Milan Hausner: Přehled webových encyklopedií

středa 28. února 2001 ·

Pokud budete hledat obecné informace a stručné definice, údaje o slavném sportovci či určitém politickém směru, záhy zjistíte, že internet a jeho vyhledávače vám čas příliš neušetří. Naštěstí jedno řešení existuje – encyklopedie na webu. Zde je prakticky kompletní přehled anglicky psaných a českých online encyklopedií.

Internetové encyklopedie jsou většinou psány “spisovnou” angličtinou s výrazným omezením slangu a nepříliš známých výrazů. To platí zejména pro ty renomované. Zastavíme se ale také u “moderních” encyklopedických portálů, na nichž to se spisovnou angličtinou už tak slavné není.

Encyklopedie mívá shodné řazení hesel a strukturu členění. Jednotný grafický design i rozvržení hesel pak poskytují dobré vodítko pro systematické čtení textu a vnímání celé řady slovních vazeb zcela nevědomě. Pravidelné používání encyklopedií tak může sloužit i jako nevědomá výuka cizího jazyka.

Určitá míra neaktuálnosti, kterou s sebou učebnice, kniha a tedy i encyklopedie nese, není na závadu. Jen málokdy je nutno “dohledat” přímou aktualizaci. Nicméně webové encyklopedie mohou být aktualizovány velmi rychle a zvláště v politických a geografických heslech je tento přístup žádoucí.

Ach, ti Američané!
Jen několik z internetových encyklopedií umožňuje přístup zdarma, případně tzv. trial připojení, které dovolí využívat encyklopedii po omezenou dobu. Některé encyklopedie nabízejí i nadstavbové programy, materiály pro učitele, pracovní listy a další pomůcky pro přímé využití ve školách. Nejsou tedy encyklopedií v klasickém slova smyslu, ale spíše encyklopedickým portálem. Pokud má mít online encyklopedie smysl, pak by se měla ubírat právě touto cestou. Pozor ale na autorská práva! Každý zdroj má ošetřena autorská práva a využití textů či médií je poměrně silně omezeno.

Každá encyklopedie má své přednosti. Některá je popisná, jiná je bohatá na média, další přináší živý a současný text, jiná zůstává formulačně na hranici spisovné angličtiny. Ve všech jsem zadal hesla Česká republika, srdceabeceda, abych si udělal představu, v čem se encyklopedie liší a k čemu jich lze využít.

Pro středoevropana asi nebude přijatelný americký egocentrismus, i když je pochopitelné, že domácí problematika bude vždy doménou vlastních aplikací. Z tohoto hlediska se tedy zdá, že je nutné použít některá rozšíření, která v anglofonních oblastech nejsou tak důležitá.

Všechny níže uvedené služby jsou zdarma a nesou v sobě částečně reklamy či odskoky na komerční servery, které pravděpodobně vytvářejí odpovídající zdroje pro provozování těchto služeb. Jednotlivé encyklopedie jsou v rozsahu dat v zásadě rovnocenné, jen řazení a technologická řešení jsou poměrně rozdílná. Samozřejmě jsem posuzoval i aktuálnost informací.

MICROSOFT ENCARTA
Hodnocení: *****

Microsoft Encarta je asi nejznámějším encyklopedickým titulem. Její verze na cédéčku stojí 2 000 Kč a webová podoba Encarty je součástí velkého komplexu služeb včetně učitelských poznámek, kurzů a dalších doplňků. Registrační poplatky však v rámci MS Select pro školy stojí cca 2 USD, tedy kolem 80 Kč na jednu stanici.
Hesla jsou pravidelně aktualizována, údaje o České republice jsou poměrně nové, ale opravdové aktualizační nástroje jsou k dispozici pouze v placené sekci serveru. Vyhledávání “Search” nabízí i další přidružené stránky s obdobným tématem. Program ve standardní struktuře nabízí základní článek a některá média (obrázky, video). Jejich zpracování je velmi dobré a většinou vystihuje podstatu článku. Práce s MS Encartou v internetové podobě může být pro žáky ve věkové kategorii kolem 14 let poměrně obtížná.
Úroveň jazyka je přiměřená středně pokročilému studentovi anglického jazyka. Tomu odpovídá i zpracování hesel. Využití některých obrázků je samozřejmě možné (za podmínek daných autorskými právy). Výborné jsou dostupné kvizy, týdenní aktualizace i novinky doručované do vaší elektronické schránky. K dispozici je rovněž významový a etymologický slovník angličtiny. Pro jazykovou výuku je k dispozici také chat a didaktické hry.
MS Encarta je komplexním produktem a asi nejvýkonnějším encyklopedickým modulem na Internetu. Její těžiště leží v textové informaci s mnoha odkazy. Sílu MS Encarty vidím v širokém spektru možností, které uživateli nabízí. Všechny materiály, které lze vytisknout, nesou odpovídající copyrighty.
Pro podrobnější informace si vás dovolím odkázat na rozsáhlejší recenzi, publikovanou zde na České škole, a další článek, který upozorňuje na její pokročilé jazykové kurzy.

FUNK AND WAGNALLS MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA
Hodnocení: *****

Tato encyklopedie je poměrně málo známá, i když patří k běžným součástem MS Encarty v offlinové podobě. Knihovna přístupných médií je z hlediska rozsahu i obsahu nejlepší ze všech testovaných encyklopedií. Vynikající prezentace vysvětlují celou řadu fyzikálních, biologických i technických jevů v animovaných klipech, které lze dobře a s nevelkou časovou prodlevou zobrazit i na dětských počítačích (fotografie, virtuální výpravy, mapy, fotografie, animace, obrázky, projevy apod.). Skvělé jsou například citáty slavných osobností. Vysoko hodnotím i zvukovou úroveň encyklopedie. Komentáře jsou namluveny spisovnou a dobře srozumitelnou angličtinou, takže si umím představit například přehrání schématu fotosyntézy včetně anglického komentáře.
Tak, jak jsou výborné knihovny médií a příklady referátů pro studenty, tak jsou bohužel zastaralé informace zeměpisného a ekonomického charakteru (některé údaje se vztahují k roku 1995). Počet šablon a příkladů referátů také není neomezený, a má spíše jen názorný význam. Na druhé straně jsou k dispozici jasně formulované principy využití elektronických médií pro různé projekty.
Texty jsou méně odborné než v Encartě; jsou zaměřeny na běžného uživatele a i zvolená slovní zásoba je poměrně stabilní. Funk and Wagnalls má široce postavený výkladový slovník (nechybí ani Encartě), který umožňuje vyhledat vícenásobné významy anglických termínů. Hledání je jednoduché a relevantní. Většina prezentací je animována ve Flashi a navíc jsou dostupné i přes vytáčené připojení. Portál obsahuje křížovky, slovníky, návody, kterým slovům se vyhnout, přináší přehledy symbolů a aktuální přehled událostí.
Tuto encyklopedii bych doporučil tehdy, když učitel potřebuje dokumentovat určitý jev nebo přírodní zákon pomocí animace či videoklipu. Jako spolehlivější referenční textový zdroj by však dal přednost MS Encartě. Přesto tento portál považuji za druhý nejlepší onlinový encyklopedický server.

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA
Hodnocení: ****

Z testovaných encyklopedií je nejlépe aktualizovanou Encyclopedia Britannica. K dispozici je celá řada funkcí, slovník a několik dalších kategorií. Britannica.com by mohla být také označena pojmem “encyklopedický portál”, čemuž ostatně odpovídá i výsledek zadaného hledání.
Odpovědí na dotaz jsou tři sloupce: v prvním jsou zachyceny odpovídající stránky na webu, v druhém vlastní encyklopedické heslo a v třetím pak časopisy. Nechybí ale ani odkazy na prodejní sekci serveru.
Mnoho článků je převzatých z různých zdrojů. Informace jsou přehledné, snadno dostupné, avšak lexikálně více náročné. Text je však lexikálně náročnější a pro mnoho studentů nižších ročníků gymnázia a základní školy bude málo srozumitelný. Také portálové řešení může být z hlediska orientace na stránce obtížné. Encyklopedii jsem testoval na normálním modemu 56,6 kb/s a ve srovnání s konkurencí se zobrazovaná data natahovala velmi pomalu.
K většině článků jsou k dispozici média (klipy, obrázky, fotografie, zvuky). Animace předchozí encyklopedie jsou však propracovanější.
Encyclopedia Britannica je sice v encyklopedické literatuře pojmem, ale při srovnání s dvěma předchozími tituly je z hlediska technického řešení méně výkonná. Na druhé straně právě portálové řešení přináší možnost využít tohoto webu jako domovské stránky včetně okamžitého zobrazování nejnovějších zpráv. K tomu také slouží řada pomůcek, které lze stáhnout.

EVERYTHING2
Hodnocení: ****

Tento portál je rájem pro vyznavače moderní angličtiny, protože při čtení některých editorialů se doslova zapotí. První informace, kterou o nás portál nabízí, stojí za překlad:
Když Češi zrovna nevyrábějí Budvar, tak nejspíš proto, že dělají semtex. Proto se k nim vždy musíme chovat velmi dobře. Vedle těchto produktů pochází z České republiky také Pavlína Pořízková, což je skutečná superkočka.” (V textu jsou odkazy na jednotlivá hesla).
Většina odkazů však nabízí pravdivé informace: u Budvaru například o tom, komu patří ochranná známka. Připomíná tedy i slavný spor našeho pivovaru. Na stránce rovněž najdete množství dalších odskoků s tematikou České republiky.
Everything.com je moderním informačním médiem se soudobým jazykem a zajímavým členěním hesel encyklopedické i neencyklopedické povahy. Určitě stojí za to mít jej mezi oblíbenými záložkami. Pokud se chcete pobavit i se něco dozvědět, vřele tento server doporučuji. V odborné terminologii je totiž poměrně přesný a přináší základní strukturované informace odpovídající významu hesla. Výhodou zápisu hesel je i výpis klíčových slov, která umožňují další studium. Bohužel nejsou k dispozici žádná média.
Jednotlivá hesla vytvářejí různí přispívatelé a web se stále vyvíjí. Je jakousi obdobou českého internetového portálu Cojeco.cz a určitě patří k tomu lepšímu, co na webu najdeme.

MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY
Hodnocení: ****

Je to pravděpodobně nejpodrobnější jazykový portál včetně rozsáhlých encyklopedických lexikálních slovníků. Nenajdete zde klasická encyklopedická hesla, ale slovník nejnovějších slov. Víte například, co je Moxie a kolik významů toto slovo má? Já už ano.
Webster vždy patřil k nejužívanějším významovým slovníkům, a proto mne překvapuje, že jeho stránky jsou k dispozici zdarma. Stránku mám zařazenu mezi oblíbenými a často ji využívám, potřebuji-li něco přeložit či pochopit (což je v moderní angličtině skoro pořád). Makra si můžete stáhnout přímo do Wordu, takže do významového slovníku máte přístup rovnou z ovládací lišty. To ale není využitelné pro pisálka s modemem a připojením přes Internet 2001.

ENCYKLOPEDIE COLUMBIA
Hodnocení: ***

Columbia je poměrně známým encyklopedickým titulem, leč v internetové podobě nepříliš použitelným. Vlastní encyklopedie je zasazena do dalších nástrojů – tezauru, slovníku, přehledu citací a anglické gramatiky. Této encyklopedie je vhodné využít při hledání bibliografických dat, citátů a podobných dokumentů. Odborné texty nejsou příliš aktualizované, ačkoli poslední verze je z roku 2000.

INFOPLEASE
Hodnocení: ***

Obdobně jako Columbia reagovala i encyklopedie Infoplease. Ostatně i podle autorských práv je hlavním dokumentem právě Columbia. Infoplease je dalším vzdělávacím portálem, takže nabízí mnoho přidružených funkcí a předmětové členění. Texty jsou doplněny o některé zajímavosti, ale v obecné informační hodnotě první dvě encyklopedie překonány nebyly.
Vážným nedostatkem je absence médií, obrázků, zvuků a dalších doplňkových funkcí.

THE CANADIAN ENCYCLOPEDIA
Hodnocení: ***

Za velmi dobrou encyklopedii online považuji tuto kanadskou. Má mnoho interaktivních funkcí (většinou pouze pro kanadské reálie), hesla jsou srozumitelná a přehledná. Z řazení je zřejmé, že tento produkt vznikal po dobu 20 let. Nahrávání je bohužel poměrně pomalé.

FREE INTERNET ENCYCLOPEDIA
Hodnocení: ***

Tato encyklopedie-portál je evidentně tvořena jedinci, které Internet zajímá. Podle grafiky i zpracování je zřejmé, že jde o první pokus o sestavení encyklopedie vhodné pro mladší studenty. Ve většině případů je heslům přiřazen odkaz na stránky, které přinášejí další informace. Opět jsou zde dostupné převážně textové informace, ke kterým se ale dostanete i z jiných portálů.

ENCYCLOZINE
Hodnocení: **

I když se jedná o další encyklopedický portál, který se snaží přinést rozsáhlé informace a vědomosti z různých oborů, tak nabízí jen odskoky na další stránky, které jsou běžnou součástí Internetu. Tento nástroj je užitečný jen tehdy, když teprve hledáte, kde určitou informaci nalézt. Pokud tedy potřebujete precizně zpracované heslo, pak je Encyclozine jen mezikrokem. Texty vložené encyklopedie jsou srozumitelné, ale informačně nepříliš hodnotné.

YOUR DICTIONARY
Hodnocení : ***

Tento portál je zaměřen na světové jazyky a přináší přístup k více než 1 800 onlinovým jazykovým slovníkům. Pro uživatele Internetu je důležitou pomůckou při hledání moderních internetových pojmů, jejichž význam bývá sporný. Pro překladatele tento odkaz přináší zkušenosti z celého světa. Občas je ale obtížné se ve struktuře portálu vyznat.

COMPTONS ENCYCLOPEDIA
Hodnocení: **

Tento klasicky řazený encyklopedický server, který ale nebyl od roku 1998 aktualizován, je orientován na americkou populaci. Některé informace například o České republice nám tak mohou připadat legrační. Na druhé straně ale encyklopedie přináší srozumitelné a použitelné texty. Stránka je provozována jako zkušební na 30 dní.
Comptons nabízí relativně hodně médií, i když u zvuků, slide shows i 360stupňových pohledů jsem měl velké problémy s jejich přehráním. V období ledna 2001 po dobu 14 dnů nebyla encyklopedie přístupná ve vlastních heslech. Zobrazovala se jen kmenová hesla a vyhledávače. Vyhledávání bylo poměrně nepřesné a při volbě Czech republic se běžně vypisovala Uganda a další země, ačkoli se potom nikde v textu tyto linky neobjevovaly. Vzhledem k neaktuálnosti a “opuštění projektu” jejími autory bych tuto encyklopedii považoval jen za určitý doplněk.

ENCYKLOPEDIE EXCITE
Hodnocení: **

V prvé řadě mne překvapilo, jak stručné a bezobsažné texty encyklopedie nabízí. Ani s aktualizací to není nejlepší. Vyzkoušejte si odkaz na Českou republiku a uvidíte sami. Na druhé straně jsou texty celkem srozumitelné. Poměrně dobře jsou řešeny odkazy na další hesla. Tato encyklopedie je typicky americká a s nízkou vypovídací hodnotou. Kvalita grafických médií je průměrná.

ENCYBERPEDIA
Hodnocení: *

Server se zcela nezapamatovatelným jménem je vlastně také jen portálem. Nepřináší nic vlastního. Jen u několika kategorií rozepisuje vhodné stránky, na nichž lze informace najít. Server sice najdete na vyhledávačích jako encyklopedii, ale má s ní společné jen to “ency” v názvu.

Hurá! České encyklopedie
Na závěr jsem si ponechal dva encyklopedické projekty v českém jazyce, které ač sobě konkurenční, jsou cenným počinem, neboť mimo jiné otvírají diskusi nad otázkou, zda encyklopedie zdarma a v češtině bude navštěvována uživateli tak, aby se její provoz zaplatil.

CO JE CO
Hodnocení: ***

Zde si vás dovolím odkázat na recenzi, které vyšla na České škole samostatně, neboť projekt není oproti encyklopedii Diderot příliš známý a jistě stojí za pozornost.

DIDEROT
Hodnocení : ***

Tento produkt je v začátku zrodu, a proto bychom mu mohli vytknout mnohé chyby. Naopak jeho nespornou výhodou jsou knižní encyklopedické publikace, které se již staly součástí knihoven, škol i domácností. Významným počinem byla i verze na CD-ROMu, která například získala ocenění Laureát Techfilmu 2000. V textech jsou sice nepřesnosti, ale nic to nemění na dobrém začátku pro budoucnost.
Vážným problémem této encyklopedie jsou nabízená média, neexistence rejstříků a strohé uživatelské rozhraní. U mnoha encyklopedických hesel vzdělávací povahy chybí grafická dokumentace, ovšem ta není ani u zahraničních encyklopedií.
Web má bohužel reklamní pruhy uzpůsobené tak, že reklama překrývá 40  % zobrazené plochy a encyklopedická hesla jsou méně čitelná kvůli zobrazení dalšího reklamního proužku. Nemohu souhlasit ani s obchodní politikou firmy v oblasti CD verze této encyklopedie. Cena titulu (295 Kč) pro jednoho uživatele je přijatelná i pro jednoroční využívání před aktualizací. Běžné veřejnosti však zůstává informace o tom, že disk přestane po roce fungovat a bude vyměněn za aktualizovaný, téměř skryta.
Při hodnocení encyklopedie www.diderot.cz ale musím především konstatovat, že z encyklopedického hlediska jde o dobrý začátek, který se může rozvinout v pozitivní médium spojené se vzdělávacími aktivitami na Internetu, kterých v českém jazyce stále není dostatek.
Také k cd-verzi této encyklopedie vyšla na České škole samostatná recenze.

Verze tohoto článku vyšla v časopise Computer.

Milan Hausner

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.