Petr Drahoš: Učitelé a jejich platy v roce 1999

středa 16. února 2000 ·

Zajímavé srovnání přináší statistika průměrných platů v jednotlivých okresech ČR. Ukazuje se totiž, že se učitelé v chudých oblastech mají relativně dobře. Ústav pro informace ve vzdělávání uspořádal tiskovou konferenci o platech učitelů v minulém roce. Vystoupili na ní řed. ÚIV Zelený a prof. Kotásek (bývalý děkan Pedagogické fakulty UK).

V první části prezentoval Pavel Zelený tři skupiny statistických údajů:
(vždy za období leden až září 1999, data za poslední čtvrtletí 1999 budou k dispozici koncem letošního února)

  1. Počty pracovníků ve školství

  2. Věková struktura pedagogických sborů

  3. Odměňování učitelů

Ve druhé části  hovořil prof. Kotásek, který přítomné seznámil s výsledky práce týmu expertů, kteří byli MŠMT vyzváni, aby se podíleli na zpracování podkladů pro kapitolu "Učitel" budoucí Bílé knihy.

A nyní již k jednotlivým bodům podrobně:

ad 1) Počty pracovníků ve školství


Školství zaměstnávalo v roce 1999 v průměru 277 tisíc pracovníků, z toho v nestátním sektoru zhruba 10 tisíc (3,6%), na vysokých školách 31 tisíc (11,2%) a ve státní správě a servisních organizacích (MŠMT, školské úřady, inspekce, ÚIV apod.) necelé 4000 lidí (1,3%).

Podíl učitelů na celkovém počtu pracovníků ve školství byl v regionálním školství 55,2% (133,9 tisíc učitelů), na vysokých školách jen 43,4% (13,5 tisíc učitelů). V průměru tedy 53,2% (147,4 tisíc učitelů). Počet pracovníků na státních školách meziročně (leden-září) klesl asi o 3 tisíce.

Od září 1999 se však snižovaly úvazky, takže se počet učitelů náhle zvýšil - odhadem asi o 4 tisíce osob (roli hrají samozřejmě další faktory, jako zvýšení či úbytek počtu žáků ap. - více se dočtete v článku řed. ŠÚ p. Bernarda v čísle 2 letošního ročníku Učitelských novin).

Díky sníženým úvazkům se též v průměru snížil počet žáků připadajících na 1 pedagoga (pozor, nezaměňujte s reálným počtem žáků ve třídě!), a v porovnání se zeměmi EU a OECD je u nás velmi nízký. Jedinou výjimkou v celkovém poklesu (mateřské školy - 12 dětí na učitele, ZŠ - 17, gymnázia - 13, SOŠ - 11 a VOŠ - 15) jsou, v důsledku optimalizace sítě škol, SOU, na kterých tento počet naopak vzrostl ze 17,6 na 18,9.

ad 2) Věková struktura pedagogických sborů


Ve srovnání s průměrem zemí OECD je v ČR překvapivě větší podíl mladých učitelů do 30 let (ti však ze školství často po dvou či třech letech odcházejí), dále větší podíl starších učitelů (nad 50 let) a výrazně nižší podíl učitelů středního věku


Tendenci k "úniku" ze školy mají pedagogové gymnázií; muži; učitelé málotřídních škol a učitelé s levicovou politickou orientací. Důvodem je především nízký plat a absence profesního růstu.
Celkově však lidí zvažujících odchod ze školství, pravděpodobně v důsledku zhoršující se situace na trhu práce, ubylo (z 63 % roku 1996 na 44 % roku 1998).

ad 3) Odměňování učitelů


Upozornění: Průměrný měsíční plat se počítá jako celkový příjem v daném období dělený počtem kalendářních měsíců. Je tedy pro období leden až září zkreslen vyššími lednovými příjmy (13. plat, celoroční odměny ap.), které se normálně rozpočítávají na celý kalendářní rok!

Takto "ošetřený" průměrný měsíční plat vychází v regionálním školství (s výjimkou nestátního sektoru) na 13 150 Kč, tzn. 104,6% průměrné mzdy v ČR a 110,5% průměrného platu "nepodnikatelské" sféry (zdroj dat: ČSÚ).
Průměrný plat VŠ pedagogů podle stejných propočtů dosáhl výše 16 500 Kč.
Z toho vyplývá, že průměrný plat učitele ZŠ byl o 6% vyšší, učitele střední o téměř 20 % a vysoké školy o 31% vyšší než celostátní průměr.

I přes 16 % (+1410 Kč) navýšení platů byli nejméně finančně hodnoceni učitelky a učitelé mateřských škol (81% průměrného platu ČR), naopak nejvíce již zmínění pedagogové VŠ (131%) a VOŠ (125%). Celkově se meziročně zvýšily platy učitelů regionálního školství o 14,6% (+1678 Kč) vysokých škol o 12,6% (+1846 Kč).

Zajímavé srovnání přináší statistika průměrných platů v jednotlivých okresech ČR.
Ukazuje se totiž, že se učitelé v chudých oblastech (Třebíč, Jeseník, Louny, Bruntál, Jičín či Chrudim) mají relativně dobře (na ZŠ jsou jejich příjmy o 33-38% vyšší než průměrné, na SŠ dokonce o 47-58%), zatímco v bohatých okresech (Praha či Mladá Boleslav) jsou příjmy učitelů ZŠ až o 15% nižší než průměrné (na SŠ je ale situace jiná a s výjimkou Prahy jsou platy vždy nadprůměrné).

Přes tyto zdánlivě optimistické údaje si musíme uvědomit, že ve sledovaném období (1996-1999) vzrostl průměrný nominální plat všech pracovníků v ČR z 9 412 Kč na 12 572, tj. přibližně o 33,6% (tzn. reálně pouze o 8,3%), reálný plat učitelů (očištěný o inflaci) v podstatě zůstává stále na úrovni roku 1996!!! (učitelé ZŠ +1,4; SŠ +2% a VŠ -3,2%). 


Ve druhé části tiskové konference vystoupil, jak již bylo uvedeno výše, prof. Kotásek.

Prof. Kotásek zveřejnil závěry studie týmu expertů, který došel k závěru, že je třeba:

  1. Zlepšovat postavení pedagogických pracovníků jako sociálně profesní skupiny (tedy ne jako státních zaměstnanců, ale jako servisní služby, která je všem k dispozici).

  2. Vymezit vstupní kvalifikační předpoklady pro všechny kategorie učitelských sil.

  3. Zvyšovat kvalitu a funkčnost přípravného vzdělávání učitelů a upevnit jeho institucionální základnu na univerzitách (zde je připomínána dobrá tradice učitelských ústavů, kde se vyučovalo jak teorii, tak praxi (v tzv. cvičných školách)). Proto je třeba nově (kvalitativně) definovat fakultní ZŠ, snížit jejich počet a rozšířit vzájemnou spolupráci.

  4. Vytvořit podmínky pro diferenciaci pedagogických činností, kariérní a platový postup učitelů

  5. Zavést kvalifikační standard a studijní programy pro ředitele škol (viz. např. zkušenosti z Francie; ředitel musí být vedle jiného zároveň i dobrým manažerem).

  6. Upevnit organizační a institucionální systém dalšího vzdělávání učitelů (samozřejmě i těch VŠ pedagogů, kteří připravují budoucí učitele) a odborných poradenských služeb pro vnitroškolní vzdělávání učitelských sborů (byl totiž rozvrácen systém bývalý a nový zatím chybí - mohl by vznikat v rámci znovuzavádění krajů).
V současné době dochází v důsledku autonomie VŠ ke značné roztříštěnosti. Je proto nutné (viz. bod 3.), aby vznikl jednotný standard učitelské přípravy, který bude respektován a vyžadován všemi pedagogickými fakultami.
První kroky k naplnění tohoto požadavku již děkani pedagogických fakult učinili (např. na nedávném společném setkání v Olomouci).

Proti nynějšímu selektivnímu pojetí školství je třeba klást důraz na sociální roli školy (a to zejména s rozvojem moderních technologií - Internetu ap., kdy hrozí, že se mnoho lidí uzavře do svého vlastního světa - pozn. autora).

Školství by také mělo lépe reflektovat situaci na trhu práce (což se v současné době příliš nedaří i z důvodu nízké předvídatelnosti požadavků a potřeb společnosti v horizontu 5 let). Problémem je dále feminizace, změna situace učitelů SŠ (dříve pracovali s elitou, dnes žádá maturitu 75 % populace) a samozřejmě finanční nedostatečnost. Důležitým ukazatelem je v tomto směru poměr ročního platu učitele k HDP na obyvatele dané země. U nás činí 0,6 zatímco v "lepších" zemích Evropy i 1,6… Aby se tento ukazatel "narovnal", a ČR se dostala v platech učitelů na úroveň zemí EU, musela by je zvýšit asi o 25%!


Petr Drahoš

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.