Irena Csapkova: Evropská unie a české školství

středa 9. února 2000 ·

Spolupráce v oblasti školství zaujímá ve vztazích mezi ČR a EU významné místo a přináší množství pozitivních výsledků již dnes. Chceme do Evropské unie? Stále častěji diskutované téma mezi odbornou i laickou veřejností. Skutečností je, že spíše menšina našich obyvatel má v současnosti dostatek komplexních informací o EU, o jejím účelu, její struktuře. A protože řešení této otázky se nedotýká bezprostředně starostí i radostí našeho každodenního života, odkládáme je, odsouváme na vedlejší kolej. Opak je však pravdou. Všichni zainteresovaní v této záležitosti velmi dobře vnímají, že doba rozhodnutí o našem vstupu do EU se neodvratně blíží. Výsledek, více než pravděpodobně kladný, bude vzápětí široce ovlivňovat náš soukromý i profesionální život. Na tyto změny bychom se měli připravovat již dnes a všímat si možností, kde můžeme příslušné poznatky o problematice EU získat. Existuje množství mediálních pramenů a dalších informačních zdrojů, které nám v tomto směru vycházejí vstříc. Aktuální informace můžete najít na webové adrese http://www.evropska-unie.cz. Belgická nadace Fondation Génération Europe je neméně zajímavá zejména pro mládež - na internetových stránkách http://www.generation-europe.org.

V současnosti již není snadné vytvořit stručně celkový přehled o Evropské unii . Čím více se totiž seznamujeme s její charakteristikou, tím více zjišťujeme, jak široký je rozsah všech jejích aktivit . Rozhodně může být prospěšné seznámit se s nimi komplexněji . Dokonce i pro osobní využití těchto všech již dnes nabízených možností, přestože naše přijetí do EU je ve fázi příprav. Česká republika však již vstoupila do velmi rušného období intenzívních vztahů s Evropskou unií. Začaly jednáním o vstupu do EU v dubnu 1998 a nyní se ČR připravuje na její členství.
V této etapě vytváření vzájemných vztahů jsou významné informace o právech a povinnostech členství v EU. A také pochopení EU, jejích institucí, historie, politické koncepce, ale i příležitostí, výzev a specifik souvisejících s Českou republikou.

Jaký je tedy účel a poslání EU?
Velmi obecně a ve zkratce je možno říci, že Evropské společenství bylo původně založeno, aby se členské země staly jedním společným trhem (podobně jako v USA), kde se lidé i zboží pohybují svobodně jako v jedné společné zemi. V úvahu byla brána rovněž evropská obranyschopnost. Později byly stanoveny TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE podle Maastrichtské smlouvy:

l.EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
– celní unie
- vnitřní trh
- společná zemědělská politika
- strukturální politika
- hospodářská a měnová unie

2. SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

3. SPOLUPRÁCE V OBLASTI VNITRA A JUSTICE

K dosažení tohoto cíle byly stanoveny čtyři základní podmínky, neboli tzv. čtyři základní svobody:
l. LIDÉ:
(každý občan musí mít možnost bydlet a pracovat kdekoliv na území členských států EU).
- odpadnutí celních kontrol
- harmonizace zákonů o vstupu, azylu, zbraních, drogách
- svoboda usazování a zaměstnávání občanů EU
- zesílení kontroly na vnějších hranicích

2.VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ:
- ( pro všechny podnikatelské subjekty z členských států EU musí existovat rovnocenné podmínky k prodeji jejich výrobků a dalších produktů kdekoliv v ostatních státech EU jako ve vlastní zemi).
- odpadnutí celních kontrol
- harmonizace nebo vzájemné uznávání norem a předpisů
- harmonizace daní

3. VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:
( poskytovatelé služeb musí mít možnost fungovat podle stejných kritérií kdekoliv v členských zemích EU).
- liberalizace dopravy a dopravních trhů
- liberalizace finančních služeb
- harmonizace dozoru nad bankami a pojišťovnami
- otevření trhů dopravy a telekomunikací

4.VOLNÝ POHYB KAPITÁLU:
-(peníze se musí v EU pohybovat svobodně a lidé musí mít možnost ukládat je v kterémkoli státě EU dle vlastního uvážení.)
- větší přípustný pohyb peněz a kapitálu
- kroky ke společnému trhu finančních výkonů
- liberalizace trhu s cennými papíry.

Je zbytečné konstatovat, že mnozí, v našem případě zejména profesionálové z oblasti školství, znají dobře strukturu a účel EU a současně mají přehled o rozmanitých aktivitách, které se v rámci spolupráce mezi ČR a EU již uskutečňují. Právě ve školství zaujímá tato spolupráce významné místo a přináší množství pozitivních výsledků již dnes. Zde se jedná o nadnárodní spolupráci ve vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Školskému prostředí je dostatečně známý program EU pod názvem SOCRATES. Je určen pro spolupráci škol a další rozvoj vzdělávacích systémů mezi současnými a kandidátskými zeměmi EU. Účastníci zde dostávají široký prostor k uplatňování vlastního tvůrčího potenciálu a rozvíjení znalostí a schopností. První fáze tohoto programu byla ukončena v r. 1999 a od roku 2000 je otevřen program SOCRATES II.
Cílem programu Socrates II je zejména posilovat evropskou dimenzi ve vzdělávání na všech úrovních a v celé šíři vzdělávacího procesu, posilovat kvalitu i kvantitu ve výuce cizích jazyků včetně širšího zapojení pedagogů do projektů prohlubováním jejich jazykového vzdělávání, podporovat výměnu učitelů mezi jednotlivými institucemi, výměnu informací, rozvíjet spolupráci při uznávání dosaženého vzdělání a studia v zahraničí, přispívat k rozvoji nových učebních metod a pomůcek.


Tyto cíle se v rámci programu SOCRATES II naplňují v následujících aktivitách:

- COMENIUS – program pro všeobecné vzdělávání (základní a střední školy).
- ERASMUS – program pro vysoké školy.
- GRUNDTVIG – vzdělávání dospělých a další formy celoživotního vzdělávání.
- LINGUA – program pro rozvoj studia cizích jazyků.
- MINERVA – otevřené a distanční vzdělávání – informační a komunikační
technologie ve vzdělávání.
- Výměna informací a zkušeností v oblasti vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky, kam patří rovněž programy ARION (program pro řídící pracovníky ve školství), NARIC ( program pro uznávání dosaženého vzdělání) a EURYDICE
(program pro informace ve vzdělávání). Programy NARIC a EURYDICE nejsou klasické programy, do kterých se lze zapojit formou žádostí o grant. Mají spíše charakter výměny informací mezi členskými státy EU v oblasti programu Socrates.
- Doplňkové aktivity – program na podporu výše uvedených programů.

Výměnné akce studentů i pedagogů, realizace rozmanitých vzdělávacích projektů, jež prošly schválením EU, jsou ve značné míře finančně podporovány příslušnými granty ve slušné hodnotě. Evropská unie poskytuje v tomto směru mnohdy větší podporu než je v možnostech příslušného státu. Seznámit se s těmito příležitostmi není problém. K dispozici je internetová adresa pražské kanceláře SOCRATES OFFICE: http://www.csvs.cz/socrates.
Zabývá se aktivitami v různých oblastech a zabezpečuje propagaci i uskutečňování uvedených podprogramů.

Všem pedagogům a dalším profesionálům v oblasti vzdělávání nelze nepřipomenout také velmi zajímavou instituci, kterou je pražské INFORMAČNÍ CENTRUMEVROPSKÉ UNIE . Je snadno přístupné a je prvním kontaktním místem pro občany ČR zajímající se o problematiku EU.
Jejím cílem je zvýšit úroveň informovanosti o vstupu ČR do Evropské unie. Vytváří informační síť o EU s dalšími organizacemi a institucemi po celé republice. Pořádá výstavy a ve spolupráci s partnerskými organizacemi, jakými jsou např. orgány státní, správy, vysoké školy, různé nevládní organizace atd. vystupuje jako spoluorganizátor přednášek, seminářů a dalších akcí k problematice evropského integračního procesu.
V současnosti již také pracují různá regionální střediska EU, která jsou výborným zdrojem dalších poznatků o EU v řadě míst naší republiky. Jejich adresy je možné získat v již zmíněném pražském informačním centru EU .

Za dva či tři roky by mělo více než deset států východní a střední Evropy vstoupit do EU. Mezi prvními bude pravděpodobně i Česká republika. Máme šanci se na změny s tím spojené připravit. Využijme jí.

Irena Csapkova

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.