ochrana dat a systémů před viry

Základy algoritmizace a programování (vhodné zejména pro učitele inf./VT, ale i matematiky)

Garant: RNDr. Tomáš Pitner, Dr.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • základní principy řešení problémů na počítači
 • typické metodiky analýzy problému, návrhu příslušných algoritmů, datových struktur a je-jich implementace
 • modelovací a programovací nástroje
 • účastníci by měli zvládnout praktické algoritmické obraty a jejich programovou implementaci v jazyce Pascal
 • kurz poskytuje základní orientaci v problematice algoritmizace a programování a připravuje absolventy na další studium v této oblasti i pro výuku programování na ZŠ/SŠ

Efektivně řešitelné problémy (vhodné zejména pro učitele inf./VT)

Garant: Doc. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • otázky existence/neexistence algoritmů a otázky možností konstrukce efektivních algoritmů pro řešení problémů
 • důvody případné neexistence algoritmu a objasnění jejich zásadního významu pro informatiku
 • kurz je postaven na jednoduchém výpočetním modelu, kterým je běžný programovací jazyk pascalovského typu

Jazyky, automaty a gramatiky (vhodné zejména pro učitele inf./VT)

Garant: Doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

kurz ilustruje základní principy výstavby formální (matematické) teorie vedoucí k prakticky užitečným výsledkům, účastníci se seznámí s:

 • pojmy jazyk, gramatika a automat
 • aplikací nastudované teorie konečných automatů na konkrétních problémech z praxe
 • principy syntaktické analýzy založené na teorii bezkontextových jazyků

Dialogové systémy a jejich aplikace pro výuku a vzdělávání (vhodné pro všechny učitele a speciální pedagogy)

Garant: Doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • historie, současný stav a očekávaná budoucnost dialogových systémů jako základní informační technologie pro komunikaci s počítačem
 • efektivní využití dialogových systémů ve školství (včetně jejich využití pro postižené žáky)
 • struktura dialogových systémů a relevantních informačních technologií

Právo, etika a ochrana dat v informačních technologiích (vhodné pro učitele, ředitele škol, administrativu, správce sítí)

Garant: RNDr. Mgr. Vladimír Šmíd, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • základní legislativní principy práce s informacemi
 • a v informačních systémech
 • etika při práci s informacemi a budování informačních systémů
 • principy zajištění bezpečnosti počítačů a komunikačních systémů

Operační systém UNIX (vhodné pro učitele inf./VT, správce sítí)

Garant: Ing. Michal Brandejs, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • ovládání operačního systému UNIX
 • základy práce v systému, se systémem souborů,
 • s ovládáním interpretu příkazů (bash)
 • programování v prostředí interpretu příkazů
 • možnosti pro zpracování textů

Počítačová podpora výuky matematiky (vhodné pro učitele inf./VT, matematiky, fyziky)

Garant: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • použití počítače při výuce matematiky
 • využití Internetu při výuce a při vyhledávání informací
 • podpora výuky geometrie (program Cabri)
 • vizualizace probírané látky
 • podpora výuky matematiky prostřednictvím programů pro symbolickou matematiku

Technické vybavení počítačů (vhodné pro učitele inf./VT, správce sítí, techniky)

Garant: RNDr. Jaroslav Pelikán, Dr.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • architektura PC a jeho periferních zařízení
 • principy činnosti jednotlivých zařízení, jejich vlastnosti, parametry a vzájemná (ne)kompatibilita
 • absolventi kurzu by měli být schopni:
 • kvalifikovaného nákupu výpočetní techniky
 • identifikovat závady v počítači
 • provést jednodušší opravy v počítači
 • osadit nový modul do počítače (včetně jeho korektního nastavení)

Počítačové sítě (vhodné pro učitele inf./VT, správce sítí, techniky)

Garant: Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

 • principy lokálních i rozlehlých počítačových sítí
 • základní stavební prvky používané pro budování počítačových sítí
 • model OSI
 • služby lokálních sítí
 • síťové architektury (Ethernet, ATM, …)
 • síť Internet a její běžné služby
 • šifrování (symetrické a nesymetrické šifry)


Miloslav Hubatka

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.