Učitelská platforma: Ani po deseti letech nedokážeme vytvořit kvalitní státní maturitní zkoušku

pátek 5. června 2020 ·

Učitelé sdružení v Učitelské platformě upozorňují, že ani po deseti letech státních maturit se nedaří zhotovit kvalitní test. Opakují se nedostatky z předchozích let, kdy je řada úkolů sporných a některé typy úloh jsou nevhodné pro žáky s poruchou učení. Pokud podle Učitelské platformy nedokážeme zrealizovat státní maturitní zkoušku v obstojné kvalitě, měli bychom změnit její podobu nebo ji zrušit.Cílem státní maturitní zkoušky je zajištění jednotného vzdělávacího standardu a zvýšení kvality výuky. Jenže ani letos se tvůrce a organizátor zkoušek CERMAT nevyvaroval chyb. „Ani za deset let jsme se nenaučili vytvořit maturitní zkoušku, která by nebyla sporná a nikoho nepoškozovala. Přiznejme si, že ambice vytvořit jednotnou maturitní zkoušku, která by byla kvalitní, férová a učitelům pomáhala, zůstala nenaplněna,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Podle CERMATu i ministerstva školství mělo dojít ke zlepšení. Učitelé, kteří se s testy státní maturity již seznámili, v nich však opět objevili úlohy, které jsou didakticky nevhodné. Nekvalitně připravené testy nemohou podle učitelů přinést žákům lepší výsledky. Některé úlohy z českého jazyka jsou například připraveny tak, aby žáky více mátly, než ověřovaly jejich opravdové znalosti a dovednosti. 

Učitelé českého jazyka sdružení v Učitelské platformě dále upozorňují, že úlohy, ve kterých mají studenti vyhledávat v textu slova napsaná pravopisně špatně a napsat je správně, jsou nevhodné pro žáky se specifickými poruchami učení. „Těmto žákům je jejich znevýhodnění zohledňováno po celou dobu studia a didaktický test je s tím najednou v rozporu. Pro dysortografiky a dysgrafiky je splnění tohoto úkolu takřka nemožné," uvádí Věra Kosmáková ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.

Lukáš Foldyna z Gymnázia Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantu nad Ostravicí upozorňuje i na problematické bodování úloh, a to zejména na dvojí penalizaci v úlohách, kde je třeba vypsat požadované slovo. „Chybějící i chybný zápis ubírají body, takže když napíšete čtyři slova a z toho jsou dvě správně, žák získá místo dvou bodů nulu.” Učitelé dále poukazují, že celý test obsahuje nadměrné množství odborných termínů a spíše ověřuje znalost pojmů než ovládání jazyka a porozumění textu.

Kritika směřuje i na otázky z literární historie. Ty vychází ze seznamu autorů a literárních děl, který pro vyšší předvídatelnost zpracoval CERMAT. „Problém je, že ne všichni češtináři ve svých hodinách učí podle seznamu, protože do výuky zařazují i texty současných autorů jak českých, tak světových. Osobně oželím Sládka a raději představím Miloše Urbana,” dokládá Lucie Bušová z pražského Gymnázia Na Zatlance. Podle Lucie Bušové ani není jasný záměr zkoušky, protože ta obsahuje i učivo z prvního a druhého stupně základních škol. “V maturitním didaktickém testu se řeší učivo, jehož znalost se ověřuje v přijímačkách na střední školy. To nedává smysl,” doplňuje.

Současná forma státní maturity kvalitu vzdělávání nezlepšuje. Tím, že se střední školy staly přípravkami na nekvalitní maturitní zkoušku, naopak vzdělávání poškozuje. Podle učitelů by měla mít současná maturitní zkouška zrušena, nebo bychom k ní měli hledat alternativu. “Žáci by mohli například získat certifikát ze zvolených předmětů, jako je tomu v angličtině. Každý rok by se tak žáci mohli soustředit na jeden předmět. Tyto certifikáty by uděloval CERMAT a školy by se soustředily jen na své profilové zkoušky. Vysoké školy by se pak mohly rozhodnout, zda si dají tuto zkoušku jako podmínku přijetí,” navrhuje jednu z možných podob státní maturitní zkoušky předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. 


Zdroj: Učitelská platforma

99 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
5. června 2020 v 10:17  

Učitelská platforma nedokáže?

Když chcete kritizovat, tak adresně. Ryba smrdí od hlavy. Manažer je zodpovědný za zdar projektu.
Příležitosti změnit a zlepšit státní maturitu byly a jsou. Jen chtít a něco pro to udělat. Pokud politici a nejvyšší úředníci nechtějí, pak i Cermat nemůže.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. června 2020 v 11:03  

"Tisková zpráva je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace (případně i jednotlivec) v okamžiku, kdy potřebuje sdělit veřejnosti něco důležitého (události nebo fakta). Zpráva obecně patří mezi historicky nejstarší žurnalistické útvary. Nekomentuje ani neanalyzuje. Odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Mezi její základní znaky patří jasnost, přesnost, věcnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a jednota místa, času a děje. V těchto bodech se od ní zpráva tisková zásadně nikterak neliší."

Vysvětlil by mi někdo povolaný, proč Učitelské platforma - údajně sdružující i učitele ČJ, vydává tento útvar za tiskovou zprávu? Jedná se skutečně o fakta?

Autoři navíc nejsou schopni psát dostatečně přesně a adresně a teprve v půlce textu se čtenáři dozví, že se celou dobu bavíme výhradně o didaktickém testu z ČJaL a k ostatním částem státní maturity se z doposud obecně vyjádřených tvrzení nevztahuje prakticky nic.

Je to známka naprosté neprofesionality, nekompetentnosti a ideologií zamlženého myšlení. Vlastně mi tento vychýlený propagandistický způsob pseudoargumentace vadí podstatně více, než samotná kritika principu, který považuji za obecně správný. Ale my se ani k věcné diskusi nemáme šanci dostat, když zastánci opačných postojů nejsou schopni se vyhnout takovéto manipulativní propagandě. Přitom ta diskuse by sama o sobě mohla být přínosná, ale já dnes nevidím v řadách odpůrců státní maturity téměř nikoho, s kým by bylo možné vést seriózní věcnou a na skutečných argumentech postavenou diskusi. Snad jen paní Valíkovou.

Unknown řekl(a)...
5. června 2020 v 11:06  

1. Šrouby státní maturity utáhli především ministři socdem. Nyní prošla PS ČR maturitní novela, která redukuje SM na testy.

2. Tento test byl obtížný díky šroubovaně formulovaným otázkám a dlouhým textům, v niž studenti museli lovit brouky. Ale pojmy v něm byly vysvětleny. K porozumění textu směřovaly i otázky z lexikologie, skladby...

3. Literární historie je vždy sporná. Ale raději Neruda než ismy a S.K. Neumann, který je také v kánonu. Spisovatelské medailonky mám docela ráda. A v tomto testu nebyly nejhorší.

Chci říct, že rozebírám testy Cermatu jedenáct let (včetně maturitní generálky) a viděla už jsem mnohem horší exempláře. Pěkný den.Unknown řekl(a)...
5. června 2020 v 11:09  

Unknown jsem já, nový počítač mě nepodepisuje.

Mezitím se objevil příspěvek pana Doležela. Děkuji :).

Veronika Valíková

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2020 v 11:35  

Kvůli málo kompetentní a manipulativní, ale médii a politiky šířené kritice a soustavnému vyhýbání se klíčovým argumentům není dnes seriózní maturitní diskuse možná. To ovšem neznamená, že není možné konstatovat, že většina tvrzení UP i výše T. Feřteka je vágní, nekorektní či přímo vadná.

Robert Čapek řekl(a)...
5. června 2020 v 12:22  

Ano, pánové jako Soukal znemožnili seriózní diskuzi tím, že útočí na každého, kdo se do stání maturity opře. A jejich útokům chybí věcnost, protože používají všechny možné argumentační fauly. Včetně toho, že oponenty označí za neschopné věcné diskuze :-) A to i přesto, že s nimi pak sáhodlouze diskutují :-D :-D :-D ¨

Důvodů, proč se zbavit státní maturity je mnoho. A mnoho z nich je i velmi věcných. Třeba to, že je to velmi drahá záležitost a ty prostředky naše školství pak postrádá, když za ně nedostává žádnou hodnotu. Jako bychom je "prožrali", jak se říká. To asi nemůže zpochybnit nikdo se zdravým rozumem. To samé byrokratická zátěž a další věci.

Ale já rád udělám pokus, zda jsou zastánci státní maturity vůbec věcné diskuze schopni. Napíšu jeden argument, proč svěřit státní maturitu školám a uvidíme, zda její zastánci (ať je to kdokoliv), bude mít odvahu se VĚCNĚ s tím popasovat.

ARGUMENT 1
Tvrdím, že každá střední škola by měla znát mnohem lépe svůj profil absolventa k němu i připravit specifické zaměření maturit. To se samozřejmě týká i matematiky a jazyků, nejen odborných předmětů. Taková maturita nemá žádný důvod ke srovnávání se školami úplně jiného typu a zaměření. Stát se snaží maturitou unifikovat, zobecňovat, ale školy by volily specializaci - což je nepochybně zkvalitnění budoucích profesionálů a odborníků.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2020 v 12:38  

"Je to známka naprosté neprofesionality, nekompetentnosti a ideologií zamlženého myšlení."

ÚÚÚÚÚ.

Anebo je věta "Je to známka naprosté neprofesionality, nekompetentnosti a ideologií zamlženého myšlení." je známka naprosté předpojatosti, neprofesionality a ideologií zamlženého myšlení.

Veronika Valíková řekl(a)...
5. června 2020 v 13:57  

Pánové, konkrétně k testům, ano...

Celková orientace – porozumění textu (10 otázek) a lexikologie (5 otázek).

I otázky, týkající se lexikologie, skladby, tvarosloví, stylistiky a literární teorie byly výrazně provázané s porozuměním textu.

Tvarosloví – 3 otázky
Pravopis – 3 otázky
Skladba – 2 otázky
Literární historie – 3 otázky
Literární teorie – 3 otázky
Interpunkce – 1 otázka
Stylistika – 2 otázky

Test byl relativně vyvážený, nepřevládaly v něm otázky týkající se teorie nad těmi, které pracují s praktickým používáním jazyka. Pojmy byly zčásti vysvětlené a nebylo jich mnoho.

Obtížnost testu spočívá ve složitěji formulovaných otázkách a dlouhých textech, v nichž bylo nutné neustále něco hledat, proto mnozí nemuseli zadání stihnout.

Nedokážu odhadnout, zda propadne stejné procento maturantů jako v minulých letech (kolem 10 %), nebo o málo více.

Veronika Valíková


Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2020 v 14:21  

Odpovídat na výlevy R. Čapka je obtížné. Viděl jsem, že si v jednom ze svých nových blogů vypůjčil několik citací ze zdejších diskusí a ty po svém okomentoval. U mých citátů šlo v obou případech o zjevnou lež, zlobný útok. Jak je známo, na blogu není možné diskutovat, což je jeden z dalších důvodů, proč se Čapek sám z každé slušné diskuse vylučuje. Nejsou to ovšem jen diskuse maturitní, jak je patrné např. z čerstvého dění ve skupině Učitelé plus.
Pominu Čapkovo úvodní lživé žvanění i tvrzení, že státní maturita nepřináší žádnou hodnotu - to totiž jako diletant a apriorně zaujatý jedinec není schopen posoudit. Odpovím jen na jeho údajně věcný argument:

Státní maturita ověřuje SPOLEČNÝ základ středoškolského vzdělání. Diferencovaný společný základ je protimluv. Zvládnout jazyk v nejširším slova smyslu není unifikace, ale jeden z fundamentů, proč stát středoškolské vzdělávání organizuje.

Michal Komárek řekl(a)...
5. června 2020 v 14:39  

Pane Soukale, co dělá pan Čapek na jiném webu či diskusním fóru, není předmětem této diskuse. A diskutujte, prosím věcně, bez urážek a znevažování. Což platí samozřejmě i pro pana Čapka a ostatní. Děkuji!

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2020 v 15:14  

Ale samozřejmě to k diskusi patří, pane Komárku, pokud R. Čapek začíná svůj komentář tak, jak ho začíná. Co se týče údajných urážek, nepovažuji za ně doložitelné věcné tvrzení. Což je přesně to, čím se moje výroky od Čapkových diametrálně liší.

Eva Adamová řekl(a)...
5. června 2020 v 15:33  

Vypadá to, že středoškolské češtináře zachvátila panika.

Mne zaujalo zejména toto vyjádření:" Podle Lucie Bušové ani není jasný záměr zkoušky, protože ta obsahuje i učivo z prvního a druhého stupně základních škol. “V maturitním didaktickém testu se řeší učivo, jehož znalost se ověřuje v přijímačkách na střední školy. To nedává smysl,” doplňuje."

Dává to smysl paní Bušová, a to zjednoho důvodu. Přijímací zkoušky narozdíl od maturitních nemají cut off score a na maturitní obory se díky tomu dostávají velmi slabí žáci, které na středních školách kvůli penězům taháte až k maturitě, přestože tušíte, že zmaturovat pro ně bude obrovský problém.

laimes řekl(a)...
5. června 2020 v 15:59  

MATURITA JE DNES JIŽ NESYSTÉMOVÝM PŘEŽITKEM,ZÁKLADNÍ I STŘEDNÍ ŠKOLY MAJÍ MÍT ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU ORGANIZOVANOU VE VLASTNÍ REŽII PODLE POŽADAVKÚ MŠMT

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. června 2020 v 16:11  


Blogger Robert Čapek řekl(a)...
Ano, pánové jako Soukal znemožnili seriózní diskuzi tím, že útočí na každého......

Super argument. Zvlášť od člověka, který přece vůbec neútočí:)Nikdy:)
Pane Komárku, páně Soukalova připomínka je relevantní, protože některé příspěvky určitých lidí mají vést k provokaci, aby šlo poté vytrhávat věty a vytvářet blogy jmenovitě a urážet. Zatím jsem se s tím setkala pouze u jediné zde diskutující osoby.
A ano, vím zcela přesně, že jsem se tímto příspěvkem nedržela tématu - záměrně.
Někdy je třeba se "nedržet" ve jménu dobré věci.

Robert Čapek řekl(a)...
5. června 2020 v 16:44  

Děkuji za příklad "věcného argumentu" předsedovi Souklaovi. Není určitě z to pochopit, že argument "statní maturita je potřebná protože ověřuje SPOLEČNÝ základ" není nic jiného, než definice v kruhu.

Odpověď na věcný argument maturita v rukou škol je krok ke specializaci, což je lepší než dělat maturitu "všechno pro všechny" JISTĚ NENÍ "statní maturita by měla být obecná protože ověřuje to obecné" :-D Takhle dokolečka to zkrátka Soukal semele všechno... a ještě bude někomu nadávat do diletantství. Zvonění pokroku, pane Soukale, vás a vám podobné smete na pohřebiště bídné edukace. Jen si počkejte :-)

Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2020 v 16:54  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
5. června 2020 v 16:55  

Že bude komentář znevažující, to lze u R. Čapka očekávat s jistotou. Ale zmatečný je tentokrát i nad Čapkovu míru.

Robert Čapek řekl(a)...
5. června 2020 v 18:17  

TAk jako pro mělé děcko. Místo abychom měli maturitu například pro středoškoláka hoteliéra v matematice a jazycích zaměřenější na jeho profesi (a profil absolventa jeho školy) a která by zvýšila jeho odbornost, vy požadujete maturitu společnou - a tedy obecnou.

A váš důvod? Měla by být společná PROTOŽE "ověřuje SPOLEČNÝ základ" :-D Ano, typický soukalovský argument! :-D

A to je prý "fundament". Ale proč to vy a vám podobní označujete za fundament? Já tvrdím, že fundament pro odborníka je studovat věci jako odborník, ne společné se všemi. Chcete po zubaři zubařskou odbornost nebo obecný lékařský "fundament"? Vzpomeňte si na to, až vám budou vrtat to prohnilou sedmičku vlevo dole ;-)

Pavel Doležel řekl(a)...
5. června 2020 v 22:24  

Zubař musí samozřejmě mít lékařský "fundament" i zubařskou specializaci. Podobně jako chirurg má lékařský fundament a pak chirurgickou specializaci. Pan Čapek jen nechápe, k čemu ten fundament je. A nutno dodat, že je to znát jak na jeho projevu, tak na jeho argumentech - a na jeho práci obecně. Jen vysvětlit mu to nelze, protože člověku není dáno překročit svůj stín.

Pokud má být maturita specializovanou zkouškou přizpůsobenou konkrétnímu oboru, pak by to samo o sobě mohlo být bráno jako argument, ovšem pouze proti jednotné zkoušce, nikoliv proti zkoušce centrálně zadávané. Proti specializaci nic nemám, ale stále trvám na tom, aby zkoušku měla v rukou třetí strana - tj. ani studenti a jejich rodiče, ani školy. Důvody jsem psal mnohokrát a opakovat je nemá smysl. Kdo na to má, ten už to dávno pochopil, kdo na to nemá, ten to nepochopí nikdy.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. června 2020 v 22:25  

Mohli byste, drazí kolegové - zejména zarytí odpůrci státní maturity, pravdivě a přesně popsat, jak jste kdysi sami maturovali v režii školy? Třeba z matematiky a ČJaL?

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 5:42  

Pan Doležel nezklamal: zubaž musí mít oboje :-D - jak fundament, tak specializaci. Správně ;-)

Nedošlo mu ale možná, že právě výrazně argumentoval na podporu zrušení státních maturit, protože to OBOJE zajistí právě a jen škola svou aturitou na míru, protože právě ona umí jak obecné, tak i to speciální. Kdežto stát to speciální neumí a nechce umět.

Kdo na to má, ten už to dávno pochopil, kdo na to nemá, ten to nepochopí nikdy.
Šach met :-)

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 7:25  

Stát opravdu nechce zajišťovat rozvoj a ověření "speciálního" např. v oblasti ČJL podle konkrétní školy nebo učitele. Abychom se ovšem vyvarovali dalších vágností na toto téma, museli bychom mít před sebou jednak přesný popis "obecného" a "speciálního", jednak konkrétní, o fakta a argumenty opřené odůvodnění, proč škola dokáže zajistit ověření "obecného" lépe než centrum.
Kloboučku, hop!

Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2020 v 7:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
6. června 2020 v 7:58  

No, zubaž nevím. Zubař určitě. Obojí se zajišťuje tak, že společný základ se ověřuje centrálně a specializaci si ověřuje každá škola zvlášť. Jak se ukazuje, problém mají studenti spíše s tím společným základem - nebo je to snad tím, že škola nemá zájem na objektivním posouzení, protože hodnotí i sama sebe? To už je na každém, aby pochopil, kolik firem si samo vytvoří v zájmu nějaké objektivity antireklamu na sebe sama.

Šáh net!

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 9:07  

Hlavní potíž při debatě s odpůrci centrálně řízené maturity je fakt, že nemohou pochopit, že na maturitním vysvědčení je státní znak a nikoliv logo školy.
Odjakživa platí, že když má někdo něco garantovat, musí mít nástroje, jak také tuto garanci zajistit a ověřit.
Proto si platíme třeba zemědělskou a potravinářskou inspekci, nebo hygienickou službu.
A to přitom v oblasti zpracování potravin funguje trh relativně dobře.

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 10:00  

Poste restante: a proč by tam ten státní znak musel být? Na vysvědčení z VŠ státnic a diplomech je znak univerzity - a je to osvědčení o vyšším vzdělání, než je maturita. A vše garantuje škola - jak by to mělo být v celém školství. Tím se zvyšuje odpovědnost školy, což v důsledku vzdělávání pomůže.

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 10:11  

Diskuse o VŠ v r. 2011:

Ivo Možný: Konečně přestat mlžit a naplnit patnáct let starý záměr – rozdělit terciární studium na tři stupně: otevřený masový bakalářský (tam už stejně převaha kapacit nad poptávkou prakticky mění výběr v nábor), výběrový magisterský (s přijímací zkouškou) a elitní doktorandský. Rozdělit školy terciárního vzdělávání do tří typů: masově vzdělávací, výběrové a elitní vědecké. Současně s výrazně diferencovaným financováním – bez toho se reforma mění v utopie. Ale lobby hlupáků v akademickém prostředí je už tak silné, že to vidím černě.

Petr Kamberský: Vidím to bohužel stejně jako profesor Možný – a stejně černě. Bude to, řekněme, krajně obtížné: už dnes se každá vesnická hnojárna jmenuje univerzita a nabízí doktorské programy. Aby splnila formální kritéria, přeplácí pražské a brněnské profesory, kteří tam na jeden den v týdnu zaletí.

Ten odpor akademických kruhů bude neuvěřitelně silný. Stačí se podívat do Lidových novin. Když kolega Zvěřina napsal, že se vysoké školy brání změnám, přišlo tolik nahněvaných a povýšených reakcí jako málokdy. I extrémně schopní a výkonní lidé zastávají postoj: dejte nám peníze a dál se nestarejte, jen my víme, jak je nejlépe použít! Mrazí z toho v zádech. Ale když takhle naježeně reagují i profesoři, kteří ve světě uspěli, jak asi budou reagovat ty tisícovky docentů, kteří by si ve světové soutěži nikdy nevydělali ani na suchou vodu?

Jan Zrzavý: Se systémem vzdělávání jako takovým nelze dělat nic, ten odráží mnohem hlubší změny, než aby mohl být změněn aktivitou politiků, úředníků a intelektuálů, i kdyby se třeba někdy na něčem shodli. Fungování vysokých škol by se mělo změnit zásadně; že k tomu stěží dojde, protože ti, kdo ze současného systému žijí a tyjí, budou logicky proti, je jiná věc.
-

Pokud "zvýšení zodpovědnosti školy" vede k tomuto stavu, má samo o sobě zápornou hodnotu.

Eva Adamová řekl(a)...
6. června 2020 v 10:15  

"Na vysvědčení z VŠ státnic a diplomech je znak univerzity - a je to osvědčení o vyšším vzdělání, než je maturita. A vše garantuje škola - jak by to mělo být v celém školství."

Nicméně závěrečná zkouška na vysoké škole se pořád bůhvíproč jmenuje státní a musí splňovat kritéria daná akreditační komisí, stejně jako celý průběh studia, že? A celá řada soukromých vysokých škol na tom v poslední době začíná dojíždět. Takže bych tady o tom, že vše garantuje vysoká škola zas až tak nehalekala.

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 11:13  

P. Adamová, jak je to dlouho od vaší státnicové zkoušky? Nic jako "kritéria daná akreditační komisí" u státnic neexistuje, respektive vysoká škola si sepíše studijní řád podle sebe a nikdo v akreditační komisi takovou maličkost nijak nerozporuje. Svoboda VŠ v této oblasti se blíží 100%. Také proto jsem na různých fakultách zažil naprosto odlišné způsoby státnic. Někde se třeba známky ze všech předmětů sčítají do jedné, takže když neuděláte jeden předmět, jdete automaticky na celou zkoušku znova, jinde má každý zkoušející za každý předmět svou známku atd - a to jsou zásadní rozdíly dokonce i v rámci jedné univerzity! Jste zkrátka vedle jak jedle, hlavně že máte protinázor, že? :-D

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2020 v 11:13  

Souhlasím s kolegou Soukalem, že začít by se mělo od VŠ.

Třeba taková příprava budoucích češtinářů - tam by bylo co zlepšovat :)

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 11:14  

Na vysvědčení z VŠ státnic a diplomech je znak univerzity - a je to osvědčení o vyšším vzdělání, než je maturita.
Tak ono taky když maturovalo pár desítek procent populačního ročníku, bylo také mnohem menší riziko, že blbci, kteří skrze zkoušky projdou napáchají významnější škody.

Momentálně ale díky masifikaci už to neplatí ani pro školy vysoké. Procento blbců s titulem (i více tituly) začíná být významné a škody už přestávají být zanedbatelné.
Zachraňuje to (zatím) fakt, že studium oborů s fatálními následky chyb je náročné jak na studenty, tak finančně pro školu - medicína, techniky.
Práva, ekonomika, obecně humanitní obory - to je dnes ten skutečný byznys. Včetně neakreditovaných titulů (LL.M, MBA, MPA ...)

A vše garantuje škola - jak by to mělo být v celém školství. Tím se zvyšuje odpovědnost školy, což v důsledku vzdělávání pomůže.

:-)))

Třeba logo UJAK a jiných podobných. :-)
To je přímo ukázkový příklad "odpovědnosti školy" a prospěšnosti pro "vzdělávání". :-)

Mohli bychom třeba i řidičské průkazy vybavit logem autoškoly a nikoliv státním znakem. Bude to ještě "ukázkovější" příklad odpovědnosti školy a prospěšnosti pro "dopravování".
:-)

Ale to samozřejmě nepíšu pro pana Čapka. To by nemělo smysl ani význam.

On je samozřejmě možný i model, aby "garanci" poskytovalo logo školy. Ale pak:
1. Bude holt potřeba předělat "pár" zákonů, které na "státní" garanci maturit stavějí svou vnitřní logiku, počínaje třeba živnostenským,...
Tak 5 let práce parlamentu navíc. Nejmíň.
2. Bude potřeba se smířit s tím, že to pro zaměstnavatele znamená zvýšené náklady, které se někde promítnou...
3. Nejspíše vzniknou nemalé škody. Ne hned, protože setrvačnost systému je značná. Ale vlastníci "skutečných" certifikátů časem vymřou.
A povede to například ke zvýšení nákladů na kvalifikovaný dohled, zvýšení pojistných sazeb, atd.
4. V "tržním" prostředí mají různá loga různých značek různou hodnotu. A cenu.
Vzniknou školy, kde se za kvalitu jejich loga bude platit a to ne málo.
Naopak vzniknou školy, jejich logo nebude mít "cenu" nijak valnou a ty budou poskytovat spíše hlídací službu pro neplnoleté.
To vše ale nějak nezapadá do "vlhkých snů" našich "expertů na vzdělávání" o sociální soudružnosti, atd. atd.
5. A vyvstane logicky otázka daňových poplatníků, proč by měli platit takový cirkus, kde ve skutečnosti nikdo neručí za nic. Placené střední i vysoké školství není nutným, ale vcelku možným vyústěním vzniklého sporu. (Potrvá to desítky let, než někomu dojde, jak je to celé nesmyslné a "objeví" výhody "státních" škol a certifikátů.)
6. Všechno to ve skutečnosti vyjde všechny účastníky procesu, ale hlavně celou společnost mnohem dráž, nežli dnes.
Nejen v devastaci morálky a hodnot, ale i přímo ve finančním vyjádření. A to včetně započítaných nákladů na předraženou státní maturitu.

Ale víte co?
Mně už to začíná být vcelku jedno. .-)
Na skutečné vzdělání posledního potomka už si dohlédnu.
A pokud chce tato společnost být společností nevzdělaných hlupáků s "certifikátem školy", no tak děj se vůle "expertů".

laimes řekl(a)...
6. června 2020 v 11:54  

dokud nebude jasný systém škol státních a soukromých jsou veškeré tyto debaty ztrátou času,bohužel současný čurbes všem zúčastněným = mšmt-učitelé-žáci-rodiče-zřizovatelé....vyhovuje

Jakub Žytek řekl(a)...
6. června 2020 v 12:11  

Pane Čapku, i líný učitel by si měl umět věci dohledat! ;-) Na VŠ vysvědčení z UK je přece na prvním řádku uvedeno ČESKÁ REPUBLIKA, pod tím UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ve středu vysvědčení pak nacházíme malý státní znak ČR (v poměrně značné velikosti). Na diplomu UK na prvním řádku je zase vždy uvedeno SUMMIS AUSPICIIS REI PUBLICAE BOHEMICAE ("Pod nejvyšší záštitou České republiky"). (Nemůže to být ostatně jinak, jestliže tuto veřejnou vysokou školu financuje z největší části stát prostřednictvím daní svých občanů.)

Petr Portwyn řekl(a)...
6. června 2020 v 13:16  

Zdravím kolegu Poste.restante

5. (...) Placené střední i vysoké školství není nutným, ale vcelku možným vyústěním vzniklého sporu. (Potrvá to desítky let, než někomu dojde, jak je to celé nesmyslné a "objeví" výhody "státních" škol a certifikátů.)
A není to nakonec cílem celého toho představení? Všechny ty řeči o přístupu a rovnosti mi přijdou jen jako kouřová clona. Už jen proto, že je vesměs šíří lidé mimo praxi.

6. Všechno to ve skutečnosti vyjde všechny účastníky procesu, ale hlavně celou společnost mnohem dráž, nežli dnes.
Trend doby. Náklady nese společnost, zisky se privatizují.

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 13:28  

Na tom, co z komentář vypíchl kolega Portwyn, se kupodivu shodují učitelé nejrůznějších oborů.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 13:54  

laimes
Nemyslím si, že tento "čurbes" vyhovuje učitelům jako skupině. Spíše jednotlivcům, nebo těm, kteří našli způsob, jak si na čurbesu najít své zdroje a k těm se přisát.

Učitelé ve veřejném školství jsou totiž ti, na které jsou vyvíjeny právě všemožné skupinové a často účelové tlaky, kterým se musí přizpůsobovat. Nebo odejít.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2020 v 14:56  

Pro PR: Ano, tlaky. Učitel se musí přizpůsobit systému. Zapomněl jste ovšem dodat, že na češtináře byl v posledních deseti letech vyvíjen tlak především ze strany Cermatu.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 15:22  

na češtináře byl v posledních deseti letech vyvíjen tlak především ze strany Cermatu.
A nepovídejte.
A já si přitom myslel, že CERMAT je jen servisní organizace, která plní zadání určené parlamentem. :-)

Popravdě, nic jiného jsem speciálně od Vás ani nečekal. ;-)
Ale, víte, bylo by každopádně dobré, kdybyste občas zkusila při svých úvahách překročit rámec paradigmatu "já chci učit a zkoušet češtinu podle sebe a všechno, co mi v tom brání, je ZLO".
Tahle debata je o maturitě jako celku a nikoli jen o maturitě z ČJL.

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 15:35  

Jakub Žytek: To samozřejmě vím, ale tento očividný fakt na podporu mých myšlenek jsem ani neměl za nutné uvádět. Tedy: státní znak na vysvědčení není důvod pro normalizaci a společnou maturitu. Díky.

Petr Portwyn: Mýlíte se opkovaně tím kritizováním "lidí mimo praxi". Co se stane, když to budou ti vaši "lidé z praxe?" Kdo to je? Nějací učitelé nebo ředitelé? Právě ti (a je to vidět občas i na vás) jsou často nositeli těch největších pedagogických hloupostí, mýtů a zpátečnických myšlenek. Nenajdete ani jednu jedinou sborovnu veřejné školy, aby se tam třicítka učitelů na něčem shodla. Kdo je to tedy ten mýtický "člověk z praxe"? Já třeba jsem učil desítky let a nyní několik let neučím, jsem z praxe nebo mimo praxi? Ale třeba nyní slyším slova stovek a za rok jistě tisíce učitelů, zatímco aktuální učitel slyší jen tu svou sborovnu... a ještě ne celou! Nechce to tedy "člověka z praxe", ale člověka, který se orientuje v oboru jako takovém: pedagogice, školském managementu, etopedii a podobně, záleží na problematice. A ví jak vypadá její moderní podoba, orientuje se v zahraničních příkladech dobré praxe apod. Zkrátka odborník v oboru. Jinak bude brán za bernou minci kdejaký študák ekonomie nebo novinář od bulváru. Jasně, inteligentní člověk to filtruje, ale přesto...

Radek Sárközi řekl(a)...
6. června 2020 v 15:39  

Překvapilo mě, jak velké množství organizací se vyjádřilo negativně k aktuální novele školského zákona ohledně maturit, přesto poslanci upřednostnili opačné stanovisko EDUinu...

"Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Hospodářská komora ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, Matematický ústav Akademie věd ČR, Společnost Otakara Borůvky, Asociace češtinářů, Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy…"

Silvie A. řekl(a)...
6. června 2020 v 17:54  

vyjde všechny účastníky procesu, ale hlavně celou společnost mnohem dráž, nežli dnes

Pochybuji. Na školství se VŽDY utratí právě tolik, kolik je stát a občané ochotni utratit.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2020 v 18:11  

"Tím, že se střední školy staly přípravkami na nekvalitní maturitní zkoušku, naopak vzdělávání poškozuje."

Jsem opravdu velmi rád, že to začínají chápat i ostatní učitelé. Trvalo to deset let, ale stalo se. Hurá.

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2020 v 18:33  

Speciálně pro pana PR, ale i mnohé další diskutéry:

"Při polemice se přímo předpokládá užití ostřejších stylizačních prostředků - břitkosti, satiry, jízlivého vtipu, ironie; ty by však nikdy neměly sklouznout k útokům osobního rázu."
J. Kostečka, Český jazyk pro 2. ročník gymnázií.

Takže milý/á/é poste restante, Vám může být buřt, jestli chci učit a zkoušet podle sebe nebo podle úřednického nedodělku. Důležité je, který systém vede studenty k četbě a přemýšlení. O tom máte diskutovat, nikoli mě osobně napadat.

Vstoupil jste do diskuse o testech, prostudujte test a diskutujte o něm.

Nobo o výhodách/slabinách stávajícího systému.

Nebo o Janu Nerudovi, George Orwellovi, Sofoklovi, Homérovi...

Já se loučím, na tyhle srandy nemám čas. byla to docela pěkná a zajímavá diskuse...

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2020 v 18:34  

Radku, Společnost učitelů ČJL NOVELU JEDNOZNAČNĚ UVÍTALA. Kvůli redukci češtiny na testy. Pěkný den.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 18:37  

Na školství se VŽDY utratí právě tolik, kolik je stát a občané ochotni utratit.
To je trošku nedorozumění.
Stát to bude dráž společnost kvůli škodám, které následně napáchají "takymaturanti" až ve svých profesích.
Proto píšu o "devastaci morálky a hodnot", ale také o "finančním vyjádření" následných škod.
Jak moc stojí, nebo by mohlo stát školství a (nebo) maturita, to je o jiné diskusi.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 18:56  

Vám může být buřt, jestli chci učit a zkoušet podle sebe nebo podle úřednického nedodělku.
Ne. To mi buřt být bohužel nemůže.
Minimálně do té doby, dokud maturitní certifikát má na sobě státní znak a nikoliv otisk pečetního prstenu Veroniky Valíkové a dokud tento certifikát i přípravu na jeho získání platím i já ze svých daní.

Důležité je, který systém vede studenty k četbě a přemýšlení.
K četbě a přemýšlení má studenty a žáky vést výchova a výuka. Chtít to až po závěrečné zkoušce by bylo naivní.

O tom máte diskutovat, nikoli mě osobně napadat.
A v čem spočívá ono "osobní napadení", prosím?
V tom, že jsem napsal, že chcete "učit a zkoušet podle sebe"?
A není tomu tedy tak?
Nezlobte se, ale nevyléváte si teď tak trochu na mně vztek, který máte na někoho úplně jiného?

Vstoupil jste do diskuse o testech, prostudujte test a diskutujte o něm.
Nikoliv.
Vstoupil jsem do diskuse pod článkem s názvem "Ani po deseti letech nedokážeme vytvořit kvalitní státní maturitní zkoušku".
Navíc můj vstup byl de facto reakcí na komentáře pana Čapka o "školní garanci" úrovně maturit.
Nemohu za to, že Vy debatu o SM redukujete (nejspíš) pouze na testy a to ještě z ČJL.
Jen jsem na to upozornil.

Jo a ten letošní DT z ČJL jsem prostudoval už během týdne. Podle mého laického pohledu i odborného názoru naší češtinářky nebyl špatný. Jen správně odhadla, že nejvíc křiku bude kvůli "Nerudovi". :-)

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 19:06  

R. Čapek se zde zjevně znovu domnívá, že je schopen se nějak relevantně účastnit diskuse. Ponechám ho jeho iluzi. Upozorním ale na jeho Malý dialog o hodnocení (dnes ke mně doputoval s poznámkou: "Neuvěřitelné!"). Uvádím z něj citaci, jejíž závěr osvětluje, proč se i R. Čapek považuje za "odborníka v oboru":

D. R.: Přemýšlím takto: když ta děcka budeme odměňovat za jejich nejlepší výkon, budou dostávat hezká hodnocení, ať už známky, nebo slovní, nebo úplně jiné a budeme to tak dělat celou školní docházku, a pak přijdou do práce a jeden jako kuchař uvaří excelentní jídlo a druhý jídlo nic moc (i když v jeho podání maximální možný výkon), první dostane zaplaceno hodně a druhý málo. Ale ten druhý po celou dobu svého snažení byl zvyklý na ocenění srovnatelné s nejlepšími…

(Líný učitel): Tohle nebezpečí hrozí jedině v jednom případě, častém u obvyklé klasifikace, ale nemožné v hodnocení Líného učitele. Takhle by to bylo, kdyby jediným měřítkem byly učitelovy známky. Pokud ale použijeme hodnocení správně, vypadal by ten příklad takto:

Kuchař, co uvařil excelentní jídlo: splnil všechny kroky, správný postup, učitel mu dá jedničku. Spolužáci kuchaři ho hodnotí systémem + / – a osm jich řekne svůj názor, čtyři kladný a čtyři záporný. Ti, co říkají kladný, ho oprávněně vynášejí do nebes, zatímco čtyři kritici uvádějí jen malé pihy na kráse. Sám kuchař poděkuje, ale sám řekne, že to chce ještě zapracovat na prezentaci.

Kuchař, co uvařil jídlo nic moc: nesplnil všechny kroky, neboť opomněl maso naložit a pak i okořenit, učitel mu nedá jedničku, ale místo špatné známky mu poskytne mentorské rady, jak to udělat příště lépe. Čtyři žáci s mínusem mu vyčtou závažné chyby a řeknou, že jídlo opravdu nebylo „nic moc“, chválící žáci hledají alespoň střípky povedené práce. Žák dobře ví, že je s excelentním kuchařem nesouměřitelný, on nehledá způsoby prezentace vyššího levelu, ale snaží se ovládnout základní techniku a příště uvařit jídlo lépe. I bez špatné známky ví, kde se staly chyby.

Ano, excelentní kuchař dostane při své profesi v luxusní restauraci zaplaceno více, ale horší kuchař bude třeba šťastnější na horské chatě u gulášů. A učitel ho nepřipravil šptaným hodnocením o jeho vášeň vařit! Možná bude nakonec při práci se zvěřinou lepší než jeho kolega ve velkém městě v luxusním podniku, který se bude piplat s lanýži! Třeba bude vařit zdravěji a bude šťastnější než jeho bohatší kolega, pídící se za Michelinskými hvězdami!

D. R.: Nebo jiný příklad, když budu závodit s Martinou Sáblíkovou a ta mě předjede o deset kol, ale já podávám svůj maximální výkon, očekávám a chci taky medaili. Ale nedostanu ji, pošlou mě trénovat více…

Líný učitel: Proč by měl žák očekávat „taky medaili“? To je přece výkonové hodnocení: za výkon nebo za umístění! To není podporující hodnocení. Ve třídě se špatným klimatem, kde se hodnotí soupeřivě, se na nás Sáblíková dívá z piedestalu jedničkářky jako na poražené lůzry. Ve třídě s dobrým klimatem se žáci nechají nejlepší rychlobruslařkou ve třídě, Martinou Sáblíkovou, inspirovat a učitel použije různé způsoby vzájemného učení, abychom se od naší spolužačky něco naučili. Každý žák není s Martinou ve stejné kategorii, a my (když už chceme ceny rozdávat) máme medaile pro tu jeho kategorii. I kdyby v ní jezdil sám.

-
Viz https://robertcapek.cz/maly-dialog-o-hodnoceni/

Veronika Valíková řekl(a)...
6. června 2020 v 19:53  

Pro poste restante:

Přečtěte si tedy alespoň článek a diskusi, do které jste vlezl, když nás tu okrádáte o čas a znemožňujete dorozumění.

A omluva, s Vámi nadále diskutovat nebudu. Čas jsou peníze :). Sbohem.

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 20:24  

Pane Soukale, konečně odkrýváte něco, co je vám tak vzdálené, jako Nobelova cena za literaturu. Ano, je to individuální přístup k žákům a nevýkonové hodnocení - věc tak vzdálená fanatikům hájícím plošné testování.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2020 v 20:28  

Přečtěte si tedy alespoň článek a diskusi, do které jste vlezl,
Probůh, proč si myslíte, že jsem to obojí neudělal?
Jen proto, že se nepletu do odborné části debaty mezi češtináři, neboť se domnívám, že mi opravdu nepřísluší hodnotit, kolik procent, nebo kolik otázek má být na tvarosloví, kolik na interpunkci a kolik na literární historii?
Jistě, mohu mít a mám na to svůj názor, ale nemyslím si, že na něm záleží a hlavně, že o názor laika kdokoliv z češtinářů, včetně Vás, stojí.

Vyjadřuji se k tomu, čemu rozumím. A to je kupříkladu analýza a fungování systémů.

když nás tu okrádáte o čas
Tak mé příspěvky přeskakujte a nereagujte na mne.
Nebude Vás to stát ani sekundu navíc.
Nemohu za to, že místní systém neumí členit diskusi do vláken.

a znemožňujete dorozumění.
Jistě.
Zatímco příspěvky pana Čapka, na které jsem reagoval, byly plný věcnosti a snahy o hledání porozumění a kompromisu. On tím přímo vyniká.
Což Vám ovšem zjevně nevadí, protože on křičí za "tu správnou stranu".

Nezlobte se, ale nemíním být Vaším alibi ani hromosvodem na cokoliv, pokud mne nesmyslně obviňujete.

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 21:39  

Ale to si zase o mně jen tak něco vymýšlíte, pane Čapku. Pro individuální přístup k žákům učitel nepotřebuje postupovat tak hloupě, jak jste předvedl v blogu. A nepotřebuje obelhávat žáky zastíráním nedostatků jejich práce, popř. jejich přístupu k práci. Postačí mu jednat se žáky s citlivostí, ale současně rozumně. To, že existují učitelé, kteří si nedokážou odpovědět na jednoduché otázky, neznamená, že jste schopen radit těm ostatním. Je neuvěřitelné, že se za didaktika a psychologa označuje někdo, kdo neví, jak může děti křivit hodnocení neadekvátní výkonu a vynaloženému úsilí a jak je jim protivné malování vzdušných zámků tehdy, kdy ony samy cítí, jak k nim mají daleko, a rozhodně je neutěšuje vyhlídka na vaření guláše kdesi.
Vlastně jsem od vás nikdy nečetl nic, co by nebylo samozřejmé - píšu teď pochopitelně o tom, co z vašich vyjádření dává smysl. Když přidám nezměrné sebevědomí a až šaškovskou sebepropagaci, je váš pedagogický portrét celý. Je smutné, že to dnes v Česku stačí, aby se někdo stal v učitelské komunitě relativně známý.

Robert Čapek řekl(a)...
6. června 2020 v 22:14  

A to kdybyste viděl, J. Soukale, ty prodeje mých knih a ten zájem o mé semináře, tak byste možná pochopil jedno: buď se mýlíte s tou "jednoduchostí" anebo čeští učitelé potřebují, aby jim s těmi "jednoduchými otázkami" někdo pomáhal. Víte, kolik jsem měl na jednom webináři, konaném nedávno, účastníků? Přes 1400. Jak si to vysvětlujete? A přitom bylo tak jednoduché vypnout počítač a dělat doma něco jiného. Kolik si tak myslíte, že by učitelů poslouchalo vás? Co byste jim tak říkal? A s marketingem mi radši neraďte ;-)

O žácích mi také raději nevyprávějte. Žáci na gymnáziu, ke kterým přistupujete velmi suchopárně a školmetsky, asi nejsou ten pravý vzorek na nějaké vaše soudy, koho co utěšuje a co ne. Víte co? Raději pište jen o té maturitě. To už má člověk od vás tak nějak ohrané a nic lepšího od vás už čekat nelze.

Silvie A. řekl(a)...
6. června 2020 v 22:32  

A přitom bylo tak jednoduché vypnout počítač a dělat doma něco jiného.

A tak složité počítač nevypínat ...

Josef Soukal řekl(a)...
6. června 2020 v 23:21  

Pane Čapku, proč se alespoň jednou nepokusíte obejít bez ubohých výmyslů o mé osobě a bez vytahování, v tomto případě obzvlášť směšného? Vždyť je to doklad toho, že žádné argumenty nemáte a že vše, co jsem o vás a vašich výstupech napsal, je pravda.
A většina mých žáků, počínaje terciány, by si vás v diskusi namazala na chleba. Už proto, že na rozdíl od vás ví, co je proklamace a co je argument. Ona totiž realita je něco úplně jiného než vaše představy.

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 0:42  

Překvapivě musím souhlasit a hned dvakrát, J. Soukale. Není třeba se vytahovat, protože dobrá práce se chválí sama. A také: vaše pedagogická a didaktická realita "je něco úplně jiného než moje představy" o kvalitní edukaci ;-)

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 8:04  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 8:13  

Pan Čapek

Vzhledem k tomu, že jsem psal o soukromém školství a o smyslu rozvrtání školského systému, zkuste se zamyslet, zda jsem zrovna tady myslel Vás osobně. Teda nevím, zda máte něco společného se soukromým byznysem, a není to ani podstatné.
Reagoval jsem na PR, Vaše výroky jsem nečetl.

Jinak to, že se údajně žádná sborovna na ničem neshodne, neberu doslova, to byste ze sebe udělal pořádného experta. Nicméně že "ve sborovnách" probíhá diskuze, je jen dobře. Uvozovky jsou tam proto, že i přes laické představy zdaleka ne všech školách se scházejí učitelé "k pokecu" ve sborovně. Diskuze běží jinde, ono se ve 40 lidech moc efektivně diskutovat nedá.
Pěkný den!

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 8:22  

Pan Sárközi
Překvapilo mě, jak velké množství organizací se vyjádřilo negativně k aktuální novele školského zákona ohledně maturit, přesto poslanci upřednostnili opačné stanovisko EDUinu...
Někdy by bylo zajímavé zjistit, odkud berou poslanci informace o školství. Mám takové ošklivé podezření, ale ne důkazy.

Jinak pozoruhodné je, jak média s oblibou píší "spolek Pedagogická komora" ale slovní spojení "spolek Učitelská platforma" se nějak nevidí. Čím to asi bude?

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2020 v 9:28  

Nemá smyslu, abychom prodlužovali debatu o směšnosti vašeho vytahování, ale zkuste se vrátit na počátek: Co jste do diskuse kromě sobě vlastního urážení ostatních a několika tvrzení vnesl? Nějaká fakta, argumenty, o kterých by bylo možné skutečně diskutovat? Myslím tím maturitní téma, nikoli ukázku vaší didaktické nekompetence, kterou jsem citoval z vašeho blogu.

Jiří Lukáš řekl(a)...
7. června 2020 v 9:47  

Jinak pozoruhodné je, jak média s oblibou píší "spolek Pedagogická komora" ale slovní spojení "spolek Učitelská platforma" se nějak nevidí. Čím to asi bude?

Myslím, že by to „asi“ mohlo být tímhle:

Zaprvé tím, co se člověk dočte na webových stránkách uvedených organizací. Z toho pak vychází:
Učitelská platforma je profesní organizací učitelů a ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se sdružili se zájmem společně hájit zájmy a názory svých členů v jednání s MŠMT a dalšími úřady, které ovlivňují práci a výkon učitelského povolání.
Spolek Pedagogická komora, z.s., má 2.800 členů. Naše skupina na Facebooku má 9.000 diskutujících. Usilujeme o lepší postavení pedagogů ve společnosti


A zadruhé, členové naposled jmenované organizace se rozhodli, že si budou říkat Pedagogická komora, v jejímž čele bude prezident. To samozřejmě můžou, nic protizákonného na tom není. Je to ale hodně zavádějící (myslím, že až manipulativní) počin. Proč? Běžný člověk si pod názvem Pedagogická komora představí něco, jako je Česká lékařská komora, Exekutorská komora nebo Česká advokátní komora. Tedy sdružení, jehož členy jsou všichni lékaři, exekutoři, advokáti a jež tedy (ústy svého prezidenta) mluví za danou profesi. Připojení slova „spolek“ k názvu Pedagogická komora slouží ke zdůraznění faktu, že to tak není.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 12:15  

Pane Lukáši,
a četl jste stanovy spolku Učitelská platforma?
Na jejich stránkách?

:o)

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 12:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 12:23  

A když jsme u té manipulace - tvrzení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dosud nemá partnera z řad učitelů, se kterým by řešilo návrhy týkající se práce a výkonu učitelské profese. už ani není manipulace, to je obyčejná lež.

Kromě UP existují další dvě profesní organizace, obě - nemýlím-li se - s vyšším počtem členů, než má UP: ČMOS a Pedagogická komora.

poste.restante řekl(a)...
7. června 2020 v 12:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 15:55  

Jiří Lukáš: Pedagogická komorou je podle mého soudu úmyslně klamný název. R. Sárköziho si název zaregistroval před mnoha lety a jeho cílem, kterým zmiňuje i sám, je "profesionalizace". On také úmyslně označení "spolek" vynechává, takže často nejde o nějakou novinářskou zkratku, ale úmyslné metená veřejnosti, která - a to je zjevné - opravdu může vidět paralelu s lékařskou komorou.

P. Portwyne: Není to od MŠMT manipulace ani lež, ale realita. Vy tvrdíte, že ta falešná Pedagogická komora je "profesní organizace"? Jaké profese?

Členem může být učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér,
metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.

A navíc platí, že "aktuálně působí jako pedagogický pracovník, nebo jako pedagogický pracovník působil." Každý chápe, že to je vágní definice proto, aby a) se nasbíralo hodně členů a hlavně za b) aby se do této definice vešel sám R. Sárközi, který kdysi ve škole působil jen velmi velmi krátkou dobu.

Takže nějaký instalatér, který vedl házenou na obci, psycholog bezpečnosti práce nebo invalidní vedoucí šachového kroužku v domově dětí může být člen této všeobjímající komory. Když pomineme sektářský charakter spolku, jakou profesi podle vás zastupuje?

Jirka řekl(a)...
7. června 2020 v 16:58  

Pane Čapku, právě řešíme konektivitu naší školy. Mohl byste mi stručně sdělit na jaké platformě konáte webináře pro 1400 účastníků. Tam kam chodím na webináře já, to při 50 lidech drhne a při 150 beznadějně padá. Děkuji za odpověď. Určitě nám pomůže při výběru cesty.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2020 v 17:27  

Většina organizací učitelů či ředitelů škol jsou spolky. Kromě Pedagogické komory, z.s, například rovněž spolek Asociace ředitelů ZŠ nebo spolek CZESHA. Ovšem nikde nikdo neuvádí, že se jedná o spolky... V čele AŘ ZŠ stojí rovněž prezident, přestože jde o spolek s pouhými dvěma stovkami členů.

Naopak spolkem není EDUin, o.p.s., to znamená, že například nemá členy, ale zaměstnance/pracovníky, nebo nemá členské příspěvky, nýbrž sponzory. Někdy se podívejte, kdo EDUin financuje a které další organizace financuje (ČOSIV, Učitelská platforma, EDUzměna...).

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 17:35  

Kolego Jirko, bylo to přes Facebookovou stránku KOmenského institutu, ale když jsem se teď podíval, jak vypadá záznam, vidím tam logo ZOOM.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 17:46  

Pan Čapek
Vy tvrdíte, že ta falešná Pedagogická komora je "profesní organizace"? Jaké profese?
Já doteď ani nevěděl, že jsou dvě Pedagogické komory, pravá a falešná.

Podle toho, co vím, je Pedagogická komora organizací (spolkem) , v němž učitelé rozhodně členy jsou - nevím, kolik přesně, ale nepochybuji, že jich je dost. Možná by pan Sárközi sdělil, kolik aktivních učitelů u nich je.
Nevidím ale důvod, proč by PK nemohla být partnerem při jednánmí s učiteli, pokud by ministerstvo chtělo.

Pak jsou školské odbory ČMOS. Tam je také dost učitelů. Řekl bych, že o dost více, než v UP.

Požadavek, že v organizaci, která učitele zastupuje, musí být každý aktivním učitelem, jsem dosud neslyšel.

Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak jsou členové Učitelské platformy chytří, pedagogicky zdatní a progresívní, tak asi tak úplně nemohou zastupovat učitele, kteří jsou vesměs nositelé hloupostí, mýtů a zpátečnických myšlenek a většina z nich učí špatně. To poslední netvrdím já, ale Vy.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 17:50  

Někdy se podívejte, kdo EDUin financuje a které další organizace financuje (ČOSIV, Učitelská platforma, EDUzměna...).

Já jsem se podíval, a bylo mi řečeno, že je to prý "konspirační teorie".
Tak nevím :o)

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2020 v 17:52  

Spolek Pedagogická komora zastupuje pedagogy. To si odvodí i absolvent zvláštní školy. Stačí se podívat na stanovy apod.
Spolků máme hodně, já jsem třeba členkou i spolku Asociace speciálních pedagogů.
Ono, když se to zrovna někomu hodí, začne se kopat do nějakého spolku s tím, že má: blbé stanovy, blbé složení. prezidenta (je otázkou, kdyby PK měla v čele VEDOUCÍHO, jestli by to taky nevadilo - je to o té holi a psu).
Spolek Pedagogická komora je řádně zapsán v restříku, tudíž o falešnosti se psát nedá. Možná by si někdo , kdo má pocit, že nemá žádný spolek mohl založit třeba Spolek Království tady je čapkovo z.s. A bylo by to legální.

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2020 v 17:58  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2020 v 18:01  

Pane Lukáši - vy si možná pod názvem Spolek Pedagogická komora něco představujete. Jiný člověk, znalý mediální gramotnosti a přemýšlející, si vyhledá a pročte stránky daného spolku. Tam se samozřejmě dočte vše, včetně toho, že nejsme profesní komora ze zákona. Nechte si své dojmologie a nechte jiné lidi dělat to,co vy asi neumíte - hledat fakta. Je zcela šumák, jestli PK má prezidenta, vedoucího nebo náčelníka. Je důležité, že nějak pracuje, podílí se na připomínkování zákonů, podílí se a sama navrhuje legislativu a spolupracuje. Navíc pomáhá. Naopak jsou spolky, které jsou výše jmenované, kterým když pomoc nabídnuta byla (v době corony) tak pomoc nepřijaly díky jakési svéhlavosti typu "my s nima nekamarádíme"... přitom jsem nabízela participaci na online poradně pro žáky s SVP. Jenže pro někoho je důležitější animozita až na kost, než pomoc lidem s problémy. A to jsem se nezmínila o další pomoci třeba při zajišťování IT. Naše sekce pracují, stále ještě máme co zlepšovat a postupně se rozrůstáme. K tomu, abychom pracovali nepotřebujeme kamaráčofty s vlivnými, protože někteří jiní na to jedou.

7. června 2020 17:58

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 18:09  

Ano, o tom, že stačí zapsat spolek Real Madrid a rázem jste prezident Realu Madrid a slovíčko spolek tu a tam vynecháte, o tom jsem už napsal blog. Takže vysvětlení p. Karvaiové je spíše k pousmání. Všichni víme, co je zač ona Komora a na co si hraje. Je to sice legální, ale nepochybně nemravné.

Pane Portwyne, jistěže jsou NĚKTEŘÍ učitelé "nositelé hloupostí, mýtů a zpátečnických myšlenek", a jsou zcela nepochybně i v odborech, Spolku komora nebo Platformě. Jsou téměř v každé sborovně, protože české školství je prostě špatné.

To, co tvrdím, je tohle: koho si vybere MŠMT jako partnera k jednání je jeho věc. Není to žádný nárok, který by vznikal křikem a obviňováním a urážením. Tedy pokud ministr řekne, že Spolek PK "není partnerem", tak to není "lež" nebo "manipulace", jak to tvrdíte vy, ale prostě věc hodnocení a volby. Partnerem nemůže být někdo, kdo jedná nekorektně a nečestně. Pokud je takový někdo parterem pro vás, nechte laskavě jiným volbu, aby podobné jednání odmítli.

poste.restante řekl(a)...
7. června 2020 v 18:23  

Připojení slova „spolek“ k názvu Pedagogická komora slouží ke zdůraznění faktu, že to tak není.

Chápeme. Učitelská platforma se "stydí" za to, že je z hlediska zákona také "jen" zapsaný spolek a pro jistotu to ve svých základních informacích neuvádí. :-)
(Ale ve stanovách to má. Abychom nekřivdili.)

Pana Čapka štve, že také není prezident, tak alespoň sám sebe označuje za "pedagogického hrdinu". :-)
Dobrá, zanechme vtípků. (Zatím.)

S větou pana Lukáše, uvedenou výše, mohu souhlasit.
Od médií chceme, aby poskytovala objektivní informace. A s důrazem na tento aspekt nelze novinářům vytýkat, že považují za potřebné slůvkem "spolek" doplnit, že Pedagogická komora není profesní organizací "ze zákona", jako třeba lékařská či advokátní komora.
Potud tedy vše v pořádku.

Jen se občas nelze ubránit dojmu, že právě v případě Pedagogické komory je tato skutečnost účelově až manipulativně zdůrazňována.
Ačkoliv v mnoha jiných případech u jiných organizací s naprosto stejnou právní formou tato skutečnost zdůrazňována není.
Proč?

(Že, pane .... )

Což hezky souvisí s větami:
Je to ale hodně zavádějící (myslím, že až manipulativní) počin. Proč?

Nabízí se tedy otázky:
Spolek Česká "odborná" společnost pro inkluzivní vzdělávání skutečně sdružuje odborníky? A má "mandát" vyjadřovat se k problematice inkluzívního vzdělání za "všechny" odborníky z této oblasti?
A pokud tomu tak není, proč jsou jeho zástupci zváni do médií jakožto představitelé odborné veřejnosti, ba dokonce takto figurují mezi poradními orgány ministerstva?

Spolek Česká středoškolská unie také zastupuje "všechny" středoškoláky?
A pokud tomu tak není, pak jak vnímat titulky, jako "Středoškoláci nesouhlasí...", "Středoškoláci podporují ..."?
viz např.: https://www.denik.cz/z_domova/stredoskolaci-nesouhlasi-s-povinnou-maturitou-z-matematiky-20160520.html

Proč?
Proč jsou nadpisy i celé články takto stavěny?

Je to "jen" "novinářská zkratka"?
Je to ukázka novinářské neprofesionality?
Je to "účelová manipulace"?

Nemělo by být součástí běžné praxe, aby "spolky" a "profesní organizace" mezi svými základními informacemi uváděly také počty svých členů?
A neměly by tuto informaci uvádět třeba v sumáři pod článkem také média?

A měří se v mediálním prostoru "stejným metrem" opravdu všem?
:-)
Jsou četní "odborníci" a "experti", kteří jsou takto v médiích titulováni a dokonce se tak sami označují, skutečnými odborníky a experty?
A pokud tomu tak objektivně není, tak proč se to děje?

Není to "úmyslné obelhávání veřejnosti"? (Jak pravil pan Čapek v nyní už smazaném komentáři.)

A jsou v tomto smyslu objektivní alespoň učitelé českého jazyka? ;-)


P.S.:
Napadlo mi, zda "obecně prospěšná společnost" EDUin je vůbec prospěšná, nota bene obecně?
Ale nechme to teď raději být. :-)

P.P.S.: Vlastně by se z tohoto tématu dal udělat hezký příklad do výuky mediální gramotnosti.
Ujme se toho někdo? ;-)
Dokonce někdo ze zástupců "spolků" propagujících výuku mediální gramotnosti? :-))

poste.restante řekl(a)...
7. června 2020 v 18:33  

To, co tvrdím, je tohle: koho si vybere MŠMT jako partnera k jednání je jeho věc.

S tímto výrokem by šlo sice úspěšně polemizovat, ale to teď nechme stranou.
Kouzelné je na tom spíše to, že to vlastně vypovídá o MŠMT a ministrovi víc, nežli byl zřejmě autorův záměr.
Pokud totiž je ministerstvo určeno jen "pro nás hochy, co spolu chodíme", pak není divu, že dokáže produkovat materiály takové úrovně znalosti problematiky vlastního resortu, jak to předvedlo během (nejen) posledních měsíců. :-)

Pepouš řekl(a)...
7. června 2020 v 18:57  

Ano, o tom, že stačí zapsat spolek Real Madrid a rázem jste prezident Realu Madrid a slovíčko spolek tu a tam vynecháte, o tom jsem už napsal blog. Takže vysvětlení p. Karvaiové je spíše k pousmání. Všichni víme, co je zač ona Komora a na co si hraje. Je to sice legální, ale nepochybně nemravné.

Ano, o tom, že stačí napsat jen jednu větu a ostatní části komentáře s kontextem vynechám, a můžu tím naplnit svůj Facebook. Všichni víme, co je zač onen Čapek a na co si hraje. Je to sice legální, ale nepochybně nemravné.

... jistěže jsou NĚKTEŘÍ učitelé "nositelé hloupostí, mýtů a zpátečnických myšlenek", a jsou zcela nepochybně i v odborech, Spolku komora nebo Platformě. Jsou téměř v každé sborovně, protože české školství je prostě špatné.

Stejně tak mohou být NĚKTEŘÍ lektoři a psychologové "nositelé hloupostí" ...

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 20:25  

Ano, a také víme, na co si hraje anonym. Na Pepouše. A jenom tak ho lze brát. Vážně ne.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 20:27  

Pan Čapek
Nevím o tom, že by ministr školství (ministerstvo je organizace, a za tu obvykle mluví ministr nebo mluvčí) řekli, že Pedagogická komora pro ně není partnerem.
Teda doteď jsem myslel, že za ministerstvo mluví ministr. Ale možná už za ministerstvo mluví Učitelský platforma nebo EDUin?

O Dobšíkových odborech to taky pan Plaga/UP/EDUin řekli?

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2020 v 20:27  

...Učitelská...

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2020 v 20:29  

Činnost spolku Pedagogická komora lze snadno porovnat s činností ostatních spolků na základě jednotlivých webových stránek. :-)

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 20:48  

Ano, třeba na stránkých spolku Pedagogická komora je i po těch letech nulová odezva na cokoliv: na cíle a podobně. Výzva k diskuzi a nulová komunikace...

Pane Portwyne, trochu mě nudíte. Na sugentivní otázky neodpovídám, víte? Hlavně nebuďte mezi těmi hlupáky, co si našli Eduin coby pedagogického Kalouska. To je opravdu směšná představa.

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2020 v 21:10  

S některými lidmi je nudná celá diskuse na cokoli. Protože nemají argumenty. Umí jen krafat.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2020 v 21:38  

Na webu Pedagogické komory se nediskutuje, protože všechny diskuze probíhají na jednom místě, což je Facebook Pedagogické komory.

Pepouš řekl(a)...
7. června 2020 v 21:42  

A jak moc vážně lze brát vážně člověka, který bezostyšně v diskuzích uráží a provokuje, pak své příspěvky smaže, a to co se mu hodí zneužije pro svou osobní prezentaci?

Jak moc lze brát vážně člověka, který se neštítí psát urážlivé pamflety na ty, kteří se mu znelíbí?

Jak moc vážně lze brát člověka, který se vysměje učiteli, který byl fyzicky napaden žákem sedmé třídy?

Jak moc vážně lze brát člověka, který se takto chová a potom napíše: Tak tohle, jako v diskuzi na obrázku, se mi děje celkem často. Někdo převrátí vaši myšlenku na něco, co vůbec netvrdíte, doslova ji postaví ji na hlavu a udělá z ní hloupost, kterou byste nikdy neřekli - a pak vás tím svým nesmyslem plácá do ksichtu.

Ano, píši jako anonym. Ale až budu chtít, tak mohu své jméno napsat. Ale teď prostě nechci, nemám to zapotřebí. Nemusíte mě brát vážně. Naše školství potřebuje nové impulsy a některé vaše myšlenky stojí za zamyšlení. Ale jsou vykoupeny prostředky, které jsou pro mě nepřijatelné.

Robert Čapek řekl(a)...
7. června 2020 v 21:42  

Ano, proto je na každé stánce okno na komentáře a text: Okomentovat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu.

Buď lidi nepíší nebo neschvalujete. Ani nevím, co je horší :-)

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2020 v 22:14  

"Takže nějaký instalatér, který vedl házenou na obci, psycholog bezpečnosti práce nebo invalidní vedoucí šachového kroužku v domově dětí může být člen této všeobjímající komory."

Ahá. Tedy i vy. Rozkošné.

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2020 v 22:18  

"Stejně tak mohou být NĚKTEŘÍ lektoři a psychologové "nositelé hloupostí" ..."

Pepouši, nebudu jmenovat, ale NĚKTEŘÍ psychologové, ve skutečnosti nejsou psychologové, neb nejsou absolventy magisterského studia psychologie. A NĚKTEŘÍ pouze rozšířili obzory - zřejmě pedagogické psychologie - svým erudovaným příspěvkem ke klimatu školní třídy. A v tom spočívá prakticky celé psychologické umění NĚKTERÝCH z nich.

Michal Komárek řekl(a)...
7. června 2020 v 22:47  

A stačí, pánové. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2020 v 6:15  

Pane Čapku,
pokud Vás nudím, není nejmenšího důvodu číst mé příspěvky a reagovat na ně, nejsou-li určeny Vám.

Nemíním v tom pokračovat, nicméně není pravda, že před vznikem UP nemělo ministerstvo nikoho, s kým by mohlo jednat. Přinejmenším s Dobšíkovými odbory i jednalo. Že se pak ministr Plaga spojil s menšinovou UP, je jiná věc.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2020 v 7:27  

Učitelská platforma napíše něco, co se štamgastům vážně nelíbí a bum bác, naráz je z toho diskuze o komoře versus platfomě. Jak typicky české.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2020 v 14:37  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2020 v 14:38  

Text UP není tiskovou zprávou. Popravdě nevím, jak ten text nejlépe zařadit. Propagandistická úvaha? Ideologický traktát? Fakt nevím. Ale tisková zpráva to není ani náhodou. S tím by bylo třeba začít, aby dotyční alespoň pochopili ten rozdíl. A až bude komunikace korektní a jasná, tak pak je možné řešit obsah těch sdělení - když budeme vědět, že jsou to osobní subjektivní hodnocení a nikoliv fakta a že ty úvahy nesplňují ani jednu z podmínek tiskové zprávy - jasnost, přesnost, věcnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a jednota místa, času a děje.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2020 v 15:04  

Pan Doležel
Fakt nevím. Ale tisková zpráva to není ani náhodou.
Na druhé straně je to hezký příspěvek do diskuze na téma "potřebnost výuky slohových útvarů" :o)

MG řekl(a)...
8. června 2020 v 16:23  

Čtu si tu podivnou diskusi a když přemýšlím, čí argumentace se mi jeví jako lepší, musím se přiklonit k panu Čapkovi. Co mě k tomu vede? To, že s výsledky “klasiky” (zde pro mne p.Soukal) jsem se, bohužel, za své dvacetileté kariéry ve vrcholných funkcích v IT byznysu potkával dnes a denně, když jsem si musel vychovávat zaměstnance. Nerudovi v testu se útrpně zasměju, k čemu je testování něčeho, co v životě už nikdy nepotkám, protože mě škola od čtení dokonale odradila, a to nejen čtení Nerudy. A mohl jmenovat všechny to dovednosti, které člověk potřebuje k úspěšnému životu a škola mu k nim nedokáže pomoci. Někdy mám pocit, že lidé dosahují úspěchu navzdory škole. Já jsem měl štěstí na učitele, kteří mi otevírali brány, ukázali daleké obzory a podporovali v hledání. I proto se mohu živit IT, učit matematiku (protože chci také vracet, co jsem dostal), k tomu milovat a provozovat hudbu, zabývat se historií a vůbec mít celoživotní chuť učit se něco nového. A tohle škola “klasická” nedělá. Když vidím, jaké nesmysly chtěli ve výuce učitelé mých dcer na prestižních gymnáziích, uvědomil jsem si, jak strašné je chodit do takové školy. Tož tak...

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. června 2020 v 18:50  

uvědomil jsem si, jak strašné je chodit do takové školy

To jste jim to s těmi prestižními gymnázii pěkně zavařil. Prestiže nejsou zadarmo!
Měl jste je dát na zdravotnické nebo průmyslové školy...

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2020 v 19:47  

Pan Gavlák
A Vy jste chodil do klasické, nebo neklasické školy?
Fotka je Vaše? Pokud ano, tak do asi hodně klasické.

Jirka řekl(a)...
9. června 2020 v 17:03  

A narazil jste Pane Gavláku ve své praxi na absolventy neklasiky "pana Čapka" abyste mohl porovnávat? Nebo jenom věříte, že všechno je lepší než Vámi paušalizovaná zkušenost?
Já totiž Vaše problémy z vlastní zkušenosti přičítám spíše nedostatku klasiky v dnešním školství. Cochcárna je to, co plodí nadměrně sebevědomé a nepružné absolventy bez rozhledu a chuti k učení. Kdo nezvládne povzbuzován tkaničky a nudli, a přesto sklízí ovace, ten je bude očekávat i v zaměstnání.

Eva Adamová řekl(a)...
9. června 2020 v 17:38  

S absolventy neklasiky Čapka se už nikdy nesetkáte, a to dokonce ani v jedném předmětu, na který je aprobován - rodinné výchově. Berte jeho řečnění jako ryzí teoretizování. O výuce literatury ví samozřejmě úplně stejné houby, jako o výuce ostatních předmětů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.