Plaga slibuje: Učitelům do roka průměrně 45 tisíc

středa 30. prosince 2020 ·

„Dlouhodobě prosazuji, že se musí navýšit podíl nadtarifní složky platu, abychom se přiblížili normě v OECD. Když jsem nastupoval do funkce, tak studie ukazovaly, že jsme měli extrémně nízkou nadtarifní složku platu. I proto se držím filozofie, že ten, kdo je odpovědný za školu a má povinnost odměňovat učitele podle výkonu, je ředitel, který k tomu musí mít prostředky od státu,“ říká v rozhovoru pro Právo ministr školství Robert Plaga. 


Robert Plaga (msmt.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi: 

Rozhodl jste se rozporcovat 10 miliard určených na devítiprocentní navýšení platů pedagogů základních a středních škol tak, že 37 procent půjde na tarify, 25 procent na nárokové příplatky a zbytek na nenárokové odměny. Proč zrovna takto? 

Objem pro navýšení platů učitelů v roce 2021 plně odpovídá tomu, co jsme deklarovali už v roce 2019, že na konci roku 2021 bude plat pedagogických i nepedagogických pracovníků škol o 50 procent vyšší než v roce 2017. 

Když ministerstvo práce a sociálních věcí předběžně navrhlo navýšit tarify o devět procent a zbytek poslat do odměn, spokojení byli všichni. Proč u toho nezůstat? 

Bylo by to jednodušší, ale ne správné. 

Odbory připomínají, že letos mimořádné výkony předvedli všichni, tak proč je za to plošně neocenit? I vy jste si chválil učitele napříč věkovými skupinami. 

Stojím si za tím, že většina učitelů zareagovala na jaře skvěle. I proto by měl mít ředitel větší nástroj ocenit ty, kteří udělali obrovský pokrok. Postoj ministerstva bude v budoucnu doceněn. 


Celý rozhovor naleznete zde

32 komentářů:

Ivo řekl(a)...
30. prosince 2020 v 8:06  

...a co takhle odměňovat vládu a poslance "PODLE VÝKONU", když pří hlasování jich tam sedí jenom část???

Těch 45 tisíc je nesmysl LEŽ. Proč pořád štvete veřejnost proti učitelům??!

Ivo řekl(a)...
30. prosince 2020 v 8:11  

Stojím si za tím, že většina učitelů zareagovala na jaře skvěle. I proto by měl mít ředitel větší nástroj ocenit ty, kteří udělali obrovský pokrok. Postoj ministerstva bude v budoucnu doceněn.

Jste absolutně mimo realitu. Pane ministře. Z vašeho vyjádření lze jasně vypozorovat fakt, že jste nikdy nestál před katedrou pubescentů v roli učitele 30-40let, nesdílel jste kabinet s 5-10 kantory (jak ženského, tak mužského pohlaví) a Váš pohled na tuto věc je zcela MIMO REALITU. Učitelé Vám "děkují" už nyní...

Eva Adamová řekl(a)...
30. prosince 2020 v 9:12  

Já fakt nevím, jestli sním nebo bdím.

"Kdyby šla většina peněz, které ministerstvo vybojuje, do tarifů, tak oceníme hlavně starší učitele."

Je to právě naopak, nadtarifními složkami jsou odměňováni hlavně starší učitelé. Absolventi, kteří na školy nastupují toho z nadtarifů mnoho pěknou řádku let mnoho nevidí. Podstatná část nadtarifů končí u zkušenějších učitelů, kteří na školách vykonávají různé funkce od koordinátorů až po vedoucí předmětových komisí.

"Já jsem pro, aby právě ti starší učitelé byli odměňováni v rámci nárokové složky, pokud třeba uvádějí do praxe ty mladší. To posílí ta čtvrtina objemu na nárokové odměny."

V našem školství má uvádějící učitel nárok na nějaký nárokový příplatek? Nic takového v zákonech a nařízeních nevidím, ač jimi listuji odpředu dozadu a zpět.

"Stejně tak bude možnost zvýšit třídnické příplatky. Bude tedy možné příplatek na třídnictví a příplatek za vedení zvýšit z 1500 na 3000 korun."

Ano, možná bude možnost zvýšit třídnické příplatky, ale nebude to povinnost. Návrh na zvýšení třídnických a specializačních příplatků prošel v parlamentu v prvním čtení cca před rokem a od té doby tam na něj sedá prach.

Tak jen pro informaci.

V roce 2005 se pohyboval plat ve školství kolem 20 000 Kč. Specializační příplatek byl 1000 až 2000 Kč, třídnický příplatek, na který se ve školských zákonech a nařízeních zapomnělo, byl už tehdy přidělován na základě ustanovení v zákoníku práce ve výši 500 až 1000 Kč.

V roce 2020 se plat ve školství posunul ke 40 000 Kč, ale specializační příplatek stále čučí na 1000 až 2000 Kč a příplatek za třídnictví se nám posunul na zázračných 500 až 1300 Kč.

Příplatky za vedení, to je jiné kafe, ty jsou stanoveny procentem z nejvyšší tarifní mzdy v daném platovém stupni, ty se skutečně zvýší. Je až podivné, že nikoho v minulosti nenapadlo stanovit takto pomocí procent i třídnické a specializační příplatky. Nebo to byl záměr?

BP řekl(a)...
30. prosince 2020 v 11:15  

Chcete být třídním učitelem za 860,- Kč měsíčně?

Činí to nějakých 40,- Kč na den. Třídnictví by podle této sumy měl učitel denně věnovat nanejvýš cca 10 min.

Učitel, který není třídním, si opravdu žije nad poměry. Třídnictví je řehole věnovaná na oltář vlasti. Je to další úvazek. Dnes nikdo nechce být třídním učitelem, protože to musíme dělat téměř zadarmo v době, kdy neustále přibývá problémů u všech žáků.

Vladimír řekl(a)...
30. prosince 2020 v 11:24  

Čeká nás i tato změna:
"V § 2 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření.
Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“
Pokud to chápu správně, zvýší se např. úvazek učitele ZŠ, který poskytuje intervenci, z 22 hod. na 23 hod. a plat mu zůstane stejný jako učiteli, který intervenci neposkytuje a zůstane mu úvazek 22 hod.? Není to pak diskriminace?

BP řekl(a)...
30. prosince 2020 v 11:42  

Jmenujte mi jedinou státem placenou profesi mimo učitele, kde se přidávají peníze stejným způsobem, že do tarifu půjde menší část a vyšší zbytek do nenárokové složky.

Je to i u zdravotníků, policistů, hasičů, sociálních pracovníků, úředníků ap.?

Ivo řekl(a)...
30. prosince 2020 v 11:54  

Jmenujte mi jedinou státem placenou profesi mimo učitele, kde se přidávají peníze stejným způsobem, že do tarifu půjde menší část a vyšší zbytek do nenárokové složky.

Je to i u zdravotníků, policistů, hasičů, sociálních pracovníků, úředníků ap.?

Odpvěď: NENÍ. A v tom je ta "pointa"

BP: Jestli si myslíte, že se Vám navýší třídnický "příspěvek" - no, možná cca o pětistovku..., možná. Vše bude o libovůle managera, který rozhodne sám za sebe... Ale určitě ne o ty dva tisíce o které přijdete na těch 5% v "nadtarifu"

Tomáš Barták řekl(a)...
30. prosince 2020 v 12:27  

Už Karel Kryl zpíval: Odpověď čekáte? ... (Bez urážky.)

jir řekl(a)...
30. prosince 2020 v 12:41  

Jiný pohled: Škola dostane "zásluhou těch starších a tabulkově lépe placených pracovníků" v devíti procentech do rozpočtu více než kdyby je neměla. Pokud se tyto prostředky přerozdělují těm mladším je to "v pořádků, spravedlivé a pro starší velmi motivující". Takto taky vypadá matematika zvyšování mezd, pokud se používají procenta namísto fixních částek.

Petr Portwyn řekl(a)...
30. prosince 2020 v 13:12  

Dnes nikdo nechce být třídním učitelem, protože to musíme dělat téměř zadarmo v době, kdy neustále přibývá problémů u všech žáků.
Mne se teda nikdy nikdo neptal, zda chci nebo nechci. Až na současném pracovišti mne nechali 2x rok vydechnout, jinak jsem byl od nástupu třídním nepřetržitě.
Ono zas na základkách takový výběr není, pokud nemáte jen půlené skupiny nebo výchovy, jste třídní v podstatě automaticky.

BP řekl(a)...
30. prosince 2020 v 13:18  

Pane Petře, na velkých středních školách to někdy jde. Podařilo se mi jednou to přehrát na mladého kolegu u vedení. Ale také jsem kdysi mívala na učňovských oborech i dvě třídnictví současně a také za "žádný (nicmoc) peníz".

Petr Portwyn řekl(a)...
30. prosince 2020 v 13:35  

Takže se Vám to povedlo jednou, paní BP. Jinými slovy jste byla třídní taky furt.

Eva Adamová řekl(a)...
30. prosince 2020 v 13:45  

Já jako ICT koordinátorka společně s naší výchovnou poradkyní a preventistkou v jedné osobě už více než deset let třídnictví nemáme. Vysvětlení je jednoduché, prý kdybychom k našemu specializačnímu příplatku měly ještě ten třídnický, měly bychom o móóóc peněz víc, než ti, na které by třída kvůli nám nevyšla. A hádejte, jestli nás to obě nějak moc mrzí.

Eva Adamová řekl(a)...
30. prosince 2020 v 18:43  

Navazuji na příspěvek pana Vladimíra. Tohle přece musí skončit u ústavního soudu.

Vyjádření odborů:
https://skolskeodbory.cz/nesouhlasime-se-skrytym-zvysovanim-prime-vyucovaci-povinnosti

BP řekl(a)...
30. prosince 2020 v 19:24  

Paní Evo, vy jste si nevšimla, že už 31 let nežijeme v socialismu? Stát se chová úplně stejně jako kterýkoli jiný soukromý zaměstnavatel v republice.
Ptal se nás svého času exministr Pilip, když nám na SŠ zvedl týdenní úvazky o 2h (na ZŠ tuším dokonce o 3h?, pak se jim to vrátilo na 22, čili o 1h, ale to si už přesně nevybavuji)? A platy byly tehdy ve školství bídné. Všichni, co zažili rozum a nebylo školství jejich srdcovkou, rychle zdrhli.

Ivo řekl(a)...
30. prosince 2020 v 20:21  

Za působení pana Pilipa v rezortu školství nastala neskutečná mizérie a neuvěřitelný úpadek...:-( :-( :-(

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2020 v 20:55  

Já bych dal 100% do tarifů. Takhle se to jenom zase někde rozplizne a bůh ví, kde a u koho to skončí.

45 tisíc hrubého po snížení zdanění už není úplně špatný plat v menších městech a na venkově. V Praze a Brně je to málo. Na takovém platu je u nás absolvent asi rok po nástupu a když je šikovný, tak je po dvou letech na 60 a po čtyřech letech na 90. Ale musí být pracovitý, ovládat obstojně matematiku, musí být schopen a ochoten se neustále učit, musí umět plynně anglicky a rozšiřovat si své prezentační a technické dovednosti a občas cestovat (i když to je teď hodně omezené).

Ivo řekl(a)...
30. prosince 2020 v 21:03  

jenže to těch 45 litříků NEBUDE, víme...

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2020 v 21:12  

"jenže to těch 45 litříků NEBUDE, víme..."

No právě.

Eva Adamová řekl(a)...
30. prosince 2020 v 21:39  

"Ptal se nás svého času exministr Pilip, když nám na SŠ zvedl týdenní úvazky o 2h ..."

Je zde jeden podstatný rozdíl, paní BP, tentokrát se to nebude týkat všech, a to je ten hlavní průšvih.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2020 v 23:54  

E.A.

"už více než deset let třídnictví nemáme."

Buďte rády, pérka si strhnete pouze jednou. A co pak?

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2020 v 23:56  

E.A.

Nechte to mladým, potřebují peníze. A zkušenosti musí taky někdy získat.

BP řekl(a)...
31. prosince 2020 v 0:07  

Paní Evo, to jste ještě nezkusila učit na soukromé škole. Tam žádné tarify neplatí a ředitelé si "přeplácejí" ty nejmladší, aby jim nevzali rychle roha, protože tam žádných 21h úvazku neplatí, tam musí každý učit nejméně 25h i více za fixní mzdu. Po roce jsem utekla, když se mi naskytla příležitost opět na státní škole a v místě bydliště.

Ten Váš problém mi přijde velmi úsměvný. Byla jsem ráda za mzdu nižší, než činí plat začínajícího učitele na státní škole za úvazek 24 h (samá čeština) po 37 letech praxe (do důchodu mi stále ještě chybějí 2 roky a už 13 let jsem na každé škole pouze zástup za MD na dobu určitou, občas i na sníženém úvazku a s dojížděním z krajského města do menšího).

I toto je kapitalismus! Jelikož se situace nyní s populačními ročníky zlepšuje a školy se nám opět naplňují, začíná být po učitelích znovu poptávka, ale před 10 - 15 lety nás ze škol bezostyšně propouštěli kvůli nadbytečnosti.

BP řekl(a)...
31. prosince 2020 v 0:28  

Unknown,

tak jestli si myslíte, že těch osm stovek za třídnictví někoho vytrhne, nejste trochu opožděn ve vývoji?!
To si hravě vydělám za 4h soukromé výuky doma v klidu a bez nervů!

Teď, když po Novém roce dostaneme těch 41 940 plus těch mizerných 860 za třídnictví, sice to pořád není těch 47000, o kterých mluví Babiš i Plaga, ale já už doma nehnu ani kotou. Na jaře jsem za víc hodin na soukromé škole brala o 10000 měsíčně méně. A ještě před 3 lety to bylo pouze v nejvyšším stupni 12. platové třídy pouhých 29500. Osobní příplatky se vyplácely naposledy v roce 2012 a činily v nejlepších dobách až 10 % tarifního platu. A odměny?! Kapitola sama pro sebe. Nerozdělují se za kvalitní práci, ale za to, jak se umí kdo vychválit před vedením, že má nějakou přidanou hodnotu pro školu.

Tak pár zanedbatelných odměn jsem v posledních letech brala za organizaci zájezdů a praxí do zahraničí (v řádu 1000 - 2000). Vydělávala jsem si jako CEHOPP z češtiny a to už teď zase budeme odvádět na školách zdarma, penězovody totiž vyschly.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2020 v 0:33  

BP

"nejste trochu opožděn ve vývoji?!"

Příplatek za třídnictví se má nově pohybovat mezi 2 000 - 3 000,- Kč a specializační příplatek ve stejné relaci. V současnosti u nás učitelé berou 500 -600,-Kč. Jedná se tedy u třídnictví o nárůst 5 krát.

BP řekl(a)...
31. prosince 2020 v 1:04  

Unknown,

a už jste dostal k podpisu nový platový výměr, že to s takovou jistotou tvrdíte?

Já jsem takových výroků za poslední tři léta slyšela již mnoho, ale výsledek je pořád 0.

Eva Adamová řekl(a)...
31. prosince 2020 v 13:54  

"Příplatek za třídnictví se má nově pohybovat mezi 2 000 - 3 000,- Kč a specializační příplatek ve stejné relaci."

Jenže to je zatím jenom holub na střeše. Jenom, aby nám nechcípl na koronavirus.

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2020 v 18:14  

A tak, kolegyně. Nestrašte. Musíte doufat.

Ivo řekl(a)...
31. prosince 2020 v 19:03  

...to už všichni doufáme 31 let. Nic nového...

Radek Sárközi řekl(a)...
31. prosince 2020 v 19:37  

Norma OECD je především 5 % HDP na vzdělávání.

Ivo řekl(a)...
31. prosince 2020 v 21:51  

Norma čechistánu je okolo 3,5-3,8 %...

Anonymní řekl(a)...
31. prosince 2020 v 23:22  

Musím přiznat, že současná vláda opravdu něco přisypává. Opravdu se netěšme na to, co tu bylo předtím. Mám obavy, že po volbách už nepřisype nikdo nic a bude se operovat s tím, že učitelé si už nahrabali a že se musí smáznout ten obrovský dluh po koronaviru. Přece nemáme až tak krátkou paměť. A to vůbec nejsem sympatizant a příznivec současné vlády, ale pouho pouhý realista.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.