Ministerstvo školství představilo návrh textu Strategie 2030+

úterý 23. června 2020 ·

Ministr školství Robert Plaga dnes na odborné konferenci představil návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Cíle jsou v podstatě dva – zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, a dále snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávání,“ řekl ministr školství. Jednotlivé části konference budou probíhat i v následujících dvou dnech a zájemci je mohou shlédnout a zapojit se i on-line.Po ukončení konference bude Strategie 2030+ zpřístupněna k zasílání podnětů a komentářů, a to od 26. 6. do 12. 7. 2020. Následně bude text finalizován a v průběhu srpna proběhne mezirezortní připomínkové řízení. V měsíci září bude Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ předložena ke schválení Vládě ČR.


Celý text naleznete zde

19 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
23. června 2020 v 17:09  

Jo a tu nerovnost v přístupu ke vzdělávání odstraníme jedně zavedením využívání portfolií u přijímacích zkoušek, nezapomeňme proboha na to!!!

mirek vaněk řekl(a)...
23. června 2020 v 17:56  

První letmý pohled. Opět 40 stránek blábolů. V duchu závěru x tého sjezdu KSČ. Místo jasných cílů, spousta cizích pojmů, aby to vypadalo jací jsou tvůrcové odborníci. Vždy několik odstavců pseudozdůvodnění proč něco chtějí a pak pár řádků toho, co by to mělo být.

Prostě mohlo být 10 jasných stránek s jasnými cíly, kdyby autoři zvládali komunikační a jiné kompetence a nebyli zvyklí vířit vodu.

Pokud je někdo odborník a rozumí tomu co píše a říká, je schopen to podat jasně a stručně, tak, aby tomu rozuměl i laik.

Zaplať pánbů, už tam snad nejsou evidentní hlouposti.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. června 2020 v 18:42  

40 stran blábolů, jak to bude. ani jedno SLOVO natož strana o tom, jakými prostředky, jak přesně toho dosáhnout. To je prostě VOPRUZ a ne strategie.

Eva Adamová řekl(a)...
23. června 2020 v 19:34  

Já tu strategii zcela strategicky ignoruji.

rváčkazvesela řekl(a)...
23. června 2020 v 19:41  

Můžeme to ignorovat, můžeme s tím nesouhlasit ...to je ale tak to jediné , co s tím můžeme dělat. Plaga je šéf karavany a my jim platíme seno pro velbloudy i ochranku, aby je někdo nepřepadl.

Radek Sárközi řekl(a)...
23. června 2020 v 21:55  

Ve Strategii 2030+ jsou mateřské školy zmíněny jen okrajově. Stejně tak výuka matematiky nebo češtiny. Obšírně se tam ale pojednává o občanských kompetencích... Speciální část se věnuje jakémusi kurzu pro pracovníky MŠMT a zřizovatele škol.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. června 2020 v 0:54  

Pokud v té strategii není zrušení jakékoli klasifikace práce žáka, budou pytlici zklamáni!

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 9:55  

Po ukončení konference bude Strategie 2030+ zpřístupněna k zasílání podnětů a komentářů, a to od 26. 6. do 12. 7. 2020. Následně bude text finalizován a v průběhu srpna proběhne mezirezortní připomínkové řízení. V měsíci září bude Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ předložena ke schválení Vládě ČR.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-predstavilo-navrh-textu-strategie-2030

K MŠMT přidružení fondočerpači si pak stoupnou do průvodu s mávátky a budou volat Sláva? :)))

Ta Strategie je podle mne aktivisticky vytvořený, odborně i prakticky pochybná a právně nezávazný dokument. Jakési ideologické dílo, kterým se pokouší MŠMT docela hloupě nahradit školským zákonem určený Národní program vzdělávání, který by musel projít širším odborným posouzením a schválením Parlamentem ČR.

Viz i

http://www.ceskaskola.cz/2020/06/on-line-konference-strategie-2030_21.html

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html

http://www.ceskaskola.cz/2020/06/oldrich-botlik-uloha-z-rozsudku-odbyte.html

http://www.ceskaskola.cz/2020/06/ondrej-steffl-proc-nestaci-rvp-jen.html


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 10:39  

Pokochejte se přímým přenosem z té konference:

https://www.youtube.com/watch?v=KQPXFXk0rrw&list=PLD_48WTXRpqPLtszF9EVaxqQh_BmsRJpZ&index=4&t=0s&fbclid=IwAR3vmNUKY9ICR_tNutvrvi1oxLhXPrYVaGIIonU7cWGbfuns1omNd-2viaw

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 10:45  

Hlavní myšlenky: kompetenčně orientované RVP jsou dobré, ale transmisivně orientovaní učitelé je nechápou. :)))

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 10:52  

ŠMB MŠMT ČR: Školská Marketingová Bomba MŠMT ČR! Učitelů máme asi 140 tisíc v asi 7000 školách. Sleduje to tam teď celých 214 diváků. Včetně mně. Tomu říkám Plagova vládní Strategie vzdělávání ... :)))

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 11:11  

Strategie 2030+ - YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48WTXRpqPLtszF9EVaxqQh_BmsRJpZ

Kanál má 619 odběratelů. První den konference 23.6.2020 zhlédlo třeba jen na jednu minutu celkem 1 563 návštěvníků. Teď je jich tam 231. ŠMB MŠMT ČR! :)))

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 12:19  

Ondřej Šteffl kolem 12.00 hodin:

Strategie 2030+ vnucuje nadále všem školám v RVP kompetenčně pojatý model kurikula, ve kterém chybí povinná kontrola "kvality" kompetencí v tzv. uzlových bodech vzdělávání ve třetí a sedmé třídě. Rodiče přitom v naprosté většině poptávají kontrolovatelný znalostní model kurikula. Scio školy mají výhodu, že do nich chodí děti rodičů ztotožněných s kompetenčním modelem. Co s tím MŠMT ČR udělá? Bude MŠMT ČR i nadále všem vnucovat kompetenční model učiva i když převažující poptávka je po modelu znalostním? Bude bez náležité kontroly a souhlasu značné části (většiny) rodičů, učitelů a veřejnosti pokračovat preference kompetenčního modelu i když po něm není poptávka?

Opět souhlasím s panem Štefflem. To, co MŠMT páchá je podle mne čirý aktivismus, který je v rozporu s vědou, veřejným míněním i praktickými potřebami České republiky.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 12:20  

Pane Komárku, mohl byste, prosím, v České škole zveřejnit výše zmíněný příspěvek O. Šteffla?

Radek Sárközi řekl(a)...
24. června 2020 v 12:22  

Četli jste tu Strategii 2030+? Obdivuji každého, kdo se tím balastem frází dokázal prokousat...

tyrjir řekl(a)...
24. června 2020 v 12:41  

TAK TAKHLE NÁM MŠMT ČR SPÁCHALO STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+, PANÍ MILEROVÁ...

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. června 2020 v 19:07  

Z dokumentu POdkladová studie k revizi :
...Oba výše uvedené závěry se zdají dosti vychýlené, neboť třetí pohled na výsledky žáků poskytuje šetření PISA (obrázky 5.1 až 5.3), jež neukazuje časovou souvislost zhoršení vzdělávacích výsledků českých žáků a zavedení RVP ZV. Lze říci, že čeští žáci opouštějí základní školu v klíčových oblastech se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají průměru vyspělých zemí....

...Jako již vícekrát v minulosti, část aktérů ve vzdělávání má pocit zlomu a jedinečnosti společenských a technologických změn, které si žádají rozhodný rozchod s tradicí vzdělávání, a cítí se být avantgardou povolanou k prosazování zásadních inovací.24 Jiná část aktérů naopak všechny změny odmítá nebo ingnoruje ať už kvůli obavám z osobních důsledků, jež pro ně mohou mít inovace, nebo z předvědčení o pozitivní hodnotě a funkčnosti tradice. Mnoho pracovníků ve školství je pak prostě unaveno, protože nových požadavků bylo v posledních letech příliš mnoho. Novější výzkum i doporučení nejvýznamnějších mezinárodních organizací (Dvořák et al., 2018) nedávají za pravdu ani radikální avandgardě, ale ani konzervativní reakci. Přesto je potřeba při přípravě a implementaci změn na různé skupiny myslet a snažit se je pro změny získat a překonat panující polarizaci názorů (ač tato snaha nebude asi zcela úspěšná...

Takže budeme zase "NAOKTROJOVÁVAT" ,ŽE???
Nejdřív vyhodíme peníze na studie, které potom lehce zatajíme, abychom je zcela pominuli. Prostě absurdistán jak Brno.

tyrjir řekl(a)...
25. června 2020 v 15:46  

PROČ NPI NEFUNGUJE? PROČ MŠMT HODLÁ V RÁMCI STRATEGIE 2030+ SEŠOUPNOUT LEGISLATIVNÍ ODPOVĚDNOST ZA METODICKÉ ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ?!

MŠMT, které zjevně nezvládlo po zrušení okresů v roce 2000 metodickou podporu škol (nebyla dosud nalezena funkční náhrada zrušených okresních školských úřadů a jejich Pedagogických center) nyní po dvaceti létech od zrušení pedagogických center a po 15 létech nefungování RVP, NÚV, NIDV a nově teď NPI) znovu v rámci Strategie vzdělávání 2030+ uvažuje o dalším sešupu ministerské odpovědnosti směrem k vybraným zřizovatelům škol - o obnovení a legislativním "ukotvení tzv. středního článku "metodického řízení škol". Některé obce na to prý kašlaly, tak teď by to měly dostat nařízené ze zákona? Nebudou to tedy okresní pedagogická centra řízená Národním Pedagogickým institutem. Ten střední článek se totiž má opírat o obce s rozšířenou působností (ORP). Těch ORP je asi 300 v asi 80 okresech České republiky... Ten už pilotovaný děs a běs na té "strategické" konferenci představila náměstkyně MŠMT O. Matušková. Jak to bude v ostatních tisících obcí? Co to má znamenat?

Máte-li dost silné nervy, poslechněte si "strategickou" diskusi na téma:

Podpora a řízení školy

https://youtu.be/fsyE6SlXeBg
https://www.youtube.com/watch?v=fsyE6SlXeBg&list=PLD_48WTXRpqPLtszF9EVaxqQh_BmsRJpZ&index=4

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
29. června 2020 v 5:25  

POLITIKA ŘÍZENÉHO BANKROTU ŠKOLSTVÍ?

Cílená likvidace systematického školního vzdělávání aktivistickými a dotačně závislými "moudrými hlavami" z MŠMT a PedF zřejmě nabírá obrátek. Po kompetenčně konstruktivistickěm zničení resortních organizací se teď MŠMT spolu s neziskovými, zdá se,v snaží přesunout svou odpovědnost za podfinacované a mizerně koncipované školství na obce a nestydí se k tomu využívat neziskovky nebo třeba i virovou pandemii. Že mizerně placení učitelé ze škol znechuceně utíkají jim asi moc nevadí. Dokud se tisknou peníze na dotace, bude vzdělávacím aktivistům dobře. Programové prohlášení vlády je zřejmě cár papíru a školní vzdělávání ať jde třeba do kytek. A do škol přeci mohou přijít na místa učitelů nezaměstnaní neučitelé. V rozbíhající se hospodářské krizi jich možná bude dost. Čím hůř je ve školách, tím lépe je pro aktivisty?

http://www.ceskaskola.cz/2020/06/ministri-skolstvi-vyzvali-nevladni.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/06/skolstvi-cekaji-zasadni-zmeny-predmety.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/06/v-cesku-chybi-sest-tisic-ucitelu-muze.html
Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.